شیوا  گل محمدزاده
خلاصه عملکرد شیوا  گل محمدزاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

شیوا گل محمدزاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شیوا گل محمدزاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماسیوتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : GolMohamadzadehsh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکس مشهد، دانشکده داروسازی1385/09/25

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971173تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد (solid lipid nanoparticle) حاوی کورکومینوئید و بررسی فراهمی زیستی خوراکی در مقایسه با فرم های تجاری معمول و نانومیسلار در موشمجریدر دست اجرابلي
2961784تهیه نانوذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی فیناستراید و بررسی اثربخشی موضعی فراورده بر ریزش موی آندروژنیکمجریدر دست اجرابلي
3960162تهیه نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) و حامل های لیپیدی نانو(NLC) حاوی Sepiwhite و بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز در رده سلولی ملانوما B16F1مجریدر دست اجرابلي
4950929تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد(SLNs) و حامل های لیپیدی نانو (NLCs) و مقایسه خصوصیات مرطوب کنندگی آنها با استفاده از آب دیونیزه و آب مغناطیس به صورت درون تن و برون تن.مجریپایان یافتهبلي
5941418تهیه و تعیین ویژگیهای نانوذرات لیپیدی جامد حاوی عصاره تام و فراکسیون های گیاه Platycladus orientalisمجریپایان یافتهبلي
6940768تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزوم حاوی فیناستراید و ارزیابی هدفمندی آن ها به فولیکول مومجریپایان یافتهخير
7931658تهیه فرآورده درمانی- آرایشی چشمی جهت درمان ریزش مژه برگرفته از متون طب سنتیمجریپایان یافتهبلي
8930379تهیه نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) وحاملهای با پایه لیپیدی نانو(NLC)حاوی اوراپتن وبررسی خصوصیات، اثرات ضد التهابی، آنتی تیروزینازی و مرطوب کنندگی آنمجریپایان یافتهبلي
9921073تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثر ضد میکروبی و ضد قارچی نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) حاوی اسانس غنچه بسته گیاه دارویی میخک (Eugenia caryophyllata) مجریپایان یافتهبلي
10920814تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی پایداری نانو ذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی ایزوترتینوئینمجریپایان یافتهبلي
11910602تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد(SLN) حاوی فیناستراید در دارورسانی به فولیکول مو مجریپایان یافتهخير
12910550بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش کارآموزی داروخانه در دانشکده داروسازی مشهد سال 1391مجریپایان یافتهخير
13900311بررسی تهیه خمیر دندان درمانی گیاهی بر اساس طب سنتیمجریپایان یافتهبلي
14900231تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی تاثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی ریفامپین بر بیوفیلم استافیلوکوک اپیدرمیدیسمجریپایان یافتهبلي
1589960مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی محیط فراوری شده (conditioned medium) بر روی زخم تمام ضخامت پوست در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
1689940تهیه و تعیین خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی ایزوترتینوئین و بررسی کارآزمایی بالینی آن به همراه کلیندامایسین در بهبود آکنهمجریپایان یافتهبلي
1788568بررسی فراوانی، علل سوء مصرف و عوارض جانبی داروی ریتالین در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388مجریپایان یافتهخير
1888502تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی ویژگیهای نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد حاوی سافرانال به عنوان ضدآفتاب و مرطوب کنندهمجریپایان یافتهبلي
1988440تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثر ضد آفتاب و مرطوب کنندگی نانوپارتیکلهای لیپیدیمجریپایان یافتهبلي
2088317تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی ویژگیهای لیپوزومهای حاوی سافرانال به عنوان ضد آفتاب و مرطوب کنندهمجریپایان یافتهبلي
2187535تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی پایداری نوری، تحریک موضعی و جذب پوستی نانو ذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی ایزوترتینوئینمجریپایان یافتهخير
2287171مقایسه درصد وزنی ماده فعال، pH و اکسیدان با استاندارد مربوطه و بررسی ویسکوزیته مایعات ظرفشویی چندین نمونه موجود در سطح توزیع مشهد مجریپایان یافتهخير
2387159تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد (SLN) و نانو لیپوزوهای موضعی حاوی مایلتفوسین برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/cمجریپایان یافتهبلي
2487145تهیه و تعیین ویژگیهای لیپوزوم های حاوی کلیندامایسین هیدروکلراید و ترتینوئینمجریپایان یافتهخير
2586055بررسی آگاهی گروهی از مراجعه کنندگان به 5 داروخانه پر فروش شهر مشهد در سال 1386 از نظر مصرف فراورده های ضد افتاب و مرطوب کننده پوستمجریپایان یافتهخير
2686054بررسی اگاهی گرو هی از دارو سازان شاغل در داروخانه ها در شهر مشهد در سال 1386 از دیدگاه مصرف فراورده های ضد افتاب ومرطوب کننده پوستمجریپایان یافتهخير
27971904بررسی اثربخشی فرآورده موضعی(ژل/کرم) تهیه شده از عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه بابا آدم در درمان آکنه ولگاریس خفیف-متوسطهمکاردر دست اجراخير
28971312بررسی فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات لیپیدی جامد (SLNs: Solid Lipid Nanoparticles) حاوی ریفامپین و ایزونیازید در برابر سویه های مایکوبکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR-TB و XDR-TB)همکاردر دست اجرابلي
29970809مقایسه اثر فونوفورزیس و تزریق تریامسینولون به همراه لیدوکائین بر پیامد های درد، ناتوانی و کیفیت زندگی در بیماران دارای سندرم گیرافتادگی شانههمکارپایان یافتهبلي
30970551بررسی اثر نوع روغن های خوراکی (پالم، بزرک، زیتون و سویا) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و , پایداری حرارتی نانو امولسیون های روغن در آبهمکاردر دست اجرابلي
31961515بررسی اثربخشی محصولات روزانه کم چرب غنی شده با ویتامین دی نانو انکپسوله بر روی نشانگرهای بیوشیمیایی عملکرد کبدی، بیماریهای کلیوی و قلب و عروق در بزرگسالان: یک مطالعه مداخله ای کنترل شدههمکاردر دست اجرابلي
32961493بررسی ارتباط بین بیماری قلبی عروقی (بیماری عروق کرونر) و سطوح اسید چربهمکاردر دست اجراخير
33960936فرمولاسیون، بهینه سازی و ارزیابی خصوصیات سوسپانسیون حاوی میکرو/نانو ذرات امپرازول به روش برون تن و درون تنهمکاردر دست اجرابلي
34960319بررسی تاثیر محلول دهانشویه اسید فولیک بر پیشگیری از استوماتیت در بیماران تحت رادیوتراپی سر و گردنهمکاردر دست اجرابلي
35960283آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل داروخانه های مشهد در زمینه دفع پسماند دارویی در سال1396همکارپایان یافتهخير
36960278بررسی اثر ضد باکتریایی باکتریوفاژ فاضلاب بیمارستانی در تجویز سیستمیک و موضعی به موش های آلوده به عفونتهای پوستی مقاوم به آنتی بیوتیک دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سودومونا آئروژینوزاهمکاردر دست اجرابلي
37960232بررسی عملکرد شهروندان در مورد دفع داروهای تاریخ مصرف گذشته و بدون استفاده درسطح شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
38960213تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزوم های موضعی حاوی متوترکسات برای درمان بیماری پسوریازیسهمکاردر دست اجرابلي
39960013تهیه و تعیین خصوصیات حاملهای لیپیدی با پایه نانو و نانوامولسیونهای حاوی ویتامین D به منظور غنی سازی لبنیاتهمکاردر دست اجراخير
40951706فرمولاسیون، تهیه، تعیین ویژگی ها، بررسی توزیع بافتی، فارماکوکینتیک وتاثیرپایین آورندگی خونی لیپوزوم های خوراکی حاوی انسولین هدفمند شده با ویتامینB 12همکاردر دست اجرابلي
41951519بررسی اثر نانوذرات لیپیدی جامد (SLN) دو داروی ملوکسیکام و پیروکسیکام بر بیوفیلم های Pseudomonas aeruginosaهمکارپایان یافتهبلي
42951503همبستگی بین دانش و نگرش داروسازان در سطح شهر مشهد با عملکرد ایشان در مورد داروی ایزوترتینویین در سال 1397همکارپایان یافتهبلي
43951381بررسی تاثیر اسپری نانو ذرات نقره (نیواشا) بر ترمیم زخم سزارینهمکارپایان یافتهبلي
44950952فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های حاوی کورکومین تارگت شده با پپتید GE11 وبررسی اثرات ضدتوموری به صورت درون تن و برون تنهمکارپایان یافتهبلي
45941818بررسی رفتار نسخه نویسی دندانپزشکان استان خراسان رضوی در سال 94-95همکارپایان یافتهبلي
46941450تأثیرسامانه دارویی نانوذرات لیپیدی جامدحاوی سیس2-دسنوئیک اسید وآنتی بیوتیک ریفامپین بر بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسهمکارپایان یافتهبلي
47941367بررسی اثر بخشی و بی ضرری استفاده موضعی عصاره کرم خاکی (ایزنیا فتیدا )در درمان زخم پای دیابتیهمکاردر دست اجراخير
48931414بررسی تاثیرکرم موضعی حاوی عسل و آلوئه ورا در درمان درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
49931408بررسی اثر پیپرین و کوئرستین بر کارایی ضد توموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN38 به دنبال مصرف خوراکیهمکاردر دست اجرابلي
50931188بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر جنبه های مختلف سلامت جسمانی روانی دختران دبیرستانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
51920266تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین و مایلتوفیسین حساس به دما و هدفمند شده با پپتید TAT و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در مدل موشی دارای تومور C26 colon carcinomaهمکارپایان یافتهبلي
52901028تهیه، تعیین ویژگی ها و بررسی اثرات ضدتوموری نانولیپوزوم های حساس به دما حاوی سیس پلاتین و هدفمند شده با Affibody علیه Her-2/neu در محیط درون تن و برون تنهمکارپایان یافتهبلي
53900548مطالعه دو سوکور فاز 3 اثربخشی نانولیپوزومهای موضعی حاوی پارومومایسین در درمان ضایعه سالک با عامل L. major. ،دهمکارپایان یافتهخير
5489052تهیه وتعیین خصوصیات نانولیپوزومهای حاوی N-استیل گلوکز آمین و بررسی تاثیر آنها بر رطوبت پوستهمکارپایان یافتهبلي
5588260مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی پارومومایسین برای درمان سالک با عامل L. tropicaهمکارپایان یافتهخير
5687878مقایسه اثر ژل آلوورا و پماد لانولین بر درمان شقاق نوک پستانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981363Effect of NaCl and KCl salts and pH on properties of fenugreek seed gumISCنشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی1398چهارم
2981362Preparation, characterization and evaluation the effects of microemulsion containing sesame oil on fibrinogen and factor VII level in animal modelscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1398پنجم به بعد
3981361Preparation and Evaluation of the Effects of Microemulsion Containing Honey and Sesame Oil on Candidate Sepsis in MouseISCپژوهش در پزشکی1397چهارم
4981358Formulation, clinical and histopathological assessment of microemulsion based hydrogel for UV protection of skinISIColloids and surfaces. B, Biointerfaces1398سوم
5981241Development of topical liposomes containing miltefosine for the treatment of Leishmania major infection in susceptible BALB/c miceISIActa tropica1398سوم
6973779The effect of spray Silver Nanoparticles (Nivasha ) on Intensity of Cesarean Wound Pain; A Randomized Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
7971212Dentists’ Prescription Behavior in Razavi Khorasan ProvinceISCمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1397چهارم
8971026Solid Lipid Nanoparticles (SLN) carrying Eugenia caryophyllata essential oil: The novel nanoparticulate systems with broad-spectrum antimicrobial activityISILetters in applied microbiology1397مسئول
9970648Preparation, characterization, and optimization of auraptene-loaded solid lipid nanoparticles as a natural anti-inflammatory agent: In vivo and in vitro evaluationsISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1397مسئول
10970387Encapsulation challenges, the substantial issue in solid lipid nanoparticles characterization.ISIjournal of cellular biochemistry1397دوم
11963442Investigating the anti-apoptotic effect of sesame oil and honey in a novel nanostructure form for treatment of heart failureISINANOMEDICINE JOURNAL1396مسئول
12961720Fuzzy logic application to model caffeine release from hydrogel colloidosomesISIJournal of Food Engineering1396سوم
13961672Preparation, characterization and in vitro evaluation of microemulsion of raloxifene hydrochlorideISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1396اول و مسئول
14960705Therapeutic Efficacy of Cisplatin Thermosensitive Liposomes upon Mild Hyperthermia in C26 Tumor Bearing BALB/c MiceISIMOLECULAR PHARMACEUTICS1395پنجم
15960452Preparation, characterization and in-vivo evaluation of microemulsions containing tamoxifen citrate anti-cancer drugISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1395سوم
16954337Antibacterial efficacy of rifampin loaded solid lipid nanoparticles against Staphylococcus epidermidis biofilmISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395مسئول
17951430Tat peptide and hexadecylphosphocholine introduction into pegylated liposomal doxorubicin: An in vitro and in vivo study on drug cellular delivery, release, biodistribution and antitumor activity.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1395سوم
18950024Improved therapeutic activity of HER2 Affibody-targeted cisplatin liposomes in HER2-expressing breast tumor models.ISIEXPERT OPINION ON DRUG DELIVERY1394چهارم
19941801Investigation of Hexadecylphosphocholine (miltefosine) usage in Pegylated liposomal doxorubicin as a synergistic ingredient: In vitro and in vivo evaluation in mice bearing C26 colon carcinoma and B16F0 melanomaISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1394چهارم
20940748Epidermal hydration and skin surface lipids in patients with long-term complications of sulfur mustard poisoningISIJournal of Research in Medical Sciences1394پنجم به بعد
21934213Safranal-loaded solid lipid nanoparticles: Evaluation of sunscreen and moisturizing potential for topical applicationsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393چهارم
22933016Ultrasonic-assisted extraction of antioxidative compounds from Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull using various solvents of different physicochemical propertiesISIFood Chemistry1394پنجم
23932662The influence of phospholipid on the physicochemical properties and anti-tumor efficacy of liposomes encapsulating cisplatin in mice bearing C26 colon carcinomaISIInternational Journal of Pharmaceutics1393سوم
2492942Docetaxel-Loaded Solid Lipid Nanoparticles: Preparation,Characterization, In Vitro, and In Vivo EvaluationsISIJOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1392چهارم
2592886The efficacy of Isotretinoin-loaded solid lipid nanoparticles in comparison to Isotrex® on acne treatmentChemical AbstractNanomedicine Journal1392مسئول
2692885PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF LIPOSOMES ENCAPSULATED WITH CLINDAMYCIN AND TRETINOINChemical AbstractPharmacie Globale1390مسئول
2792883The effects of adding water and polyglycerol polyricinoleate on the texture, appearance, and sensory qualities of compound milk chocolateISIEur. J. Lipid Sci. Technol1391چهارم
2892881Topical effects of frog "Rana ridibunda" skin secretions on wound healing and reduction of wound microbial loadISIJournalofEthnopharmacology1391
2992879Improved photostability, reduced skin permeation and irritation of isotretinoin by solid lipid nanoparticlesISIActa Pharmaceutica1391اول و مسئول
3092834Characterization and evaluation of moisturizing and UV protecting effects of topical solid lipid nanoparticlesISIBraz J Pharm Sci1391اول
31924218Pharmaceutical application of frog skin on full-thickness skin wound healing in miceISIPharmaceutical Biology1392پنجم به بعد
32921211Preparation, characterization, and moisturizing effect of liposomes containing glucosamine and N-acetyl glucosamineISIJournal of cosmetic dermatology1392دوم
3390750The behavior and Knowledge of Pharmacists regarding the Application of Sunscreens and Moisturizers in Mashad, Iranindex copernicusFuture of Medical Education Journal1390مسئول
3490520Preparation, Characterization and Evaluation of Sun Protective and Moisturizing Effects of Nanoliposomes Containing SafranalISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390مسئول
3589693تعیین خصوصیات و ارزیابی آثار ضد آفتاب نانولیپوزوم‌های حاوی زعفران و سافرانالSID/Iranmedex/Magiranمجله پوست و زیبایی1389اول
3689428Does Saffron Have Antisolar and Moisturizing Effects?ISIIranian Journal of Pharmaceutical Research 1389اول
3788329An Evaluation of (Sun Potection Factor) SPF Accuracy of Some Sunscreens(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
3887079evaluation of liposomal and conventional formulations of octyl methomycinnamate on human percutaneous absorption using the stripping methodISIjournal of cosmetic science1387اول
3986347Determination of SPF and moisturizing effects of liposomal and conventional formulations of Octyl methoxycinnamate Chemical AbstractIranian Journal of basic medical sciences1386اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932343The efficacy of Isotretinoin-loaded solid lipid nanoparticles in comparison to Isotrex® on acne treatmentدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
292963تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثر ضدآفتاب و مرطوب‌کنندگی نانوپارتیکل‌های لیپیدی جامدFirst congress of cosmetic and pharmaceutics (Isfahan)17-18 April 2012اصفهانپوستر1391خير
392960نانوذرات لیپیدی جامد به عنوان سیستم نوین دارورسانی به پوستFirst congress of cosmetic and pharmaceuticsاصفهانسخنرانی1391خير
492957تهیه و ارزیابی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی ایزوترتیوئین5th Iranian Controlled Release Conferenceمشهدسخنرانی1390خير
592954تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثرات ضد آفتاب نانولیپوزوم های حاوی سافرانالX International Conference on Nanostructured Materials NANO 2010رمپوستر1389خير
6924083تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی خاصیت ضد آفتاب و مرطوب کنندگی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی سافرانالInternational Congress on Natural Productsمشهدسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1144آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی (ویرایش جدید)1391ترجمه و تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1377فراورده درمانی-آرایشی چشمی جهت درمان ریزش مژه1397/05/0396252nf>, بی بی صدیقه فضلی بزاز , شیوا گل محمدزاده , سیدابوالقاسم سجادی طبسی , بهجت جوادی , زهرا سبحانی , زهرا طیرانی نجاران
2240ماسک لایه¬بردار رسی(مونتموریلونیت) با استفاده از فرآیند پیلارد nf>, شیوا گل محمدزاده

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه