مهریار  تقوی گیلانی

 فعالیت های پژوهشی

 

مهریار تقوی گیلانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهریار تقوی گیلانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : taghavim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940155مقایسه حجم جاری ml/kg 10با ml/kg 6 در میزان شانت و فضای مرده در جراحی کانسرهای شکمیمجریدر دست اجرابلي
2931362بررسی مقایسه استفاده از گلایدوسکوپ، لارنگوسکوپ مکنتاش و لارنگوسکوپ McCoy در لوله گذاری تراشه در افراد چاقمجریدر دست اجراخير
3930733دوز کم مارکائین با فنتانیل جهت بیحسی نخاعی در سزارین مادران وابسته به مخدر خانواده مورفینمجریپایان یافتهخير
4930156بررسی ارتباط میزان فشار خون قبل از عمل جراحی با تغییرات همودینامیک حین عمل و عوارض زودرس در بیماران با سابقه هیپرتانسیون و کاندید عمل کاتاراکتمجریدر دست اجراخير
5930026مقایسه اثر سرم درمانی ترکیبی رینگر لاکتات و نرمال سالین با محلول رینگر و نرمال سالین برتعادل اسید- باز خون در بیماران تحت جراحی کارسینوم پانکراسمجریدر دست اجراخير
6922148مقایسه میزان بروز و شدت هیپوترمی در بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی در جراحی اندام تحتانی مجریپایان یافتهخير
7921738بررسی مقایسه ای تاثیر لوله گداری صحیح داخل تراشه به دو روش دستگاه تشخیص دهنده مری و کاپنوگراف دربیماران اورژانس مجریعقد قراردادخير
8921437مقایسه هیوسین و آتروپین وریدی با گروه کنترل در فراوانی رفلکس چشمی قلبی در جراحی اسکلرال باکلینگ; (کارازمای بالینی تصادفی سازی شده سه سویه کور)مجریدر دست اجراخير
9921423مقایسه هیوسین و لیدوکائین وریدی با پلاسبو در فراوانی رفلکس چشمی قلبی در جراحی استرابیسممجریپایان یافتهبلي
10911228بررسی اثر غرغره دیفن هیدرامین بر گلودرد بیماران تحت جراحی کاتاراکت بعد از کارگذاری ماسک لارن‍ژیالمجریعقد قراردادبلي
11910138بررسی مقایسه ای کارایی دستگاه تشخیص دهنده مری با کاپنو گراف در تایید لوله گذاری صحیح داخل تراشهمجریپایان یافتهخير
12910097بررسی تاثیر گاز ته حلقی در جراحی سپتورینوپلاستی بر شیوع گلو دردوتهوع واستفراغ پس از عملمجریپایان یافتهخير
13900825توزیع گلودردبعد از کارگذاری ماسک لارنژیال در بیماران تحت جراحی کاتاراکت در چهار گروه )آغشته کردن با لیدوکائین یا آب، شسشتشوی حلق و گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
14941032بررسی تاثیر آروماتراپی ماساژی با روغن" نعناع فلفلی "بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی استرابیسم در کودکان:کارآزمایی تصادفی همکارعقد قراردادخير
15940455بررسی ارتباط تیپ شخصیتی D ومیزان داروی لازم جهت دستیابی به عمق بیهوشی مناسب در بیماران کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک انتخابیهمکارپایان یافتهبلي
16940119بررسی اثر مقایسه ای پروپوفول و ایزوفلوران بر تغییرات اختلاف فشار دی اکسید کربن شریانی و انتهای بازدمی بدنبال تهویه تک ریه ای در اعمال جراحی توراکس همکاردر دست اجرابلي
17930285تاثیر انفوزیون اینترالیپید 20%بر بهبودبرون ده قلبی پس از عمل جراحی قلب بازبزرگسالانهمکارپایان یافتهبلي
18921749بررسی میزان موفقیت فلوشیپهای بیهوشی قلب و رزیدنهای تحت اموزش درکانولاسیون ورید مرکزی اینترنال جوگولر به دو روش تحت گاید سونوگرافی ولندمارکهای اناتومیکهمکارپایان یافتهبلي
19920825مقایسه میزان خونریزی در اعمال جراحی هرنی دیسک بین مهره ای به دو روش استفاده از آپروتینین و القاء هیپوتانسیون کنترولههمکارپایان یافتهبلي
20911214مقایسه اثر لابتالول و نیتروگلیسرین بر میزان خونریزی حین عمل جراحیهای بینیهمکارپایان یافتهخير
21910724بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد پس از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
22910637بررسی مقایسه ای اثر تزریق اینتراپلورال با اینتراپریتونئال مارکائین بر درد شانه بعد از عمل در جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیکهمکاردر دست اجراخير
23910046مقایسه اثر تجویز کلوئید با کریستالوئید در پیشگیری از کاهش فشار خون در اعمال سزارین تحت بی حسی نخاعیهمکارپایان یافتهخير
24900337مقایسه اثر استازولامید و پاراستامول بر روی دردهای ارجاعی بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
2589795بررسی مقایسه ای اثر سوفنتانیل و میدازولام در کاهش میزان میوکلونوس ناشی از تجویز وریدی اتومیدیتهمکارپایان یافتهبلي
2689443تعیین میزان موفقیت روش "جریان مداوم قطره ای" در تعیین فضای اپیدورال و مقایسه آن با روش "کاهش مقاومت"همکارپایان یافتهبلي
27960218بررسی ارتباط Snoringبا عوارض ریوی پس عمل جراحی بای پس عروق کرونرناظرعقد قراردادبلي
28940989ارزیابی تغییرات بالانس اکسیدان –آنتی اکسیدان در بیماران کاندید جراحی کوله سیستیکتومی الکتیو دریافت کننده پره مدیکاسیون و القائات هیپنوتیزمی به منظور کاهش اضطرابناظرپایان یافتهخير
29940988بررسی اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش درد و اضطراب تعویض پانسمان سوختگیناظرپایان یافتهخير
30940273بررسی مقایسه ای اثر انفیلتراسیون زیر جلدی" کتامین "در مقابل" بوپی واکایین" بر درد بعد از اعمال جراحی نفرکتومی باز در دهندة کلیه پیوندیناظردر دست اجراخير
31930370مقایسه دو روش بی‬دردی در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی، با استفاده از اپیدورال مارکائین و اپیدورال مارکائین همراه با مورفینناظرپایان یافتهخير
32922422مقایسه اثر ترانکسامیک اسید خوراکی و تزریقی با گروه کنترل بر میزان خونریزی حین جراحی اندوسکوپیکناظرپایان یافتهبلي
33922088بررسی ارتباط نوع وسطح خونی مواد مخدر با طول مدت بی حسی نخاعی در بیماران وابسته به مواد افیونیناظردر دست اجرابلي
34921895مقایسه فراوانی بروز عوارض بعد از عمل جراحی بای پس کروناری در بیماران وابسته به مواد مخدر با سایر بیماران در بخش مراقبتهای ویژه - بیمارستان امام رضا (ع) مشهدناظردر دست اجرابلي
35920552بررسي اثر سولفات منيزيم برهموديناميک بيماران حين جراحي انوريسم مغزي وميزان وازواسپاسم پس از عمل ناظردر دست اجراخير
36910638مقایسه بوپرنورفین با مورفین بر درد بعد از اعمال جراحی ارتوپدیناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1953466Comparison of Patient-Controlled Analgesia Using Morphine With and Without Paracetamol in Postoperative Pain ControlISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1395اول و مسئول
2951195Central Venous Cannulation of the Internal Jugular Vein Using Ultrasound-Guided and Anatomical Landmark TechniquesPMCanesthesiology and pain medicine1395چهارم
3950376Lipid composition and lidocaine effect on immediate and delayed injection pain following propofol administrationPMCAnesth Essays Res1395مسئول
4942684Oculocardiac reflex during strabismus surgeryChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394اول
5942537A Survey of Blood Request Versus Blood Utilization at a University Hospital in IranChemical AbstractArch Bone Jt Surg.1394مسئول
6941975Reducing sore throat following laryngeal mask airway insertion:comparing lidocaine gel, saline, and washing mouth with thecontrol groupISIRevista Brasileira de Anestesiologia1394اول
7941312Pharyngeal Packing during Rhinoplasty: Advantages and DisadvantagesPMCIranian journal of otorhinolaryngology1394دوم
8941311Association of Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Buerger's Disease: a Pilot StudyPMCActa Medica Iranica1394مسئول
9941088Comparison of Aprotinin and Controlled Hypotension on Blood Loss in the Herniated Intervertebral Disc Surgeryindex copernicusRazavi Int J Med1394پنجم به بعد
10940963The Assessment of Addition of Either Intravenous Paracetamol or Diclofenac Suppositories to Patient-Controlled Morphine Analgesia for Postgastrectomy Pain ControlPMCanesthesiology and pain medicine1394مسئول
11935474Comparison of intravenous lidocaine versus hyoscine on prevention of oculocardiac reflex in strabismus surgeryscopusIranian Journal of Ophthalmology1394اول
12932883Efficacy of ephedrine in the prevention of vascular pain associated with different infusion rates of propofolPMCAnesthesia: Essays and Researches1393اول
13932245Use of two Endotracheal Tubes to Perform Lung Isolation and One-Lung Ventilation in a Patient With Tracheostomy Stenosis: A Case ReportPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393اول
14932138Accidental intrathecal injection of magnesium sulfate for cesarean sectionPMCSaudi Journal of Anaesthesia1393اول
15930915Awake intubation with succinylcholine via cricothyroid cartilagePMCAnesthesia: Essays and Researches1393اول
16930208Apneas in Infants with Postconceptional Age bellow 60 Weeks Undergoing HerniorrhaphyISIIranian Journal of Pediatrics1393دوم
17930077A comparison of Simplified Acute Physiology Score II, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation III scoring system in predicting mortality and length of stay at surgical intensive care unitPMCNigerian medical journal1393اول و مسئول
18930073Incidence of Postoperative Acid-Base Disturbances in Abdominal SurgerySID/Iranmedex/MagiranPatient Safety & Quality Improvment Journal1392اول
19930069Comparison of Total Intravenous Anesthesia (TIVA) with Inhalation Anesthesia in Pediatric Bronchoscopyindex copernicusInternational Journal of Pediatrics1392مسئول
20924699Comparison of the efficacy of an esophageal detector device vs. a capnograph for verifying endotracheal tube placementChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول
21924698Delayed Awakening from Anesthesia Following Electrolyte and Acid-Base Disorders, Two CasesSID/Iranmedex/Magiranjournal of Patient safety and quality improvement1392سوم
22924319Anesthesia technique for dental procedures in a case with Pieere Robin SequenceChemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1392مسئول
2392178Mobitz Type II Atrioventricular Block Followed by Remifentanil in A Patient with Severe Aortic StenosisPMCCase Reports in Anesthesiology1391اول
2492009Succinylcholine-Induced Fasciculation Prevention, with Lidocaineindex copernicusمجله دانشکده پزشکی مشهد1386اول و مسئول
2591757Low flow anesthesia change intraoperative hemodynamic and respiratory parameters during general anesthesiaEmbaseGAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE1391اول
2691753Transdermal fentanyl versus intra venous morphine in postthoracotomy pain managementscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1388دوم
2791750Bilateral pneumothorax due to jet ventilation, a case reportسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو،بینی و حنجره ایران،1385دوم
2891748a case report with malignant hyperthermiaسایر سایت‏های تخصصیمجله آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران1385دوم
2988498میزان خون مورد نیاز طس عمل دبریدمان . پیوند پوست در بیماران مبتلا به سوختگیindex copernicusخون1388دوم
3088424Intrathecal Sufentanil for Intraoperative and Postesophagectomy Pain Relief ISISOUTHERN MEDICAL JOURNAL 1388سوم
3186322Review of Cardiopulmonary Resuscitation in Pregnant Womenسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامایی و نازایی ایران 1386دوم
3286277مقایسه عوارض و مدت بهبودی بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی همراه آرام بخش هوشیارانه در جراحی های آب مروارید ساده به روش فیکو(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
3386262مقایسه شیوع فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عمل به دنبال مصرف ساکسینیل کولین(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932656الکل و بیهوشیاولین کنگره بین المللی سوء مصرف الکل ایرانمشهدپوستر1393خير
292437روزه داری و فلسفه پرهیز از نوشیدن آبQuran & Medical Sciences CongressKhorasan Razavi-Mashhadپوستر1391خير
392403ترمیم دندانی در بچه مبتلا به پیر روبین تحت بیهوشی عمومی1st International Congress of special care in Dentistryمشهدپوستر1391خير
4923566ملاحضات مراقبت های ویژه در قربانیان گازهای سمیسمینار سراسری علمی - پژوهشی طب و ایثارمشهدپوستر1391خير
5922972اثر آوای قرآن بر کاهش اضطراب بیماران قبل از بیهوشی عمومیهمایش ملی قران و علوم پزشکیمشهدپوستر1391خير
6922971روزه داری و فلسفه پرهیز از نوشیدن آبهمایش ملی قران و علوم پزشکیمشهدپوستر1391خير
7922967Evaluation of Asetazolamide Administration on post Laparoscopic Cholecystectomy Referred Pain3rd Internationa Congress of Endoscopic & minimally Invasive Surgeryمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1378مروری بر مراقبت های تنفسی و تهویه مکانیکی در بخش مراقبت های ویژه1389تالیف
21138بیهوشی سرپایی ، مراقبت های بالینی در محیط های غیر متعارف و بیهوشی در خارج از اتاق عمل1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه