مهدی  مومن نژاد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

مهدی مومن نژاد

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): مهدی مومن نژاد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : فیزیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : MomennezhadM@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960550ارزیابی خطاهای درمانی (تنظیم بیمار و حرکات غیرارادی) سرطان پروستات در پرتودرمانی با شدت مدوله شده با استفاده از روش تصویربرداری EPIDمجریدر دست اجرابلي
2951544طراحی و ساخت دستگاهی برای پایش حرکات تنفسی سطح خارجی بدن به منظور اجرای تکنیک DIBH بر روی بیماران مبتلا به سرطان پستان سمت چپ در بخش های رادیوتراپیمجریدر دست اجرابلي
3950802تاثیر اصلاح آرتیفکت پروتز فلزی در محاسبه توزیع دوز توسط نرم افزار طراحی درمانمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
4950156مقایسۀ تکنیک درمانی رایج با تکنیک میدان در میدان در پرتودرمانی پستانمجریدر دست اجرابلي
5940588اندازه گیری دوز تیروئید در پرتو درمانی پستان با استفاده از دوزیمتری ترمولومینسانس (مطالعه ی فانتومی)مجریدر دست اجراخير
6940101تعیین ارتباط تغییرات ساختاری مغز با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین یک بتا در جایگاه 511- در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و مقایسه ی آن با گروه کنترل سالممجریدر دست اجرابلي
7931614ارزیابی خطاهای درمانی در رادیوتراپی با استفاده ازروش تصویربرداری EPIDمجریپایان یافتهبلي
8931585بررسی میزان پرتوگیری اعضای خانواده بیماران تحت درمان با I-131مجریدر دست اجراخير
9931573اندازه گیری دوز نوترون در رادیوتراپی با فوتونهای پرانرژی با استفاده از شتاب دهنده خطی الکتا مدل Elekta Preciseمجریدر دست اجراخير
10931240استفاده از سیستم تصویر برداری EPID در کنترل کیفی دستگاه شتابدهنده خطیمجریپایان یافتهبلي
11931160بررسی امکان استفاده از دوربین های دیجیتال در تعیین پرتو خروجی از تیوب های اشعه ایکس تشخیصیمجریدر دست اجراخير
12930420استفاده از روش SPM در آنالیز کمی تصاویر مغزی تهیه شده به روش MRI.مجریپایان یافتهبلي
13930329 بررسی پایایی اعداد وکسل CBCT در تعیین دانسیته مجریپایان یافتهبلي
14920325بهینه سازی دوزیمتری سه بعدی تابش درونی ویژه بیمار در رادیونوکلئید درمانیمجریپایان یافتهبلي
15911033بررسی دزیمتری میدان های درمانی با استفاده از سیستم تصویربرداری پورتال الکترونیک (EPID)مجریپایان یافتهبلي
16910461بررسی اثر فیبرکربنی بر تضعیف پرتو و دوز پوست در رادیوتراپی مگا ولتاژمجریپایان یافتهبلي
17910349بررسیِ شاخص‌هایِ دوشکلی‌ِ جنسی در مغزِ انسان با استفاده از MRI در بیمارانِ مبتلا به نقصِ آنزیم 5-آلفا ردوکتاز و سندرمِ فقدان کاملِ حساسیت به آندروژن‌ها و هیپرپلازی مادرزادیِ آدرنالمجریپایان یافتهبلي
18900290تعیین کارایی محافظ های سربی فردی موجود در بخش های کار با پرتو بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال -90مجریپایان یافتهخير
19900169استفاده از کد محاسباتی GATE در شبیه سازی مونت کارلوی شتابدهنده های خطیمجریپایان یافتهبلي
2088325شبیه سازی مونت کارلوی گاماکامرای دو سر با استفاده از GATE مجریپایان یافتهخير
2188305آنالیز کمّی تصاویر اسپکت مغز با استفاده از نرم افزار SPMمجریپایان یافتهخير
2287623تعیین حدود بدن از طریق تصویربرداری با فوتونهای پراکنده در Iymphoscintigraphy بیماران سرطان پستان با تزریق اینترادرمال Tc -antimony sulfide colloid 99m مجریپایان یافتهخير
2386636تعیین دوز دریافتی جنین در پرتو درمانی تومورهای سرو گردنمجریپایان یافتهخير
2483193بررسی پارامترهای دوزیمتریک میدان های درمانی به روش شبیه سازی مونت کارلو و ارزیابی آنها در بخش رادیوتراپی بیمارستان امام رضا مشهدمجریپایان یافتهخير
25960024بررسی تفاوت های ساختاری مغز در بیماران دوقطبی با استفاده از تصاویر MRI و نرم افزار SPMهمکاردر دست اجرابلي
26951745ایجاد سامانه برای تعیین ارتباط شبکه های درگیر با فرآیند توجه با ساختار و عملکرد مغزهمکاردر دست اجرابلي
27950346بررسی مقدار جابجایی ناشی از حرکت تنفسی در ناحیه پرتو درمانی پستان با استفاده از سیستم تصویر برداری پورتال الکترونیک (EPID)همکارپایان یافتهبلي
28950345بررسی امکان انجام تصویربرداری محاسبه ای مگا ولتاژ (MVCT) با استفاده از EPIDهمکارپایان یافتهبلي
29950185استفاده از روش SPM در بررسی تغییرات ساختاری مغز در تصاویر MRI مصرف کنندگان اپیومهمکارپایان یافتهبلي
30940542بررسی ارتباط بین آتروفی طناب نخاعی و ناتوانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسهمکاردر دست اجرابلي
31931516بررسی مورفولوژی سطحی کندیل در تصاویر CBCT و ارتباط آن با میزان مینرال های خونی در بیماران مبتلا به اختلال مفصل گیجگاهی فکی(RDC/TMDIII) همکارپایان یافتهبلي
32931169بررسی ریسک سرطان ثانویه ناشی از پرتودرمانی و ارائه مدلی برای محاسبه آن (در روشهای مختلف پرتودرمانی سرطان سینه رایج در ایران)همکاردر دست اجرابلي
33931155تایید دز انتقالی میان جلسه ای در پرتودرمانی با شدت متغییر IMRT با استفاده از EPIDهمکاردر دست اجرابلي
34930231بررسی تغییرات ساختاری مغز با استفاده از ولیومتری تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI Volumetry) در مبتلایان به وابستگی به مواد اپیوییدی تحت درمان نگهدارنده با متادونهمکارپایان یافتهبلي
35922227سنتز و مشخصه یابی نانوذرات سریا نشاندار شده با تکنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشهمکارپایان یافتهخير
36921208هدفمند سازی نانوذرات Gold/Gold sulfide توسط آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی Cetuximab(C225) جهت بکارگیری در درمان سلولهای MDA-MB-468 با تابش NIRهمکارپایان یافتهبلي
37911310اثر تابش درون تنی 99mTc-MIBI بر بیان ژنهای FDXR و XPA لنفوسیتهای خون محیطی انسانهمکارپایان یافتهبلي
38911180فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانو ذرات طلا نشاندار شده با تگنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشهمکارپایان یافتهخير
39910554بررسی اثرات مت امفتامین بر روی جریان خون مغزی در اسپکت پرفیوژن مغزهمکارپایان یافتهبلي
40901150محاسبه توزیع دوز پرتوهای فوتونی شتابدهنده خطی رادیوتراپی در میدان های مستطیلی متقارن و نامتقارن در فانتوم همگن آب با استفاده از الگوریتم SVMهمکارپایان یافتهبلي
41900084ارزیابی ارتباط شاخص های رادیومورفومتریک با fractal analysis استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتالهمکارپایان یافتهبلي
4288729بررسی میزان موفقیت درمان متاستازهای استخوانی با ساماریوم (Samarium-153 Lexidronam)همکارپایان یافتهخير
4388673مقایسه تصاویر لنفوسینتی گرافی به دست آمده از دوربین گاما با کولیماتور انرژی بالا و کولیماتور انرژی پایین در بیماران مبتلا به سرطان پستان با مرحله پایینهمکارپایان یافتهبلي
4487816ارزشیابی نقش پروگنوستیک اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در پیش بینی حوادث قلبی در بیماران مشکوک یا مبتلا به بیماری عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
4587808بررسی مقایسه ای اسکن 99m-Tc-DMSA و 99m-Tc-EC renography در تعیین Differential Renal Function(DRF) دربیماران کلیوی مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا(ع) همکارپایان یافتهبلي
4687554مقایسه حساسیت روش تصویربرداری SPECT با روش Planar در اسکن گالیوم برای تشخیص عود ضایعات لنفومهمکارپایان یافتهبلي
4786657شبیه سازی مونت کارلوی سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی و بررسی پارامترهای موثر در کیفیت تصویرهمکارپایان یافتهبلي
4885405شبیه سازی مد الکترون شتاب دهنده خطی Neptun 10pc با استفاده از روش مونت کارلو و محاسبه پارامترهای آنهمکارپایان یافتهخير
4985404مقایسه روش های مختلف تصحیح تضعیف در تصاویر SPECT قلب و بهینه سازی روش منتخب با استفاده از فانتومهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963792In vivo Exposure Effects of 99mTc-methoxyisobutylisonitrile on the FDXR and XPA Genes Expression in Human Peripheral Blood LymphocytesPMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1396پنجم
2963378Brain MRI Findings in Children (2-4 years old) with AutismISIWORLD FAMILY MEDICINE1396پنجم
3962184Specific Absorbed Fractions of Internal Photon and Electron Emitters in a Human Voxel‑based Phantom: A Monte Carlo StudyPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1396چهارم
4962183An Update of Couch Effect on the Attenuation of Megavoltage Radiotherapy Beam and the Variation of Absorbed Dose in the Build-up RegionPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1396دوم
5961312The prognostic value of stress/rest gated myocardial perfusion SPECT in patients with known or suspected coronary artery diseaseISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396چهارم
6953107The measurement of the beam attenuation and variation in skin dose due to the treatment couch in megavoltage radiotherapyindex copernicusInternational Journal of Advanced Information Science and Technology1395مسئول
79433733D Monte Carlo Method for Estimation of Patient‑specific Internal Organs Absorbed Dose for 99mTc‑hynic‑Tyr3‑octreotide ImagingPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1395اول
8941764Evaluation of personal shields used in selected radiology departmentsscopusIranian Journal of Medical Physics1394مسئول
9941398Monte Carlo Simulation of a 6 MV X-Ray Beam for Open and Wedge Radiation Fields, Using GATE CodePMCJournal of Medical Signals & Sensors1393سوم
10940637Monte Carlo and experimental internal radionuclide dosimetry in RANDO head phantomISIAustralasian Physical and Engineering Sciences in Medicine1394مسئول
11935532Optimization of parameters in 16-slice CT-scan protocols for reduction of the absorbed dosescopusIranian Journal of Medical Physics1393دوم
12934180Contrast Recovery via Introducing Collimator Detector Response on MLEM SPECT Image Reconstructions Algorithmسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Advanced Information Science and Technology1393دوم
13931726A Comparison Between GATE and MCNPX Monte Carlo Codes in Simulation of Medical Linear AcceleratorPMCJournal of Medical Signals & Sensor1392سوم
14931610In vivo evaluation of mucoadhesive properties of nanoliposomal formulations upon coating with trimethylchitosan polymerChemical AbstractNanomedicine Journal1393دوم
15930264Tumor dose enhancement by gold nanoparticles in a 6 mv photon beam: A monte carlo study on the size effect of nanoparticlesISINukleonika1392سوم
16930245Sexual differences of human brainSID/Iranmedex/MagiranReviews in Clinical Medicine1392دوم
17930228Monte carlo study of the effect of collimator thicknesss on Tc-99m source response in single photon emission computed tomographyPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1391سوم
18922746Improved Detection of Sentinel Lymph Nodes in SPECT/CT Images Acquired Using a Low- to Medium-Energy General-Purpose CollimatorISIClinical Nuclear Medicine1392سوم
19922486Evaluation of the clearance characteristics of various microspheres in the human nose by gamma-scintigraphyISIInternational Journal of Pharmaceutics1382پنجم
2091385simulation of quality control jaszcak phantom with simind monte carlo and adding the phantom as an accessory to the program scopusiranian journal of medical physics1391سوم
2191139Development of GATE Monte Carlo simulation for a dual-head gamma cameraPMCRadiological physics and technology1391اول
2290902Monte Carlo simulation for Neptun 10 PC medical linear accelerator and calculations of output factor for electron beamPMCReports of Practical Oncology and Radiotherapy1390دوم
2390794Efficacy of high-energy collimator for sentinel node lymphoscintigraphy of early breast cancer patientsISIRadiology and Oncology1390سوم
2490694Comparison between early and delayed images of 67Ga scintigraphy for evaluation of recurrent lymphomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390پنجم
2590652Body outlining using Tc-99m filled flood source for lymphoscintigraphy imagingscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390اول
2690475Scatterogram: a method for outlining the body during lymphoscintigraphy without using external flood sourceISIRadiol Oncol1390اول
2789591Perfusion defect due to spontaneous photomultiplier tube malfunction in the myocardial perfusion scan of a patient Abbreviated title: Perfusion defect due to PMT malfunctionscopusANZ Nuclear Medicine1389اول
2889548Sensitivity of Galliumscintigraphy for evaluation of recurrent lymphoma: Comparison of planar and SPECT imagingscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389چهارم
2989316Determination of Mo-99 contamination in Tc-99m elute obtained from Mo-99/Tc-99m- generatorISIIranian Journal of Radiation Research 1389اول
3089005Image Optimization in Single Photon Emission Computed Tomography by Hardware Modifications with Monte Carlo Simulation(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1389دوم
3188585A Monte Carlo simulation and dosimetric verification of physical wedges used in radiation therapyISIIranian Biomedical Journal1388اول
3288403شبیه سازی شتابدهنده خطی به روش مونت کارلو و محاسبه پارامترهای باریکه الکترونی مورد استفاده در رادیوتراپی(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1388دوم
3388274incidental change in photopeak during a dynamic renal scanscopusIranian j nucl med1388اول
3488132review of the linogram and sinogram: an easy way to detect peak artifacts in myocardial perfusion SPECTISIjournal of nuclear medicine technology1388اول
3587503Evaluation of Attenuation Correction Process in Cardiac SPECT Images scopusIran J Nuc lMed1387چهارم
3687388بررسی توزیع دوز در میدانهای نامتقارن به روش مونت کارلو(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1387مسئول
3787199Gastroesophageal reflux detected on the myocardial perfusion scan with Tc-99m-MIBI ISIhellenic journal of nuclear medicine1387چهارم
3887144persistent sub-diaphragmatic activity on the myocardial perfusion scan with Tc-SestamibiscopusIranian journal ofnuclear medicine 1387چهارم
3985202Image reconstruction using filtered backprojection and iterative method: Effect on motion artifacts in myocardial perfusion SPECTISIJournal of Nuclear Medicine Technology1385پنجم
4084091شبیه سازی پرتو فوتونی حاصل از شتابدهنده خطی به روش مونت کارلو(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1384دوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1933019Evaluation of morphometric changes in the grey matter of the cerebellum in children with ADHD disorderBasic and Clinical Neuroscience Congressتهران - سالن همایشهای رازیسخنرانی1393خير
2930289Dosimetry Verification of Small Fields Used in Stereotactic Radiosurgery by Monte Carlo Simulation1st MEFOMP International Conference of Medical Physicsشیرازسخنرانی1390بله
3930288Evaluation of fetal dose resulting from radiation therapy of head &neck cancersInternational Multidisciplinary cancer congressمشهدپوستر1392بله
4930282Validation of GATE Monte Carlo Code for Internal Dosimetryپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392بله
5922177ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانپوستر1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان
1224دستگاه دوزیمتر سنج اشعه ایکس با دتکتورCCD1394/12/1988245nf>, سعید ظریف قاسمیان , شاهرخ ناصری , مهدی مومن نژاد

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه