عباس  عبدالهی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

عباس عبدالهی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): عباس عبدالهی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : AbdollahiA@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960418بررسی استفاده از متیلن بلو در نمونه های رزکسیون شده سرطان رکتال و تاثیر آن در تشخیص غدد لنفاوی و استیجینگ نهاییمجریدر دست اجرابلي
2941807بررسی و مقایسه عوارض جراحی باز و لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به کانسررکتوم در بیمارستان های قائم(عج) و امید مشهد از سال 1392 تا 1394مجریدر دست اجراخير
3941806بررسی و مقایسه عوارض جراحی باز و لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به کانسر کولون در بیمارستان های قائم(عج) و امید مشهد از سال 1392 تا 1394مجریدر دست اجراخير
4941101بررسی تأثیر چسب فیبرینی غنی از پلاکت ها در درمان فیستول های پری آنالمجریعقد قراردادخير
5940120بررسی کارایی نمونه برداری از گره لنفاوی پیشاهنگ در بیماران مبتلا به بدخیمی های کولون و رکتوممجریپایان یافتهبلي
6920592مقایسه پروکتکتومی لاپاروسکوپیک با باز در کانسر رکتوممجریپایان یافتهبلي
7911006بررسی کارایی لاپاروسکوپیک اسپلنکتومی با شروع از ناف طحال در مقایسه با شروع از عروق گاستریک کوچکمجریپایان یافتهبلي
8910980مقایسه نتایج جراحی آناستوموز در گردن با استاپلر و دست بدنبال ازوفاژکتومی درکانسر مریمجریپایان یافتهبلي
9910663بررسی میزان همزمانی آپاندیسیت حاد و کانسر های کولورکتال در بیماران بالای 40 سال که تحت آپاندکتومی قرار گرفته اندمجریپایان یافتهبلي
10900808بررسی نتایج اسپلنکتومی لاپاروسکوپیک در بیماری های خونی بین سال های 1385 لغایت 1390 در بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهبلي
1189889بررسی نتایج درمانی استفاده از استنت در ترمیم اولیه مجاری صفراوی و مقایسه آن با T-Tubeمجریپایان یافتهبلي
1289524 مقایسه کاربرد لیگاشور با استاپلر خطی در رزکشن و ترمیم روده باریکمجریپایان یافتهبلي
1389376بررسی عوارض زودرس عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال SCCمری در دو گروه از بیماران با و بدون کمورادیوتراپی قبل از عملمجریپایان یافتهبلي
1489084بررسی میزان عود زیر بغل در بیماران سرطان پستان با گره لنفی پیشاهنگ منفی که تحت عمل جراحی گره پیشاهنگ طی سالهای 85 الی 87 قرار گرفته اندمجریپایان یافتهبلي
1588773مقایسه استفاده از رنگ آبی (blue dye ) با ماده رادیو ایزوتوپ (surgical gamma probe) در یافتن گره لنفی پیشاهنگمجریپایان یافتهبلي
1688664بررسی بروز جابجایی باکتریها از روده به خون و حفره صفاق در انسداد حاد مکانیکال روده در موشمجریپایان یافتهبلي
1787839بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ در متاستاز ناحیه آگزیلاری دربیماران سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
1887830بررسی نتایج عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان قائم ٬امید در بین سالهای 87_83مجریپایان یافتهبلي
1987800بررسی تاثیر آمادگی مکانیکال کولون بر عوارض بعد از عمل در بیماران با جراحی انتخابی کولون (شامل رزکسیون آناستوموز کولون)مجریپایان یافتهبلي
20950565بررسی لنفوسینتی گرافیک exvivo برای تعیین محل غدد لنفاوی پیشاهنگ با Liposomes رنگی نشاندار شده با [99m TC- HMPAO] در بدخیمیهای کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
21941474بررسی ایمنی زایی واکسن سلول دندریتیک بارگیری شده با mRNA Total ی سلول بنیادین توموری در ایمونو ژن تراپی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
22941176بررسی خصوصیات بالینی و نتایج درمانی موارد جراحی کیست هیداتید در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1393-1384همکاردر دست اجرابلي
23930866بررسی مقایسه‌ای تاثیر آموزش مراقبت از استومی به شیوه شبیه‌سازی و نمایش-بازنمایش بر خودکارآمدی و سازگاری بیماران دارای استومی روده‌ای همکارپایان یافتهبلي
24922831بررسی کمی متیلاسیون ژن وایمنتین در نمونه مدفوع به منظور غربالگری سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
25922827بررسی میزان کمی متیلاسیون ژن وایمنتین در نمونه بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجراخير
26920612ارزیابی لنفوسیتهای circulating T Helper 22 در بیماران مبتلا به سرطان کولونهمکاردر دست اجرابلي
27920376بررسی روش رزکسیون و آناستوموز اولیه و مقایسه آن با سایر تکنیک های جراحی در درمان ولولوس سیگموئیدهمکارپایان یافتهبلي
28911162کاهش دادن پورت ها در جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفراهمکارپایان یافتهخير
29910985مقایسه استفاده از هارمونیک اسکاپل با الکتروکوتر دردیسکسیون غدد لنفاوی زیر بغل در جراحی سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
30910914تاثیر مراقبت به روش مسیر بحرانی بر طول مدت بستری، عوارض پس از جراحی و رضایت از مراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال همکارپایان یافتهبلي
31910754شناسایی بیومارکرهای جدید در سرطان مری، معده، پستان وکلورکتال به روش پروتئومیکسهمکارپایان یافتهخير
32910682ارزیابی روش لاپاراسکوپی تشخیصی در بیماران با دردهای مبهم شکمیهمکارپایان یافتهبلي
33900978مقایسه دو روش LHP (لیزر هموروئید پلاستی ) وجراحی میلیگان ومورگان در درمان هموروئیدهمکارپایان یافتهبلي
34900895بررسی فراوانی بیان بافتی گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال (EGFR) در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی مری و ارتباط آن با پاسخ به کمورادیوتراپی قبل از جراحی و بقای بیمارهمکارپایان یافتهبلي
35900723بررسی میزان حذف جراحی و پاسخ پاتولوژیک تومور به کمورادیوتراپی قبل ازعمل جراحی در آدنوکارسینوم های موضعا پیشرفته پروگزیمال معده و جانکشن ازوفاگوگاستریکهمکارپایان یافتهبلي
3689996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
3789927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
3889861بررسی مقایسه ای بین تاثیر تزریق توکسین بوتولیسم و پیلورومیوتومی در جلوگیری از تخلیه تاخیری معده بعد از جراحی ازوفاژکتومیهمکارپایان یافتهبلي
3989851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4089820بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) در تومورهای اسپورادیک کولونهمکارپایان یافتهبلي
4189599بررسی بیان ژنهای LAGE1، MAGEA4 و NY-ESO1 در سطح پروتئین، در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری با روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
4289598بررسی ایمونوهیستوشیمیایی میزان بیان فاکتور های رونویسی MAML1، TWIST1 و PYGO2 در مبتلایان به کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
4389516مقایسه میزان بیان ژن INPP5A و بیان پروتئین آن در نمونه بافت تومور و نرمال بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
4489295مقایسه یک تکنیک ابداعی در ترمیم فاشیا در پورت های لاپاروسکوپی با روش مرسومهمکارپایان یافتهخير
4589080بررسی میزان رضایت مندی از درمان های ضد درد بعد عمل در بخش های جراحی بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهبلي
4688794بررسی میزان بروز عوارض سنگ های گم شده در شکم پس از عمل کله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
4788699بررسی ارزش تشخیصی core needle biopsy بر اساس فاکتورهای پروگنوستیک کا نسر پستان در مقایسه با نمونه های بافتی حاصل از جراحی همکارپایان یافتهبلي
4888625بررسی افزایش پاسخ برون تنی لنفوسیت های T تحریک شده با سلولهای دندریتیک بارگیری شده با mRNA توموری غنی شده، جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
4988098تهیه و بررسی پاسخ برون تنی شاخصهای آنتی ژنی کایمر نوترکیب ‏جهت طراحی واکسن سلولهای دندریتیکی در ایمونو ژن تراپی ‏کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
5087250بررسی تاثیر درمان نئواجوانت بر روی کلونیزاسیون راههای هوایی و عوارض تنفسی بعد از عمل در افراد مبتلا به سرطان مری عمل شدههمکارپایان یافتهبلي
5186028مقایسه نتایج تغذیه زودرس با روش رایج شروع تغذیه پس از آناستوموز روده بزرگ در بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهدهمکارپایان یافتهخير
5285353مقایسه اثرات جایگذاری و عدم جایگذاری سوند نازوژژنال در عمل جراحی توتال گاسترکتومی همکارپایان یافتهخير
5385205بررسی تاثیر اسپیلانکنیسکتومیاز طریق توراکوسکوپی بر کنترل دردهای شدید ناشی از بیماریهای پیشرفته پانکراس و کانسر معدههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971129Analysis of Th22, Th17 and CD4+cells co-producing IL-17/IL-22 at different stages of human colon cancerISIBiomedicine & pharmacotherapy1397پنجم
2963862Three Anastomotic Techniques Following Laparoscopic Rectal Cancer Resection: Our Experience in 155 PatientsISISurgical innovation1396مسئول
3962609Splenic cysts: Analysis of 16 casesPMCCASPIAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE1395چهارم
4961866Problems in diagnosis and treatment of retrorectal tumors: Our experience in 50 patientsMedlineacta medica iranica1395مسئول
5961464Iatrogenic injuries of the extrahepatic biliary systemISIJournal of Surgical Research1396مسئول
6961006Arteriovenous malformations of the colon: A report of two cases and review of the literaturePMCCaspian J Intern Med1395مسئول
7960599EGFR Expression in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma and its Association with Pathologic Response to Preoperative Chemoradiotherapy: A Study in Northeastern IranISIArchives of Iranian medicine1396پنجم به بعد
8942925Comparison of oncologic short term results of laparoscopic versus open surgery of rectal cancer.index copernicusAnnals of Colorectal Research1394مسئول
9942923Perianal Paget’s Disease in a Forty-Five-Year-Old Man and Review of the Literature.SID/Iranmedex/MagiranAnnals of Colorectal Research1394مسئول
10942922Difficulties in the diagnosis and management of alveolar hydatid disease: A case series.PMCCaspian Journal of Internal Medicine1394مسئول
11942920Evaluating the incidence rate of positive cytology in colorectal cancers and its relationship with local progress of the tumor.index copernicusJournal of Surgery and Trauma1393مسئول
12941894Is there any change in the pattern of bacterial translocation with increased time of the obstruction?ISCJournal of Surgery and Trauma1393مسئول
13941882Thoracoscopic esophagectomy in supine position.سایر سایت‏های تخصصیJournal of Minimally Invasive Surgical Sciences1394اول
14941161Anterior Perineal Plane Technique in Low Rectal Cancer.index copernicusAnnals of Colorectal Research1393مسئول
15940907Gastrointestinal anthrax: clinical experience in 5 casesPMCCaspian J Intern Med1392مسئول
16940834Laparoscopic Cholecystectomy: A Retrospective Four-Year StudySID/Iranmedex/Magiranj minim invasive surg sci1394دوم
17935460The Effect of Neoadjuvant Therapy on Early Complications of Esophageal Cancer SurgeryPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394سوم
18934772Hemosuccus pancreaticus as a rare cause of gastrointestinal bleeding: A report of two casesscopusActa Medica Iranica1394مسئول
19934160SALL4 as a new biomarker for early colorectal cancersISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY1393سوم
20933840Long-term results of open gastric bypass with Roux-en-Y method for morbid obesity: Brief reportscopusTehran University Medical Journal1393چهارم
21933791Can methylene blue dye be used as an alternative to patent blue dye to find the sentinel lymph node in breast cancer surgery?ISIJournal of Research in Medical Sciences1393پنجم
22933059Temporary abdominal closure in the critically ill patients with an open abdomenPMCActa medica Iranica1393سوم
23933056An unusual case of recurrent gastric cancer long after the first gastrectomy due to adenocarcinomaPMCActa medica Iranica1393مسئول
24930858Evaluation incidence of Helicobacter pylori infection in gastric adenocarsinomaindex copernicusافق دانش1392مسئول
25930828Port Site Interparietal Hernia After Laparoscopic Splenectomy: A Case Reportindex copernicusJournal of Minimally Invasive Surgical Sciences1392مسئول
26930797Treatment of life-threatening wounds with a combination of allogenic platelet-rich plasma, fibrin glue and collagen matrix, and a literature reviewISIEXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE1393پنجم به بعد
27930132Management of Sigmoid Volvulus: Options and PrognosisPMCJournal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1392مسئول
28925172Added Value Of Blue Dye Injection In Sentinel Node Biopsy Of Breast Cancer Patients Do All Patients Need Blue DyeISIInternational Journal of Surgery1393پنجم
29924784Evaluation of diagnostic value of sentinel lymph node biopsy in breast cancerSID/Iranmedex/MagiranJournal of Gorgan University of Medical Sciences1392مسئول
30924783Evaluation of sentinel lymph node biopsy results in 110 patients with breast cancerscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1392اول
31922281Evaluation of the Incidence of Complications of Lost Gallstones During Laparoscopic CholecystectomyISISurgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques.1392دوم
32921430Association of PYGO2 and EGFR in esophageal squamous cell carcinomaISIMedical Oncology1392پنجم به بعد
3392110Resection and reconstruction of small intestine with ligasure and linear stapler: a comparative studyscopusTehran University Medical Journal1390مسئول
3491065Laparoscopic splenectomy: ligasure or clip ligation?ISISurgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques1391مسئول
3590487Expression Analysis Elucidates the Roles of MAML1 and Twist1 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Aggressiveness and MetastasisISIAnnals of Surgical Oncology1390پنجم به بعد
3689547Sentinel lymph node biopsyin melanoma patients: An experience with Tc-99mantimony sulfide colloidscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389پنجم به بعد
3789458Comparison of Results of Early Feeding with Conventional way of Feeding after Colon Anastomosis in Patients with Colon Anastomosis(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389مسئول
3889410factors affecting sentinel lymph node detection failure in breast cancer patients using intradermal injection of the tracer ISIRevista Espanola De Medicina Nuclear1389اول
3989183Interactions between Glutathione-S-Transferase M1, T1 and P1 polymorphisms and smoking, and increased susceptibility to esophageal squamous cell carcinomaPMCCancer Epidemiol1389پنجم به بعد
4089128Prosthetic incisional hernioplasty: clinical experience with 354 casesISIHernia1389اول
4189058Efficacy and necessity of nasojejunal tube after gastrectomyISI International journal of surgery (London, England)1389سوم
4288734Comparison of pre-operative lymphoscintigraphy with inter-operative gamma probe and dye technique regarding the number of detected sentinel lymph nodesISIHellenic Journal of Nuclear Medicine1388چهارم
4388021How long the lymphoscintigraphy imaging should be continued for sentinel lymph node mapping?ISIAnnals of nuclear medicine1388پنجم به بعد
4487586Minimally invasive radio-guided surgery for hyperparathyroidism: an experience with Tc-99m sestamibiscopusIran j nucl med1388پنجم به بعد
4587510اداره پارگی وسیع پرینه در ترومای شدید لگنSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد1387مسئول
4687489لیومیوماتوزیس مری در مرد 70 سالهEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387اول
4787486surgical treatment for chronic pancreatitis: report of three casesEmbaseTehran University Medical Journal1387مسئول
4887473Traumatic Obstruction of Duodenum (Report of 2 Cases)(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
4986031خونریزی شدید گوارشی به علت فیستول بین عروق تیروییدال ومری به دنبال بلع جسم خارجی (گزارش موردی)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1386سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1951197مقایسه تاثیر آموزش مراقبت از استومی به شیوه شبیه سازی و نمایش بازنمایش بر مهارت بیماران در تعویض کیسه استومیششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
2943308مروری بر شیوه‌های آموزشی و رسانه‌های موثر در آموزش مراقبت از استومی روده ای به بیمارانچهارمین کنگره آموزش به بیمار و خودمراقبتی و اولین جشنواره ملی آموزش به بیمارتهرانپوستر1394خير
3943307تاثیر آموزش مراقبت از استومی به شیوه نمایش-بازنمایش بر مهارت بیماران در تعویض کیسه استومیچهارمین کنگره آموزش به بیمار و خودمراقبتی و اولین جشنواره ملی آموزش به بیمارتهرانپوستر1394خير
4941808چگونه کیسه کلستومی خود را تعویض کنم؟اولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشیمشهدپوستر1394خير
5933071Social support evaluation in breast cancer patients: a case control study2nd International Khorasan congress of surgeryمشهدپوستر1392بله
6931737Surgical and Non-surgical management of post-Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) perforations and related injuries.کنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدسخنرانی1392بله
7931734Iatrogenic Ureteral Injury in Laparoscopic proctoColectomyکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدسخنرانی1392بله
8922322Double incision laparoscopic cholecystectomy, report a new3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive Surgeryمشهدسخنرانی1391خير
9921960فاکتورهای موثر در عدم موفقیت بیوپسی گره لنفی در بیماران مبتلا به سرطان پستان اولیهسومین کنگره سرطان پستانتهرانسخنرانی1389خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
11297آموزش مهارتهای جراحی و اورولوژی با رویکرد مبتنی بر صلاحیت1388تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه