رامین  خامنه باقری
خلاصه عملکرد رامین  خامنه باقری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رامین خامنه باقری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رامین خامنه باقری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : KhamenehBR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961345بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با میزان شیوع و شدت درگیری عروق کرونر در مبتلایان به بیماری عروق کرونر زودرسمجریعقد قراردادبلي
2951568بررسی عوامل مرتبط با انگیزه ی ادامه تحصیل در دانشجویان مقطع پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهبلي
3950389بررسی اثرات کلشی سین بر روی شمارش اصلاح شدهTIMI frame در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد قدامی همراه با بالا رفتن قطعهST تحت مداخله اولیه پرکوتانئوس کرونریمجریپایان یافتهبلي
4950060مقایسه‏ی تأثیر آتورواستاتین و روزاواستاتین در جلوگیری از آسیب حاد کلیه ناشی از ماده حاجب در بیماران دچار سکته‏ی قلبی که تحت درمان آنژیوپلاستی اولیه‏ی پوستی کرونرقرارگرفته‏اند.مجریپایان یافتهبلي
5940596بررسی اثر پس حفاظتی مورفین سولفات بر شمارش اصلاح شده فریم های آنژیوگرافیک در بیماران سکته حاد قدامی قلبی که تحت مداخله آنژیوگرافیک اولیه قرار گرفته اند.مجریپایان یافتهبلي
6930978بررسی نظرات دستیاران قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره ی تاثیر کلاسهای مدون تفسیرفیلم های انژیوگرافی کرونرمجریپایان یافتهبلي
7930756بررسی ایسکمی بطن راست با دوبوتامین استرس اکو در بیماران مبتلا به بیماری هر 3 رگ کرونرمجریپایان یافتهبلي
8922349تبیین تجربیات دستیار های دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره تاثیرات طرح یک ماهه تبیین تجربیات دستیار های دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره تاثیرات طرح یک ماهه دوره دستیاری بر کیفیت آموزشمجریپایان یافتهخير
9920385بررسی رابطه فرماسیون طولی دیواره بطن چپ به روش 2D-speckle – tracking با علایم بالینی نارسایی قلبی در طی بستری مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکاردمجریپایان یافتهبلي
10910882بررسی اثر کاهندگی فشار خونی عصاره روغنی سیاه دانه در بیماران مبتلا به ازدیاد فشار خون : آزمایش بالینی رندوم دو سویه کورمجریپایان یافتهبلي
11971267بررسی تاثیر کورکومین در پیش گیری از نارسایی قلبی بعد از انفارکتوس میوکاردهمکاردر دست اجراخير
12970521بررسی درگیری عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر (Coronary artery disease) CAD با سابقه فامیلیهمکارعقد قراردادبلي
13970420بررسی عوامل مرتبط با بروز نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران با سندروم کرونری حاد بدون صعود قطعه STکه تحت آنژیوگرافی و یا آنژیوپلاستی قرار می گیرندهمکاردر دست اجرابلي
14970026تاثیر آدنوزین داخل کرونری در پیشگیری از پدیده no-reflow در بیماران با انفارکتوس حاد میوکاردهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
15961496بررسی اثر تجویز ترهالوز بر میزان التهاب عروق در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر ( طرح نیماد )همکاردر دست اجراخير
16960263مقایسه زمان فلورسکوپی در ورود به شریان اصلی چپ در کاتتراسیون عروق کرونر از طریق شریان رادیال راست با استفاده از کاتتر امپلاتز چپ دو در مقایسه با کاتتر جادکینزچپ ویژه اپروچ رادیال در بیماران مبتلا به سودولوزاریاهمکارپایان یافتهبلي
17950351بررسی ارتباط E/E’ ratio با فشار پایان دیاستولی بطن چپ (LVEDP) به روش اندازه‌گیری تهاجمیهمکارپایان یافتهبلي
18950093بررسی اکوکاردیوگرافیک عملکرد قلبی در بیماران STEMI با ST elevation پایدارپس از انژیوپلاستی اورژانس و برقراری TIMI 3 و مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
19941656بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری از بروز کنتراست نفروپاتی در بیماران با نارسایی متوسط تا شدیدکلیه به دنبال آنژیوگرافی و یا آن‍‍ژیوپلاستی کرونریهمکارپایان یافتهبلي
20941606بررسی اثر کورکومین بر روی فاکتورهای التهابی و لیپید پروفایل بیماران سندرم حاد کرونری بدون صعود قطعه ST (NSTE-ACS)همکارپایان یافتهبلي
21941390بررسی تغییرات peak to end t-wave در الکتروکاردیوگرام بیماران مبتلا به coronary slow flow مراجعه کننده به مرکز آنژیوگرافی بیمارستان امام رضا در سال 1394-95همکارپایان یافتهبلي
22941239بررسی اثر کورکومین بر سطح تری گلیسرید ناشتا در مبتلایان هیپرتری گلیسریدمیهمکاردر دست اجراخير
23940765مقایسه معیار های اکوکاردیوگرافیک تعیین عملکرد بطن راست در تشخیص زودرس اختلال عملکرد بطن راست در بیماران دچار انفارکتوس ناحیه قدامی بطن چپهمکارپایان یافتهبلي
24940116ارزیابی ارتباط افزایش سطح غلظت سرمی هورمون پاراتیروئید پس از وقوع آنفارکتوس حاد میوکارد با میزان بیان ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و مهارکننده بافتی آنهاهمکارپایان یافتهخير
25921796مقایسه اثر تزریق Eptifibatide به صورت داخل کرونری با داخل وریدی آن بر سرعت جریان خون کرونر بعد از آنژیوپلاستی و تعبیه استنت، در بیماران مبتلا به سندرم های کرونری حادهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982648A Pilot Study on Correlation Between Serum Selenium and Copper Concentrations and Coronary Slow Flow Phenomenonscopusacta medica iranica1398سوم
2982357The Effect of Curcumin in Prevention of Contrast Nephropathy Following Coronary Angiography or Angioplasty in CKD PatientsISIIranian Journal of Kidney Diseases1398سوم
3981653Wolff-Parkinson-White syndrome and de Winter patterns; An implication for paying special attention to electrocardiogramPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1398دوم
4980098Secondary or primary percutaneous coronary interventionsISIGazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze Mediche1398اول
5973807Pulsating mass following plain old balloon angioplasty on left anterior descending artery (LAD) via radial accessPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1397دوم
6973515The association between serum irisin levels and cardiovascular disease in diabetic patientsMedlineDiabetes and metabolic syndrome1397دوم
7973072Association of high level of Hs-CRP with in-stent restenosis: A case-control studyMedlineCardiovascular revascularization medicine1398پنجم به بعد
8972688Correlation between mean E/E′ ratio with invasive measurement of left ventricular end-diastolic pressureChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397سوم
9972177Comparison of fluoroscopy time in different catheter-engagement approaches to graft vessels in post-coronary artery-bypass graft angiographyISIResearch Reports in Clinical Cardiology1397دوم
10972151Short and Mid-Term Outcome of Percutaneous Atrial Septal Defect Closure in AdultsISIHELIX1397پنجم به بعد
11972005Successful treatment of prosthetic pulmonary valve thrombosis with reteplase: a case reportPMCInternational Medical Case Reports Journal1397اول
12970978Dobutamine stress-induced ischemic right ventricular dysfunction in patients with three-vessel coronary artery diseasePMCElectronic Physician1397اول
13970949The study of the protective effect of morphine sulfate on the corrected TIMI frame count in patients with acute myocardial infarction, which were under intervention on LADChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396اول
14970173Curcumin in heart failure: A choice for complementary therapy?ISIPharmacological research1397چهارم
15964240Curcumin, hemostasis, thrombosis, and coagulationISIJournal of cellular physiology1397سوم
16962934Septal hematoma due to stent implementation in the septal course of the left anterior descending arteryPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1396اول
17961817Endovascular treatment of patients with renal artery stenosis: A case seriesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395اول
18961749Apical Hypertrophic Cardiomyopathy in a Case with Chest Pain and Family History of Sudden Cardiac Death: A Case ReportISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396مسئول
19960769A Case Report of Recurrent Rheumatic Fever: Considerations and CommentsISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول
20960490Acute effect of treatment of mitral stenosis on left atrium functionMedlineANNALS OF CARDIAC ANAESTHESIA1395پنجم به بعد
21960169Three Different Imaging Modalities of a Patient with the Aortic Coarctationindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395اول
22954304Pentoxifylline and prevention of contrast-induced nephropathy: Is it efficient in patients with myocardial infarction undergoing coronary angioplasty?PMCARYA Atherosclerosis1395پنجم به بعد
23953986A case of extensive anterior STEMI during the pregnancy: A case reportscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395اول
24953985Correlation between Serum Lead Level and Coronary Slow Flow PhenomenonISCPatient Safety and Quality Improvement1395چهارم
25953984Morphine Post-Conditioning Effect on QT Dispersion in Patients Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention on Anterior Descending Cardiac Artery: A Cohort StudyPMCElectronic Physician1395چهارم
26952187Does global longitudinal speckle-tracking strain predict left ventricular remodeling in patients with myocardial infarction? a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395سوم
27940291An interested case with chest pain and family history for sudden cardiac deathindex copernicusjokull journal1392سوم
28940200The Comparison of Intracoronary Eptifibatide Versus Intracoronary Abciximab Administration During Primary Percutaneous Coronary Intervention Of Acute ST-Segment Elevation Myocardial InfarctionISIJokull1392مسئول
29940199Comparison between Intracoronary Abciximab and Intravenous Eptifibatide Administration during Primary Percutaneous Coronary Intervention of Acute ST-Segment Elevation Myocardial InfarctionPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1392پنجم به بعد
3092826prophylactic effect of a signal intravenous dose of a combination of digoxinscopusIranian Heart Jornal1391پنجم به بعد
3192750The Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for Preventing Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgery: prospective observational studyISILife Science Journal1391پنجم به بعد
3291457The Comparison of Intracoronary Versus Intravenous Eptifibatide Administration during Primary ISILife Science Journal1391مسئول
3386280گزارش یک مورد پارگی قلب به دنبال سکته حاد قلبی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972768رابطه ی بین سطح سرمی آدیپونکتین، درگیری های قلبی-عروقی و بیماری های شریان کرونری در بیماران مبتلا به دیابت نوع-۲1st congress of metabolic syndrome & thyroid diseaseمشهدپوستر1397خير
2964089Comparison of fluoroscopy time in different catheter engagement approaches to graft vessels in post-CABG angiography10th Middle East Cardiovascular Congressکیشپوستر1396خير
3964088SHORT AND MID-TERM OUTCOME OF PERCUTANEOUS ATRIAL SEPTAL DEFECT CLOSURE IN ADULTS10th Middle East Cardiovascular Congressکیشپوستر1396خير
4963111COMPARISON OF ATORVASTATIN VERSUS ROSUVASTATIN ON PREVENTION CONTRAST INDUCED NEPHROPATHY IN PATIENTS UNDERGOING PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION10th Middle East Cardiovascular Congressکیشپوستر1396خير
5960773The scissors effect of the left anterior descending stents and the septal haematomaEUROPCR 2017پاریسسخنرانی1396بله
6950577A great number of complications in a tolerant patienteuropcr 2016parisسخنرانی1395بله
7940384آیا امتیاز اختلال حرکت دیواره قلب در حین استرس اکو سینتاکس اسکور را در کت لب پیش بینی میکند؟EuroEcho-Imaging 2015سویلپوستر1394خير
8940198Overtreatment during primary PCI caused an imperfect result and consequent life-threatening complicationsEuro PCR 2015پاریسسخنرانی1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19752فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه