فرهاد  فریدحسینی
خلاصه عملکرد فرهاد  فریدحسینی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فرهاد فریدحسینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فرهاد فریدحسینی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : FaridhoseiniF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980208انطباق روان درمانی تحلیلی با مراجعان ایرانی;یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوامجریدر دست اجرابلي
2971554شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر انگیزه تداوم درمان پرهیزمدار در اختلال مصرف مواد شبه افیونی با استفاده از روش تحقیق آمیختهمجریدر دست اجراخير
3971437مقایسه فراوانی افسردگی و اضطراب با میزان درخواست مشاوره روانپزشکی در بین بیماران بستری در بخش های جراحی بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) شهر مشهد در سال 1398مجریدر دست اجرابلي
4970411مطالعه سطح سرمی اینترلوکین 6 و 8 و ارتباط آن با پاسخ به درمان در بیماران افسرده دوقطبی قبل و بعد از الکتروشوکمجریدر دست اجرابلي
5970214بررسی میزان شیوع علایم و اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به یووئیت اتوایمیونمجریدر دست اجرابلي
6961957بررسی تجربه بیماران از دوره بعد از ترخیص از بیمارستان روانپزشکی: مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوامجریپایان یافتهبلي
7951707بررسی شیوع اختلال اضطرابی فراگیر و الکسی تایما و بررسی مکانیسم های دفاعی در بین دانشجویان پزشکی و همبستگی ما بین آنهامجریپایان یافتهبلي
8950141گزارش صبحگاهی در روانپزشکی: طراحی مدل مطلوب برای دوره دستیاری و ارزیابی آنمجریپایان یافتهخير
9941118ارزیابی علایم روانپزشکی و بررسی تاثیر روان درمانی فردی و گروهی، مداخلات هورمونی و عمل جراحی بر این علایم در پیگیری یکساله در داوطلبان تغییر جنسیت مراجعه‎کننده به بیمارستان ابن سینا در سال 1395مجریپایان یافتهخير
10941117بررسی اختلالات روانپزشکی با استفاده از مصاحبه‌ی ساختاریافته بالینی مبتنی بر DSM-5 در بیماران دچار نارضایتیِ جنسیِ داوطلب تغییر جنسیت مراجعه‎کننده به بیمارستان ابن سینا در طی سال 1395مجریپایان یافتهخير
11940705مقایسه ابعاد شخصیتی بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا با گروه کنترل بر طبق مدل 5 عاملیمجریپایان یافتهبلي
12940695بررسی بیان ژنهای CXCL8, CCL3 و CCL2 و ارتباط آنها با اختلال دو قطبیمجریپایان یافتهبلي
13930785بررسی تاثیربرگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد بر عملکرد دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهخير
14922796بررسی اثربخشی داروی سلکوکسیب به عنوان درمان کمکی در درمان اختلات وسواسی جبریمجریپایان یافتهخير
15922794بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین6 در موقعیت های G/C174- و C/G 634- دراختلال خلقی دوقطبی نوع یکمجریپایان یافتهبلي
16922170بررسی فرا تحلیلی اثربخشی داروی سلکوکسیب به عنوان درمان کمکی در بهبود علائم افسردگیمجریپایان یافتهبلي
17922136بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در متقاضیان جراحی زیبایی بینی و ارتباط آن با علائم اختلال بد شکلی بدنمجریپایان یافتهبلي
18921893بررسی شیوع افسردگی در بیماران کاندید جراحی الکتیو ستون فقرات کمری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1392 تا 1393مجریپایان یافتهبلي
19921878بررسی اثربخشی داروی سلکوکسیب به عنوان درمان کمکی در بهبود علائم مانیای حادمجریپایان یافتهخير
20921169بررسی قدرت پیش بین تجربیات معنوی بر ویژگی های شخصیتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
21911065بررسی اثربخشی اضافه کردن یک و دو نوبت تزریق وریدی کتامین به درمانهای تثبیت کننده خلق در درمان افسردگی دو قطبیمجریپایان یافتهخير
22910495بررسی اثر بخشی مداخلات آموزش روانی گروهی در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبیمجریپایان یافتهخير
23910385بررسی مقایسه ای فراوانی علائم و اختلالات روانپزشکی در مبتلایان به میلوپاتی مرتبط با 1 HTLV، ناقلین بدون علامت ویروس و گروه کنترل غیرآ لودهمجریپایان یافتهبلي
24910213بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی، علائم روانپزشکی و عملکرد کلی بیماران مبتلا به پسوریازیسمجریپایان یافتهخير
25910023مقایسه اثرات تقویت دارویی با آری پیپرازول و کوئتیاپین در اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان باSSRIمجریپایان یافتهبلي
26971957بررسی ارتباط بین عملکرد شناختی با بیماری HTLV1همکارعقد قراردادبلي
27971489تجربه زیسته 'مادران نزدیک به مرگ' و طراحی یک برنامه حمایتی با استفاده از مدل منطقیهمکاردر دست اجرابلي
28970472بررسی تاثیر درمان کمکی با آتوروستاتین در بهبود نقایص شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیهمکاردر دست اجرابلي
29970438بررسی ارتباط سطح اکسیتوسین خون با عملکرد شناخت اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با گروه کنترلهمکارعقد قراردادبلي
30970007طراحی و تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سنجش بهزیستی در بارداری پر خطر: یک مطالعه ترکیبی اکتشافیهمکاردر دست اجرابلي
31961227بررسی اثر بخشی مداخله معنوی بر روی شدت درد و کیفیت زندگی بیماران در مراحل پایانی حیاتهمکاردر دست اجراخير
32960923تاثیر مراقبت مبتنی برتئوری پرستاری جانسون درحفظ تعادل سیستم های رفتاری بیماران مبتلا به نارسایی قلبیهمکارپایان یافتهبلي
33960175بررسی اثر افزودن سیلوستازول بر نواقص شناختی و علایم بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفیهمکاردر دست اجرابلي
34951574بررسی نتایج درمانی تکنیک جراحی انکوپلاستیک و میزان رضایت بیماران مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با روش استاندارد جراحی حفظ پستانهمکاردر دست اجرابلي
35950490بررسی شیوع افسردگی و اضطراب در نجات یافتگان از ایست قلبی ناگهانی متعاقب عملیات احیاء تا یک ماه بعد از ایست قلبیهمکارپایان یافتهبلي
36941765تاثیر مداخله تغذیه ای اختصاصی در مقابل توصیه های رژیمی بر وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به کانسر مری تحت درمان شیمی-پرتودرمانی قبل از جراحیهمکاردر دست اجرابلي
37941642بررسی سمیت ژنتیکی، اپی ژنتیکی وتغییرات بیان پروتئینی و miRNA مصرف مزمن داروهای ضد افسردگی SSRI در بیماران ایرانی مبتلا به افسردگیهمکاردر دست اجرابلي
38941415بررسی الگوی سرشت و منش در بیماران مبتلا به کهیر مزمنهمکارپایان یافتهبلي
39941124بررسی دانش،نگرش و رفتار نسبت به بیماران تراجنسی در میان ساکنین شهر مشهد در سال1395همکاردر دست اجراخير
40940985بررسی ساختار‌هایِ نوروآناتومیک در ماده‌یِ خاکستری بیماران داوطلب عمل جراحی تغییر جنسیت مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
41940868مقایسه perfusion SPECT scan Brain در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با اختلال عملکرد شناختی و مبتلایان به لوپوس اریتماتوی سیستمیک بدون درگیری عصبی-روانیهمکارپایان یافتهبلي
42931736طراحی و ارزیابی سیستم رجیستری الکترونیکی توزیع‌شده اطلاعات بیماران پیوند کبد، مشهد 1394-1393همکاردر دست اجراخير
43931693تبیین فرآیند تاثیر انگ اجتماعی بیماری روانی بر روابط بین فردی در مبتلایان به اختلالات روانپزشکیهمکارپایان یافتهبلي
44931116بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی، اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دچار آنوریسم پاره شده شریان A.COM با بیماران دچار آنوریسم پاره شده شرایین دیگر گردش خون قدامی مغز در بیمارستان قایم مشهد از سال 93 تا 95همکارپایان یافتهبلي
45920024تاثیر تجسم هدایت شده برکاهش اضطراب ودرد ناشی از تعویض پانسمان در بیماران سوختگیدهمکارپایان یافتهخير
46901087بررسی فراوانی سرشت های خلقی و شخصیتی در بیماران اقدام کننده به خودکشی های غیرکشندههمکارپایان یافتهخير
47901036بررسی فراوانی اضطراب وافسردگی در مراقبین بیماران مبتلا به آلزهایمر و ارتباط آن با هوش معنویهمکارپایان یافتهخير
48900637بررسی تاثیر درمان ترکیبی با والپروات سدیم، اینترفرون آلفا و کورتیکواستروئید بر علایم بالینی، بار ویروسی و تیتر آنتی بادی در مبتلایان به پاراپارزی اسپاستیک ناشی از ویروس HTLV-1 به درمانگاه نورولوژی بیمارستان قائم از تاریخ 15/1/90 الی 1/7/91همکارپایان یافتهبلي
49900156بررسی فعالیت و بیان آنزیم Indoleamine 2, 3- dioxygenase وتعیین نسبت سلولهای Treg به Th17 در بیماران مبتلا به بیماری کهیر مزمن ایدیوپاتیک و گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
5087356مقایسه سطح سایتوکاین های, TGFb IFN g, IL-6 و IL-4 درلنفوﺴیت های Tتحریک شده در بیماران مبتلا به الزایمر با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
5185375ارزیابی تاثیر مهار کننده های پروستاگلاندین (داروی سلکسیب) روی سطح سرمی IFN-gamma.IL10-IL6 و علائم بالینی در بیماران اسکیزوفرنهمکارپایان یافتهبلي
5280104بررسی سطح سرمی اینترلوکین 2 و بروز اینترلوکین 4 در سلولهای مونونوکلئر خون محیطی و میزان نیتریک اکساید در هوای بازدمی در حمله حاد آسمهمکارپایان یافتهخير
5380027تشخیص بیان ژن PML/RARa بوسیله روش RT_PCR در بیماران مبتلا به APLهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982513The Needs of Women Who Have Experienced “Maternal Near Miss”:A Systematic Review of LiteraturePMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1398چهارم
2982078Effects of selective serotonin reuptake inhibitors on DNA damage in patients with depressionISIJournal of psychopharmacology1398پنجم به بعد
3980867Personality disorders and substance use disorders: a narrative reviewCinahlElectronic Physician1398اول
4980699Gene expression pattern of CCL2, CCL3, and CXCL8 in patients with bipolar disorderISIJournal of research in medical sciences1398دوم
5973244Cognitive function, depression, and quality of life in patients with ruptured cerebral aneurysmsPMCIranian Journal of Neurology1397چهارم
6962494Effectiveness of cognitive-behavioral stress management on anxiety, depression and quality of life in patients with psoriasisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395اول
7954293Effectiveness of Psychoeducational Group Training on Quality of Life and Recurrence of Patients with Bipolar DisorderPMCIranian Journal of Psychiatry1395اول
8954239A Study on the Association of Interleukin-1 Cluster with Genetic Risk in Bipolar I Disorder in Iranian Patients: A Case-control StudyISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1395مسئول
9953321Effect of Topiramate on Drug Associated Weight Gain of Patients with Schizophrenia and Bipolar I Disorders: A Dose Ranging Randomized TrialISITURK PSIKIYATRI DERGISI1395دوم
10953127Affective temperaments, as measured by TEMPS-A, among self-poisoning nonlethal suicide attemptersISIpsychiatry research1395دوم
11951607Effect of changing journal clubs from traditional method to evidence-based method on psychiatry residentsPMCAdvances in Medical Education and Practice1395اول
12950618Tamoxifen: A Protein Kinase C Inhibitor to Treat Mania A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled TrialsISIJOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY1395چهارم
13950528Failure Rate of Spine Surgeons in Preoperative Clinical Screening of Severe Psychological DisordersPMCclinics in orthopedic surgery1395دوم
14943171comparative study of the activity of brain behavioral systems in methamphetamine and opiate dependentsPMCInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1394مسئول
15943158Do Cancer Patients Prefer to Know the Diagnosis? A Descriptive Study Among Iranian Patients.PMCIran J Psychiatry Behav Sci1394مسئول
16942387Comparing the Efficacy of Bupropion and Amantadine on Sexual Dysfunction Induced by a Selective Serotonin Reuptake InhibitorPMCiranian red crescend medical journal1394مسئول
17941128anxiety, depression and spirituality among caregivers of patients with Alzheimer diseaseISCInternational Journal of Travel Medicine and Global Health1394سوم
18941127efficacy of cognitive behavioral stress management training on negative emotions and quality of life of women with breast cancerscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394دوم
19941123Psychological impact of Breast Conserving Surgery in comparison with Modified Radical Mastectomy in Women with Breast Cancer in MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394دوم
20935566Temperament and character personality profile and affective temperaments in self-poisoning nonlethal suicide attemptersISIPsychiatry Research1394سوم
21935397Pisa Syndrome Associated With Clozapine: A Rare Case Report and Literature ReviewscopusSpine Deformity1394اول
22931704Celecoxib: a new augmentation strategy for depressive mood episodes. A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsISIhuman psychopharmacology1393اول
23931703The effects of adding topiramate compared with placebo in reducing withdrawal symptoms in opioid-dependent patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
24931191Temperament and Character Personality Dimensions in Patients with Bipolar I DisorderPMCTurkish Journal of Psychiatry1393دوم
25930364Expression of Interleukin-2R chain (CD25) on peripheral blood lymphocytes in HTLV-I associated myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis patients.ISIArchives of Iranian Medicine1380اول و مسئول
26922460Comparison of brain behavioral systems between methamphetamine dependent and normal people; based on Gray’s revised reinforcement sensitivity theoryindex copernicusاصول بهداشت روانی1392مسئول
27922459Report of a patient with behavioral disturbance and personality change due to herpetic encephalitisSID/Iranmedex/Magiranاصول بهداشت روانی1391اول و مسئول
28922015Evaluation of fluticasone (flixonase) nasal spray versus beclomethasone (beconase) nasal spray in the treatment of allergic rhinitis.PMCIran J Allergy Asthma Immunol1383دوم
2991110A Case Report of Somnambulism Associated With OlanzapinescopusIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 1391اول
3086623Assessment of the immune system activity in Iranian patients with Major Depression Disorder (MDD)ISIIranian journal of immunology1386پنجم به بعد
3186141comparison of selenium,zinc,copper,TNF-alfa and IL-6 serum levels and erythrocyte gsh-pxctivity in patients with acute and chronic coronary artery diseaseindex copernicusiranian heart journal1386چهارم
3285158Serum levels of TNF-? ,IL-6, and selenium in patients with acute and chronic coronary artery diseaseISIIranian journal of immunology1385چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982240طرحواره های ناسازگار اولیه در متقاضیان جراحی زیبایی بینی و ارتباط آن با علائم اختلال بدشکلی بدنسی و ششمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایرانتهرانپوستر1398خير
2974082سنجش سرشت های عاطفی با استفاده از TEMPS-A در افرادی که مرتکب خودکشی های غیر کشنده ناشی از مسمومیت شده انددومین کنگره اختلالات خلقیتهرانپوستر1397خير
3964209Evaluation of CXCL8 gene expression in patients with bipolar disorderدومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایرانمشهدپوستر1396خير
4950667کمال گرایی در یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی: گزارش یک درمان از منظر بیمارچهارمین همایش رواندرمانی شناختی رفتاریتهرانسخنرانی1395بله
5941130مقایسه تاثیر بوپروپیون و آمانتادین بر اختلال عملکرد جنسی ناشی از مهارکننده های بازجذب سروتونینInternational Congress of the Royal College of Psychiatrists 2015بیرمنگامپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1842شناخت درمانی: مبانی و فراتر از آن1390ترجمه
2707درمان سریع در مطب1391تالیف بخشی از کتاب
3491ایمونولوژی سلولی و مولکولی1391ترجمه
4453مبانی ایمونولوژی1391تالیف
5213رویکردهای کلینیکی، پژوهشی و درمانی در اختلالات خلقی، فصل سیزدهم: آموزش روانی در اختلالات خلقی دوقطبی1391تالیف بخشی از کتاب
61613درمان سریع در مطب1396تالیف
71356Psychiatric Complications of Sulfur Mustard (SM) Poisoning, in: Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds1394تالیف بخشی از کتاب
81222روان درمانی روان پویشی (راهنمای بالینی)1395ترجمه
91221افسردگی چیست؟ چه باید کرد؟1395ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19573فلوشیپ پژوهشی سطح 11394

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه