ابوالفضل  خواجوی راد
خلاصه عملکرد ابوالفضل  خواجوی راد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ابوالفضل خواجوی راد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ابوالفضل خواجوی راد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : khajavirada@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971797بررسی اثر شیر شتر بر نارسایی حاد و مزمن کلیوی القا شده با آدنین در موش صحرایی نرمجریدر دست اجرابلي
2961367بررسی اثر عصاره آبی- الکلی رازیانه و آنتول بر نفروپاتی دیابتی در موش های صحرایی نر نژاد ویستارمجریدر دست اجرابلي
3961252بررسی اثر روغن کنجد بر پروتئینوری ناشی از دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر نژاد ویستارمجریدر دست اجراخير
4960609بررسی اثر عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی و کارواکرول روی سمیت مغزی، قلبی و کبدی ناشی از آدریامایسین در موش صحرایی نرمجریپایان یافتهخير
5960364بررسی اثر دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی عناب بر آسیب اکسیداتیو بافت مغز ناشی از آدریامایسین در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
6960321بررسی اثر عصاره هیدروالکلی عناب بر سمیت کبدی ناشی از آدریامایسین در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
7960320: بررسی اثر عصاره عناب بر کاردیوتوکسیسیتی ناشی از دوکسوروبیسین موش صحراییمجریپایان یافتهخير
8960199تعیین اثر پیشگیرانه عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول روی آسیب کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
9941721بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر استرس اکسیداتیو و پارامترهای التهابی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
10941327بررسی اثر استفاده از داربست طبیعی کلیه انسان بر رشد و تمایز سلول¬های بنیادی مزانشیمی جداشده از بافت چربی انسانیمجریپایان یافتهبلي
11931731بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر پروتئینوری و آسیب بافتی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
12931725بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گل محمدی بر پارامترهای قلبی- عروقی در موشهای پرفشار القا شده بوسیله آنژیوتانسینIIمجریپایان یافتهخير
13922834بررسی اثر عصاره هیدور الکلی زعفران و کروسین برفشار خون و ضربان قلب در موشهای مبتلا به پر فشاری حاد ناشی از آنژیوتانسین2مجریپایان یافتهبلي
14921842بررسی اثر عصاره آبی- اتانولی سیاه دانه و تیموکینون بر آسیب کلیوی در مدل انسداد یکطرفه حالب در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
15921349بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر پروتئینوری و استرس اکسیداتیو ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
16921101بررسی ارتباط سندرم متابولیک با پارامترهای عملکردی کلیهمجریپایان یافتهبلي
17910780بررسی اثر تجویز سیستمیک و موضعی سلول بنیادی مزانشیمال بدست آمده از مغز استخوان بر بهبود عملکرد و تمایز سلول توبولی در مدل نارسایی کلیوی حاد ایسکمی- رپرفیوژن در رتمجریپایان یافتهبلي
18910680اثر عصاره آبی- الکلی بارهنگ بر سمیت کلیوی و آسیب اکسیداتیو ناشی از سیس پلاتین در کلیه موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
19900688بررسی اثر عصاره جوشانده گیاه پنجه مرغی بر سنگ کلیه اگزالات کلسیم و آسیب اکسیداتیو در موش صحرائی نرمجریپایان یافتهخير
20900426بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گل محمدی بر فشار خون و ضربان قلب در موشهای با فشار خون طبیعی و پرفشار حاد القا شده بوسیله فنیل افرین و L-NAMEمجریپایان یافتهخير
21900230اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آپپتوز سلولی ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در بافت کلیه رتمجریپایان یافتهخير
22900198بررسی اثر فراکسیون های عصاره آبی الکلی سیاه دانه و تیموکینون بر آپوپتوز سلولهای سرطانی کلیه انسان رده ACHNمجریپایان یافتهبلي
2389714بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر پرفشاری ناشی از آنژیوتانسین II در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
2489244بررسی اثر پیشگیری عصاره آبی-الکلی سیاه دانه بر سمیت کلیوی و آسیب اکسیداتیو ناشی از سیس پلاتین در کلیه موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
2588752بررسی نقش سیستم نیترارژیک هسته میخی شکل بر تنظیم فشار خون و ضربان قلب در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
2688646اثر عصاره اتانولی سیاه دانه بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین درکلیه موش های صحراییمجریپایان یافتهبلي
2787426بررسی اثرات عصاره الکلی سیاهدانه بر مدل ایسکمی- رپرفوزیون در کلیه رتمجریپایان یافتهبلي
2887076بررسی اثر عصاره آبی-الکلی ریشه ختمی گل سرخی بر سنگ کلیه ی اگزالات کلسیمی دررت نر نژادWistarمجریپایان یافتهخير
2986195بررسی اثر فراکسیونهای مختلف عصاره ی سیاه دانه بر پیشگیری از تشکیل سنگ اگزالات کلسیم کلیه در رت نر نژاد ویستارمجریپایان یافتهخير
3086084بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی گیاه پنجه مرغی بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه رت مجریپایان یافتهخير
3186080بررسی اثرعصاره الکلی سیاهدانه و تیموکینون برسلولهای سرطان کلیه انسان رده ACHNمجریپایان یافتهخير
3286019بررسی اثر انبه بر نارسایی کلیه ناشی از جنتاماسین در رتمجریپایان یافتهخير
3385495تعیین اثر اسید فرمیک و فرمات سدیم بر کاهش مو در رتمجریپایان یافتهخير
34971846بررسی اثر عصاره آبی- الکلی رازیانه و آنتول بر آسیب کبدی ناشی از استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی نرهمکاردر دست اجراخير
35971832بررسی نقش سیستم گلوتاماترژیک ناحیه شکمی جانبی ماده خاکستری دور قناتی(vlPAG) بر پاسخ های قلبی-عروقی در شرایط طبیعی و هموراژی در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
36971677بررسی اثر روغن کنجد بر فیبروز کلیوی ناشی از دوکسوروبیسین در موش صحراییهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
37970849بررسی اثر عصاره آبی- الکلی علف لیمو بر درصد زنده ماندن و آپوپتوز سلولهای سرطانی کلیه انسان رده ACHNهمکاردر دست اجراخير
38970121بررسی اثر عصاره آبی- الکلی مریم گلی بر درصد زنده ماندن و آپوپتوز سلولهای سرطانی کلیه انسان رده ACHNهمکاردر دست اجراخير
39970065بررسی اثر عصاره آبی- الکلی رزماری بر آپوپتوز سلولهای سرطانی کلیه انسان رده ACHNهمکاردر دست اجراخير
40961466بررسی اثر عصاره¬ی آبی-الکلی بارهنگ بر فیبروز کلیوی ناشی از دوکسوروبیسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
41960939بررسی اثر تیموکینون و عصاره¬ی آبی-الکلی سیاه دانه بر فیبروز کلیوی ناشی از انسداد یک طرفه¬ی حالب در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
42960929بررسی اثر فراکسیونهای اتیل استات ، و آبی عصاره هیدروالکلی عناب بر پارامترهای قلبی عروقی در موشهای پر فشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین2همکارپایان یافتهبلي
43951517شناسایی مواد موثره گیاه قره قاط خراسانی (R. khorassanicum) و بررسی فراکسونهای اتیل استات و n- hexan آن برپارامترهای قلبی عروقی درموشهای پرفشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین 2 و L-NAMEهمکارپایان یافتهخير
44951397بررسی اثر پیشگیری کننده عصاره هیدرو الکلی عناب بر فشار خون و ضربان قلب در موشهای پر فشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین2 و L-NAMEهمکارپایان یافتهخير
45951371بررسی اثر عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول روی آسیب کلیوی ناشی از آدریامایسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
46951226بررسی نقش گیرنده های سروتونینی و اپیوئیدی هسته میخی شکل بر پاسخهای قلبی عروقی در شرایط نرمال و هیپوتانسیون ناشی از هموراژی در موشهای صحراییهمکارپایان یافتهبلي
47941420بررسی نقش گیرنده اوپیوئیدی مو(µ) در هسته میخی شکل (Cuneiform) بر کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
48941208بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه قره قاط خراسانی (Ribes khorassanicum) بر پارامترهای قلبی- عروقی در موشهای پرفشار حاد القا شده بوسیله آنژیوتانسین2 و L-NAMEهمکارپایان یافتهبلي
49931769بررسی نقش هسته های میخی شکل (Cuneiform) و تگمنتوم پلی مغز (Pedunculopontine Tegmentum) در کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
50931252بررسی نقش سیستم گابا ارژیک هسته تگمنتوم پلی مغز بر عملکرد مرکزی سیستم قلبی عروقی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
51921586بررسی نقش هسته های میخی شکل و تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی عروقی ناشی از تحریک رفلکس شیمیایی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
5289924بررسی نقش آنژیوتانسین ۲ بر آپوپتوز، سمیت عصبی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سمیت ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول عصبی PC12همکارپایان یافتهبلي
5389793اثر افزایش فشار خون بر نفوذ پذیری سد خونی- مغزی و حافظه فضایی موش صحرایی همکارپایان یافتهبلي
5489708اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه و تیموکینون بر سیتوکین های آزاد شده از لنفوسیتها و تعادل Th1/Th2 بدنبال بیش تمرینی در رتهمکارپایان یافتهبلي
5586262بررسی مقایسه ای تاثیر موضعی میوه کیوی و پماد الیز بر جدا شدن بافت مرده در زخمهای سوختگی تمام ضخامت در موش صحرایی نر بالغهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982708Hypotensive Effect of Hydroalcoholic Ziziphus jujuba Extract on Normotensive RatsISICurrent Nutrition & Food Science1398پنجم
2982328Induction of Apoptosis and Growth-Inhibition by Thymoquinone in ACHN and GP-293 Cell Lines in Comparable with Cis-PlatinumPMCJournal of pharmacopuncture1398مسئول
3982320Effects of standardized Zataria multiflora extract and its major ingredient, Carvacrol, on Adriamycin-induced hepatotoxicity in ratISIBiomedical journal1397مسئول
4981374Beneficial Cardiovascular Effects of Hydroalcoholic Extract from Crocus Sativus in Hypertension Induced by Angiotensin IIPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1398سوم
5980953Thymoquinone alleviates renal interstitial fibrosis and kidney dysfunction in rats with unilateral ureteral obstructionISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1398مسئول
6980564The Effects of Inactivation of Pedunculopontine Tegmental Nucleus by Cobalt (II) Chloride on Cardiovascular Responses in Hemorrhagic Hypotensive RatsPMCBasic and Clinical Neuroscience1398چهارم
7980089Renoprotective Effect of Plantago major Against Proteinuria and Apoptosis Induced by Adriamycin in RatPMCJournal of Pharmacopuncture1397مسئول
8974178Effect of Plantago major extract on doxorubicin-induced nephropathy in ratISIPhysiology and Pharmacology1397مسئول
9973626The Preventive Effects of Standardized Extract of Zataria multiflora and Carvacrol on AcetaminophenInduced Hepatotoxicity in RatPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1397مسئول
10973395Zataria multiflora extract and carvacrol affect cardiotoxicity induced by Adriamycin in ratMedlineJournal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology1397اول
11973017Preventive effect of hydroalcoholic extract of Rosa damascena on cardiovascular parameters in acute hypertensive rats induced by angiotensinIIPMCInternational journal of preventive medicine1397پنجم به بعد
12972663In vivo effects of allogeneic mesenchymal stem cells in a rat model of acute ischemic kidney injuryISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
13972552Plantago major Protects against Cisplatin-induced Renal Dysfunction and Tissue Damage in RatsMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1397مسئول
14972163Effects of Zataria multiflora Extract and Carvacrol on Doxorubicin-Induced Oxidative Stress in Rat BrainscopusPharmaceutical Sciences1397مسئول
15971807GABAA receptor in the Pedunculopontine tegmental (PPT) nucleus: Effects on cardiovascular systemISIPharmacological Reports1397پنجم
16971679Nigella sativa extract is a potent therapeutic agent for renal inflammation, apoptosis, and oxidative stress in a rat model of unilateral ureteral obstructionISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397مسئول
17964308Protection Against Doxorubicin-induced Nephropathy by Plantago major in RatISIIranian journal of kidney diseases1396اول و مسئول
18964250Doxorubicin-induced renal inflammationin in rat: Protective role of Plantago majorPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
19964235Protective effects of long-term administration of Ziziphus jujuba fruit extract on cardiovascular responses in L-NAME hypertensive ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397پنجم
20964117Renoprotective Effect of Nigella sativa against Cisplatin-induced Nephrotoxicity and Oxidative Stress in RatMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396مسئول
21963281Mixed Hydroalcoholic Extracts of Nigella sativa and Curcuma longa Improves Adriamycin-Induced Renal Injury in RatMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396مسئول
22961735Role of the Nitrergic System of the Cuneiform Nucleus in Cardiovascular Responses in Urethane-Anesthetized Male RatsPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396سوم
23961490The Evaluation and Comparing of Cytotoxic Effects of Ferula Gummosa Gum, Scutellaria Lindbergii, Kelussia Odoratissima and Artemisia Kopetdaghensis Extracts on ACHN Cell LineISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396سوم
24961262Crocin prevents acute angiotensin II-induced hypertension in anesthetized ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396سوم
25960817Drug-Induced Nephrotoxicity and Medicinal PlantsISIIranian journal of kidney diseases1396اول
26960681Thymoquinone ameliorates renal damage in unilateral ureteral obstruction in ratsISIPHARMACOLOGICAL REPORTS1396مسئول
27954153Kidney stone formation and antioxidant effects of Cynodon dactylon decoction in male Wistar ratsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395چهارم
28954148The protective and curative effects of Nigella sativa extract and vitamin E against cisplatin-induced nephrotoxicity in ratscopusمجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1396مسئول
29953483The effects of hydroalcholic extract of Curcuma Lunga on Adriamycin-induced renal damage in ratsChemical AbstractQuarterly of the Horizon of Medical Sciences1395مسئول
30953482The effects of hydroalcholic extract of Nigella sativa on doxorubicin-induced renal functional damage in ratsChemical AbstractQuarterly of the Horizon of Medical Sciences1394مسئول
31952019Effects of Aqueous-ethanolic Extract of Nigella sativa Seeds (Black Cumin) and Vitamin E on Cisplatin-induced Nephrotoxicity in RatscopusResearch Journal of Medicinal Plants1395مسئول
32951368Renoprotective Effect of Plantago Major Against Nephrotoxicity and Oxidative Stress Induced by CisplatinISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1395مسئول
33950401Association of Age and Lipid Profiles with Measures of Renal Function in an Iranian PopulationPMCJournal of Dietary Supplements1395چهارم
34942633Adriamycin-induced oxidative stress is prevented by mixed hydro-alcoholic extract of Nigella sativa and Curcuma longa in rat kidneyChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
35942397Renal injury, nephrolithiasis and Nigella sativa: A mini reviewISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394دوم
36941230The Effects of Vitamin C on Adriamycin-Induced Hypercholesterolemia in RatscopusCurrent Nutrition & Food Science1394مسئول
37940489Effect of total hydroalcholic extract of Nigella sativa and its n-hexane and ethyl acetate fractions on ACHN and GP-293 cell linesPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393مسئول
38940433Effect of hydro-alcoholic extract of Rosa damascena on cardiovascular responses in normotensive ratISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394دوم
39934467Effect of Nigella sativa on ischemia-reperfusion induced rat kidney damageISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
40934466The protective effect of Nigella sativa against cisplatin-induced nephrotoxicity in ratsISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
41934096Metabolic syndrome components as markers to prognosticate the risk of developing chronic kidney disease: evidence-based study with 6492 individuals.ISIthe Journal of Epidemiologythe Journal of Epidemiology1394دوم
42932125The role of local renin-angiotensin system on high glucose-induced cell toxicity, apoptosis and reactive oxygen species production in PC12 cellsISIijbms1393چهارم
4392752The effect of increased blood pressure induced by phenylephrine on Morris water maze tasks in male and female ratsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391پنجم
44925159Cytotoxic and apoptogenic properties of Nigella sativa and thymoquinone, its constituent, in human renal cell carcinoma are comparable with cisplatinISIFood and Agricultural Immunology1394مسئول
45925142Effect of aqueous fraction of Nigella sativa on percentage of live cells in human renal carcinoma cell line (ACHN) and normal human renal epithelial cells (GP-293)ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392دوم
46924650Evaluation of immune response after moderate and overtraining exercise in wistar ratISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392پنجم
47921675Topical effectiveness of Kiwifruit on infection of full-thickness burns in male ratsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391پنجم
4891480Topical effectiveness of kiwifruit versus fibrinolysin ointment on removal of necrotic tissue of full-thickness burns in male ratsISIdermatologic therapy1391پنجم
4991152Alcea rosea root extract as a preventive and curative agent in ethylene glycol-induced urolithiasis in ratsISIIndian Journal of Pharmacology1391دوم
5090866Effect of Alcoholic Extract of Nigella Sativa on Cisplatin-induced Toxicity in RatISIIranian journal of kidney diseases1390پنجم به بعد
5190594The preventive effect of N-butanol fraction of Nigella sativa on ethylene glycol-induced kidney calculi in ratsISIPharmacognosy Magazine1390مسئول
5290393The Beneficial Effect of Cynodon Dactylon Fractions on Ethylene Glycol-Induced Kidney Calculi in RatsISIUrology Journal1390اول
5390361Effect of commercial (vimang) and hydroalcoholic extract of Mangifera indica (Mango) on gentamicin-induced nephrotoxicity in ratSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390اول
5490218Preventive effect of Cynodon dactylon against ethylene glycol-induced nephrolithiasis in male ratsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390اول
5590059Evaluation of the effect of formic acid and sodium formate on hair reduction in ratPMCClinical, Cosmetic and Investigational Dermatology1390دوم
5689712The effects of Nigella sativa ethanolic extract on proliferation and apoptosis of renal cell carcinoma ACHN cell line(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1389مسئول
5788671Topical Effect of Kiwifruit versus Elase Ointment on Removal of Necrotic Tissue of Full-thickness Burns in Male RatsSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1388چهارم
5888159the effect of n-butanol fraction and n-butanol phase remnant from 50% aqueous- ethanolic extract of cyndon dactylon on calcium oxalate kidney stones i rat Embasephcog res1388سوم
5986551The effect of hoemodialysis on pulmonary function tests and respiratory symptoms in patients with chronic renal failurescopusPakistan Journal of Medical Sciences 1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982301Thymoquinone ameliorates kidney fibrosis in a rat model of unilateral ureteral obstructionبیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیتهرانپوستر1398خير
2980324The Effect of Nigella sativa Extract on Renal Fibrosis in Rats with Unilateral Ureteral Obstructionهشتمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1398خير
3971055Renoprotective Effect of Plantago Major Against Proteinuria and Kidney Damage Induced by Adriamycinهفتمین کنگره ملی گیاهان داروییشیرازپوستر1397بله
4970748The Effect of Nigella sativa Extract on Renal Oxidative Damage in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionهفتمین کنگره ملی گیاهان داروییشیرازپوستر1397خير
5964310Thymoquinone Suppresses the Renal Renin-Angiotensin System in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstruction2nd International and 23rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacologyچابهارسخنرانی1396بله
6964130Modulation of Apoptosis and Inflammation by Thymoquinone and Angiotensin II inhibition in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
7962316بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر پروتئینوری و آسیب اکسیداتیو ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحرایییست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران و اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
8962315تشدید هیپرکلسترولمی ناشی از سندروم نفروتیک بوسیله ویتامین C در موش صحراییپانزدهمین کنگره ملی دانشجویان علوم پزشکی کشورشاهرودپوستر1393خير
9962313بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر نفروتوکسیسیتی ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحراییچهارمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبیفردوسسخنرانی1395خير
10962312اثر عصاره توام هیدروالکلی سیاه دانه و زرد چوبه بر آسیب عملکردی و بافتی ناشی از دوکسوروبیسین در کلیه موشنخستین همایش ملی گیاهان دارویی،معطر و ادویه ای- گنبد کاووسگنبد کاووسسخنرانی1395خير
11961965Nigella sativa Extract Improves Unilateral Ureteral Obstruction-Induced Kidney Dysfunction through Angiotensin II Inhibition in the Ratتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
12961964Nigella sativa Extract Ameliorates Kidney Function via Renin-Angiotensin System Blockade in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدسخنرانی1396بله
13942040Effect of Nigella sativa on immune response in aerobic treadmill exercised ratبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
14941899Evaluation the effect of hydroalchoholic extract of Crocus sativus on acute hypertension induced by angiotensin IIبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394خير
15941667بررسی اثر فراکسیون آبی سیاه دانه بر مورفولوژی و آپوپتوز در سلول های ACHN و GP-293چهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394بله
16941666بررسی اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه بر برخی پارامترهای سرمی در سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحراییاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین در ایرانمشهدپوستر1394خير
17941665بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بارهنگ در سمیت کلیوی ایجاد شده توسط سیس پلاتین در موش صحراییاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین در ایرانمشهدپوستر1394خير
18941657بررسی اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه در سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در کلیه موش صحراییهمایش کشوری تغذیه و سرطان، یزدیزدپوستر1393خير
19941590اثرات حاد عصاره سیاهدانه بر عملکرد و بافت شناسی کلیه در مدل ایسکمی-رپرفیوژن در رتبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390بله
20941589اثر عصار ه هیدروالکلی سیاه دانه بر آسیب ژنومیک و اکسیداتیو بدنبال ایسکمی-رپرفیوژن در رتبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير
21941587اثر عصاره آبی-اتانولی سیاه دانه بر استرس اکسیداتیو بدنبال سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحراییبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران،همدانسخنرانی1390خير
22941583اثر عصاره آبی-اتانولی سیاه دانه بر عملکرد کلیه در سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در کلیه موش صحراییبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير
23941582اثر حاد عصاره آبی-الکلی سیاه دانه بر پارامترهای سرمی در مدل ایسکمی-رپرفیوژن در موش صحراییدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدسخنرانی1390بله
24941581اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه در سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در کلیه موش صحراییدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
25941579اثر حاد عصاره آبی-الکلی سیاه دانه بر آزمایشات کلیرانس در مدل ایسکمی-رپرفیوژن در موش صحراییدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
26941578اثر محافظتی عصاره سیاه دانه در سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در کلیه موش صحراییدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
27940603اثر سیاه دانه و تمرین هوازی با تردمیل بر پاسخ سیستم ایمنی در رتاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
28930423Effect of formic acid and sodium format on hair reduction in rat22th world congress of dermatologyseoulپوستر1390خير
29925156acute effects of nigella sativa ethanolic aqueous extract on serum parameters in renal ischemic-reperfusion model in the ratدوازدهمین کنگره بیوشیمی ایران و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدسخنرانی1390بله
30925155Preventive effect of Nigella sativa aqueous-ethanolic extract on cisplatin-induced nephrotoxicity in the rat kidneyدوازدهمین کنگره بیوشیمی ایران و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
31925154Effect of aqueous-ethanolic extract of Nigella sativa on cisplatin-induced nephrotoxicity in ratsدوازدهمین کنگره بیوشیمی ایران و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
32925153Acute action of Nigella sativa ethanolic-aqueous extract on clearance tests in renal ischemic–reperfusion model in the ratدوازدهمین کنگره بیوشیمی ایران و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
33925149Effect of n-Hexane and ethyl acetate fractions of nigella sativa (N. sativa) on percentage of cell viability and apoptosis in human renal carcinoma cell line (ACHN)بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392بله
34925148Effect of Nigella sativa aqueous-alcoholic extract on cisplatin-induced nephrotoxicity in the rat kidneyبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
35925146Effect of dichloromethane fraction of nigella sativa on percentage of live cells in human renal carcinoma cell line (ACHN) compared to normal human renal epithelial cells (GP-293)بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
36925144The Effect of Plantago major Aqueous-Ethanolic Extract on Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in the Rat Kidneyبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392بله
37925143The effect of Metabolic Syndrome on kidney parameters in MASHAD study casesبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
38925137اثرات حاد عصاره سیاهدانه بر عمکرد و بافت شناسی کلیه در مدل ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی در رتبیستمین کمگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390بله
39925136اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آسیب ژنومیک و اکسیداتیو بدنبال ایسکمی- رپرفیوژن در رتبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير
40925134اثر عصاره آبی-اتانولی سیاه دانه بر عملکرد کلیه در سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحراییبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11290نظام ارزیابی عملکرد تحصیلات تکمیلی دردانشگاه های علوم پزشکی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه