مهران  غلامین
خلاصه عملکرد مهران  غلامین
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهران غلامین

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهران غلامین رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ایمنی شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : GholaminM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961881طراحی وارزیابی سلول لنفوسیتT انسانی کایمریک بیانگر پپتید) PNC-27 (بمنظور نابودی سلولهای توموری رده سرطان پستان ( MCF-7)مجریدر دست اجراخير
2960741بررسی بیان ژن های بازرسی کننده سیستم ایمنی immune checkpoints (PD-1،PD-L1 ،CTLA-4 ،LAG-3 ،TIM-3 )دربافت بیماران مبتلا به سرطان مری و تعیین نقش آنها به جهت بکارگیری در ایمونوتراپیمجریپایان یافتهبلي
3951669مقایسه ارزش تشخیصی بیومارکرهای CK19 ، CLEC3A و KLK11 و نتایج مقاطع یخ زده جهت بررسی میکرومتاستاز در نمونه های بیوپسی غدد لنفاوی نگهبان در زنان مبتلا به سرطان پستان در جامعه ایرانیمجریپایان یافتهخير
4950838ساخت و ارزیابی نانو ذرات سوپرپارا مغناطیسی پوشیده شده با پپتید اختصاصی شناسایی کننده سلول های سرطانیمجریدر دست اجراخير
5950677بررسی نقش ژن Cripto-1 در پیشرفت سرطان سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
6941435بررسی بیان ژن MMP13 در بیماران مبتلا به کارسینومای سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
7941434بررسی ارتباط بین حضور Helicobacter pylori و بیان ژن MMP-13 در سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
8941433بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن CD44 و سرطان معده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع) و امید در مشهدمجریپایان یافتهخير
9941340جداسازی و بررسی ویژگی های عملکردی سلول های بتای حاصل از پانکراس بیماران مرگ مغزیمجریدر دست اجراخير
10940727بررسی ارتباط میزان اینترلوکین 24 در سرم و میزان بیانNF- κb در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
11930985تولید آنتی بادی مونوکلونال بر علیه پروتئین MMP13 انسانیمجریپایان یافتهخير
12930669 بررسی ارتباط بین حضور هلیکو باکتر پیلوری (H.pylori) واسترس سلولی (مسیر UPR) و بیان مارکر CD44 در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
13930607شناسایی و گسترش سلول های بنیادی سرطانی بدست آمده از بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
14930580تولید پروتئین نوترکیب و بررسی مشخصات مولکولی آلرژن اصلی گردومجریپایان یافتهبلي
15930565بررسی پاسخ سلول های T به سلول های دندریتیک بارگیری شده با توتال mRNA سلول های بنیادی سرطانی (CSC) اتولوگ جهت ایمونوتراپی سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
16922021بررسی مارکرهای پروتئینی دو موتاسیون آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز (R132H, R132S) در آستروسیتومای مغزی، توسط روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
17911309بررسی مقایسه ایزوفرم های V3, V6 و فرم استاندارد ژن CD44 در بافت نرمال و تومورال در بیماران مبتلا به کارسینومای سنگفرشی مری مجریپایان یافتهخير
18911302ارزیابی بیان ژنTSLP توسط روش Real time دربیماران مبتلا به سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
19911269بررسی سطح سرمی ماتریکس متالوپروتئیناز 1 و13 با کارسینومای سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
20910776بررسی تاثیر القا همزمان استرس اکسیداتیو و استرس شبکه آندوپلاسمی بر هموستاز کلسیم شبکه آندوپلاسمی و فعالیت مسیر پیام رسانی درون سلولی UPRمجریپایان یافتهبلي
21901009بررسی مارکرهای سلول های بنیادی در کشت های اولیه بافت حاصل از بیماران مبتلا به سرطان سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
22900809 بررسی بیان ژنی ایزوفرم های ژن MUC 1 در سرطان مری مجریپایان یافتهخير
23891034بررسی بیان ژنی و پروتئینی آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز در سرطان سلول های سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
2488780بررسی الگوی ژن های سرکوبگر سیستم ایمنی VEGF,TGF-b,IL-10 در مبتلایان به سرطان سلول های سنگفرشی مری با تکنیک Real-time PCRمجریپایان یافتهخير
2588625بررسی افزایش پاسخ برون تنی لنفوسیت های T تحریک شده با سلولهای دندریتیک بارگیری شده با mRNA توموری غنی شده، جهت ایمونوتراپی سرطان مریمجریپایان یافتهخير
2688098تهیه و بررسی پاسخ برون تنی شاخصهای آنتی ژنی کایمر نوترکیب ‏جهت طراحی واکسن سلولهای دندریتیکی در ایمونو ژن تراپی ‏کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریمجریپایان یافتهخير
2786729بررسی پاسخ برون تنی (in vitro ) لنفوسیت های T به سلولهای دندریک آلوده شده با توتال mRNA تومور مریمجریپایان یافتهخير
2884401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریمجریپایان یافتهخير
29971471بررسی اثر شکل و سایز نانوذرات طلا بر میزان تضعیف شدت پرتوهای ایکس در سلول های توموری نازوفارنژیال انسانی با استفاده از توموگرافی کامپیوتریهمکاردر دست اجراخير
30951565شناسایی و گسترش سلول های بنیادی سرطانی بدست آمده از بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و بررسی بیان ژن Maml1 و سرکوب بیان این ژن توسط سیستم shRNAهمکاردر دست اجرابلي
31941474بررسی ایمنی زایی واکسن سلول دندریتیک بارگیری شده با mRNA Total ی سلول بنیادین توموری در ایمونو ژن تراپی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
32941449بررسی فعالیت زیستی و اختصاصیت ترکیبات مهار کننده پروتوانکوژن انتقال مزانشیمی-اپیتلیالی (MET ) در رده سلولی KYSE-30همکارپایان یافتهخير
33941448بررسی ارتباط مولکولی MAML1و Twist1در فرایندEMTدر رده سلولی سرطان سینههمکارپایان یافتهخير
34930643ارزیابی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با تغییر بیان ژن های MAML1 و TWIST1 در بیماران مبتلا به سرطان معدههمکارپایان یافتهبلي
35930513مقایسه سطح بیان microRNA182, microRNA137, microRNA139-5p در بافت های توموری اولیه و بافت های توموری متاستاتیک سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
36920452بررسی ایمونوهیستولوژیک بیانHER2 و P53 در مننژیوم و ارتباط آنها با درجه تومور (بین سالهای 1380 تا 1392، بیمارستانهای قائم (عج) و موسی بن جعفر (ع) مشهد)همکارپایان یافتهبلي
37911166بررسی تاثیر القا همزمان استرس اکسیداتیو و استرس شبکه آندوپلاسمی بر فعالیت مسیر پیام رسانی درون سلولی UPR وابسته به عملکرد شبکه آنزیمی پروتیین کیناز Cهمکارپایان یافتهخير
38910822بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه ADAM29 ، FTHL17 و HORMAD1 درگلیوبلاستوما به روش RT-PCRهمکارپایان یافتهخير
39910737تاثیر پروبیوتیک ها بر فنوتیپ سلولهای دندریتیک در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکارپایان یافتهخير
40910235بررسی بیان و اپی ژنتیک سایتوکاین های ذاتی دخیل در پاسخ به تداخل پروبیوتیک در موش های حساس شده با آلرژن به عنوان مدلی از آلرژی تجربیهمکارپایان یافتهبلي
41900885بررسی ارتباط 4نوع SNPژنوتیپهایIL4(rs2243250) ،IL-13(rs20541) وGATA3(rs1269486,rs2229360) با بیماری رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
42900803طراحی و راه اندازی سیستم ذخیره اطلاعات و نگهداری نمونه های ارجاع شده به بخش ژنتیک انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهخير
43900714بررسی اثرات آلفا توکوفرول و ال-کارنیتین بر بیان ژنهای CatSper و کیفیت اسپرم موش مسن و جوانهمکارپایان یافتهبلي
44900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
45900194بررسی ارتباط پلی مورفیسم پنج نوع SNP (T1,T2,S1,S2,V4) ژن ADAM33 با بیماری آسم آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
4689769تعیین فراوانی جهش ارثی جدید در ژن BRCA-2 در اشکال خانوادگی و اسپورادیک سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
4789599بررسی بیان ژنهای LAGE1، MAGEA4 و NY-ESO1 در سطح پروتئین، در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری با روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
4889598بررسی ایمونوهیستوشیمیایی میزان بیان فاکتور های رونویسی MAML1، TWIST1 و PYGO2 در مبتلایان به کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
4989516مقایسه میزان بیان ژن INPP5A و بیان پروتئین آن در نمونه بافت تومور و نرمال بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
5088622بررسی تغییرات بیان ژنهای HLA-G و XRCC5 در بافت تومور بیماران مبتلا به سرطان سلولهای سنگفرشی مری با استفاده از تکنیک Real-time PCRهمکارپایان یافتهخير
5188506بررسی برون تنی میزان هدف گیری نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا به سلولهای دندریتیک انسانیهمکارپایان یافتهخير
5285366بررسی Microsatellite Instability در سرم و بافت بیماران مبتلا به سرطان معده و ارتباط آن با متیلاسیون و میزان بیان ژن hMLH1همکارپایان یافتهخير
5385264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی همکارپایان یافتهخير
5482041تعیین موتاسیون ژن TCIRG1 در خانواده بیمار مبتلا به Osteopetrosis با استفاده از PCR و RT-PCRهمکارپایان یافتهخير
5581010مطالعه سیتوژنیک یک خانواده مبتلا به آتاکسی ارثیهمکارپایان یافتهخير
5680093بررسی پلی مورفیسم ژن Tax,Htlv-1 به عنوان ریسک فاکتور احتمالی ذر بیماران Ham/TSp و ATL خراسانهمکارپایان یافتهخير
5780027تشخیص بیان ژن PML/RARa بوسیله روش RT_PCR در بیماران مبتلا به APLهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981140Analysis of Interleukin 4 and 13 Gene Polymorphisms in Allergic Rhinitis: A Case Control StudyPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1398مسئول
2981078Green synthesis of 99 mTc -labeled- Fe3O4 nanoparticles using Quince seeds extract and evaluation of their cytotoxicity and biodistribution in ratsISIJournal of Molecular Structure1398سوم
3980772Correlation between expression of CatSper1,2 and sperm parameters in the gamma irradiated adult mouse testisISIInternational journal of radiation biology1398پنجم به بعد
4980219Role of MAML1 in targeted therapy against the esophageal cancer stem cellsISIJournal of translational medicine1398پنجم
5974156Isolation and identification of chemotherapy-enriched sphere-forming cells from a patient with gastric cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
6973933Induction of T cell-mediated immune response by dendritic cells pulsed with mRNA of sphere-forming cells isolated from patients with gastric cancerISILife sciences1397مسئول
7971828Ectopic Expression of Human DPPA2 Gene in ESCC Cell Line Using Retroviral SystemPMCAvicenna Journal of Medical Biotechnology1397پنجم به بعد
8971741Effect of cadmium and nickel on expression of CatSper 1 and 2 genes in miceISIToxin Reviews1397دوم
9970950Association of Two CD44 Polymorphisms with Clinical Outcomes of Gastric Cancer PatientsMedlineAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1397مسئول
10970366Cytokine networks and their association with Helicobacter pylori infection in gastric carcinomaISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
11964433Down-regulation of CatSper 1 and CatSper 2 genes by lead and mercuryISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1397دوم
12960704TWIST1 upregulates the MAGEA4 oncogeneISIMOLECULAR CARCINOGENESIS1395پنجم
13960525Expression analysis of matrix metalloproteinase-13 in human gastric cancer in the presence of Helicobacter Pylori infectionISICANCER BIOMARKERS1396مسئول
14960422Role of Oxidative Stress in Modulating Unfolded Protein Response Activity in Chronic Myeloid Leukemia Cell LineMedlineIranian biomedical journal1394سوم
15960421Isolation, identification, and characterization of cancer stem cells: A review.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
16960420Biological and Clinicopathological Significance of Cripto-1 Expression in the Progression of Human ESCC.PMCReports of biochemistry & molecular biology1396مسئول
17960419GATA3 Gene Polymorphisms Associated with Allergic Rhinitis in an Iranian PopulationPMCReports of biochemistry & molecular biology1396مسئول
18952724Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in testis of aging miceISIIranian Journal of Reproductive BioMedicine1393پنجم به بعد
19951826Loss of heterozygosity and microsatellite instability as predictive markers among Iranian esophageal cancer patientsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395چهارم
20951784Correlation Between Meis1 and Msi1 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJournal of gastrointestinal cancer1395پنجم
21951161Matrix Metalloproteinase-13 - A Potential Biomarker for Detection and Prognostic Assessment of Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma.MedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395مسئول
22951160Applying Subtractive Hybridization Technique to Enrich and Amplify Tumor-Specific Transcripts of Esophageal Squamous Cell Carcinoma.ISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1396مسئول
23950847Effects of oxidative stress on modulating unfolded protein response signaling pathway in K562 chronic myeloid cell linescopusDer Pharmacia Lettre1395دوم
24950348Amplification of Tumor Transcripts from Limited Quantity of Esophageal Squamous Cell CarcinomaTissue Samplesسایر سایت‏های تخصصیAmerican Journal of Cancer Science1394مسئول
25942897Lung‐derived innate cytokines: new epigenetic targets of allergen‐specific sublingual immunotherapyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
26942852Diabetes in Pregnancy Adversely Affects the Expression of Glycogen Synthase Kinase-3β in the Hippocampus of Rat NeonatesISIJOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE1394چهارم
27942778A Review on the Biology of Cancer Stem CellsChemical AbstractStem Cell Discovery1393مسئول
28935500Evaluation of thymic stromal lymphopoietin (TSLP) and its correlation with lymphatic metastasis in human gastric cancer.ISIMedical Oncology1394مسئول
29935011Expression analysis of CD44 isoforms S and V3, in patients with esophageal squamous cell carcinomaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
30934747Comparative study of serum level of vitamin D in pregnant women with preeclampsia and normal pregnant womenscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394اول و مسئول
31934252Association of ADAM33 gene polymorphisms with allergic asthma.ISIIranian journal of basic medical sciences1393مسئول
32933698Idiopathic lymphocytopeniaISICurrent Opinion in Hematology1393اول
33932686Association of ADAM33 gene single nucleotide polymorphisms with allergic asthma in northeastern of Iranian populationISIIranian journal of Basic Medical Science1393مسئول
34932226Prognostic Factors and Treatment Outcome in Glial Brain Tumors; Data from the Third Neuro- ‎oncology Scientific Club’s Input Forum,2013, Mashhad, Iran‎Chemical AbstractBritish Journal of Medicine & Medical Research1392پنجم به بعد
35932202The expression levels of CD44V6 are correlated with tumor invasion in esophageal squamous cell Carcinoma patientsISIAFINIDAD1393مسئول
36932201Neoantigen in esophageal squamous cell carcinoma for dendritic cell-based cancer vaccine developmentISImedical oncology1393دوم
37930367Specific MUC1 Splice Variants Are Correlated With Tumor Progression in Esophageal Cancer.ISIWorld journal of surgery1393مسئول
38930321Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in the testis of the aging mousePMC. Iran J Reprod. Med.1392پنجم به بعد
39930297Prevalence of Human T-Lymphotropic Virus Type 1 among blood donors from Mashhad, Iran.ISIJOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY1382دوم
40930295Prevalence of Human Papilloma Virus type 16 and 18 and expression of mutant p53 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIIranian journal of basic medical sciences1383پنجم
41930204Molecular analysis of the CYP21 gene and prenatal diagnosis in families with 21-hydroxylase deficiency in northeastern Iran.ISIhormone research in paediatrics1384چهارم
42923829Effects of L-carnitine treatment on expression of CatSper proteins in the aging mouse model.Chemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392چهارم
43923800Combination of vitamin E with L-carnitine increase CatSper Genes expression in the aging mouse testisChemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392پنجم
44921804Expression analysis of histidine decarboxylase in esophageal squamous cell carcinoma patientsISIAnnals of Biological Research1392مسئول
4590058Cancer-testis gene expression profiling in esophageal squamous cell carcinoma: Identification of specific tumor marker and potential targets for immunotherapyISICANCER BIOLOGY & THERAPY1390دوم
4689563Highly efficient transfection of dendritic cells derived from esophageal squamous cell carcinoma patient: Optimization with green fluorescent protein and validation with tumor RNA as a tool for immuno-genetherapy ISIIranian Journal of Biotechnology 1389اول
4789183Interactions between Glutathione-S-Transferase M1, T1 and P1 polymorphisms and smoking, and increased susceptibility to esophageal squamous cell carcinomaPMCCancer Epidemiol1389پنجم به بعد
4889165Induction of cytotoxic T lymphocytes primed with tumor RNA-loaded dendritic cells in esophageal squamous cell carcinoma: preliminary step for DC vaccine designISIBMC cancer1389اول
4988030Overexpression and Interactions of Interleukin-10, Transforming Growth Factor beta, and Vascular Endothelial Growth Factor in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIWORLD JOURNAL OF SURGERY1388اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983454Expression of immune checkpoints (PD-1،PD-L1 ،CTLA-4 ، LAG3 ، TIM-3) in patients with esophageal cancer and determine their role for use in immunotherapyکنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1398بله
2983156P04.20 ANALYSIS OF HORMAD1, FTHL17 AND ADAM29 CANCER/ TESTIS SPECIFIC GENES EXPRESSION IN GLIOBLASTOMAEANO 2018STOCKHOLMپوستر1397خير
3970957The Role of miRNA137 in Metastatic Breast Cancer1st International Nastaran Cancer Symposium-2015mashhadپوستر1394خير
4930603The association of -590C/T IL4 single-nucleotide polymorphism and allergic rhinitisThe 9th Biennial congress of Iranian Society of Asthma and AllergyTehranپوستر1392خير
5930601The Association Between Two SNPs GATA3 (rs1269486, rs2229360) Gene and Allergic RhinitisAmerican Academy of Allergy, Asthma and Immunology Annual MeetingSan Diegoسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1894بیماری های نقص ایمنی اولیه1395ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1146غنی سازی و تکثیر رونوشت های اختصاصی توموری به کمک تکنیک هیبریداسیون کاهشی 1394/09/0987368nf>, مهران غلامین , محمدرضا عباس زادگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19571فلوشیپ پژوهشی سطح 11394

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19976کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29198کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه