پروانه  لایق
خلاصه عملکرد پروانه  لایق
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

پروانه لایق

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): پروانه لایق رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : رادیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : LayeghPr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980405مقایسه تغییرات سیگنال در هسته های قاعده ای و dentate nucleus در تصاویر unenhanced T1W پس از تزریق Gadolinium based contrast agents در MRI مغز بیماران مبتلا به MS با گروه کنترلمجریعقد قراردادبلي
2980352بررسی تغییرات سیگنال در آندومتریوما ی تخمدانی با (time of inversion) TIهای مختلف در MRI لگن بیماران با شک بالینی ابتلا به آندومتریوزیسمجریدر دست اجرابلي
3970477مقایسه اندکس های (PSV, PI,RI,S/D) در سونو گرافی داپلر عروق رحمی و فلوی خونی ساب پلاسنتا و لاکونای داخل جفت در جفت اکرتا با جفت نرمالمجریعقد قراردادبلي
4970326بررسی ارزش تشخیصی MRI در مقایسه با سونوهیستروگرافی در تعیین ابعاد نقص اسکار سزارین در بیماران دارای خونریزی غیر طبیعی رحمیمجریعقد قراردادخير
5940541بررسی معیارهای سونوگرافیک لنف نودهای متاستاتیک ناحیه ی آگزیلار در بیماران دارای کانسر پستانمجریپایان یافتهبلي
6940407بررسی یافته های MRI در پیش گویی وخامت بالینی بیماران با ترومبوز ورید مغزیمجریپایان یافتهبلي
7931631بررسی ارتباط بین facet joint asymmetry با تغییرات دژنراتیو دیسک بین مهره ای و مفاصل فاست در MRI مهره های لومبارمجریپایان یافتهبلي
8931550تعیین ارزش تخشیصی سکانس T1-PSIR در مقایسه با سکانسهای STIR و T2 spin echo و T1 trim در تشخیص ضایعات نخاع گردنی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسمجریپایان یافتهبلي
9930987بررسی یافته های ام آر ای مغز در بیماران بستری بدلیل مسمومیت ترمادولمجریپایان یافتهبلي
10930289مقایسه ضخامت اینتیما مدیا شریان کاروتید در زنان دچار پره اکلامپسی و زنان باردار سالم مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) و ام البنین سال 1393مجریپایان یافتهبلي
11930231بررسی تغییرات ساختاری مغز با استفاده از ولیومتری تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI Volumetry) در مبتلایان به وابستگی به مواد اپیوییدی تحت درمان نگهدارنده با متادونمجریپایان یافتهبلي
12930071بررسی نسبت اندکس پالستیلیتی شریان مغزی میانی جنین به اندکس پالستیلیتی شریان رحمی در زنان باردار سالم و زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسیمجریپایان یافتهبلي
13910394بررسی تستهای عملکردی و یافته های سونوگرافی تیروئید در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکمجریپایان یافتهبلي
1485242بررسی echo pattern و حجم غده تیروئید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو همراه با تیروئیدیت اتوایمیونمجریپایان یافتهخير
15980362بررسی ارزش تشخیصی سی تی آنژیوگرافی مغز در ارزیابی ترومبوز سینوس های وریدی مغزیهمکارعقد قراردادبلي
16970566برربررسی ارتباط تغییرات هورمون آنتی مولرین قبل و پس از عمل با سایز کیست در اندومتریومای یک طرفه تخمدانهمکاردر دست اجرابلي
17961866ارزیابی سکانس 3D DESS در زاویه ی فلیپ در تصاویر MRI به منظور تشخیص زودهنگام بیماری استئوآرتریت در زانوهمکارپایان یافتهبلي
18960474بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی و MRI در مقایسه با لاپاروسکپی در بیماران مشکوک به اندومتریوز لگنیهمکارپایان یافتهبلي
19951222بررسی ارتباط بین اضافه بار آهن (ذخایر آهن) در قلب و کبد بر اساس تکنیک MRI T2* و ضخامت انتیما مدیای شریان کاروتید (CIMT) در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکارپایان یافتهبلي
20950538بررسی میزان تغییرات Proton magnetic resonance spectroscopy در بازال گانگلیا و کورتکس بیماران مبتلا به پارکینسون اولیه و مقایسه ان با جمعیت نرمالهمکارپایان یافتهبلي
21950431بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از سونوگرافی ترانس واژینال و MRI لگنی با نتایج پاتولوژی در تعیین میزان انوازیون میومتر در بیماران مبتلا به کانسر اندومترهمکارپایان یافتهبلي
22950379بررسی ارزش تشخیصی روش های رادیولوژیک (سی تی اسکن) درجراحی اپتیمال کانسر تخمدانهمکارپایان یافتهبلي
23950185استفاده از روش SPM در بررسی تغییرات ساختاری مغز در تصاویر MRI مصرف کنندگان اپیومهمکارپایان یافتهبلي
24950135بررسی مقایسه ای پاتولوژی دوروش نمونه برداری سوزنی ترانس واژینال تحت هدایت سونوگرافی و لاپاراتومی در کانسر پیشرفته تخمدان(stage 3- 4)همکارپایان یافتهبلي
25940623بررسی ارتباط بین Global Longitudinal Strain دراکوکاردیوگرافی با T2*در MRIقلب از نظر شناسایی میزان بیش باری آهن درقلب مبتلایان به تالاسمی ماژورهمکارپایان یافتهبلي
26931410بررسی ارتباط بین یافته های آندومتر در سونوگرافی واژینال و پاتولوژی کورتاژَ در بیماران پری مونوپوز با خونریزی واژینال غیر طبیعیهمکارپایان یافتهبلي
27931348بررسی مقایسه ای فراوانی گواتر و بیماری ندولر تیرویید در بیماران چاق(BMI≥30)و افراد با وزن طبیعیهمکارپایان یافتهخير
28931324بررسی اثر بخشی الگوی درمانی مبتنی بر طبّ سنّتی ایرانی و طبّ سوزنی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکارپایان یافتهبلي
29921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
30921201بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی سونو گرافی داپلر و MRI در تشخیص چسبندگی های غیر طبیعی جفت در بیماران پر خطرهمکارپایان یافتهبلي
31910177بررسی و مقایسه تغییرات رادیولوژیک در نمای روبرو از شانه در دو زاویه صفر و 90 درجه ابداکشن شانه در بیماران با یافته های بالینی مثبت برای شانه منجمدهمکارپایان یافتهبلي
3285315استفاده از اندکس مقاومت عروقی RI) Resistance index)و Flow pattern بعنوان نشانگر احتمال بدخیمی در ندولهای تیروییدهمکارپایان یافتهخير
3385095طراحی وساخت یک مدل سیستم فراصوتی به منظور جایگزینی با تزریق زیر جلدی انسولین و ارزیابی کارآیی آن در خرگوش هایپرگلیسمیکهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982673Cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for essential tremor: A double-blind, sham-controlled, crossover, add-on clinical trialISIBrain Stimulation1398پنجم به بعد
2982092Efficacy of a Persian Herbal Remedy and Electroacupuncture on Metabolic Profiles and Anthropometric Parameters in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Controlled TrialISIGalen Medical Journal1398چهارم
3981133A logistic regression nomogram to predict axillary lymph node metastasis in early invasive breast cancer patients.ISIBREAST JOURNAL1398چهارم
4972223Gestational Trophoblastic Neoplasm; Case Series and Literature Reviewindex copernicusARC Journal of Gynecology and Obstetrics1397سوم
5971858Longitudinal strain in Beta thalassemia Major and Its Relation to the Extent of Myocardial Iron Overload in Cardiovascular Magnetic ResonancescopusArchives of Cardiovascular Imaging1396چهارم
6971846Persistent Low Levels of Beta-hCG: A Pitfall in Diagnosis of Retained Product of Conceptionscopusacta medica iranica1397سوم
7970977Comparison of carotid artery intima media thickness in preeclamptic patients with healthy normotensive pregnant womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
8970976Brain MRI findings in Tramadol poisoningChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1396اول
9960955Gossypiboma, Mimic Imaging of Malignant Tumor: Report of Two CasesISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395سوم
10960397Diffusion Weighted Imaging in Acute Attacks of Multiple SclerosisISIIRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY1395چهارم
11952030Hysterosalpingographic findings in women with genital tuberculosisPMCiranian journal of reproductive biomedicine1394دوم
12951610Wernicke’s encephalopathy following hyperemesis gravidarumscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395چهارم
13951601Herpes encephalitis during pregnancy: a case report of maternal deathscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395چهارم
14951225Evaluation of Uterine artery indexes in Doppler sonography for predicting neonatal outcomes in preeclamptic pregnanciesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
15950373Evaluation of CT scan in patients suspicious for acute appendicitis with negative or equivocal sonographic findingsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
16940796Diagnostic Value of Conventional and Doppler Ultrasound Findings in Liver Fibrosis in Patients with Chronic Viral HepatitisscopusJournal of Medical Ultrasound1394دوم
17940734One-year case fatality rate following stroke in the Mashhad Stroke Incidence Study: a population-based study of stroke in IranISIInternational Journal of Stroke1394پنجم به بعد
18934249Primary Osteosarcoma of the Sternum: A case Report and Review of the Literature.PMCArchives of bone and joint surgery1393سوم
19933842Gaps and Hurdles Deter Against Following Stroke Guidelines for Thrombolytic Therapy in Iran: Exploring the ProblemISIJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases1393پنجم به بعد
20932637Can HTLV-1 Infection Be a Potential Risk Factor for Atherosclerosis?ISIIntervirology1393اول
21931844Evaluation of Sonography and Thyroid Function Tests in Patients with Polycystic Ovary Syndromescopusمجله زنان مامائی و نازائی ایران1393پنجم
22924027The Effects of Mozart’s Music on Interictal Activity in Epileptic Patients Systematic Review and Meta-analysis of the LiteratureISICurrent Neurology and Neuroscience Reports1392دوم
23923012Evaluation of Thyroid Function and Autoimmune Activity and Correlation of them with Thyroid Sonographic Findings in Patients with VitiligoISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392مسئول
24921552Psoriatic arthritis of temporomandibular joint with ankylosis :a case reportSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of dermatology1386چهارم
2587480Vascular Pattern and Spectral Parameters of Power Doppler Ultrasound as Predictors of Malignancy Risk in Thyroid Nodules ISILARYNGOSCOPE1387پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982428Association of global longitudinal strain and cmr t* to define iron overload in major b thalassemiaHeart Failure 2018 and the World Congress on Acute Heart Failureوینپوستر1397خير
2953196Is thyroid another victim of insulin resistance in persons with moderate to sever obesitythe 11th International Congress of Endocrine Disorders.تهرانپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11372اشتباهات رایج و راهکار گذر از آنها در مسیر انتشار مقالات علمی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110145فلوشیپ پژوهشی سطح 21398
210020فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه