رضا  بوستانی
خلاصه عملکرد رضا  بوستانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رضا بوستانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا بوستانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BoostaniR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
نورولوژی/نوروموسکولرفوق تخصص0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیاربیمارستان قائم

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971672بررسی ارتباط بین بار ویروس HTLV-1 و شدت علایم بالینی در بیماران HAM/TSP(نیماد)مجریدر دست اجراخير
2970211مقایسه سطح CPKقبل و بعد از انجام الکترودیاگنوز (EMG) به وسیله سوزن یکبار مصرفمجریدر دست اجرابلي
3961086ارزیابی اثر درمانی گلورونیک اسید در بیماران HTLV-1 و تاثیر آن بر فاکتورهای ویروسی و التهابیمجریدر دست اجراخير
4960279بررسی اعتبار معیارهای Brighton در تشخیص گیلن باره در مشهدمجریپایان یافتهبلي
5950692بررسی پیش آگهی بیماران مبتلا به گیلن باره مراجعه کننده به بیمارستان قانم مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
6950628بررسی فراوانی انواع موتاسیون های ژنتیکی در بیماران مبتلا به دیستروفینوپاتی ها در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهبلي
7950375بررسی ارتباط سطح سرمی فریتین ، آهن ، سرولوپلاسمین و مس با پرو وایرال لود و شدت علائم بیماری در بیماران HAM/TSPمجریپایان یافتهبلي
8941637طراحی و راه اندازی ثبت کشوری بیماری HTLV-Iمجریدر دست اجراخير
9941521بررسی میزان پرو وایرال لود ویروس HTLV-I در ناقلین سالم ویروس قبل وبعد از درمان با Sofosbuvirمجریپایان یافتهبلي
10941253تبیین نوروپاتی و درمان آن از دیدگاه طب سنتی و کار آزمایی بالینی فرآورده تبیین شده در درمان نوروپاتی دیابتیمجریپایان یافتهبلي
11940616بررسی الگوی بالینی، الکترودیگنوستیک و آنتی گانگلیوزید پروفایل در بیماران مبتلا به سندرم گیلن باره بستری شده در بیمارستان قائم از مهر 94 لغایت مهر 95مجریپایان یافتهبلي
12931784بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D و پرووایرال لود HTLV-I با شدت علائم بیماری در بیماران HAM/TSPمجریپایان یافتهبلي
13931757بررسی ارتباط سطح سرمی CXCL9، CXCL10 و پرووایرال لود HTLV-I با شدت علائم بیماری در بیماران HAM/TSPمجریپایان یافتهبلي
14931368بررسی اثرات کورکومین ( ماده موثر زرد چوبه ) بر میزان بیان ژن های c-FLIP Caspase 10, Caspase 8, ، TAX ,HBZ و پرو وایرال لود HTLV-I در بیماران میلوپاتی ناشی از HTLV-I / تروپیکال اسپاستیک پاراپرازی HAM/TSP)) قبل و بعد از درمانمجریپایان یافتهخير
15931044بررسی میزان بیان ژن IL-33 و نیز سطح پلاسمایی IL-33 و گیرنده محلول آن sST2R در بیماران مبتلا به HAM/TSP و ناقلین سالم HTLV-Iمجریپایان یافتهبلي
16930259بررسی و مقایسه فراوانی پلی نوروپاتی در بیماران مبتلا به میلوپاتی 1HTLV و ناقلین 1HTLVمجریپایان یافتهبلي
17922212بررسی اثرات ضد التهابی کروکومین ( ماده موثر زرد چوبه ) در بیماران میلوپاتی ناشی از HTLV-I / تروپیکال اسپاستیک پاراپرازی HAM/TSP ))مجریپایان یافتهبلي
18922065بررسی بیان ژن های عامل هسته ای κB، اینترلوکین6 و نئوپترین در بیماران مبتلا به HAM-TSP قبل و بعد از دارو درمانی ترکیبی با والپروات سدیم، اینترفرون آلفا و کورتیکواستروئیدمجریپایان یافتهبلي
19921628مقایسه فراوانی ویروس سایتومگالوویروس (CMV)در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
20921553مقایسه فراوانی ویروس اپشتن بار (EBV) در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
21920120بررسی یافته های بالینی و فرابالینی بیماران مبتلا به عوارض عصبی HTLV-1 مراجعه کننده به کلینیک HTLV-1 بیمارستان قائم طی سالهای 93-92مجریپایان یافتهبلي
22910411بررسی فراوانی‌ عوارض پلاسما فرزیس در بیماران مبتلا به بیماریهای نورولوژیک تحت درمان با پلاسما فرزیس در بیمارستان قائم از مهر ماه ۹۱ الی‌ پایان شهریور92مجریپایان یافتهبلي
23910162بررسی پیش آگهی بیماران مبتلا به نوروپاتی واسکولیتی مراجعه کننده به بخش اعصاب و روماتولوژی بیمارستان قائممجریپایان یافتهبلي
24910037بررسی تغییرات غیر طبیعی هدایتی عصب اولنار در سندرم تونل کارپمجریپایان یافتهبلي
25901016بررسی ویژگیهای دموگرافیک و بالینی بیماران ALS مراجعه کننده به بیمارستان قائم از ابتدای سال 86 تا پایان سال91.مجریپایان یافتهبلي
2689148بررسی فراوانی نشانگان پاهای بی قرار در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بخشهای همودیالیز مجریپایان یافتهخير
2788654مقایسه ویژگیهای بالینی و فرابالینی سندرم گیلن باره در بیماران مراجعه کننده به واحد مراقبتهای ویژه ،اورژانس و بخش اعصاب بیمارستان قائم مشهد از سال 1386 تا 1388مجریپایان یافتهبلي
2888405بررسی پتانسیل فراخوانده سوماتوسنسوری، عصب مدیان در بیماران مبتلا به میلوپاتی ناشی از HTLV1مجریپایان یافتهبلي
2987243بررسی فراوانی نسبی و شایع ترین عوامل در پنومونی آسپیراسیون در بیماران دچار سکته مغزی بستری در اورژانس اعصاب بیمارستان قائم(عج) از 1387/7/1 لغایت 1388/6/31مجریپایان یافتهبلي
3087241بررسی فراوانی پلی نوروپاتی بر اساس یافته های بالینی و فرابالینی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
3187112بررسی یافته های بالینی و فرا بالینی بیماران مبتلابه میاستنی گراو بستری در بخش اورژانس و داخلی و ICU مغز و اعصاب بیمارستان قائم درسالهای 1383 الی 1387 مجریپایان یافتهبلي
3281106بررسی اثر درمانی دانازول در بیماران HAM/TSP مراجعه کننده به بیمارستان قائممجریپایان یافتهخير
33980293بررسی ارزش تشخیصی یافته های ام ار ای در بیماران مبتلا به میوپاتی های التهابی ایدیوپاتیکهمکاردر دست اجرابلي
34980008بررسی فراوانی اختلالات عملکرد جنسی در بیماران آلوده به ویروس لنفوتروپیک T انسانی تیپ ۱ و ارتباط آن با علایم ادراری و حرکتیهمکاردر دست اجرابلي
35970584بررسی فاکتورهای مرتبط با حجم خونریزی داخل مغزی( ICH )در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون سیستمیک مزمنهمکاردر دست اجرابلي
36970398بررسی اثر پروبیوتیک ها بر علایم بالینی، فاکتورهای التهابی و ویروسی در بیماران مبتلا به میلوپاتی ناشی از HTLV-1همکاردر دست اجرابلي
37970294بررسی تأثیر برنامه موسیقی تلفیقی با خاطره گویی خانواده بر سطح هوشیاری و عملکرد شناختی بیماران ترومای مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژههمکارپایان یافتهبلي
38970024بررسی سرواپیدمیولوژیک ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ 1/2 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
39961803مقایسه پیامد وعوارض عدم انجام پلاسمافرزیس باروش انجام روتین آن در بیماران میاستنی گراویس کاندید تیمکتومی در بیمارستان قائم مشهدهمکارپایان یافتهبلي
40961607بررسی میزان سطح سرمی XCL1 در بیماران میلیت ( HAM/TSP و (Multiple sclerosisهمکاردر دست اجراخير
41961296بررسی سرمی باکتری Helicobacter pyloriدر بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
42961207بررسی روند تغییرات علل مختلف بستری بیماران در بخش قلب در دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در یک بازه زمانی ده سالههمکارپایان یافتهخير
43961068بررسی یافته های اورودینامیک دربیماران مبتلا به سیستوپاتی دیابتیهمکاردر دست اجرابلي
44960725بررسی سرمی انگل Toxoplasma gondii در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
45960724بررسی سرمی ویروس HIV در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
46960713بررسی کلونالیتی سلول های آلوده به ویروس HTLV-1 و مکان ادغام ژنوم ویروسی در ژنوم میزبانهمکاردر دست اجراخير
47960665بررسی سرمی ویروس HTLV-I/II در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
48960404بررسی نقش تحریک الکتریکی ترانس کرانیال با جریان نویز تصادفی (tRNS) در درمان بیماران مبتلا به میگرن در بیمارستان قائم مشهدهمکارپایان یافتهبلي
49960379بررسی اثربخشی و عوارض پلاسما فرزیس در بیماران نورولوژیک بیمارستان قائم در سال 96-97همکارپایان یافتهبلي
50951757بررسی میزان سطح سرمی CCL-13،CCL-15 و CCL-23 و میزان بیان CCR1 در بیمازان HAM/TSP و ناقلین سالم HTLV-1همکاردر دست اجرابلي
51951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
52951070بررسی بیان بار ویروسی HTLV1 ، TAX و سایتوکاین های التهابی IL-1، IL-6، IL-8 و TNF-α در بیماران HAM/TSP قبل و بعد از درمان با کورکومین و مقایسه با ناقلین سالم ویروس HTLV-1همکارپایان یافتهبلي
53950624بررسی پولمونری فانکشن تست در بیماران مبتلا به آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس و ارتباط آن با علایم بیماریهمکارپایان یافتهبلي
54950400بررسی فراوانی و شدت سندرم پای بی قرار در ناقلین و مبتلایان به 1HTLV مراجعه کننده به کلینیک HTLV1 بیمارستان قائم (عج) و مقایسه آن با گروه کنترل در یک بازه ی زمانی شش ماهههمکارپایان یافتهبلي
55950235بررسی ارتباط بیماری HTLV-1 با دریافتی غذایی، شاخص های آنتروپومتریک و سطح سرمی برخی ریزمغذی هاهمکارپایان یافتهبلي
56941263بررسی بیان ژن RNASEL و فاکتور مهارکننده ی آن، ژن ABCE1، در مبتلایان فلج اسپاستیک گرمسیری(HAM/TPS) و ناقلین سالم ویروس HTLV-1همکارپایان یافتهبلي
57940906بررسی اثر محافظتی ان-استیل سیستئین بر بروز سمیت عصبی ناشی از رژیم XEOX در بیماران مبتلا به سرطانهای کولورکتال و معدههمکارپایان یافتهبلي
58940787بررسی اثرات کورکومین ( ماده موثر زرد چوبه ) بر میزان بیان ژن های Caspase3،Caspase9 وسیتوکروم Cوارتباط آنهابابیان TaxوHBZ وپرووایرال لود ویروس HTLV-I در بیماران مبتلا به تروپیکال اسپاستیک پاراپرازی HAM/TSP)) قبل و بعد ازدرمان با کورکومینهمکارپایان یافتهبلي
59940355بررسی مقایسه ای MICRORNAهای Mir-155،Mir-126 ,Mir-146a و Mir-21 در بیماران مبتلا به ATLL و HAM/TSP با ناقلین سالم HTLV1همکارپایان یافتهبلي
60940252بررسی اثرات کورکومین (ماده موثر زردچوبه) بر میزان بیان ژن وسطح سرمی TNF-a،TLR2،TLR4 دربیماران میلوپاتی ناشی از HTLV-1 / تروپیکال اسپاستیک پاراپرازی HAM/TSP) ) قبل و بعد از درمانهمکارپایان یافتهبلي
61940013بررسی میانکنش ویروس HTLV-1 و میزبان در بروز بیماری HAM/TSPبا بررسی بروز ژن های TAX , HBZ از ویروس و بیان ژن IL-28 ورسپتوران از میزبانهمکارپایان یافتهبلي
62931718بررسی اثر نانوکروکومین درالقای آپوپتوز در لنفوسیت های بیماران میلوپاتی ناشی از HTLV-I تروپیکال اسپاستیک پاراپرازی HAM/TSPهمکارپایان یافتهخير
63931415بررسی تاثیر طب سوزنی بر کنترل علایم بیماران مبتلا به HTLV1 Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis (HAM/TSP)همکارپایان یافتهبلي
64931256تعیین توالی ژنوم کامل ویروس HTLV-I دربیماران مبتلا به HAM/TSP، َATL و ناقلین ویروسی HTLV-I در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
65931253بررسی میزان بیان ژن HMGB1 و رسپتور غشائی آن RAGE و اندازه گیری سطح سرمی آن در بیماران مبتلا به HAM/TSP و ناقلین سالم HTLV-Iهمکارپایان یافتهخير
66931203بررسی ارتباط پلی مورفیسمهای فعال در ژنهای FAS, FOXP3, IL-28B, CXCL10 , IL-18, IL-21 با بیماری میلوپاتی پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال وابسته به ویروس HTLV-1همکارپایان یافتهخير
67931172بررسی بیان ژن و پروتئین اینترلوکین-32(IL-32) وبیان ژن سایکلو اکسیژناز 2(COX-2) در بیماران مبتلا به HAM/TSP و ناقلین سالم ویروس HTLV-1همکارپایان یافتهبلي
68930597بررسی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در افراد آلوده به HTLV-1همکارپایان یافتهخير
69930596بررسی فاکتورهای لیپید پراکسیداسیون در افراد آلوده به HTLV-1همکارپایان یافتهخير
70930236بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر سردرد ناشی از انفوزیون نیتروگلیسیرین در بیماران بستری در اورژانس قلبهمکارپایان یافتهبلي
71921743بررسی ارتباط بین یافته های بالینی (LUTS) با یافته های ارودینامیک در مبتلایان به HTLV1همکارپایان یافتهخير
72911313بررسی نقشVATS Thymectomy در بیماران با میاستنی گراویسهمکارپایان یافتهخير
73901107بررسی ارتباط حوادث نورولوژیک با نوع و تیتر آنتی بادیهای آنتی فسفولیپیدهمکارپایان یافتهبلي
74901022بررسی تاثیرات درمانی تزریق داخل مثانه ای سم بوتولینیومA دربیماران HTLV1 مثبت مبتلا به مثانه بیش فعال مقاوم به درمان داروییهمکارپایان یافتهبلي
75900796بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان تام در افراد آلوده به HTLV-1 و مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
76900637بررسی تاثیر درمان ترکیبی با والپروات سدیم، اینترفرون آلفا و کورتیکواستروئید بر علایم بالینی، بار ویروسی و تیتر آنتی بادی در مبتلایان به پاراپارزی اسپاستیک ناشی از ویروس HTLV-1 به درمانگاه نورولوژی بیمارستان قائم از تاریخ 15/1/90 الی 1/7/91همکارپایان یافتهبلي
7789836بررسی ارتباط بین درگیری سیستم ادیووستیبولار و عفونت HTLV1 همکارپایان یافتهبلي
7888093تعیین ارتباط بین نتایج سونوگرافی و مطالعات الکترودیاگنوستیک در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپهمکارپایان یافتهبلي
7985362بررسی اثرات بالینی و ایمونولوژیک تجویز سیستمیک اینتر فرون آلفا در درمان بیماران مبتلا به پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری بهمراه میلوپاتی ناشی از ویروس HTLV-1 ( (HAM/TSP همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983237Abnormal vitamin D and lipid profile in HTLV‑1‑associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) patientsISIMolecular biology reports1398پنجم به بعد
2982821Evaluation of Pulmonary Function Test in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis and its Correlation with Disease SymptomsISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398پنجم
3981568Complete sequence of human T cell leukemia virus type 1 in ATLL patients from Northeast Iran, Mashhad revealed a prematurely terminated protease and an elongated pX open reading frame IIIISIInfection, genetics and evolution1398پنجم به بعد
4980555Curcumin increased the expression of c-FLIP in HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) patientsISIJournal of cellular biochemistry پنجم به بعد
5980404Role of Receptors for Advanced Glycation End Products and High-Mobility Group Box 1 in the Outcome of Human T Cell Lymphotropic Type 1 InfectionISIViral immunology1397دوم
6973703Subtypes of Antiphospholipid Antibodies in Neurologic Disorders: An Observational StudyMedlineCurrent rheumatology reviews1397سوم
7973231Explaining Quality Indicators of Clinical Education Methods from the Perspective of Medical AssistantsISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397سوم
8973106Expanding the clinical phenotype of IARS2-related mitochondrial disease.ISIBMC MEDICAL GENETICS1397پنجم به بعد
9970622Thymectomy for Nonthymomatous Myasthenia Gravis Comparison of Video-Assisted ThoracoscopicMedlineInnovations1397دوم
10963224Epilepsy and brain tumoursSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1383سوم
11962238Unusual Concurrence of HTLV-I Infection and Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal Plasma Cell Disorder, and Skin Changes SyndromeMedlineJournal of clinical neuromuscular disease1395اول
12961661High-resolution ultrasonography of cross-sectional area of median nervecompared with electro-diagnostic study in carpal-tunnel syndromSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1396پنجم
13961033Evaluation of HTLV-1 HBZ and proviral load, together with host IFN 3, in pathogenesis of HAM/TSPISIJOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY1396چهارم
14960488Muscle synergy extraction during arm reaching movements at different speedsISITECHNOLOGY AND HEALTH CARE1395سوم
15960382(Role of IL-21 in HTLV-1 infections with emphasis on HTLV-1- associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSPISIMedical microbiology and immunology1396چهارم
16960275Headache: A Presentation of Pompe Disease; A Case ReportISCCaspian Journal of Neurological Sciences1395دوم
17954017Modulatory effects of curcumin on apoptosis and cytotoxicity-related molecules in HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) patients.ISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395مسئول
18953708Restless leg syndrome in chronic hemodialysis patients in Mashhad hemodialysis centersPMCJournal of Renal Injury Prevention1395سوم
19951185Carpal Compression test, Phalen test and Tinel test: which ones are more suitable for Carpal Tunnel Syndrome?PMCiranian journal of neurology1395دوم
20951184Median Nerve Somatosensory Evoked Potential in HTLV-I Associated MyelopathyPMCelectronic physician1395اول
21951183Magnetic resonance imaging for Human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV1-) associated myelopathy/tropical spastic paraparesis patients: a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1394دوم
22951182Sleep Apnea HeadacheChemical Abstractreviews in clinical medicine1394اول
23941410The Effects Of Combination Therapy With Sodium Valproate, peg-alpha Interferon And Prednisolone On Clinical Manifestations Of Patients With HTLV-1 Associated Spastic Paraparesis (HAM/TSP) (S40.009)ISINeurology1393اول
24941082Morphology of muscular function in chronic tension-type headache: a pilot study.ISIActa Neurol Belg1394چهارم
25935526Serum total antioxidant capacity status of HTLV-1 infected patientsISIActa Virologica1394سوم
26935524Status of soluble ST2 levels in serum of HTLV-1 infected individualsISIActa Microbiol Immunol Hung1394چهارم
27935501Triple Therapy with Prednisolone, Pegylated Interferon and Sodium Valproate Improves Clinical Outcome and Reduces Human T-Cell Leukemia Virus Type 1 (HTLV-1) Proviral Load, Tax and HBZ mRNA Expression in Patients with HTLV-1-Associated Myelopathy/Tropical Spastic ParaparesisISINeurotherapeutics1394اول
28934779Is Human T-Lymphotropic Virus Type 1 Infection Associated With Hearing Loss?ISILARYNGOSCOPE1394چهارم
29932736Vasculitic peripheral neuropathyChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1392دوم
30931522Acute Human T-lymphotropic virus type I-associated myelitis: a rare case successfully treated with intravenous pulse methylprednisoloneISINeurovirology1393اول
31931519Recurrent Spontaneous Rupture of the Urinary Bladder in a Patient With Human T-lymphotropic Virus Type 1-Associated Myelopathy: A Case Report and Literature ReviewPMCNephro Urology Monthly1392دوم
32931133Delayed Polyneuropathy in Farm Sprayers Due to Chronic Low Dose Pesticide ExposureISIIranian Red Crescent Medical journal1393اول و مسئول
33931054EVALUATION OF THE FREQUENCY OF POLYNEUROPATHY BASED UPON THE CLINICAL AND PARACLINICAL FINDINGS IN DIABETIC PATIENTSSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1391اول و مسئول
34925007Step by step clinical diagnosisSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392چهارم
35924141Human T-lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) Proviral Load and Clinical Features in Iranian HAM/TSP PatientsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
36923176The Effect of Combination Therapy with Sodium Valproate, Peg-Interferon and Prednizolone on Clinical Findings in HTLV-1 associated Spastic Paraparesis (HAM/TSP) Patientsسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392سوم
37921598HTLV-I Infection” Twenty-Year Research in Neurology Department of Mashhad University of Medical SciencesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
3892022Diversity of Neuromuscular Disorders in Referred Patients to Electrodiagnostic Units of Yazd CityISIIranian Red Crescent Medical Journal1391مسئول
3992021Tramadol Induced Seizure: A 3 year studyPMCCaspian Journal of Internal Medicine1391اول و مسئول
4092020Two Sewing Needles in the Brain: A case ReportscopusIranian Journal of Medical Sciences1386
4192018Effects of Danazol on Clinical Improvement of Patients with HAM/TSP: A Placebo Controlled Clinical TrialISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول و مسئول
4292016Report of an Early Diagnosis of AVM Based on TCD findings and Compatibility with MRAChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه1388
4392015Evaluation of variations in Ophtalmic Artery Flow in Anterior Ischemic Optic NeuropathyChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه1388سوم
4492014Evaluation of Therapeutic effects of IFN-Ia on Relapsing Remitting Multiple SclerosisChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه1386دوم
4592013Compatibility of MR Angiography and TCD sonography in a patient with vertebrobasilar insufficiencyChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه1384
4690485Inter-rater reliability of modified Alberta Stroke Program Early Computerized Tomography Score in patients with brain infarctionISIJournal of research in medical sciences1390پنجم به بعد
4790086Khorasan Disease: Prevalence of HTLV-I Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis (HAM/TSP) In West Azarbaijan from 2004 to 2007ISIIranian Red Crescent Medical Journal1390اول
4886269بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به خونریزی ساب آرکنوئید بیمارستان مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962352Thymectomy For Non-thymomatous Myasthenia Gravis: Comparison Of Video-assisted Thoracoscopic & Transsternal Thymectomy16th ISMICS7رمپوستر1396خير
2940191Serum total antioxidant capacity status in HTLV1 infected patientsIMI 8th international conferenceTehranپوستر1394خير
3934404بررسی نرخ عوارض بیماران نورولوژیک دریافت کننده درمان پلاسمافرزیس در بیمارستان قائم از سپتامبر 13-2012سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی 2014تهرانپوستر1393خير
4930595افزایش سطح سرمی ST2 در بیماران HTLV-1International congress of immunology and allergyTehranپوستر1393خير
5930301بررسی بیومارکرهای زیر مجموعه سلولهای CD4+T در بیماری ملیوپاتی وابسته به HTLV1 و ناقلین سالم ویروساولین کنفرانس سراسری پزشکی مولکولی ایرانمشهدپوستر1392خير
6924272HTLV-1 Infection and audivestibular involwementglobal otology research meeting-29th politzer society meetingآنتالیاسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1374ویروس HTLV-1 و بیماریهای وابسته1390تالیف
227‏‫ویروس HTLV-I و بیماریهای وابسته1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه