بیژن  ملائکه نیکوئی
خلاصه عملکرد بیژن  ملائکه نیکوئی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بیژن ملائکه نیکوئی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بیژن ملائکه نیکوئی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماسیوتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : malaekehb@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971796تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی ذرات آهسته رهش PLGA حاوی دگزامتازون و بواسیزومب به منظور دارورسانی در چشم در مدل حیوانی خرگوشمجریدر دست اجرابلي
2970444تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی کارائی حامل های پلی آمیدوآمین اصلاح ‏شده با پپتید نفوذ کننده به سلول و هیالورونیک اسید به منظور ژن رسانی کارآمد و ایمن به سلول های اپیتلیال قرنیه چشممجریدر دست اجراخير
3961616تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضد رگزایی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی کامبرتاستاتینA-4مجریدر دست اجراخير
4961021بررسی اثر ضد توموری دندریمرهای حاوی داروی SN38 هدفمند شده با آپتامر در مدل حیوانیمجریدر دست اجرابلي
5961019تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی داستاکسل اصلاح شده با آپتامر AS1411 در مدل حیوانیمجریدر دست اجرابلي
6950863بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی سیس -2دسونئیک اسید و ونکومایسین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوسمجریپایان یافتهبلي
7950159بررسی اثر قطره چشمی تاکرولیموس در درمان کراتوکونژنکتیویت بهاره مقاوممجریدر دست اجراخير
8950121بررسی اثر نوع و میزان پپتیدهای نفوذ کننده به سلول بر کارایی ترانسفکشن و سمیت پلیمرهای کاتیونیمجریپایان یافتهخير
9941837تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ضدتوموری نانوذرات متخلخل هیدروکسی آپاتیت حاوی اپی روبیسینمجریپایان یافتهخير
10941771بررسی کارایی ضد توموری کمپلکس داستاکسل-سیکلودکسترین به دنبال مصرف خوراکیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
11940165تهیه و بررسی محلولیت فازی کمپلکس گنجایشی مومتازون فوروات با سیکلودکسترینها بمنظور افزایش محلولیت در آب دارومجریپایان یافتهبلي
12931537تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی انتقال ژن نانوکمپلکس های هدفمند شده متشکل از لیپوزوم-پروتامین با وزن مولکولی پایین اصلاح شده-پلاسمیدمجریدر دست اجرابلي
13931408بررسی اثر پیپرین و کوئرستین بر کارایی ضد توموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN38 به دنبال مصرف خوراکیمجریدر دست اجرابلي
14931108تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی ترانسفکشن نانوذرات شبه ویروسی بر پایه ی لیپوپلی کاتیون های اصلاح شده با پپتیدهای نفوذکننده به سلول برای انتقال ژنمجریدر دست اجرابلي
15930933تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات ضد توموری نانو لیپوزوم های حاوی گالبانیک اسید هدفمند شده با پپتید RGDمجریپایان یافتهبلي
16930328تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن پلی آلیل آمین های اصلاح شده با پپتیدهای نفوذ کننده به سلولمجریپایان یافتهبلي
17930325تهیه محلول چشمی تاکرولیموس با استفاده از سیکلودکسترین هامجریپایان یافتهبلي
18922492تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضدتوموری نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن پوشیده شده با سیلیکای متخلخل حاوی اپی روبیسین در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
19922489تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضدتوموری دندریمرهای حاوی SN38 هدفمند شده با پپتیدهای نفوذ کننده به سلولمجریپایان یافتهبلي
20911039تهیه و ارزیابی درون تنی (In Vivo) نانو ذرات جامد لیپیدی (SLN) حاوی دیکلوفناک به دنبال تزریق داخل ویترهمجریپایان یافتهخير
21910961تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN38 در مدل حیوانیمجریپایان یافتهخير
22910624سنتز، تعیین خصوصیات و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانو حاملهای ژنی مبتنی بر پلی آلیل آمین (PAA) اصلاح شده با عوامل هیدروفوبیک به عنوان وکتورهای غیر ویروسی مجریپایان یافتهخير
23910003تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوذرات سیلیکای اصلاح شده حاوی کلروکین به عنوان وکتور غیر ویروسیمجریپایان یافتهخير
24900868تهیه و تعیین خصوصیات نانو ذرات متخلخل سیلیکای متصل به آپتامر A26 حاوی اپی روبیسین جهت دارورسانی هدفمند به سلول های سرطانی به صورت برون تنیمجریپایان یافتهخير
25900540بررسی سمیت ناشی از نانوذرات متخلخل سیلیکا بر رده سلولی PC12مجریپایان یافتهبلي
26900002تهیه و ارزیابی درون تنی (In Vivo) نانو لیپوزومهای حاوی ملفالان به دنبال تزریق داخل ویترهمجریپایان یافتهخير
2789919بررسی میزان نفوذ سیکلوسپورین به بخشهای خلفی چشم به دنبال استعمال فرم لیپوزومی و فرم تجاری در مدل حیوانی مجریپایان یافتهبلي
2889908بررسی اثر وزن مولکولی پلی آلیل آمین بر کارایی ترانسفکشن نانوکمپلکس های متشکل از لیپوزوم کاتیونی- پلی آلیل آمین- پلاسمیدمجریپایان یافتهبلي
2989644تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات ضدتوموری نانوذرات متخلخل سیلیکا حاوی اپی روبیسین و siRNA علیه پروتئین Bcl-2 در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
3089614تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانولیپوزوم های هدفمند حاوی پلی اتیلن ایمین-دگزامتازون برای ورود به هسته سلولمجریپایان یافتهبلي
3189473اثر نانولیپوزومهای حاوی ریفامپین و ونکومایسین بر بیوفیلم استافیلوکوک اپیدرمیدیسمجریپایان یافتهبلي
3289394تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات سیتوتوکسیک نانولیپوزومهای حاوی اومبلی پرنینمجریپایان یافتهبلي
3389305بررسی تاثیر سیکلودکسترین ها بر محلولیت مایی و سمیت سلولی Auraptene و Umbellipreninمجریپایان یافتهبلي
3489183بانک اطلاعاتی داوران مقالات مجله علوم پایه پزشکی ایرانمجریپایان یافتهخير
3589052تهیه وتعیین خصوصیات نانولیپوزومهای حاوی N-استیل گلوکز آمین و بررسی تاثیر آنها بر رطوبت پوستمجریپایان یافتهبلي
3688747تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی سیکلوسپورین جهت استعمال چشمی و بررسی بی خطری (safety) آن در چشم خرگوشمجریپایان یافتهخير
3788619تهیه هیدروژلهای پلی هیدروکسی اتیل متاکریلاتی به عنوان سیستم های نوین دارورسانی چشمی و بررسی خصوصیات جذب سطحی و آزادسازی دارو از آنهامجریپایان یافتهبلي
3888533محلول چشمی فلوئورومتولون: بررسی پایداری و پیش بینی عمر قفسه ای به روش تسریع شدهمجریپایان یافتهبلي
3988523تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی توانایی انتقال پلاسمید توسط نانولیپوزومهای اصلاح شده با پلیمر کاتیونی در کشت سلولیمجریپایان یافتهبلي
4088508بررسی اثر مخلوط سیکلودکسترین ها بر محلولیت مایی بکلومتازون دی پروپیوناتمجریپایان یافتهبلي
4188353مطالعه محلولیت در آب ایندومتاسین در حضور سیکلودکسترینها بمنظور تهیه یک محلول چشمیمجریپایان یافتهبلي
4288319بررسی اثر ترکیب فسفولیپیدی و سیالیت دو لایه لیپوزوم کاتیونی بر میزان ترانسفکشن لیپوپلکس های با سایز نانو به عنوان وکتور غیر ویروسیمجریپایان یافتهخير
4387771بررسی تاثیر استفاده از سیکلودکسترین ها بر روی اثر محافظت کنندگی مواد محافظ مورد استفاده در فرآورده های دارویی مجریپایان یافتهبلي
4487649بررسی میزان رهایش دیکلوفناک متصل شده به پلیمرایمپرینت شده آن،در حلال های آبی و آلیمجریپایان یافتهبلي
4587332تهیه و بررسی محلولیت فازی کمپلکس بکلومتازون با سیکلودکسترین به منظور افزایش محلولیت در آب دارو جهت مصارف استنشاقیمجریپایان یافتهبلي
4687158تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانو کمپلکس های سه گانه حاصل از لیپوزوم کاتیونی-پلی اتیلن ایمین-پلاسمید مجریپایان یافتهخير
4787145تهیه و تعیین ویژگیهای لیپوزوم های حاوی کلیندامایسین هیدروکلراید و ترتینوئینمجریپایان یافتهخير
4887045تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانولیپوزوم های اصلاح شده با پلی اتیلن ایمینمجریپایان یافتهبلي
4986670تهیه و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های موضعی حاوی عصاره تام و فراکسیون های گیاه Platycladus orientalis مجریپایان یافتهبلي
5086357سنتز اسید های چرب پگیله شده (متصل به پلی اتیلن گلیکول) به عنوان حامل جهت تهیه لیپوسفر های با نیمه عمر بالامجریپایان یافتهخير
5186260تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانوپارتیکل های لیپیدی ( لیپوسفرهای) حاوی داستاکسل در مدل حیوانیمجریپایان یافتهخير
5286214فرمولاسیون فرم کمپلکس شده فلورومتولون با سیکلودکسترین به صورت محلول چشمیمجریپایان یافتهخير
5386060تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی میزان ترانسفکشن لیپوپلکسهای گونزوگه شده با پپتید سنتزیبه عنوان وکتورهای غیرویروسی در ژن درمانیمجریپایان یافتهخير
5485502تهیه و ارزیابی لیپوپلکسهای گالاکتوزیله شده بر میزان ترانسفکشنمجریپایان یافتهخير
5585501تهیه و ارزیابی in vitro و in vivo لیپوزومهای حاوی اوستین (Anti-VEGF IgG) جهت تزریق داخل چشمی (داخل ویتره) و مقایسه با محلول تزریقی آنمجریپایان یافتهخير
5685496بررسی افزایش محلولیت مایی سیکلوسپورین از طریق تشکیل کمپلکس با سیکلودکسترین هامجریپایان یافتهخير
5785370تهیه، تعیین ویژگیهای میکروسفرهای حاوی تریامسینولون جهت تزریق داخل چشمی (داخل ویتره)مجریپایان یافتهخير
58971777تهیه و بررسی خصوصیات و فراهمی زیستی خوراکی نانوذرات لیپید-پلیمری خوراکی تیموکینون بر پایه PLGA و کیتوزان به منظور بهبود اثرات ضد سرطانی و سمیت دوکسوروبیسین در مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
59970640بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) و امودین علیه استرس اکسیداتیو استرس ناشی از H2O2 در سلولهای اندوتلیال (BAE-1)همکاردر دست اجراخير
60960686بررسی درمان دارویی بوسیله قطره لیپوئیک اسید در درمان بیماران Presbyopiaهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
61960095بررسی کارایی و سمیت یک حامل لیپوپلی پلکس جهت ترانسفکشن رده سرطان پروستات PC3 و مقایسه با یک حامل تجاری معمولهمکارپایان یافتهخير
62960094بررسی کارایی یک حامل لیپوپلی پلکس به منظور انتقال به رده سلولی سرطان پروستات DU-145 و مقایسه با یک حامل تجاریهمکارپایان یافتهخير
63960093بررسی میزان کارایی و سمیت یک حامل غیرویروسی از نوع لیپوپلی پلکس به منظور ترانسفکشن رده سلولی LNCaP سرطان پروستات و مقایسه آن با یک حامل غیرویروسی متداولهمکارپایان یافتهخير
64951129تهیه نانوپارتیکل های حاوی دوکسوروبیسین و تیموکینون به منظور بهبود خواص ضد سرطانی ‏دوکسوروبیسینهمکارپایان یافتهبلي
65950886بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی ان-استیل سیستئین و ریفامپین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوسهمکارپایان یافتهبلي
66950622ارزیابی اثر ال-آرژینین/کلسیم کربنات بر سفید کنندگی و حساسیت دندانی در روش سفید کردن دندان ها در مطبهمکارپایان یافتهبلي
67950414تولید و ارزیابی نانولیپوزوم های وانکومایسین پس از تزریق داخل ویتره در خرگوش های آلبینوهمکارپایان یافتهبلي
68941418تهیه و تعیین ویژگیهای نانوذرات لیپیدی جامد حاوی عصاره تام و فراکسیون های گیاه Platycladus orientalisهمکارپایان یافتهبلي
69930823ارزیابی اثربخشی دهانشویه حاوی زنجبیل، اکلیل کوهی و همیشه بهار در درمان بیماران مبتلا به ژنژویتهمکارپایان یافتهبلي
70930379تهیه نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) وحاملهای با پایه لیپیدی نانو(NLC)حاوی اوراپتن وبررسی خصوصیات، اثرات ضد التهابی، آنتی تیروزینازی و مرطوب کنندگی آنهمکارپایان یافتهبلي
71930028بررسی اثر ژل انتی بیوتیک(تیکوپلانین جنتامایسین) بر پیشگیری از عفونت استخوانی early onset در شکستگی های باز تیپ 2و 3 گاستیلو همکارپایان یافتهبلي
72910995بررسی تأثیر یونتوفورزیس در افزایش میزان غلظت داخل ویتره سیکلوسپورین به دنبال استفاده از فرم لیپوزومی در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
73910312بررسی روشی جدید برای خارج سازی بافت در اعمال جراحی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
7489687تهیه لنزهای تماسی حاوی نانوذرات نقره و بررسی خصوصیت ضد میکروبی آنهمکارپایان یافتهبلي
7588764مدل سازی فارماکوکینتیکی/فارماکودینامیکی اریتروپویتین نوترکیب انسانی (rh-Erythropoetin) در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد با قطعه بالا رونده STهمکارپایان یافتهبلي
7688244بررسی فرآیند ارائه مقاله از دریافت تا پذیرش چاپ در مجلات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 84 تا 88همکارپایان یافتهخير
7786534بررسی اثر سیتوتوکسیک و اپپتوژنیک کروسین، سافرانال و نانو لیپوزوم های حاوی آنها در چند رده سلول سرطانیهمکارپایان یافتهخير
7882071فرمولاسیون لیپوزومهای حاوی سیکلوسپورین با سایزهای مختلف به منظور دارورسانی خوراکیهمکارپایان یافتهخير
7982057تهیه میکرو سفرهای زیست تجزیه پذیر حاوی سیکلوسپورین A و بررسی برخی فاکتورهای موثر بر میزان احتباس داروهمکارپایان یافتهخير
8080100فرمولاسیون فرمهای لیپوزومی موضعی تریامسینولون و مقایسه اثر ضدالتهابی آنها با کرم و پماد تریامسینولون موضعی موجود در بازار در موشهای سوریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981308Evaluation and comparison of cytotoxicity, genotoxicity, and apoptotic effects of poly-l-lysine/plasmid DNA micro- and nanoparticlesISIHuman & experimental toxicology1398دوم
2981236Liposomal formulation of Galbanic acid improved therapeutic efcacy of pegylated liposomal Doxorubicin in mouse colon carcinomaISISCIENTIFIC REPORTS1398دوم
3980232BR2 and CyLoP1 enhance in-vivo SN38 delivery using pegylated PAMAM dendrimersISIInternational Journal of Pharmaceutics1398مسئول
4974153Targeted-nanoliposomal combretastatin A4 (CA-4) as an efficient antivascular candidate in the metastatic cancer treatmentISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
5974132Improved anticancer efficacy of epirubicin by magnetic mesoporous silica nanoparticles: in vitro and in vivo studiesISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397مسئول
6973906Enhanced gene delivery by polyethyleneimine coated mesoporous silica nanoparticlesISIPharmaceutical development and technology1397مسئول
7972307Curcumin improved liposomal mitomycin-induced cell toxicity in bladder cancer cellISInanomedicine journal1397مسئول
8972258Synthesis, characterization and evaluation of transfection efficiency of dexamethasone conjugated poly(propyleneimine) nanocarriers for gene deliveryISIPharmaceutical Biology1397اول
9971107A Review on Application of Novel Solid Nanostructures in Drug DeliveryISIJournal of Nano Research1397چهارم
10970868Nano strategies for berberine delivery, a natural alkaloid of BerberisISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397مسئول
11970648Preparation, characterization, and optimization of auraptene-loaded solid lipid nanoparticles as a natural anti-inflammatory agent: In vivo and in vitro evaluationsISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1397چهارم
12970387Encapsulation challenges, the substantial issue in solid lipid nanoparticles characterization.ISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
13964468Nanoencapsulation and delivery of curcumin using some carbohydrate based systems: A reviewISInanomedicine journal1397اول
14964388Viral vector mimicking and nucleus targeted nanoparticles based on dexamethasone polyethylenimine nanoliposomes: Preparation and evaluation of transfection efficiencyISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1397اول
15964056Investigating the influence of polyplex size on toxicity properties of polyethylenimine mediated gene deliveryISILife sciences1396پنجم به بعد
16963428MUC1 aptamer-conjugated mesoporous silica nanoparticles effectively target breast cancer cellsISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1396مسئول
17962819The Effect of Temperature and Air Velocity on Drying Kinetics of Pistachio Nuts during Roasting by using Hot Air FlowISCماشین های کشاورزی1396پنجم
18962605Cholesterol improves the transfection efficiency of polyallylamine as a non-viral gene delivery vectorISIBrazilian Journal of Pharmaceutical Sciences1396مسئول
19962526The effect of cell penetrating peptides on transfection activity and cytotoxicity of polyallylaminePMCBIOIMPACTS1396مسئول
20961747A simple, sensitive and rapid isocratic reversed-phase high-performance liquid chromatography method for determination and stability study of curcumin in pharmaceutical samplesPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
21961584Preparation and evaluation of BSA-based hydrosol nanoparticles cross-linked with genipin for oral administration of poorly water-soluble curcuminISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1396سوم
22961252Dexamethasone conjugated polyallylamine: Synthesis, characterization, and in vitro transfection and cytotoxicityISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1396اول
23961150The effect of mesoporous silica nanoparticles loaded with epirubicin on drug-resistant cancer cellsISInanomedicine journal1396مسئول
24961107Preparation of tacrolimus ophthalmic solution using cyclodextrinsISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1396مسئول
25960753Magnetic silica nanocomposites for magnetic hyperthermia applicationsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA1396مسئول
26960676Ciprofloxacin-imprinted hydrogels for drug sustained release in aqueous mediaISIPHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY1395سوم
27953385Cationic liposomes modified with polyallylamine as a gene carrier: Preparation, characterization and transfection efficiency evaluationPMCADVANCED PHARMACEUTICAL BULLETIN1395مسئول
28953216Combined multispectroscopic and molecular dynamics simulation investigation on the interaction between cyclosporine A and β-lactoglobulinISIInternational Journal of Biological Macromolecules1395سوم
29953108Co-encapsulation of tamoxifen citrate and quercetin using 2HP-b-cyclodextrin: a response surface experimental designISIRSC ADVANCES1395سوم
30952619Co-delivery of Epirubicin and siRNA Using Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles Enhances In vitro and In vivo Drug EfficacyISIcurrent drug delivery1395مسئول
31952546Evaluation of the efficacy of a polyherbal mouthwash containing Zingiber officinale, Rosmarinus officinalis and Calendula officinalis extracts in patients with gingivitis: A randomized double-blind placebo-controlled trialISICOMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE1394چهارم
32952457Solid Lipid Nanoparticles Improve the Diclofenac Availability in Vitreous after Intraocular InjectionPMCJournal of drug delivery1395مسئول
33952139Preparation and in vivo evaluation of nanoliposomes containing melphalan after intravitreal injection in albino rabbitsscopusJournal of Pharmaceutical Investigation1395مسئول
34951581Co-delivery of anticancer drugs and siRNA by mesoporous silica nanoparticlesscopusTherapeutic Delivery1395مسئول
35951511Evaluation of Metribuzin Degradation and its Half life in soil Affected by Different Organic Fertilizers under Field ConditionsISCزراعت(پژوهش و سازندگی)1394پنجم
36951229Investigation into the interaction of losartan with human serum albumin and glycated human serum albumin by spectroscopic and molecular dynamics simulation techniques: A comparison studyISICHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS1395سوم
37951136BSA-curcumin nanocomplex study by fluorescence spectroscopyISCپژوهشهای کاربردی در شیمی1394سوم
38950853Progress in the development of lipopolyplexes as efficient non-viral gene delivery systemsISIJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE1395مسئول
39950347Solid Lipid Nanoparticles containing 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin (SN38): Preparation, characterization, in vitro, and in vivo evaluationsISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1395مسئول
40942871Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2015 at a glanceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
41940137New studies on basil (Ocimum bacilicum L.) seed gum: Part I - Fractionation, physicochemical and surface activity characterizationISIFood Hydrocolloids1394چهارم
42940070Effect of mesoporous silica nanoparticles on cell viability and markers of oxidative stress.ISIToxicology mechanisms and methods1394مسئول
43935347Erythropoietin Reduces Post-PCI Arrhythmias in Patients with ST-elevation Myocardial InfarctionISIJournal of Cardiovascular Pharmacology1394پنجم به بعد
44934562The effect of nanoliposomal formulations on Staphylococcus epidermidis biofilmISIDrug Development and Industrial Pharmacy1393مسئول
45934542Preparation, characterization and transfection efficiency of nanoparticles composed of bromoalkane modified polyallylamineChemical AbstractNanomedicine Journal1394مسئول
46934053Iranian Journal of Basic Medical Sciences: 2014 in ProfileISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393اول و مسئول
47933972A simple approach for producing highly efficient DNA carriers with reduced toxicity based on modified polyallylamineISIMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS1394مسئول
48933875Surface functionalized mesoporous silica nanoparticles as an effective carrier for epirubicin delivery to cancer cellsISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1393پنجم به بعد
49933289Preparation, characterization and antimicrobial study of a hydrogel (soft contact lens) material impregnated with silver nanoparticlISIContact Lens & Anterior Eye1393چهارم
50932635Preparation and in-vitro transfection efficiency evaluation of modified cationic liposome-polyethyleneimine-plasmid nanocomplexes as a novel gene carrierISICurrent Drug Delivery1393مسئول
51931478Efficacy of extended-release oral diclofenac in postoperative pain management after photorefractive keratectomy.ISIJournal of Ocular Pharmacology and Therapeutics1392دوم
52931155Preparation, Characterization and Cytotoxic Effects of Nanoliposomes Containing UmbellipreninscopusInternational Journal of Pharmaceutical Research1393چهارم
53931154Cationic Liposomes-Polyallylamine-Plasmid Nanocomplexes for Gene DeliveryISIJournal of Experimental Nanoscience1392مسئول
54930087Problems in Ophthalmic Drug Delivery: Evaluation of the Interaction Between Preservatives and Cyclodextrins--------------------------------------------------------------------------------ISIJundishapur Journal of Microbiology1392اول
55930054Evaluation of fatty acid structure and physicochemical characteristics of Salvia macrosiphon seed oilSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران1392پنجم
56930001A brief report on Iranian Journal of Basic Medical Sciences in 2013ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392اول و مسئول
5792942Docetaxel-Loaded Solid Lipid Nanoparticles: Preparation,Characterization, In Vitro, and In Vivo EvaluationsISIJOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1392مسئول
5892885PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF LIPOSOMES ENCAPSULATED WITH CLINDAMYCIN AND TRETINOINChemical AbstractPharmacie Globale1390اول
59924092Improvement the aqueous solubility of the prenylated coumarins using cyclodextrin complexationscopusInternational Journal of Pharmaceutical Research1392مسئول
60924089Evaluation of cyclosporine A eye penetration after administration of liposomal or conventional forms in animal modelChemical AbstractNanomedicine Journal1392مسئول
61923424Assessment of Cytotoxic Properties of Safranal and Nanoliposomal Safranal in Various Cancer Cell LinesISIPhytotherapy Research1392اول
62921518Preparation of a Molecularly Imprinted Soft Contact Lens as a New Ocular Drug Delivery System for DorzolamideISIcurrent drug delivery1392اول
63921211Preparation, characterization, and moisturizing effect of liposomes containing glucosamine and N-acetyl glucosamineISIJournal of cosmetic dermatology1392اول
6491579Development and Validation of HPLC Method for Determination of Crocetin, a constituent of Saffron, in Human Serum SamplesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
6591445The Effect of Lipopolymer Structure on the Transfection Efficiency of Hydrophobic Polyethylenimine-based Cationic Nanoliposomes ISICurrent Nanoscience 1391مسئول
6691129Safety Evaluation of Nanoliposomes Containing Cyclosporine A After Ocular AdministrationISICurrent Eye Research1391مسئول
679110512-Tungstophosphoric acid immobilized on γ-Fe 2O 3@SiO 2 coreshell nanoparticles: An effective solid acid catalyst for the synthesis of indole derivatives in waterISIChemistry Letters1391سوم
6891104Preparation, Characterization, and In Vivo Evaluation of Triamcinolone Acetonide Microspheres After Intravitreal AdministrationISIJournal of ocular pharmacology and therapeutics1391دوم
6991068Development of a pH-responsive imprinted polymer for diclofenac and study of its binding properties in organic and aqueous mediaISIDrug Development and Industrial Pharmacy1391دوم
7091064Controlled release of prednisolone acetate from molecularly imprinted hydrogel contact lensesISIJournal of Applied Polymer Science1391اول
7191021The effect of cyclodextrin mixtures on aqueous solubility of beclomethasone dipropionateISIJournal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry1391مسئول
7290739Serum vitamin E concentration in Iranian population with angiography defined coronary artery diseaseISIAsian biomedicine1390پنجم به بعد
7390672Preparation and characterization of liposomes containing methanol extract of aerial parts of Platycladus orientalis (L.) Francoindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
7490581GLACTOSYLATED LIPOSOME-POLYETHYLENEIMINE-DNA NANOCOMPLEXES AS A NON-VIRAL VECTORChemical AbstractInternational Journal of Comprehensive Pharmacy1390مسئول
7590416Improvement of cytotoxic and apoptogenic properties of crocin in cancer cell lines by its nanoliposomal formISIPharmaceutical biology1390مسئول
7690074Quantitative LC Analysis of Cyclosporine A in Ocular SamplesISIChromatographia 1390اول
7790038Liposome-linear polyethyleneimine-DNA Nanocomplexes for Gene Delivery: Preparation, Characterization and In Vitro Transfection ActivityISICurrent Nanoscience1390مسئول
7889251The Effect of Linear PEI on Characteristics and Transfection Efficiency of PEI-Based Cationic NanoliposomesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389دوم
7988265Preparation, characterization, transfection efficiency, and cytotoxicity of liposomes containing oligoamine-modified cholesterols as nanocarriers to Neuro2A cells ISINanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine 1388اول
8088119Evaluation the effect of cyclodextrin complexation on aqueous solubility of fluorometholone to acheive ophtalmic solution ISIIncl phenom Macrocycl chem 1388اول و مسئول
8188060Double loading of cyclosporine A in liposomes using cyclodextrin complexesISIPDA J Pharm Sci Technol.1388اول و مسئول
8288031The influence of size, lipid composition and bilayer fluidity of cationic liposomes on the transfection efficiency of nanolipoplexesISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES 1388مسئول
8388008[ Liposomal formulation of bevasizuamb for intravitreal administration: increased half-life, decreased side effects ]index copernicusIranian Journal of Medical Hypotheses & Ideas1386اول
8488005Preparation, characterization, and in vivo evaluation of nanoliposomes-encapsulated bevacizumab (avastin) for intravitreal administrationISIRetina1388مسئول
8587288Preparation, characterization, and mucoadhesive properties of chitosan-coated microspheres encapsulated with cyclosporine A ISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1387اول و مسئول
8687080the enhancement of immunosuppressive effects of cyclosporine A on human T_cell using fusogenic liposomesISIcolloids and surfaces B:Biointerfaces1387اول
8786679Preparation, characterization and mucoadhesive evaluation of chitosan coated liposomes containing cyclosporine AscopusSaudi Pharmaceutical Journal1386اول و مسئول
8886520enhancement of cyclosporine aqueous solubility using alfa and hydroxypropyl beta-cyclodextrin mixturesISIjournal of inclusion phenomena and macrocyclic chemistry-organic chemistry1386اول و مسئول
8985285The effect of complexation on characteristics and drug release from PLGA microspheres loaded by cyclosporine-cyclodextrin complexscopusJournal of Drug Delivery Science and Technology1385اول
9085188The effect of different grades of PLGA on characteristics of microspheres encapsulated with Cyclosporine AISICurrent Drug Delivery1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964381سنتز، تعیین خصوصیات و ارزیابی درون تن نانوذرات مغناطیسی روکش یافته با سیلیکای متخلخل حاوی اپی روبیسین23rd Dubai International Pharmaceutical & Technology Conference & ExhibitionDubaiپوستر1396بله
2963423Nuclear enhanced delivery of plasmid DNA using dexamethasone conjugated poly(propylene imine) dendrimersecond Nanomedicine and Nanosafety Conference (NMNS 2017)tehranپوستر1396خير
3954280تهیه، تعیین خصوصیات، ارزیابی برون تن و درون تن نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN387th Iranian Controlled Release Conferenceکرمانسخنرانی1395بله
4952458کلسترول کارایی ترانسفکشن پلی آلیل آمین به عنوان وکتور غیر ویروسی انتقال ژن را بهبود می دهدMipTec 2016بازلپوستر1395بله
5942926تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی درون تن نانوذرات لیپیدی جامد حاوی دیکلوفناک بعد از تزریق داخل چشمی1st International Gazi Pharma Symposiumآنتالیاپوستر1394بله
6942004Preparation and antimicrobial evaluation of soft contact lens material impregnated with silver nanoparticlesAsian Nano Forum ConferenceKishپوستر1393خير
7940857تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانوکمپلکسهای متشکل از لیپوزومهای حاوی پلی اتیلن ایمین-پلاسمید –دگزامتازونچهاردهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور و پنجمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانساریسخنرانی1392خير
8940088inadvertent plagiarism and ethical misconductsecond international congress on publication ethicsشیرازسخنرانی1393خير
9932461تهیه، تعیین خصوصیات و کارایی ترانسفکشن نانوذرات متشکل از پلی آلیل آمین اصلاح شدهMiptec2014بازلپوستر1393بله
10932349تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانوکمپلکس های متشکل از لیپوزوم- پلی اتیلن ایمین متصل به دگزامتازون- پلاسمیدچهاردهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور و پنجمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانساریسخنرانی1392خير
11930075میکروسفرهای حاوی تریامسینولون استوناید جهت تزریق داخل چشمی: تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی درون تنی5th International Controlled Release Conference of IranMashhadسخنرانی1390بله
12930072کارایی ترانسفکشن نانولیپوزوم های کاتیونی اصلاح شده با پلی اتیلن ایمین هیدروفوبNanoscience & Nanotechnology 2011Frascatiپوستر1390بله
13930068تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی بی خطری نانولیپوزوم های حاوی سیکلوسپورینNanoFormulationBarcelonaپوستر1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
167سامانه های دارورسانی با اندازه نانو 1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
139فرایند تهیه نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی داستاکسل 1392/04/0879841nf>, بیژن ملائکه نیکوئی , محمودرضا جعفری , نوید مصلایی
2213دهانشویه حاوی فرمولاسیون عصاره گیاهان زنجبیل، اکلیل کوهی و همیشه بهار در بیماران مبتلا به ژنژویت1395/06/0189675nf>, سیداحمد امامی , بیژن ملائکه نیکوئی , امیر هوشنگ محمدپور

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19961کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29150کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39088کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1389
49056کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1391
59040کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1391

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه