فهیمه  فرزانگان
خلاصه عملکرد فهیمه  فرزانگان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فهیمه فرزانگان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فهیمه فرزانگان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : ارتودنسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : farzaneganf@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ارتدنسیدندانپزشک متخصص1384دانشکده دندانپزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971134مقایسه تاثیر ایبوبروفن و امواج اولترا سوند باشدت وفرکانس کم (Low intensity pulsed ultrasound) بر میزان کاهش درد پس از قرارگیری ارچ وایر اولیه در بیماران ارتودنسیمجریدر دست اجرابلي
2971024بررسی تاثیر دهانشویه حاوی نانوذرات آمورفوس کلسیم فسفات در بستر کایتوزان در بیماران ارتدنسی ثابت: کارآزمایی بالینیمجریدر دست اجرابلي
3970095بررسی تاثیر کامپوزیت ارتدنسی حاوی نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم و کایتوزان بر تغییرات محتوای معدنی مینا و جمعیت استرپتوکک موتانس در بیماران ارتدنسی ثابتمجریدر دست اجرابلي
4961327بررسی موفقیت بالینی کاربرد BMP2 به همراه اولتراسوند با شدت پایین در بازسازی نقص شکاف آلوئولمجریدر دست اجرابلي
5960413بررسی تاثیر پوشش اکسید¬گرافن بر روی میزان اصطکاک و مقاومت به خوردگی سیم¬های استنلس استیل ارتدنسیمجریپایان یافتهبلي
6950098بررسی تاثیردرمان ارتودنسی و جراحی ارتوگناتیک بر تغییرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهانمجریپایان یافتهبلي
7941551بررسی رفتار خستگی سیم های نیکل-تیتانیوم در سیکل های متعددمجریپایان یافتهبلي
8940430بررسی تاثیر تمایل محوری ثنایاها و میزان نمایش ثنایائی و لثه بر روی جذابیت لبخندمجریپایان یافتهبلي
9940065بررسی تاثیر ویتامین D3 خوراکی بر روی سرعت حرکت دندان :مطالعه کارآزمایی بالینیمجریپایان یافتهبلي
10920228بررسی مقایسه ای شیوع اختلال بد شکل انگاری در بیماران تحت درمان ارتدنسی 18 ساله به بالا و افراد سالم شهر مشهد در سال 93-1392مجریپایان یافتهبلي
11920225بررسی تاثیرکامپوزیت ارتودنسی حاوی نانو ذرات آمورفوس کلسیم فسفات برتغییرات محتوای معد نی مینا و جمعیت میکروبی استرپتوکوک موتانس در طی درمان ارتودنسی ثابت: یک کارآزمایی بالینیمجریپایان یافتهبلي
12910407بررسی ارتباط میان شکل، حجم و تراکم فک پائین با بعد عمودی اسکلت سر و صورت با استفاده از تکنیک تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (مطالعه پایلوت)مجریپایان یافتهبلي
13900209بررسی تاثیر نانوذرات مولیبدن دی سولفاید برروی نیروی اصطکاک بین سیم و براکت استینلس استیلمجریپایان یافتهبلي
14900054بررسی تغییرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان قبل و بعد از درمان ارتدنسیمجریپایان یافتهبلي
1589978بررسی تغییرات شاخصهای مورفومتریک لبخند به دنبال جراحی جلوآوردن فک بالا و عقب بردن فک پایین دربیماران بامال اکلوژن کلاس3 اسکلتیمجریپایان یافتهبلي
1689178بررسی ارتباط کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان با ویژگی های اکلوژن در نوجوانان دختر دبیرستانهای مشهد در سال 1389مجریپایان یافتهبلي
1788613مقایسه تغییرات شاخصهای مورفومتریک لبخند قبل و بعد از درمان ارتدنسی ثابت با سیستم اج وایز استاندارد در مال اکلوژنهای کلاس یک با وبدون کشیدن دندانمجریپایان یافتهبلي
1888612مقایسه تغییرات شاخصهای مورفومتریک لبخند قبل و بعد از درمان ارتدنسی ثابت با سیستم رات در مال اکلوژنهای کلاس یک با و بدون کشیدن دندانمجریپایان یافتهبلي
1988601بررسی مقایسه ای تأثیر محلول های فلوراید و فسفات کلسیم بر ریزسختی ضایعات سفید میناییمجریپایان یافتهبلي
2088362بررسی تأثیر استفاده از بلوکهای ویسکوالاستیک در کاهش درد در طی درمان ارتدنسی ثابتمجریپایان یافتهخير
2188155بررسی مقایسه ای تأثیر محلول های فلوراید و فسفات کلسیم در درمان کلینیکی نقاط سفید میناییمجریپایان یافتهخير
2287675بررسی ارتباط کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان با ویژگی های اکلوژن در نوجوانان پسر دبیرستانهای مشهدمجریپایان یافتهبلي
2387375بررسی موقعیت دندان‌های مولر سوم فک پائین درمال اکلوژنهای عمودی اسکلتی مختلف مجریپایان یافتهبلي
2487077بررسی تغییرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان قبل و بعد از شروع درمان ارتدنسیمجریپایان یافتهبلي
25961679ارزیابی استحکام برشی باند براکت های ارتودنسی باند شده توسط کامپوزیت حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و کیتوزانهمکاردر دست اجراخير
26961266بررسی دقت نرم افزار orthostudio در پیش بینی نتایج ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندانهمکارپایان یافتهبلي
27960614ارزیابی کمی تاثیر درمان های ارتودنسی انجام شده توسط دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد با استفاده از شاخص American Board of Orthodonticsهمکارپایان یافتهبلي
28960393تاثیر موقعیت های مختلف مندیبل و نمایش انسیزوری بر روی جذابیت لبخند در نمای روبرو و سه رخهمکارپایان یافتهبلي
29950349ترجمه و بررسی اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان Orthognathic Quality of Life Questionnaire (OQLQ) در جمعیت ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
30950215بررسی سمیت سلولی و سمیت ژنی ذرات نانوآمورفوس کلسیم فسفات در ماکروفاژهمکارپایان یافتهبلي
31941452بررسی مقایسه ای کارایی اپلاینس متکی بر مینی اسکرو در دیستالیزه کردن مولراول فک بالا با اپلاینس پندولوم: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفیهمکارپایان یافتهبلي
3288147بررسی آسیب های مینای پس از دباندینگ دو نوع براکت سرامیکی با لیزر دی اکسید کربنهمکارپایان یافتهبلي
3383081بررسی آزمایشگاهی میزان استحکام برشی پیوند براکتهای ارتودنسی متصل شده به مینا در زمان های متفاوتهمکارپایان یافتهخير
3481073تاثیر الگوی تابش وابسته به تغییر ولتاژ و پلیمریزیشن هدایت شده بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیت نوریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981534Evaluation of the Relationship Between Morphology, Volume, and Density of the Mandible and Dentofacial Vertical Dimension Using Cone Beam Computed TomographyISIBrazilian Research in Pediatric Dentistry and Integrated Clinic1398اول
2981364Amorphous calcium phosphate nano particles based mouthwash: preparation,characterization,and anti-bacterial effectsISIGreen Chemistry Letters and Reviews1398سوم
3980372Effects of fluoride versus amorphous calcium phosphate solutions on enamel microhardness of white spot lesions: An in-vitro study.PMCJournal of clinical and experimental dentistry1397اول
4980371Changes in smile morphometric indices following maxillary advancement and mandibular setback surgery in skeletal Class III patientsISIBangladesh Journal of Medical Science1398اول
5972123Evaluation of the effect of the first premolars extraction in fixed orthodontic treatment patients on smile morphometric indicesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1397اول و مسئول
6971200An In Vitro Study on the Effect of Amorphous Calcium Phosphate and Fluoride Solutions on Color Improvement of White Spot LesionsPMCDentistry journal1397اول
7963246Changes of Oral Health Related Quality of Life During and After Fixed Orthodontic TreatmentISIORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY1394اول
8953832Are Bonding Agents being Effective on the Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets Bonded to the Composite?ISCJournal of Dental Materials and Techniques1393اول
9953829Evaluation of relationship between oral health-related quality of life and occlusion traits among female adolescentsPMCDental research journal1393اول
10953827Evaluation of Health Related Quality of Life Changes After Initial Orthodontic TreatmentISIORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY1394اول
11953773A comparative assessment of enamel mineral content and Streptococcus mutans population between conventional composites and composites containing nano amorphous calcium phosphate in fixed orthodontic patients: a split-mouth randomized clinical trial.ISIEuropean journal of orthodontics1395مسئول
12932542Which has a Greater Influence on Smile Esthetics Perception: Teeth or Lips?scopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1392اول
13931434Evaluation and comparison of effect of different irradiation patterns and new suggested light exposure pattern on microleakage of composite resin restorationsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1384مسئول
1491103Does ultra-pulse CO(2) laser reduce the risk of enamel damage during debonding of ceramic brackets?ISILasers in medical science1391مسئول
1590737Pain reduction after initial archwire placement in orthodontic patients: A randomized clinical trialISIAmerican journal of orthodontics and dentofacial orthopedics1390اول
1690602Do malocclusions affect the oral health-related quality of life?ISIOral health & preventive dentistry1390دوم
1787383اثر الگوهای گوناگون تابش نور بر استحکام پیوند برشی کامپازیت رزین به مینا و عاجSID/Iranmedex/Magiranمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1387دوم
1886217بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک فولیکول دندانهای عقل نهفته در تعدادی از مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1384سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981045مطالعه آزمایشگاهی بررسی سیتوتوکسیسیتی و ژنوتوکسیسیتی ذرات نانوآمورفوس کلسیم فسفات در ماکروفاژ RAW264اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی رژنراتیوتهرانپوستر1397خير
2980374چگونه می توان برای بیماران ارتودنسی توضیح داد وقتی که در درمان های ارتودنسی به طرز اشتباهی پیش میروندپنجاه و نهمین کنگره بین المللی سالانه جامعه جامعه دندانپزشکی ایران - اکسیداتهرانسخنرانی1398بله
3971516An in vitro Study on the effect of amorphous calcium phosphate and fluoride solutions on color improvement of white spot lesionsاولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایرانتهرانپوستر1397خير
4952279تاثیر درمان های مختلف ارتودنسی بر ایندکس های مورفومتریک لبخندfdi annual world dental congressپزنانسخنرانی1395خير
5952218مقایسه تغییرات شاخص های مورفومتریک لبخند قبل و بعد از درمان ارتودنسی ثابت با سیستم اج وایز استاندارد در دو گروه با و بدون کشیدن دندانششمین کنگره دانشجویان تحصیلات تکمیلیمشهدسخنرانی1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه