سپیده  باقری
خلاصه عملکرد سپیده  باقری
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

سپیده باقری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سپیده باقری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : bagheris@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1382دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیماریهای کودکانپزشک متخصص1387دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960759بررسی حساسیت آنتی بیوتیکیE-Coli مولد عفونت ادراری در کشتهای مثبت ادراری مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر شیخ مشهدمجریدر دست اجرابلي
2960661بررسی یافته های چشمی در بیماران سندرم نفروتیک با مصرف طولانی کورتیکواستروییدمجریپایان یافتهبلي
3940694بررسی توصیفی مایع نخاع درکودکان 6 ماه تا 18 ماهه با اولین حمله تب و تشنج سادهمجریپایان یافتهبلي
4921046بررسی استفاده از سونوگرافی برای ارزیابی دهیدراتاسیون در کودکان با گاستروانتریت مجریپایان یافتهبلي
5920870بررسی شیوع وانواع آنمی در کودکان 6 ماه تا 59 ماه بستری شده در اورژانس اطفال بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 92-93مجریپایان یافتهبلي
6911099بررسی فراوانی اختلالات الکترولیتی در بیماران مبتلا به گاستروانتریت در بیمارستان دکتر شیخمجریپایان یافتهبلي
7971103بررسی فراوانی استرس هیپرگلیسمی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان اکبر براساس نوع بیماریهمکاردر دست اجراخير
8970894بررسی فراوانی مصرف شیر خشک و علل شروع آن در شیرخواران بستری شده در اورژانس بیمارستان اکبر، قائم (عج) و امام رضا (ع)همکاردر دست اجراخير
9970309بررسی ارزش پروکلسیتونین سرم وکالپروتکتین ادراری در پیشگویی بروزاسکارکلیه دراولین اپیزودعفونت ادراری تب دار کودکان2ماهه تا24 ماهههمکارعقد قراردادخير
10961573بررسی ارتباط بین انواژیناسیون و شاخص وزنی بر اساس سن و نوع تغذیه در شیرخواران 6 ماه تا 2 سال مبتلا به انواژیناسیون مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و اکبر.همکارعقد قراردادبلي
11960674بررسی فراوانی اختلال رشد (failure to thrive) و علل زمینه ای اختلال رشد شدید (severe) در جمعیت کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به کلینیک غدد کودکان در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
12951576بررسی 5 ساله موارد مرگ کودک در بیمارستان دکتر شیخ مشهد (1391-1395)همکاردر دست اجرابلي
13951299بررسی تغییرات IL18 (اینترلوکین 18 ) ادراری در بیماران تحت درمان با آمینوگلیکوزیدها در بخش اورژانس و نفرولوژی بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 96همکاردر دست اجرابلي
14951261بررسی پیامد اموزشی و پژوهشی پایان نامه های گروه کودکان در فاصله سالهای 1391 تا 1394همکاردر دست اجرابلي
15951238بررسی ده ساله بیماران مبتلا به سندروم بارتر در بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي
16951234بررسی تاثیر موسیقی بر درد و اضطراب کودکان تحت اقدامات پزشکی : مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمکاردر دست اجرابلي
17930310بررسی علل و پیامدهای ترخیص با رضایت شخصی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي
18921199بررسی ارتباط انواع آنمی و اندکس های گلبول قرمز با تشنج ناشی از تب در کودکان 6ماه تا 5 سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي
19920907بررسی میزان تخمین دستیاران کودکان از دهیدراتاسیون در کودکان مبتلا به گاستروانتریتهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972041Cystatin C as a biomarker of acute kidney injury in a group of critically ill children in a pediatric intensive care unitscopusJournal of Renal Injury Prevention1397اول
2971827Microbiology of Upper Respiratory Tract Pathogens in Cystic Fibrosis PatientsscopusActa Medica Iranica1397سوم
3961785Acute Lymphoblastic Leukemia Following Nasopharyngeal Carcinoma: Report of an Unusual CasePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396مسئول
4961523Clinical Course of Children and Adolescents with Primary Vesicoureteral Reflux: A retrospective study of 958 patientsscopusBANTAO Journal1395مسئول
5961056The Effect of Postpartum Mother–Infant Skin-to-Skin Contact on Exclusive Breastfeeding In neonatal period: A Randomized Controlled TrialISIInternational Journal of Pediatrics1396چهارم
6960202Long-Term Neurodevelopmental Outcome of Neonates with Hypernatremic Dehydration.ISIBREASTFEEDING MEDICINE1396پنجم
7960103A Cross Sectional Study of Opioid Poisoning in Children at a Tertiary CenterChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology (APJMT)1395سوم
8951670The Effect of Kangaroo Mother Care Immediately after Delivery on Mother-infant Attachment 3 Months after DeliveryISIinternational journal of pediatrics1395مسئول
9941765Delayed Diagnosis of Hypothyroidism in Children: Report of 3 CasesISIIran Red Crescent Med1394دوم
10940432metabolic alkalosis in children with chronic kidney diseaseEmbasehealthmed journal1394مسئول
11940422Hypercalciuria following ceftriaxone a fact or mythPMCjournal of renal injury prevention1394چهارم
12935157Evaluating the effect of time and temperature on urine culture results of children with bag and midstream methodISCنشریه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394چهارم
13935098Labial adhesion and bacteriuriaISIJournal of the Turkish German Gynecological Association1394مسئول
14934840The effect of an interventional program based on the Theory of Ethology on infant breastfeeding competencescopusIranian Journal of Neonatology1393دوم
15934725Comparison between infants receiving traditional supplements (camel thorn, flix weed, and sugar water) and exclusively breast fed infantsPMCAvicenna journal of phytomedicine1394مسئول
16934691Teaching final-year medical students in a paediatric ambulatory care unit.PMCThe clinical teacher1393پنجم
17934491Impact of Inhaled Corticosteroids on Emergency Department visits and hospitalization Rates of Children with Persistent Asthmaindex copernicusHealthMed journal1394دوم
18934460Are Obese Children at Increased Risk of Micronutrient Deficiency?Embasepakistan pediatric journal1393مسئول
19933455Effect of Kangaroo Mother Care on breastfeeding self-efficacy in primiparous women, 3 month after child birthscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393دوم
20932443Significant Neonatal Weight Loss Related to Idiopathic Neonatal Hyper BilirubinemiaISIinternational journal of pediatrics1393سوم
21931619Rapid Intravenous Rehydration to Correct Dehydration and Resolve Vomiting: In Children with Acute GastroenteritisscopusTurk J Emerg Med1393مسئول
22930512How to encounter the child in comaChemical Abstractreviews in clinical medicine1392دوم
23925157Effect of immediate and continuous mother–infant skin-to-skin contact on breastfeeding self-efficacy of primiparous women:A randomised control trialISIWomen and Birth1392مسئول
24925108Neonatal Tetanus in Mashhad (North East of Iran) over a 17 Year periodscopusiranian journal of neonatalogy1393مسئول
25924827Association of Pediatric Stress Hyperglycemia with Insulin Metabolism DisordersChemical Abstractinternational journal of pediatrics1392مسئول
26924753Precocious Puberty: An Unusual Presentation of HypothyroidismChemical Abstractinternational journal of pediatrics1392مسئول
27924381Acute Suppurative Thyroiditis with Thyroid Abscess (Case Report and Review of the LiteraturePMCiranian journal of otolaryngology1392سوم
28924040Streptococcus pneumoniae aasociated hemolytic uremic syndrome: A case ReportISCjournal of pediatric nephrology1392مسئول
29922666prevalence and risk factors of preterm labor in Imam Reza hospital (1381-1382)Biological Abstractمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1384چهارم
3092235The Comparison of Workshop-Training and Booklet-Offering on Knowledge, Health Beliefs and Behavior of Breastfeeding after Deliveryscopusزنان مامایی و نازایی ایران1391مسئول
3192175Zinc Deficiency in Pregnancy and Fetal - Neonatal Outcomes and Impact of the Supplements on Pregnancy OutcomesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neonatology1391دوم
32921623Relationship between Obesity and Iron, Calcium and Phosphorus levels in Obese Children 2 - 16 Years OldSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391سوم
3388071Treatment effect of ciofibrate in jaundiced low birth weight neonatesISIInternational Journal of Hematology and Oncology1388پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932758The effect of kangaroo mother care immediately after delivery on mother-infant attachment and maternal anxiety about the baby 3 months after delivery: A Randomized Controlled Trialچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1393خير
2932755Zinc Supplementation in Pregnancy and Improve Infancy survivalچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1393خير
3930515The effect of an interventional program based on the Theory of Ethology on infant breastfeeding competenceتغذیه، رشد و تکامل کودکان و نوزادانمشهدپوستر1392خير
4930418مکمل زینک و بهره هوشی کودکان دبستانیاولین کنگره الکتروانسفالوگرافی و صرع کودکان و سیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکان ایرانمشهدسخنرانی1392خير
5923777فقر روی در حاملگی و پیامدهای جنینی و نوزادی آن و تاثیر تجویز مکملهای روی در دوران بارداری بر این پیامدهاچهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطرزاهدانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1141بیماریهای کلیه و ادرای تناسلی در نوزادان1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19903فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29676فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19169کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1393

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه