غلامحسن  خدایی
خلاصه عملکرد غلامحسن  خدایی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

غلامحسن خدایی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): غلامحسن خدایی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : داروسازی دانشکده/محل خدمت : مرکز بهداشت استان
پست الکترونیک : KhodaeeGH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
189236بررسی میزان رضایتمندی ارائه دهندگان خدمات سلامت از اجرای برنامه پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی در سال 1389مجریپایان یافتهخير
284405بررسی سطح سرمی مس و روی و نیز شیوع سندروم متابولیک در بالغین استان خراسان بزرگمجریپایان یافتهخير
384317تعیین اثر قرص امگا 3 بر روی تظاهرات متابولیک سندرم در افراد 40 تا 70 ساله در منطقه شهرک شهید بهشتی مشهد سالهای 1384 تا 1385مجریپایان یافتهخير
484227بررسی کیفی خدمات بهداشتی واحدهای ارائه دهنده خدمات اعم از مراکز بهداشتی ودرمانی شهری، پایگاه بهداشتی و خانه های بهداشت در استان خراسان رضوی سال 84مجریپایان یافتهخير
584213بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد اقشار مختلف مردم مشهد در مورد بیماری ایدز در سال 1384مجریپایان یافتهخير
684139بررسی میزان شیوع سندروم فرسودگی شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1383مجریپایان یافتهخير
784036بررسی علل غیبت از محل کار در کارکنان ستادی مرکز بهداشت استان خراسان و مقایسه آن با علل غیبت در کارگران شاغل در مجتمع صنعتی مراکز بهداشت استانمجریپایان یافتهخير
883112بررسی شیوع افسردگی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی خراسان در سال 83مجریپایان یافتهخير
981067مطالعه وضعیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در جمعیت عشایری ایرانمجریپایان یافتهخير
1080016بررسی تاثیر آموزش بهداشت جسمی بلوغ به مادران دارای دختر 12-14 ساله بر آگاهی و نگرش دختران آنهامجریپایان یافتهبلي
11960285بررسی میزان اعتماد عمومی به مراقبت های سلامت ارائه شده درشهر مشهد از دیدگاه دریافت کنندگان مراقبت ها در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
12960231تبیین نابرابری در سلامتِ روان زنان شهرستان مشهد از چشم انداز عوامل اجتماعی موثر بر سلامتهمکارپایان یافتهخير
13951665بررسی چالش های مشارکت سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت از دیدگاه مدیران سلامت و مدیران سازمانهای مردم نهاد در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
14951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
15951214مطالعه اختلالات آترواسکلروز قلبی-مغزی عروقی فاز دوم در شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
16920562مقایسه تاثیر آموزش بر میزان آگاهیهای بهداشتی اقوام و دوستان داوطلبان سلامت با خانوارهای تحت پوشش آنان در محلاتهمکارپایان یافتهخير
17910326بررسی بار اقتصادی ناشی از موارد لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
1889102بررسی تاثیر هیپوتیروئیدی نوزادی بر وضعیت رشد تکامل و هوش بهر کودکان 6 ساله شهر مشهد بر اساس نتایج غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادیهمکارپایان یافتهخير
1988294بررسی تغییر میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد مادران دارای کودک زیر دو سال تحت پوشش داوطلبان سلامت در زمینه انجام مراقبتهای بهداشتی از کودکانشان –در شهرستان تربت حیدریه در سال 1388همکارپایان یافتهخير
2088157بررسی شیوع ضایعات بدخیم و پیش بدخیم دهان ، لب و ریسک فاکتورهای ان در ساکنین بالای 25 سال شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
2187874بررسی پایلوت شیوع 12 ژنوتیپ پر خطر و 2 ژنوتیپ کم خطر پاپیلوماویروس در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
2287862بررسی میزان تطابق آموزش دانشجویان با نیازهای حرفه ای رشته بهداشت عمومی دانشکده بهداشت مشهد همکارپایان یافتهخير
2387099بررسی شیوع بیماری مزمن کلیه و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهخير
2486774بررسی تأثیر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده و سازه خودکارآمدی درمصرف صحیح ضد بارداریهای خوراکی - مشهد،1387همکارپایان یافتهبلي
2586730بررسی شیوع سوءتغذیه و برخی از عوامل مرتبط با آن در سالمندان استان خراسانهمکارپایان یافتهبلي
2686007بررسی تاثیر آموزش رابطان سلامت در تغییر آگاهی و عملکرد سالمندان تحت پوشش مناطق شهری در زمینه اصلاح شیوه زندگی در دوران سالمندی ( استان خراسان رضوی 1387-1385)همکارپایان یافتهخير
2785406بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی وتغذیه ای تعیین کننده وزن کودکان در شهرمشهدهمکارپایان یافتهخير
2885274مطالعه نقش آموزش فعال در ارتقاء آگاهی،نگرش و عملکرد (KAP) دانش آموزان مدرسه ابتدایی عصمت در منطقه گلشهر مشهد در خصوص برخی عوامل تاثیرگذار بر بیماریهای قلبی (ورزش،تغذیه،دخانیات) در سال تحصیلی 87-86همکارپایان یافتهخير
2985224مطالعه اپیدمیولوژیک (همه گیر شناسی) سکته های مغزی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
3085134مطالعه اختلالات آترواسکلروتیک قلبی –مغزی عروقی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
3184319بررسی روند رشد کودکان یک تا 36 ماهه مهاجرین افغانستانی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
3283060مطالعه عوامل مرتبط با مشارکت مردان در روشهای پیشگیری از بارداری در استان خراسان 1385-1384همکارپایان یافتهخير
3383047بررسی اثر سولفات روی تکمیلی بر تعداد و مدت زمان بروز عفونت تنفسی در دانش آموزان ابتدایی منطقه کوی امیر المومنین در نیمه دوم سال 82همکارپایان یافتهخير
3482082بررسی علل عدم پذیرش آیودی در زنان واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز و خانه های بهداشت خراسانهمکارپایان یافتهخير
3582049بررسی سرولوژی CCHF در 100 نفر از کارکنان کشتارگاه های استان خراسانهمکارپایان یافتهخير
3682009بررسی اثر مکمل یاری غذایی بر نتیجه بارداری در زنان باردار روستایی شهرستان قوچانهمکارپایان یافتهخير
3781069مقایسه تطبیقی شاخص های بهداشتی جمعیتی و عوامل موثر بر آن در میان زنان 15-49 ساله همسردار (اهل سنت و شیعه) در استان خراسانهمکارپایان یافتهخير
3880006اصلاح ساختار توزیع و مصرف دارو به کمک رایانههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972129The study of school milk consumption in Mashhad primary school studentsSID/Iranmedex/Magiranراز بهزیستن1382اول
2972127The study of school milk distribution and delivery to primary schools in Mashhad, 2002SID/Iranmedex/Magiranراز بهزیستن1382اول
3953429Seatbelt and Helmet Use and Associated Factors in a Metropolitan AreascopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395پنجم به بعد
4950450Increases of Obesity and Overweight in Children: an Alarm for Parents and PolicymakersISIinternational journal of pediatrics1395اول
5942776The Knowledge and Attitude of Teachers about HIV/AIDS; before and after Training in Khorasan Razavi Province, IranISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
6942775Healthy Diet in Children: Facts and KeysISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD1394اول
7942222Under-five Mortality in the World (1900-2015)ISIInt J Pediatr1394اول
8940440Atherogenic Index of Plasma (AIP): A marker of cardiovascular diseasePMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran MJIRI1394پنجم به بعد
9935165Child Labor Facts in the Worldwide: A Review ArticleISIInt J Pediatr1394مسئول
10934933Risk Factors for Non-communicable Disease: A Population Based Study in Mashhad (Iran)Chemical AbstractBritish Journal of Medicine and Medical Research1394پنجم به بعد
11933428Youth Suicide in the World and Views of Holy Quran about SuicideISIinternational journal of pediatrics1393اول
12933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
13932910Rights of Children and Parents in Holy QuranISIinternational journal of pediatrics1393مسئول
14932909Medicinal Fruits in Holy QuranISIinternational journal of pediatrics1393مسئول
15924971Frequency of Thalassemia in Iran and Khorasan RazaviISCinternational journal of pediatrics1392اول
16923025The relationship between job satisfaction and levels of Burnout in clinical staff working at hospitals in MashhadISCمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392مسئول
17922308Introductory with Essay Rules فصلنامه بهورز1392اول
1890390Trends in Prevalent Injuries among Iranian Pilgrims in HajjISIIranian Journal of Public Health1390پنجم به بعد
1990087Serum zinc and copper concentrations and socio-economic status in a large Persian cohortISIAsian Biomedicine1390پنجم به بعد
2088185Self-efficacy: does it predict the effectiveness of contraceptive use in iranian womenISIeast mediterr health j1388پنجم به بعد
2188029The relationship between established coronary risk factors and serum copper and zink concentrations in a large persian cohort ISIjournal of trace elements in medicine and biology1388پنجم به بعد
2287684Metabolic syndrome: its prevalence and relationship to socio-economic parameters in an Iranian populationPMCNutrition, metabolism, and cardiovascular diseases1387پنجم به بعد
2387637Neonatal thyroid screening in a mild iodine deficiency endemic area in Iran.ISIIndian J Med Sci1387دوم
2487055Prevalence of type 2 diabetes mellitus in Iran and its relationship with gender, urbanisation, education, marital status and occupationISISingapore medical journal1387پنجم به بعد
2586189بررسی ارتباط خود کارآمدی درک شده و رفتارهای باروری در زنان ایرانی تحت پوشش مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان مشهد به منظور کاهش بارداری های نا خواستهindex copernicusفصلنامه باروری و ناباروری1386پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1950783بررسی نقش آموزش های پیشگیرانه و اقدامات کاهش آسیب در توانمند سازی افراد به منظور پیشگیری از سوء مصرف مواد و کاهش رفتارهای پر خطر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان طی سال های 89 و 90اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیادارومیهپوستر1391خير
2923045عملکرد مادران شهر مشهد در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماهه اول زندگی کودکدومین کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزادمشهدپوستر1391خير
3923027شیوع بارداری ناخواسته و فاکتورهای موثر بر آن در زنان شهر مشهداولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1901نوجوان و بهداشت1379تالیف
2900دانستنیهای بهداشتی برای زوجهای جوان1381تالیف
3897دانستنیهای بهداشت برای همیاران جوان1376تالیف
4449دیروز من-امروز ما1392تالیف
51423درسنامه مدیریت آموزه های برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی - جلد اول1395تالیف
61275مقاومت به آنتی بیوتیک ها( داروهای ضد میکروب)1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه