اعظم  بروک
خلاصه عملکرد اعظم  بروک
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

اعظم بروک

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): اعظم بروک رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تخصصی : زیست شناسی دانشکده/محل خدمت : پژوهشکده بوعلی
پست الکترونیک : BrookA1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
188810جداسازی و تعیین برخی خصوصیات سلولهای بنیادی از خون بند ناف انسانمجریپایان یافتهخير
288802بررسی پلی مورفیسم ژن CYP2D6*4 در مبتلایان به سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
386496بررسی مقایسه ای اثر سمیت سلولی MTA و سمان جدید اندودنتیک (NEC) در محیط کشت سلول فیبروبلاست L929.همکارپایان یافتهخير
486400بررسی آزمایشگاهی سمیت سلولی مواد باندینگ ارتودنسی در محیط کشت فیبروبلاست های دهانی انسانهمکارپایان یافتهخير
586390بررسی فراوانی موتاسیون های(508F? , X542G , X1282,W T120A , H117 ,R H347,R 1303G>A,N 1-1525,c. D551G delG, 1548, c. del21677, c. R549, S V1234X, I1177AA>G, K2183c. ) ژن CFTR در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس مراجعه کننده به کلینیک CF بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي
686314بررسی اثرات عصاره های آبی و الکلی گیاه زنجبیل تازه (Zingiber afficinale) بر رده سلولی Mcf 7 از رده سلولی سرطان پستان (breast cancer)همکارپایان یافتهخير
786278بررسی نقش و فعالیت سلولهای Treg در پاتوژنز بیماری سلهمکارپایان یافتهخير
886215بررسی اثرات عصاره آبی و الکلی گیاه زنجبیل بر روی رده سلولی کارسینومای کبدی انسان (HepG2)همکارپایان یافتهخير
985500بررسی سمیت سلولی و القا اپپتوز ناشی از رز بنگال (RB ) در رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) همکارپایان یافتهخير
1085419بررسی سیتو تو کسیسیته و القا اپپتوز ناشی از عصاره آبی زعفران در رده های سلولی سرطان کبد(HepG2)، پستان(MCF-7) و سرویکس(HeLa)همکارپایان یافتهخير
1185246بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های B1 -IL-1RN, IL با عفونت مزمن HBVهمکارپایان یافتهخير
1285197بررسی تاثیر هیدروکسید کلسیم همراه با خمیر پانسمان پریودنتال بر سلولهای فیبروبلاست(L929) در محیط کشتهمکارپایان یافتهخير
1385054بررسی اثر موتاسیون D28G در اعضاء خانواده بیماران مبتلا به GGM و تعیین نحوه وراثت این موتاسیونهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1924675Evaluation of IL-1 Beta Secretion Level of Human Osteoblasts and Morphology of These Cells Adjunct to Gray MTA, White MTA, Portland Cement and IRM as RetrofillingscopusCLINICAL IMMUNOLOGY -SAN DIEGO1385پنجم به بعد
290424The Cytotoxic Effect of Zingiber Afficinale in Breast Cancer (MCF7) Cell Lineindex copernicusOfogh-e-Danesh Journal1390سوم
389686Study of Polymorphism of CYP2D6*4 Gene in CYP2D6*4 Gene inindex copernicusمجله ارمغان دانش1389اول
489685Ethanolic Extract Cytotoxic Effect of Zingiber Afficinale in Breast Cancer (MCF7) Cell Lineindex copernicusمجله ارمغان دانش1389سوم
589621Ethanolic Extract Cytotoxic Effect of Zingiber Officinale in Hepatocellular Carcinoma (HEPG2) Cell Lineindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1389سوم
689381immunotoxicity of paraqute after subacute exposure to miceISIFood and Chemical Toxicology 1389پنجم
789286Calcitonin Gene-Related Peptide Effects on Phenotype and IL-12 Production of Monocyte-Derived Dendritic Cells in Rheumatoid Arthritis PatientsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389پنجم به بعد
889154Cytotoxicity of orthodontic bonding adhesive resins on human oral fibroblastsISIEur J Orthod1389چهارم
988789Study the frequncy of CYP2D6*4 null allele in Iranian populationscopusPharmacologyonline 1388دوم
1088520Study Of cytotoxicity effect of total saffron extract on hepatocarcinoma cell line (HepG2)(Emro (IMEMRمجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی1388چهارم
1188381بررسی اثر پلی مورفیسم ژن سایتوکاین های پیش التهابی در بیماری پریودنتیت مهاجم ژنرالیزه (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی1388پنجم به بعد
1288061Role of caspases and Bax protein in saffron-induced apoptosis in MCF-7 cellsISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 1388سوم
1388041Study of cytotoxic effects of saffron in MCF-7 cellsChemical Abstractiranian journal of pharmaceutical sciences1387سوم
1488014Direct toxicity of Rose Bengal in MCF-7 cell line: Role of apoptosisISIFood and Chemical Toxicology1388سوم
1587371Cytotoxic effect of a new endodontic cement and mineral trioxide aggregate on L929 line culture index copernicusIEJ1387چهارم
1687254Cytotoxic effect of saffron stigma aqueous extract on human transitional cell carcinoma and mouse fibroblast. ISIUrol J 1387پنجم
1787128Study of cytotoxic and apoptogenic properties of saffron extract in human cancer cell linesISIFood and chemical Toxicology1387دوم
1886493D28G MUTATION IN CONGENITAL GLUCOSE-GALACTOSE MALABSORPTIONISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE 1386پنجم به بعد
1986345The role of interleukin 1b gene polymorphism in gastric cancer in north -eastern IranSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of Pathology1386پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1950175تعیین فراوانی 15 موتاسیون ژن CFTR در بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک ارجاع داده شده به کلینیک فیبروز کیستیک بیمارستان دکتر شیخٍٍٍExcellence in Pediatricsاستانبولپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه