وحیده سادات  معتمدالشریعتی
خلاصه عملکرد وحیده سادات  معتمدالشریعتی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

وحیده سادات معتمدالشریعتی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): وحیده سادات معتمدالشریعتی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : داروسازی دانشکده/محل خدمت : پژوهشکده بوعلی
پست الکترونیک : MotamedshariatyV1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970028بررسی اثر منوتراپی کروسین در ماکولوپاتی دیابتی خفیف تا متوسط به روش کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجرابلي
2970027بررسی پایلوت اثر بخشی کروسین بعنوان مکمل دارویی در درمان عوارض چشمی ناشی از بیماری بهجت به روش کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجرابلي
3961349بررسی وجود رنگ های مصنوعی ( Tartrazine/Quinoline Yellow /Sunset Yellow FCF ) در زعفران خراسان با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارایی بالاهمکاردر دست اجرابلي
4961189بررسی اثر کپسول ترکیبی کنگرفرنگی و بذر کاهو بر پروفایل چربی در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی: کارازمایی بالینی دو سو کور کنترل شده با دارونماهمکاردر دست اجرابلي
5961002بررسی میزان اثر بخشی کروسین در مقایسه با فلوکستین در بیماران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار خفیف تا متوسط به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه ناآگاههمکاردر دست اجرابلي
6961000بررسی اثر کروسین در مقایسه با سرترالین در زنان مبتلا به افسردگی غیر ماژور پس از زایمانهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
7960999بررسی اثر تقویتی ترکیبات دارویی حاوی کروسین در ناتوانی جنسی مردان ناشی از داروهای ضد افسردگی SSRI به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونماهمکاردر دست اجرابلي
8931544استخراج و آنالیز پنی‌سیلین‌جی در شیرهای بسته بندی شده در خراسان با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده ی آنهمکارپایان یافتهبلي
9931153بررسی تاثیر کروسین و زعفران در کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع دو به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونماهمکارپایان یافتهبلي
10931004بهینه سازی روش سنتزn-بوتیل فتالایدهمکارپایان یافتهبلي
11930726اثر هسپریدین بر اختلال حافظه و آسیب بافتی ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتهمکارپایان یافتهخير
12930361بررسی تاثیر کروسین بر ماکولوپاتی دیابتی و کاتاراکت به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما همکارپایان یافتهخير
13922056بررسی اثر اوراپتن بر اختلال حافظه و ایسکمی ناشی از دمانس عروقی در رت همکارپایان یافتهبلي
14921581بهینه سازی روش استخراج بربرین از ریشه زرشکهمکارپایان یافتهخير
15921401تاثیر ویتامین E در میزان بارگیری و آزادسازی بتامتازون بر روی لنز چشمیهمکارپایان یافتهبلي
16921161جداسازی هدفمند سزکوئی ترپن کومارین های آنغوزه با استفاده از روش مولکولار ایمپرینتینگهمکارپایان یافتهخير
17920129بررسی مکانیسم اثر ضد فشار خونی عصاره های آبی-اتانولی و هگزانی دانه ی کرفس در رتهمکارپایان یافتهبلي
18910863استخراج و آنالیز دیازینون در گوجه فرنگی با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنهمکارپایان یافتهخير
19910765 اثر کروستین بر اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتهمکارپایان یافتهخير
20910551بررسی اثر کروسین بر سنگ کلیه در رتهمکارپایان یافتهخير
21910241بررسی تاثیر کروسین در درمان اختلال افسردگی اساسیهمکارپایان یافتهخير
22900949بررسی اثر روتین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدهمکارپایان یافتهخير
23900763بررسی اثر ضد فشار خونی تجویز مزمن عصاره دانه کرفس در رتهمکارپایان یافتهخير
24900547بررسی اثر امولسیون چربی (اینترالیپید) داخل وریدی برمسمومیت حاد ناشی از کلوزاپین در رت و استخراج و آنالیز کلوزاپین از بافت مغز رت با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنهمکارپایان یافتهبلي
25900456تهیه لنز تماسی نرم، بارگیری شده با بریمونیدین برای دارورسانی چشمی: بررسی برون تنی خصوصیات اتصالی و مطالعات درون تنی آن در چشم خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
26900304تهیه و ارزیابی قرص کروسینهمکارپایان یافتهبلي
27900160استخراج و آنالیز هالوپریدول در بافتهای خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنهمکارپایان یافتهبلي
2889939استخراج و آنالیز دیازینون در خیار با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنهمکارپایان یافتهبلي
2989409بررسی نحوه آزادسازی نالترکسون از سیستم آهسته رهش هیدروژلهای حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA در مدل خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
3088819استخراج لاکتوز از شیر با استفاده از رسپتور پلی مری آنهمکارپایان یافتهبلي
3188748اثر عصاره هیدروالکلی گیاه زعفران(saffron) و کروسین، بر روی اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتهمکارپایان یافتهخير
3288619تهیه هیدروژلهای پلی هیدروکسی اتیل متاکریلاتی به عنوان سیستم های نوین دارورسانی چشمی و بررسی خصوصیات جذب سطحی و آزادسازی دارو از آنهاهمکارپایان یافتهبلي
3388120تهیه پلیمر ایمپرینت شده کلوزاپین ، بررسی خصوصیات اتصالی آن و کاربرد آن در استخراج دارو از سرم همکارپایان یافتهبلي
3487654سنتز پلیمر ایمپرینت شده کروسین و بررسی خصوصیات اتصالی آنهمکارپایان یافتهخير
3585147بررسی اثرات ضد افسردگی مشتقات جدید موکلوبماید در مدل شنای اجباری موش کوچک بالب سیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973648Preparation of dual-template molecularly imprinted nanoparticles for organophosphate pesticides and their application as selective sorbents for water treatmentISISeparation Science and Technology1397پنجم
2973641Application of molecularly imprinted polymer in solid-phase microextraction coupled with HPLC-UV for analysis of dibutyl phthalate in bottled water and soft drink samplesISIJOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES1397پنجم
3971958Preventive effects of crocin on neuronal damages induced by D-galactose through AGEs and oxidative stress in human neuroblastoma cells (SH-SY5Y).PMCJournal of pharmacopuncture1396سوم
4950497Neuroprotective and memory enhancing effects of auraptene in a rat model of vascular dementia: Experimental study and histopathological evaluationISINeuroscience Letters1395پنجم
5940882Crocin reduced acrylamide-induced neurotoxicity in wistar rat through inhibition of oxidative stressISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم
6934005Attenuation of oxidative stress, inflammation and apoptosis by ethanolic and aqueous extracts of Crocus sativus L. stigma after chronic constriction injury of rats.ISIAn Acad Bras Cienc1393سوم
7930761Hypotensive Effect of a Novel Dihydropyridine with Dual Calcium Channel Blocking and Angiotensin II Antagonistic Properties in a Rat ModelscopusPharmaceutical sciences1393چهارم
8924834Effects of rutin on acrylamide-induced neurotoxicityISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1392اول
9924341Synthesis, Anti-Inflammatory and Anti- Nociceptive Activities and Cytotoxic Effect of Novel Thiazolidin-4-ones Derivatives as Selective Cyclooxygenase (COX-2) InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392پنجم به بعد
10923350Crocetin Attenuates Spatial Learning Dysfunction and Hippocampal Injury in a Model of Vascular DementiaISIcurrent neurovascular research1392سوم
11921646Bronchodilatory and anticholinergic effects of Carum copticum on isolated guinea pig tracheal chainsscopusMedical J ournal of The Islamic Rrepublic of Iran1377سوم
12921094Crocin restores hypotensive effect of subchronic administration of diazinon in ratsISIIran J Basic Med Sci1391چهارم
1391064Controlled release of prednisolone acetate from molecularly imprinted hydrogel contact lensesISIJournal of Applied Polymer Science1391سوم
1490371Neuroprotective Effect of Crocin on Acrylamide-induced Cytotoxicity in PC12 cellsISICellular and molecular neurobiology1390چهارم
1590366Quantitative LC analysis of Methotrexate and its application in pharmacokinetic study of drug in rat serum samplesISIPharmacologyonline1390سوم
1690200Synthesis of Novel 4-[1-(4-fluorobenzyl)-5-imidazolyl] Dihydropyridines and Studying their Effects on Rat Blood PressureISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390چهارم
1790112Effects of Saffron (Crocus sativus L.) and its Active Constituent, Crocin, on Recognition and Spatial Memory after Chronic Cerebral Hypoperfusion in Rats RatsISIPhytotherapy research1390چهارم
1889056Antiurolithiatic activity of Pinus eldarica medw: fruits aqueous extract in ratsISIUrol J1389چهارم
1988058Protective effect of Salvia leriifolia Benth. root aqueous and ethanolic extracts on renal ischemia-reperfusion in uninephrectomized wistar male ratsscopuspharmacologyonline1388دوم
2087693Synthesis and antidepressant activity of N-substituted imidazole-5-carboxamides in forced swimming test modelscopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1387سوم
2187061Antidepressant and antioxidant activities of some 2-benzoxazolinone derivatives as bupropion analoguesscopusPharmacologyonline1388سوم
2286659Antidepressant effect of kaempferol, a constituent of saffron (Crocussativus) petal, in mice and ratsscopusPharmacologyonline1386دوم
2386080Antidepressant effect of kaemferol . a constituent of saffron (Crocus sativus) petal/ in mice and ratsscopuspharmacologyonline1386دوم
2486079Anti-nociceptive effect of safranal/ a constituent of Crocus sativus (saffron) .in micescopuspharmacologyonline1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1923217اثر محافظت نورونی و تقویت حافظه کروستین پس از کاهش مزمن خونرسانی مغزی در رتبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه