شقایق  رحمانی
خلاصه عملکرد شقایق  رحمانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

شقایق رحمانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شقایق رحمانی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دستیار تخصصی
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : بیمارستان امام رضا(ع)
پست الکترونیک : RahmaniSh3@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
emergency medicineدستیار تخصصی0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1910590بررسی انواع خطاهای طبی رخ داده در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شش ماهه اول سال 1391 مجریپایان یافتهخير
2910515بررسی روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بخش های منتخب جراحی مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) شهر مشهد مجریپایان یافتهخير
3971488مقایسه تعداد پلاکت و حجم متوسط پلاکتی در بیماران با آنژین ناپایدار و انفارکتوس میوکارد با و بدون صعود قطعه STهمکاردر دست اجرابلي
4961936اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2همکارعقد قراردادخير
5961931بررسی خطاهای پزشکی حین احیاء قلبی ریویهمکارعقد قراردادخير
6960520اثربخشی آموزش پرستاران درمانیو ارائه بازخورد به آن ها بر مدت زمان گردش کار بیماران در بخش اورژانس ترومای آکادمیک بیمارستان شهید هاشمی نژادهمکاردر دست اجرابلي
7960511بررسی ارتباط نوسانات آب و هوا و تعداد بیماران و سطح تریاژ آنها در اورژانس تروماهمکاردر دست اجرابلي
8960501تدوین نسخه ایرانی ابزار نشانگر حوادث ناخواسته (trigger tool) در بخش اورژانسهمکاردر دست اجرابلي
9960500بررسی وجود نمودار پلتیسموگرافی و میزان SPo2 در حین احیاء قلبی و ریوی در بیماران دچار ایست قلبی ریوی و ارتباط آن با کیفیت CPR و نیاز بیمار به CPR در ۲۴ ساعت آیندههمکاردر دست اجرابلي
10960498بررسی ارتباط بین نوع سکته مغزی با تعداد پلاکت و حجم متوسط پلاکتی در بیماران دارای علائم فوکال عصبی مراجعه کننده به اورژانسهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
11940153پیشگویی آتروسکلروزیس بر اساس الگوهای بالینی در بیماران مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
12931729بررسی فاکتورهای مرتبط باشدت فیبروزکبد به روش فیبرو اسکن در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی) NASH)همکارپایان یافتهخير
13931600بررسی همبستگی بین نتایج سونوگرافی و فیبرواسکن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلیهمکارپایان یافتهخير
14931535بررسی میزان اجرای هتلینگ طرح تحول نظام سلامت نسبت به استاندارد سه ستاره بیمارستانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
15931095بررسی میزان آگاهی مادران از مراقبت های نوزادی در 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1393)همکارپایان یافتهخير
16931003بررسی میزان رضایت بیماران از اجرای هتلینگ طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
17930684بررسی شیوع بی اختیاری ادراری پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط آن با تعداد زایمان های قبلی (1393)همکارپایان یافتهخير
18922759بررسی کیفیت زندگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 1392)همکارپایان یافتهخير
19922740ممیزی بالینی مدیریت نارسایی قلبی مزمنهمکارپایان یافتهخير
20922426بررسی تأثیر آموزش بر تقاضای مادر برای انجام سزارینهمکارپایان یافتهخير
21921956ارزیابی فن آوری سلامت Meek technique در گرافت پوستی در بیماران سوختگیهمکارپایان یافتهخير
22921896ممیزی بالینی مدیریت(تشخیص و درمان ) بیماران مبتلا به خونریزی گوارشی فوقانی حادهمکارپایان یافتهخير
23921802ثبت رایانه ای اطلاعات بالینی، آزمایشگاهی، درمانی بیماران خونریزی گوارشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پرتال استانی ثبت بیماران خونریزی گوارشی)همکارپایان یافتهخير
24921331ثبت رایانه ای اطلاعات بالینی، آزمایشگاهی، درمانی بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پرتال استانی ثبت بیماران هپاتیت)همکارپایان یافتهخير
25920682بررسی تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستانهای ام البنین ، امام رضا(ع)،قائم(عج) برکیفیت مراقبت مادر و نوزادهمکارپایان یافتهخير
26920294برگزاری جلسات آموزشی کودک آزاریهمکارپایان یافتهخير
27920006ارتباط بین دانش، نگرش و عملکرد مترون بیمارستان های شهر مشهد درباره حاکمیت بالینی و عملکرد بیمارستان ها در زمینه حاکمیت بالینی در سال 1391همکارپایان یافتهخير
28910566بررسی میزان شیوع ، دسته بندی درجات و عوامل موثر بر ایجاد زخم بستر در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1391همکارپایان یافتهخير
29910456تاثیر استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستا نهای دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهخير
3088320تاثیر آموزش احیاء با استفاده از فیلم و شبیه سازی در مقایسه با روش فعلی در کارورزان پزشکی گروه اطفالهمکارپایان یافتهخير
3184249بررسی فراوانی استئوپروز و استئوپنی و جلوگیری از ان در بیماران با کانسر پروستات پیشرفته که با قطع اندروژن درمان می شوندهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980100The Impact of Infantile Atopic Dermatitis on Patients' and their Families' Quality of LifeISIInternational Journal of Pediatrics1398پنجم به بعد
2972379Trauma in Pregnancy: A Case Series and Literature Reviewscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
3972055A Rare Manifestation of a Common DiseaseISCpatient safety & quality improvment journal1397پنجم به بعد
4971390The Effect of Spinal and General Anesthesia on Serum Lipid Peroxides and Total Antioxidant Capacity in Diabetic Patients with Lower Limb Amputation SurgeryPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY1397پنجم به بعد
5970923Surveying the level of awareness of mothers referring to the maternity hospitals in Mashhad from neonatal carescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396پنجم به بعد
6963753The results of hysterosalpingography in infertile women between 2008 and 2015 in the radiology clinic of Imam Reza Hospital in Mashhadscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
7953526Screening for Depression in Hospitalized Pediatric PatientsISIIRANIAN JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY1393پنجم
8951940Evaluation of Plasma Soluble Human Leukocyte Antigen-G Level in Asthmatic Children Aged 2 to 14 Years Old in Ghaem HospitalISCjournal of patient safety and quality improvement1395پنجم به بعد
99515673- Infective Endocarditis Organisms in Children. A ten years studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم به بعد
10951024Congenital lobar emphysema: a case reportChemical Abstractiranian journal of neonatology1392مسئول
11951023Developmental Outcomes of Premature and Low Birth Weight InfantsISIiranian journal of neonatology1394مسئول
12950594Comparison of neonatal morbidity in infants born by cesarean section and normal deliveryISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1388چهارم
13950565A comparative study of two general methods Climac and Ballard in determining gestational maturitySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1387دوم
14940636Evaluation of BCL6 and MUM1 expression in patients with diffuse large B cell lymphoma and their correlations with staging and prognosis in Iran.MedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1394مسئول
15935570Management of acute upper gastrointestinal bleeding: Clinical guidelinescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393پنجم به بعد
16934369Efficacy of Evidence Based Care on Care Quality of Mother and Infant in 3 Teaching Hospitals: A ProtocolISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1393دوم
17934363surgical causes in lower respiratory tract infection in children(Emro (IMEMRjournal of patient safety & quality improvement1393چهارم
18934362meckles diverticulum prevalence in 1000 laparatomies(Emro (IMEMRjournal of patient safety & quality improvement1392سوم
19934361esophageal stricture in children(Emro (IMEMRjournal of patient safety &quality improvment1393چهارم
20934345Clinical Governance: Efficacy of Establishment in Mashhad Hospitalسایر سایت‏های تخصصیPatient Safety and Quality Improvement Journal1392دوم
21934344Incident Reporting in Mashhad Hospitalsسایر سایت‏های تخصصیPatient Safety and Quality Improvement Journal1392سوم
22934015Evidence-Based Medicine: Studying the Attitude of Medical Residents in MashhadSID/Iranmedex/Magiranpatient saftey and quality improvment journal1393چهارم
23933253Management of GI bleedingscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393پنجم به بعد
24933026Medical Waste Management in the second largest City of Iran (Mashhad) with Three-Million InhabitantsISCpatient safety and quality improvement journal1393پنجم به بعد
25932510Screening for Depression in Hospitalized Pediatric PatientsscopusIran J Child Neurol1392پنجم
26930991Clinical Aspects of Patients with Febrile Convulsion: A survey in Mashhad(Emro (IMEMRPatient Saf Qual Improv1392پنجم
27923848Patient Safety Culture Based On Medical Staff Attitudes In Khorasan Razavi, Iran Hospitals.ISIIranian J Publ Health1392پنجم به بعد
28923847وسایر سایت‏های تخصصیمجله پژوهشی حکیم1392چهارم
29923567Breast cancer in IranscopusLife Science Journal1392پنجم به بعد
3091054The Analgesic Effects of Gabapentin after Total Abdominal HysterectomyscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391مسئول
3187232Prevalence and predisposing factors of retinopathy of prematurity in very low-birth-weight infants discharged from NICUISIIranian journal of pediatrics1388چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962028بررسی طول مدت انتظار (فرآیندهای ویزیت، بستری و دریافت خدمات) در یک اورژانس اکادمیک تروما در ایرانMediterranean Emergency Medicine Congress - GREAT - 2017lisbonپوستر1396بله
2962011فاکتورهای موثر در درخواست سی تی اسکن در یک مرکز علمی تروما در ایرانMediterranean Emergency Medicine Congress - GREAT - 2017lisbonپوستر1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11043نکات کاربردی در احیای نوزادان1387تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه