زکیه  کشاورزی
خلاصه عملکرد زکیه  کشاورزی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زکیه کشاورزی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زکیه کشاورزی رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
پست الکترونیک : zakieh_keshavarzi@yahoo.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1920140بررسی اثرات محافظتی ملاتونین بر اختلالات گوارشی ناشی از دیابت در موش های صحرایی نرمجریپایان یافتهبلي
2931590بررسی اثرات نوروپروتکتیو لوتئولین در مدل اختلال حافظه ناشی از ضربه مغزی ( TBI) در موش صحرایی نرهمکارپایان یافتهبلي
385276بررسی اثرات عصاره آبی گیاهL. Teucrium polium بر ترشح اسید و فعالیت حرکتی معده در رتهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983137A review of the pharmacological and therapeutic effects of auraptene.ISIBioFactors1398چهارم
2974161THE EFFECT OF MELATONIN AGAINST GASTRIC OXIDATIVE STRESS AND DYSLIPIDEMIA IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATSISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1397مسئول
3973518Luteolin Reduced the Traumatic Brain Injury-Induced Memory Impairments in Rats: Attenuating Oxidative Stress and Dark Neurons of Hippocampusscopusacta medica iranica1397پنجم
4971726The Flavone Luteolin Improves Central Nervous System Disorders by Different Mechanisms: A ReviewISIJournal of molecular neuroscience1397پنجم به بعد
5970544The Protective Role of Estradiol & Progesterone in Male Rats, Following Gastric Ischemia-ReperfusionISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1396اول و مسئول
6935536The effect of melatonin on gastric parameters following diabetes induction in male ratsISIACTA ENDOCRINOLOGICA (BUC)1394دوم
7935010The prevention and treatment effects of egg yolk high density lipoprotein on the formation of atherosclerosis plaque in rabbitsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
8933624Effects of aloe vera gel on gastric acid secretion and colon histopathology in ulcerative colitis model induced by acetic acid in ratsscopusJournal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services1393اول و مسئول
992504Effect of aqueous extract of Rheum ribes on cisplatin-induced nephrotoxicity in ratPMCJournal of Pharmacy and Bioallied Sciences1392سوم
1090866Effect of Alcoholic Extract of Nigella Sativa on Cisplatin-induced Toxicity in RatISIIranian journal of kidney diseases1390مسئول
1190788The Effect of Verjuice on Serum Lipid Levels in Mice Rendered Atherosclerosisعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Biologically Active Products from Nature1390سوم
1290361Effect of commercial (vimang) and hydroalcoholic extract of Mangifera indica (Mango) on gentamicin-induced nephrotoxicity in ratSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390پنجم
1390218Preventive effect of Cynodon dactylon against ethylene glycol-induced nephrolithiasis in male ratsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390پنجم به بعد
1486406اثر عصاره آبی گیاه کلپوره (.Teucrium polium L) برحرکات معده رت در شرایط پایه و تحریک عصب واگChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1386سوم
1586001اثر مهاری آبی گیاه کلپوره بر میزان ترشح اسید معده درشرایط پایه ئاگوتومی وتحریک عصب واگ index copernicusمجله علمی پژوهشی علوم پزشکی بابل1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه