ندا  نقوی
خلاصه عملکرد ندا  نقوی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ندا نقوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ندا نقوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : اندودنتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : NaghaviN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971884بررسی میزان شیوع کانال مید مزیال در دندان های مولر های فک پایین به وسیله CBCT تهیه شده از دندان های بیمارانمجریعقد قراردادبلي
2971805بررسی نتایج جراحی های پری آپیکال در بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
3970301مقایسه دقت دید مستقیم، CBCT، میکروسکوپ و برش دندانی در پیدا کردن کانال میدمزیال در مولرهای اول فک پایینمجریدر دست اجراخير
4900730بررسی اثر ضد باکتریایی لیزر دیود در مقایسه با کلسیم هیدروکساید بر روی باکتری انتروکوک فکالیسمجریپایان یافتهبلي
5900607مطالعه کلینیکی بررسی اثر تزریق موضعی دگزامتازون بر دردهای بعد از درمان ریشه دندانمجریپایان یافتهبلي
6900539مقایسه میزان ریزنشت آپیکالی دو سیلر رایج با دو نوع سیلر اکسیدروی- اوژنول با ذرات نانومجریپایان یافتهخير
7900345طراحی و ساخت یک سیستم fluid filtration دیجیتالی و خودکار برای ارزیابی کمی میزان ریزنشت مواد در دندانپزشکیمجریپایان یافتهخير
8900064بررسی اثرروش آماده سازی بر جابجایی کانال ریشه دندان در کانال های تیپ II به روش CBCTمجریپایان یافتهبلي
979020بررسی ارتباط بین مدت زمان گذشته از اکسپوژر پالپ به محیط دهان با میزان موفقیت درمان آپکسوژنزیس به وسیله دو ماده ی MTA و Ca(OH)2 در دندانهای با آپکس باز گربهمجریپایان یافتهبلي
10900325بررسی مورفولوژی کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم دایمی فک بالا به روش CBCT درافراد ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
11900321بررسی اثرات موتاژنیک (سیتوتوکسیک و ژنوتوکسیک) CEM در مقایسه با MTA همکارپایان یافتهخير
1289825بررسی هیستولوژیک تأثیر PRP بر Regeneration پالپ دندانهای نان وایتال با اپکس نابالغ و بالغ سگهمکارپایان یافتهخير
1389127مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال کانالهای کرودار پرشده با رزیلون و سیلر Epiphany با گوتاپرکا و سیلر AH-Plus به روش Fluid filtrationهمکارپایان یافتهبلي
1488160مقایسه سیل اپیکالی MTA ،NEC بصورت ارتوگراید و رتروگراید در ریشه های قطع شدههمکارپایان یافتهبلي
1585172کفایت سیستم های ادهزیو در سیل اتاقک پالپ پس از آماده سازی با هیپوکلریت سدیم و ترمیم با کامپازیت رزینهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970882Efficacy of and Gow-Gates Techniques in Mandibular Molars with Symptomatic Irreversible Pulpitis: A Prospective Randomized Double Blind Clinical Study.PMCIranian endodontic journal1397مسئول
2970287Root Canal Transportation in Canals Joining together: Assessed by Cone-Beam Computed TomographyISCjournal of dental materials and techniques1397اول
3934364The effect of different concentrations of chlorhexidine gluconate on compressive strength of mineral Trioxide AggregatePMCJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1393سوم
4932955Clinical Study of Effect of Infiltration Injection of Dexamethasone on Post Endodontic Pain of Necrotic TeethChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393دوم
5932954Mineral Trioxide Aggregate and Portland Cement for Direct Pulp Capping in Dog: A Histopathological EvaluationPMCDental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1393مسئول
6932953Effect of Root Resection on Sealing Ability of Orthograde Apical Plugs of Mineral Trioxide Aggregate and Calcium Enriched MixturePMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1393مسئول
7932631In Vitro Evaluation of Apical Microleakage of MTA Fillapex, iRoot SP and AH-PlusChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393مسئول
8931098Cone-Beam Computed Tomography Evaluation of Maxillary First and Second Molars in Iranian Population: A Morphological StudyPMCIranian Endodontic Journal1393مسئول
9930097Diode Laser and Calcium Hydroxide for Elimination of Enterococcus Faecalis in Root CanalISCJournal of dental materials and techniques1393اول
10925104Zinc oxide nano-particles as sealer in endodontics and its sealing abilityindex copernicusContemporary Clinical Dentistry1392مسئول
11924851Genotoxicity and cytotoxicity of mineral trioxide aggregate and calcium enriched mixture cements on L929 mouse fibroblast cellsISIDental Materials Journal1392اول
12924093Scanning electron microscopic evaluation of dentinal tubule penetration of Epiphany in severely curved root canalsPMCEuropean journal of dentistry1392سوم
1392222The Sealing Ability of Resilon and Gutta-Percha in Severely Curved Root Canals: An In Vitro StudyPMCj dent(tehran)1391سوم
1491806Comparison of Endodontic Biomaterials as Apical Barriers in Simulated Open ApicesPMCISRN Dentistry1391پنجم
1591555Comparative Study of the Antimicrobial Effect of Three Irrigant Solutions PMCThe journal of contemporary dental practice 1391پنجم به بعد
1690273Osteoblastic cytokine response to gray and white mineral trioxide aggregatePMCIranian Endodontic Journal1390مسئول
1788736comparaion of bupivacain and lidocain use for postoparative pain conterol in endodonticsindex copernicusIranian Endodontic Journal1388مسئول
1888728Comparison of bupivacaine and lidocaine use for postoperative pain control in endodonticsindex copernicusIranian Endodontic Journal1388مسئول
1988615Evaluation of microleakage following application of a dentin bonding agent as root canal sealer in the presence or absence of smear layer.ISIJ Oral Sci1388دوم
2087381Effect of NaOCl as Canal Irrigant on Microleakage of Resin Composite Restorationsindex copernicusمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1387چهارم
2187376Assembling of fluid filtration system for quantitative evaluation of microleakage in dental materials index copernicusIEJ1387مسئول
2286535 Mandibular First Molar with four distal canals ISIJOURNAL OF ENDODONTICS 1386دوم
2386364An in-vitro evaluation of sealing ability of real seal using fluid filtrationSID/Iranmedex/MagiranIranian Endodontic Journal1386چهارم
2484103Relationship between duration of pulp exposure and success rate of apexogenesisSID/Iranmedex/Magiraniranian endodontic journal1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973841کانال مزیال میانی در مولرهای مندیبل: مشکلات ایجاد شده در درمانهای اندودنتیکسششمین همایش سالانه انجمن اندودنتیستهای ایران، شعبه خراسان رضویمشهدپوستر1397بله
2963334انواع تحلیل ریشه ودرمان آنها به همراه ارائه موارد متعدد کلینیکیپنجمین همایش انجمن اندودانتیستهای ایران شعبه خراسان رضویمشهدسخنرانی1396بله
3963204آماده سازی و شکل دهی کانالهای II type با استفاده از فایلهای دستیپنجمین همایش انجمن اندودانتیستهای ایران شعبه خراسان رضویمشهدپوستر1396بله
492485Direct Pulp Capping With MTA & Portland Cementدوازدهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایرانتبریزپوستر1391بله
592484استفاده از MTA و سمان پرتلند جهت پوشش مستقیم پالپدوازدهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایرانتبریزپوستر1391بله
692478ارزیابی هیستوپاتولوژیک پوشش مستقیم پالپ در دندانهای سگ با چهار ماده : MTA سفید و تیره، سمان پرتلند سفید و تیرهاولین همایش مروری بر مواد و تکنولوژی های جدید در دندانپزشکی و روشهای نگهداری از تجهیزات دندانپزشکیمشهدپوستر1390بله
7924498ارزیابی اثرات ژنوتوکسیک دو سمان دندانپزشکیIranian association for dental research (IADR)تهرانپوستر1392بله
8923069لیزر دیود و کلسیم هیدروکساید برای حذف انروکوک فکالیساولین سمپوزیوم انجمن اندودنتیستهای ایرانتهرانپوستر1392بله
9922526ارزیابی پاسخ استئوبلاستها به MTAسفید و تیره با میکروسکوپ نوریپانزدهمین همایش سالانه انجمن اندودنتیستهای ایرانهمدانپوستر1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11049کتاب مرجع ملی اندودانتیکس1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
174سیستم دیجیتالی فیلتراسیون مایع برای ارزیابی میزان ریزنشت مواد در دندانپزشکی 1393/03/2683114nf>, ندا نقوی , مریم جاویدی دشت بیاض , احسان روحانی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه