محسن  رجعتی حقی

 فعالیت های پژوهشی

 

محسن رجعتی حقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محسن رجعتی حقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : گوش و حلق وبینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : rajatim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951459بررسی میزان بروز بافت گرانولاسیون در کانال گوش میانی پس از جراحی های تیمپانوماستوئیدکتومی و استاپدوتومی در بیمارستان قائم در مشهدمجریعقد قراردادبلي
2941709بررسی سیستم وستیبولار محیطی در بیماران مبتلا به اتواسکلروز قبل از عمل جراحی استاپدوتومی و ارتباط آن با نتیجه جراحیمجریدر دست اجرابلي
3931468تعیین فراوانی میگرن در مبتلایان به کاهش شنوایی ناگهانی در مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم در سال های95-93مجریپایان یافتهبلي
4930867بررسی ژنتیکی خانواده های ناشنوایی غیر سندرومی به روش SNP-Array و Next Generation Sequencingمجریدر دست اجراخير
5930161بررسی یافته های تصویربرداری در سی تی اسکن استخوان تمپورال بیماران با ناشنوایی مادرزادی که کاشت حلزون شده اندمجریپایان یافتهبلي
6922687ارزیابی ارتباط سطح استرس و ابعاد شخصیتی در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانیمجریپایان یافتهبلي
7910119بررسی اثر هنر درمانی بر رشد زبانی، شناختی و حرکتی در کودکان کم شنوای تحت بازتوانی با سمعک یا پروتز کاشت حلزونمجریپایان یافتهخير
8900873طراحی بانک اطلاعاتی مقالات با هدف تسهیل روند جستجو و ارجاع متخصصین گوش و حلق و بینیمجریپایان یافتهخير
9900477بررسی نتایج حاصل از عمل جراحی عفونت مزمن گوش میانی ازبعد وضعیت گرافت و شنوایی مجریدر دست اجرابلي
10900132بررسی ارزش تشخیصی تصویربرداری سی تی اسکن چند مقطعی با نتایج بدست آمده حین جراحی در بیماران مبتلا به فلج عصب فاسیال متعاقب ترومای استخوان تمپورالمجریپایان یافتهبلي
1189842مقایسه عملکرد ساکول قبل و بعد از عمل استاپدوتومی با استفاده از آزمون VEMP مجریپایان یافتهبلي
1289637بررسی مقایسه ای آستانه تحریک عصب شنوایی در الکترودهای پری مودیولار قبل و بعد از بیرون کشیدن استیلت حین جراحی کاشت حلزونمجریپایان یافتهخير
1389450بررسی ارتباط بین عفونت مزمن گوش میانی با فاصله سینوس سیگموئید و دورای میدل فوسا از کانال گوش خارجیمجریپایان یافتهبلي
1489226بررسی تغییرات شنوایی از راه استخوان به دنبال جراحی اتواسکلروزیسمجریپایان یافتهبلي
1589037بررسی فراوانی اختلالات روماتولوژیک در افراد مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانیمجریپایان یافتهخير
1689003بررسی ارتباط بین عملکرد گوش میانی با بیماریهای پولیپوز بینیمجریپایان یافتهبلي
1788700بررسی ارتباط فاکتورهای خطر آترواسکلروزیس در مبتلایان به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی مجریپایان یافتهبلي
1888476بررسی مقایسه‌ای اندازه‌گیری‌های استخوان گیجگاهی در دو روش جراحی و تصاویر بازسازی شده در سیتی اسکن اسپیرالمجریپایان یافتهبلي
1988376بررسی عملکرد ساکول به کمک تست پتانسیل عضلانی برانگیخته شده توسط سیستم وستیبولر (VEMP) در کاهش شنوائی ناگهانی وارتباط نتایج با علائم وستیبولر وپیش آگهی بیمار از نظر شنوائیمجریپایان یافتهبلي
2087824بررسی تأثیرات رینوپلاستی بر صدامجریپایان یافتهبلي
2187468بررسی فراوانی ویروس هپاتیت C و عوامل همراه آن در 100 بیمار مبتلا به کارسینومای اسکوآموس سل سر و گردن در پنج بیمارستان دانشگاهی ایرانمجریپایان یافتهخير
2286377بررسی فراوانی رنیت آلرژیک در بیماران مبتلا به عفونت مزمن گوش میانیمجریپایان یافتهخير
2386161بررسی آلودگی ابزار معاینه گوش و حلق و بینی در درمانگاه بیمارستان قائم (عج) مشهدمجریپایان یافتهخير
24960624بررسی مقایسه ای مهارت آگاهی فونولوژیکال کودکان کاشت حلزون شده و کودکان با شنوایی نرمال 4 تا6 سالههمکاردر دست اجراخير
25951628بررسی وضعیت سیستم وستیبولار در افراد مبتلا به کم شنوایی حسی عصبی ناگهانی یک طرفههمکاردر دست اجراخير
26951177بررسی تفاوت ضریب هوشی کودکان 5 تا 16 ساله پس از عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی درگوش چپ یا راست مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون خراسان طی سالهای 1380 تاسال 1395همکارپایان یافتهخير
27950859اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه دیدگاه ها و تجارب والدین در رابطه با کاشت حلزون کودکانهمکارپایان یافتهخير
28941572بررسی فروانی جهش هایMYO6(chromosom6:76542558G>A) وDFNB59(ENSP00000364271.4:pArg183Trp) در بیماران ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمیهمکارپایان یافتهبلي
29941463شناسایی عوامل ایجاد کننده اتومایکوزیس توسط روش مولکولی PCR در مشهد، سال 95همکارپایان یافتهبلي
30940725انالیز جهش های شایع ژن های KCNQ1,KCNE1 در بیماران مبتلا به سندرم جرول و لانگ-نیلسنهمکارپایان یافتهبلي
31910785 بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان با جسم خارجی گوش و بینی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج) طی یک دوره یک سالههمکارپایان یافتهبلي
32901017بررسی ارتباط کلونیزاسیون باکتریال نازوفارنکس ( همو فیلوس – برانهاملا – بنوموکوک ) با نوع تغذیه دوران شیرخوارگی در کودکان کودکان زیر 6 سال شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
3389836بررسی ارتباط بین درگیری سیستم ادیووستیبولار و عفونت HTLV1 همکارپایان یافتهبلي
3489771بررسی مقایسه ای آستانه الکتریکی رفلکس رکابی در دو وضعیت متفاوت (قبل و بعد از خارج کردن استیلت الکترود) ) در طی جراحی کاشت حلزونهمکارپایان یافتهخير
3587454بررسی اثر افزوده سیلی مارین در درمان رینیت آلرژیک دائمی همکارپایان یافتهبلي
36960510بررسی و مقایسه پارامتر های رینومتری و رینومانومتری قبل و بعد از عمل جراحی رینوپلاستی و ارتباط آن با میزان رضایت بیمارانناظرعقد قراردادبلي
37951585بررسی نتیجه سونو گرافی گردن وگرافی قفسه صدری و توموگرافی کامپیوتری از نظر تشخیص ضایعه پاتولوژیک دربیماران مبتلا به فلج یک طرفه طناب صوتی ایدوپاتیکناظرعقد قراردادبلي
38950210بررسی میزان گرفتگی بینی بعد از عمل راینوپلاستیناظرپایان یافتهبلي
39931673تبیین سینوزیت بر پایه مکتب طب ایرانی، و مقایسه اثر بخشی فرآورده طب سنتی ایران با درمان کلاسیک، بر سینوزیت مزمنناظردر دست اجرابلي
40931560بررسی تاثیرات رینوپلاستی بر صدا در استفاده کنندگان حرفه ای صداناظردر دست اجرابلي
41911327تشخیص مولکولی عفونت های قارچی در ناحیه سینونازال در بیماران مراجعه کننده به بخش گوش و حلق و بینی بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا (ع)ناظرپایان یافتهخير
42900192بررسی فاصله کومیشرقدامی طنابهای صوتی حقیقی تا اولین حلقه تراشه در بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستان قائم و امام رضاناظرپایان یافتهبلي
4387454بررسی اثر افزوده سیلی مارین در درمان رینیت آلرژیک دائمی ناظرپایان یافتهبلي
4486541بررسی فراوانی و فاکتورهای مستعد کننده کاهش شنوایی در موالید زایشگاه بیمارستان سینا و نوزادان کم وزن به مدعت یک سالناظرپایان یافتهخير
4586440بررسی طرح گوناگونی شاخه های عصب فاسیال در غده پاروتید در 50 جسد تازهناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962883La pérdida súbita de la audición, jestá asociada con un mayor riesgo de aterosclerosis?scopusPrensa Medica Argentina1396اول
2960683Middle ear function in sinonasal polyposisISIEUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY1395مسئول
3954211Psychological status in children with ear and nose foreign body insertionISIInternational Journal of Pediatric Otorhinolaryngology1395مسئول
4951249Is Sudden Hearing Loss Associated with Atherosclerosis?PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395اول
5940492Breastfeeding and Nasopharyngeal Colonization With Common Respiratory Pathogens Among ChildrenISCShiraz E-Med J.1394دوم
6934779Is Human T-Lymphotropic Virus Type 1 Infection Associated With Hearing Loss?ISILARYNGOSCOPE1394مسئول
7933969Hearing disorders in Turner’s syndrome: a survey from IranISIEuropean Archives of Oto-Rhino-Laryngology1393چهارم
8932713Temporal Bone Measurements; A Comparison Between Rendered Spiral CT and SurgeryPMCIranian Journal of Radiology1393دوم
9931757An unusual cause of dysphonia with hemoptysis: a laryngeal live leechPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393اول
10930969مقایسه ی باکتری های سطح و مرکز لوزه در بیماران تونسیلکتومی شدهISCمجله گوش ، گلو، بینی و حنجره ایران1389اول و مسئول
1192726Music Training Program: A Method Based on Language Development and Principles of Neuroscience to Optimize Speech and Language Skills in Hearing-Impaired ChildrenscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1392مسئول
12924798The Potential Effects of Rhinoplasty on VoiceISIPlastic & Reconstructive Surgery:1392سوم
13924599Saccular Function after StapedotomyISIOtolaryngology -- Head and Neck Surgery1391دوم
14924598Periorbital Ecchymosis and Subconjunctival Hemorrhage following Ear SurgeryPMCISRN Otolaryngol1392اول
15924596Accuracy of high-resolution computed tomography in locating facial nerve injury sites in temporal bone traumaISIEuropean Archives of Oto-Rhino-Laryngology1392اول
16924594Use of a Sternocleidomastoid Myocutaneous Flap Based on the Sternocleidomastoid Branch of the Superior Thyroid Artery to Reconstruct Extensive Cheek DefectsISIAesthetic Plastic Surgery1392دوم
17924379Effect of stylet removal on neural response telemetry and stapedial reflex thresholds during cochlear implantation.ISIAURIS NASUS LARYNX1393اول
18923441Mandibular Metastasis from Follicular Thyroid Carcinoma: A Rare Case after Twelve YearsISIArchives of Iranian Medicine1392مسئول
19922738The distance of the sigmoid sinus and the middle fossa dura from the external auditory canal in chronic otitis mediaISISurgical and radiologic anatomy1392اول
2092190Prediction of stapes footplate thickness based on the level of hearing loss in otosclerosisPMCENT-Ear, Nose & Throat Journal.1391چهارم
21921085Outcome of stapes surgery for tinnitus recovery in otosclerosisPMCInternational Tinnitus Journal1391اول
2291876Recurrent meningitis due to spontaneous cerebrospinal fluid otorrhea in adultsISIThe Mediterranean Journal of Otology1386مسئول
2391293A Broken Metallic Tracheostomy TubescopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1391مسئول
2490803Hepatitis C virus in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck in Iran: is there any relation?ISIEuropean archives of oto-rhino-laryngology1390پنجم به بعد
2590426Effect of Silymarin in the Treatment of Allergic RhinitisISIOtolaryngology -- Head and Neck Surgery1390پنجم به بعد
2690364Recurrence of Cholesteatoma Mimicking Dural Herniationindex copernicusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390مسئول
2790177A penetrating pellet jeopardizing internal carotid arteryscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390اول
2890146Studying VEMP in Sudden Sensorineural Hearing LossscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390مسئول
2989496The comparison between the bacteria flora in tonsils' surface and center in patients undergone tonsillectomy سایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1389اول و مسئول
3089232Classification of voice disorder in children with cochlear implantation and hearing aid using multiple classifier fusionISIBioMedical Engineering Online 1389پنجم به بعد
3189136Allergic rhinitis and chronic suppurative otitis mediaISIEur Arch Otorhinolaryngol1389دوم
3288350The efficacy of clonidine on intraoperative bleeding in middle ear microsurgery(Emro (IMEMRمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388مسئول
3388345ادیومتری و وضعیت استخوانچه ها در بیماران مبتلا به عفونت مزمن گوش میانیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388اول و مسئول
3487573گزارش یک مورد مبتلا به توبرکولوز با درگیری همزمان نازوفارنکس، لوزه ی کامی و غدد لنفاوی گردنindex copernicusمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران،1387
3587560گزارش یک مورد کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی ناشی از درگیری متاستاتیک ساک اندولنفاتیک در استخوان گیجگاهیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387مسئول
3687356گزارش یک بیمار مبتلا به توبرکولوز با درگیری همزمان نازوفارنکس، لوزه ی کامی و غدد لنفاوی گردنسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1953079یک گزارش از یک عفونت گوش میانی ایجاد شده توسط آسپرژیلوس فلاووس در ایران1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosiساریپوستر1395خير
2932947Otitis Media with EffusionThe 14th international congress of iranian society of otolaryngology head and neck surgeryتهرانسخنرانی1393بله
3932778Postoperative consideration in Glomus tumor surgery20th world congress Seoul Korea 2013Seoulسخنرانی1392بله
4931785Cochlear implant in open cavities13th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologiesمونیخسخنرانی1393بله
5924274Is Sudden Hearing Loss Associated with Increased Risk of Atherosclerosis?global otology research meeting-29th politzer society meetingآنتالیاسخنرانی1392بله
6924272HTLV-1 Infection and audivestibular involwementglobal otology research meeting-29th politzer society meetingآنتالیاسخنرانی1392خير
7923578The role of feeding during infancy on nasopharyngeal colonization with common respiratory pathogens in childrenAMERICAN RHINOLOGIC SOCIETYالعلبغپوستر1391خير
8923552درمان تومور گلوموس(مدراتور پانل)بیستمین کنگره جهانی گوش و حلق و بینی (IFOS)کره - سئولسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه