علی  گرجی
خلاصه عملکرد علی  گرجی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی گرجی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی گرجی رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : خارج از کشور
پست الکترونیک : GorjiA1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
185376بررسی علائم تنفسی در جانبازان شیمیایی 17 الی 19 سال پس از در معرض قرار گرفتن آنها با سلاح های شیمیائی و تغیییرات تست های عملکرد ریه آنها در عرض 13 تا 15 سالمجریپایان یافتهبلي
285346بررسی اثرات عصاره سیر بر روی مهار میگرن با آورا در موش سوریمجریپایان یافتهخير
385190بررسی Lavender oil در درمان میگرن با آورامجریپایان یافتهخير
485160بررسی اثراتpimpinella ansium در درمان میگرن ، صرع و هایپوکسی مغزیمجریپایان یافتهخير
5971654بررسی اثر ضد التهابی نانو ترانس سینامالدهید بر میزان سمیت LPS در سلول های بنیادی عصبیهمکاردر دست اجرابلي
6971401بررسی اثر لوتئولین بر مارکرهای تکثیر و نورون زایی در مدل ایسکمی ناشی از انسداد شریان میانی مغز در رتهمکاردر دست اجرابلي
7971257تاثیرعصاره هیدروالکلی گیاه Lawsonia inermis بر درد نوروپاتی محیطی در رتهمکاردر دست اجرابلي
8971002بررسی اثر Cedrol بر درد نوروپاتی مزمن رتهمکاردر دست اجرابلي
9970463بررسی تاثیر داربست های خودساخته نانوپپتیدی حاوی موتیف SDF1 بر التهاب سلولی و بهبود ترمیم ضایعه متعاقب آسیب مغزیهمکاردر دست اجرابلي
10961864بررسی تاثیر سلول های بنیادی/پیش ساز عصبی انسانی به همراه داربست خود ساخته بر آپوپتوز، آستروگلیوزیز و التهاب در مدل رت دچار آسیب مغزی حادهمکاردر دست اجرابلي
11960159بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی خرفه در مدل آسیب عصبی ناشی از تخریب میلین به دنبال نوروتوکسین کوپریزون در موش نژاد C57BL/6همکاردر دست اجراخير
12951536بررسی اثرات تجویز دونپزیل توام با محیط غنی بر نواقص شناختی، مکانیزم های سلولی مولکولی حافظه و میزان نرون زایی در هیپو کمپ موش های صحرایی نر مدل آلزایمری القاء شده بوسیله تزریق داخل بطنی پروتیئن آمیلوئید بتاهمکاردر دست اجراخير
13951528بررسی اثر محیط زندگی غنی شده همزمان با ورزش منظم بر نواقص شناختی، مکانیزم های سلولی مولکولی حافظه و میزان نورون زایی در هیپو کمپ موش های صحرایی نر مدل آلزایمریهمکاردر دست اجراخير
1487590بررسی نقش نیتریک اکساید در تفاوت تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالمهمکارپایان یافتهخير
1587528بررسی تغییرات آپپتوتیک و نوروژنز در شکنج دندانه‌ای هیپوکامپ مغز موش صحرایی نابالغ به دنبال تب و تشنج سادههمکارپایان یافتهخير
1687265بررسی اثرات رازیانه رومی بر، امواج مغزی و مرگ سلولهای عصبی در مدل تجربی تشنج القا شده بوسیله PTZهمکارپایان یافتهبلي
1786765بررسی تاثیر پدیده مهار منتشر شونده (spreading depression ) بر آرایش سلولی و توزیع گلیکوکانجوگیت ها در سطح نورونهای نواحی کورتیکال و ساب کورتیکال مغز موشهای صحراییهمکارپایان یافتهبلي
1885190بررسی Lavender oil در درمان میگرن با آوراهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982587Neuronal injury and death following focal mild brain injury: the role of network excitability and seizureISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1398دوم
2981767The Impact of Estradiol on Neurogenesis and Cognitive Functions in Alzheimer’s DiseaseISICellular and molecular neurobiology مسئول
3980921Transplantation of human meningioma stem cells loaded on a self-assembling peptide nanoscaffold containing IKVAV improves traumatic brain injury in ratsISIActa Biomaterialia1398مسئول
4973944Therapeutic Potential of Conditioned Medium Derived from Oligodendrocytes Cultured in a Self-Assembling Peptide Nanoscaffold in Experimental Autoimmune EncephalomyelitisISIBrain research1398مسئول
5971732Uncensored EEG: The role of DC potentials in neurobiology of the brainISIPROGRESS IN NEUROBIOLOGY1397مسئول
6971666Human Neural Stem/Progenitor Cells Derived From Epileptic Human Brain in a Self-Assembling Peptide Nanoscaffold Improve Traumatic Brain Injury in Rats.ISIMolecular neurobiology1397مسئول
7970890Cell Therapy: A Therapeutic Option for Multiple SclerosisISCمجله علوم اعصاب شفای خاتم1397چهارم
8970640Large traumatic basal ganglia hematoma: surgical treatment versus conservative managementISIJournal of neurosurgical sciences مسئول
9970202Apoptosis Following Cortical Spreading Depression in Juvenile RatsISIMOLECULAR NEUROBIOLOGY1397مسئول
10964395Laminin-derived Ile-Lys-Val-ala-Val: a promising bioactive peptide in neural tissue engineering in traumatic brain injuryISICell and tissue research1396مسئول
11962968Enhancement of Neural Stem Cell Survival, Proliferation, Migration, and Differentiation in a Novel Self-Assembly Peptide Nanofibber ScaffoldISIMolecular neurobiology1396مسئول
12961839Metabolic and Homeostatic Changes in Seizures and Acquired Epilepsy-Mitochondria, Calcium Dynamics and Reactive Oxygen SpeciesISIInternational journal of molecular sciences1396پنجم به بعد
13961782Gabapentin prevents cortical spreading depolarization-induced disinhibitionISINeuroscience1396مسئول
14961671Developmental changes in Notch1 and NLE1 expression in a genetic model of absence epilepsyISIBrain structure and function1396مسئول
15961032Curcumin attenuates harmful effects of arsenic on neural stem/progenitor cellsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
16961031Survival, proliferation, and migration of human meningioma stem-like cells in a nanopeptide scaffoldISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
17960640Synergistic effect of programmed cell death protein 1 blockade and secondary lymphoid tissue chemokine in the induction of anti-tumor immunity by a therapeutic cancer vaccineISIARCHIVES OF VIROLOGY1395پنجم به بعد
18960595Effects of garlic extract on spreading depression: In vitro and in vivo investigationsISINUTRITIONAL NEUROSCIENCE1395مسئول
1991274 Anticonvulsant and neuroprotective effects of Pimpinella anisum in rat brainISIBMC Complement Altern Med1391مسئول
2091184Neuronal injury and cytogenesis after simple febrile seizures in the hippocampal dentate gyrus of juvenile ratISIChild's nervous system1391چهارم
2191078Lavender Essential Oil in the Treatment of Migraine Headache: A Placebo-Controlled Clinical TrialISIEuropean Neurology1391چهارم
2290926 Effects of garlic extract on spreading depression in rat neocortical tissueISCJournal of Birjand University of Medical Sciences1390دوم
2389643Effects of Pimpinella Anisum on spreading depression in rat neocortical tissueindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389دوم
2488095The effect of L-arginine and L-NAME on pentylenetetrazole induced seizures in ovariectomized rats, an in vivo studyISIseizure1388پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980994The Neural Function of Cuneiform Nucleus in NonHypovolemic and Hypovolemic Hypotensive Rats: Single Unit RecordingThe 3rd International Neuroinflammation Congress & The 3rd Student Festival of Neuroscienceمشهدپوستر1398خير
2980737History of headache in traditional Persian medicineهمایش ملی طب سنتی ایرانیمشهدپوستر1397خير
3971080Human Neural Stem/Progenitor Cells Derived from Epileptic Human Brain in A Self-Assembling Peptide Nanoscaffold Attenuates Neuroinlammation in Traumatic Brain Injury in RatsThe Second International Neuroinflammation Congress & Student Festival of Neuroscienceمشهدسخنرانی1397خير
4970611بررسی نقش مکمل پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر بهبود حسی-حرکتی در مدل ضربه مغزیThe Second International Neuroinflammation Congress and Second Student Festival of Neurosienceمشهدسخنرانی1397خير
5952219مروری بر درمان های متفاوت صرع پایدار در بالینThe second international Razavi Epilepsy congressمشهدپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه