روزبه  راشد
خلاصه عملکرد روزبه  راشد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

روزبه راشد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): روزبه راشد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : ارتودنسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1900096بررسی تأثیر سه دهانشویه مختلف بر اضمحلال نیروی چین های ارتودنسیمجریپایان یافتهبلي
289978بررسی تغییرات شاخصهای مورفومتریک لبخند به دنبال جراحی جلوآوردن فک بالا و عقب بردن فک پایین دربیماران بامال اکلوژن کلاس3 اسکلتیمجریپایان یافتهبلي
388613مقایسه تغییرات شاخصهای مورفومتریک لبخند قبل و بعد از درمان ارتدنسی ثابت با سیستم اج وایز استاندارد در مال اکلوژنهای کلاس یک با وبدون کشیدن دندانمجریپایان یافتهبلي
488612مقایسه تغییرات شاخصهای مورفومتریک لبخند قبل و بعد از درمان ارتدنسی ثابت با سیستم رات در مال اکلوژنهای کلاس یک با و بدون کشیدن دندانمجریپایان یافتهبلي
588146بررسی موفقیت ترمیم نقص شکاف آلوئول در موش با استفاده از تزریق استئوبلاستهای بنیادی مشتق از پالپ دندانهای شیری انسانمجریپایان یافتهخير
686575طراحی یک نرم افزار جامع به نام smile analyzer برای آنالیز وی‍ژگیهای تکلم و لبخندمجریپایان یافتهخير
785425بررسی اثر سه روش مختلف debonding براکتهای ارتدنسی برروی ترکهای مینای دندانمجریپایان یافتهخير
8900214ترمیم نقص شکاف آلوئول در موش با استفاده از تزریق سلول های بنیادی انسانی مشتق از بافت چربی و خون بند ناف انسانیهمکارپایان یافتهخير
989082ارزیابی عوامل مؤثر بر زیبایی دندانی و جذابیت لبخند در بیماران ارتودنسی درمان شدههمکارپایان یافتهبلي
1088584ارزیابی عوامل مؤثر بر زیبایی دندانی و جذابیت لبخند در بیماران متقاضی درمان ارتودنسی با مال اکلوژن های مختلفهمکارپایان یافتهخير
1187891ارزیابی تاثیر پالیشینگ و دو نوع ماده ادهزیو مختلف جهت باندینگ ب خصوصیات ترک های مینائیهمکارپایان یافتهخير
1287792بررسی ابعاد آنتروپومتریک کمپلکس لب و بینی در پسران راهنمایی شهر مشهد همکارپایان یافتهبلي
1385090بررسی ویژگیهای تکلم و لبخند در مال اکلوژن های مختلف با استفاده از تصاویر ویدئوییهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980371Changes in smile morphometric indices following maxillary advancement and mandibular setback surgery in skeletal Class III patientsISIBangladesh Journal of Medical Science1398پنجم به بعد
2972123Evaluation of the effect of the first premolars extraction in fixed orthodontic treatment patients on smile morphometric indicesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1397دوم
3970484Evaluation of the Factors Affecting Smile Attractiveness in Patients Seeking Orthodontic TreatmentChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1397چهارم
4953866Success of Maxillary Alveolar Defect Repair in Rat Using Osteoblast-Differentiated Human Deciduous Dental Pulp Stem CellsISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1395دوم
5952887Evaluation of factors affecting dental esthetics in patients seeking orthodontic treatmentسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Orthodontic Rehabilitation1395سوم
6952735Success of Maxillary Alveolar Defect Repair in Rats Using Osteoblast-Differentiated Human Deciduous Dental Pulp Stem CellsISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1395دوم
7950399Comparison of three different sterilization and disinfection methods on orthodontic markersPMCjournal of orthodontic science1394دوم
8942881Which Factors Affect Dental Esthetics and Smile Attractiveness in Orthodontically Treated Patients?PMCJ Dent (Tehran)1394سوم
9941358How Is the Enamel Affected by Different Orthodontic Bonding Agents and Polishing Techniques?PMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1393چهارم
10940256Evaluation of the effects of three different mouthwashes on the force decay of orthodontic chains.PMCDental research journal1394دوم
1192262Smile Analyzer: A Software Package for Analyzing the Characteristics of the Speech and Smile.ISCJournal of Dental Materials and Techniques1391اول
12921894Evaluation of Some Facial Anthropometric Parameters in an Iranian Population: Infancy Through AdolescencePMCJournal of Craniofacial Surgery1392دوم
1391689Evaluation of Nasomaxillary Growth of Adolescent Boys in Northeastern IranChemical AbstractActa Medica Iranica 1391سوم
1490093Esthetic preferences for the shape of anterior teeth in a posed smileISIAmerican Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 1390مسئول
1589439Retrospective evaluation of facial soft tissue cephalometric parameters in adolescents with normal occlusionPMCinternational journal of orthodontics1389مسئول
1689053Lip-tooth relationships during smiling and speech: an evaluation of different malocclusion typesISIAust Orthod J1389اول
1788738In vitro comparative study of conventional radiography and Root ZX apex locator in determining root canal working lengthPMCThe New York state dental journal1388سوم
1887648The effects of bracket removal on enamel ISIAUSTRALIAN ORTHODONTIC JOURNAL 1387دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952365مقایسه سه روش استریلیزاسیون و ضدعفونی بر روی مارکر های ارتودنسیاستراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1394خير
2952279تاثیر درمان های مختلف ارتودنسی بر ایندکس های مورفومتریک لبخندfdi annual world dental congressپزنانسخنرانی1395خير
3952218مقایسه تغییرات شاخص های مورفومتریک لبخند قبل و بعد از درمان ارتودنسی ثابت با سیستم اج وایز استاندارد در دو گروه با و بدون کشیدن دندانششمین کنگره دانشجویان تحصیلات تکمیلیمشهدسخنرانی1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه