سیدمجتبی  موسوی بزاز
خلاصه عملکرد سیدمجتبی  موسوی بزاز
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدمجتبی موسوی بزاز

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدمجتبی موسوی بزاز رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mousavim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971620تاثیر آموزش با ابزار مبتنی بر SHEP Model بر مولفه های رفتار بهورزان درغربالگری دیابت مراجعین خانه بهداشت در شهرستان بجنورد در سال 1398مجریدر دست اجرابلي
2971472بررسی ارتباط کیفیت خواب با مزاج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
3971406بررسی ارتباط کیفیت خواب با اضطراب دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398مجریدر دست اجرابلي
4971339بررسی تاثیر آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد بر سطح آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکیمجریدر دست اجرابلي
5971314مطالعه تطبیقی معیارهای ارتقاء اساتید دانشگاههای علوم پزشکی ایران با دانشگاههای منتخب جهانمجریدر دست اجرابلي
6971225تاثیرآموزش بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری بروسلوز در ساکنین شهرستان قایناتمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
7970689بررسی نیاز های آموزشی پرستاران با رویکرد استاندارد بین المللی ایزو 10015 در بیمارستان رازی تربت حیدریه در سال 97مجریپایان یافتهبلي
8970358بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی با کیفیت تدریس اساتید بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
9970064بررسی حرفه‌ای‌گری دانشجویان دوره کارورزی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 9۷-96.مجریدر دست اجرابلي
10970019تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در بیماری تب مالت بر مولفه های خطر مرتبط دامداران در جمعیت تحت پوشش بخش رخ شهرستان تربت حیدریه در سال1397مجریپایان یافتهبلي
11961556بررسی کیفیت زندگی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر خواف در سال1397مجریدر دست اجرابلي
12961333بررسی مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی 97-96مجریپایان یافتهبلي
13960587میزان موفقیت آموزش یکپارچه دردوره فیزیوپاتولوژی دانشکده پزشکی مشهد از منظر اساتید ودانشجویان در سال 1396مجریپایان یافتهبلي
14960325بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران بستری در بخش های داخلی بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) شهر مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهبلي
15951781اثر آموزش کنترل بازداری بر کاهش وسوسه در سوءمصرف کنندگان متامفتامینمجریپایان یافتهبلي
16951225بررسی اثر شیوه های مختلف درمان اعتیاد بر میزان رفتارهای پرخطر در زندانیان با سابقه سوء مصرف مواد زندان مرکزی مشهد-در سال 95مجریدر دست اجرابلي
17951097بررسی سطح سلامت دهان ودندان و رابطه آن با رفتار های بهداشتی مرتبط در بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
18950947بررسی رابطه بین نتایج آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به روش آسکی و نمرات پایان بخش مرحله بالینی دانشجویان مقطع پزشکی عمومیمجریپایان یافتهبلي
19950780تبیین نظری نقش تفکر سابجکتیو در تصمیم گیری و قضاوت بالینی پزشکمجریپایان یافتهبلي
20950679بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
21950196بررسی میزان وصول به اهداف درمانی برنامه ی کنترل دیابت در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو تحت مراقبت مراکز بهداشتی-درمانی منتخب شهرستان مشهد در سال 95مجریپایان یافتهبلي
22941676بررسی میزان ایفای نقش‌های آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
23941045مقایسه فراوانی نسبی اختلالات عضلانی- اسکلتی اندام فوقانی در گروه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با جمعیت عمومی فاقد دیابتمجریپایان یافتهبلي
24940762مقایسه کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94مجریپایان یافتهخير
25940369وضعیت بازخورد آموزشی به دانشجو در عرصه تدریس بالینی بر اساس اصول تحلیل منبعث از نیاز و مبتنی بر پیامد (ALOBA) در بیمارستان ابن سینای مشهد درسال 1394مجریپایان یافتهبلي
26940308بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به کانسر کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا (ع) و امید شهر مشهد در نیمه دوم سال 1394مجریپایان یافتهبلي
27931084بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سرواکال در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93مجریپایان یافتهخير
28922438بررسی کیفیت آموزش بر بالین(Bedside teaching) در بخش های داخلی بیمارستان های آموزشی قائم و امام رضا(ع) مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
29922371بررسی کیفیت زندگی وعوامل مرتبط باآن در بیماران همو دیالیزی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال 1393مجریپایان یافتهخير
30922155بررسی تناسب عناوین بازآموزی های پزشکان عمومی با نیاز آنها در حیطه های داخلی، اطفال، طب اورژانس و بیماری های اعصاب درسال 1395مجریپایان یافتهخير
31921960بررسی میزان تاثیر آموزش ریزمهارتهای تدریس در محیط سرپایی بر کیفیت تدریس اساتید داخلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندمجریپایان یافتهبلي
32920613طراحی چارچوبی برای ارزیابی صلاحیت فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکیمجریپایان یافتهبلي
33920473ارزیابی میزان پاسخگویی به انتظارات غیر طبی بیماران بستری در بیمارستان های شهر مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
34911182ارزیابی کیفیت مراقبت پس از زایمان در مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
35910757رابطه فرهنگ سازمانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان گروههای مختلف آموزشی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
36900632بررسی ارتباط عوامل زیان آور محیط کار و سطح ترانس آمینازهای کبد در کارگران یک صنعت لاستیک سازی مجریپایان یافتهبلي
37900487شناسایی مولفه های موثر بر سلامت براساس معیارها و ویژگی های زندگی شهرنشینی در ایرانمجریپایان یافتهبلي
38900396بررسی مهارت های تفکر انتقادی دستیاران تخصصی گرایش های داخلی و جراحی دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-90مجریپایان یافتهبلي
3989594بررسی دانش و نگرش وعملکرد مسئولین اجرایی استان نسبت به درمان سوء مصرف کنندگان مواد در سال 89مجریپایان یافتهبلي
4089327بررسی دانش، نگرش و عملکرد بیماران وابسته به اوپیوئید مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد و خانواده آنان نسبت به درمان سوء مصرف کنندگان مواد در مشهد در سال 89مجریپایان یافتهخير
41980282تبیین فرایند مدیریت خشونت خانگی در زنان باردار و طراحی برنامه مراقبتی حمایتیهمکاردر دست اجرابلي
42980149بررسی نیازهای زوجین ناباروربعد از درمان ناموفق با روش های کمک باروری: مرور سیستماتیکهمکاردر دست اجراخير
43970278تبیین تب بر مبنای منابع طب سنّتی ایرانی و تطبیق آن با تب در طب رایجهمکاردر دست اجراخير
44961722بررسی عوامل موثر بر امید به آینده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
45960176بررسی تاثیر داروی selumetinib در ژن های bcl2 و bax در مسیر Mek-Erkهمکاردر دست اجرابلي
46951732بررسی اثر نان جو فراسودمند بر کاهش اشتها و تشنگی طی روزه‌داریهمکارپایان یافتهخير
47951718مقایسه اثر شربت بارهنگ با کپسول مفنامیک اسید برخونریزی زیاد رحمهمکارپایان یافتهبلي
48951683بررسی تاثیر تنظیم کنندگی عصاره ی آنتی ژنی تخم دیکرو سلیوم دندریتیکوم برروی سایتو کاینهای Th1 و Th2در سرم موشهای مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسهمکارپایان یافتهبلي
49951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
50950798استئوآرتریت زانو در طب ایرانی و بررسی اثر فرآورده موضعی شبدر قرمز بر شاخص های بالینی آنهمکارپایان یافتهبلي
51950599بررسی علل نیاز به بستری در بیماران همودیالیز مزمنهمکارپایان یافتهبلي
52950490بررسی شیوع افسردگی و اضطراب در نجات یافتگان از ایست قلبی ناگهانی متعاقب عملیات احیاء تا یک ماه بعد از ایست قلبیهمکارپایان یافتهبلي
53941530درک تجارب مراقبتی مادران با کودک مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز و طراحی یک برنامه حمایتیهمکارپایان یافتهبلي
54941108تبیین فرآیند مواجهه با درمان ناموفق در زوجین نابارور و طراحی یک برنامه ارتقاء سلامتهمکارپایان یافتهبلي
55941077بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی وتفاوت های جنسی بررضایت مندی جنسی و زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکزبهداشت شماره 2 شهرستان مشهد درسال 1394همکارپایان یافتهخير
56940625مقایسه میزان موفقیت IVF در بیماران نابارور مبتلا به اندومتریومای درمان شده ودرمان نشده به روش جراحیهمکارپایان یافتهخير
57940520مقایسه اثر ضد دردی پاراستامول وریدی و طب فشاری ودیکلوفناک عضلانی در بیماران رنال کولیکهمکارپایان یافتهبلي
58940508بررسی اثر عصاره آبی- الکلی کاج سوزنی بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحراییهمکارپایان یافتهبلي
59931510بررسی نظرات دانشجویان دانشکده پزشکی مشهد دربارة وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
60931427بررسی فراوانی مصرف سیگار و الکل در پزشکان شهر مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
61930735تبیین تهوع و استفراغ در طب سنتی ایرانی و اثر فراورده طب سنتی ایرانی بر تهوع و استفراغ بیماران تحت شیمی درمانیهمکارپایان یافتهبلي
62930612بررسی اثر فراورده ای از "عصاره زرشک " در درمان سالک :یک کارآزمائی بالینیهمکارپایان یافتهبلي
63930609بررسی نیازهای برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی برای پاسخگویی اجتماعی در دانشکده پزشکی مشهد سال1393همکارپایان یافتهخير
64930102بررسی حساسیت سونوگرافی در تأیید محل صحیح لوله تراشههمکارپایان یافتهبلي
65922471بررسی شیوع و فاکتور های همراه بیماری سل زندانیان در ایران (یک مرور نظاممند)همکارپایان یافتهبلي
66921197شناسایی عوامل خطر اقدام به خودکشی در بستری شدگان بخش مسمومین و سوختگی و سوانح بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهبلي
67910733مقایسه تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان در سرم خون بندناف نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک شفاف و یا آغشته به مکونیومهمکارپایان یافتهخير
68910369بررسی وضعیت پاسخگویی اجتماعی (social accountability) دانشکده پزشکی مشهد در حیطه آموزش در دوره پزشکی عمومی در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
69910348مقایسه ی اثرات درمانی دوز بالای دگزامتازون و آنتی Rh در کودکان مبتلا به ITP مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهبلي
70910298بررسی سطح کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرهمکارپایان یافتهبلي
71901163همه گیرشناسی عفونت HTLV1 در ایران : مرور نظام مند و متاآنالیزهمکارپایان یافتهبلي
72900847مقایسه شیوع آلودگی خاک پارکهای شهرهای مشهد وخواف از نظر تخم انگل توکسوکارا در سال 91-1390همکارپایان یافتهبلي
73900421تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش PCR در شهرستان خواف-تایباد در سال90 – 1389همکارپایان یافتهبلي
74900420شناسایی گونه های لیشمانیا در گستره های مستقیم منفی تهیه شده از زخمهای مشکوک به لیشمانیوز جلدی به روش PCRهمکارپایان یافتهبلي
7589312فراوانی جداسازی گونه های مختلف لیشمانیا از زخم بهبود نیافته بیماران سالکی پس از یک دوره درمان با گلوکانتیمهمکارپایان یافتهبلي
7688469بررسی تاثیر ماساژ روی میزان پاسخ به فتوتراپی نوزاد دچار هیپربیلی روبینمی همکارپایان یافتهبلي
7787352بررسی ندولهای داغ تیروئید و پاسخ به درمان آنها به ید رادیواکتیو در بیماران مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان قائم در 5 سال اخیرهمکارپایان یافتهبلي
7887173بررسی عوامل مرتبط با میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی سالهای 82-86 دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
7987164بررسی عوامل مرتبط با میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی سالهای 84-81 در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983013Assessment Quality of Life Heamodialysis Patients and Influencing Factors in Mashhad University of Medical Sciences Hospitals in 2017ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1398اول
2982440Management of fever in children, based on Persian Medicine: a review studyISIInternational Journal of Pediatrics1398پنجم به بعد
3982164Iranian infertile couples' strategies to manage social interactions after unsuccessful treatment with assisted reproductive technologiesISIHuman Fertility چهارم
4981909The Needs of Infertile Couples after Unsuccessful Treatment with Assisted Reproductive Technology: A Systematic Review of Literaturescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1398چهارم
5981876The effect of Plantain syrup on Heavy Menstrual Bleeding: a randomized triple blind clinical trialISIPhytotherapy research سوم
6981661Medicinal Herbs Useful in Pediatric Fever from the Perspective of Persian MedicineISIInternational Journal of Pediatrics1398پنجم به بعد
7981660A study of educational needs of general physicians in selected areasISCFuture of Medical Education Journal1398مسئول
8980946Infertile Couples' Needs after Unsuccessful Fertility Treatment: a Qualitative StudyPMCJournal of caring sciences1398چهارم
9980183Effect of Training (SHEP Model) on the risk factors of brucellosis Related to herders in the population covered by Torbat Heydariyeh district in year 2017ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1397مسئول
10980083A Qualitative Study of The Experiences of Iranian Infertile Couples after Unsuccessful Assisted Reproductive TechnologiesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS HEALTH AND REPRODUCTION SCIENCES1398چهارم
11974212Acupressure has not an analgesic effect in patients with renal colic: a randomized controlled trialISIUniversa Medicina1398سوم
12973723Basic Needs of Mothers with Children Undergoing Hemodialysis:A Meta--synthesis of Qualitative StudiesscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
13972350Assessment of Knowledge, Attitude and Belief of Medical Students towards AIDS Prevention and Transmission in Mashhad, IranEmbaserazavi international journal of medicine1397سوم
14972069Effects of a Traditional Iranian Remedy on Cutaneous LeishmaniasisISIHEALTH SCOPE1397پنجم
15971024Medical faculties' view about the importance of Educational rolesPMCAdvances in Medical Education and Practice1397مسئول
16970088Is it possible to quench thirst using licorice-enriched barley bread during Islamic fasting?index copernicusjournal of Fasting and Health1396پنجم
17963388PREVENTIVE MEASURES FOR CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER IN HEALTHCARE WORKERS; HOW HIGH IS THE CHANCE OF TRANSMISSION?ISIACTA MEDICA MEDITERRANEA1395چهارم
18963384The comparison of frequency of the upper limb musculoskeletal disorders among patients with diabetes type II with normal casesPMCElectronic Physician1396مسئول
19963353An overview of skin lesions adapted to Cutaneous Leishmaniasis in Persian MedicinePMCElectronic Physician1396سوم
20963155Effect of Communication Skills Training sexual khnowledge marital satisfaction of couples referred to Mrkzbhdasht (2) Mashhad city in 1394ISChormozgan medical journal1396سوم
21961638Defining Islamic medicine: The relationship between science and religionISCمجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی1395اول
22961239Association between Body Mass Index and frequency and grade of varicocele in southeast IranMedlineJournal of medicine and life1394مسئول
23961238Evaluation of the Quality of Postpartum Care Based on Bruce Model in Medical Health Centers of Mashhad City in 2013-2014scopus...مجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394چهارم
24961237The Goal-Oriented Evaluation of Medical Students during Internship Based on Performance Rating TablesISC...Future of Medical Education Journal1394مسئول
25961236Individual and External Catalysts and Barriers of Biking: A Community Based Study in a MetropolisISIASIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND HEALTH CARE1395سوم
26960446Social Accountability of the Curriculum in Medical Education: A Review on the Available ModelsISCFuture of Medical Education Journal1395دوم
27954284Effect of Persian Medicine Remedy on Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting in Breast Cancer: A Double Blind, Randomized, Crossover Clinical TrialPMCElectronic physician1395سوم
28953223An investigation on social accountability of general medicine curriculumPMCElectronic physician1395سوم
29952563Mother’s satisfaction of postpartum care and its relationship with midwifery care at Urban Health Centers, Mashhad, IranCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395سوم
30951467Investigating the Status of Training Quality of Ophthalmologic Residents in Khatam-Ol-Anbia Hospital in Mashhad, Based on the Standards of EFQM Organizational Excellence Model in the Academic Year 2012-2013SID/Iranmedex/Magiranjournal of medical education1394دوم
31951465Quality Gap in educational services based on SERVQUAL Model in Mashhad Medical Schoolindex copernicusresearch in medicine1395مسئول
32951462Study of psychological disorders and its social determinants among high school students in Bashagard, Iran, 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله طب پیشگیری1394سوم
33951239Screening Characteristics of Bedside Ultrasonography in Confirming Endotracheal Tube Placement; a Diagnostic Accuracy StudyPMCemergency1395چهارم
34951121Cluster analytical approach to Lifestyle characteristics: A population based study in Shiraz, IranPMCElectronic Physician1395مسئول
35941636Marital instability and its predictors in a representative sample of Mashhadi citizens, Iran, 2014PMCJournal of Medicine and Life1394چهارم
36941178ارزشیابی دانشجویان پزشکی در مراکز بهداشتی- درمانی با استفاده از کارپوشه: یک مطالعه مقدماتیSID/Iranmedex/Magiranگامهای توسعه در آموزش پزشکی1394سوم
37940936Maternal Knowledge on Postpartum Care in Healthcare Centers of Mashhad, Iran in 2013ISCJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1394چهارم
38940935Effects of red clover on hot flash and circulating hormone concentrations in menopausal women: a systematic review and meta-analysisPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394پنجم
39940931the impact of skills education of presenting the effective feedback to the internist professors of medical sciences university of birjan on the application of those skills in the clinical education by professorsscopusBIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA1394اول
40940629Quality of bedside teaching in internal wards of Qaem and Imam Reza hospitals in Mashhad.PMCElectronic physician1394مسئول
41940533Educational Evaluation of Medical Student in Health Centers Using Portfolios: A Pilot StudyISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1394سوم
42940410Expression of a functional cold active β-galactosidase from Planococcus sp-L4 in Pichia pastorisISIProtein Expression and Purification1394پنجم به بعد
43940373Driving Behaviors in Iran: A Descriptive Study Among Drivers of Mashhad City in 2014PMCGlob J Health Sci1393اول
44940130Soil contamination with Toxocara spp. Eggs in public parks of mashhad and khaf, North east of IranISIIranian Journal of Parasitology1394پنجم
45940011Effect of Teaching Instructional Micro skills in the Outpatient Setting on the Teaching Quality of Internist Medical Professors at Birjand University of Medical SciencesChemical AbstractInternational Journal of Review in Life Sciences1394اول و مسئول
46935318A Survey on Chemical Hazards and Liver Function in Rubber Industry Workers in Iranسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Clinical Medicine1394دوم
47935316Factor Structure and Reliability ofthe Persian Version of the Jefferson Scale of Physician Lifelong Learning-Medical Students(JeffSPLL-MS)ISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393سوم
48935315Satisfaction and Practice Assessment of Medical Interns in Application of New Methods of EvaluationEmbaseFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1393سوم
49935314A Trans-Theoretical Approach to Physical Activity Profile in General Population of MashhadPMCGlobal Journal of Health Science1393دوم
50935131Nausea and vomiting in Iranian Traditional Medicine based on Avicenna's viewpointPMCElectronic Physician ()1394پنجم
51934835Health System’s Responsiveness of Inpatients: Hospitals of IranPMCGlobal Journal of Health Science1393اول
52934215Medical faculty members’ perspectives on the components of cross-cultural competence in the islamic republic of iran: A qualitative studyISIEastern Mediterranean Health Journal1393اول
53934181Molecular identification of Leishmania species in Taybad district, IranscopusAsian Pacific Journal of Tropical Disease1393چهارم
54934174Identification of Leishmania species by kinetoplast DNA‑polymerase chain reaction for the first time in Khaf district, Khorasan‑e‑Razavi province, IranPMCTropical Parasitology1393چهارم
55933455Effect of Kangaroo Mother Care on breastfeeding self-efficacy in primiparous women, 3 month after child birthscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393پنجم
56931466Comparison of dexamethasone and Anti-D Immune globulin for immune thrombocytopenia purpura in childrenChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393سوم
57931085portfolio for promoting training and education performance in senior medical studentChemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1393سوم
58931074Evaluate the accuracy of ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis.ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1388
59931072Cross-Cultural Competence, an Unknown Necessity in Medical Sciences Education a Review Articleindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393اول
60930885Prooxidant-Antioxidant Balance in Umbilical Cord Blood of Infants with Meconium Stained of Amniotic FluidPMCBiochemistry Research International1392پنجم به بعد
61923286Molecular identification of leishmania species using samples obtained from negative stained smearsISIIran J Parasitol1392پنجم
6290027Sentinel node mapping in the prostate cancer: Meta-analysisISINuklearmedizin1390سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973430بررسی اثر ضد دردی پاراستامول وریدی در مقایسه با طب فشاری و دیکلوفناک عضلانی در بیماران رنال کولیک13th Iranian Annual Congress of Emergency MedicineTehranپوستر1397خير
2973205بررسی میزان وصول به اهداف درمانی برنامه ی کنترل دیابت در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو تحت مراقبت مراکز بهداشتی-درمانی منتخب شهرستان مشهد در سال 95نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتmashhadپوستر1397خير
3972349فراوانی صرف دخانیات در پزشکاندوازدهمین کنگره بین المللی اعتیادتهرانپوستر1397خير
4970475پاسخگویی اجتماعی برنامه درسی در آموزش پزشکی: مروری بر مدلهای موجود8th International Research Conference on Education, Language and Literatureتفلیسسخنرانی1397خير
5970085عهده برآیی عاطفی زوجین نابارور با درمان ناموفق: آنالیز محتوای کیفیششمین کنگره بین المللی سلامت زنان در ایران با محوریت بهداشت باروریشیرازپوستر1396خير
6970084تبیین مسائل فردی و اجتماعی تاثیرگذار بر رفتارهای جستجوی درمان در زوجین نابارور بعد از درمان ناموفقششمین کنگره بین المللی سلامت زنان در ایران با محوریت بهداشت باروریشیرازپوستر1396خير
7970081چالش های سلامتی زوجین نابارور با روش های کمک باروری: یک آنالیز محتوای کیفیششمین کنگره بین المللی سلامت زنان در ایران با محوریت بهداشت باروریشیرازپوستر1396خير
8970080استراتژی زوجین نابارور بعد از درمان ناموفق با روش های کمک باروری در مواجهه با دخالت های خانواده: یک آنالیز محتوای کیفیششمین کنگره بین المللی سلامت زنان در ایران با محوریت بهداشت باروریشیرازپوستر1396خير
9964034What are the educational roles of a medical faculty member?12th International Medical Education Conference (IMEC 2017)Kualalumpurپوستر1396خير
10963150تغذیه و کانسر در طب ایرانیسومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1396خير
11963086خوراکی های موثر بر تمرین ذهنی از دیدگاه طب سنتی ایراناولین کنگره بین المللی تمرین ذهنی و علوم عصب-رفتاریمشهدسخنرانی1396خير
12962434تغذیه و بیماران کانسر در دوران نقاهت از دیدگاه طب ایرانیThe 2nd National Congress of Integrative OncologyTehranپوستر1396خير
13960712مروری بر تعاریف طب اسلامی با نگاهی به رابطه علم و دیننظام سلامت در اسلام با تأکید بر آموزه های رضویمشهدپوستر1396خير
14960248بررسی رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395کنفرانس بینالمللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسیاستکهلمسخنرانی1395خير
15952864بررسی اثر فراورده طب سنتی ایران بر تهوع و استفراغ متعاقب شیمی درمانیسمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
16952513ارایه معیارهای ارزشیابی صلاحیت فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکیسمینار سراسری ارزشیابی استادتهرانسخنرانی1394خير
17942344اثر اقلیم بر آب از منظر طب سنتی ایرانبین المللیووجسخنرانی1394خير
18940435شکاف کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سرواکال: دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94ششمین کنگره بین المللی پژوهشی و شانزدهمین کنگره سالانه ملی دانشجویان علوم پزشکی کشورزنجانپوستر1394خير
19933880وضعیت پاسخگویی اجتماعی در یکی از دانشکده های پزشکی تیپ یک کشوردر حوزه آموزش پزشکی عمومیInternation Seminar on quality & affordable educationکوآلالامپورسخنرانی1393خير
20925025ارزشیابی عملکرد آموزشی دانشجویان پزشکی با طراحی پورتفولیو مبتنی بر مشارکت دانشجوییچالش ها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه