وحید  قوامی
خلاصه عملکرد وحید  قوامی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

وحید قوامی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): وحید قوامی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آمار زیستی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : GhavamiV@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آمارکارشناسی1382دانشگاه فردوسی مشهد
آمارزیستیکارشناس ارشد 1390دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آمارزیستیدکترا (Ph.D.)1397دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
کارشناس و رئیساداره امار دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384/04/281393/01/01
استادیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده بهداشت، گروه آمار زیستی1397/03/28

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1910542بررسی ارتباط بین شاخص‏های عملکردی و درجه ارزشیابی بیمارستان‏های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
289042مدل خطرهای متناسب کاکس برای سانسور وابسته بر اساس توابع مفصلمجریپایان یافتهبلي
388315امکان سنجی پیاده سازی فرایندهای آماری موجود معاونت های درمان وبهداشت در سیستم اتوماسیون آماری دانشگاهمجریپایان یافتهخير
487522بررسی نحوه پیاده سازی سیستم اتوماسیون آماری و عوامل موثر بر گذار از نظام آماری سنتی به سیستم اتوماسیون آماری در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
586678بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی مشهد با استفاده از ابزار libqualمجریپایان یافتهخير
6980842تعیین عوامل مرتبط با زمان اولین درخواست ترک سازمان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
7980676بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل مشاوره پنج گام بر وضعیت مراحل تغییرفعالیت بدنی و ترکیب بدنی پرستاران زن بیمارستان اکبر مشهد در سال 98همکاردر دست اجرابلي
8980675تعیین فراوانی و نوع خطاهای داروئی پرستاران، درپرونده های بیماران بستری شده در بخش داخلی بیمارستان قائم (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل مرتبط با آن در سال1397همکاردر دست اجراخير
9980653تاثیر پرورش خودمراقبتی مبتنی بر نظریه 'مدل سازی و مدل سازی نقش' بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان های فوقانی لوله گوارشهمکاردر دست اجرابلي
10980581تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور در اصلاح رفتارهای پرخطر دربیماران مبتلا به تب مالت درمناطق روستایی شهرستان تربت جام سال 1398همکاردر دست اجرابلي
11980506برآورد بار اقتصادی آنژیوگرافی در بیماران دارای آنژیوگرافی نرمال عروق کرونر در بیمارستان‌‌‌ امام‌رضا (ع) مشهد: کاربرد مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا (TD-ABC)همکاردر دست اجرابلي
12980337بررسی مقایسه ای ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان به دو شیوه الکترونیکی و کاغذی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
13980300بررسی راندمان حذف رنگ های کاتیونی(مالاشیت سبز) و آنیونی(آلیزارین رد اس) از محلول های آبی توسط جلبک اسپیرولیناپلاتنسیسهمکاردر دست اجرابلي
14980223تاثیر پرورش خودمراقبتی با رویکرد تئوری مدلسازی و مدلسازی نقش بر خودکارآمدی و استقلال عملکردی بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکاردر دست اجرابلي
15980163مقایسه بقای بدون بیماری دو روش درمانی حفظ پستان با رادیوتراپی و ماستکتومی در بیماران مبتلا به سرطان پستان: آنالیز براساس نمره گرایشهمکاردر دست اجراخير
16980115تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک خدمت پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر هرات -افغانستان در سال 1398همکاردر دست اجرابلي
17980066بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد فرزندآوری در زنان تک فرزندهمکاردر دست اجرابلي
18971908ارزیابی روایی ساختار پرسشنامه ارزشیابی استاد توسط دانشجو دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
19971897بررسی رابطه تاخیر در رادیوتراپی ادجوانت و بقاء بدون بیماری، بیماران مبتلا به سرطان پستان از طریق مدل مخاطرات متناسب کاکسهمکاردر دست اجراخير
20971334بررسی ارتباط بین اختلالات خفیف روانی و سواد سلامت در دانشجویان علوم پزشکی مشهد در سال 1398همکارپایان یافتهخير
21971214اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت: مقایسه‎‎ی مدل چند شاخصی چند علیتی با مدل چند شاخصی چند علیتی چند گروهی در جمعیت دانشجویان علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
22971021بررسی عوامل پیش بینی کننده حضور کادر پرستاری بیمارستان¬های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در محل کار در زمان حوادث و بلایا در سال1397همکاردر دست اجرابلي
23971006بررسی عوامل تمایل به ماندگاری پزشکان شاغل در مناطق روستایی و ارزیابی آن با توجه به توصیه های سازمان جهانی بهداشت (مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد)همکاردر دست اجرابلي
24970976مدل‌بندی بقای فضایی با وابستگی مکانی-زمانی و کاربرد آن در تحلیل داده‌های سلهمکاردر دست اجرابلي
25970397عوامل سازمانی مرتبط با تمایل به ترک خدمت کارکنان بهداشتی درمانی بخش غیر دولتی شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مستقر در حاشیه شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
26970114بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تاب آوری با رضایت شغلی در بین مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستان های دولتی شهر مشهد و تهرانهمکاردر دست اجراخير
27970008طراحی، تعیین ویژگی های روانسنجی و کاربرد ابزار ایرانی ارزیابی خطر سرطان پستان – مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالیهمکاردر دست اجرابلي
28961915تاثیر تصویر سازی هدایت شده همراه با آرام سازی تنفسی بر کیفیت خواب سالمندان با جراحی شکمهمکارپایان یافتهبلي
29931649بررسی مقایسه‌ای روش‌های تحلیل پیشامدهای بازگشتی در تعیین عوامل مرتبط با دریافت شوک‌های به جای دفیبریلاتور کاشتنی قلب (ICD) در بیماران قلبیهمکارپایان یافتهبلي
30931645 تعیین ارزش تشخیصی تصویر برداری سونوگرافی در تشخیص شکستگی های استخوان های متاتارس در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس عدالتیان مشهدبیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس عدالتیان مشهدهمکارپایان یافتهبلي
31922910مقایسه غلظت سرمی پروتئین شوک حرارتی 70 در پره اکلامپسی و حاملگی نرمال - متاآنالیزهمکارپایان یافتهبلي
32922465تعیین ارزش تشخیصی سی تی ونوگرافی در تشخیص تنگی و انسداد وریدهای ژوگولر، ساب کلاوین و اجوف فوقانی در بیماران با نارسایی مزمن کلیویهمکارپایان یافتهبلي
33922430بررسی تاثیردرجات مختلف کبد چرب غیر الکلی همراه با افزایش سطح انزیمهای کبدی (AST/ALT) برروی همودینامیک ورید پورتهمکارپایان یافتهبلي
34910741طراحی و بهینه سازی اتوماسیون آماری در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
35900434بررسی ارتباط سطح سرمی آنتی بادی علیه پروتیین شوک حرارتی 27 و سطح بالای اکسیدان-آنتی اکسیدان بر بقای بدون بیماری 2 ساله بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
3689818بررسی توان تطابقی بیماران دیابتیک در مقایسۀ با افراد سالم در سنین قبل از پیرچشمی(20تا40سال) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا سالهای 1389-1390همکارپایان یافتهبلي
3789758بررسی زاویه جدا شدن شاخه های شریانی از شریان اصلی در شبکیه بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو شدید و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
3889653بررسی مقایسه ای انجام Deep anterior lammelar keratoplasty در چشم مبتلا به کراتوکونوس به دو روش Modified LK(lamellar keratoplasty) & Big-Buble از لحاظ نتایج آناتومیک و عملکرد بیناییهمکارپایان یافتهبلي
3989563بررسی اثر طب سوزنی بر میزان افتادگی پلک و دوبینی در بیماران میاستنی گراو مقاوم به درمان‌های رایجهمکارپایان یافتهخير
4089499بررسی همسویی دیدگاههای اعضای هیات علمی در خصوص کیفیت برونداد علمی دانشجویان در قالب پایان نامه با شاخص های تحلیل استنادی: ارائه الگوی پیشنهادی جهت ارزیابی برونداد علمی دانشجویان در قالب پایان نامه با استفاده از شاخص های علم سنجیهمکارپایان یافتهخير
4189054بررسی اثر Avastin بر روی تشکیل عروق جدید در قرنیههمکارپایان یافتهخير
4289043بررسی تغییرات ریفراکتیو توپوگرافیک و توموگرافیک (orbscan,pentacam) قبل و بعد از انجام کلاژن کراس لینکینگ در بیماران مبتلا به قوز قرنیههمکارپایان یافتهبلي
4388778بررسی میزان تغییرات فشار داخل چشمی بدنبال تزریق توکسین بوتولینومA درعضلات خارج چشمی بیماران مبتلا به اربیتوپاتی تیروئیدیهمکارپایان یافتهبلي
4486572بررسی اثرات ضد ویروس عصاره های متانولی حاصل از اندامهای هوایی 7 گونه ارتمیزیا های بومی استان خراسان بر روی ویروس 1HSV به روش in vitro بر روی سلول Helaهمکارپایان یافتهخير
4585412بررسی اثرات ضد ویروس عصاره های متانولی حاصل از اندامهای هوایی ارتمیزیا های بومی استان خراسان بر روی ویروس HSV1 به روش invitroهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980878Assessment of the Construct Validity of the Evaluation of Faculty Members by the Students Questionnaire at the School of Health of Mashhad University of Medical SciencesISCFuture of Medical Education Journal1398اول
2972027Long-Term Disease-Free Survival of Non-Metastatic Breast Cancer Patients in Iran: A Survival Model with Competing Risks Taking Cure Fraction and Frailty into AccountMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1396اول
3972026Applying Additive Hazards Models for Analyzing Survival in Patients with Colorectal Cancer in Fars Province, Southern IranMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1396مسئول
4970700Serum heat shock protein 70 in preeclampsia and normal pregnancy: A systematic review and metaanalysisPMCInternational journal of reproductive biomedicine1396سوم
5954325Pitfalls in Estimation of Celiac Disease Prevalence Using Serology: A Cross-Sectional Studyscopusگوارش1395چهارم
6953333Anti-Heat Shock Protein-27 Antibody Levels in Women with Breast Cancer: Association with Disease Complications and Two-Year Disease-Free SurvivalMedlineASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395پنجم به بعد
7953106Adult Celiac Disease: Patients Are Shorter Compared with Their Peers in the General PopulationPMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1395پنجم به بعد
8953105Correlation Between Cut-off Level of Tissue Transglutaminase Antibody and Marsh Classi cationPMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1395پنجم به بعد
9934970Air pollution and quality of sperm: A Meta-AnalysisISIIranian Red Crescent Medical Journal1394چهارم
10933630Effects of propofol, etomidate, and thiopental on intraocular pressure and hemodynamic responses in phacoemulsification by insertion of laryngeal mask airwayISIJournal of Ocular Pharmacology and Therapeutics1393پنجم
11932335Correlation between performance indicators and evaluating degree of the hospitals of Mashhad University of Medical Sciences (MUMS)index copernicusHealth Information Management1393اول
12922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392پنجم به بعد
1392001Factors influencing the status of appropriate and inappropriate shocks delivered by an implantable cardioverter defibrillatorISCJournal of Birjand University of Medical Sciences1392اول
1491236The effect of Facilitated Tucking during Venipuncture on pain and physiological parameters in preterm infantsSID/Iranmedex/MagiranEvidence Based Care1391پنجم
1590946Analysis of survival data of patients with breast cancer with Cox proportional hazards model for dependent censoring based on copula functionISCJournal of Northern Khorasan University of Medical Sciences1390مسئول
1690808An analysis of service quality in academic libraries using LibQUAL scale: Application oriented approach, a case study in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS) librariesscopusLibrary Management1390سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973410مدل شفایافته آمیخته شکنندگی و کاربرد آن در بقای بدون بیماری بیماران سرطان پستانچهاردهمین کنفرانس آمار ایرانشاهرودسخنرانی1397بله
2973117بررسی سواد سلامت و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک رگرسیون کلاس پنهاننهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110161فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه