مهدی  خبازخوب
خلاصه عملکرد مهدی  خبازخوب
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدی خبازخوب

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی خبازخوب رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : اپیدمیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پست الکترونیک : khabazkhoob@yahoo.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
188493بررسی شیوع و عوامل خطر هتروفوریای غیرجبرانی نزدیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
288387بررسی وضعیت انکساری و برخی اختلالا ت دید دو چشمی در دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر بجنورد مجریپایان یافتهبلي
387398بررسی شیوع عیوب انکساری در دانش آموزان شهر شیراز در سال 1387مجریپایان یافتهبلي
486220بررسی میزان شیوع اختلال بیش‌فعالی_نقص توجه (ADHD) در کودکان سنین دبستان شهر مشهد در سال تحصیلی 86مجریپایان یافتهخير
586219بررسی شاخص‌های تن سنجی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1386مجریپایان یافتهخير
686218بررسی شیوع چاقی در دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهر مشهد در سال 1386مجریپایان یافتهخير
786087بررسی شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی و برخی عوامل موثر بر آن در کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی مشهد 2 در سال 1385مجریپایان یافتهخير
885259بررسی رابطه عوامل موثر بر وقوع و شدت صدمات جانی در حوادث رانندگی جاده مشهد-تربت حیدریه در سال 1385مجریپایان یافتهخير
985258بررسی شیوع عیوب انکساری و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان منطقه یک مشهددر سال 1385مجریپایان یافتهخير
1085151بررسی برخی عوامل موثر بر اسهال حاد درکودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 1385مجریپایان یافتهخير
11971255بررسی طولی تغییرات ضخامت کوروئید بعد از جراحی رفرکتیوهمکاردر دست اجرابلي
12970068بررسی تاثیر کراس لینک قرنیه بر تغییرات سیستم درجه بندی ABCD کراتوکونوسهمکارپایان یافتهبلي
13960298مقایسه فشار داخل چشم با تونومترهای مختلف در افراد نرمال: مطالعه گذشته نگرهمکارپایان یافتهبلي
14951326بررسی وضعیت فیلم اشکی و توپوگرافی قرنیه در افراد مورد مواجهه اشعه یونیزان ایکس و اشعه غیر یونیزان ماورابنفشهمکارپایان یافتهبلي
15950486بررسی اثر اختلالات دید دوچشمی بر شیوه ی زندگی دانشجویانهمکارپایان یافتهبلي
16950370مطالعه کوهورت آینده نگر پارامترهای بیومکانیک قرنیه و اجزای اپتیکی چشم درجمعیت 11-7 سال شهر دزفولهمکارپایان یافتهبلي
17941722بررسی تجمع خانوادگی شاخص های پنتاکم در خانوارهای ساکن در مناطق روستایی شهیون(جنوب) روستایی و کجور (شمال)همکارپایان یافتهبلي
18941705بررسی شیوع و برخی عوامل اختلالات بینایی در دانشجویان دانشگاههمکارپایان یافتهبلي
19930743شیوع و عوامل خطر استنوپیا در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
20930640مقایسه شاخص های توپوگرافیک قرنیه بیماران کراتوکونوس و افراد نرمال با استفاده از تصویربرداری پنتاکمهمکارپایان یافتهبلي
21920787بررسی اجزاء اپتیکی و عیوب انکساری چشم در کارمندان بانک های شهرستان ساری در سال 1392همکارپایان یافتهبلي
22910521شیوع کراتوکونوس و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دا نشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391 همکارپایان یافتهبلي
23900121شیوع برخی اختلالات دید دو چشمی و عوامل موثر برآن درکودکان 4 تا 6 سال کودکستانهای شهر مشهد در سالهمکارپایان یافتهبلي
2489824شیوع و علل اختلالات بینایی در افراد مسن منطقه یک شهر ساریهمکارپایان یافتهبلي
2589362ارتباط میزان ادیشن با امپلیتود و سن دردوران پیرچشمیهمکارپایان یافتهبلي
2688568بررسی فراوانی، علل سوء مصرف و عوارض جانبی داروی ریتالین در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388همکارپایان یافتهخير
2787763بررسی عوامل موثر بر جلب و تداوم همکاری رابطین سلامت شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
2887279مطالعه شیوع کور رنگی مادرزادی (سبز- قرمز) و مقایسه دو تست ایشی هارا و Fransworth D15 در دانش آموزان کور رنگ 11-7 ساله شهر مشهد در سال 88-87همکارپایان یافتهبلي
2987278بررسی تغییرات عیوب انکساری و حساسیت کانتراست و تیزبینی در چرخش سر به سمت راست و چپ در افراد مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت مشهد همکارپایان یافتهبلي
3086569بررسی کمی اطلاعات پرونده پزشکی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی و تامین اجتماعی شهر مشهد،1386همکارپایان یافتهخير
3186506بررسی استرس های شغلی و برخی عوامل موثر بر آن در کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک شهرستان مشهد-1386همکارپایان یافتهخير
3286361بررسی شیوع عوامل خطر آمبلیوپی در کودکان 6 تا 36 ماه شهر مشهد با استفاده ازدستگاه فوتواسکرینر پلاس اپتیک همکارپایان یافتهبلي
3386327بررسی شیوع و مشخصات بالینی انواع انحرافات چشمی در سوء مصرف کنندگان موادهمکارپایان یافتهخير
3486306بررسی میزان کارآیی پردازش نرم افزاری تصویر دیجیتال برای تعیین وضعیت Her2/neu در کارسینوم داکتال پستانهمکارپایان یافتهخير
3586303بررسی میزان کارآیی آنالیز تصویری در تعیین کمی رسپتورهای هورمونی کارسینوم پستانهمکارپایان یافتهخير
3686227بررسی بیماریهای چشمی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
3786170بررسی شیوع عیوب انکساری و برخی عوامل موثر بر آن در مشهد 1387همکارپایان یافتهخير
3886121بررسی آلودگی میکروبی صابون مایع مصرفی در هفت بیمارستان شهرستان مشهد در سال 86همکارپایان یافتهخير
3986097بررسی اثرمصرف همزمان ویتامین های CوDدرجلوگیری ازتغییرات آترواسکلروتیک ناشی ازهیپرویتامینوزDدرجدارآئورت وشرایین کاروتیدمشترکهمکارپایان یافتهخير
4086038بررسی اثر بخشی و سمیت پروتکل کمورادیوتراپی همزمان پیش از جراحی برای سرطان موضعا پیشرفته مریهمکارپایان یافتهخير
4186035بررسی فراوانی و ارتباط بین مارکرهای آپپتوزیس Bcl2 و Bax با گرید ، Gleason score ، مرحله بالینی در زمان تشخیص (stage) در بیماران سرطان پروستات همکارپایان یافتهخير
4285418بررسی کیفیت ارایه خدمات آموزش بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارایه مدل ارتقای سلامت _1385همکارپایان یافتهخير
4385256بررسی همراهی میان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دهانه رحم و ویروس CMVهمکارپایان یافتهخير
4485255بررسی ارتباط میان کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) دهانه رحم و ویروس Epstein-Barrهمکارپایان یافتهخير
4585254بررسی ارتباط بین سرطان سلول های سنگفرشی دهانه رحم و کلامیدیا تراکوماتیسهمکارپایان یافتهخير
4685253بررسی ارتباط بین سرطان سلول های سنگفرشی دهانه رحم با ویروس های16&18 HPV& HSV2 همکارپایان یافتهخير
4785178اهمیت پیشگویی کننده سطح تروپونین I سرم در زمان بستری در اولین نوبت سکته های ایسکمیک مغزیهمکارپایان یافتهخير
4885177اهمیت پیشگویی کننده سطح hsCRP سرم در زمان بستری در اولین نوبت سکته های ایسکمیک مغزیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982500High prevalence of asthenopia among a population of university studentsPMCJournal of ophthalmic & vision research1398پنجم به بعد
2982419Biomechanically-Corrected Intraocular Pressure Compared To Pressure Measured With Commonly Used Tonometers In Normal SubjectsPMCClinical Optometry1398پنجم
3982003Heritability of pachymetric indices using Pentacam Scheimflug imagingISIBritish journal of ophthalmology پنجم
4981922Are the results of handheld auto-refractometer as valid as the result of table-mounted refractometer?PMCJournal of Current Ophthalmology1398مسئول
5981786The Prevalence and Risk Factors for Keratoconus: A Systematic Review and Meta-AnalysisISICornea مسئول
6981772Distribution of Different Corneal Topography Patterns in Iranian SchoolchildrenISIEye & contact lens سوم
7981559Distribution of Keratoconus Indices in Normal Children 6 to 12 Years of AgeISIEye & contact lens سوم
8981294Near Points of Convergence and Accommodation in a Population of University Students in IranPMCJournal of ophthalmic & vision research1398پنجم به بعد
9981199Agreement between Pentacam and handheldAuto-Refractor/Keratometer for keratometry measurementMedlineJournal of Optometry1398مسئول
10981198The distribution of keratometry in a population based studyPMCJournal of current ophthalmology مسئول
11981110The distribution of vertical cup-to-disc ratio and its determinants in the Iranian adult populationPMCJournal of current ophthalmology سوم
12981085Iris Color Distribution and Its Relation with Refractive Errors, Amblyopia, and Strabismus in ChildrenscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1398مسئول
13981083The Effect of Binocular Disorders and Colored Filters on Reading Ability of Dyslexic ChildrenISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1398پنجم به بعد
14980459The distribution of near point of convergence in an Iranian rural 5 population: A population-based cross-sectional studyPMCSAUDI JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1397مسئول
15980296Global and regional prevalence of strabismus: a comprehensive systematic review and meta-analysisMedlineSTRABISMUS1398مسئول
16980039Keratometry in children: Comparison between auto-refractokeratometer, rotating scheimpflug imaging, and biographMedlineJournal of Optometry1398سوم
17980027Visual impairment and some of ocular problem in nursing home residentsISIBritish Journal of Visual Impairment1398پنجم به بعد
18980026Four‐year changes in corneal biomechanical properties in childrenISIClinical & experimental optometry1398پنجم به بعد
19974334An Investigation of the Distribution of Coronal Topography Maps by Pentacam in the Rural Population of theNorth an d South of IranISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1398پنجم به بعد
20974278Heritability of Corneal Curvature and Pentacam Topometric Indices: A Population-Based StudyISIEye & contact lens1398پنجم به بعد
21974237The ocular surface status in individuals having long-term exposure to ionizing X-radiationsISIContact lens & anterior eye1398پنجم به بعد
22974189Demographic profile, clinical, and topographic characteristics of keratoconus patients attending at a tertiary eye centerPMCJournal of current ophthalmology1398پنجم به بعد
23974087Comparison of anterior chamber depth between normal and keratoconic eyes: A systematic review and meta-analysisPMCJournal of current ophthalmology پنجم
24973896Repeatability of curvature measurements in central and paracentral corneal areas of keratoconus patients using Orbscan and PentacamPMCJournal of current ophthalmology مسئول
25973446Prediction of the Refractive Error Based on Snellen chart and OPD-scan III Visual AcuityISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1397پنجم
26973336Long-term Evaluation of Corneal Biomechanical Properties After Corneal Cross-linking for Keratoconus: A 4-Year ongitudinal StudyISIJournal of refractive surgery1397پنجم به بعد
27973274The prevalence of ptosis and nystagmus in rural populationPMCJournal of current ophthalmology مسئول
28973258Establishing Normal Ranges of Hematological Parameters from an Iranian Healthy Population: A Population-Based Cross-Sectional Study of Hospital Datascopusacta medica iranica1397مسئول
29972806Distribution of keratometry and its determinants in a general population of 6- to 12-year-old childrenISIEuropean journal of ophthalmology1397سوم
30972805Four-year change in ocular biometric components and refraction in schoolchildren: A cohort studyPMCJournal of current ophthalmology1398پنجم به بعد
31972680Anterior chamber indices in a population-based study using the PentacamISIInternational ophthalmology1398مسئول
32972654Contrast and spatial frequency modulation for diagnosis of amblyopia: An electrophysiological approachPMCJournal of current ophthalmology1397پنجم به بعد
33972653Comparison of the Visual Acuity and Refractive Error Using OPDIII and Subjective Findings in Visually Normal SubjectsISIEye & contact lens1397پنجم
34972102Heritability of Anterior Chamber Indices in Rural PopulationISIJournal of glaucoma1397پنجم به بعد
35972073Evaluation of the effects of isotretinoin for treatment of acne on corneal sensitivityPMCJournal of current ophthalmology1397دوم
36971962Evaluation of the Relationship between Color Vision and Blood Lead Concentration at Koushk Lead and Zinc Mine Employees in Bafgh CityISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1397پنجم
37971934Prevalence of refractive errors in Iranian university students in Kazerun Journal of current ophthalmology پنجم به بعد
38971853Overestimation of hyperopia with autorefraction compared with retinoscopy under cycloplegia in school-age childrenISIBritish journal of ophthalmology1397دوم
39971822The prevalence of color vision deficiency in northeast of IranPMCJournal of current ophthalmology1397دوم
40971821Distribution of corneal thickness and its determinants in 6-12-year-old children in an Iranian general populationPMCJournal of current ophthalmology1398سوم
41971820The Characteristics of Excimer Laser Refractive Surgery CandidatesISIEye & contact lens1397مسئول
42971815Excimer laser refractive surgery rate in Iran: 2010-2014PMCJournal of current ophthalmology1396مسئول
43971785The prevalence of refractive errors in 5e15 year-old population of two underserved rural areas of IranPMCJournal of Current Ophthalmology1397مسئول
44971698Global and regional estimates of prevalence of amblyopia: A systematic review and meta-analysisMedlineSTRABISMUS1397مسئول
45971669Study of Corneal Biomechanics in Delayed-Onset Mustard Gas Keratopathy Compared to Cases With Corneal Scarring and Normal CorneasISIEye & contact lens1397مسئول
46971668Intrasubject Repeatability and Interdevice Agreement of Anterior Chamber Depth Measurements by Orbscan and Pentacam in Different Grades of KeratoconusISIEye & contact lens1397مسئول
47971659Tear film secretion and stability in weldersISIContact lens & anterior eye1397پنجم به بعد
48971658The prevalence of Amblyopia in a young PopulationISIBritish Journal of Visual Impairment1397پنجم به بعد
49971655Accommodative insufficiency in a student population in IranMedlineJournal of Optometry1398دوم
50971653Comparison of two methods for measuring contrast sensitivity in anisometropic amblyopiaPMCJournal of current ophthalmology1397پنجم به بعد
51971652Enantiomorphism and rule similarity in the astigmatism axes of fellow eyes: A population-based studyMedlineJournal of Optometry1397مسئول
52971512Distribution of iris color and its association with ocular diseases in a rural population of IranPMCJournal of current ophthalmology1398مسئول
53971511Prevalence and risk factors of pterygium: a systematic review and meta-analysisISISurvey of ophthalmology1397دوم
54971510Near Point of Convergence in Iranian Schoolchildren: Normative Values and Associated FactorsMedlineSTRABISMUS1397سوم
55971185High prevalence and familial aggregation of keratoconus in an Iranian rural population: a population‐based studyISIOPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS1397پنجم به بعد
56971146Visual impairment and blindness in a population-based study of Mashhad,IranPMCJournal of current ophthalmology1397دوم
57971145The normal distribution of corneal eccentricity and its determinants in two rural areas of north and south of IranPMCJournal of current ophthalmology1397پنجم به بعد
58971072The prevalence of obesity and overweight in Northeastern Iranسایر سایت‏های تخصصیAsian Journal of Health Sciences1397پنجم
59970993Comparison of Color Vision in Patients with Multiple SclerosisISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1397پنجم به بعد
60970873The Distribution of Corneal Thickness in Rural PopulationscopusActa Medica Iranica1397مسئول
61970499The prevalence and causes of visual impairment in seven‐year‐old childrenISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1397مسئول
62964246Global and regional estimates of prevalence of refractive errors: Systematic review and meta-analysisPMCJournal of Current Ophthalmology1396مسئول
63964243A comparison of the visual acuity outcome between Clearkone and RGP lensesPMCJournal of Current Ophthalmology1396پنجم
64964242Distribution of IOP measured with an air puff tonometer in a young populationPMCJournal of Current Ophthalmology1396دوم
65963544The Prevalence of Corneal Opacity in Rural Areas in Iran A Population-based StudyISIOphthalmic epidemiology1396مسئول
66963427The Prevalence of Amblyopia and Its Determinants in a Population-based StudyMedlineSTRABISMUS1396پنجم به بعد
67963293The prevalence of uncorrected refractive errors in underserved rural areasPMCJournal of current ophthalmology1396مسئول
68963214Does Hofstetter’s equation predict the real amplitude of accommodation in children?ISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1396مسئول
69963213The prevalence of refractive errors among adult rural populations in IranISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1396مسئول
70962893The prevalence of convergence insufficiency in Iran: a population-based studyISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1396سوم
71962483Higher order aberrations in a normal adult populationPMCJournal of current ophthalmology1394دوم
72962482Corneal elevation and keratoconus indices in a 40- to 64-year-old population, Shahroud Eye StudyPMCJournal of Current Ophthalmology1394سوم
73961738The prevalence and determinants of pterygium in rural areasPMCJournal of current ophthalmology1396مسئول
74961737Keratoconus diagnosis using Corvis ST measured biomechanical parametersPMCJournal of current ophthalmology1396پنجم به بعد
75961736The incidence of needle stick and sharp injuries and their associations with visual function among hospital nursesPMCJournal of current ophthalmology1396دوم
76961734The distribution of negative and positive relative accommodation and their relationship with binocular and refractive indices in a young populationPMCJournal of current ophthalmology1396سوم
77961658The prevalence of visual impairment and blindness in underserved rural areas: a crucial issue for futureISIEYE1396مسئول
78961534Effect of Occlusion Therapy on Visual Acuity, Contrast Sensitivity and Stereopsis in AmblyopiaSID/Iranmedex/Magiranمجله چشم پزشکی بینا1387سوم
79961339The Prevalence of Strabismus, Heterophorias, and Their Associated Factors in Underserved Rural Areas of IranMedlineSTRABISMUS1396مسئول
80961284The Prevalence of Age-Related Eye Disease in an Elderly PopulationISIOphthalmic epidemiology1396دوم
81961013Tear Deformation Time and optical quality in eyes wearing silicone hydrogel contact lensesPMCJournal of current ophthalmology1395چهارم
82960993Comparison of current tonometry techniques in measurement of intraocular pressurePMCJournal of current ophthalmology1396مسئول
83960477The distribution of near point of convergence and its association with age, gender and refractive error: a population-based studyISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1396پنجم
84960323Amplitude of accommodation in an 11- to 17-year-old Iranian populationISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1395پنجم به بعد
85960306Retinal nerve fibre layer thickness in a general population in IranISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY1396دوم
86960143Biomechanical properties of early keratoconus: Suppressed deformation signal waveISIContact lens & anterior eye1396مسئول
87960137Corneal thickness measurements with Scheimpflug and slit scanning imaging techniques in keratoconusPMCJournal of current ophthalmology1395پنجم به بعد
88960136The distribution of orbscan indices in young populationPMCJournal of current ophthalmology1395دوم
89954494Binocular and Accommodative Characteristics in a Normal PopulationMedlineSTRABISMUS1395دوم
90954009Sensitivity and Specificity of Preschool Vision Screening in IranISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1395مسئول
91953959The prevalence of amblyopia, strabismus, and ptosis in schoolchildren of DezfulISIEUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1395پنجم به بعد
92953693The met and unmet need for refractive correction and its determinants in 7-year-old childrenscopusBritish Journal of Visual Impairment1395مسئول
93953441Comprehensive profile of bilateral astigmatism: rule similarity and symmetry patterns of the axes in the fellow eyesISIOPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS1395مسئول
94953256Trends in outpatient cataract surgery in the Islamic Republic of Iran, 2006–2010ISIEASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL1395مسئول
95952893Comparison of the visual acuity after photorefractive keratectomy using Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Chart and E-chartPMCJournal of Current Ophthalmology1395پنجم
96952892Corneal aberration changes after rigid gas permeable contact lens wear in keratokonic patientsPMCJournal of Current Ophthalmology1395پنجم
97952814Astigmatism in underserved rural areas: a population based studyISIOPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS1395مسئول
98951713Objective and subjective assessing efficacy of a lubricating drop in eyes wearing silicone hydrogel contact lensesPMCjournal of current ophthalmology1395چهارم
99951657Strabismus and Near Point of Convergence and Amblyopia in 4–6 Year-Old ChildrenMedlinestrabismus1395پنجم به بعد
100951589Prevalence of refractive errors and risk factors in Mashhad, 1387SID/Iranmedex/Magiraniranian journal of epidemiology1389مسئول
101951547Age- and Gender-Specific Prevalences of Refractive Errors in an Elderly Population in MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله چشم پزشکی بینا1388مسئول
102951545The prevalence of eye problems in schoolchildren of ShirazSID/Iranmedex/Magiranمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1389مسئول
103951409Distribution of intraocular pressure and its determinants in an Iranian adult populationISIinternational journal of ophthalmology1395دوم
104951378The prevalence of ptosis in an Iranian adult populationPMCjournal of current ophthalmology1395دوم
105951376Estimation of the hybrid lens parameters through rigid gas permeable lens fittingPMCJournal of current ophthalmology1395پنجم به بعد
106951375Does astigmatism alter with cycloplegia?PMCjournal of current ophthalmology1395مسئول
107951361Cycloplegic autorefraction versus subjective refraction: the Tehran Eye StudyISIBRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1395دوم
108950904Outpatient and Hospitalization in Cataract Surgery: Iranian Cataract Surgery SurveySID/Iranmedex/MagiranINTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH STUDIES1395مسئول
109950780Corneal Biomechanical Changes Following Toric SoftContact Lens WearPMCjournal of ophthalmic & vision research1395پنجم
110950187Pentacam top indices for diagnosing subclinical and definite keratoconusPMCJOURNAL OF CURRENT OPHTHALMOLOGY1394پنجم به بعد
111943293Relation Between Near Work and Ocular Biometric Componentsindex copernicusInternational Journal of Occupational Hygiene1394پنجم به بعد
112942701Thinness and Obesity Based on Body Mass Index in Dezfool Schoolchildren in 2004.SID/Iranmedex/Magiranمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1386اول
113942267white- to -white corneal diameter distribution in an adult populationPMCJournal of Current Ophthalmology1394دوم
114942261The prevalence of refractive errors in 6- to -15 year old schoolchildren in Dezful, IranPMCJournal of Current Ophthalmology1394پنجم به بعد
115935425Can OCT Pachymetry Identify Keratoconus Suspects?scopusIranian Journal of Ophthalmology1393پنجم به بعد
116935364The Prevalence and Causes of Visaual Impairment and Blindness in a Rural Population in the North of IranISIIranian Journal of Public Health1394مسئول
117934689The Prevalence of Strabismus in 7-Year-Old Schoolchildren in IranPMCstrabismus1393مسئول
118934644Frequency of convergence and accommodative disorders in a clinical population of Mashhad, IranPMCstrabismus1393پنجم به بعد
119934526Comparison of the Corneal Power Measurements with the TMS4‑Topographer, Pentacam HR, IOL Master,and Javal Keratometer,PMCMiddle East African journal of ophthalmology1394دوم
120934434Prevalence of Astigmatism in 4- to 6-Year-Old Population of Mashhad, IranscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1393پنجم به بعد
121934076The Correlation between Refractive Errors and Headache in the Young Adultsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAustin Journal of Clinical Ophthalmology1392چهارم
122934054Ocular components during the ages of ocular developmentISIActa Ophthalmologica1393مسئول
123931866The prevalence of keratoconus in a young population in Mashhad, IranISIophthalmic&physiological optics1393دوم
124931733Corneal resistance factor and corneal hysteresis in a 6- to 18-year-old populationISIJournal of Cataract and Refractive Surgery1393مسئول
125930526Normal Range of Cambridge Low Contrast Test; a Population Based StudyPMCophthalmic&vision research1392پنجم به بعد
126930012The Prevalence of Astigmatism and its Determinants in a Rural Population of Iran: The “Nooravaran Salamat” Mobile Eye Clinic ExperienceMedlineMiddle East African journal of ophthalmology1393مسئول
127930011Prevalence and Causes of Visual Impairment Among the Elderly of Sari, 2011scopusiranian journal of ophthalmology1392مسئول
128924960High prevalence of refractive errors in a rural population:”Nooravaran Salamat” Mobile Eye Clinic experienceISIClinical & Experimental Ophthalmology1392
129923844Design and Validation of Persian Near Reading Card: A Pilot Studyscopusiranian journal of ophthalmology1392مسئول
130923739Amplitude of Accommodation and Add Power in An Adult Population of Tehran, Iranscopusiranian journal of ophthalmology1392پنجم به بعد
131922510Prevalence of Refractive Errors among the Elderly Population of Sari, Iranscopusiranian journal of ophthalmology1392پنجم به بعد
132922266The Prevalence of Congenital Color Blindness and its Effect on Contrast Sensitivity and Depth Perceptionعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391پنجم به بعد
133921385شیوع عیوب انکساری بر حسب سن و جنس در جمعیت مسن مشهد در سالسایر سایت‏های تخصصیمجله چشم پزشکی بینا1388دوم
13491573The prevalence of amblyopia and strabismus among schoolchildren in Northeastern Iran, 2011ISI Iranian Journal of Ophthalmology1391پنجم به بعد
13591200High Prevalence of Myopia in an Adult Population, Shahroud, IranISIOptometry and vision science1391دوم
13691121Validity of vision screening tests by teachers among school children in mashhad, iranISIOphthalmic epidemiology1391پنجم به بعد
13791070High prevalence of astigmatism in the forty to sixty-four year old population of Shahroud, IranISIClinical & experimental ophthalmology1391دوم
13890870A population-based study of presbyopia in Shahroud, IranISIClinical & experimental ophthalmology1390دوم
13990565Impact of carpet weaving on refractive errorsPMCIranian Journal of Ophthalmology1390پنجم به بعد
14090501Prevalence of refractive errors among school children in Northeastern IranISIOphthalmic & physiological optics1390دوم
14190421Investigating the relative risk factors of injuries caused by accidents on roads in the Mashhad area in 2007ISIIranian Red Crescent Medical Journal1390مسئول
14290187Prevalence of the refractive errors by age and gender in Mashhad, Iran: the Mashhad eye studyISIClinical & experimental ophthalmology1390مسئول
14390051Importance of Including Refractive Error Tests in School Children,s Vision ScreeningISIArchives of Iranian medicine1390دوم
14490046Characteristics of Astigmatism in a Population of Schoolchildren, Dezful, IranISIOptometry and vision science1390پنجم
14590045Prevalence and risk factors for anisometropia in the Tehran eye study, IranISIOphthalmic Epidemiol1390دوم
14689652The Prevalence of Refractive Errors in a Mashhad, IranscopusIranian Journal of Epidemiology1389مسئول
14789444The prevalence of visual problems in school children, Shiraz, Iranscopus Iranian Journal of Epidemiology1389پنجم به بعد
14889391distribution of lris colors and its association with ocular disorder in the tehran eye studyISI Iranian Journal of Ophthalmology 1389دوم
14989390The prevalence of eyelid ptosis in tehran population: the tehran eye studyISI Iranian Journal of Ophthalmology1389دوم
15089176prevalence of refractive errors among schoolchildren in shiraz,IranISIClin Experiment Ophthalmol1389مسئول
15188189Prevalence of exclusive breastfeeding during the first six months of life and its determinant factors on the referring children to the health centers in mashhad, northest of iran-2007ISIjournal of applied sciences1388دوم
15288106Association between ABO and rhesus blood group system among confirmed human T lymphotropic virus type 1-infe patients in northeast Iran.ISIU.S National Library of Medicine National Institutes of Health1387پنجم به بعد
15387531شیوع بیش فعالی - نقص توجه (ADHD) در کودکان دبستانی شهر نیشابور طی سال تحصیلی 86-1385index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1387مسئول
15487324شیوع تنبلی چشم در دانش آموزان منطقه یک مشهدindex copernicusبینا1387مسئول
15587108Prevalence and Risk factors of Refractive Errors among schoolchildern in mashhadISIIranian journal of ophthalmology1387سوم
15687018Elevated plasma total homocysteine in preeclampsiaISISAUDI MEDICAL JOURNAL1387پنجم
15786610عیوب انکساری اصلاح نشده ومیزان استفاده از عینک در دانش آموزان منطقه یک مشهد (Emro (IMEMRمجله چشم پزشکی بینا 1386دوم
15886587ratios of Free to Total Prostate-Specific Antigen and Total Prostate-specific Antigen to protein concentrations in saliva and serum of healthy MenISIUrology Journal1386پنجم به بعد
15986550Telemedicine in diagnostic pleural cytology: a feasibility study between universities in Iran and the USA ISIjournal of telemedicine and telecare1386پنجم به بعد
16086201مطالعه مورد-شاهدی اسهال حاد در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 1385index copernicusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1386مسئول
16186170بررسی علل نابینایی و کاهش شدید دید در دانش آموزان مدارس نابینایان مشهد در سال 1385index copernicusJournal of Rehabilitation1386دوم
16286156عیوب انکساری اصلاح نشده و میزان استفاده از عینک در دانش آموزان منطقه یک مشهدindex copernicusمجله چشم پزشکی بینا1386دوم
16386133serum level of high sensitive C-Reactive protein in normal and preeclamptic pregnancies index copernicus 1386چهارم
16486073Appraisal of supervisor's attitude and managerial performance in health care facilities-Mashhad-2007scopusJournal of Applied Sciences1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982635Changes in the ABCD keratoconus grade after corneal cross linkingEVER2019Niceپوستر1398خير
2982475The distribution of Keratometry in a population based studyEVER2019Niceپوستر1398خير
3973001Heritability of Corneal Curvature and Pentacam Topometric Indices: A Population Based Studyبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
4972999High Prevalence and Familial Aggregation of Keratoconus in an Iranian Rural Population: A Population-Based Studyبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397بله
5972998Evaluation of Ocular Biometric and Dioptric Components Changes in Iranian School-Age Children: A Cohort Studyبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
6972995Longitudinal Evaluation of Corneal Biomechanical Parameters in a 7-11 Year-Old: A Cohort Studyبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
7972906Heritability of corneal curvature and Pentacam topometric indices: a population based studyEVER 2018Niceسخنرانی1397خير
8972596Longitudinal evaluation of corneal biomechanical parameters in a 7-11 years old Iranian populationEVER 2018Niceپوستر1397خير
9971038Comparison of Intraocular Pressure with Different Tonometers in Normal SubjectsPula 2018 Optometry and Optics for Better VisionPulaپوستر1397خير
10971037Accommodative Insufficiency in a University Student Population in IranPula2018 Optometry and Optics for Better VisionPulaپوستر1397خير
11962732The prevalence of asthenopia and its determinants in a population of university studentsEVER 2017 CongressNice, Franceپوستر1396خير
12962731Prevalence of refractive errors and visual impairment in university studentsEVER 2017 CongressNice, Franceپوستر1396خير
13952834The prevalence of refractive errors among underserved rural areas in lranEVER 2016Nice, Franceپوستر1395خير
14952833Normal Values for Amplitude of Accommodation among a Population of High School students in lranEVER 2016Nice, Franceپوستر1395خير
15950923Prevalence and risk factors of asthenopia among the students of Kermanshah, IranBerlin 2016, Creating a forum for optometry and optics in EuropeBerlinپوستر1395خير
16950921Intraocular pressure with an air-puff tonometer in a young populationBerlin 2016, Creating a forum for optometry and optics in EuropeBerlinپوستر1395خير
17941743Comparison of corneal topographic indices of keratoconus versus normal eyes by using pentacam imagingeuropean association for vision and eye research (ever)نیسپوستر1394خير
18941713Frequency of refractive errors and binocular vision anomalies in children with learning disabilityEVER 2015Niceپوستر1394خير
19933305Distribution of orbscan indices in a young population of Iraneuropean association for vision and eye researchنیسپوستر1393خير
20933303Association between ocular optical components and refractive errors in bank’s Employees of Sari, Iraneuropean association for vision and eye researchنیسپوستر1393خير
21930784Prevalence of keratoconus and its associated factors in a young populationWarsaw 2014, an optometric and optics conference hosted by the the European Academy of Optometry and opticsورشو- لهستانپوستر1393خير
22930781High prevalence of myopia among university students in Mashhad, IranWarsaw 2014, an optometric and optics conference hosted by the the Europeanورشو- لهستانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه