حمیده  معلم زاده حقیقی
خلاصه عملکرد حمیده  معلم زاده حقیقی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمیده معلم زاده حقیقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمیده معلم زاده حقیقی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : داروسازی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : MoalemzadehH1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داروسازیدکترای حرفه ای1379

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941235ارزیابی نقش نقص عملکرد آنزیم دی هیدروپیریمین دهیدروژناز در بروز علائم سمیت داروی کپسیتابین در بیماران سرطانیمجریپایان یافتهبلي
2911297ارزیابی امکان القای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانی با استفاده از هومیوپاتیمجریپایان یافتهخير
3961297بررسی سطح سرمی روی و مس در بیماران آلوده به ویروس انسانی لنفوتروپیک سلول Tنوع 1 (HTLV1)همکارپایان یافتهبلي
4950973فرمولاسیون و بهینه سازی پلت کارواکرول (carvacrol) به روش اکستروژن – اسفرونایزیشنهمکارپایان یافتهبلي
5950951بررسی ارتباط غلظت سرمی تعدادی از ریزمغذی ها با شدت ‎جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونر در بیماران مبتلا به جریان آهسته عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
6940870اندازه گیری غلظت فلزات سنگین مس، روی، آهن، کادمیوم و سرب در گندم های جمع آوری شده از سیلوهای استان گلستان به روش طیف سنجی جذب اتمیهمکارپایان یافتهخير
7940247بررسی نقش پیش گویی کننده روی ، مس و سوپراکسید دیسموتاز و حذف 50 bp در پروموتر ژن SOD1 در وقوع بیماریهای قلبی عروقیهمکارپایان یافتهبلي
8931561بررسی میزان اتانول و متانول در برندهای تجاری ماءالشعیر موجود در بازار ایرانهمکارپایان یافتهبلي
9930754اندازه گیری میزان جیوه روغن ماهی وروغن کبد ماهی در داروها ی موجود در بازار دارویی ایران به روش جذب اتمیهمکارپایان یافتهبلي
1088438بررسی میزان بعضی ازفلزات کمیاب سنگین (Trace heavy metal)درنمونه های عسل موجود در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
1188316اندازه گیری سموم آلدی کارب، بنتازون، مولینات، تیو بنکارب و پاراتیون در آبهای لوله کشی شهر مشهد و مقایسه آن باآبهای معدنی بسته بندی شده موجود دربازارهمکارپایان یافتهخير
1287849استخراج، خالص‌سازی و تعیین ساختمان سزکویی ترپن کومارین‌های موجود در ریشه کمای بینالودی (Ferula flabelliloba) و آنالیز ترکیبات فرار میوه با GC/MSهمکارپایان یافتهخير
1385336جداسازی انانتیومرهای R و S آملو دیپین از یکدیگرهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982239Altered serum Zinc and Copper in Iranian Adults who were of normal weight but metabolically obeseISIScientific reports1398پنجم به بعد
2980292Design, Synthesis, and In Vitro Evaluation of Low Molecular Weight Protamine (LMWP)-Based Amphiphilic Conjugates as Gene Delivery Carriers.ISIAAPS PharmSciTech1397سوم
3974308Association Between Hypertension in Healthy Participants and Zinc and Copper Status: a Population-Based StudyISIBiological trace element research1398پنجم به بعد
4974002Association Between Trace Element Status and Depression in HTLV-1-Infected Patients: a Retrospective Cohort StudyISIBiological trace element research1398پنجم به بعد
5973510Design, synthesis and biological evaluation of novel benzo- and tetrahydrobenzo-[h]quinoline derivatives as potential DNAintercalating antitumor agentsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1397پنجم به بعد
6973470association between serum zinc and copper levels and antioxidant defense in subjects infected with human T-lymphotropic virus type 1PMCJournal of Blood Medicine1397پنجم به بعد
7972122methanol and ethanol concentration in commonly used brands of maalshaeer in iran: estimation of dietary intake and risk assessmentPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1397پنجم به بعد
8971135Distribution and variability of n-alkanes in waxes of conifersISIJournal of Forestry Research سوم
9970037Serum and dietary zinc and copper in Iranian girlsISIClinical Biochemistry1397پنجم به بعد
10961620concentration of heavy metal in iranian market rice and associated population health riskISIQuality Assurance and Safety of Crops & Foods1396پنجم به بعد
11932120Sustained drug release using supramolecular hydrogels composed of cyclodextrin inclusion complexes with PCL/PEG multiple block copolymersISIIran Polym J1393پنجم به بعد
12925016Survey of heavy metals concentration in Mashhad drinking water in 2011SID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی رازی1392پنجم
13924888Preparation of a Sustained Release Drug Delivery System for Dexamethasone by a Thermosensitive, In Situ Forming Hydrogel for Use in Differentiation of Dental PulpPMCISRN Pharmaceutics1392پنجم به بعد
1491025Determination of parathion, aldicarb, and thiobencarb in tap water and bottled mineral water in Mashhad, IranISIDrug and Chemical Toxicology1391پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963608ارزیابی میزان روی در بیماران مبتلا به HTLVNLRCS International Congressمشهدپوستر1396خير
2923964طراحی بانک برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) بصورت فایل کتابخانه اینخستین کنگره دانشجویی طب نظامی و مدیریت بهداشت و درمان نیروهای مسلحتهرانپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه