مهریار  تقوی گیلانی
خلاصه عملکرد مهریار  تقوی گیلانی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

مهریار تقوی گیلانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهریار تقوی گیلانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : taghavim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940155مقایسه حجم جاری ml/kg 8با ml/kg 6 در میزان شانت و فضای مرده در جراحی کانسرهای شکمیمجریپایان یافتهبلي
2930733دوز کم مارکائین با فنتانیل جهت بیحسی نخاعی در سزارین مادران وابسته به مخدر خانواده مورفینمجریپایان یافتهخير
3922148مقایسه میزان بروز و شدت هیپوترمی در بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی در جراحی اندام تحتانی مجریپایان یافتهخير
4921423مقایسه هیوسین و لیدوکائین وریدی با پلاسبو در فراوانی رفلکس چشمی قلبی در جراحی استرابیسممجریپایان یافتهبلي
5911228بررسی اثر غرغره دیفن هیدرامین بر گلودرد بیماران تحت جراحی کاتاراکت بعد از کارگذاری ماسک لارن‍ژیالمجریدر دست اجرابلي
6910138بررسی مقایسه ای کارایی دستگاه تشخیص دهنده مری با کاپنو گراف در تایید لوله گذاری صحیح داخل تراشهمجریپایان یافتهخير
7910097بررسی تاثیر گاز ته حلقی در جراحی سپتورینوپلاستی بر شیوع گلو دردوتهوع واستفراغ پس از عملمجریپایان یافتهخير
8900825توزیع گلودردبعد از کارگذاری ماسک لارنژیال در بیماران تحت جراحی کاتاراکت در چهار گروه )آغشته کردن با لیدوکائین یا آب، شسشتشوی حلق و گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
9960102بررسی رابطه شدت بدحالی با کمبود عناصر کمیاب پلاسما در بیماران مبتلا به سپسیسICUهای بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
10941032بررسی تاثیر آروماتراپی ماساژی با روغن" نعناع فلفلی "بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی استرابیسم در کودکان:کارآزمایی تصادفیهمکارعقد قراردادخير
11940455بررسی ارتباط تیپ شخصیتی D ومیزان داروی لازم جهت دستیابی به عمق بیهوشی مناسب در بیماران کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک انتخابیهمکارپایان یافتهبلي
12940119بررسی اثر مقایسه ای پروپوفول و ایزوفلوران بر تغییرات اختلاف فشار دی اکسید کربن شریانی و انتهای بازدمی بدنبال تهویه تک ریه ای در اعمال جراحی توراکسهمکارپایان یافتهبلي
13930285تاثیر انفوزیون اینترالیپید 20%بر بهبودبرون ده قلبی پس از عمل جراحی قلب بازبزرگسالانهمکارپایان یافتهبلي
14921749بررسی میزان موفقیت فلوشیپهای بیهوشی قلب و رزیدنهای تحت اموزش درکانولاسیون ورید مرکزی اینترنال جوگولر به دو روش تحت گاید سونوگرافی ولندمارکهای اناتومیکهمکارپایان یافتهبلي
15920825مقایسه میزان خونریزی در اعمال جراحی هرنی دیسک بین مهره ای به دو روش استفاده از آپروتینین و القاء هیپوتانسیون کنترولههمکارپایان یافتهبلي
16911214مقایسه اثر لابتالول و نیتروگلیسرین بر میزان خونریزی حین عمل جراحیهای بینیهمکارپایان یافتهخير
17910724بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد پس از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
18910637بررسی مقایسه ای اثر تزریق اینتراپلورال با اینتراپریتونئال مارکائین بر درد شانه بعد از عمل در جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
19910046مقایسه اثر تجویز کلوئید با کریستالوئید در پیشگیری از کاهش فشار خون در اعمال سزارین تحت بی حسی نخاعیهمکارپایان یافتهخير
20900337مقایسه اثر استازولامید و پاراستامول بر روی دردهای ارجاعی بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
2189795بررسی مقایسه ای اثر سوفنتانیل و میدازولام در کاهش میزان میوکلونوس ناشی از تجویز وریدی اتومیدیتهمکارپایان یافتهبلي
2289443تعیین میزان موفقیت روش "جریان مداوم قطره ای" در تعیین فضای اپیدورال و مقایسه آن با روش "کاهش مقاومت"همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972979Low-Dose Bupivacaine Versus High-Dose Bupivacaine Along With Fentanyl for Spinal Anesthesia in Opioid-Dependent MothersscopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1397مسئول
2971755Foot drop after spinal anesthesia for cesarean section: a case reportPMCLocal and Regional Anesthesia1397مسئول
3964230Comparative Analysis of the Usefulness of the GlideScope®, Macintosh, and McCoy Laryngoscopes for Endotracheal Intubation in Patients with Obesity: A Randomized, Clinical TrialPMCAnesthesiology and Pain Medicine1396مسئول
4953466Comparison of Patient-Controlled Analgesia Using Morphine With and Without Paracetamol in Postoperative Pain ControlISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1395اول و مسئول
5951195Central Venous Cannulation of the Internal Jugular Vein Using Ultrasound-Guided and Anatomical Landmark TechniquesPMCanesthesiology and pain medicine1395چهارم
6950376Lipid composition and lidocaine effect on immediate and delayed injection pain following propofol administrationPMCAnesth Essays Res1395مسئول
7942684Oculocardiac reflex during strabismus surgeryChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394اول
8942537A Survey of Blood Request Versus Blood Utilization at a University Hospital in IranChemical AbstractArch Bone Jt Surg.1394مسئول
9941975Reducing sore throat following laryngeal mask airway insertion:comparing lidocaine gel, saline, and washing mouth with thecontrol groupISIRevista Brasileira de Anestesiologia1394اول
10941312Pharyngeal Packing during Rhinoplasty: Advantages and DisadvantagesPMCIranian journal of otorhinolaryngology1394دوم
11941311Association of Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Buerger's Disease: a Pilot StudyPMCActa Medica Iranica1394مسئول
12941088Comparison of Aprotinin and Controlled Hypotension on Blood Loss in the Herniated Intervertebral Disc Surgeryindex copernicusRazavi Int J Med1394پنجم به بعد
13940963The Assessment of Addition of Either Intravenous Paracetamol or Diclofenac Suppositories to Patient-Controlled Morphine Analgesia for Postgastrectomy Pain ControlPMCanesthesiology and pain medicine1394مسئول
14935474Comparison of intravenous lidocaine versus hyoscine on prevention of oculocardiac reflex in strabismus surgeryscopusIranian Journal of Ophthalmology1394اول
15932883Efficacy of ephedrine in the prevention of vascular pain associated with different infusion rates of propofolPMCAnesthesia: Essays and Researches1393اول
16932245Use of two Endotracheal Tubes to Perform Lung Isolation and One-Lung Ventilation in a Patient With Tracheostomy Stenosis: A Case ReportPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393اول
17932138Accidental intrathecal injection of magnesium sulfate for cesarean sectionPMCSaudi Journal of Anaesthesia1393اول
18930915Awake intubation with succinylcholine via cricothyroid cartilagePMCAnesthesia: Essays and Researches1393اول
19930208Apneas in Infants with Postconceptional Age bellow 60 Weeks Undergoing HerniorrhaphyISIIranian Journal of Pediatrics1393دوم
20930077A comparison of Simplified Acute Physiology Score II, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation III scoring system in predicting mortality and length of stay at surgical intensive care unitPMCNigerian medical journal1393اول و مسئول
21930073Incidence of Postoperative Acid-Base Disturbances in Abdominal SurgerySID/Iranmedex/MagiranPatient Safety & Quality Improvment Journal1392اول
22930069Comparison of Total Intravenous Anesthesia (TIVA) with Inhalation Anesthesia in Pediatric Bronchoscopyindex copernicusInternational Journal of Pediatrics1392مسئول
23924699Comparison of the efficacy of an esophageal detector device vs. a capnograph for verifying endotracheal tube placementChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول
24924698Delayed Awakening from Anesthesia Following Electrolyte and Acid-Base Disorders, Two CasesSID/Iranmedex/Magiranjournal of Patient safety and quality improvement1392سوم
25924319Anesthesia technique for dental procedures in a case with Pieere Robin SequenceChemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1392مسئول
2692178Mobitz Type II Atrioventricular Block Followed by Remifentanil in A Patient with Severe Aortic StenosisPMCCase Reports in Anesthesiology1391اول
2792009Succinylcholine-Induced Fasciculation Prevention, with Lidocaineindex copernicusمجله دانشکده پزشکی مشهد1386اول و مسئول
2891757Low flow anesthesia change intraoperative hemodynamic and respiratory parameters during general anesthesiaEmbaseGAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE1391اول
2991753Transdermal fentanyl versus intra venous morphine in postthoracotomy pain managementscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1388دوم
3091750Bilateral pneumothorax due to jet ventilation, a case reportسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو،بینی و حنجره ایران،1385دوم
3191748a case report with malignant hyperthermiaسایر سایت‏های تخصصیمجله آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران1385دوم
3288498میزان خون مورد نیاز طس عمل دبریدمان . پیوند پوست در بیماران مبتلا به سوختگیindex copernicusخون1388دوم
3388424Intrathecal Sufentanil for Intraoperative and Postesophagectomy Pain Relief ISISOUTHERN MEDICAL JOURNAL 1388سوم
3486322Review of Cardiopulmonary Resuscitation in Pregnant Womenسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامایی و نازایی ایران 1386دوم
3586277مقایسه عوارض و مدت بهبودی بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی همراه آرام بخش هوشیارانه در جراحی های آب مروارید ساده به روش فیکو(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
3686262مقایسه شیوع فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عمل به دنبال مصرف ساکسینیل کولین(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932656الکل و بیهوشیاولین کنگره بین المللی سوء مصرف الکل ایرانمشهدپوستر1393خير
292437روزه داری و فلسفه پرهیز از نوشیدن آبQuran & Medical Sciences CongressKhorasan Razavi-Mashhadپوستر1391خير
392403ترمیم دندانی در بچه مبتلا به پیر روبین تحت بیهوشی عمومی1st International Congress of special care in Dentistryمشهدپوستر1391خير
4923566ملاحضات مراقبت های ویژه در قربانیان گازهای سمیسمینار سراسری علمی - پژوهشی طب و ایثارمشهدپوستر1391خير
5922972اثر آوای قرآن بر کاهش اضطراب بیماران قبل از بیهوشی عمومیهمایش ملی قران و علوم پزشکیمشهدپوستر1391خير
6922971روزه داری و فلسفه پرهیز از نوشیدن آبهمایش ملی قران و علوم پزشکیمشهدپوستر1391خير
7922967Evaluation of Asetazolamide Administration on post Laparoscopic Cholecystectomy Referred Pain3rd Internationa Congress of Endoscopic & minimally Invasive Surgeryمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
192مروری بر مراقبت‌های تنفسی و تهویه مکانیکی در بخش مراقبت‌های ویژه1390تالیف
2378مروری بر مراقبت های تنفسی و تهویه مکانیکی در بخش مراقبت های ویژه1389تالیف
31138بیهوشی سرپایی ، مراقبت های بالینی در محیط های غیر متعارف و بیهوشی در خارج از اتاق عمل1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19381فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
29329فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه