منور  افضل آقایی
خلاصه عملکرد منور  افضل آقایی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

منور افضل آقایی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): منور افضل آقایی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : AfzalaghaeeM1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971398بررسی غلظت فلزات سنگین در آب کشاورزی و خاک های سطحی مناطق مجاور شهرک صنعتی خیام نیشابور و بار آلودگی به کمک شاخص های CF و PLIمجریدر دست اجراخير
2970287بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به گلوکوم قبل و بعد از عمل جراحیمجریدر دست اجراخير
3961244بررسی میزان انگیزش یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ودانشگاه فردوسی در سال 98-1397مجریپایان یافتهخير
4960619بررسی جایگاه پژوهش بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در سال 1397مجریپایان یافتهخير
5960326ارزیابی رفتارهای بهداشتی در مراجعه کنندگان به استخرهای شنا در سطح شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
6960283آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل داروخانه های مشهد در زمینه دفع پسماند دارویی در سال1396مجریپایان یافتهخير
7960233بررسی وضعیت آلودگی باکتریایی میزهای آماده سازی سالاد و ظروف سرو سالاد در رستوران های شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
8960232بررسی عملکرد شهروندان در مورد دفع داروهای تاریخ مصرف گذشته و بدون استفاده درسطح شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
9960146بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان رشته دندانپزشکی و دندانپزشکان در مورد پسماند دندانپزشکی در شهر مقدس مشهد درسال1396مجریپایان یافتهخير
10960133بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان سطح شهر مشهد در مورد مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی- 1396مجریپایان یافتهخير
11951858بررسی توزیع جغرافیایی سل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1397-1395مجریپایان یافتهخير
12951499اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به باروری و فرزندآوری در زنان متاهل بدون فرزندمجریپایان یافتهخير
13951328بررسی عفونت همزمان توکسوپلاسما گوندی و توکسوکارا در زنان باردار مراجعه کننده مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سراوان در سال 95-96مجریپایان یافتهخير
14951134تمایل به گفتگو با خانواده درباره اهدا عضو بعد از مرگ مغزی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد سال1396مجریدر دست اجراخير
15951088اتیولوژی و پیامد سوختگی در سالمندان بستر ی در بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 1392-1395مجریپایان یافتهخير
16951079بررسی کیفیت زندگی زنان باردار بالای 35سال مراجعه کننده به مراکزمراقبت سلامت حاشیه شهر مشهد مقدس درسال 1397مجریدر دست اجراخير
17950667بررسی ارتباط کم خونی فقر اهن در بارداری با پیامد های نوزادی در مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهخير
18950641ارزیابی موانع و تمایل به فرزندآوری از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1395مجریدر دست اجراخير
19950066بررسی ارزش سونوگرافی در تشخیص علت کدورت های رادیوگرافیک قفسه سینه کودکانمجریپایان یافتهبلي
20941836بررسی شیوع دیابت در بیماران مبتلا به سلمجریپایان یافتهخير
21941835تحلیل بقای پیوند کلیه و بررسی عوامل موثر بر بقای پیوند کلیه دربیماران پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
22931607بررسی اپیدمیولوژیک و عوامل موثر بر مرگ و میر نوزادان بخش NICU بیمارستان بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر نوزادان بستری شده در بخش NICU بیمارستان امام رضا طی سال 1393مجریپایان یافتهخير
23931534بررسی خصوصیات بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلا به نارسایی انتهایی کلیه در بیمارستان پیوند اعضا منتصریه مشهد طی سال‌های 1393-1386مجریپایان یافتهخير
24931392استاندارد سازی پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان(OPQOL-35) ترجمه واعتبار سنجی گونه فارسیمجریپایان یافتهخير
25931235بررسی تاثیر آموزش با شبیه سازی و آموزش در بالین برآگاهی و نگرش پرستاران در مورد فرایند اهدای عضومجریپایان یافتهخير
26931217بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
27931036ارزیابی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد مرگ مغزی و اهداء عضو پیوندی بعد از مرگ مغزی در سال 1395مجریدر دست اجراخير
28930593بررسی اعتبار نتایج امتحانات پایان ترم از طریق تعیین همبستگی درونی نمرات دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 93-1392مجریپایان یافتهخير
29922715سنجش میزان شناخت دانشجویان نسبت به استانداردهای استفاده از ظروف یک بارمصرف پلاستیکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهخير
30921565بررسی روند اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در مرکز پیوند دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1385الی 1392مجریپایان یافتهخير
31921173ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب رشته تخصصی و انگیزه های شغلی آینده دانشجویان مقطع انترنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1394مجریپایان یافتهخير
32911134ارزیابی شناخت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کاربرد آمار حیاتی و اپیدمیولوژیمجریپایان یافتهخير
33911112 بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص بیمار محوری در ارتباط بیمار و پزشک سال 1392مجریپایان یافتهخير
34910714تاثیر سابقه کاری در برنامه پزشک خانواده روستایی بر دیدگاه و نگرش پزشکان در خصوص اجرای پزشک خانواده شهری در شهرستان مشهد سال 1392مجریپایان یافتهخير
35910321 بررسی کلیرانس لاکتات خون با پیامد بروزنارسایی ارگان در بیماران مبتلا به سپسیسمجریپایان یافتهبلي
3689260بررسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
3789258بررسی برونداد طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387الی 1388 مجریپایان یافتهخير
3886716بررسی میزان نیاز به جراحی سگمان خلفی و عوامل خطر در 200 بیمار مبتلا به ترومای باز چشمی در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) از تاریخ فروردین 86 الی فروردین 87 مجریپایان یافتهبلي
3986475بررسی میزان تکمیل فرم رضایت آگاهانه در پایان نامه ها و طرح های مصوب دانشگاه در سال 1386مجریپایان یافتهخير
4085045بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر عادات و الگوهای غذایی کودکان 6-2 ساله شهر مشهد در سال 1384مجریپایان یافتهخير
4182020جمع آوری اطلاعات پایه برای تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1382مجریپایان یافتهخير
42980585بررسی درک خطر بلایای طبیعی درکارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل مرتبط با آن در سال1398همکاردر دست اجرابلي
43980443ارزیابی تغییرات دیس ابیلیتی و پاسخ به درمان در بیماران جراحی شده مبتلا به اسپوندیلولیستزیس دژنراتیو کمری براساس تقسیم بندی کاردهمکاردر دست اجرابلي
44980405مقایسه تغییرات سیگنال در هسته های قاعده ای و dentate nucleus در تصاویر unenhanced T1W پس از تزریق Gadolinium based contrast agents در MRI مغز بیماران مبتلا به MS با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
45980352بررسی تغییرات سیگنال در آندومتریوما ی تخمدانی با (time of inversion) TIهای مختلف در MRI لگن بیماران با شک بالینی ابتلا به آندومتریوزیسهمکاردر دست اجرابلي
46980298بررسی نتایج درمانی وعوارض داروی ریتوکسی ماب در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسهمکاردر دست اجرابلي
47980200بررسی بیان مارکرهای CD200وCD160 در بیماران مبتلا به لوکمی لنفوسیتی مزمن و ارتباط آنها با فاکتورهای پیش آگهی کلینیکوپاتولوژیکهمکاردر دست اجرابلي
48980034ارزیابی روش دستگاه پرتابل و شاخص پراکسید در تعیین قابلیت مصرف روغن های مایع سرخ کردنی مصرفی در مراکز اغذیه فروشیهمکاردر دست اجراخير
49971562بررسی الگوهای مختلف کارآفرینی و ارائه الگو برای بیمارستان های دولتی ایرانهمکاردر دست اجراخير
50971459ارزیابی توافق دو چارت MONO CV3و CSV1000 در اندازه گیری حساسیت کنتراست در افراد نرمالهمکاردر دست اجرابلي
51971382ارزیابی تیزبینی و حساسیت کانتراست در افراد 8 تا 18 ساله مبتلا به تنبلی چشم بعد از تمرین فعال بیناییهمکاردر دست اجرابلي
52971216بررسی تاثیر کشت مثبت خون در فرد مرگ مغزی بر نتایج وعوارض پیوند کبد در سال های ۹۴ تا ۹۶ در بیمارستان منتصریه مشهدهمکارپایان یافتهبلي
53971156بررسی سطح خونی تیامین در بیماران مبتلا به سپسیس و غیر سپسیس بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) مشهد (یک مطالعه مورد شاهدی)همکاردر دست اجرابلي
54970900بررسی میزان آگاهی و عملکرد شهروندان شهر مشهد در خصوص نحوه استفاده از سموم آفت کش در سال 1397همکارپایان یافتهخير
55970895بررسی شیوع خشونت جنسی زناشویی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
56970885بررسی اثرات ضد قارچی عصاره هیدروالکلی سیاهدانه و گزنه بر روی عوامل قارچی جدا شده از نمونه های بالینیهمکاردر دست اجرابلي
57970606کاربرد مدل‌های چندسطحی در تعیین عوامل مرتبط با کم‌وزنی در بدو تولد نوزادان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
58970594مقایسه کارآیی و عوارض جانبی داروی آدنوزین و وراپامیل در درمان PSVTهمکاردر دست اجرابلي
59970578بررسی ارتباط CRP به عنوان عامل پروگنوستیک با CVA ایسکمیک و هموراژیکهمکاردر دست اجرابلي
60970549مقایسه نتایج دو دستگاه پریمتری اکولوس ومتروویژن درافراد مبتلا به گلوکومهمکارپایان یافتهبلي
61970507بررسی اپیدمیولوژیک موارد جراحی شده کیست هیداتید در خراسان رضوی در 5 سال اخیرهمکاردر دست اجرابلي
62970422بررسی پلی مورفیسم‌ RANK [(rs1805034(+34694 C>T)] و سطح سرمی RANK به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
63970350مقایسه مهارت‌های زبانی و مهارت‌های نظریه‌ی ذهن در کودکان 6 تا 11ساله مبتلا به آسیب ویژه‌ی زبان و کودکان طبیعیهمکارپایان یافتهبلي
64970243بررسی ارتباط مهارت های نحوی زبان با تئوری ذهن در کودکان فارسی زبان 6-11ساله مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالاهمکارپایان یافتهبلي
65970171بررسی میزان مواجهه با صدا از طریق هندزفری و ارتباط آن با وضعیت شنوایی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
66970069بررسی وضعیت بدنی، اختلالات اسکلتی–عضلانی و سطح ریسک تنش اداری درکاربران رایانه مراکز خدمات جامع سلامت شماره یک شهر مشهد در سال 1398همکارپایان یافتهخير
67961804ارزیابی هزینه- اثربخشی داروی ریواروکسابان در مقایسه با داروی وارفارین برای جلوگیری از سکته مغزی در بیماران فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ایهمکاردر دست اجرابلي
68961644شناسایی گونه های کاندیدایی جداشده از واژنیت کاندیدایی و بررسی اثر ضد قارچی نانوذرات نقره سنتز شده در بستر عصاره گیاهیsalvia macrosiphon بر روی آنهاهمکاردر دست اجرابلي
69961588بررسی فراوانی اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار و ارزیابی پوسچر های کاری به روش NERPA در پرستاران بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 1397همکارپایان یافتهخير
70961570بررسی ضریب توافق شش دستگاه مختلف در اندازه گیری قدرت قرنیه در افراد نرمال، کراتوکونوس و بدنبال جراحی انکساری لیزر اگزایمر قرنیه ایهمکارپایان یافتهبلي
71961569بررسی تغییر دانسیته عروق ماکولا و سر عصب بینایی بعد از جراحی فیکوامولسیفیکاسیون و فیکوترابکولکتومی در بیماران گلوکومی همراه با کاتاراکتهمکارپایان یافتهبلي
72961275بررسی مهارت های زبانی در بیماران مبتلا به دمانس نوع الزایمرهمکارپایان یافتهبلي
73961160بررسی فراوانی جهش های اگزون 10 ژن TET2 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادهمکارپایان یافتهبلي
74960930بررسی سرواپیدمیولوژی و ریسک فاکتورهای توکسوکاریازیس در کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی- درمانی مشهدهمکاردر دست اجراخير
75960821ارزیابی پارامترهای محیطی ، فیزیولوزیکی و استرس گرمایی با استفاده از شاخصWBGT در رستوران های شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
76960801بررسی پلی مورفیسم های(rs 2277438 , rs 9594782) ژن RANKL و سطح سرمی RANKL به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
77960800بررسی پلی مورفیسم های(rs 2073617 (950T>C), rs 2073618 (1118 G>C))ژن استئوپروتگرین و سطح سرمی استئوپروتگرین به عنوان فاکتور پیش گویی کننده ی اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
78960790تبیین اسباب سرطان در طب ایرانی و بررسی اثر عصاره ی پیاز عنصل بر سایتوتوکسیسیته، آپوپتوز، مهاجرت و پرولیفراسیون دو رده ی سلولی سرطان پستان (MCF7 و MDA-MB231)همکارپایان یافتهبلي
79960709بررسی فراوانی جهش های ژن TET2 در اگزون 3 و ارتباط آن با ژن MDR-1 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادهمکارپایان یافتهبلي
80960703استفاده از رگرسیون لجستیک جریمه شده با لاسو تطبیقی برای انتخاب ژن‌های افتراق دهنده بیماران سرطانی از نرمال در داده‌های با بعد بالاهمکارپایان یافتهبلي
81960480ارتباطفاکتورهای دهندة ارگان دچار مرگ مغزی بر' هیپرگلیسمی شدید بعد از رپرفیوژن' در پیوند کبدبالغینهمکاردر دست اجرابلي
82960140بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی دولتی و غیر انتفاعی شهر مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهخير
83951833مقایسه IOL Master 700 و Pentacam HR در اندازه گیری پارامترهای سگمان قدامی چشمهمکارپایان یافتهخير
84951753مدل سازی روند تغذیه با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن از بدو تولد تا 6 ماهگی با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته آمیخته چند متغیرههمکارپایان یافتهبلي
85951725بررسی میزان شیوع ناهنجاریهای سیستم صفراوی در بیماران سیروتیکهمکارپایان یافتهبلي
86951668جداسازی و شناسائی گونه های کاندیدائی جداشده از کشت های خون ارسالی به آزمایشگاهای بیمارستان های دانشگاهی مشهد به روش PCR- RFLP و بررسی حساسیت آنها نسبت به داروهای ضد قارچیهمکارپایان یافتهبلي
87951590بررسی عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان 6ماهه در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهخير
88951575ارزیابی مواجهه با صدا و ارتباط آن با استرس، رضایت شغلی و فشار خون در کارکنان قطار شهری در سال 1396همکارپایان یافتهخير
89951339بررسی حذف جیوه در لامپ های فلورسنت خارج از رده توسط باکتریهای هتروتروف بومی موجود در فاضلابهمکارپایان یافتهبلي
90951314بررسی عفونت همزمان توکسوپلاسما گوندی و توکسوکارا در زنان باردار مراجعه کننده مراکز بهداشتی و درمانی مشهد در سال 96-95همکارپایان یافتهبلي
91951288بررسی فراوانی جهش های ژن TET2 و ارتباط آن با بیان ژن MDR-1 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادهمکارپایان یافتهبلي
92951264بررسی روند بیماری مالاریا در استان خراسان رضوی طی 20 سال اخیرهمکاردر دست اجرابلي
93951120بررسی میزان بیان ژن MDR1در بیماران مبتلا به ALL مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد(عج)همکارپایان یافتهبلي
94951068اثرات ضدآپوپتوزی مکمل خوراکی ارده و عسل در نارسایی تجربی قلب، ایجاد شده با ایزوپروترنولهمکارپایان یافتهبلي
95951016بررسی اثر اشق و طب سوزنی در میزان بهبود بالینی بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکاردر دست اجرابلي
96950977بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت در زنان یائسههمکارپایان یافتهبلي
97950966بررسی علائم بالینی ،آزمایشگاهی و اندازه گیری حساسیت روش های رنگ آمیزی گیمسا،تری کروم،پاپانیکولائو در بیماران مبتلا به لوفوموناس بلاتروم در بیمارستان های امام رضا(ع) و دکتر شیخ مشهد در سال 93-95همکارپایان یافتهبلي
98950932بررسی تاثیر آموزش بر اساس نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت، خودکارآمدی عادات خوردن و فعالیت جسمانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در شهرستان چناران سال 1395همکارپایان یافتهبلي
99950854بررسی اثرات ترکیب روغن کنجد و عسل بر سطح چربیهای خون و پیشرفت آترواسکلروز در خرگوشهای هایپر کلسترولمیک در مقایسه با لوواستاتینهمکارپایان یافتهبلي
100950744بررسی عوارض دیررس توکسیک اپیدرمال نکرولازیس در بیماران بستری در دپارتمان سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) در پنج سال گذشتههمکارپایان یافتهبلي
101950743بررسی اپیدمیولوژیک سوختگیهای منجر به بستری در سالمندانهمکارپایان یافتهبلي
102950650بررسی نسبت فراوانی ترومای شغلی وعوامل مرتبط در مراجعین اورژانس بیمارستان های آموزشی مشهد در طی یک سال(1395-1396)همکارپایان یافتهبلي
103950639بررسی شیوع ترومبوز ورید عمقی در بیماران بستری تحت درمان با هپارین پروفیلاکسی در بخش جراحی عمومی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
104950587تأثیر مکمل عسل غنی شده با نانو ذرات آهن بروضعیت فرتین درزنان مبتلا به فقر آهنهمکارپایان یافتهبلي
105950417ارزیابی موارد لنفوم هوچکین با استفاده از روش PCR جهت تعیین فراوانی عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
106950273ارزیابی مقایسه ای عملکرد، تستهای سریع تشخیصی( PfHRP-2/pLDH, RDT)،لام میکروسکوپی و Nested PCR در افراد مشکوک به مالاریا در شهرستان سراوان در سال 1396-1395همکارپایان یافتهبلي
107950242بررسی ارتباط سطح سرمی پپتید آیریسین با درگیری کاردیو واسکولار در بیماران دیابت نوع 2همکارپایان یافتهبلي
108950209بررسی تاثیر اسپری نازال فلوتیکازون بر روی علائم بالینی و سطح سرمی IgE در بیماران مبتلا به پولیپوز سینونازال آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
109950164بررسی اثر استفاده از نیتروگلیسرین داخل کرونری بر تخمین شدت و طول تنگی های عروق کرونر در آنژیوگرافی و یا انژیوپلاستی کرونرهمکارپایان یافتهبلي
110950131ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن رسپتور ویتامین د(VDR ) با سطح استئوپورزیس در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
111950091بررسی پنج ساله اپیدمیولوژیک انواژیناسیون در کودکان در بیمارستان دکتر شیخ مشهد از سال 1390 تا 1394همکارپایان یافتهبلي
112950068طراحی و بومی سازی مدل اسکلتی سه بعدی شخصی شده(customized) برای هر بیماربوسیله پرینتر 3 بعدی جهت برنامه ریزی جراحی شکستگیهای اربیتهمکارپایان یافتهبلي
113950029بررسی ارتباط بین نمره ارزشیابی اساتید توسط دستیاران بالینی پزشکی با نمرات آزمون ارتقای سالیانه دستیاران در سالهای متوالی 93-94 در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
114941862آنالیز مولکولی عوامل درماتوفیتوزیس در مشهد با استفاده از تعیین توالی ژن Elongation factor 1-αهمکارپایان یافتهبلي
115941859شناسایی گونه های بلاستوسیستیس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی مشهد با استفاده از روش - PCR sequencing.همکارپایان یافتهبلي
116941843اثر پنتوکسی فیلین خوراکی بر QT-dispersion بیماران تحت درمان primary PCIهمکارپایان یافتهبلي
117941463شناسایی عوامل ایجاد کننده اتومایکوزیس توسط روش مولکولی PCR در مشهد، سال 95همکارپایان یافتهبلي
118941382بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با مشخصات کلینیکی، پاتولوژیک و میزان بقا دو ساله سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
119941176بررسی خصوصیات بالینی و نتایج درمانی موارد جراحی کیست هیداتید در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1393-1384همکارپایان یافتهبلي
120941102بررسی فراوانی سندرم لینچ به کمک ایمنوهیستوشیمی در بیماران با سرطان اندومترهمکاردر دست اجرابلي
121941038بررسی موتاسیون های FLT3-ITD در بیماران مبتلا به AML و ارتباط آن با میزان سطوح بیان ژن MDR1همکارپایان یافتهبلي
122941026بررسی پلی مورفیسم های مستعد کننده آلوایمونیزاسیون HLA-DRB1 در بیماران بتا تالاسمی وابسته به تزریق خون در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
123940862نقش لنف آدنکتومی پاراائورتیک در1- مرحله بندی و2- جراحی سیتوریداکتیو کانسر تخمدانهمکارپایان یافتهبلي
124940816ارزیابی خصوصیات دموگرافیک و اتیولوژیک سوختگیها در مرکز سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) در سال های 92 و 93همکارپایان یافتهبلي
125940813شیوع کاندیدیازیس ادراری و شناسائی گونه های کاندیدایی در بیماران دیابت تیپ دو مراجعه کننده به واحدهای دیابت مرکز بهداشت شماره3 مشهد، سال 95-1394همکارپایان یافتهبلي
126940743بررسی میزان شیوع ابتلا به کیست هیداتید در خویشاوندان درجه یک افراد مبتلا به کیست هیداتیدهمکارپایان یافتهبلي
127940647بررسی سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 در سرطان کبدهمکارپایان یافتهبلي
128940603اثر سلنیم بر گواتر و سطح آنتی پراکسیداز آنتی بادیAb TPO Anti در بیماران هیپوتیروئیدی اتو ایمیونهمکارپایان یافتهبلي
129940541بررسی معیارهای سونوگرافیک لنف نودهای متاستاتیک ناحیه ی آگزیلار در بیماران دارای کانسر پستانهمکارپایان یافتهبلي
130940513بررسی بیماران مسن مراجعه کننده باضعف عمومی به اورژانس بیمارستان امام رضا ازجهت تشخیص نهایی ,اقدامات تشخیصی, سیربیماری درسال1394-1395همکارپایان یافتهبلي
131940257تبیین هزال درطب سنتی ایران و بررسی اثر بخشی مکمل غذایی مبتنی برطب سنتی ایرانی بر اختلالات رشد ایدیوپاتیک کودکانهمکارپایان یافتهبلي
132940211نقش رینیت آلرژیک در ایجاد اوتیت مدیای مزمن همراه با افوزیونهمکارپایان یافتهبلي
133940187ارزیابی اثر درمان بر سایتوکاینهای پیش التهابی ( IL-6 و TNF-α ) در بیماران لوپوس اریتماتو سیستمیک .سیستمیکهمکارپایان یافتهبلي
134940172بررسی میزان دوام یک ساله اتوگرافت crushed رادیکس در بیماران رینوپلاستیهمکارپایان یافتهبلي
135940006شناسایی آسپرژیلوزیس و کاندیدیازیس مهاجم در مبتلایان به بدخیمی خونی وگیرندگان پیوند با روش Real-Time PCR در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
136931605بررسی میزان کمک تشخیصی سونوالاستوگرافی در ضایعات سونوگرافیک مشکوک پستانی BIRADS 3-4همکارپایان یافتهبلي
137931505بررسی فراوانی آنتی فسفولیپید آنتی بادی ، لوپوس آنتی کوآگولانت و سطوح پروتئین Cو S در بیماران دارای سقط مکررهمکارپایان یافتهبلي
138931453بررسی میزان تاثیر استفاده از گازهای با پوشش نانو سیلور در مقایسه با گازهای ساده در بهبود زخم در بیماران با پای دیابتیکهمکارپایان یافتهبلي
139931446بررسی میزان بیان ماتریکس متالوپروتئیناز 9 در کانسر غیر سلول کوچک ریه و ارتباط آنها با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیکهمکارپایان یافتهبلي
140931403بررسی اثر استفاده از داروی N-acetylcysteine در ماده نگهدارنده University of Wisconsin درکاهش سندرم رپرفیوژن در پیوند کبد در بیمارستان منتصریه مشهد و نمازی شیراز در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ همکارپایان یافتهبلي
141931391بررسی میزان شیوع بدخیمی پس از پیوند کبد در بیمارستان منتصریه مشهد و نمازی شیراز همکارپایان یافتهبلي
142931236بررسی نتایج کوتاه مدت پیوند کبد در بیمارستان منتصریه در سال های۹۲ و ۹۳همکارپایان یافتهخير
143931143بررسی عوامل موثر بر دوره زمانی منفی شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در استان خراسان رضوی طی سال 1391 تا 1392همکارپایان یافتهخير
144931074بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر خود پنداره و تصویر بدنی بیماران دچار سوختگیهمکارپایان یافتهبلي
145930885بررسی اپیدمیولوژی حوادث در سالمندان بستری شده در بیمارستان امام رضا شهرستان مشهد طی سال1392-1393همکارپایان یافتهخير
146930845 بررسی شیوع ازدیاد فشار خون شریان ریوی درکودکان سندرم داون مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی همکارپایان یافتهبلي
147930718بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان مهندسی بهداشت محیط در خصوص تطابق آموزش های دریافتی با نیازهای شغلی آن ها در مشهد سال 1393همکارپایان یافتهخير
148930566بررسی شیوع جهش N542-E543del در بیماران مبتلا به اریتروسیتوز که JAK2V617f منفی دارندهمکارپایان یافتهبلي
149930389شیوع عفونت هلیکو باکتر پیلوری در کودکان مبتلا به بیماری سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
150930171مقایسه روش های سونوگرافیک استاتیک و دینامیک در دو نمای کرونال و ترانسورس در تشخیص دیسپلازی مفصل هیپ نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
151922766مقایسه ی ارزش پیش گویی کننده ی یافته های سونوگرافی قلبی حین احیا و ریتم اولیه ی قلب در تعیین پیش اگهی بیماران با ایست قلبی-تنفسیهمکارپایان یافتهبلي
152922752بررسی عملکرد مراکز بهداشتی درمانی کلان شهر مشهد در زمینه رعایت حقوق بیمار از دیدگاه مادران باردار وارتباط آن با روش زایمانهمکارپایان یافتهخير
153922687ارزیابی ارتباط سطح استرس و ابعاد شخصیتی در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانیهمکارپایان یافتهبلي
154922667بررسی دستاوردهای پیاده سازی حاکمیت بالینی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه مدیران پرستاریهمکارپایان یافتهخير
155922311بررسی ایمنوهیستوکمیکال بیان مارکرهای C3d و C4d به عنوان جایگزینی برای تکنیک ایمنوفلورسنس مستقیم در بیماری بولوز پمفیگوئیدهمکارپایان یافتهبلي
156922150بررسی پارامترهای خون شناسی و نمای الکتروفورتیک در بیماران مبتلا به تالاسمی مینور و بیماران مبتلا به اختلالال هموگلوبین Dهمکارپایان یافتهبلي
157922032بررسی اثرایمونومدولاتوری دیفن سیپرون روی سیر بالینی و پاتولوژیک لیشمانیوزجلدی در موش های BALBL/Cهمکارپایان یافتهبلي
158921937بررسی میزان بیان CD133 در کارسینوم سلول غیر کوچک ریه و ارتباط آنها با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیکهمکارپایان یافتهبلي
159921835طراحی و ارزیابی مدل پرونده سلامت شخصی دیابت با استفاده از مدل اطلاعاتی مبتنی بر شواهد بالینی جهت ارتقاء مدیریت بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
160921711تعیین ارتباط دیامتر غلاف عصب اپتیک با فشار درون جمجمه ای بر اساس یافته های CT-scan سر و فشار اندازه گیری شده در حین انجام lumbar punctureهمکارپایان یافتهبلي
161921398بررسی نگرش داروسازان به همکاری با پزشکان در فرایند درمان بیماران در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
162921316ارزیابی یافته های بالینی و آسیب شناسی تومورهای بیضه قبل از سن بلوغ در بیمارستان کودکان دکتر شیخ طی سالهای 1376-1392همکارپایان یافتهبلي
163920747مقایسه ی تاثیر اتومیدات با کتامین بر روی ترشح کورتیزول در بیماران انتوبه شده به روش RSIهمکاردر دست اجرابلي
164920725تاثیر انوکساپارین بر ایجاد تولد زنده در بیمارانی که سقط تکراری داشته اندهمکارپایان یافتهبلي
165920657بررسی نتایج بالینی بر اساس آسیب شناسی تومورهای تالاموس و هسته های قاعده ای مغز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) مشهد طی سالهای 1389 لغایت 1392همکارپایان یافتهبلي
166920652بررسی آنژیوژنزیس در انواع با یا بدون دیسپلازی اپیتلیالی ضایعات لیکن پلان دهانی با استفاده از مارکرهای VEGF ، CD34 به روش ایمونوهیستوشیمی همکارپایان یافتهبلي
167920529بررسی میزان نتایج مثبت و عواض جایگزینی معده با سکوم در سگهایی که تحت گاسترکتومی توتال قرار گرفته اند (ارائه یک تکنیک جدید)همکارپایان یافتهخير
168920508ارزیابی علل زمینه ای نارسایی قلبی با حفظ کسر جهشی و ارتباط آن با اختلالات تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
169920496مقایسه بین دو روش تزریق وازودیلاتورها در پروگزیمال و دیستال رگ کرونری مبتلا در درمان پدیده عدم بازگشت کامل جریان خون پس از پرایمری PCI در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه STهمکارپایان یافتهبلي
170920466مقایسه ارزش تشخیصی معاینه بالینی با رادیوگرافی روتین در تشخیص آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای بلانت با وضعیت پایدارهمکارپایان یافتهبلي
171920458ارزش تشخیصی شمارش اجسام لاملار (LBC) در مایع آمنیوتیک در تشخیص ابتلا به سندرم دیسترس تنفسی نوزادان (RDS) در ختم حاملگی در هفته های 41-28همکارپایان یافتهبلي
172920457بررسی ترومای مجاری صفراوی در طی دو روش کله سیستکتومی باز و لاپاروسکوپیک و مقایسه اقدامات درمانی جراحی و نتایج آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید بین سالهای 1373تا 1392همکارپایان یافتهبلي
173920385بررسی رابطه فرماسیون طولی دیواره بطن چپ به روش 2D-speckle – tracking با علایم بالینی نارسایی قلبی در طی بستری مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکاردهمکارپایان یافتهبلي
174920346بررسی تاثیر متفورمین همراه با کموتراپی درپاسخ به درمان ومیزان بقای یکساله بیماران مبتلا به کانسر تخمدانهمکارپایان یافتهبلي
175920264بررسی اثر استامینوفن وریدی بر پارامترهای همودینامیک بدنبال لوله گذاری داخل تراشه و درد بعد عمل جراحی سزارین.همکارپایان یافتهخير
176920258بررسی میزان بروز «رتینوپاتی نوزادان نارس» در کودکان 6 تا 14 ساله با سابقه جراحی تحت اکسیژن با درصد خیلی بالا در نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
177920242بررسی ارتباط بین میزان فلزات، در عسل تولیدی و خاک مناطق اطراف مشهدهمکارپایان یافتهبلي
178920220: بررسی میزان اثر بی دردی تزریق داخل مفصلی میدازولام و/یا بوپی واکایین و /یا فنتانیل روی درد پس از عمل جراحی آرتروسکپی زانوهمکارپایان یافتهبلي
179911247 بررسی فراوانی اختلالات عملکرد تیروئید در سه ماهه اول حاملگی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
180911214مقایسه اثر لابتالول و نیتروگلیسرین بر میزان خونریزی حین عمل جراحیهای بینیهمکارپایان یافتهخير
181910957پیامدهای بالینی کاربردآلوگرفت تازه یخزده حجیم (massive fresh frozen)در تومورها ودیفکت ها ی استخوانی در شهر مشهدازبدوتاسیس بانک استخوان تاکنونهمکارپایان یافتهبلي
182910868بررسی میزان ظهور پروتیین های CD44S و P63 در کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) حفره ی دهان و رابطه آن با اختصاصات کلینیکو پاتولوژیک بیماریهمکارپایان یافتهبلي
183910659بررسی اثر پیش داروی کتامین بر آرام بخشی و کاهش درد بعد عمل جراحی تانسیلکتومی در کودکان 5 تا 12 سالهمکارپایان یافتهبلي
184910637بررسی مقایسه ای اثر تزریق اینتراپلورال با اینتراپریتونئال مارکائین بر درد شانه بعد از عمل در جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
185910592بررسی سطح پلاسمائی HLA – G در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و پسوریازیس و مقایسه آن با گروه شاهد در مراجعین به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
186910547تشخیص مولکولی مخمرهای کریپتوکوکوس جدا شده از محیط در مشهد، ایرانهمکارپایان یافتهخير
187910467بررسی پلی مورفیسم های cdx2، Tru9I و EcoRV در لوکوس رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1همکارپایان یافتهخير
188910417مقایسه استفاده از دستگاه سونوگرافی پرتابل با رادیوگرافی استاندارد ساده در بررسی جااندازی دیستال رادیوسهمکارپایان یافتهبلي
189910399بررسی ارتباط یافته های سی تی اسکن مغزی بیماران ترومای مینور سر با علایم اولیه وتعیین تکلیف بیماران دربخش اورژانس بیمارستانهمکارپایان یافتهبلي
190910390مقایسه سونوگرافی پرتابل با گرافی استاندارد در تایید جااندازی در رفتگی قدامی مفصل شانههمکارپایان یافتهبلي
191910387مقایسه دو روش جراحی تنشن باند وایرینگ آکرومیوکلاویکولر با پیچ کوراکوکلاویکولردر دررفتگیهای مفصل آکرومیوکلاویکولارهمکارپایان یافتهبلي
192910367بررسی اثر ترانگزامیک اسید در درمان خونریزی های بعد از زایماندر اثر اتونیهمکارپایان یافتهبلي
193910363بررسی مقایسه ای سطح سرمی ویتامینD درزنان باردار میتلا به پره اکلامپسی شدید و زنان باردار سالمهمکارپایان یافتهبلي
194910321 بررسی کلیرانس لاکتات خون با پیامد بروزنارسایی ارگان در بیماران مبتلا به سپسیسهمکارپایان یافتهبلي
195910291تاثیر دریافت مورفین در نیاز به انجام سی تی اسکن در بیماران با ترومای ستون فقرات گردنیهمکارپایان یافتهبلي
196910273بررسی ارتباط رادیوتراپی با دوز پایین درکودکی با درگیری های استخوانی در کارسینوم های بازوسلولر سرهمکارپایان یافتهبلي
197910248بررسی تاثیر داروی ملاتونین در بهبود کیفیت خواب کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی/بیش فعالی(ADHD) تحت درمان با ریتالینهمکارپایان یافتهبلي
198910220بررسی مقایسه ی ارتباط میزان هورمون آنتی مولرین و هورمون محرک فولیکول و تعداد سلول های آنترال با پاسخ تخمدانی و باروری در زنان نابارور پس از IVF و ICSIهمکارپایان یافتهبلي
199910127بررسی ظهور پروتئین هایMMP-2 (ماتریکس متالوپروتئیناز – 2) و استئوپونتین در ژانت سل گرانولوماهای محیطی و مرکزی فکین به روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهبلي
200910123بررسی آنژیوژنزو فراوانی ماست سل ها در ژانت سل گرانولوماهای محیطی و مرکزی فکین به روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهبلي
201910049بررسی مقایسه ای اثرات سولفات منیزیم با دارونما در پیشگیری از لرز حین آنستزی اسپاینال در عمل جراحی سزارینهمکارپایان یافتهبلي
202900954بررسی میزان موفقیت کورتاژ در درمان جراحی پولیپ آندومترهمکارپایان یافتهبلي
203900833بررسی نقش تجویز قبل از عمل کپسول جینجر (زنجبیل) در کاهش حالت تهوع و استفراغ پس از عمل در مقایسه با داروی تزریقی اوندانسترون در بیماران تحت عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
204900784بررسی نگرش شهروندان کاشمری نسبت به اهدای عضو پس از مرگ مغزی و عوامل موثر بر آن در سال 1392همکارپایان یافتهخير
205900617ارتباط گروه خونی ABO با آنمی همولیتیک میکروآنژیوپاتیکهمکارپایان یافتهخير
206900567بررسی رابطه میان شاخص برداشت اکسیژن نسجی ونیاز به تزریق خون فشرده در خونریزیهای حاد گوارشی فوقانیهمکارپایان یافتهبلي
207900519بررسی اثر ملاتونین بر تشنج مقاوم به درمان در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
208900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
209900367بررسی ارتباط موقعیت ماگزیلا با برجستگی پشت بینیهمکارپایان یافتهبلي
210900334مقایسه دو روش الیزا و کروماتوگرافی لایه نازک برای تشخیص مورفین در ادرارهمکارپایان یافتهخير
211900271بررسی فراوانی مننژیت های اوریونی ناشی از واکسن MMR در 45 روز اول بعد از تزریق در کودکان بستری در تمامی بخش های اطفال بیمارستان های شهر مشهد 1390-1391همکارپایان یافتهبلي
212900189بررسی مقایسه ای سطح سرمی (Heat Shock Protein70) HSP 70 و(Heat Shock Protein90) HSP 90 و اندازه گیری مارکرسرمیCA125 در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و بیماران با توده خوش خیم تخمدانیهمکارپایان یافتهبلي
213900015اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد درسال 1390همکارپایان یافتهبلي
214900014اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1390 همکارپایان یافتهخير
21589995تاثیر آموزش دوره مراقبت های پیشرفته در تروما (ATLS) بر نحوه برخورد تشخیصی و درمانی کارورزان پزشکی در بیماران تروماییهمکارپایان یافتهبلي
21689930مقایسه پاسخ دو رژیم درمانی استروئید به تنهائی و ترکیبی استروئید و آزاتیوپرین در بیماران مبتلا به هپاتیت اتوایمیون بر اساس staging پاتولوژیهمکارپایان یافتهبلي
21789927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
21889892مقایسه کیفیت زندگی و فراوانی اختلال نقص توجه – بیش فعالی در کودکان و نوجوانان با حمله جدید اپی لپسی و گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
21989889بررسی نتایج درمانی استفاده از استنت در ترمیم اولیه مجاری صفراوی و مقایسه آن با T-Tubeهمکارپایان یافتهبلي
22089886مقایسه اثر ایزوسوربایدمونونیترات و میزوپروستول در آماده سازی سرویکس جهت زایمان در حاملگی ترمهمکارپایان یافتهبلي
22189873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
22289872بررسی فراوانی همراهی بیماری سلیاک و بیماری هپاتیت اتوایمیون در بیماران 2 سال تا 14 سال مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان قائم – سال 90-88همکارپایان یافتهبلي
22389840بررسی تاثیر پروبیوتیک بر بهبود درد شکمی غیر عضوی مزمن در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
22489831بررسی شیوع آلرژی در رینوسینوزیت مزمن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان قائم و امام رضا (ع) در سال 1390-1389همکارپایان یافتهبلي
22589820بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) در تومورهای اسپورادیک کولونهمکارپایان یافتهبلي
22689679بررسی غلظت فلزات سنگین، نیترات و نیتریت در آبهای بسته بندی شده موجود در بازار مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
22789675بررسی ارتباط پلی مورفیسم پروموتر ژن اینترلوکین 18 در موقعیت G/C137 با آدنوکارسینوم معده و درجه تمایز بافتی و مرحله پیشرفت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
22889569تعیین نتایج درمان و عوامل موثر بر پیش آگهی در بیماران مبتلا به بدخیمی تحت متاستازکتومی ریههمکارپایان یافتهبلي
22989480مقایسه فراوانی سوء تغذیه در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن بعد از جراحی و بعد از رادیوتراپیهمکارپایان یافتهبلي
23089454بررسی تاثیر پروبیوتیک ها در پیشگیری از اسهال ناشی از آنتی‌بیوتیک در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
23189450بررسی ارتباط بین عفونت مزمن گوش میانی با فاصله سینوس سیگموئید و دورای میدل فوسا از کانال گوش خارجیهمکارپایان یافتهبلي
23289441تعیین دانسیته استخوانی در کودکان مبتلابه آسم دریافت کننده کورتیکو استروئید استنشاقی طولانی مدتهمکارپایان یافتهبلي
23389418بررسی فراوانی چهل ساله آملوبلاستوما در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالیان 1389-1350همکارپایان یافتهبلي
23489417بررسی فراوانی چهل ساله کیستهای ادنتوژنیک در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالیان 1389-1350همکارپایان یافتهبلي
23589376بررسی عوارض زودرس عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال SCCمری در دو گروه از بیماران با و بدون کمورادیوتراپی قبل از عملهمکارپایان یافتهبلي
23689289بررسی میزان پاسخ به درمان جراحی در بیماران مبتلا به تومور تروفوبلاستیک حاملگی(GTN)همکارپایان یافتهبلي
23789283بررسی فراوانی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس درشیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم مشهد از آذر 1388 لغایت آبان 1389همکارپایان یافتهبلي
23889261بررسی گرایش های تحقیقاتی محققین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جهت تهیه بانک اطلاعاتی محققین برای ارائه خدمات، در یک بررسی گذشته نگر 3 ساله همکارپایان یافتهخير
23989259بررسی مدت زمان انتظار تصویب طرح های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال‌های1388 - 1387همکارپایان یافتهخير
24089242ارزیابی عملکرد کلیه با استفاده از سطح سرمی سیستاتین سی در بیماران با سیروز کبدیهمکارپایان یافتهبلي
24189227تعیین سطح کیفیت زندگی، افسردگی واضطراب در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان های قائم و امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
24289209مقایسه میزان موفقیت ویدئوگلایداسکوپ با لارنگوسکوپی مستقیم جهت تعبیه لوله تراشههمکارپایان یافتهبلي
24389184بررسی میزان رضایتمندی اعضاء هیأت علمی دانشگاه از فعالیت های مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در سال 1389همکارپایان یافتهخير
24489148بررسی فراوانی نشانگان پاهای بی قرار در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بخشهای همودیالیز همکارپایان یافتهخير
24589146ارزیابی تاثیر اتورواستاتین بر روی سطح hsCRP و عملکرد بطن راست در بیماران COPD همکارپایان یافتهخير
24689109بررسی تاثیر ویروس پاپیلومای انسانی بعنوان یک فاکتور پروگنوستیک در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی ناحیه اروفارنگس ونازوفارنگس وحفره دهان بروش واکنش زنجیره ای پلیمراز با ا نواع معمولی وزمان واقعیهمکارپایان یافتهبلي
247891024مقایسه بیان پروتئین های شوک حرارتی27، 70و 90 در بافت تومورال و غیر تومورال بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده و بررسی ارتباط آن با آنژیوژنوزیس، میزان تمایز و درجه پیشرفت تومور و پیش آگهی بیماریهمکارپایان یافتهبلي
248891015تعیین نوع اختلال مولکولی درمبتلایان به کمبود فاکتور V و کمبود توام فاکتور V و VIII انعقاد در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
249891010ارزیابی نسبت خون کراس مچ شده به خون ترانسفوزیون شده دراعمال جراحی الکتیو دراطاق عمل مرکزی بیمارستان قائم(عج) در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
25089080بررسی میزان رضایت مندی از درمان های ضد درد بعد عمل در بخش های جراحی بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهبلي
25189035بررسی مقدار استروئید خوراکی به کار رفته در درمان بیماران مبتلا به پمفیگوس فولیاسه بستری در بخش پوست بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا (ع) طی ده سال گذشته ( 1389- 1379)همکارپایان یافتهبلي
25289003بررسی ارتباط بین عملکرد گوش میانی با بیماریهای پولیپوز بینیهمکارپایان یافتهبلي
25388802بررسی پلی مورفیسم ژن CYP2D6*4 در مبتلایان به سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
25488794بررسی میزان بروز عوارض سنگ های گم شده در شکم پس از عمل کله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
25588758بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد در مورد واحد درسی آسیب شناسی دهان وفک وصورت در سال تحصیلی89-1388همکارپایان یافتهبلي
25688721نتایج آپاندکتومی بدون شستشوی پریتوئن در کودکان دچار پریتونیت ژنرالیزه آپاندیکولارهمکارپایان یافتهبلي
25788715بررسی ارتباط عملکرد جنسی با چاقی در زنانهمکارپایان یافتهخير
25888712بررسی تاثیر طب سوزنی بر روی میزان درد پس از اعمال جراحی اینگواینال در بخش جراحی کلیه و مجاری ادراری بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
25988709بررسی اثر استفاده از پلاسمای غنی شده از پلاکت اتولوگ ( (Platelet Rich Plasmaبر روند بهبودی زخم بیماران با آبسه پیلونیدال تحت درمان با جراحی برداشت وسیع نسجیهمکارپایان یافتهبلي
26088695بررسی میزان موارد مارژین مثبت و عود در درمان نئوپلازی داخل اپی تلیوم سرویکس به روش لوپ الکتروسرجیکال و کونیزاسیونهمکارپایان یافتهبلي
26188660مقایسه شاخص های رشد وکیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک قبل و بعد از دریافت پروبیوتیکهمکارپایان یافتهبلي
26288657بررسی فراوانی باکتریمی های (کشت خون مثبت) اکتسابی از بیمارستان، اکتسابی از جامعه و مرتبط با حرف پزشکی در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) طی اسفند 88 تا 89همکارپایان یافتهبلي
26388652بررسی ارزش تشخیصی بیومارکرHE4 و ترومبوپویتین سرم در تشخیص توده های بدخیم تخمدانهمکارپایان یافتهبلي
26488647بررسی عوارض بالینی و آزمایشگاهی گلوکانتیم سیستمیک در کودکان مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک های سالک بیمارستان های قائم و امام رضاهمکارپایان یافتهبلي
26588643مقایسة سه روش(tuberculin skin test) TST، (QuantiFERON-TB GOLD In Tube test) GFT-GIT، و (ELISpot) T-SPOT.TB در تعیین عفونت نهفته با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در پرسنلِ بیمارستانیِ در تماس با سل فعالهمکارپایان یافتهخير
26688599بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزه مطالعه و یادگیری از دیدگاه دانشجویان مقطع علوم پایه رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهخير
26788597اندازه گیری غلظت فلزات سنگین (سرب، جیوه، آرسنیک، کروم، آلومینیوم، کادمیم)، نیترات و نیتریت در آب بند گلستان مشهد (در سال 1391)همکارپایان یافتهخير
26888594اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد در سالهای 1386-1388همکارپایان یافتهخير
26988574بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی پیشاهنگ با دو روش Ex vivo و In vivo در تعیین staging سرطان کولونهمکارپایان یافتهخير
27088542بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی سوزنی کور نیدل تحت هدایت سونوگرافی از غدد لنفاوی زیر بغل قابل رویت در سونوگرافی در تشخیص متاستاز در بیماران مراحل اولیه سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
27188538بررسی نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به سرطان تحت رادیوتراپیهمکارپایان یافتهخير
27288531اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای 1386-1388همکارپایان یافتهخير
27388530بررسی نقشه برداری از غدد لنفاوی پیشاهنگ با استفاده از ماده رنگی و تکنیک تعقیب ماده رادیونوکلئید با گاماپروب در کانسر معدههمکارپایان یافتهخير
27488529بررسی اثر استفاده از پلاسمای غنی شده از پلاکت اتولوگ ( (Platelet Rich Plasmaدر درمان بیماران با سینوس پیلونیدال که تحت جراحی برداشت نسجی و ترمیم اولیه قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
27588519بررسی ارزش یافته‌های آنالیز تصویری در تشخیص سایتولوژیک اسمیر سرویکوواژینالهمکارپایان یافتهبلي
27688510بررسی فراوانی هایپرتانسیون پولمونری در بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا مراجعه کننده به مرکز درمانی ، آموزشی پژوهشی بیماران هموفیلی – تالاسمی مشهد (کلینیک سرور)همکارپایان یافتهبلي
27788347مقایسه دو روش کاردیومیوتومی ترانس توراسیک و ترانس ابدومینال در بیماران مبتلا به آشالازی در دو بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388 همکارپایان یافتهبلي
27888334اثر اهداء خون مکرر بر سطح هموگلوبین و فریتین مردان سالم در سازمان انتقال خون مشهدهمکارپایان یافتهخير
27988308بررسی اختلالات دریچه ای قلب در بیماران مبتلا به هیپرپرولاکتینمی با مصرف بیش از یکسال بروموکریپتین یا کابرگولینهمکارپایان یافتهبلي
28088269بررسی ارزش یافته‌های آنالیز تصویری در تشخیص سایتولوژیک مایع پلورهمکارپایان یافتهبلي
28188087بررسی تاثیر پیوند کلیه بر میزان PSAهمکارپایان یافتهبلي
28288085نقش توراکوسکوپی در Staging سرطانهای ریه با سلولهای غیر کوچکهمکارپایان یافتهبلي
28388081بررسی فراوانی وجود شاخص Her2/neu در تومورهای بدخیم ریههمکارپایان یافتهبلي
28488036ارزیابی اختلال عملکرد جنسی در بیماران دارای هرنی اینگوینال دو طرفه که به روش استوپا عمل شده اندهمکارپایان یافتهبلي
28587964بررسی تغییرات اعمال شده در بودجه پیشنهادی طرح های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1386-1387همکارپایان یافتهخير
28687938بررسی و مدل بندی مدت زمان تصویب طرح های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1386-1387همکارپایان یافتهخير
28787933بررسی علائم بالینی و بیوشیمیائی و آسیب شناسی در کودکان مبتلا به هپاتیت خود ایمن قبل و 2 سال پس از درمانهمکارپایان یافتهبلي
28887861بررسی اثر پنتوکسی فیلین در درمان سندرم هپاتوپولمونر در کودکانهمکارپایان یافتهخير
28987839بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ در متاستاز ناحیه آگزیلاری دربیماران سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
29087827بررسی میزان عوارض در شکستگی های باز ساق درمان شده به روش الیزاروف در 50 بیمار بستری شده در بخش سوانح بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهدهمکارپایان یافتهبلي
29187814نقش دبریدمان زودرس به کمک توراکوسکوپی در درمان آمپیم حفره پلورال به دنبال پنومونیهمکارپایان یافتهبلي
29287800بررسی تاثیر آمادگی مکانیکال کولون بر عوارض بعد از عمل در بیماران با جراحی انتخابی کولون (شامل رزکسیون آناستوموز کولون)همکارپایان یافتهبلي
29387789مقایسه سطح سرمی لپتین و پلی مورفیسم ژن های گیرنده لپتین (codon 109) در بیماران مبتلا به سرطان پستان با گروه شاهدهمکارپایان یافتهخير
29487780ارزیابی مشخصات بالینی، آزمایشگاهی و پیش آگهی کودکان مبتلا به لنفوم هوچکین مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد در فاصله سالهای 86-1380همکارپایان یافتهبلي
29587688بررسی فراوانی سل نهفته در کارکنان بخش عفونی و سایر بخش هاهمکارپایان یافتهبلي
29687602مقایسه ارگانیسم های شایع عامل پنومونی بدون تب( کلامیدیا تراکوماتیس) و برونشیت(ویروس سنسیشیال تنفسی) در شیرخواران کوچکتر از یکسال بستری در بیمارستان های دکتر شیخ از آذر ماه 1387 لغایت اردیبهشت 1388همکارپایان یافتهبلي
29787551تعیین میزان هیپوپاراتیروئیدیسم زودرس در بیماران با جراحی تیروئیدکتومیهمکارپایان یافتهبلي
29887486وضعیت تولید اطلاعات علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1386همکارپایان یافتهخير
29987476بررسی تغییرات عملکرد دریچه میترال پس از جراحی بای پس کرونر در بیماران با شدت متوسط نارسایی میترالهمکارپایان یافتهبلي
30087460ارزیابی روش الایزا در تشخیص آنتی ژنهای ژیاردیا در مدفوعهمکارپایان یافتهبلي
30187428تعیین اثر دریافت مایع خوراکی بر اندازه کلیه در بالغین سالمهمکارپایان یافتهبلي
30287427بررسی میزان فراوانی و برخی عوامل مرتبط در ایجاد سر درد بعد از تزریقات اینتراتکال در اطفال انکولوژیکهمکارپایان یافتهبلي
30387410بررسی اثر ترکیب دسموپرسین زیرزبانی ومرفین در درمان کولیک کلیه همکارپایان یافتهبلي
30487343بررسی نتایج متاستازکتومی ریه سارکومای نسج نرم، مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید در فاصله سالهای 1387-1360همکارپایان یافتهبلي
30587300بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما گوندی در بیماران بستری در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد در سال 1387همکارپایان یافتهخير
30687268بررسی واکنش بافت همبند موش صحرایی به سه نوع هیدروکسیدکلسیمهمکارپایان یافتهبلي
30787256بررسی تومورهای مزانشیمال مری و معده دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1386- 1370همکارپایان یافتهبلي
30887254یافته های کلینکوپاتولوژیک و فراوانی در گیری مغز استخوان در انواع مختلف لنفوم در مراجعین به بیمارستان قائم (عج) از سال 1377 لغایت 1387همکارپایان یافتهبلي
30987250بررسی تاثیر درمان نئواجوانت بر روی کلونیزاسیون راههای هوایی و عوارض تنفسی بعد از عمل در افراد مبتلا به سرطان مری عمل شدههمکارپایان یافتهبلي
31087246بررسی فراوانی گروه های خونی ماژور در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با افراد سالم اهدا کننده خون در بیمارستان قائم (عج) از تاریخ 1377 لغایت 1387همکارپایان یافتهبلي
31187163بررسی فراوانی فاکتور پرولیفراتیو ki67 در بیماران مبتلا به سرطان پستان بدون درگیری غدد لنفاوی زیربغلی و ارتباط آن با بقاء بدون بیماری همکارپایان یافتهبلي
31287162بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران با سندرم ورید اجوف فوقانی بدخیم مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید و امام رضا(ع) مشهد در فاصله سال های 1376 تا 1386همکارپایان یافتهبلي
31387160بررسی میزان درگیری مغزاستخوان در بیماران جراحی شده مبتلا به کانسر مریهمکارپایان یافتهبلي
31487147مقایسه اثر کرم مبهلی آویشن شیرازی باقرص خوراکی مترونیدازول در درمان عفونت تریکومونایی مهبلهمکارپایان یافتهبلي
31587070بررسی بیان نشانگرهای TP53 و PCNA در زیر گروههای مختلف کیست ادونتوژنیک کلسیفیه به روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهبلي
31687058بررسی نتایج تغذیه زودرس روده ای در بیماران با کانسر مری عمل شدههمکارپایان یافتهبلي
31787044مقایسه اثر میزوپروستول زیر زبانی با واژینال جهت القای زایمانی در حاملگی های ترم و پست ترم همکارپایان یافتهخير
31887034بررسی اثرات درمانی دهانشویه بابونه بر آفت دهانی همکارپایان یافتهخير
31987021بررسی ارزش کاربرد HRCT در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) از اردیبهشت 87 لغایت اردیبهشت 88همکارپایان یافتهبلي
32087018بررسی علایم بالینی، روش درمانی و پیش آگهی مزوتلیومای بدخیم مراجعه کننده به مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی قایم (عج) و بیمارستان امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1386همکارپایان یافتهبلي
32187015بررسی سی ساله انطباق تشخیص های بالینی و هیستوپاتولوژیک در کیستها، تومورهای ادنتوژنیک و نئوپلاسمهای غدد بزاقی در دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
32287010سرانجام مادری وجنینی ونوزادی خانمهای حامله معتاد به مواد مخدرهمکارپایان یافتهخير
32386756تعیین ارتباط بین سطح سرب خون در کودکان 1-10 سال بدون آنمی فقر آهن، مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهد همکارپایان یافتهخير
32486752بررسی سی ساله انطباق تشخیص های بالینی و هیستوپاتولوژیک در تومورهای غیرادنتوژیک و ضایعات راکتیو در دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
32586721بررسی میزان اثر تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم با کرایوتراپی همزمان و مقایسه آن با کرایوتراپی به تنهایی و تزریق داخل ضاعیه گلوکانتیم به تنهایی، در بهبود بیماری لیشمانیازیس پوستیهمکارپایان یافتهبلي
32686710ارزیابی اثرات مشکلات دهانی بر روی کیفیت زندگی بیماران بالغ مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و کلینیک جهاد دانشگاهیهمکارپایان یافتهخير
32786685بررسی تشخیصی کانسر پروستات با روش TURP در بیماران با بیوپسی منفی قبلی و سطح بالای PSA و علائم ادراری تحتانی (LUTS) مثبت همکارپایان یافتهخير
32886649بررسی بروز آنتی ژنهای Mdm2 و Tp53 در کیستهای دانتیژور ، رادیکولار ورزیجیوال بروش ایمنوهیستوشیمی همکارپایان یافتهبلي
32986644بررسی اختلالات ژنتیک در بیماران لوسمی لنفویید مزمن و ارتباط آن با پیش آگهی بیماری همکارپایان یافتهخير
33086615بررسی عملکرد یکساله مدیریت پژوهشی دانشگاه در تخصیص اعتبار پژوهشی به اعضاء هیات علمی دانشگاههمکارپایان یافتهخير
33186519بررسی ارزش نمونه های شستشوهای دهان در تشخیص سل ریوی، در بیماران مشکوک به سل مراجعه کننده به درمانگاه عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
33286491مقایسه سطح پلاسمایی عامل نکروز توموری الفا در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی 1 در دوره حاد مانیا و دوره بهبود همکارپایان یافتهخير
33386482بررسی مقایسه ای دو نوع پودرپلی اتیلن گلیکول(PEG) و پودرسولفات منیزیم، جهت آماده سازی کولون قبل ازکولونوسکوپی همکارپایان یافتهبلي
33486457بررسی بروز انواع پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در مخاط طبیعی، لکوپلاکیا و کارسینوم و روکوز حفره دهان بروش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) همکارپایان یافتهخير
33586434بررسی پیشگیری از جابجائی رو به عقب سنگ در حین سنگ شکنی پنوماتیک سنگهای حالب با استفاده از ژل لیدوکائینهمکارپایان یافتهبلي
33686433بررسی ماندگاری PSA (آنتی ژن اختصاصی پروستات) در نمونه فریز شده و مقایسه آن با نمونه خون فریز نشدههمکارپایان یافتهخير
33786430ارزیابی و مقایسه هیستولوژیک ترمیم بافت پریودنتال با استفاده موضعی ترکیب curcoma longa-ghee و اسید هیالورونیک متعاقب جراحی فلپ پریودنتال جهت درمان پریودنتیت تجربی در سگهمکارپایان یافتهخير
33886328بررسی کلونیزاسیون استافیلوکوکوس آرئوس در بیماران بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1386همکارپایان یافتهبلي
33986302بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیس پپسی مزمنهمکارپایان یافتهبلي
34086296بررسی گرایش های تحقیقاتی محققین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جهت تهیه بانک اطلاعاتی محققین برای ارائه خدمات رسانیهمکارپایان یافتهخير
34186293مقایسه اثر درمانی مصرف روزانهmg 5/0 کلشی سین و mg5 پردنیزولون در آفت دهانی همکارپایان یافتهخير
34286289بررسی 10 ساله بر روی ضایعات کراتوسیست ادنتوژنیک تومور به همراه روشهای درمانی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 1375 تا 1385همکارپایان یافتهخير
34386192بررسی نتایج عمل جراحی تغییر مسیر مجاری بزاقی غدد تحت فکی در بیماران مبتلا به فلج مغزی وآبریزش دهانهمکارپایان یافتهخير
34486190بررسی اثر عمل آدنوتونسیلکتومی در بهبود انورزی کودکان دارای هیپرتروفی آدنوتونسیلار همکارپایان یافتهخير
34586173بررسی شیوع کلونیزاسیون باکتریال و قارچی زخم‌های سوختگی والگوی حساسیت آنتی‌بیوگرام در بیماران بستری در بخش سوختگی در سال 86همکارپایان یافتهخير
34686164بررسی 5 ساله موارد ابتلا به لیکن پلان دهانی و واکنش شبه لیکن در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 1380 تا 1385 همکارپایان یافتهخير
34786017بررسی آلودگی های قارچی در محوطه استخرهای شنای عمومی مشهد و مقایسه اثر پرکلرین و دتول در ضدعفونی اماکن استخرهاهمکارپایان یافتهخير
34886010بررسی مقایسه ای میزان لنفوسیت های T و B و سلول های کشنده طبیعی (Natural killer) در خون بیماران مبتلا به ویتیلیگو نسبت به افراد سالمهمکارپایان یافتهخير
34985492بررسی آسیب شناختی- بالینی تومورهای غده عرق و تعیین منشاء احتمالی آنها با استفاده از نشانگرهای اختصاصی به روش ایمونوهیستوشیمی برای کمک به تشخیص و افتراق آنهاهمکارپایان یافتهخير
35085436بررسی شیوع براکسیسم و Clenching در کودکان 9-7 ساله در دبستانهای مشهد در سال 1385همکارپایان یافتهخير
35185259بررسی رابطه عوامل موثر بر وقوع و شدت صدمات جانی در حوادث رانندگی جاده مشهد-تربت حیدریه در سال 1385همکارپایان یافتهخير
35285183بررسی تاثیر گاباپنتین در درمان گر گرفتگی خانمهای یائسههمکارپایان یافتهخير
35385159بررسی عوامل و زمینه های مستعد کننده کراتیت قارچی و نتایج پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به کراتیت در بیمارستانهای دانشگاهی مشهد از 1384 تا 1386همکارپایان یافتهخير
35484156بررسی آگاهی ، نگرش و سبک زندگی مرتبط با بیماری های قلبی عروقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد در سال 1384همکارپایان یافتهخير
35584134بررسی عفونت های قارچی پای دیابتیک در مراجعین بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
35684126بررسی میزان آگاهی ساکنین کوی امیر المومنین مشهد در مورد خطرات ناشی از زباله 1384همکارپایان یافتهخير
35784125بررسی میزان آگاهی و نگرش عادات و الگوهای تغذیه ای در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای مشهدهمکارپایان یافتهخير
35884002مطالعه نسبت ساکروم و یافته های یورودینامیک با اختلالات ادراری غیر ارگانیک در کودکن در سال 83-84همکارپایان یافتهخير
35983487مطالعه اثر سلژیلین بر بهبود علائم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان های ابن سینا و دکتر حجازی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
36083236بررسی ارتباط بین عوامل خطرزا با پیش آگهی سرطان پستان در زنانهمکارپایان یافتهخير
36183169مداخله آموزشی در زمینه نگرش، عادات و الگوهای تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی منطقه پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاههمکارپایان یافتهخير
36283008مطالعه آزمایشگاهی مقایسه آماده سازی کانال توسط سه سیستم چرخشی با استفاده از سی تی اسکنهمکارپایان یافتهخير
36382026بررسی گونه های عامل سالک در استان خراسانهمکارپایان یافتهخير
36481018بررسی اثر عصاره تخم شوید خوراکی بر خونریزی پس از زایمان طبیعیهمکارپایان یافتهخير
36581015بررسی اثرات ویتامین های E, C در مسمومیت قلبی دوکسوروبیسینهمکارپایان یافتهخير
36680066مطالعه اثر افشرده های گیاهی در درمان افسردگی اساسیهمکارپایان یافتهخير
36779115بررسی مقایسه ای میزان خون های تقاضا شدههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983432The Factors Affecting Exclusive Breastfeeding in 6 Month-Old Infants: A Population-Based Case-Control StudyscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1398اول
2982861Investigation of Cooking Oil Quality at Fast Food Restaurants in Mashhad Cityindex copernicusInternational Journal of Environmental Health Engineering1398چهارم
3982508Investigation of the Factors Affecting Duration of Sputum Smear Negative in Smear Positive Pulmonary Tuberculosis Patients Two Months after TreatmentChemical Abstractمجله دانش و تندرستی1398مسئول
4981921Effect of antibiotic stewardship targeted against vancomycin and carbapenems on antibiotic usage in Dr.Sheikh PICUChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
5981133A logistic regression nomogram to predict axillary lymph node metastasis in early invasive breast cancer patients.ISIBREAST JOURNAL1398پنجم
6980322Evaluation of Image Analysis in Cervico-vaginal Smear Cytologic DiagnosisISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1397چهارم
7980175investigating the Relationship between Personality Dimensions in Selecting a Field Specialty for Medical Students of Mashhad University of Medical SciencesISCFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1397مسئول
8980171The Effect of antibiotic stewardship targeted against vancomycin and carbapenems on antibiotic usage in PICUعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Medical Science and Clinical invention1397سوم
9980170Effects of preoperative administration of ginger (Zingiber officinale Roscoe) on postoperative nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomyPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1396سوم
10980169Prevalence of toxocariasis and its related risk factors in humans, dogs and cats in northeastern Iran: a population-based studyISITransactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene دوم
11973515The association between serum irisin levels and cardiovascular disease in diabetic patientsMedlineDiabetes and metabolic syndrome1397پنجم
12973172The Incentives Affecting the Selection of Future Specialty of Medical InternsISCFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1397اول
13973124Prevalence of MPL (W515K/L) Mutations in Patients with Negative-JAK2 (V617F) Myeloproliferative Neoplasm in North-East of IranPMCIranian Journal of Pathology1397چهارم
14972051A comparative study of osteopontin and MMP-2 proteinexpression in peripheral and central giant cellgranuloma of the jawsISIBrazilian journal of otorhinolaryngology1398پنجم
15971857The Effect of Atorvastatin on Right Ventricular Function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Controlled TrialChemical AbstractInternational Journal of Respiratory and Pulmonary Medicine1397پنجم
16971855Immunohistochemical evaluation of VEGF and tryptase for angiogenesis and mast cell counting in giant cell granulomas of the jawsISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY MEDICINE AND PATHOLOGY1397پنجم
17970809Identification of Effective Factors on Decision Making for Organ Donation in Volunteer Blood Donors in MashhadISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397مسئول
18970494Using of Ileucecal Interposition as a Neo-stomach in Dogs with Total Gastrectomy (Presentation of a Novel Technique).ISIINDIAN JOURNAL OF SURGERY1396چهارم
19970194A Study about Clinical Symptoms and Laboratory Signs of Adult and Pediatric Patients with Lophomonas blattarumISIJournal of Research in Medical and Dental Science1396پنجم به بعد
20970136QRS duration: a predictor of delivering appropriate shocks in patients with implantable cardioverter defibrillatorChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395دوم
21970039Effect of Training Based on Choice Theory on HealthPromoting Lifestyle Behaviors among Menopausal WomenCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397چهارم
22964419Assessment of Cognition, Attitude, and Ability in the Application of Statistics and Epidemiology in the Postgraduate Dental Students at Mashhad University of Medical Sciences, IranChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1397دوم
23964346COMMUNITY PHARMACISTS’ ATTITUDES TOWARD COLLABORATION WITH PHYSICIANSChemical AbstractInternational Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences1396پنجم
24964223Comparison of PfHRP-2/pLDH RDTs with Light Microscopy in a Low Prevalence Setting in Southeastern Iran, Sistan and Baluchestan: Due to Implementation of Malaria Elimination ProgramISCInternational Journal of Infection1396سوم
25963860Effectiveness of supplementary blended flour based on chickpea and cereals for the treatment of infants with moderate acute malnutrition in Iran: A randomized clinical trialPMCElectronic Physician1396سوم
26962880The effect of para aortic lymph node dissection in staging and complete cytoreductive surgery of ovarian cancerISIInternational Journal of Cancer Management1395پنجم به بعد
27962282Herbal Appetizer for Children with Failure To Thrive (FTT) in View of Traditional Persian Medicine: A ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1396سوم
28961089Expression of p63 and CD44 in oral squamous cell carcinoma and correlation with clinicopathological parametersISIARCHIVES OF ORAL BIOLOGY1396پنجم به بعد
29960721Process and barriers to organ donation and causes of brain death in northeast of IranPMCElectronic Physician1395مسئول
30954479Determining Factors Affecting Time to Sputum Smear Conversion in Pulmonary Tuberculosis Patients Using Cox Semi-Parametric Methodscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1395سوم
31954450Validity of Student Course Final Exams Scores through Determine Correlation, Health School, Mashhad University of Medical SciencesISCFuture of Medical Education Journal1395اول
32954243Role of Diffusion-Weighted MRI (DWI-MRI) in the Diagnosis of Brain Complications caused by Heroin Substance AbuseEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1395پنجم
33954170the role of para aortic lymphadenectomy in early stage of ovarian cancerscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395پنجم به بعد
34953712Analgesia Following Arthroscopy – a Comparison of Intraarticular Bupivacaine and/or Midazolam and or FentanylPMCArchives of Bone and Joint Surgery1395پنجم
35953411Evaluating the Effect of Web-Based Iranian Diabetic P ersonal Health Record App on Self-Care Status and Clinical Indicators Randomized Controlled T rialPMCJMIR medical informatics1395چهارم
36953192Factors related to organ donation from brain dead patients in teaching hospitals of mashhad university of medical sciences during 1392-1385Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395اول
37952479Bedside ultrasonography for verification of shoulder reduction: A long way to goMedlineChinese journal of traumatology1394چهارم
38952030Hysterosalpingographic findings in women with genital tuberculosisPMCiranian journal of reproductive biomedicine1394سوم
39951798Molecular basis of Bombay phenotype in Mashhad, Iran identification of a novel FUT1 deletionISIVOX SANGUINIS1395دوم
40951609Evaluation of the Effect of Designated Educational Intervention on the Improvement of Quality of Life in Caregivers of Patients with Chronic Heart Failurescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1395دوم
41951571Refractive errors before and after PresbyopiaSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1384پنجم
42950257evaluating related factors with sputum smear negation at the end of the second month of tuberculosis treatmentChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
43950230Ki67 Frequency in Breast Cancers without Axillary Lymph Node Involvement and its Relation with Disease-free SurvivalMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395پنجم به بعد
44950227Evaluation of the Prevalence Rate and the Prognostic Effect of Human Papilloma Virus Infection in a Group of Patients With Oral Cavity Squamous Cell CarcinomaPMCiranian journal of cancer prevention1395چهارم
45950225The effect of Antibiotic Stewardship targeted against vancomycin and carbapenems in pediatric intensive care unit of Doctor Sheikh hospitalChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1394سوم
46950146Effect of education on self-care needs on quality of life Patients with heart failureISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1394دوم
47950076The Management effectiveness of the vancomycin and carbapenem antibiotic in Dr.Sheikh PICU hospitalsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
48943407علت و پیامد نهایی حوادث قابل پیشگیری در سالمندان؛ یک مطالعه اپیدمیولوژیکISCمجله طب اورژانس ایران1394اول
49943378Development, Validation, and Evaluation of Web-Based Iranian Diabetic Personal Health Record: Rationale for and Protocol of a Randomized Controlled TrialISIJMIR Res Protoc1394چهارم
50943338Comparison of Autoimmune Thyroid Disease in Patients With Progressive and Stable Vitiligo.ISIJOURNAL OF CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY1395چهارم
51941900سرواپیدمیولوژی اهداکنندگان خون استان خراسان رضوی با نتایج وسترن بلات نامشخص از نظر ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی تیپ 1و 2SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری1393سوم
52941897Systemic Meglumine Antimoniate in Cutaneous Leishmaniasis of Children: Clinical and Laboratory ComplicationsPMCJournal of the Pediatric Infectious Diseases Society1394سوم
53941895Lytic bacteriophages enrichment and isolation against Pseudomonas aeruginosa isolates resistant to antibioticsسایر سایت‏های تخصصیمجله میکروب شناسی پزشکی ایرا1388چهارم
54941894Is there any change in the pattern of bacterial translocation with increased time of the obstruction?ISCJournal of Surgery and Trauma1393پنجم
55941887Awareness of Religious Leaders’ Fatwa and Willingness to Donate OrganPMCInternational journal of organ transplantation medicine1394اول
56941853Prevention of Biliary Leakage after Removal of T-tube in Immunocompromised Patientsسایر سایت‏های تخصصیIndian J Surg1394چهارم
57941851Diagnostic Accuracy of Portable Ultrasonography in Confirmation of Adequate Reduction of Distal Radius FracturescopusInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1393چهارم
58940957Clinicopathologic aspects and treatment results in malignant sex cord-stromal tumor of ovary.scopusTehran University Medical Journal1394چهارم
59940804Evaluation of the Effect of Reflexology on Pain Control and Analgesic Consumption After AppendectomyISIThe Journal of Alternative and Complementary Medicine1394چهارم
60940778Evaluation of related factors of remained dysplasia after treatment of cervical intraepithelial neoplasia by cold knife conization (longitudinal study)scopusمجله علمی، تخصصی و پژوهشی زنان، مامایی و نازایی1393سوم
61940578Investigating Colonization of Staphylococcus aureus among Patients Admitted to the Infectious Diseases Ward of Imam Hospital in Mashhadindex copernicusJournal of Medical Bacteriology1393پنجم به بعد
62935270Comparison of efficacy and side effects of propolis with chemotherapy and chemotherapy alone for neoadjuant therapy of ovarian cancerscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394چهارم
63935179The Role of H.Pylori in Chronic Rhino SinusitisISCنشریه جراحی ایران1386پنجم
64935177Prognostic Factors in the Survival Rate of colorectal cancer patientsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394چهارم
65934406Predictors of Quality of Life in Patients with EpilepsyChemical Abstractمجله دانش و تندرستی، دوره 10 ، شماره 1، بهار 13941394اول
66932783Comparison of Serum Levels of HSP70 and CA125 in Patients with Epithelial Ovarian Cancer and Patients with Benign Ovarian Massesscopusمجله زنان و مامایی ایران1393پنجم به بعد
67932563Transient and permanent hypoparathyroidism following thyroidectomyISIMINERVA CHIRURGICA1391سوم
68932457Investigating students’ opinions about Oral and Maxillofacial Pathology course in Mashhad School of Dentistry (2009-2010)EmbaseFuture of Medical Education Journal1393سوم
69932334Quality of journal of obstetrics and gynecology in ISI and Scopus databases based on indices of ranking journalsscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1393مسئول
70931714Sexual function after Stoppa hernia repair in patients with bilateral inguinal herniaPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1393چهارم
71931250Vaginal Versus Sublingual Misoprostol for Labor Induction at Term and Post Term: a Randomized Prospective StudyISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1392پنجم
72931036Endoscopic Management of cerebrospinal fluid rhiorea in 11 casesSID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF SURGERY1386پنجم
73931008Serum lactate is a useful predictor of death in severe sepsis and Septic ShockChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393سوم
74930881Concurrent Chemoradiotherapy Without Brachytherapy in locally advanced cervical cancerChemical Abstractiranian journal of cancer prevention1392چهارم
75930699Causes of Persistently Elevated Alanine Aminotransferase Levels in Patients who Presented to Two Referral Hospitals in Mashhad, Iran during 2011PMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1392پنجم به بعد
76930471Characteristics and Outcome of three forms of Autoimmune Hepatitis in Iranian ChildrenChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392چهارم
77930038Herpes Simplex Virus Infection in Neonates and Young Infants with SepsisISIIran Red Crescent Med J1392پنجم
78924784Evaluation of diagnostic value of sentinel lymph node biopsy in breast cancerSID/Iranmedex/MagiranJournal of Gorgan University of Medical Sciences1392پنجم به بعد
79923683Comparison between external and internal lateral osteotomy regarding postoperative edema and ecchymosis in rhinoplastySID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1385پنجم
80922862Evaluation of E-cadherin and its correlation with lymphatic metastasis and tumor grade in laryngeal SCCسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1385پنجم به بعد
81922738The distance of the sigmoid sinus and the middle fossa dura from the external auditory canal in chronic otitis mediaISISurgical and radiologic anatomy1392چهارم
82922317Bilateral submandibular duct rerouting: Assessment of results on drooling in cerebral palsy casesISIAuris Nasus Larynx1391پنجم به بعد
83922287Intestinal Parasites in Children with Lymphohematopoietic Malignancy in Iran, MashhadISIJundishapur Journal of Microbiology1392پنجم به بعد
84921413Effect of Intercourse on Less Need to Induction at Termscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1391چهارم
85921128Evaluation of Methylation of MGMT (O6-Methyl Guanine Methyltransferase) Gene Promoter in Sporadic Colorectal CancerISIDNA and Cell Biology1392پنجم به بعد
86921042a clinicopathologic study of precancerous skin lesions.scopusIranian Journal of Dermatology1391پنجم
8791541بررسی ارتباط عملکرد جنسی با چاقی در زنانscopusمجله زنان مامایی ونازایی ایران1391سوم
8891405Development and Evaluation of a Novel Four-Electrode Device System for Monitoring Skin ImpedanceISIafrican journal of traditional ,complementary and alternative medicines1391چهارم
8991376Chronic Lymphocytic Leukemia and Prognostic Factors ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1391سوم
9090831A 30-year Evaluation of the Agreement between Clinical and Histopathological Diagnoses of Peripheral Epithelial and Mesenchymal Lesions in Mashhad Dental School: 1976-2006Chemical AbstractJournal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences1390سوم
9190549Comparison of B-HCG Regression Curve in Molar Pregnancy and Gestational Trophoblastic Neoplasms ISCScientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences1390چهارم
9290328The Fate of Motherhood, Fetuses and Neonates in Drug Addicted Pregnant WomenISCJournal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences1390پنجم
9390227Determination of Methanol Concentrations in Traditional Herbal Waters of Different Brands in IranISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390چهارم
9489777The Comparison of Microbial Contamination of Work Desks in Official Building of Mashad University of Medical Sciences with that in Central Laboratory of Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان1389پنجم
9589727Immunohistochemical analysis of p53 and PCNA expression in calcifying odontogenic cystPMCJ Oral Sci1389پنجم
9689686Study of Polymorphism of CYP2D6*4 Gene in CYP2D6*4 Gene inindex copernicusمجله ارمغان دانش1389پنجم
9789589Dental treatment needs ofpermanent first molars in mashhad schoolchildrenscopusJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 1389چهارم
9889499Correlation Between Upper Airways Obstructive Indexes in Adenotonsilar Hypertrophy with Mean Pulmonary Arterial Pressureسایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology 1389سوم
9989493A 30-Year Comparison of Clinical and Histopathological Diagnoses in Salivary Gland Lesions, Odontogenic Cysts and Tumors in Mashhad Dental School-Iran(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389چهارم
10089466Correlation between the Result of Leishmanin Skin Test And Clinical Forms of Cutaneous Leishmaniasis and Species of Parasite(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1389سوم
10189461Prevalence of Metabolic Syndrome in Children with Overweight(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389دوم
10289449Mycotic Keratitis, A Study on Etiologic Agents, Predisposing Factors and the Result of Treatment among 44 Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389پنجم به بعد
10389248Mycotic infections in diabetic foot ulcers in Emam Reza hospital, Mashhad, 2006-2008ISIJundishapur Journal of Microbiology1389پنجم
10489226Molecular analysis of human T cell lymphotropic virus type 1 and 2 (HTLV-1/2) seroindeterminate blood donors from Northeast Iran: Evidence of proviral tax, env, and gag sequencesISIAIDS Research and Human Retroviruses 1389چهارم
10589080Complications and the effect of varicocelectomy on semen analysis, fertility, early ejaculation and spontaneous abortionPMCSaudi J Kidney Dis Transpl1389سوم
10688797بررسی بروز آنتی ژن های MDM2 و P53 در کیست های دنتی جروس،رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنو هیستوشیمیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388چهارم
10788789Study the frequncy of CYP2D6*4 null allele in Iranian populationscopusPharmacologyonline 1388پنجم به بعد
10888679Compare the Effect of Zataria Multiflora Vaginal Cream with Metronidazole Oral Pill in the Treatment of Trichomonas Vaginitisعلمی پژوهشی ایندکس نشده مجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388پنجم
10988577A report on patients who were suspected gonorrhea and refereed to the clinical laboratories of Mashhad scopusKoomesh 1388دوم
11088553whatman paper (FTA cards) for storing and transferring Leishmania DNA for PCR examinationISIIranian journal of parasitology1388پنجم
11188524غنی سازی و جدا سازی باکتریوفا‍های لیتیک علیه ایزوله های پسودوموناس آئزوژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیکSID/Iranmedex/Magiranمیکروب شناسی پزشکی ایران1388پنجم
11288506گزارش موارد مراجعه کنندگان مشکوک به سوزاک به آزمایشگاه های تشخیص طبی مشهدindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان1388دوم
11388370بررسی بروز آنتی ژن هایMDM2 وP53 در کیست‏های دنتی‏جروس، رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنوهیستوشیمی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388چهارم
11488338Analysis of Mortality in A Burn Center(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
11588333Evaluation of Subtypes of Peripheral Blood Lymphocytes in Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388پنجم به بعد
11688127Proper managment of sigmoid colon volvulus:our experimence with 75 casesISI 1388پنجم
11788043A geographic area with better outcome of esophageal carcinoma: is there an effect of ethnicity and etiologic factors?ISIoncology1388پنجم به بعد
11887555بررسی اثرات آدنوتونسیلکتومی بر روی فشار شریان ریوی به روش اکو کاردیوگرافی داپلر در اطفالسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387چهارم
11987451تأثیر گاباپنتین در کاهش گرگرفتگی زنان یائسهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387پنجم
12087339بررسی اثر قرص لاکتوباسیل اسیدوفیلوس در درمان یبوست عادتی در بالغین مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان قائم(عج) مشهد(مطالعه پایلوت)index copernicusگوارش1387پنجم
12187305مقایسه ی تاثیر"آوای قرآن"و موسیقی بر موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرمسایر سایت‏های تخصصیمجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی1387دوم
12287001A DNA vaccine candidate for B-anthracis immunization, pcDNA3.1+PA plasmid, induce Th1/Th2 mixed responses and protection in mice ISIWORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY1387چهارم
12385379Comparison between nasal sinuses and nasopharynx with Regard to bacteriologic culture in chronic sinusitis patientsسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1385پنجم
12484037تاثیر عوامل مامایی و روانشناختی موثر بر سلامت روانی زنان پس از زایمان(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1384سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981804Otomycosis in a subtropical region: The role of which of the fungal agents is predominant?2nd International Eurasian Mycology Congressقونیه، ترکیهسخنرانی1398خير
2980987ارزیابی رفتارهای پر خطر بهداشتی در مراجعین به استخرهای شنادوازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1398خير
3980124The survey of the environmental health status and safety of public and non-public elementary schools in Mashhad in 20173rd International and 21st National Conference on Environmental Healthزنجانسخنرانی1397خير
4973697تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت در زنان یائسهدومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان دانشتهرانپوستر1396خير
5973543Are acute phase manifestations of Toxic Epidermal Necrolysis correlated with long-term complications? - A single center 5-year report from north-east of Iran19th congress of the international society of burn injuryدهلی نوپوستر1397خير
6970802COMMON LONG-TERM COMPLICATIONS OF TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS: A CROSS-SECTIONAL STUDYهفتمین کنگره کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1396خير
7970687Identification of invasive aspergillosis and candidiasis in patients with hematologic malignancy and recipients of transplantation by Real-Time PCRدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
8964166Comparison of PfHRP-2/pLDH RDTs with light microscopy in a low prevalence setting in Southeastern Iran, Sistan and Baluchestan: Due to implementation of malaria elimination programThe 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)ُShirazسخنرانی1396خير
9963991شیوع کاندیدوریا در میان بیماران دیابتی و انتشار گونه های کاندیدایی در آنها در یک منطقه گرمسیر و نیمه گرمسیر در خاورمیانهدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانسخنرانی1396خير
10962479رضایت از زندگی در محوریت تاهلاولین همایش استانی سلامت خانواده ، تحکیم خانوادهمشهدپوستر1395خير
11953025بررسی خصوصیات بالینی آسیب شناسی و نتایج درمان تومورهای بدخیم استرومای طناب جنسی تخمدان در طی مدت ده سال (86-76) در بیمارستان های قایم و امیدThe first international clinical oncology congress and 11th Iranian annual clinical oncology congressTehranپوستر1395خير
12951814causes of family refusal for organ donation in Mashhad Univercity in the north east is Iranکنگره بین المللی پیوند اعضاء کنگره جراحی خراسانمشهدپوستر1394بله
13951806بررسی علل مرگ مغزی و پیامد اهدا عضو در موارد مرگ مغزی ارجاع شده به واحد فراهم آوری اعضا دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1385 الی 1392کنگره بین المللی پیوند اعضا کنگره جراحی خراسانمشهدپوستر1394بله
14951426بررسی پیامد های ناشی از سقوط در سالمندان بستری در بیمارستان دانشگاهی امام رضا(ع) در سال های 1392-1393ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
15951381اپیدمیولوژی مسمومیت با منوکسید کربن در سالمندان در شهر مشهد طی سال های 1392-1393ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
16950825Role of statin on right ventricular function in chronic obstructive pulmonary disease: A randomized,double blinded studyچهارمین کنگره مشترک قلب و روق ایرانتهرانسخنرانی1394خير
17950686بررسی مرگ و میر و عوامل مرتبط با آن در بیماران لیست انتظار مبتلا به نارسایی انتهایی کلیه مراجعه کننده به بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه مشهد طی سال‌های 1380 تا 1394کنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسانمشهدپوستر1394خير
18950642بررسی علل ابتلا به نارسایی انتهایی کلیه در بیماران در لیست انتظار مراجعه کننده به بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه مشهد در سال 1394کنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسانمشهدپوستر1394خير
19950530Features of recipient organ, from overview of blood donors in Mashhad, during 2013-2014کنگره بین المللی پیوند اعضاوکنگره جراحی خراسان1394مشهدسخنرانی1394بله
20950103بررسی علل و عوامل مسمومیت دارویی در سالمندانکیفیت ،ایمنی ،تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
21942400Evaluation of the reasons behind the use of traditional medicine from the perspective of Mashhad medical studendsاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
22942359Evaluation of the knowledge and attitude of Mashhad medical students towards traditional Iranian medicineاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
23942252بررسی رابطه ی بین اهدای عضو و اعتماد به پزشک در دانشجویان علوم پزشکی و سایر رشته هاکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحان خراسانمشهدپوستر1394خير
24942251بررسی عوامل موثر بر نگرش اهدای عضو از فرد مرگ مغزی در دانشجویان علوم پزشکی و مهندسیکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحان خراسانمشهدپوستر1394خير
25942209بررسی رابطه دینداری و نگرش به اهدای عضو پس از مرگ مغزیکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسان 1394مشهدپوستر1394خير
26942189Evaluation of Blood Donors’ Knowledge about Organ Donation from Live and Cadaver Donors in Mashhad City, During 2014-2015کنگره ی بین المللی پیوند اعضا و جراحی خراسانمشهدپوستر1394بله
27932367Comparison of autoimmune thyroid disease in patients with progressive and stable vitiligoدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1303شناسایی و ثبت 30 ژن از بلاستوسیستیس هومینیس در ناحیه ریبوزومال RNA ژن1396/10/11 nf>, مهدی زارعان , رقیه کنعانی , عبدالمجید فتی , رحمان عبدی زاده , فریبا برنجی , منور افضل آقایی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19687فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19244کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه