احسان  رفیعی منش
خلاصه عملکرد احسان  رفیعی منش
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

احسان رفیعی منش

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد







چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): احسان رفیعی منش رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب کار دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : RafeemaneshE@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971581بررسی شیوع غیبت از کار بدلیل بیماری و علل آن در کارکنان صنعت فولاد در سال 95 تا 98مجریعقد قراردادبلي
2970479بررسی ارتباط همزمان فعالیت فیزیکی و مواجهات تنفسی شغلی با شاخصهای اسپیرومتری در کارکنان صنعت لاستیکمجریعقد قراردادبلي
3951172بررسی حوادث شغلی و عوامل همراه با آن در کارگران صنعت فولادمجریپایان یافتهبلي
4950957ارزیابی عوامل خطر اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار در کارکنان اداری دانشکده های بهداشت و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهخير
5950455بررسی شکایتهای عضلانی اسکلتی و پوسچرهای کاری در بین متخصصین پاتولوژی شاغل در آزمایشگاه های دانشگاه های علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
6941483بررسی ارتباط استرس شغلی با کار شیفتی در کارکنان یک صنعت فولاد در سال1395مجریپایان یافتهبلي
7940394بررسی تاثیر واکسیناسیون آنفلوآنزا در غیبت های کاری کارکنان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394-1395مجریپایان یافتهبلي
8931651تعیین میزان شیوع یکساله کمردرد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان یک مجتمع فولاد سال 1395مجریپایان یافتهبلي
9931214بررسی میزان فعالیت فیزیکی شغلی و غیر شغلی در بیماران دچار سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
10920285بررسی عوامل خطر شغلی- محیطی در مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بخشهای انکولوژی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
11911156بررسی وضعیت عوامل خطر بیماریهای ایسکمیک قلبی در کارگران یک صنعت فولاد در سال 91مجریپایان یافتهخير
12911059بررسی تنش شغلی دربین رانندگان تاکسی و ارتباط آن با عوامل خطربیماریهای قلبی -عروقیمجریپایان یافتهخير
13910129بررسی مشکلات تنفسی و شاخص های اسپیرومتری در کارگران یک شرکت سیمان در مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
14900632بررسی ارتباط عوامل زیان آور محیط کار و سطح ترانس آمینازهای کبد در کارگران یک صنعت لاستیک سازی مجریپایان یافتهبلي
15900503بررسی تاثیر آموزش اصناف بر تغییر آگاهی و عملکرد بهداشتی متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهر مشهد مجریپایان یافتهخير
1688413ارزیابی پوسچرهای کاری و شکایتهای عضلانی اسکلتی در بین دندانپزشکان مراکز بهداشت شهرستان مشهد در سال1389مجریپایان یافتهخير
1787382بررسی تاثیر معاینات شغلی در تشخیص بیماریهای مراجعین به مرکز طب کار شهید قدسی مشهدمجریپایان یافتهخير
1887205مطالعه وضعیت اختلالات اسکلتی عضلانی و پوسچرهای کاری درکارگران کارخانجات جامعه شهرستان مشهد بر اساس روش (RULA) سال 1388مجریپایان یافتهخير
1984218بررسی شیوع ریسک فاکتورهای بیماری های ایسکمیک قلبی در رانندگان وسائل نقلیه سنگین استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
2084036بررسی علل غیبت از محل کار در کارکنان ستادی مرکز بهداشت استان خراسان و مقایسه آن با علل غیبت در کارگران شاغل در مجتمع صنعتی مراکز بهداشت استانمجریپایان یافتهخير
21980179بررسی میزان بازگشت به کار مبتلایان به سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجراخير
22980142بررسی رابطه بین سطح سرمی سرب با تست های عملکرد تیرویید در کارگران صنعت باتری سازیهمکارعقد قراردادبلي
23971553بررسی ارتباط اسپوندیلولیز کمری با تغییرات دژنراتیو مفاصل فاست مجاور در بیماران بالغ مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام رضا در سال 1398همکاردر دست اجرابلي
24971501بررسی ارتباط سطح آنزیم های کبدی با عوامل موثر بر بیماری های قلبی عروقی در کارکنان صنعت لاستیکهمکاردر دست اجرابلي
25970381بررسی ارتباط بین فعالیت شغلی و فعالیت فیزیکی با شدت بیماری واریکوسل در بیماران مراجعه کننده به بخش ارولوژی بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه زمانی یکسالههمکاردر دست اجرابلي
26970171بررسی میزان مواجهه با صدا از طریق هندزفری و ارتباط آن با وضعیت شنوایی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
27960496بررسی ارتباط آپنه انسدادی خواب با فعالیت فیزیکی در شاغلین مراجعه کننده به یک مرکز تخصصی طب کار در سال 97-96همکارپایان یافتهبلي
28951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
29951080بررسی ارتباط عوامل فردی، شغلی و سایکوسوشیال با شیوع کمردرد در کارکنان صنعت فولادهمکارپایان یافتهبلي
30931228بررسی ارتباط اختلالات خواب و ریتم سرشتی سیرکادین در پرستاران با شیفت کاریهمکارپایان یافتهبلي
31930365ارتباط مصرف سیگار و مواجهه با سروصدا بر فشارخون در یکی از کارخانجات تولیدی خراسانهمکارپایان یافتهبلي
32910187بررسی و تعیین وضعیت تناسب وزن کیف و محتویات آن با وزن دانش آموزان در مدارس ابتدایی شهری دولتی مشهد در سال تحصیلی 1393- 1392همکارپایان یافتهخير
33900747بررسی وضعیت HSE ( بهداشت/ ایمنی/ محیط زیست) مهد های کودک خصوصی شهرستان مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهخير
3489225بررسی کارآئی سیستم های تصفیه آب خانگی به روش اسمز معکوس در حذف یا کاهش میزان جامدات کل (TDS) سختی کل - نیترات و فلوئور در آب آشامیدنی شهر مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهخير
3587735بررسی فراوانی نشانه های سندرم ساختمان بیمار در کارکنان ستادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981807Evaluation of ischemic heart disease and its risk factors among the employees of a steel production factory in IranscopusJournal of Advanced Pharmacy Education & Research1398اول
2973187Investigating a Possible Link between MRI Findings of Lumbar Disc Degeneration and Modic Changes in the Patients with Chronic Low Back Painسایر سایت‏های تخصصیAustin Journal of Orthopedics & Rheumatology1397دوم
3972180Investigating a Possible Link between MRI Findings and Clinical Complaints in the Patients with Chronic Low Back Painسایر سایت‏های تخصصیAustin Journal of Orthopedics & Rheumatology1397دوم
4971361Evaluation of Breast Cancer Risk in Relation to OccupationISIMiddle East Journal of Cancer1397اول
5970252The Effect of Influenza Vaccination on Workers’ Absenteeism in Hospital Personnel in IranISIJournal of Research in Medical and Dental Science1396اول
6963023The knowledge of hand hygiene among the healthcare workers of two teaching hospitals in MashhadPMCElectronic Physician1396سوم
7962983Coccygectomy; Is it Worthwhile in Every Patient with a Refractory Coccygodynia? An Updated Reviewسایر سایت‏های تخصصیARC Journal of Orthopedics1396دوم
8953783A survey on low back pain risk factors in steel industry workers in 2015PMCAsian spine journal1395اول
9953029Assessing the Effect of Simultaneous Exposure to Noise and Cigarette Smoke on Workers’ Blood PressurePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395دوم
10952588Assessment of occupational stress in taxi drivers and its relation with cardiovascular risk factorsISCفصلنامه علمی تخصصی طب کار1395سوم
11951867comparison of frequency of varicose veins & occupational risk fakrors between clinical & administrativepersonnelChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم
12951865The effect of noise on blood pressure in the steel industry workersChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395سوم
13951636Association between shift work and cardiovascular disease risk factors among healthcare workers of teaching hospitals of Mashhad University of medical sciencesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395اول
14951374Case Report of Jessner's Lymphocytic Infiltrate Induced by Exposure to Computer Monitorscopusacta medica iranica1388چهارم
15951373n-HEXANE NEUROPATHY DUE TO SHOEMAKING REPORT OF FIVE CASESscopusacta medica iranica1383دوم
16951372The relationship between Video Display Terminals (VDTs) usage and dermatologic manifestations: a cross sectional study.PMCBMC Dermatology1384چهارم
17951371study of the liver function in plastic processing industry workers exposed to styrene in 1382(2003)index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1383دوم
18941393The effect of educational courses on the health knowledge and performance of managers and staff in food preparation and distribution centers in 2012index copernicusIran. J. Health & Environ1394اول
19940930A study on respiratory problems and pulmonary function indexes among cement industry workers in Mashhad, Iran.ISIMedycyna Pracy1394اول
20935318A Survey on Chemical Hazards and Liver Function in Rubber Industry Workers in Iranسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Clinical Medicine1394اول
21932774Comment on: Sciatica in the YoungPMCAsian Spine Journal1393سوم
22932080Respiratory diseases in agate grinding workers in IranPMCThe international journal of occupationla and environmental medicine1393اول و مسئول
23931133Delayed Polyneuropathy in Farm Sprayers Due to Chronic Low Dose Pesticide ExposureISIIranian Red Crescent Medical journal1393پنجم به بعد
24930925Sciatica in a Five-Year-Old BoyPMCAsian Spine Journal1393سوم
25930230Assessment of occupational exposure to crystalline silica dust in an iron-stone mine, and comparing the results with standardsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهرستمینه1390چهارم
26930199The role of occupational examinations in early diagnosis of diseases of workersscopusسلامت کار ایران1392اول
27924522Impact of Obesity and Underweight on Surgical Outcome of Lumbar Disc Herniationسایر سایت‏های تخصصیAsian Journal of Neuroscience1392سوم
28923635A study on job postures and musculoskeletal illnesses in dentistsISIInternational Journal of Occupational Medicine and Environmental Health1392اول و مسئول
2990386Frequency of Sick Building Syndrome Symptoms and Related Factors among Administrative EmployeesISCMedical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health1390چهارم
3088497بررسی بیماریهای ریوی شغلی در کارگران معدن فیروزهindex copernicusسلامت کار ایران1388دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981857Evaluation of inflammatory biomarkers in agate grinding workers in IranEUROTOX 2019: 55th congress of the European societies of toxicologyهلسینکیپوستر1398بله
2973486A Brief Report of Silicosis in Mashhad]International Congress of Airway and Interstitial Lung Diseasesمشهدسخنرانی1397بله
3973120Evaluation of inflammatory biomarkers in agate grinding workers in IranInternational Congress of Airway & Interstitial Lung Diseasesمشهدپوستر1397خير
4970683The Effect of Influenza Vaccination on Workers’ Absenteeism in Hospital Personnel in Iran3rd Annual Health Care Congress (HCC-2018)پراگسخنرانی1397بله
5970610تاثیر واکسن انفلوانزا در غیبت کاری پرسنل بیمارستان های ایراندومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری از عقونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397خير
6964266Breast cancer risk and job in patients referred to oncology wards of academic hospitals in Iran• XXI World Congress on safety and health at work 2017سنگاپورپوستر1396بله
7960824Evaluation of occupational and leisure time physical activity in acute coronary syndrome patients admitted in an emergency center in Iran7 TH ICOH INTERNATIONAL CONFERENCE ON WORK ENVIRONMENT AND CARDIOVASCULAR DISEASESVareseسخنرانی1396بله
8954044بررسی شیوع کمردرد و عوامل خطر موثر بر آن در کارکنان صنعت فولاد در سال 1394هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلیتهرانسخنرانی1394خير
9954043بررسی ارتباط سرطان پستان با شغل در مراجعین به بخش های انکولوژی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلیتهرانسخنرانی1394خير
10952636مدل سازی برای ارائه خدمات سلامت شغلی بر اساس تجارب سایر کشورها و سیاستهای سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین المللی کارهفتمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلیتهرانسخنرانی1394بله
11952628A survey on occupational low back pain and its risk factors in steel industry workers in Iran3rd International Conference On Occupational & Environmental Health (ICOEH2016)New Delhiسخنرانی1395بله
12951863ارتباط مواجهه همزمان با سروصدا و مصرف سیگار بر فشارخون کارگران یک کارخانه فولادهفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلیتهرانسخنرانی خير
13951858بررسی بیماریهای ایسکمیک قلبی و عوامل خطر آن در کارکنان یک شرکت فولاد در سال 1392هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلیتهرانپوستر1394خير
14950739Silicosis in agate grinding workers in Mashhad,IranInternational Conference of occupational safety and healthIstanbulسخنرانی1395بله
15941476Evaluation of hepatitis B immunity among hospital employees of Mashhad University of Medical Sciencesکنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری از عفونتها برای بیمارانمشهدپوستر1394بله
16933286ارگونومی در دندانپزشکیکنگره بین المللی دندانپزشکی کودکانمشهدسخنرانی1393بله
17933285Respiratory illnesses and pulmonary function indexes among cement industry workersXX World Congress on Safety and Health at Work 2014فرانکفورتپوستر1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1929سلامت قالیبافان1389تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1277تکیه گاه دست متحرک مخصوص کاربران رایانه1395/11/2491282nf>, احسان رفیعی منش , مرتضی بهرام پور

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه