علیرضا  شریفیان عطار

 فعالیت های پژوهشی

 

علیرضا شریفیان عطار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علیرضا شریفیان عطار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SharifianA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940119بررسی اثر مقایسه ای پروپوفول و ایزوفلوران بر تغییرات اختلاف فشار دی اکسید کربن شریانی و انتهای بازدمی بدنبال تهویه تک ریه ای در اعمال جراحی توراکس مجریدر دست اجرابلي
2931052مقایسه میزان خونریزی حین جراحی استئوتومی دو فک بیماران کلاس 3 در دو روش بیهوشی با پروپوفول و رمی فنتانیلمجریپایان یافتهبلي
3930408تاثیر دوز کم تیوپنتال سدیم و پروپوفول بر بروز و شدت سرفه ناشی از سوفنتانیل و فنتانیل حین اینداکشن بیهوشیمجریعقد قراردادبلي
4930184بررسی و مقایسه میزان از دست دادن خون حین انواع مختلف جراحی ارتوگناتیکمجریپایان یافتهبلي
5930088بررسی اثرات سرم دکستروز سالین در کاهش حالت تهوع و استفراغ بعد از عمل(PONV)در عمل های جراحی ارتوپدیمجریپایان یافتهبلي
6922478بررسی تاثیر مصرف انتونوکس در کاهش نیاز به پتدین و عوارض مادر و جنین در طی زایمان بی دردمجریپایان یافتهبلي
7910049بررسی مقایسه ای اثرات سولفات منیزیم با دارونما در پیشگیری از لرز حین آنستزی اسپاینال در عمل جراحی سزارینمجریپایان یافتهبلي
8960044بررسی تاثیر انواع اعمال ارتوگناتیک بر طول مدت ریکاوری بعد از بی هوشی در بیماران کلاس سههمکاردر دست اجرابلي
9950701مقایسه اثر دو داروی اندانسترون و کلونیدین بر میزان تغییرات درد , تهوع و استفراغ بیماران پس از جراحی ارتوگناتیکهمکارپایان یافتهبلي
10931463بررسی اثر تیزانیدین خوراکی قبل از عمل برمیزان خونریزی حین جراحی اندوسکوپیک سینوس های پارا نازالهمکارپایان یافتهبلي
11921170بررسی تاثیر تجویز دوز واحد کورتیکواستروئید در پیشگیری از عوارض تنفسی بعد از عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتالهمکارپایان یافتهبلي
12900308بررسی اثر داروی تیزانیدین در میزان درد بعد از عمل جراحی تعویض مفصل ران تحت بیهوشی عمومیهمکارپایان یافتهبلي
13900048بررسی اثر پیش داروی خوراکی تیزانیدین بر مدت بلوک و تغییرات همودینامیک در اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بیحسی نخاعیهمکارپایان یافتهبلي
1489570بررسی مقایسه ای تاثیر درمان دوزهای متعدد استروئید در تغییرات سطوح سرمی IL-6 و IL-10 در جراحی قلب باز کودکانهمکارپایان یافتهبلي
1589479بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی مکمل آرژینین و سیترولین بر پیش آگهی بیماران بد حال بستری در بخش مراقبت های ویژه دریافت کننده تغذیه ی روده ایهمکارپایان یافتهبلي
1689341مقایسه نتایج درمانی دو روش کنترل قند خون به روش کنترل حاد و روش معمول در بیماران تغذیه وریدی بستری در بخش مراقبت های ویژههمکارپایان یافتهبلي
17891001بررسی مقایسه ای اثرات و عوارض بی حسی اسپاینال به روش یکطرفه (Unilateral) با بی حسی اسپاینال به روش استاندارد در اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانیهمکارپایان یافتهبلي
18921951تولید و معرفی وسیله ابداعی "لوله تراکئو برونشیال تک لومنه بزرگسالان ایزوله کننده ریه ها و تهویه کننده دوطرفه و یک طرفه ریه"ناظرعقد قراردادخير
19921153اثر غرغره سوفنتانیل بر گلودرد ناشی از انتوباسیون تراشهناظرعقد قراردادخير
20911228بررسی اثر غرغره دیفن هیدرامین بر گلودرد بیماران تحت جراحی کاتاراکت بعد از کارگذاری ماسک لارن‍ژیالناظرعقد قراردادبلي
21910761بررسی تاثیر تلفیق دو روش رقیق سازی حاد خون با حجم ثابت و تزریق ترانکسامیک اسید بر میزان خونریزی در اعمال جراحی بای پس عروق کرونر به روش off pumpناظرپایان یافتهبلي
22910615مقایسه ی اثر غرغره دیفن هیدرامین با غرغره کتامین بر گلودرد ناشی از انتوباسیون تراشهناظردر دست اجراخير
23910056اثر تزریق دگزمدتومیدین داخل مفصلی بر درد بعد از عمل در جراحی آرتروسکوپی تشخیصی زانوناظردر دست اجرابلي
2489795بررسی مقایسه ای اثر سوفنتانیل و میدازولام در کاهش میزان میوکلونوس ناشی از تجویز وریدی اتومیدیتناظرپایان یافتهبلي
25891010ارزیابی نسبت خون کراس مچ شده به خون ترانسفوزیون شده دراعمال جراحی الکتیو دراطاق عمل مرکزی بیمارستان قائم(عج) در سال 1390ناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963053Effectiveness of Moderate Acute Normovolemic Hemodilution Combined with Tranexamic Acid on the Reduction of Allogenic Blood Transfusion in Patients Undergoing Off-pump Coronary Artery BypassISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396سوم
2953474Effect of Entonox on reducing the need for Pethidine and the Relevant Fetal and Maternal Complications for Painless LaborPMCelectronic physician1395اول
3952708Concepts, Application, and Efficacy of Hypotensive Anesthesia in Maxillofacial and Orthognathic Surgeries: Review of Literatureindex copernicusJournal of Dental and Medical Sciences1395دوم
4952694Evaluation and Comparison of Blood Loss during Different Ortognathic SurgeriesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395دوم
5951284Thoracoscopic sympathicotomy in the treatment of palmar hyperhidrosisPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1395دوم
6941554Primary Small Cell Carcinoma of the Esophagus (PSCEC) Associated with Paraneoplastic Sweating Syndrome: A Case Report and Literature ReviewscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1394چهارم
7933249Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patientsISIJournal of Cardiothoracic Surgery1393مسئول
8931746Determination of the Effects of Digoxin on the Right Ventricular Function in Patients Undergoing Pneumonectomyindex copernicusJ Cardiothorac Med.1392اول
9931654Evaluation of Changes in Blood Suger, After Spinal Anesthesia by Bupivacaine, in Cesarian Section SurgerySID/Iranmedex/Magiranدانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
10931544comparison of two different induction doses of atracurium in myasthenia gravis in patients undergoing thymectomyindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1392اول
11925166A Comparison of Effects of Propofol and Isoflurane on Arterial Oxygenation Pressure, Mean Arterial Pressure and Heart Rate Variations Following One-Lung Ventilation in Thoracic SurgeriesPMCIran Red Crescent Med J.1392اول
12924899Premedication with intranasal midazolam in children undergoing probing of nasolacrimal duct and its effect on recovery and discharge timeindex copernicusافق دانش1384دوم
13922741Anesthetic management of patients with anterior mediastinal masses undergoing Chamberlain Procedure (anterior mediastinostomy).ISIIran Red Cres Med J.1392اول
1491911Outcome of surgical treatment for proximal long segment post intubation tracheal stenosisISIJournal of Cardiothoracic Surgery1391مسئول
1589309Endobronchial leiomyoma; report of a case successfully treated by bronchoscopic resectionISIJournal of Research in Medical Sciences 1389پنجم به بعد
1688548the effect of intravenous tranexamic acid on blood loss in lumbar herinial disk resection under inhalation and total intravenousscopusiranian red crescent medical journal1388سوم
1788540Tranexamic Acid Reduces Blood Loss in Off-Pump Coronary Artery Bypass SurgeryISIJournal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia1388سوم
1886272مقایسه اثرات سالبوتامول، بکلومتازون استنشاقی بالیدوکائین وریدی در پیشگیری از بروز سرفه ناشی از فنتانیل قبل از اینداکشن بیهوشی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
1985324مقایسه اثر ¬تسکینی سوفنتانیل با سوفنتانیل همراه متیل پردنیزلون بعد از آرتروسکوپی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1935461Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patients28th EACTS Annual Meeting 2014 – Milan, italy...milan- italyسخنرانی1393خير
2930459Children Sedation during Gastrointestinal Endoscopy Comparison of Two Methodsinternational congress of updates on pediatric gastrointestinal and liver disease new treatments challengesمشهدپوستر1393خير
3930413ایجاد تسکین طی آندوسکوپی دستگاه گوارش در کودکانتازه های گوارش کبد کودکان درمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1647سوالات بورد تخصصی بیهوشی 1392 با پاسخ تشریحی به همراه بیش از 1000 نمونه سوال ارتقا دانشگاههای کشور1392تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه