مریم  حامی
خلاصه عملکرد مریم  حامی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم حامی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم حامی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : نفرولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hamim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971361بررسی ارتباط اسیداوریک و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیه بیمارستان منتصریه مشهدمجریدر دست اجرابلي
2950015بررسی اثر آلوپورینول برروی اسیدوز متابولیک در بیماران نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به بیمارستان قایم و منتصریه مشهدمجریپایان یافتهبلي
3941656بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری از بروز کنتراست نفروپاتی در بیماران با نارسایی متوسط تا شدیدکلیه به دنبال آنژیوگرافی و یا آن‍‍ژیوپلاستی کرونریمجریپایان یافتهبلي
4941635رجیستری بیماران پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
5930223بررسی ارتباط بین سطح FGF21 و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
6921495بررسی ارتباط کمبود ویتامین D و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهخير
7911153بررسی فراوانی کمبود ویتامین D در بیماران پیوند کلیه در مشهدمجریپایان یافتهبلي
8900286بررسی ارتباط بین منیزیم سرم با متغیرهای امپدانس بیوالکتریکال در بیماران همودیالیز و صفاقیمجریپایان یافتهبلي
989767بررسی کلیرنس آب آزاد فاقد الکترولیت در بیماران پیوند کلیه ومقایسه ان با افراد شاهد سالممجریپایان یافتهبلي
1089430ارتباط سطح هموگلوبین و کراتینین سرم با میزان عوارض و مرگ و میر داخل بیمارستانی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکاردمجریپایان یافتهبلي
1189148بررسی فراوانی نشانگان پاهای بی قرار در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بخشهای همودیالیز مجریپایان یافتهخير
1289067بررسی ارتباط بین زاویه فاز و سطوح سرمی آلبومین در بیماران دیالیز خونی و صفاقیمجریپایان یافتهبلي
1386560بررسی ارتباط ایندکس اریتروپویتین با معیارهای آزمایشگاهی سوءتغذیه والتهاب در بیماران دیالیزی در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
1484185بررسی عملکرد کلیه پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه در 6 ماه ابتدای پیوند با تنظیم میزان مصرف سیکلو سپورین بر مبنای ارزیابی سطح خونی دارو قبل از مصرف دارو (co level) و 2 ساعت پس از ان (c2 level) در بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
15980182طراحی و اجرای سامانه ثبت اطلاعات بیماران دیالیز خونی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
16970771بررسی فراوانی ویروس های CMV , BK و JC در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه در بیمارستان پیوند منتصریه مشهد در سال 1397همکارپایان یافتهخير
17970349بررسی طیف بیماریهای گلومرولی بر اساس نتایج بیوپسی کلیه در بیماران شهر مشهد در سالهای 1395-1397همکاردر دست اجرابلي
18970118بررسی ارتباط سطح سرمی پپتید آیریسین با عملکرد کلیوی در بیماران دیابت نوع 2همکاردر دست اجرابلي
19950265«توصیف بیماری مزمن کلیه ) Chronic Kidney Disease ) از دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی اثربخشی شیر شتر با ترنجبین بر بیماری مزمن کلیه»همکارپایان یافتهبلي
20941835تحلیل بقای پیوند کلیه و بررسی عوامل موثر بر بقای پیوند کلیه دربیماران پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
21941067ارزیابی وضعیت تغذیه ای و دریافت غذایی در بیماران پیوند کلیه، قبل و 6 ماه پس از پیوندهمکاردر دست اجرابلي
22940703بررسی سطح سرمی پنتراکسین 3 و در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و ارتباط آن با نفریت لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي
23940505بررسی مقایسه ای بذر کتان و روغن گل مغربی با ویتامین E بر ماستالژی دوره ای زنان همکارپایان یافتهبلي
24930534ارزیابی اثرات درمانی استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ مغز استخوان جهت جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی مزمن کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
25930490بررسی میزان فراوانی گروه های مختلف خونی در بین بیماران با لوپوس و روماتویید آرتریتهمکارپایان یافتهبلي
26920959ارتباط سطح هورمون محرک تیروئیدی ) TSH) و نفروپاتی دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
27920608بررسی مقایسه هیپومنیزیمی در ارتباط با مصرف طولانی مدت مهارکننده های پمپ پروتون(PPI ) قبل و بعد از شروع درمان در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان قائم مشهد در سالهای 1391تا 1392همکارپایان یافتهبلي
28911290بررسی ارتباط سرولوژی هپاتیت E با آزمونهای عملکرد کلیه وکبد دربیماران با کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
29901127بررسی مقایسه ای اثر روغن ماهی و ویتامین E بر درد دوره ای پستان در زنان سنین 15 تا 49 سالهمکارپایان یافتهبلي
30900818تعیین کفایت نمونه های بیوپسی کلیه در دو روش بیوپسی کور و تحت هدایت سونوگرافی از طریق پوست در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع)و قائمهمکارپایان یافتهبلي
31900703بررسی روایی و پایایی و عوامل موثردر ارزیابی رزیدنت های گروه آموشی داخلی از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو سال متوالی 1389 و 1390همکارپایان یافتهخير
3289817بررسی ارتباط سیستاتین سی و لیپوکالین ادرار بیماران مبتلا به انواع سندرم نفروتیک با میزان آسیب گلومرولی و توبولوانترسیسیل در بررسی آسیب شناسی کلیههمکارپایان یافتهبلي
3389790بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
3489729بررسی اثر پیوند اتولوگ سلول های بنیادی مغز استخوان در گیرندگان پیوند کلیه از دهنده ی غیر زنده بر کار کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
3589665رابطه سطح سرمی CRP فوق حساس (hs-CRP) با بیماری مزمن کلیوی در بیماران دیابتی نوع 2 همکارپایان یافتهبلي
3686340بررسی شیوع فشار خون بالا در جوانان و تعیین عوامل خطر بروز آن در شهر مشهد :1387همکارپایان یافتهخير
3783031تهیه قرص های استات کلسیم مشابه نمونه آمریکایی ( phoslo) و مقایسه قدرت فسفات بایندری و ایجاد هیپرکلسمی آ با قرص phoslo کربنات سدیم در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982357The Effect of Curcumin in Prevention of Contrast Nephropathy Following Coronary Angiography or Angioplasty in CKD PatientsISIIranian Journal of Kidney Diseases1398اول و مسئول
2981832Determination of identifier factors for prioritization of kidney transplantation candidates in patients with chronic renal diseaseISIClinical nephrology1398چهارم
3981565Impact of allopurinol on metabolic acidosis in patients with chronic kidney disease; a randomized controlled -trialISIJournal of Renal Injury Prevention1398دوم
4971897Successful Pregnancy in a Chronic Hemodialysis PatientscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1397اول و مسئول
5961921Relationship Between Vitamin D Deficiency and Metabolic Syndrome in Renal Transplant Patients in Mashhad, IranscopusShiraz E Medical Journal1395مسئول
6960123prevalence of the metabolic syndrome in kidney transplant recipients:a single-center studyMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396اول و مسئول
7953726Assessment of Electrolyte FreeWater Clearance in Renal Transplant RecipientsISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1395مسئول
8953708Restless leg syndrome in chronic hemodialysis patients in Mashhad hemodialysis centersPMCJournal of Renal Injury Prevention1395مسئول
9952593Comparative effect of Flaxseed and Evening primrose oil with vitamin E on severity of Cyclic Mastalgia in womenscopusمجله زنان، مامایی و نازائی ایران1395پنجم
10950990Association of metabolic syndrome with serum fibroblast growth factor 21 in kidney transplanted patientsPMCjournal of renal injury prevention1395مسئول
11950989The effect of cytomegalovirus infection on acute rejection in kidney transplanted patientsPMCjournal of renal injury prevention1395دوم
12942497The Prevalence and Risk Factors of Hypertension in Young Adults in Mashad, and identify the associated risk factorsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
13941391The prevalence of HGV serologic markers in hemodialysis and hemophilia patients in MashhadSID/Iranmedex/Magiranmedical journal of mashhad university of medical sciences1394چهارم
14941004Relational Study of Clinical Findings and Renal Pathology in Systemic Lupus Erythematosus PatientsSID/Iranmedex/Magiranmedical journal of mashhad university of medical sciences1391دوم
15940780The Relationship between Serum Hemoglobin and Creatinine Levels and Intra-Hospital Mortality and Morbidity in Acute Myocardial InfarctionISIInternational Cardiovascular Research Journal1394دوم
16940312The Prevalence and related risk factors of hypertension in young adults in Mashhad Hypertension in young adultsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
17935531Assessment of hypomagnesaemia in patients on proton pump inhibitorsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد1394پنجم به بعد
18933749A Workshop on Urinalysis and a Survey on Urine Microscopy Among Kidney Centers of IranISIIranian Journal of Kidney Diseases1392اول و مسئول
19933662Comparison of the effect of fish oil and vitamin E on the duration of Cyclic mastalgiaCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1392چهارم
20933606Comparison of the Effect of Fish Oil and Vitamin E on the Severity of Cyclic MastalgiascopusIJOGI1391چهارم
21924480Acquired von Willebrand Syndrome in a Male with Systemic Lupus Erythematosus Presented with Mucocutaneous Bleeding and Treated with rFVIIascopusInternational Journal of Clinical Medicine1392اول
22923058The Association between women's pelvic organ prolapse and joint hypermobilityISIJ Pak Med Assoc1392پنجم به بعد
23921566RIFLE criteria for acute kidney injury in the intensive care unitsISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
24921426Severe High Anion Gap Metabolic Acidosis in PregnancyISIIranian journal of kidney diseases1392اول و مسئول
25921099Comparison of the effect of fish oil and vitamin E on duration of Cyclic mastalgiaCinahlمجله مراقبت مبتنی بر شواهد مشهد1392چهارم
2691515The effects of calcitriol on albuminuria in patients with type-2 diabetes mellitusPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1391مسئول
2791481Graft function based on two hours peak level monitoring of cyclosporine a during the first six months of renal transplantationPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1391اول و مسئول
2890809Cyclosporine effects on pediatric kidney recipientsscopusNephro-Urology Monthly1390مسئول
2990719Anxiety and Depression: A Comparison between Living and Cadaveric Renal Transplant Recipientsسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Organ Transplantation Medicine1390مسئول
3090638Prevalence of low Mineral Bone Density in Renal Transplant Recipients one Year or More after TransplantationChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم به بعد
3190380Changes in Body Fluid Composition Before and Early after Renal Transplantation and comparing it with Normal Persons Chemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم
3289184Cyclosporine trough levels and its side effects in kidney transplant recipientsPMCIran J Kidney Dis1389اول
3389049Hyperuricemia and albuminuria in patients with type 2 diabetes mellitusPMCIran J Kidney Dis1389مسئول
3488336Assessment of Bone Density in Patients before and after Kidney TransplantationSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388مسئول
3587359An Outbreak of High Fever and Chills, Increased Blood Pressure, and Pruritus in a Hemodialysis Unit ISIiranian journal of kidney disease1387سوم
3687273Incidence and Risk Factors of Post-transplant Diabetes Mellitus among Transplanted Renal Allograft Recipients ISIIranian Red Crescent Medical Journal 1387مسئول
3787264Elevated serum C-reactive protein level and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus ISIIran J Kidney Dis1388سوم
3886645Influence of dialysis duration, peritoneal transport parameters, and gender on effluent CA125 concentration in patients on peritoneal dialysis.ISIIranian journal of kidney diseases1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973059Evaluation of the Effects of allopurionl on metabolic acidosis in patients with CKDTHE 4th Congress of Nephrology and Urologyتهرانپوستر1397خير
2963720The relationship between the type of rejection and fibrosis in kidney transplant reciepientsسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشپوستر1396خير
3963701Association of obesity and serum FGF21 levels in kidney transplant patientsسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشسخنرانی1396بله
4960734The incidence of Acute Cellular and Antibody Mediated R ejection in Episode of Kidney TransPlant Rejection3rd International Congress of Organ Transplantation and 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantationشیرازسخنرانی1396خير
5960720effect of Dipyridamol on serum and urinary phosphate in sporadic adult onset Osteomalacia,case report3rd International Congress of Organ Transplantation and 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantationشیرازپوستر1396بله
6960719Kidney Transplantation Registry Program in Mashhad universitY of Medical sciences design and Rationale3rd International Congress of Organ Transplantation and 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantationشیرازسخنرانی1396بله
7960241kidney transplantation registry program in mashhad university of medical sciences design and rationaleکنگره بین المللی ثبت بیماری ها وپیامدهای سلامتمشهدسخنرانی1395بله
8942816Relational Study of Clinical and Renal Pathology of Systemic Lupus Erythemtosus Patients in Mashhad, Iran7th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association.شیرازپوستر1392خير
9942616بررسی ارتباط کمبود ویتامین D و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیهکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394بله
10942613کمبود ویتامین دی در بیماران پیوند کلیهپانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوندمشهدپوستر1394بله
11942611ارتباط سطح هموگلوبین و کراتینین سرم با میزان عوارض و مرگ و میر داخل بیمارستانی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکاردپانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوندمشهدپوستر1394بله
12941938بررسی ارتباط بین عفونت سیتومگالوویروس و رد پیوند حاد در بیماران پیوندکلیهکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسانمشهدسخنرانی1394خير
13932571evaluation of free water excertion capacity of renal transplant patients with clearance methoodsThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولپوستر1393بله
14932550Association of Uric Acid and Metabolic syndrome in renal transplant recipients-single center studyThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولسخنرانی1393بله
15932545Prevalence of Metabolic Syndrome in Renal Transplant Recipients, A Single Center Study14th International Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantationاصفهانپوستر1392بله
16932544Assessment of Electrolyte Free Water Clearance in Renal Transplant Recipients14th International Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation—اصفهانسخنرانی1392بله
17932532pneumocystis jirovecii (carini) pneumonia (PCP) and cytomegalovirus co-infection in renal transplant recipient: a case report14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
18932526the validity of evaluation of previous exposure with cmv virus in kidney transplant candidates and deceased donors14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
19931643Assessment of Electrolyte Free Water Clearance in Renal Transplant Recipients14th International Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation—Oral Presentationsاصفهانسخنرانی1392بله
20921232ندارددوازدهمین سمینار انجمن علمی پیوند اعضا ایرانتهرانسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1685راهکارهای پیشگیری از عوارض پیوند کلیه1394تالیف
2437اصول پاتوفیزیولوژی کلیه1391ترجمه
3163اصول پاتوفیزیولوژی کلیه1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه