محمد  افشار
خلاصه عملکرد محمد  افشار
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد افشار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد افشار رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1920483بررسی اثرات درمانی عصاره آبی دو گونه گیاه پنیرک Malva sylvestris و Malva neglecta بر روی روند ترمیم پوست و فولیکول مو در بریدگی ایجاد شده در پوست بدن موش‌های نژاد Balb/Cمجریپایان یافتهبلي
2911150بررسی اثرات تراتوژنیک سیلیمارین درجنین های موش های نژاد Balb/cمجریپایان یافتهبلي
3900879اثر عصاره الکلی بره موم (propolis) بر شدت چسبندگی صفاق به دنبال القای چسبندگی در رتمجریپایان یافتهبلي
4900845اثرات روغن شتر مرغ بر شدت چسبندگی صفاق به دنبال القای چسبندگی در رتمجریپایان یافتهبلي
5900844بررسی اثر عصاره های آبی، آبی الکلی و الکلی گیاه پنیرک (Malva Sylvestris) بر شدت چسبندگی صفاق به دنبال القای چسبندگی در رتمجریپایان یافتهبلي
689248بررسی مقایسه ای اثرات تراتوژنیک مصرف بنزوات سدیم و بنزوات پتاسیم در دوران حاملگی بر روی جنین موشهای نژاد Balb/cمجریپایان یافتهخير
787790نقش فولیک اسید و ویتامین B6 در مهار اثرات تراتوژنیک کاربامازپین در جنین های موش کوچک آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
885399مقایسه اثرات تراتوژنیک دو داروی گاباپنتین و والپروئیک اسید به روی سیستم اسکلتی جنین موش های BALB/C با استفاده از رنگ آمیزی آلیزارین رد و آلسین بلومجریپایان یافتهخير
9901039ارزیابی میزان هموسیستئین سرم در موش های باردار مصرف کنندۀ کاربامازپین و تعیین نقش تجویزاسید فولیک ،ویتامین های B12 و B6 در کاهش میزان هموسیستئین سرم همکارپایان یافتهخير
10900903تاًثیر لیکوپن بر شدت چسبندگی پریتوئن به دنبال القای چسبندگی در رتهمکارپایان یافتهبلي
11900484تاًثیر نانو ذرات طلا بر شدت چسبندگی پریتوئن به دنبال القای چسبندگی در رتهمکارپایان یافتهبلي
1289096مقایسه دقت تست اوره تنفسی با کربن 13 با تست اوره‌از سریع در تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوریهمکارپایان یافتهبلي
1388348بررسی ناهنجاریهای جنینی و مکانیسم های احتمالی آپوپتوز و استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز پرگابالین در موش سوریهمکارپایان یافتهبلي
1488046بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با بیومارکرهای احتمالی موثر در اترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981219Effect of Malva sylvestris Extract on Postoperative Peritoneal Adhesion in RatsISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1398پنجم به بعد
2972561Could decorin be a biomarker of coronary artery disease? A pilot study in human beingsMedlineActa bio-medica1397چهارم
3972556Could Biglycan be a biomarker of coronary artery disease? A pilot human studyISCresearch in cardiovascular medicine1397پنجم به بعد
4972554Evaluation of NPP1 as a Novel Biomarker of Coronary Artery Disease: A Pilot Study in Human BeingsMedlineAdvanced pharmaceutical bulletin1397پنجم
5971802Could BMP-2 and BMP-7 be biomarkers of coronary artery disease? A pilot clinical studyISIArtery Research1397چهارم
6962905Effects of extract of crocus sativus petal on renal function in diabetic ratsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396سوم
7960530Gestational Exposure to Silymarin Increases Susceptibility of BALB/c Mice Fetuses to apoptosisPMCAvicenna journal of medical biotechnology1396سوم
8952004Anti-atherosclerosis effect of different doses of CETP vaccine in rabbit model of atherosclerosisISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395چهارم
9951505Teratogenic effects of silymarin on mouse fetusesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395چهارم
10935518Evaluation of cutaneous wound healing activity of Malva sylvestris aqueous extract in BALB/c miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394اول
11935451Effect of gold nanoparticles on postoperative peritoneal adhesions in ratsChemical Abstractnanomedicine1394سوم
12923975Teratogenic Effects of Pregabalin in MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS1392دوم
13923970Evaluation of teratogenic effects of crocin and safranal, active ingredients of saffron, in mice.ISIToxicology and Industrial Health1392دوم
14922784Teratogenic effects of long term consumption of potassium benzoate on eye development in Balb/c fetal miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392اول
1592277Comparison of teratogenic effects of peritoneal and oral administration of gabapentine on the skeletal system of mice fetusesSID/Iranmedex/MagiranJournal of Iran University of Medical Sciences1388اول
1690307Effect of potassium benzoate on BALB/c mice placenta: a histopathological studyindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390دوم
1790075Preventive Effect of Vitamin B6 on Developmental Toxicity of Carbamazepine in MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390اول
1889636The protective role of folic acid on tratogenic effect of Carbamazepine in Balb/c mice index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1389اول
1988151teratogenic effects of carbamazepine on embryonic eye development in pregnant miceISIcutaneous and ocular toxicology1388اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه