احسان  رفيعي منش

 فعالیت های پژوهشی

 

احسان رفيعي منش

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): احسان رفيعي منش رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب کار دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : RafeemaneshE@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951355بررسی سطوح پلاسمایی LDH, CA-125 ,MMP-9 ,MMP-2 و مس در مبتلایان به بیماری سیلیکوزیسمجریعقد قراردادخير
2951172بررسي حوادث شغلي و عوامل همراه با آن در کارگران صنعت فولادمجریدر دست اجرابلي
3950957ارزیابی عوامل خطر اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار در کارکنان اداری دانشکده های بهداشت و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهخير
4950455بررسی شکایتهای عضلانی اسکلتی و پوسچرهای کاری در بین متخصصین پاتولوژی شاغل در آزمایشگاه های دانشگاه های علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
5941483بررسی ارتباط استرس شغلی با کار شیفتی در کارکنان یک صنعت فولاد در سال1395مجریدر دست اجرابلي
6940394بررسی تاثیر واکسیناسیون آنفلوآنزا در غیبت های کاری کارکنان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394-1395مجریپایان یافتهبلي
7931651تعیین میزان شیوع یکساله کمردرد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان یک مجتمع فولاد سال 1395مجریدر دست اجرابلي
8931214بررسی میزان فعالیت فیزیکی شغلی و غیر شغلی در بیماران دچار سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1394مجریدر دست اجرابلي
9920285بررسی عوامل خطر شغلی- محیطی در مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بخشهای انکولوژی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
10911156بررسی وضعیت عوامل خطر بیماریهای ایسکمیک قلبی در کارگران یک صنعت فولاد در سال 91مجریپایان یافتهخير
11911059بررسی تنش شغلی دربین رانندگان تاکسی و ارتباط آن با عوامل خطربیماریهای قلبی -عروقیمجریپایان یافتهخير
12910129بررسی مشکلات تنفسی و شاخص های اسپیرومتری در کارگران یک شرکت سیمان در مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
13900632بررسی ارتباط عوامل زیان آور محیط کار و سطح ترانس آمینازهای کبد در کارگران یک صنعت لاستیک سازی مجریپایان یافتهبلي
14900503بررسی تاثیر آموزش اصناف بر تغییر آگاهی و عملکرد بهداشتی متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهر مشهد مجریپایان یافتهخير
1588413ارزیابی پوسچرهای کاری و شکایتهای عضلانی اسکلتی در بین دندانپزشکان مراکز بهداشت شهرستان مشهد در سال1389مجریپایان یافتهخير
1687382بررسی تاثیر معاینات شغلی در تشخیص بیماریهای مراجعین به مرکز طب کار شهید قدسی مشهدمجریپایان یافتهخير
1787205مطالعه وضعیت اختلالات اسکلتی عضلانی و پوسچرهای کاری درکارگران کارخانجات جامعه شهرستان مشهد بر اساس روش (RULA) سال 1388مجریپایان یافتهخير
1884218بررسی شیوع ریسک فاکتورهای بیماری های ایسکمیک قلبی در رانندگان وسائل نقلیه سنگین استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
1984036بررسی علل غیبت از محل کار در کارکنان ستادی مرکز بهداشت استان خراسان و مقایسه آن با علل غیبت در کارگران شاغل در مجتمع صنعتی مراکز بهداشت استانمجریپایان یافتهخير
20960496بررسی ارتباط آپنه انسدادی خواب با فعالیت فیزیکی در شاغلین مراجعه کننده به یک مرکز تخصصی طب کار در سال 97-96همکارعقد قراردادبلي
21951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
22951080بررسي ارتباط عوامل فردي، شغلي و سايکوسوشيال با شيوع کمردرد در کارکنان صنعت فولادهمکاردر دست اجرابلي
23941391تاثیراستفاده از کینزیوتیپ بر دردهای غیر اختصاصی کمر در کارکنان بهداشتی و درمانیهمکاردر دست اجرابلي
24931228بررسی ارتباط اختلالات خواب و ریتم سرشتی سیرکادین در پرستاران با شیفت کاریهمکارپایان یافتهبلي
25930365ارتباط مصرف سیگار و مواجهه با سروصدا بر فشارخون در یکی از کارخانجات تولیدی خراسانهمکارپایان یافتهبلي
26910187بررسی و تعیین وضعیت تناسب وزن کیف و محتویات آن با وزن دانش آموزان در مدارس ابتدایی شهری دولتی مشهد در سال تحصیلی 1393- 1392همکارپایان یافتهخير
27900747بررسی وضعیت HSE ( بهداشت/ ایمنی/ محیط زیست) مهد های کودک خصوصی شهرستان مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهخير
2889225بررسی کارآئی سیستم های تصفیه آب خانگی به روش اسمز معکوس در حذف یا کاهش میزان جامدات کل (TDS) سختی کل - نیترات و فلوئور در آب آشامیدنی شهر مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهخير
2987735بررسی فراوانی نشانه های سندرم ساختمان بیمار در کارکنان ستادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970252The Effect of Influenza Vaccination on Workers’ Absenteeism in Hospital Personnel in IranISIJournal of Research in Medical and Dental Science1396اول
2963023The knowledge of hand hygiene among the healthcare workers of two teaching hospitals in MashhadPMCElectronic Physician1396سوم
3962983Coccygectomy; Is it Worthwhile in Every Patient with a Refractory Coccygodynia? An Updated Reviewسایر سایت‏های تخصصیARC Journal of Orthopedics1396دوم
4953783A survey on low back pain risk factors in steel industry workers in 2015PMCAsian spine journal1395اول
5953029Assessing the Effect of Simultaneous Exposure to Noise and Cigarette Smoke on Workers’ Blood PressurePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395دوم
6952588Assessment of occupational stress in taxi drivers and its relation with cardiovascular risk factorsISCفصلنامه علمی تخصصی طب کار1395سوم
7951867comparison of frequency of varicose veins & occupational risk fakrors between clinical & administrativepersonnelChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم
8951865The effect of noise on blood pressure in the steel industry workersChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395سوم
9951636Association between shift work and cardiovascular disease risk factors among healthcare workers of teaching hospitals of Mashhad University of medical sciencesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395اول
10951374Case Report of Jessner's Lymphocytic Infiltrate Induced by Exposure to Computer Monitorscopusacta medica iranica1388چهارم
11951373n-HEXANE NEUROPATHY DUE TO SHOEMAKING REPORT OF FIVE CASESscopusacta medica iranica1383دوم
12951372The relationship between Video Display Terminals (VDTs) usage and dermatologic manifestations: a cross sectional study.PMCBMC Dermatology1384چهارم
13951371study of the liver function in plastic processing industry workers exposed to styrene in 1382(2003)index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1383دوم
14941393The effect of educational courses on the health knowledge and performance of managers and staff in food preparation and distribution centers in 2012index copernicusIran. J. Health & Environ1394اول
15940930A study on respiratory problems and pulmonary function indexes among cement industry workers in Mashhad, Iran.ISIMedycyna Pracy1394اول
16935318A Survey on Chemical Hazards and Liver Function in Rubber Industry Workers in Iranسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Clinical Medicine1394اول
17932774Comment on: Sciatica in the YoungPMCAsian Spine Journal1393سوم
18932080Respiratory diseases in agate grinding workers in IranPMCThe international journal of occupationla and environmental medicine1393اول و مسئول
19931133Delayed Polyneuropathy in Farm Sprayers Due to Chronic Low Dose Pesticide ExposureISIIranian Red Crescent Medical journal1393پنجم به بعد
20930925Sciatica in a Five-Year-Old BoyPMCAsian Spine Journal1393سوم
21930230Assessment of occupational exposure to crystalline silica dust in an iron-stone mine, and comparing the results with standardsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهرستمینه1390چهارم
22930199The role of occupational examinations in early diagnosis of diseases of workersscopusسلامت کار ایران1392اول
23924522Impact of Obesity and Underweight on Surgical Outcome of Lumbar Disc Herniationسایر سایت‏های تخصصیAsian Journal of Neuroscience1392سوم
24923635A study on job postures and musculoskeletal illnesses in dentistsISIInternational Journal of Occupational Medicine and Environmental Health1392اول و مسئول
2590386Frequency of Sick Building Syndrome Symptoms and Related Factors among Administrative EmployeesISCMedical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health1390چهارم
2688497بررسی بیماریهای ریوی شغلی در کارگران معدن فیروزهindex copernicusسلامت کار ایران1388دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970610تاثیر واکسن انفلوانزا در غیبت کاری پرسنل بیمارستان های ایراندومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری از عقونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397خير
2964266Breast cancer risk and job in patients referred to oncology wards of academic hospitals in Iran• XXI World Congress on safety and health at work 2017سنگاپورپوستر1396بله
3960824Evaluation of occupational and leisure time physical activity in acute coronary syndrome patients admitted in an emergency center in Iran7 TH ICOH INTERNATIONAL CONFERENCE ON WORK ENVIRONMENT AND CARDIOVASCULAR DISEASESVareseسخنرانی1396بله
4954044بررسی شیوع کمردرد و عوامل خطر موثر بر آن در کارکنان صنعت فولاد در سال 1394هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلیتهرانسخنرانی1394خير
5954043بررسی ارتباط سرطان پستان با شغل در مراجعین به بخش های انکولوژی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلیتهرانسخنرانی1394خير
6952636مدل سازی برای ارائه خدمات سلامت شغلی بر اساس تجارب سایر کشورها و سیاستهای سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین المللی کارهفتمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلیتهرانسخنرانی1394بله
7952628A survey on occupational low back pain and its risk factors in steel industry workers in Iran3rd International Conference On Occupational & Environmental Health (ICOEH2016)New Delhiسخنرانی1395بله
8951863ارتباط مواجهه همزمان با سروصدا و مصرف سیگار بر فشارخون کارگران یک کارخانه فولادهفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلیتهرانسخنرانی خير
9951858بررسی بیماریهای ایسکمیک قلبی و عوامل خطر آن در کارکنان یک شرکت فولاد در سال 1392هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلیتهرانپوستر1394خير
10950739Silicosis in agate grinding workers in Mashhad,IranInternational Conference of occupational safety and healthIstanbulسخنرانی1395بله
11941476Evaluation of hepatitis B immunity among hospital employees of Mashhad University of Medical Sciencesکنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری از عفونتها برای بیمارانمشهدپوستر1394بله
12933286ارگونومی در دندانپزشکیکنگره بین المللی دندانپزشکی کودکانمشهدسخنرانی1393بله
13933285Respiratory illnesses and pulmonary function indexes among cement industry workersXX World Congress on Safety and Health at Work 2014فرانکفورتپوستر1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1929سلامت قالیبافان1389تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1277تکیه گاه دست متحرک مخصوص کاربران رایانه1395/11/2491282nf>, احسان رفيعي منش , مرتضی بهرام پور

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه