مارتا  قهرمان
خلاصه عملکرد مارتا  قهرمان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مارتا قهرمان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مارتا قهرمان رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت :
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1900493آنالیز موتاسیونی ژن PTPN11 در بیماران مبتلا به سندرم نونانهمکارپایان یافتهخير
2900243اثر-2’-deoxycytidine 5’-aza بر پرموتور ژن MEIS1 بر روی رده سلولی سرطان سنگفرشی مری KYSE-30همکارپایان یافتهبلي
389710آنالیز موتاسیونها در 24 اگزون ژن BRCA1 در زنان مبتلا به سرطان سینه و تخمدان ارثیهمکارپایان یافتهخير
489562بررسی جهش های ژنتیکی در بیماران مبتلا به فنیل کتون اوری مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
588625بررسی افزایش پاسخ برون تنی لنفوسیت های T تحریک شده با سلولهای دندریتیک بارگیری شده با mRNA توموری غنی شده، جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
688033بررسی فراوانی موتاسیونهای ژن GPR54 در بیماران مبتلا به بلوغ زودرس فامیلیال مراجعه کننده به کلینیک غدد اطفال بیمارستان امام رضا(ع)درسال1387-1388همکارپایان یافتهبلي
787616آنالیز ژنتیک مولکولی در یک خانواده ایرانی مبتلا به سندروم آنمی مگالوبلاستیک حساس به تیامین همکارپایان یافتهخير
887350آنالیز ژنتیک ملکولی ژن HNF1A در بیماران مشکوک به دیابت جوانان با بروز در بلوغ (MODY) تیپ 3همکارپایان یافتهبلي
987221شناسایی موتاسیون های فعال سازی KCNJ11 در افراد دیابتی با شروع بیماری در سن کمتر از شش ماههمکارپایان یافتهبلي
1086526آنالیز ژنتیک مولکولی در بیماران مبتلا به سندرم ولفرام (wolfram syndrome)همکارپایان یافتهخير
1185264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973727Novel DNA variation of GPR54 gene in familial central precocious pubertyISIItalian journal of pediatrics1397دوم
2970628Mutations in HNF1A Gene are not a Common Cause of Familial Young-Onset Diabetes in IranPMCIndian journal of clinical biochemistry1396سوم
3964328Identification of four novel mutations of the WFS1 gene in Iranian Wolfram syndrome pedigreesISIACTA DIABETOLOGICA1395اول
4962784Novel mutations and their genotype-phenotype correlations in patients with Noonan syndrome, using next-generation sequencingISIAdvances in Medical Sciences1396پنجم به بعد
5953116Reporting Three Cases of Roger’s Syndrome in ChildrenscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1391پنجم
6933498Genetic properties of blaCTX-M and blaPER β-lactamase genes in clinical isolates of Enterobacteriaceae by polymerase chain reactionISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393چهارم
7932201Neoantigen in esophageal squamous cell carcinoma for dendritic cell-based cancer vaccine developmentISImedical oncology1393پنجم
892982Novel mutation in the SLC19A2 gene in Iranian families with Thiamine- responsive megaloblastic anemiaChemical AbstractIJN1391دوم
9922867Roger's Syndrome and report of 3 cases in childrenscopusJ Mazandaran Univer Med Sciences1391پنجم
10922725Novel Mutation in the SLC19A2 Gene in an Iranian Family with Thiamine-Responsive Megaloblastic Anemia: A Series of Three CasesISIJ Clin Res Pediatr Endocrinol1392دوم
11922160GPR54 Gene Mutations in Iranian Girls with Central Familial Precocious Pubertyscopusمجله زنان و زایمان1391دوم
12921551Clinical and Molecular Genetic Analysis of Iranian Neonatal Diabetic Cases Demonstrating Mutations in KCNJ11 geneISCiranian Journal of Neonatology1391دوم
1389563Highly efficient transfection of dendritic cells derived from esophageal squamous cell carcinoma patient: Optimization with green fluorescent protein and validation with tumor RNA as a tool for immuno-genetherapy ISIIranian Journal of Biotechnology 1389پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه