محسن  نعمتی
خلاصه عملکرد محسن  نعمتی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محسن نعمتی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محسن نعمتی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : علوم تغذیه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : NematyM@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1970082مقایسه ترکیب اسیدهای چرب نمونه های شیر و خون مادران دارای اضافه وزن و چاقمجریدر دست اجرابلي
2961636بررسی اثر پروپولیس بر وضعیت استئاتوز و فیبروز کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیمجریدر دست اجرابلي
3951835بررسی مقایسه ای میزان انرژی متابولیسم دوره استراحت (RMR) وترکیب بدنی در بیماران چاق کاندید جراحی بای پس معده، قبل و بعد از عمل جراحیمجریدر دست اجرابلي
4951732بررسی اثر نان جو فراسودمند بر کاهش اشتها و تشنگی طی روزه‌داریمجریپایان یافتهخير
5951586بررسی وضعیت عملکرد،استئاتوزو فیبروز کبدی در بیماران دارای چاقی مرضی به دنبال جراحی بای پس معدهمجریدر دست اجرابلي
6950332بررسی ارتباط الگوهای غذایی و شاخص دریافت غذایی سالم در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرامجریپایان یافتهبلي
7950311بررسی ارتباط تغییرات بیومارکر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و گیرنده 1 آن با کبد چرب غیر الکلی NAFLD)) در نوجوانان 9 تا 18 سال با BMI بالای صدک 85مجریپایان یافتهبلي
8950219بررسی مقایسه ای ترکیب اسیدهای چرب شیر مادران با شاخص توده بدنی مختلفمجریدر دست اجرابلي
9950187بررسی ارتباط شاخص کبد چرب(FLI )و پارامترهای آنتروپومتریک با کبدچرب غیر الکلی بر اساس گریدبندی فیبرواسکن و CAP اساس گریدبندی فیبرواسکن و CAPمجریپایان یافتهبلي
10941768تبیین چاقی از منظر طب سنتی ایرانی و مقایسه ی اثربخشی بسته های درمانی طب سنتی با طب کلاسیک در درمان اضافه وزنمجریپایان یافتهبلي
11941586اجرا و سنجش پایلوت مداخله بومی سازی شده با هدف افزایش فعالیت بدنی و تغذیه سالم در میان کودکان پیش دبستانیمجریپایان یافتهبلي
12941310بررسی مقایسه ای روش های تشخیصی کبد چرب (فیبرواسکن ، DEXAوسونوگرافی) با تغییرات انتروپومتریک در گروه سنی 9-18 سال وتعیین توپوگرافی بیماران کبدچرب(NAFLD)مجریپایان یافتهبلي
13940600تبیین سیالیت خون و بررسی تأثیر فرآورده‌ی غذایی مبتنی بر طب سنتی بر سیالیت خون در بیماران پلی‌سایتمیمجریپایان یافتهبلي
14940495بررسی تعادل پراکسیدان آنتی اکسیدان سرم در افراد داوطلب کاهش وزن به روش RU-en-Y گاستریک بای پس قبل از عمل و 6 ماه بعد از عملمجریپایان یافتهبلي
15940149بررسی رابطه بین تغییرات عادت غذایی با فاکتورهای بیوشیمیایی خون، فشار داخل چشمی و پارامترهای بیومتریک چشم در ماه رمضانمجریپایان یافتهبلي
16940055تعیین سبک های خورد و خوراک وارتباط آن با شاخص توده بدنی در معلمین شهر قوچانمجریدر دست اجرابلي
17940022بررسی تاثیر روزه داری بر روی فاکتورهای التهابی hs-CRP ، آنزیم های کبدی ، آنزیم های آنتی اکسیدان و آنزیم های MMP2 و MMP9 در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیمجریپایان یافتهبلي
18930758بررسی تأثیر آبنبات کاهش اشتها(anorexigenic candy)، فرآورده مبتنی بر طب ایرانی، بر میل به غذا و وزنمجریپایان یافتهبلي
19930491تعیین ارتباط وضعیت امنیت غذایی ،الگوی غذایی و دریافت غذایی با ضریب هوشی (IQ) در کودکانمجریپایان یافتهبلي
20930346بررسی میزان شیوع ناامنی غذایی ورابطه آن باالگوهای غذایی وریزمغذی هادرمنطقه گلشهردرسال1393مجریپایان یافتهبلي
21930300بررسی مقطعی برنامه ای مدیریت وزن در دو کلینیک خصوصی و دولتی در فاصله سالهای 1388 تا 1393مجریپایان یافتهبلي
22930241بررسی شیوع میزان ناامنی غذایی و رابطه آن با وضعیت وزن مادر و کودک در خانوارهای ایرانی ساکن منطقه گلشهر مشهد در سال 93مجریپایان یافتهبلي
23930229بررسی تاثیر روزه داری بر اسید های چرب پلاسما، شاخص های تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان، مقاومت به انسولین، آنزیم های کبدی، پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیمجریپایان یافتهبلي
24930166مقایسه سطح پلاسمایی مس و روی در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و باردار سالممجریپایان یافتهبلي
25922761بررسی تعادل میان اکسیدانت –آنتی اکسیدانت سرمی در افراد ورزشکار حرفه ای و غیرورزشکار و ارتباط آن با برخی عوامل خطرساز سندرم متابولیک و اضافه وزن و چاقیمجریپایان یافتهبلي
26922501بررسی مقایسه اثر بخشی رژیم غذایی مبتنی بر طب سنتی ایرانی و رژیم غذایی مبتنی بر طب رایج در بیماران کبد چرب غیرالکلیمجریپایان یافتهبلي
27921599بررسی الگوهای غذایی کودکان دارای پوسیدگی زودرس کودکی و بدون پوسیدگی براساس نمایه تغذیه سالم در کودکان ۳-۶ سال مهدکودکهای شهر مشهد درسال ۱۳۹۲مجریپایان یافتهبلي
28921479بررسی اثر حذف سحری و تغییر مدت زمان روزه داری در ماه رمضان بر شاخص های آنتروپومتریک و بیوشیمیایی بدنمجریپایان یافتهبلي
29920991بررسی ارتباط الگوی غذایی غالب با منارک زودرس در دختران7 تا 12 ساله ی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاهمجریپایان یافتهبلي
30920937بررسی اثر نمایه گلایسمی رژیم غذایی بر فشار خون 24 ساعته در افراد با فشار خون نرمالمجریپایان یافتهبلي
31920936بررسی مقایسه ای الگوی غذایی در دختران نوجوان با سبک خورد و خوراک بازداری و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
32920842بررسی رابطه ی نمایه ی تغذیه ی سالم واندازه های تن سنجی در دختران 18-30 ساله ی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در سراسر کشورمجریپایان یافتهبلي
33920757تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بر ناامنی غذایی خانوار پناهندگان: مطالعه ی مقیاسه ی پناهندگان افغان پس از مهاجرت، در آخرین کشور محل اقامت و در کانادامجریپایان یافتهخير
34920585بررسی سطوح سرمی miRNA-21,miRNA-16 وmiRNA-217 و اثرات مکمل L – کارنیتین بر تغییرات سطوح آنها ، TNF-α ، TGF-β و مالون دی الدئید در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی ( NASH) تحت رژیم کاهش وزنمجریپایان یافتهخير
35910906بررسی نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی با تجربه پوسیدگی دردانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391مجریپایان یافتهبلي
36910306بررسی ارتباط دریافت و الگوی غذایی غالب با بیماری کبد چرب غیر الکلی در افراد مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد-1391مجریپایان یافتهبلي
37910126بررسی ارتباط بین میزان دریافت و سطح سرمی اسیدهای چرب w-3و چاقیمجریپایان یافتهبلي
38910014بررسی اثر روزه داری بر آزمایشات بیوشیمیایی در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
39901121بررسی اضافه وزن و چاقی و ریسک فاکتورهای سندرم متابولیک در افراد با سابقه ورزش حرفه ای و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
40901021بررسی ارتباط بین فاکتورهای تغذیه ای و خونی با شدت بیماری پسوریازیسمجریپایان یافتهبلي
41900413بررسی تغییرات زیرگروه های لنفوسیتی در طی برنامه ی کاهش وزن در افراد با BMI≥ 30 و مقایسه با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
42900383تعیین نمایه گلایسمی (Glycaemic Index) برنج کلات در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
43900368تعیین اعتبار و تکرارپذیری پرسشنامه بسامد غذایی جمعیت شهری ایران- معتبرسازی پرسشنامه بسامد غذایی از طریق ثبت غذایی سه روزه – درشت مغذی هامجریپایان یافتهبلي
44900315تعیین اعتبار و تکرارپذیری پرسشنامه بسامد غذایی جمعیت شهری ایران- معتبرسازی بیوشیمیاییمجریپایان یافتهبلي
4589878بررسی اثر برنامة تمرین هوازی بر سطح سرمی ترنس آمینازها و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلیمجریپایان یافتهبلي
4689746بررسی تغییرات وزن و ترکیب بدن قبل و بعد از تعطیلات عید نوروز و ارزیابی عادات غذایی در عید نوروز مجریپایان یافتهبلي
4789341مقایسه نتایج درمانی دو روش کنترل قند خون به روش کنترل حاد و روش معمول در بیماران تغذیه وریدی بستری در بخش مراقبت های ویژهمجریپایان یافتهبلي
4889198بررسی میزان موفقیت عمل جراحی گاستریک بای پس برکاهش وزن و فاکتور های متابولیک در چاقی مرضی مجریپایان یافتهخير
4989095بررسی میزان پاسخ به رژیم درمانی در بیماران مبتلا به چاقی و کمبود وزن مراجعه کننده به کلینیک تخصصی تغذیه در مراکز آموزشی قائم(عج) و امام رضا(ع) در سال 1389مجریپایان یافتهبلي
5087833بررسی چاقی در بیماران مبتلا به سوریازیس پلاک مزمن مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان امام رضا طی سالهای 88-1387 در مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
5187598بررسی ارتباط اثرات اشتها آوری گیاهان شاهدانه، بومادران، گشنیز و افسنتین با اندازه گیری هورمون گرلین در رتمجریپایان یافتهبلي
5287290بررسی فاکتورهای خطر جدید بیماریهای عروق کرونر در نوجوانان چاق در مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
5387289بررسی تغییرات سطح BMI در دختران استفاده کننده از آگونیست هورمون های آزاد کننده گنادوتروپین جهت درمان بلوغ زودرسمجریپایان یافتهخير
5487283مطالعه شیوع سو ء تغذیه در بیماران در ابتدای بستری شدن در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین مقایسه تعادل اکسیدان و آنتی اکسیدان سرم خون بیماران در ابتدا و انتهای بستری در بخش های ICU -داخلی-سوختگی-اورتوپدی-دیالیز و قلبمجریپایان یافتهخير
5587224بررسی وضعیت تغذیه ای ، تغییر عوامل خطر بیماریهای قلبی-عروقی ، کنترل دیابت، کنترل بیماری آسم و میزان بروز کولیک کلیوی در مدت امساک از خوردن و آشامیدن از زمان اذان صبح تا اذان مغرب در طول ماه مبارک رمضان.مجریپایان یافتهخير
5687195بررسی سرمی بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در بیماران با سکته مغزی و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
5787193بررسی تاثیر استاتین بر تعادل اکسیدان ها و آنتی اکسیدان هامجریپایان یافتهخير
5887184بررسی تفاوت سطح هورمون گرلین (Ghrelin) در بیماران با عمل جراحی عروق کرونری با پمپ قلبی-ریوی و بدون پمپمجریپایان یافتهخير
5987133بررسی تاثیر آلودگی خربزه با دیازینون بر سطح خونی کولین استراز داوطلبین سالممجریپایان یافتهخير
6086674بررسی و تدوین حداقل استانداردهای مربوط به نیازهای فیزیولوژیک زندانیان (تغذیه )مجریپایان یافتهخير
6186600ارزیابی وضع تغذیه کودکان معلول جسمی - حرکتی مدارس شهر تهرانمجریپایان یافتهخير
6285410تعیین نمایه گلیسمی(Glycaemic Index) انواع نان در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
6385372بررسی وضعیت تغذیه ای در بیماران هنگام بستری و هنگام ترخیص در بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا(ع) مشهدمجریپایان یافتهخير
64961849بررسی ارتباط گرمی و سردی مزاج با برخی معیارهای سبک زندگی(خواب، خوراک، فعالیت)، تنسنجی، کالریمتری و یافته های بیوشیمیایی در جمعیتی از داوطلبین سالم پرشین کوهورتهمکارعقد قراردادخير
65961721مقایسه الگوی تغذیه و میزان سرمی ویتامین های E,C,A در بیماران مبتلا به سرطان سلول‌های سنگ ‌فرشی سر‌وگردن وافراد سالم:یک مطالعه موردی – شاهدیهمکاردر دست اجرابلي
66961631بررسی ارتباط بین کیفیت رژیم غذایی و بیومارکر التهابی hs-CRP با علائم اختلالات خلقیِ افسردگی و اضطرابهمکاردر دست اجراخير
67961583بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بسامد خوراک کودکان پیش دبستانی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
68961219مقایسه الگوی تغذیه بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی و افراد سالم در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1396-1397همکارپایان یافتهخير
69961204تأثیر مدل های فعالیت بدنی به همراه مکمل دهی الیگوپین بر روی شاخص های التهابی و بیوشیمیایی در رت های ویستار مبتلا به کبد چرب غیرالکلیهمکاردر دست اجراخير
70961193بررسی فراوانی مصرف مکمل‌های بدنسازی و میزان آگاهی از عوارض آن‌ها در مردان ورزشکار باشگاه‌های بدنسازی مشهد در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
71961153تعیین کاربرد انحراف معیار در هیستوگرام سونوگرافی به عنوان معیار کمی ارزیابی فیبروز کبدی در کودکانهمکارعقد قراردادبلي
72961001شناسایی DNA گونه های حیوانی غیر حلال در محصولات شیرینیهمکاردر دست اجرابلي
73960945بررسی مقایسه تاثیر مصرف روزانه ماست و مکمل پروبیوتیک بر روی اسیدهای چرب آزاد پلاسما و شاخصهای غیر تهاجمی سفتی عروقی در افراد دارای بیماری عروق کرونرهمکارعقد قراردادخير
74960886بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی غالب با شاخص های تن سنجی و ترکیب بدنی در کودکان پیش دبستانی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
75960324بررسی میزان اثر آموزش تغذیه مبتنی بر اصول حفظ سلامت طب سنتی ایرانی بر عملکرد تغذیه ای و شاخص های انتروپومتریک دانش اموزانهمکاردر دست اجرابلي
76960234ساختار زیست محیطی، مسیری نوین برای ارزیابی بیماریهای مزمن. بررسی رابطه بین بیماریهای مزمن غیر واگیر دار و ساختار زیست محیطی بر اساس داده های کوهورت پرشین در مشهدهمکاردر دست اجراخير
77951845تهیه یک پایگاه اطلاعات درمان چاقی به همراه یک پرسشنامه کاربردی جهت ثبت نام در کلینیک های تغذیه سطح شهرهمکاردر دست اجرابلي
78951765بررسی مقدار اکریلامید در همبرگر کبابی ومقایسه ان با همبرگر معمولی(سرخ شده)همکارپایان یافتهخير
79951646طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه روزه داریهمکاردر دست اجراخير
80951629بررسی تغییرات ضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید قبل و بعد از عمل بای پس معدههمکاردر دست اجرابلي
81951214مطالعه اختلالات آترواسکلروز قلبی-مغزی عروقی فاز دوم در شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
82950766طراحی مطالعه کوهورت روزه داری و بررسی تاثیر روزه داری بر مارکر های غیرتهاجمی آترو اسکلروزیس در سندرم متابولیکهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
83950664بررسی تاثیرات متابولیک روزه داری در ماه مبارک رمضان در نوجوانان داوطلب مبتلا به دیابت تیپ یک در سال 1396 تیپ یک در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
84950359بررسی وضعیت تغذیه ای کودکان بستری در بخش انکولوژی-هماتولوژیهمکارپایان یافتهبلي
85950284ببررسی تاثیر کاهش وزن از طریق رژیم غذایی با محدودیت کالری بر سطوح فاکتور آپوپتوزی سیتوکراتین 18 و شاخص های اختلال کبدی در در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی ( NASH)همکاردر دست اجرابلي
86950235بررسی ارتباط بیماری HTLV-1 با دریافتی غذایی، شاخص های آنتروپومتریک و سطح سرمی برخی ریزمغذی هاهمکاردر دست اجرابلي
87941765تاثیر مداخله تغذیه ای اختصاصی در مقابل توصیه های رژیمی بر وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به کانسر مری تحت درمان شیمی-پرتودرمانی قبل از جراحیهمکاردر دست اجرابلي
88941678بکارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی عوامل مرتبط شامل دریافتهای غذایی و عناصر کمیاب با میزان تاثیر پذیری مکمل یاری ویتامینDهمکارپایان یافتهبلي
89941299تعیین اثر نان جو غنی سازی شده با میکروکپسول های حاوی ویتامین D بر سطح ویتامین D سرم، شاخص های کاردیومتابولیک و عملکرد کلیوی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکورهمکاردر دست اجراخير
90941267بررسی ارتباط ایجاد بیماری های قلبی عروقی با سطح اسیدهای چرب پلاسماهمکاردر دست اجراخير
91940790ترسیم منحنی های رشد نوزادان تازه متولد شده ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
92940778بررسی تحلیلی اجرای دستورالعمل های مراقبت تغذیه ای وزارت بهداشت در بیمارستان های آموزشی کشور با رویکرد تحقیق ترکیبیهمکارپایان یافتهبلي
93940697تاثیر آموزش "بر اساس مدل" فرایند موازی توسعه یافته" بر آگاهی و وزن پیش بارداری در زنان با شاخص توده بدنی بالاهمکارپایان یافتهبلي
94940459مقایسه الگوی تغذیه و میزان برخی ریز‌فاکتور‌های مغذی در بیماران مبتلا به سرطان سلول‌های سنگ‌فرشی سر‌وگردن وافراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
95940432طراحی و ارزیابی یک سیستم پیشنهاددهنده میان‌وعده ایرانی برای بیماران دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
96931348بررسی مقایسه ای فراوانی گواتر و بیماری ندولر تیرویید در بیماران چاق(BMI≥30)و افراد با وزن طبیعیهمکارپایان یافتهخير
97931225تهیه یک پایگاه اطلاعات تغذیه ای-پزشکی به همراه یک پرسشنامه کاربردی جهت ثبت نام (registry) در کلینیک های سطح کشورهمکارپایان یافتهبلي
98931188بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر جنبه های مختلف سلامت جسمانی روانی دختران دبیرستانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
99930940بررسی نقش پلی¬مورفیسم ژنی و آنتی¬بادی پروت‍‍ئین شوک حرارتی 27 در پیشگویی ناتوانی و مرگ و میر ناشی از حوادث جدید عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
100930221بررسی اثر روزه داری بر روی بیان سایتوکاین های التهابی در ماه مبارک رمضانهمکارپایان یافتهبلي
101930192بررسی تاثیر متد رادیوفرکانسی و التراسوند کویتیشین بر سایتوکاین ها در افراد دارای اضافه وزنهمکارپایان یافتهبلي
102930169بررسی ارتباط الگوهای غذایی و شاخص های تن سنجی با بیماری مالتیپل اسکلروزیس در شهر مشهد، سال 1394-1393همکارپایان یافتهبلي
103921941بررسی تعامل بین پلی مورفیسم های ژنتیکی سیس و ترانس فاکتور رشد سلول اندوتلیال عروقی (VEGF) ومیزان دریافت عناصر کمیاب در همراهی با سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
104921311بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و عملکرد جنسی زنان یائسه مراجعه کننده به کلینیک یائسگی مرکز آموزشی – درمانی قائم (ع) در سال 1392همکارپایان یافتهخير
105920923بررسی وضعیت تغذیه بیماران در بیمارستان های دولتی-دانشگاهی سطح کشور در سال 1392همکارپایان یافتهبلي
106920921بررسی رابطه ناامنی غذایی و الگوی غذایی با اضافه وزن توام با کوتاه قدی در دبستانهای شهرزاهدانهمکارپایان یافتهبلي
107920920ارتباط وضعیت امنیت غذایی با ابتلا به سنگ کلیه (کلسیم اگزالات)همکارپایان یافتهبلي
108920918بررسی ارتباط ناامنی غذایی ،الگوهای غذایی مادر بااندازه های تن سنجی هنگام تولد نوزادهمکارپایان یافتهبلي
109920917بررسی ارتباط الگوهای غذایی با نزدیک بینی در نوجوانانهمکارپایان یافتهبلي
110920893بررسی وضعیت تغذیه بیماران همودیالیزی بیمارستان های شهر مشهد سال 1392همکارپایان یافتهبلي
111920571بررسی الگوی غذایی در زنان با و بدون کیستهای عملکردی تخمدان در سنین باروری مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج)، امام‌رضا(ع) و ام‌البنین مشهد-1392همکارپایان یافتهخير
112911222تاثیر طب سوزنی بدن بر سطح گلوکز خون در افراد چاق و دارای اضافه وزنهمکارپایان یافتهبلي
113910732تاثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
114910560بررسی الگوهای غذایی و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی – اقتصادی در ساکنین 35 تا 65 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
115910018بررسی اثر درمانی کشک بر اسهال بیماران ترومای تحت حمایت تغذیه ای انترال بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان سوانح شهید کامیاب مشهدهمکارپایان یافتهبلي
116900496بررسی اثر روزه ماه رمضان بر ظرفیت کلی پراکسیدان- آنتی اکسیدانتهمکارپایان یافتهبلي
117900382بررسی مقایسه ای نتایج بالینی بر اساس وضعیت تغذیه ای با کنترل انرژی دریافتی به دوروش "کالری محدود" و "کالری کامل" در بیماران ترومایی با تغذیه روده ای در هفته اول بستری در بخش مراقبت های ویژههمکارپایان یافتهبلي
118900253بررسی عوامل تغذیه ای موثر بر عفونت محل جراحی در شکستگی های باز ساقهمکارپایان یافتهخير
119900234بررسی الگوی های غذایی و ارتباط آن با عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در مردم شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
12089962بررسی میزان انرژی و فاکتورهای رشد موجود در شیر و سرم مادران شیرخواران دچار اضافه وزن درمقایسه با شیرخواران با وزن معمولی همکارپایان یافتهخير
12189937بررسی ارتباط معیار فعالیت لوپوس اریتماتوی سیتمیک (SLEDAI) با سطح آلبومین سرم در بیماران لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي
12289841بررسی وضعیت دریافت تغذیه ای در بیماران مبتلا به سالک حاد و مزمن مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی سالک دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
12389827بررسی تأثیر افزودن اسیدفولیک و ویتامین ب 6 به والپروات سدیم در درمان بیماران با اختلال دوقطبی در فاز حاد حمله مانیاهمکارپایان یافتهبلي
12489506بررسی تاثیر طب سوزنی الکتریکی بدن و طب سوزنی گوش همراه با رژیم کم کالری بر کاهش وزن وسطح پلاسمایی هورمون لپتین و هورمون رشد(GH) در افراد چاق ایرانیهمکارپایان یافتهخير
12589479بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی مکمل آرژینین و سیترولین بر پیش آگهی بیماران بد حال بستری در بخش مراقبت های ویژه دریافت کننده تغذیه ی روده ایهمکارپایان یافتهبلي
12689337بررسی وضعیت تغذیه ای پرسنل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) و ارائه الگوی صحیح تغذیههمکارپایان یافتهخير
12789045بررسی میزان رعایت ملاحظات اخلاقی توسط اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهخير
12888343بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران بر فاکتور های بیوشیمایی زخم معده ناشی از ایندومتا سین در رتهمکارپایان یافتهبلي
12988313تعیین اثر کورکومین بر تیتر آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27، سطح بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان و سطح آنتی بادی ضدLDL oxidized در افراد چاقهمکارپایان یافتهخير
13088258بررسی آنالیز تغذیه ای در بیماران مبتلا به درگیری عروق کرونر بر اساس آنژیوگرافی و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
13188201بررسی اثر امساک ازخوردن و نوشیدن بر تغییرات فشار خون روزانه در بیماران مبتلا به افزایش فشار خون (مطالعه آزمایشی)همکارپایان یافتهبلي
13288139بررسی اثر شاخص های تن سنجی بر ریسک فاکتور های بیماری قلبی-عروقی در جمعیت 35-65 ساله شهر مشهد در سال های 87-88همکارپایان یافتهبلي
13387363بررسی سطح سرمی بالانس پرواکسیدان - آنتی اکسیدان، ویتامین D و oxi-LDL و هموسیستئین در بیماران دیابتی تیپ II با کنترل مطلوب و نامطلوبهمکارپایان یافتهبلي
13487196بررسی مقایسه ای سطح سرمی بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان در بیماران با سکته قلبی(MI )و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
13587019بررسی تاثیر سلنیم بر بالانس اکسیدان انتی اکسیدان در مادران باردار و مقایسه سطح بالانس اکسیدان انتی اکسیدان مادران باردار با زنان غیر باردارهمکارپایان یافتهبلي
13687001بررسی تاثیر حجامت بر ریسک فاکتورهای شناخته شده قلبی و آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی27 در مبتلایان به سندرم متابولیک همکارپایان یافتهبلي
13786761بررسی مقایسه ای سطح سرمی آنتی بادی پروتئینهای شوک حرارتی 27 در بیماران مبتلا به سکته مغزی(stroke ) و گروه کنترل و ارتباط آن با پیش آگهی 6ماهه در بیمارانهمکارپایان یافتهخير
13886617بررسی مقایسه سطح سرمی انتی بادی پروتئین شوک حرارتی27 و بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در بیماران مبتلا به درگیری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
13986058بررسی طب سوزنی بر وزن و سطح سرمی آنتی بادیهای ضد پروتئینهای شوک حرارتی 27و60و65و70در افراد چاق ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
14085406بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی وتغذیه ای تعیین کننده وزن کودکان در شهرمشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973136The Relationship of Body Mass Index and Blood Pressure with Corneal Biomechanical Parameters in Healthy SubjectsPMCMedical hypothesis, discovery & innovation ophthalmology journal1396سوم
2972902Evidence for the Validity of the Children's Attraction to Physical Activity (CAPA) Scale in Iranian Preschool ChildrenISIJournal of pediatric nursing مسئول
3972872The relationship between dietary intake and other cardiovascular risk factors with blood pressure in individuals without a history of a cardiovascular event: Evidence based study with 5670 subjectsMedlineDiabetes and metabolic syndrome1396دوم
4972313Relationship between platelet count and platelet width distribution and serum uric acid concentrations in patients with untreated essential hypertensionISIBioFactors پنجم به بعد
5972136Effects of Arginine and Citrulline supplementation on inflammatory markers in critically ill patientsISCJournal of Nutritional Sciences and Dietetics1395چهارم
6972113Comparison of L-arginine and L-citrulline oral supplementation in head trauma ICU patients receiving enteral nutrition: A randomized double blind clinical trialPMCJournal of Nutritional Sciences and Dietetics1397چهارم
7971862Effect of a functional food (vegetable soup) on blood rheology in patients with polycythemiaPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
8971801Investigating the relation of Household Food Security Status and some Socio-economic factors with children Intelligence Quotient in 2016 - Mashhad-IranChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396مسئول
9971766The Risk of Developing Obesity, Insulin Resistance, and Metabolic Syndrome in Former Power‑sports Athletes ‑ Does Sports Career Termination Increase the RiskPMCIndian Journal of Endocrinology and Metabolism1397مسئول
10971616Evaluating the accuracy and sensitivity of anthropometric and laboratory variables in diagnosing the liver steatosis and fibrosis in adolescents with non-alcoholic fatty liver diseaseindex copernicusJournal of Liver Research, Disorders & Therapy1397مسئول
11971460The effect of electro-acupuncture on pro-oxidant antioxidant balance values in overweight and obese subjects: a randomized controlled trial studyMedlineJournal of complementary & integrative medicine1396پنجم به بعد
12971409Effects of Ramadan Fasting on Micronutrients and Their Correlations with the Ocular Axial Length and Anterior Chamber DepthISCjournal of Fasting and Health1396چهارم
13971377Efficacy of Black Seed (Nigella sativa) and Lemon Balm (Melissaofficinalis) on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396سوم
14971239Comparing the efficacy of therapeutic packages in Persian Medicine with Classical Medicine in overweight patients: a randomized clinical trialPMCElectronic Physician1397دوم
15971227Serum high-sensitive C-reactive protein is associated with dietary intakes in diabetic patients with and without hypertension: a cross-sectional studyISIAnnals of clinical biochemistry1397پنجم به بعد
16970514Effect of diet on blood viscosity in healthy humans: a systematic reviewPMCElectronic Physician1396چهارم
17970201Risk factors for foodborne bacterial illnesses during Ramadanindex copernicusjournal of Fasting and Health1396سوم
18970162Life Style Management of Pediatric Obesity based on Traditional Persian Medicine: A Narrative ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1397دوم
19970152The relation between pro-oxidant antioxidant balance and glycolipid profile, 6 months after gastric bypass surgeryISISurgery for obesity and related diseases1396دوم
20970103Fatty Liver Index (FLI) in Predicting Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)ISIHepatitis monthly1396چهارم
21970088Is it possible to quench thirst using licorice-enriched barley bread during Islamic fasting?index copernicusjournal of Fasting and Health1396مسئول
22964087Interaction between a variant of CDKN2A/B-gene with lifestyle factors in determining dyslipidemia and estimated cardiovascular risk: A step toward personalized nutritionISICLINICAL NUTRITION1396پنجم به بعد
23964086Nutrients intake and serum calcium and phosphorus levels: An evidence-based studyISIJournal of clinical laboratory analysis1396پنجم به بعد
24964042Evaluating of associated risk factors of metabolic syndrome by using decision treescopusComparative Clinical Pathology1396پنجم به بعد
25963754Efficacy of Traditional Persian Medicine-Based Diet on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized, Controlled, Clinical TrialISIGalen Medical Journal1396سوم
26963605Investigation of the effects of Islamic fasting on ocular parametersPMCJournal of current ophthalmology1396پنجم
27963431Metabolic syndrome and its components are related to psychological disorders: A population based studyMedlineDIABETES & METABOLIC SYNDROME-CLINICAL RESEARCH & REVIEWS1396پنجم
28963356Comparison of traditional Training (face to face) with Extended parallel process model (EPPM)- based Training on knowledge of obesity complications before pregnancy in women with high BMIscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396پنجم
29963149The Effect of Ramadan Fasting on Intra Ocular Pressure Changes in Healthy Subjectsindex copernicusjournal of Fasting and Health1396دوم
30963130Food recommender systems for diabetic patients: a narrative reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1396دوم
31962889The role of reproductive history and lifestyle on ovarian functional cyst in reproductive age womenscopus...مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396پنجم
32962366The effect of hydro-alcoholic extract of Achillea millefolium on appetite hormone in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395اول
33962189Effect of Dates in Late Pregnancy on the Duration of Labor in Nulliparous WomenPMCIranian journal of nursing and midwifery research1396پنجم
34961917Relationship between serum pro- and anti-inflammatory cytokine and growth factor concentrations with the age and gender adjusted prevalence of diabetes and pre-diabetesISIInternational Journal of Diabetes in Developing Countries1396پنجم به بعد
35961875Trend of blood pressure in hypertensive and normotensive volunteers during Ramadan fastingISIBlood Pressure Monitoring1396پنجم به بعد
36961739How Does Addition of Regular Aerobic Exercises, Influence the Efficacy of Calorie-Restricted Diet in Patients with Non-Alcoholic Steatohepatatis (NASH)?ISIHepatitis Monthly1396دوم
37961728Recent advances in possible effects of bread type and enrichments on appetite during Ramadan fastingISCjournal of Fasting and Health1396دوم
38961520The effects of Islamic fasting on blood hematological-biochemical parametersindex copernicusjournal of Fasting and Health1396پنجم
39961378Effect of bariatric surgery on adiposity and metabolic profiles: A prospective cohort study in Middle-Eastern patientsPMCWORLD JOURNAL OF DIABETES1396مسئول
40961258Relationship between serum anti-heat shock protein 27 antibody levels and obesityISIClinical Biochemistry1396پنجم به بعد
41961254Depression and anxiety symptoms are associated with white blood cell count and red cell distribution width: A sex-stratified analysis in a population-based studyISIPsychoneuroendocrinology1396پنجم به بعد
42961097Alterations in lipid profile, Zinc and Copper levels and superoxide dismutase activities in normal pregnancy and preeclampsiaISIAmerican Journal of the Medical Sciences1396چهارم
43960526Hypothyroidism and Ramadan fastingindex copernicusjournal of Fasting and Health1393مسئول
44960264Evaluation of the relationship between food patterns and early childhood caries in 3-6 year-old children in Mashhad kindergartensISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395دوم
45960233Depression and anxiety both associate with serum level of hs-CRP: a gender-stratified analysis in a population-based study.ISIPsychoneuroendocrinology1396پنجم به بعد
46960232Examining diet quality using the Healthy Eating Index among children of 3 to 6 years old in MashhadChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395مسئول
47960117The relationship between functional ovarian cysts and vitamin A, vitamin E, and folate intakeISIJournal of obstetrics and gynaecology1395سوم
48954406The Association of The Dietary Fat and Functional Ovarian Cysts in Women of Reproductive Age Referring to Three Hospitals in Mashhad, Iran, 2014PMCInternational journal of community based nursing and midwifery1395چهارم
49954258Association of hematocrit with blood pressure and hypertensionISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396پنجم به بعد
50954059Effects of Ramadan fasting on cardiovascular disease risk factors: A narrative reviewindex copernicusjournal of fasting and health1395دوم
51954014Serum hs-CRP varies with dietary cholesterol, but not dietary fatty acid intake in individuals free of any history of cardiovascular diseaseISIEUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION1395پنجم
52953907Effects of Ramadan fasting on inflammatory biomarkers and body composition in healthy subjectsindex copernicusjournal of Fasting and Health1395پنجم
53953658Distribution of obesity phenotypes and in a population-based sample of Iranian adultsscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1395پنجم
54953436EFFECTS OF L-CARNITINE SUPPLEMENTATION ON BODY COMPOSITION IN PATIENTS WITH NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS (NASH)ISICURRENT TOPICS IN NUTRACEUTICAL RESEARCH1394دوم
55952987The Application of a Decision Tree to Establish the Parameters Associated with HypertensionISICOMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE1395پنجم به بعد
56952905Nutrient patterns and their relationship to metabolic syndrome in Iranian adultsISIEUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION1395پنجم به بعد
57952776the effect of ramadan fasting on plasma free fatty acids among non- alcoholic fatty liver patientsindex copernicusjournal of Fasting and Health1395دوم
58952774The Effect of Ramadan Fasting on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Patientsindex copernicusjournal of fasting and health1394سوم
59952773Effects of Ramadan Fasting on Oxidative Stress and Pro-Oxidant-Antioxidant Balanceindex copernicusjournal of Fasting and Health1394دوم
60952772Ramadan Fasting: Do we need more evidence?index copernicusjournal of Fasting and Health1393اول
61952718Review of some methods of nutritional status of newborn infants based on physical and anthropometric indexes: a short review articleChemical Abstractreviews in clinical medicine1395چهارم
62952716The relationship between fruit and vegetable consumption and Multiple Sclerosis:A case –control studyISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394مسئول
63952275Introducing the Practical Guideline for Diabetes and Ramadan, Developed by International Diabetes Federation in Collaboration with Diabetes and Ramadan International Alliance, 2016ISCjournal of fasting and health1395اول
64952197The relationship between the dietary protein intake and functional ovarian cystsISIprogress in nutrition1395سوم
65951994نقدی بر مطالعه بررسی اثر مصرف قرص سیر بر قند خون و پروفایل لیپیدی بیماران مبتلا به دیابت نوع2SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1395سوم
66951482Cytokine profiles in overweight and obese subjects and normal weight individuals matched for age and genderISIANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY1395پنجم
67951321Effects of Ramadan Fasting on the Regulation of Inflammationindex copernicusjournal of Fasting and Health1394چهارم
68951218The effects of Ramadan fasting length on biochemical and anthropometric parameters in healthy subjectsISIjournal of research in medical sciences1395مسئول
69951103Does diazinon-sprayed market melon alter cholinesterase activity in healthyconsumers? A randomized control trialISIEuropean Review for Medical and Pharmacological Sciences1395اول
70951060Serum high-sensitivity C-reactive protein as a biomarker in patients with metabolic syndrome: Evidence based study with 7284 subjectsISIEuropean journal of clinical nutrition1395پنجم به بعد
71950944Metabolic improvement of morbid obese patients following Roux-en-Y gastric bypass surgery: A Prospective study in Mashhad, IranPMCIndian journal of gastroenterology1395مسئول
72950884Determination of the Glycemic Index of the most popular Iranian rice - Tarom - in two cooking methods: Boiled and Steamed.سایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Health and Life Sciences1394اول
73950671Assessing Serum Concentration of Zinc among Disadvantage Young Females under Cover of a Relief Foundationسایر سایت‏های تخصصیJournal of Nutritional Sciences and Dietetics1394اول
74950670The effect of social class on the amount of salt intake in patients with hypertensionISIBLOOD PRESSURE1395پنجم
75950554The 17th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia (PENSA) and the First Symposium on Fasting and Health, 6th-8th December 2016, Tehran, IranISCjournal of fasting and health1394اول
76950401Association of Age and Lipid Profiles with Measures of Renal Function in an Iranian PopulationPMCJournal of Dietary Supplements1395پنجم به بعد
77942735Effect of Ramadan Fasting on Blood Pressure and Lipid Profilesindex copernicusJournal of fasting and health1394چهارم
78942675Mining the Association between Dietary Quality Indices and Anthropometric Measurements and Blood Biochemical Parameters: A Data Mining ApproachChemical AbstractInternational Journal of Review in Life Science1393پنجم به بعد
79942598Prevalence of Hypertension, Pre-Hypertension and Undetected hypertension in Mashhad, Iran.سایر سایت‏های تخصصیAcademia Journal of Scientific Research1394پنجم به بعد
80942498The effect of combined aerobic- resistance training on lipid profile and liver enzymes in patients with non-alcoholic fatty liver under nutrition dietscopusفیزیولوژی ورزشی1394سوم
81942495Cleft lip and palate and related factors: A 10 years study in university hospitalised patients at Mashhad — IranPMCAfrican journal of paediatric surgery1394دوم
82941937Comparison of prooxidant - antioxidant balance between the hospitalized patients and the healthy subjectsEmbaseInternational Medical Journal1394سوم
83941392Comparison of intensive insulin therapy versus conventional glucose control in traumatic brain injury patients on parenteral nutrition: A pilot randomized clinical trialISIJournal of Research in Medical Sciences1393دوم
84941374The effects of Ramadan fasting on the level of sex hormones in pre-menarche girls in Mashhad, IranSID/Iranmedex/MagiranJournal of Fasting and Health1393مسئول
85941188The effect of Ramadan fasting and physical activity on homocysteine and fibrinogen concentrations in overweight womenISCJournal of Fasting and Health1393سوم
86941184Auricular or body acupuncture: which one is more effective in reducing abdominal fat mass in Iranian men with obesity: a randomized clinical trialPMCJ Diabetes Metab Disord1393پنجم به بعد
87941164The effect of Ramadan fasting on cardiometabolic risk factors and anthropometrics parameters: A systematic reviewISIPak J Med Sci1394مسئول
88940994Effects of Ramadan fasting on neonatal anthropometric measurements in the third trimesterof pregnancyISCJournal of fasting and health1391مسئول
89940979The Effects of Aerobic Exercise during Ramadan on the Levels of Leptin and Adiponectin in Overweight WomenISCJ Fasting Health1393سوم
90940890Identifying the priorities of intervention to change the lifestyle of patients with hypertension: using of Q methodISIWulfenia1393مسئول
91940887Investigating the relation between macronutrients intake and anthropometric indicesscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1394مسئول
92940850Low-Glycemic-Index Foods Can Decrease Systolic and Diastolic Blood Pressure in the Short TermPMCInternational Journal of Hypertension1393سوم
93940837Evaluation of the success rate of gastric bypass surgery-assisted weight loss in Iranian patients with morbid obesityعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Health and Life Sciences1394مسئول
94940719Ghrelin, food intake, and botanical extracts: A Review.PMCAvicenna journal of phytomedicine1394مسئول
95940340Dietary intake and its relationship with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)PMCMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1394مسئول
96940329Prevalence of obesity in Iran and its related socio-economic factorsscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1394پنجم به بعد
97935559A review on nutrition and skin agingscopusIranian Journal of Dermatology1394اول
98935508Comparison of novel coronary artery disease risk factors between obese and normal adolescentPMCIranian journal of medical sciences1394سوم
99935176Omega-3 and omega-6 content of medicinal foods for depressed patients: implications from the Iranian Traditional MedicinePMCAvicenna J Phytomed1393پنجم به بعد
100935174Food-Based Strategies for Depression Management From Iranian Traditional Medicine ResourcesISIIran Red Crescent Med J1392پنجم به بعد
101934936Comprehensive evaluation of dehydration impact on ocular tissue during Ramadan fastingISCJournal of Fasting and Health1393مسئول
102934863Mashhad stroke and heart atherosclerotic disorder (MASHAD) study: design, baseline characteristics and 10-year cardiovascular risk estimationISIInternational Journal of Public Health1394پنجم به بعد
103934820The effect of hydro-alcoholic extract of Artemisia absinthium on appetite in male rats.ISIAvicenna journal of phytomedicine1394مسئول
104934620The effect of hydroalcoholic extract of Cannabis Sativa on appetite hormone in ratPMCJ Complement Integr Med. 2014; 11(4): 253 – 2571393مسئول
105934524Serum high sensitivity CRP concentrations predict the presence of carotid artery plaque in individuals without a history of cardiovascular eventsISINutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases1394پنجم به بعد
106934096Metabolic syndrome components as markers to prognosticate the risk of developing chronic kidney disease: evidence-based study with 6492 individuals.ISIthe Journal of Epidemiologythe Journal of Epidemiology1394پنجم
107933369Hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum had no effect on ghrelin hormone in ratindex copernicusJournal of Medicinal Plants Studies1393مسئول
108932951Cardiovascular Risk Factors and Nutritional Intake are not Associated with Ultrasound-defi ned Increased Carotid Intima Media Thickness in Individuals Without a History of Cardiovascular EventsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1393پنجم به بعد
109932850تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا.scopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1392چهارم
110931780Serum level of ghrelin in girls with real premature puberty before and during treatment with GnRH agonists and its association with obesityscopusJ Mazandaran Univ Med Sci1393پنجم
111931778The Effect of Late Pregnancy Consumption of Date Fruit on Cervical Ripening in Nulliparous Womenindex copernicusJ Midwifery Reprod Health1393چهارم
1129312362011 World Nutrition Day Report in Training,Research and Clinical Ghaem Hospital in Mashhad. Journal of Short ComunicationSID/Iranmedex/MagiranGMJ1391سوم
113931233Hyperglycemia and antibody titres against heat shock protein 27 in traumatic brain injury patients on parenteral nutritionPMCIranian journal of basic medical sciences1392سوم
114931232Ramadan fasting: Evidence or expert opinion? Results of preliminary studiesSID/Iranmedex/MagiranJ Fasting Health1392دوم
115930551Assessment of Obesity in Chronic Plaque Psoriasis Patients in Comparison with the Control GroupChemical AbstractWorld Journal of Medical Sciences1393مسئول
116930438The Effects of Ramadan Fasting on Growth Parameters: A Narrative ReviewISCjournal of fasting and health1392مسئول
117930334Effects of Ramadan Fasting on Ambulatory Blood Pressure in Hypertensive PatientsSID/Iranmedex/MagiranJ Fasting Health1392چهارم
118930229The Effect of Ramadan Fasting on Thyroid Hormones in 9‐13 Years Old Pre‐Menarche GirlsSID/Iranmedex/MagiranJournal of fasting and Healt1392سوم
11992754Therapeutic Effects of Aerobic Exercise and Low-calorie Diet on Nonalcoholic SteatohepatitisscopusGOVARESH1391مسئول
12092622Obese subjects have significantly higher serum prooxidant-antioxidant balance values compared to normal-weight subjectsISIClinical Laboratory1392پنجم به بعد
121925174A Review on Underlying Differences in the Prevalence of Metabolic Syndrome in the Middle East, Europe and North Americaindex copernicusJournal of Molecular and Genetic Medicine1392اول
122924904Validity and Reproducibility of Iranian Food Frequency QuestionnairescopusNATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ (Switzerland Research Park Journal1392اول
123924244PP034-SUN Comparison of intesive insulin therapy versus conventional therapy in head trauma patients on parenteral nutritionISIClinical Nutrition1391سوم
124923831بررسی الگوهای غذایی نمایه تغذیه سالم و عوامل خطر سنتی بیماری های قلبی عروقی در بزرگسالان 35 تا 65 ساله شهر مشهد(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392پنجم
125923234Effects of body electroacupuncture on plasma leptin concentrations in obese and overweight people in Iran: a randomized controlled trialPMCAltern Ther Health Med1391پنجم به بعد
126923233The Role of Attentional Bias and Eating Styles in DietersISCJournal of Clinical Psycology1392
127923078Effect of fasting in Ramadan on body composition and nutritional intake: a prospective studyISIJournal of Human Nutrition & Dietetics1392مسئول
128923076Effects of Ramadan Fasting on Spirometric Values and Clinical Symptoms in Asthmatic Patientsسایر سایت‏های تخصصیJournal of Fasting and Health1392مسئول
129923075Changes in Dietary Intake during Ramadan in North East of Iran Populationسایر سایت‏های تخصصیJournal of Fasting and Health1392پنجم
130923074Evaluation of Ocular Accommodation, Convergence and Fusional Vergence Changes during Ramadanسایر سایت‏های تخصصیJournal of Fasting and Health1392مسئول
131922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392مسئول
132922258The effect of hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum on rat appetiteChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391اول
13392176Comparing the Effect of Fasting and Physical Activity on Active and Non-active Males’ Body Composition, Serum Osmolarity Levels and Some Parameters of Electrolytesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد1391اول
13492175Zinc Deficiency in Pregnancy and Fetal - Neonatal Outcomes and Impact of the Supplements on Pregnancy OutcomesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neonatology1391مسئول
13592167Effects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors: a prospective observational studyPMCNutrition Journal1391اول
13692165Changes in appetite related gut hormones in intensive care unit patients: a pilot cohort study.PMCCrit Care1384اول
13792164Vulnerable patients with a fractured neck of femur: nutritional status and support in hospitalISIJournal of human nutrition and dietetics1385
13892162Nutritional influences on gut hormone releaseISICurrent Opinion in Endocrinology & Diabetes1384پنجم
139921000Comparison of the effect of ketogenic diet and low caloric diet on weight loss in Iranian obese and overweight children and adolescentسایر سایت‏های تخصصیpakistan journal of nutrition1391اول
14091868Indices of malnutrition in patients admitted to general medical and chest medicine wards of an Iranian teaching hospital on admission and dischargescopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1392اول
14191558Serum selenium concentration in Mashhad poiseners, IranISISaudi Medical Journal1391چهارم
14291461Intensive insulin therapy reduces infections inpatients on parenteral nutrition- A randomizedclinical trialSID/Iranmedex/MagiranGalen Medical Journal1391سوم
14391403Effects of auricular acupuncture on anthropometric, lipid profile, inflammatory, and immunologic markers: a randomized controlled trial studyISIThe Journal of Alternative and Complementary Medicine1391پنجم به بعد
14491379بررسی اثرات پیشگیری کننده عصاره آبی-الکلی بومادران بر زخم معده ناشی از ایندومتاسین و فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با آن در رتChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه1391چهارم
14591264Effects of auricular acupressure combined with low-calorie diet on the leptin hormone in obese and overweight Iranian individualsISIAcupuncture in medicine : journal of the British Medical Acupuncture Society1391پنجم به بعد
14691122The Effects of Body Acupuncture on Obesity: Anthropometric Parameters, Lipid Profile, and Inflammatory and Immunologic MarkersISIThe Scientific World Journal1391پنجم به بعد
14791090Adult malnutrition screening, prevalence in four Iranian hospitals: cross-sectional studyscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1391مسئول
14890830The effect of restricted diet with or without aerobic training program on cardio respiratory fitness and anthropometric indices in patients with non alcoholic steatohepatitisISCJournal of Northern Khorasan University of Medical Sciences1390مسئول
14990745Comparison of the number of patients admitted with renal colic during various stages of peri-ramadan monthISISaudi journal of kidney diseases and transplantation1390مسئول
15090665The effect of diet and aerobic training on serum aminotransferases levels in patients with non-alcoholic steatohepatitisISCDaneshvar Medicine1390چهارم
15190605Prevalence of iron deficiency anemia in the central prison of MashhadISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390مسئول
15290572Nutritional status in intensive care unit patients: a prospective clinical cohort pilot studyscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1390مسئول
15390567Comparison of amplitude of accommodation, near point of convergence and fusion ability of Islamic fasters before, during and after respected month of RamadanISIIranian Red Crescent Medical Journal1390چهارم
15490479Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in patients with Type 2 diabetesISIJournal of endocrinological investigation1390پنجم به بعد
15590477Prooxidant-antioxidant balance in stroke patients and 6-month prognosisISIClinical Laboratory 1390چهارم
15690431A comparison of motivational structure and eating behaviors between overweight and obese and normal weight womenindex copernicusJournal of Fundamentals of Mental Health1390سوم
15790235Determination of the Actual Height Predictors in Iranian Healthy ChildrenPMCActa Medica Iranica1390پنجم به بعد
15890144An Examination of Pre/Post-Adenotonsillectomy Obesity Indices in 3-10 Year Old Children in Mashad, IranscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390اول
15990001Simvastatin Therapy Reduces Prooxidant-Antioxidant Balance: Results of a Placebo-Controlled Cross-Over TrialISILipids1390چهارم
16089791Nutritional status of the Iranian children with physical disability: a cross-sectional studyISIAsia Pacific journal of clinical nutrition1389پنجم به بعد
16189215The Effect of Serum Albumin and Anemia in Surgical Site Infection in Open Fractures of Tibiaindex copernicusجراحی استخوان و مفاصل ایران1389سوم
16289138Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trialISIJ Matern Fetal Neonatal Med1389پنجم به بعد
16388611 Determination of Prooxidant-Antioxidant Balance After Acute Coronary Syndrome Using a Rapid Assay: A Pilot StudyISIAngiology1388پنجم
16488176prevalence of obesity and its association with socioeconomic factors in elderly iranian form razavi-khorasan provinceISIthe scientific world journal1388اول
16588147investigation of the effect of high dairy diet on body mass index and body fat in overweight and obese childrenISIindian journal of pediatrics1388پنجم
16687233Effect of a high dairy diet on serum antibody titers to heat shock protein 27 in overweight and obese childrenISI IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1388چهارم
16787012Prevalence of malnutrition in free living elderly people in Iran: a cross-sectional studyISIASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION1387پنجم
16886541Postprandial ghrelin suppression is exaggerated following major surgery; implications for nutritional recoveryscopusNUTRITION & METABOLISM1386اول
16985269Peptide YY (PYY) is increased in elderly patients with femoral neckfractures: A prospective cohort studyscopusJournal of Parenteral and Enteral Nutrition1385اول
17085036Occupational metal mercury exposure of workers in an Iranian fluorescent bulb factortOccupational metal mercury exposure of workers in an Iranian fluorescent bulb factortindex copernicusCentral European journal of occupational and environmental medicine1385سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971454نقش رژیم غذایی فاقد کازئین در درمان اوتیسماولین کنگره ی بین المللی تغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
2971449اثرات روزه داری اسلامی بر فاکتورهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی خونNLRCS International Congressمشهدپوستر1396خير
3970478تاثیر نان جو فراسودمند شده با شیرین بیان بر تشنگی طی روزه داریinternational confrence on new horizons in the engineering scienceاستانبولپوستر1396خير
4963825بررسی شاخص تغذیه سالم در کودکان پیش دبستانی دارای پوسیدگی زودرس کودکی و بدون پوسیدگی در مهدکودکهای شهر مشهداولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان -مشهدپوستر1396خير
5963576ریسک فاکتورهای مرتبط با سندروم متابولیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیمNutrition: From laboratory Research to clinical studiesمشهدسخنرانی1396خير
6963572شیوع سیگار و قلیان در مطالعه مشهد استادی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی و آنتروپومتریکNutrition: From laboratory Research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
7963569شیوع آنمی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در مطالعه مشهد استادیNutrition: From laboratory Research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
8963408Association of dietary pattern and body size with early menarche among elementary school girls inwest of IranThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
9963401Probiotics and mental disorders: a new strategyThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
10963400Application of a percutaneous endoscopic gastrostomy in patients with Amyotrophic lateral sclerosisThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
11963399Evaluation of the possible relationship between dietary patterns and multiple sclerosisThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
12963398The effect of Ramadan fasting on lipid profile and Body composition in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) patientsThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
13963397The relationship between food groups and Multiple sclerosis disease: A case-control study in MashhadThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
14963396The interaction of VEGF genetic variants with the levels of trace elements intake in risk of metabolic syndromeThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
15963395Association between pro-oxidant antioxidant balance and glycolipid profile, six months after gastric bypass surgery. Running title: Pro-oxidant antioxidant balance and glycolipid profile after gastric bypass surgeryThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
16963394Effect of Ramadan Fasting on Intra Ocular Pressure Changes in Healthy SubjectsThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
17963393Ramadan and fasting, recent advances, introducing the practical guideline for Diabetes and RamadanThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
18963080Comparing clinical outcome and nutritional status in hypo-caloric vs. full-caloric enteral feeding trauma patients during the first week of hospitalization in intensive care unit18th Congress of Parenteral and Eneteral Nutrition Society of Asiaمانیلاسخنرانی1396خير
19962037Plasma n-3 polyunsaturated fatty acids are associated with both overall and abdominal obesity in Iranian adults2nd International Conference on Food Chemistry and Nutritionونکوورپوستر1396خير
20962034Effects of L-carnitine supplementation on body composition in patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH)39th European Society of Clinical Nutrition and Metabolism CongressThe Hagueپوستر1396خير
21953791Estimation of fetal malnutrition by using ponderal index in Iranian Neonateتغذیه و سلامت کودکان و نوجوانانتهرانسخنرانی1394خير
22953275Introducing the Practical Guideline for Diabetes and RamadanThe 17th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asiaتهرانسخنرانی1395خير
23952991سوتغذیه بعنوان یک ریسک فاکتور برای ازمان لیشمانیوز پوستی : نقش ویتامین آAnnual International RAZI congress of dermatologyتهرانپوستر1395خير
24952736Ramadan and Nutritional advicesinternational diabets and endocrin congressکراچیسخنرانی1395بله
25951669THE LIPOPROTEIN LIPASE S447X GENETIC POLYMORPHISM RELATES TO POLYUNSATURATED FATTY ACID IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE2nd international and 14th iranian nutrition congress in tehran (inc-ir2016)tehranپوستر1395خير
26951396The Effect of L-Carnitine Supplementation On Serum level of miRNA-217 In Non-alcoholic Steatohepatitis Patientsfirst international and 13th Iranian genetic congressتهرانپوستر1392خير
27950249مقایسه وزن بیمار، آلبومین سرم، منیزیوم سرم و توتال پروتئین بعنوان متغیرهای تغذیه ای در بخش مراقبتهای ویژه سوختگیپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1394خير
28950173ارزیابی سطح سرمی روی در دختران 18 تا 30 ساله تحت حمایت کمیته امداد کشوریکنگره تغذیه ایرانتهرانپوستر1393خير
29941997Body contouring devices for obesity treatment1 st International & the 13 th Iranian Nutrition Congressتهرانپوستر1393خير
30941996Assesment of changes in lynohocyte subgroups during weight loss1 st International & the 13 th Iranian Nutrition Congressتهرانپوستر1393خير
31941624بررسی اثر روزه داری بر میزان هورمن های IGF1 و IGFBP3 در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک10th international congress of endocrine disordersTehranپوستر1394خير
32941376بررسی اثرات روزه داری در ماه رمضان روی هورمون های جنسی در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک در مشهد10th international congress of endocrine disordersTehranپوستر1394خير
33941269رژیم غذایی مناسب در کبد چربتازه های گوارش و کبد کودکانمشهدسخنرانی1393بله
34941263Metabolic Response in Fasting during Ramadhan10 th SYMPOSIUM ON NUTRI INDONESIAJakartaسخنرانی1394بله
35941243ramadan fasting metabolic response and recent evidencespakistan international biennial conference ramadan healthکراچیپوستر1394بله
36941242ramadan fasting recent evidencespakistan international biennial conference ramadan healthکراچیسخنرانی1394بله
37940905اثرات روزه داری در ماه رمضان بر شاخص توده بدنی، وزن و پروفایل لیپید در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک در مشهد10th international congress of endocrine disorderstehranپوستر1393خير
38940904تاثیر روزه داری در ماه رمضان بر میزان هورون انسولین در دختران 9 تا13 سال قبل از سن منارک در مشهد10th international congress of endocrine disordersTehranپوستر1393خير
39940724تخفیف علائم خلق افسرده در بیماران پس از عمل جراحی قلب با استفاده از یک نوشیدنی بر پایه متون طب پارسیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
40934062Food-Based Strategies for Depression Management in Main Ancient Books of Iranian Traditional Medicine2nd International Symposium on Nutrition and 1st Razavi Congress in Clinical NutritionMashhadپوستر1393خير
41934061Omega-3 and Omega-6 Content of Prescribed and Prohibited Foods for Depressed Patients: Implications from Iranian Traditional Medicine Recourses2nd International Symposium on Nutrition and 1st Razavi Congress in Clinical Nutritionمشهدپوستر1393خير
42924057ramadan fasting:evidence or expert opinion results of preliminary studiesintrenational symposium on ramadan healthکراچی-پاکستانسخنرانی1392خير
43923777فقر روی در حاملگی و پیامدهای جنینی و نوزادی آن و تاثیر تجویز مکملهای روی در دوران بارداری بر این پیامدهاچهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطرزاهدانپوستر1392خير
44923657اهمیت تغذیه با شیر مادر از منظر قران، روایات اسلامی و علم روزهمایش ملی قران و علوم پزشکیمشهدپوستر1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
186تغذیه در بیماران پیوند کلیه 1390
2249نگاهی دوباره به غذاهای سنتی ایران و نیم نگاهی به غذاهای جدید1388تالیف
3233راز طول عمر تغذیه صحیح1388تالیف
4232تدابیر تشخیصی و درمانی برای دیس لیپوپروتئینمیا1390ترجمه
5231افزایش چربی های خون (هایپرلیپیدمی)1390تالیف
6230سرطان پستان پیشگیری تشخیص زودرس درمان پیگیری1391تالیف
7206روزه در سلامت و بیماریها1391تالیف بخشی از کتاب
81886کبد چرب و مداخلات درمانی1396تالیف
9162سرطان پستان1391تالیف
101524والدین آگاه تر، کودکان سالم تر (راهنمای والدین در تغذیه و فعالیت بدنی کودک)1396تالیف و گردآوری
111051روزه داری سلامت و بیماری1393ترجمه
12104روزه در سلامت 1391تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري
19196کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394
29054کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1391

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه