علیرضا  تیمچه حریری
خلاصه عملکرد علیرضا  تیمچه حریری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علیرضا تیمچه حریری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علیرضا تیمچه حریری رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HaririTA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1900334مقایسه دو روش الیزا و کروماتوگرافی لایه نازک برای تشخیص مورفین در ادرارمجریپایان یافتهخير
2900259بررسی آماری علل فوت در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی و مقایسه آن با علت فوت در سایرجانبازان از سال1370 تا 1390 در دو استان خراسان رضوی و استان فارسمجریپایان یافتهخير
389717اندازه گیری غلظت متانول به روش طیف سنجی مرئی در آب میوه‌های کارخانه‌ای بسته بندی شده در بازار مشهدمجریپایان یافتهخير
487144بررسی اثر محافظت کنندگی عصاره آبی زعفران و مواد مؤثره آن (کروسین و سافرانال) بر علیه سمیت تحت حاد و سمیت ژنتیکی دیازینونمجریپایان یافتهبلي
5960040بررسی و آنالیز داروهای گیاهی ترک اعتیاد در عطاری های سطح شهرمشهدهمکارپایان یافتهخير
6910552بررسی اثر عصاره آبی زعفران و کروسین در سمیت ناشی از تجویز اتانل در رتهمکارپایان یافتهخير
7910551بررسی اثر کروسین بر سنگ کلیه در رتهمکارپایان یافتهخير
8910473بررسی سمیت و اثر تراتوژنیک عصاره آبی برگ به لیمو و ماده موثره آن، verbascosideهمکارپایان یافتهبلي
9910472بررسی اثر محافظتی تیموکینون و روغن سیاه دانه در سمیت ناشی از تجویز اتانل در رتهمکارپایان یافتهبلي
10900697بررسی اثر عصاره آبی زعفران بر سنگ کلیه در رتهمکارپایان یافتهبلي
1188760ارزیابی آزمایش اَمپلیفیکاسیون ایزوترمال با واسطة لوپ مبتنی بر IS6110 (IS6110-based LAMP) در تشخیص مستقیم و سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های خارج ریوی و مقایسة آن با تکنیک های متداولهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1974012Effect of Crocus sativus L. stigma (saffron) against subacute effect of diazinon: Histopathological, hematological, biochemical and genotoxicity evaluations in ratsPMCJournal of pharmacopuncture1397اول
2973920Herbal medicines in Iran advertised as opioid withdrawal drugs - analysis by gas chromatography-mass spectrometryISIEuropean Journal of Integrative Medicine1397اول
3962015Protective effect of thymoquinone, the active constituent of Nigella sativa fixed oil, against ethanol toxicity in ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396چهارم
4950226Comparison of ELISA and TLC Methods for the Morphine Detection in Urine of Drug AbusersChemical AbstractIranian Journal of Toxicology1395اول
5935336Protective effects of the aqueous extract of Crocus sativus against ethylene glycol induced nephrolithiasis in ratsISIEXCLI Journal1394سوم
6934045Effect of Nigella sativa fixed oil on ethanol toxicity in ratsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393چهارم
7933820Antilithiatic effects of crocin on ethylene glycol-induced lithiasis in ratsISIUrolithiasis1393سوم
891529Controversy over the use of creatine as a safe dietary supplementISIFood and Chemical Toxicology1391اول
991399Toxic hepatitis in a group of 20 male body-builders taking dietary supplementsISIFood and Chemical Toxicology 1391اول
1091279Effect of aqueous extract of Crocus sativus L. (saffron) stigma against subacute effect of diazinon on specific biomarkers in rats ISIToxicology and Industrial health1391دوم
1190764Determination of lead in Mashhad city tap water by graphite furnace atomic absorption spectrometryscopusPharmacologyonline1390سوم
1289142Sub-acute effects of diazinon on biochemical indices and specific biomarkers in rats: Protective effects of crocin and safranalISIfood and chemical toxicology1389اول
1387495مقایسه کارآیی الکل سنج تنفسی با روش گازکروماتوگرافی در مظنونین به شرب خمر در پزشکی قانونی خراسان SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه تخصصی پزشکی قانونی، حقوقی، جرم شناسی و اعصاب و روان 1387دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1924952Comparison of ELISA and TLC for diagnosis of morphine in urine of addicts and drug abusersدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
2923151Comparison of ELISA and TLC for diagnosis of morphine in urine of addicts and drug abusersدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه