مهدی  مومن نژاد
خلاصه عملکرد مهدی  مومن نژاد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدی مومن نژاد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی مومن نژاد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MomennezhadM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970830مقایسه دوز رسیده به قلب و ریه در دو حالت تنفس آزاد و حبس تنفس عمیق در پرتودرمانی بیماران مبتلا به سرطان پستان سمت چپمجریدر دست اجرابلي
2961527طراحی درمان رادیوتراپی بر مبنای تصویربرداری تشدید مغناطیسیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
3961525کانتورینگ در رادیوتراپی بر اساس تصویربرداری ملکولی پت و تجویز دوز بر پایه دوز پینتینگ و ارزیابی درمان بااستفاده از مدلهای بیولوژیکی (TCP و NTCP)مجریدر دست اجرابلي
4960550ارزیابی خطاهای درمانی (تنظیم بیمار و حرکات غیرارادی) سرطان پروستات در پرتودرمانی با شدت مدوله شده با استفاده از روش تصویربرداری EPIDمجریپایان یافتهبلي
5951544طراحی و ساخت دستگاهی برای پایش حرکات تنفسی سطح خارجی بدن به منظور اجرای تکنیک DIBH بر روی بیماران مبتلا به سرطان پستان سمت چپ در بخش های رادیوتراپیمجریپایان یافتهبلي
6950802تاثیر اصلاح آرتیفکت پروتز فلزی در محاسبه توزیع دوز توسط نرم افزار طراحی درمانمجریپایان یافتهبلي
7950156مقایسۀ تکنیک درمانی رایج با تکنیک میدان در میدان در پرتودرمانی پستانمجریپایان یافتهبلي
8940101تعیین ارتباط تغییرات ساختاری مغز با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین یک بتا در جایگاه 511- در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و مقایسه ی آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
9931614ارزیابی خطاهای درمانی در رادیوتراپی با استفاده ازروش تصویربرداری EPIDمجریپایان یافتهبلي
10931585بررسی میزان پرتوگیری اعضای خانواده بیماران تحت درمان با I-131مجریپایان یافتهخير
11931573اندازه گیری دوز نوترون در رادیوتراپی با فوتونهای پرانرژی با استفاده از شتاب دهنده خطی الکتا مدل Elekta Preciseمجریپایان یافتهخير
12931240استفاده از سیستم تصویر برداری EPID در کنترل کیفی دستگاه شتابدهنده خطیمجریپایان یافتهبلي
13930420استفاده از روش SPM در آنالیز کمی تصاویر مغزی تهیه شده به روش MRI.مجریپایان یافتهبلي
14930329 بررسی پایایی اعداد وکسل CBCT در تعیین دانسیته مجریپایان یافتهبلي
15920325بهینه سازی دوزیمتری سه بعدی تابش درونی ویژه بیمار در رادیونوکلئید درمانیمجریپایان یافتهبلي
16911033بررسی دزیمتری میدان های درمانی با استفاده از سیستم تصویربرداری پورتال الکترونیک (EPID)مجریپایان یافتهبلي
17910461بررسی اثر فیبرکربنی بر تضعیف پرتو و دوز پوست در رادیوتراپی مگا ولتاژمجریپایان یافتهبلي
18910349بررسیِ شاخص‌هایِ دوشکلی‌ِ جنسی در مغزِ انسان با استفاده از MRI در بیمارانِ مبتلا به نقصِ آنزیم 5-آلفا ردوکتاز و سندرمِ فقدان کاملِ حساسیت به آندروژن‌ها و هیپرپلازی مادرزادیِ آدرنالمجریپایان یافتهبلي
19900290تعیین کارایی محافظ های سربی فردی موجود در بخش های کار با پرتو بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال -90مجریپایان یافتهخير
20900242امکان سنجی راه اندازی کلاستر در شبیه سازی مونت کارلومجریپایان یافتهخير
21900169استفاده از کد محاسباتی GATE در شبیه سازی مونت کارلوی شتابدهنده های خطیمجریپایان یافتهبلي
2288325شبیه سازی مونت کارلوی گاماکامرای دو سر با استفاده از GATE مجریپایان یافتهخير
2388305آنالیز کمّی تصاویر اسپکت مغز با استفاده از نرم افزار SPMمجریپایان یافتهخير
2487623تعیین حدود بدن از طریق تصویربرداری با فوتونهای پراکنده در Iymphoscintigraphy بیماران سرطان پستان با تزریق اینترادرمال Tc -antimony sulfide colloid 99m مجریپایان یافتهخير
2586636تعیین دوز دریافتی جنین در پرتو درمانی تومورهای سرو گردنمجریپایان یافتهخير
2683193بررسی پارامترهای دوزیمتریک میدان های درمانی به روش شبیه سازی مونت کارلو و ارزیابی آنها در بخش رادیوتراپی بیمارستان امام رضا مشهدمجریپایان یافتهخير
27980629اصلاح تضعیف تصاویر اسپکت بدون نیاز به تصاویر آناتومیکی، با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعیهمکاردر دست اجراخير
28980099امکان سنجی استفاده از شبکه عصبی یادگیری عمیق در قطعه بندی ارگانهای در خطر در طراحی درمان رادیوتراپیهمکارعقد قراردادخير
29971955اعتبارسنجی نرم افزار شبیه سازی PRIMO با داده های اندازه گیری شده و بررسی امکان استفاده از آن به عنوان یک سیستم کنترل مجدد طراحی درمانهمکاردر دست اجرابلي
30971226بررسی همبستگی سن تقویمی و نسبت حجم پالپ چمبر به حجم تاج دندان های سنترال و مولر اول بالا، با استفاده از CBCTهمکاردر دست اجرابلي
31970435بهبود کیفیت تصاویر توموگرافی با پرتو مگاولتاژ و استفاده از این تصاویر در طراحی درمان پرتودرمانی‌همکاردر دست اجرابلي
32961625یکسان سازی پارامترهای کمی بدست آمده از تصاویر PET/CT با هدف ارزیابی پاسخ به درمان: مطالعه چند مرکزی بر روی فانتوم و بیمارهمکاردر دست اجرابلي
33960024بررسی تفاوت های ساختاری مغز در بیماران دوقطبی با استفاده از تصاویر MRI و نرم افزار SPMهمکارپایان یافتهبلي
34951745ایجاد سامانه برای تعیین ارتباط شبکه های درگیر با فرآیند توجه با ساختار و عملکرد مغزهمکاردر دست اجرابلي
35950346بررسی مقدار جابجایی ناشی از حرکت تنفسی در ناحیه پرتو درمانی پستان با استفاده از سیستم تصویر برداری پورتال الکترونیک (EPID)همکارپایان یافتهبلي
36950345بررسی امکان انجام تصویربرداری محاسبه ای مگا ولتاژ (MVCT) با استفاده از EPIDهمکارپایان یافتهبلي
37950185استفاده از روش SPM در بررسی تغییرات ساختاری مغز در تصاویر MRI مصرف کنندگان اپیومهمکارپایان یافتهبلي
38940542بررسی ارتباط بین آتروفی طناب نخاعی و ناتوانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسهمکارپایان یافتهبلي
39931516بررسی مورفولوژی سطحی کندیل در تصاویر CBCT و ارتباط آن با میزان مینرال های خونی در بیماران مبتلا به اختلال مفصل گیجگاهی فکی(RDC/TMDIII) همکارپایان یافتهبلي
40931169بررسی توزیع دز ارگانهای در خطر در تکنیکهای رایج پرتودرمانی سرطان سینه ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو با کد گیتهمکارپایان یافتهبلي
41931155تایید دز انتقالی میان جلسه ای در پرتودرمانی با شدت متغییر IMRT با استفاده از EPIDهمکارپایان یافتهبلي
42930231بررسی تغییرات ساختاری مغز با استفاده از ولیومتری تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI Volumetry) در مبتلایان به وابستگی به مواد اپیوییدی تحت درمان نگهدارنده با متادونهمکارپایان یافتهبلي
43922227سنتز و مشخصه یابی نانوذرات سریا نشاندار شده با تکنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشهمکارپایان یافتهخير
44921208هدفمند سازی نانوذرات Gold/Gold sulfide توسط آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی Cetuximab(C225) جهت بکارگیری در درمان سلولهای MDA-MB-468 با تابش NIRهمکارپایان یافتهبلي
45911310اثر تابش درون تنی 99mTc-MIBI بر بیان ژنهای FDXR و XPA لنفوسیتهای خون محیطی انسانهمکارپایان یافتهبلي
46911180فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانو ذرات طلا نشاندار شده با تگنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشهمکارپایان یافتهخير
47910554بررسی اثرات مت امفتامین بر روی جریان خون مغزی در اسپکت پرفیوژن مغزهمکارپایان یافتهبلي
48901150محاسبه توزیع دوز پرتوهای فوتونی شتابدهنده خطی رادیوتراپی در میدان های مستطیلی متقارن و نامتقارن در فانتوم همگن آب با استفاده از الگوریتم SVMهمکارپایان یافتهبلي
49900084ارزیابی ارتباط شاخص های رادیومورفومتریک با fractal analysis استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتالهمکارپایان یافتهبلي
5088729بررسی میزان موفقیت درمان متاستازهای استخوانی با ساماریوم (Samarium-153 Lexidronam)همکارپایان یافتهخير
5188673مقایسه تصاویر لنفوسینتی گرافی به دست آمده از دوربین گاما با کولیماتور انرژی بالا و کولیماتور انرژی پایین در بیماران مبتلا به سرطان پستان با مرحله پایینهمکارپایان یافتهبلي
5287816ارزشیابی نقش پروگنوستیک اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در پیش بینی حوادث قلبی در بیماران مشکوک یا مبتلا به بیماری عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
5387808بررسی مقایسه ای اسکن 99m-Tc-DMSA و 99m-Tc-EC renography در تعیین Differential Renal Function(DRF) دربیماران کلیوی مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا(ع) همکارپایان یافتهبلي
5487554مقایسه حساسیت روش تصویربرداری SPECT با روش Planar در اسکن گالیوم برای تشخیص عود ضایعات لنفومهمکارپایان یافتهبلي
5586657شبیه سازی مونت کارلوی سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی و بررسی پارامترهای موثر در کیفیت تصویرهمکارپایان یافتهبلي
5686553ایمن سازی از راه بینی با استفاده از لیپوزومهای با بار منفی، روکش شده با تری متیل کیتوزان (TMC)، حاوی توکسوئید کزازهمکارپایان یافتهخير
5785405شبیه سازی مد الکترون شتاب دهنده خطی Neptun 10pc با استفاده از روش مونت کارلو و محاسبه پارامترهای آنهمکارپایان یافتهخير
5885404مقایسه روش های مختلف تصحیح تضعیف در تصاویر SPECT قلب و بهینه سازی روش منتخب با استفاده از فانتومهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983478An Empirical Transmitted EPID Dosimetry Method using a BackProjection AlgorithmPMCJournal of Biomedical Physics & Engineering1398مسئول
2981810Gated Radiotherapy Development and its ExpansionPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering مسئول
3981360Modeling of osmotic treatment of ostrich meat coated by tragacanth and salepISIMEAT SCIENCE1398چهارم
4980816Evaluation of Breast Cancer Radiation Therapy Techniques in Outfield Organs of Rando Phantom with Thermoluminescence DosimeterPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1398پنجم
5973805The Impact of Metal Artifact Reduction in Estimation of Dose Distribution in ISOgray Treatment Planning SoftwareISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1397دوم
6973804Design and Construction of A Laser‑Based Respiratory Gating System For Implementation of Deep Inspiration Breathe Hold Technique in Radiotherapy ClinicsPMCJournal of medical signals and sensors1397سوم
7973399Quality assessment of conventional X-ray diagnostic equipment by measuring X-ray exposure and tube output parameters in Great Khorasan Province, Iranscopus1735-160X1397چهارم
8972276Evaluation of EGFR-targeted gold/gold sulfide (GGS) nanoparticles as a theranostic agent in photothermal therapyISIMaterials Research Express1397سوم
9972134Evaluation of the Portal Imaging System Performance for an lekta Precise Linac in RadiotherapyscopusIranian Journal of Medical Physics1397دوم
10971791Evaluation of application of EPID for rapid QC testing of linear acceleratorPMCReports of Practical Oncology & Radiotherapy1397مسئول
11963792In vivo Exposure Effects of 99mTc-methoxyisobutylisonitrile on the FDXR and XPA Genes Expression in Human Peripheral Blood LymphocytesPMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1396پنجم
12963378Brain MRI Findings in Children (2-4 years old) with AutismISIWORLD FAMILY MEDICINE1396پنجم
13962184Specific Absorbed Fractions of Internal Photon and Electron Emitters in a Human Voxel‑based Phantom: A Monte Carlo StudyPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1396چهارم
14962183An Update of Couch Effect on the Attenuation of Megavoltage Radiotherapy Beam and the Variation of Absorbed Dose in the Build-up RegionPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1396دوم
15961312The prognostic value of stress/rest gated myocardial perfusion SPECT in patients with known or suspected coronary artery diseaseISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396چهارم
16953107The measurement of the beam attenuation and variation in skin dose due to the treatment couch in megavoltage radiotherapyindex copernicusInternational Journal of Advanced Information Science and Technology1395مسئول
179433733D Monte Carlo Method for Estimation of Patient‑specific Internal Organs Absorbed Dose for 99mTc‑hynic‑Tyr3‑octreotide ImagingPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1395اول
18941764Evaluation of personal shields used in selected radiology departmentsscopusIranian Journal of Medical Physics1394مسئول
19941398Monte Carlo Simulation of a 6 MV X-Ray Beam for Open and Wedge Radiation Fields, Using GATE CodePMCJournal of Medical Signals & Sensors1393سوم
20940637Monte Carlo and experimental internal radionuclide dosimetry in RANDO head phantomISIAustralasian Physical and Engineering Sciences in Medicine1394مسئول
21935532Optimization of parameters in 16-slice CT-scan protocols for reduction of the absorbed dosescopusIranian Journal of Medical Physics1393دوم
22934180Contrast Recovery via Introducing Collimator Detector Response on MLEM SPECT Image Reconstructions Algorithmسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Advanced Information Science and Technology1393دوم
23931726A Comparison Between GATE and MCNPX Monte Carlo Codes in Simulation of Medical Linear AcceleratorPMCJournal of Medical Signals & Sensor1392سوم
24931610In vivo evaluation of mucoadhesive properties of nanoliposomal formulations upon coating with trimethylchitosan polymerChemical AbstractNanomedicine Journal1393دوم
25930264Tumor dose enhancement by gold nanoparticles in a 6 mv photon beam: A monte carlo study on the size effect of nanoparticlesISINukleonika1392سوم
26930245Sexual differences of human brainSID/Iranmedex/MagiranReviews in Clinical Medicine1392دوم
27930228Monte carlo study of the effect of collimator thicknesss on Tc-99m source response in single photon emission computed tomographyPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1391سوم
28922746Improved Detection of Sentinel Lymph Nodes in SPECT/CT Images Acquired Using a Low- to Medium-Energy General-Purpose CollimatorISIClinical Nuclear Medicine1392سوم
29922486Evaluation of the clearance characteristics of various microspheres in the human nose by gamma-scintigraphyISIInternational Journal of Pharmaceutics1382پنجم
3091385simulation of quality control jaszcak phantom with simind monte carlo and adding the phantom as an accessory to the program scopusiranian journal of medical physics1391سوم
3191139Development of GATE Monte Carlo simulation for a dual-head gamma cameraPMCRadiological physics and technology1391اول
3290902Monte Carlo simulation for Neptun 10 PC medical linear accelerator and calculations of output factor for electron beamPMCReports of Practical Oncology and Radiotherapy1390دوم
3390794Efficacy of high-energy collimator for sentinel node lymphoscintigraphy of early breast cancer patientsISIRadiology and Oncology1390سوم
3490694Comparison between early and delayed images of 67Ga scintigraphy for evaluation of recurrent lymphomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390پنجم
3590652Body outlining using Tc-99m filled flood source for lymphoscintigraphy imagingscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390اول
3690475Scatterogram: a method for outlining the body during lymphoscintigraphy without using external flood sourceISIRadiol Oncol1390اول
3789591Perfusion defect due to spontaneous photomultiplier tube malfunction in the myocardial perfusion scan of a patient Abbreviated title: Perfusion defect due to PMT malfunctionscopusANZ Nuclear Medicine1389اول
3889548Sensitivity of Galliumscintigraphy for evaluation of recurrent lymphoma: Comparison of planar and SPECT imagingscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389چهارم
3989316Determination of Mo-99 contamination in Tc-99m elute obtained from Mo-99/Tc-99m- generatorISIIranian Journal of Radiation Research 1389اول
4089005Image Optimization in Single Photon Emission Computed Tomography by Hardware Modifications with Monte Carlo Simulation(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1389دوم
4188585A Monte Carlo simulation and dosimetric verification of physical wedges used in radiation therapyISIIranian Biomedical Journal1388اول
4288403شبیه سازی شتابدهنده خطی به روش مونت کارلو و محاسبه پارامترهای باریکه الکترونی مورد استفاده در رادیوتراپی(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1388دوم
4388274incidental change in photopeak during a dynamic renal scanscopusIranian j nucl med1388اول
4488132review of the linogram and sinogram: an easy way to detect peak artifacts in myocardial perfusion SPECTISIjournal of nuclear medicine technology1388اول
4587503Evaluation of Attenuation Correction Process in Cardiac SPECT Images scopusIran J Nuc lMed1387چهارم
4687388.(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1387مسئول
4787199Gastroesophageal reflux detected on the myocardial perfusion scan with Tc-99m-MIBI ISIhellenic journal of nuclear medicine1387چهارم
4887144persistent sub-diaphragmatic activity on the myocardial perfusion scan with Tc-SestamibiscopusIranian journal ofnuclear medicine 1387چهارم
4985202Image reconstruction using filtered backprojection and iterative method: Effect on motion artifacts in myocardial perfusion SPECTISIJournal of Nuclear Medicine Technology1385پنجم
5084091شبیه سازی پرتو فوتونی حاصل از شتابدهنده خطی به روش مونت کارلو(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981119Estimation of Patient-Specific Internal Organs Absorbed Dose for 99mTc-Hynic-Tyr3-Octreotide Imaging: a 3D Monte Carlo Method21th Razavi Annual and 6th International Nuclear Medicine and Molecular Imaging Congressمشهدسخنرانی1396خير
2933019Evaluation of morphometric changes in the grey matter of the cerebellum in children with ADHD disorderBasic and Clinical Neuroscience Congressتهران - سالن همایشهای رازیسخنرانی1393خير
3930289Dosimetry Verification of Small Fields Used in Stereotactic Radiosurgery by Monte Carlo Simulation1st MEFOMP International Conference of Medical Physicsشیرازسخنرانی1390بله
4930288Evaluation of fetal dose resulting from radiation therapy of head &neck cancersInternational Multidisciplinary cancer congressمشهدپوستر1392بله
5930282Validation of GATE Monte Carlo Code for Internal Dosimetryپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392بله
6922177ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1224دستگاه دوزیمتر سنج اشعه ایکس با دتکتورCCD1394/12/1988245nf>, سعید ظریف قاسمیان , شاهرخ ناصری , مهدی مومن نژاد

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه