پرستو  تاج زاده

 فعالیت های پژوهشی

 

پرستو تاج زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): پرستو تاج زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : میکروب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : TajzadehP2@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
Bacteria Geneticدکترا (Ph.D.)1394UKM

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940301بررسی میزان کلونیزاسیون کلستریدیوم دیفیشلسی در کودکان بستری مبتلا به بدخیمی در بخش هماتولوژی-انکولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهدمجریپایان یافتهخير
2940145بررسی میزان کلونیزاسیون Clostridium difficile در نزد بیماران بالغ بستری در بیمارستان شهید مدرس کاشمرمجریدر دست اجراخير
3931777بررسي سرولوژيکي تيتر آنتي بادي عليه آنتي ژن بروسلا در خون اهدا کنندگان شهرستان کاشمر در سال97-1396مجریدر دست اجراخير
484148بررسی عوامل باکتریال عفونت ادراری بدون علامت نزد دانشجویان دختر دانشکده پیراپزشکی و بهداشت مشهدمجریپایان یافتهخير
583039بررسی تاثیر سوکروز در محیط کشت خون آماده شده در مشهد بیمارستان امام رضا (ع) بیمارانی که قبل از نمونه گیری در درمان آنها از پنی سیلین یا سفالوسپورین استفاده شده استمجریپایان یافتهخير
683013بررسی تاثیر مواد ضد انعقادی مختلف بر روی قدرت جداسازی باکتریها در آزمایش کشت خونمجریپایان یافتهخير
7960179بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی درباره ی اهمیت آموزش بالینی آناتومیهمکاردر دست اجراخير
8951820بررسی اثر ضد میکروبی ماده دندانی Nano curcumin Pulpal Paste (NCPP) در مقایسه با (ZOE) Zinc oxide eugenol به روش MIC و MBC بر روی رشد شاخصهای باکتریال گرم منفی عفونتهای دندانیهمکاردر دست اجرابلي
9951819بررسی اثر ضد میکروبی ماده دندانی NanoCurcumin Pulpal Paste (NCPP) در مقایسه با (ZOE) Zinc oxide eugenol به روش MIC و MBC بر روی رشد شاخصهای باکتریال گرم مثبت عفونتهای دندانیهمکاردر دست اجرابلي
10940098مقایسه اثر ضد میکروبی سه سیلر Nano ZNO , AH26 و Kerr pulp canal sealer EWTهمکارپایان یافتهبلي
11931763بررسی فلور میکروبی حلق و بینی کادر پرستاری شاغل در بخشهای مختلف بیمارستان هفده شهریور مشهدهمکارپایان یافتهخير
12931751جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا از کشت های خون بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاهی مشهد وبررسی حساسیت آنها نسبت به فلوکونازولهمکارپایان یافتهبلي
13931038تعیین فراوانی و الگوی مقاومت دارویی باکتریهای جدا شده از نمونه های پوستی ارسالی از بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) طی سال 1393تا 1394همکاردر دست اجراخير
14930798شناسائی ملکولی گونه های لیشمانیا و مایکوباکتریوم جداشده از ضایعات جلدی بیماران با تشخیص نادرست مراجعه کننده به آزمایشگاه های بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد( 94-1393)همکارپایان یافتهبلي
1585328بررسی مقاومت استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A نسبت به اریترومایسین با روش MICهمکارپایان یافتهخير
1683221مقایسه کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در واژن مادران باردار دیابتیک با زنان باردار غیر دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت و بیمارستان حضرت زینب (س) در سال 84_83همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961880Cutaneous Leishmaniasis or Fish tank granuloma?: Which one is the correct diagnosis? A Case series Study on Fish tank Granuloma with Primary Diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis in Mashhad, IranISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1396چهارم
2935485Study of bacterial agents in acquired and nosocommial infections using blood culture resultsISCدانشور پزشکی (دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد)1385سوم
3935483A history of Burkholderia-caused infections in IranISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1392دوم
488577A report on patients who were suspected gonorrhea and refereed to the clinical laboratories of Mashhad scopusKoomesh 1388چهارم
588506گزارش موارد مراجعه کنندگان مشکوک به سوزاک به آزمایشگاه های تشخیص طبی مشهدindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان1388چهارم
686549Study of the bacterial agents in nosocomial and acquired infections based on the blood culture in neonatal intensive care unit of a hospital, north east of IranISISAUDI MEDICAL JOURNAL1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952521اشکال در تشخیص گرانولوم تنگ ماهی، یک بیماری نوپدید در مشهد (مطالعه ملکولی برای اولین بار در ایران)ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه