سمانه  برومند نوقابی

 فعالیت های پژوهشی

 

سمانه برومند نوقابی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سمانه برومند نوقابی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BoroumandS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951318بررسی میزان مسمومیت با سرب در بیماران ارجاعی به آزمایشگاه مرکزی بیمارستان امام رضا (ع) و ارتباط بین سطح سرب خون بیماران با نتایج تست های هماتولوژی و بیوشیمیایی آنهامجریدر دست اجرابلي
2900239بررسی تغییر در میزان بیان و توالی ژن در ماتوپونتین (Dermatopontin) در سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
385457بررسی سطح Fas و Fas Ligand محلول در سرم و بیان سلولی Fasو Fas Ligand در آدنوکارسینوم معده و ارتباط آن باStaging جراحی و grading پاتولوژیک تومورمجریپایان یافتهخير
4951497تاثیر مصرف مزمن آنتی بیوتیک لووفلوکساسین بر روی عملکرد کلیه رتهمکاردر دست اجرابلي
5951119بررسی میزان بیان ژن هپسیدین لکوسیتی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و ارتباط آن با سایر فاکتورهای پیش آگهی دهندههمکاردر دست اجرابلي
6950725تاثیر آنتی بیوتیک لووفلوکساسین بر روی اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی رت نرهمکاردر دست اجرابلي
7950724بررسی اثر متیل فینیدیت بر روی اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی رت نرهمکاردر دست اجرابلي
8900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
989599بررسی بیان ژنهای LAGE1، MAGEA4 و NY-ESO1 در سطح پروتئین، در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری با روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
1089598بررسی ایمونوهیستوشیمیایی میزان بیان فاکتور های رونویسی MAML1، TWIST1 و PYGO2 در مبتلایان به کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
1189516مقایسه میزان بیان ژن INPP5A و بیان پروتئین آن در نمونه بافت تومور و نرمال بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
12891034بررسی بیان ژنی و پروتئینی آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز در سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
13960801بررسی پلی مورفیسم های(rs 2277438 , rs 9594782) ژن RANKL و سطح سرمی RANKL به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورناظردر دست اجراخير
14960039بررسی موتاسیون ژنDNA متیل ترانسفراز A3(DNMT3A) در افراد مبتلا به لوسمی حادناظردر دست اجرابلي
15951810تاثیر مهار مسیر ERK/MEK در لوسمی لنفوبلاستیک حادناظردر دست اجراخير
16951553بررسی اثر گرانباری آهن بر وضعیت اکسیداتیو، بیان ژن های ترمیم DNA PARP-1) ، (XRCC-،FTH-1 و آپوپتوزیس(BAX ، BCL-2) در پیش ساز های اریتروئیدی خون محیطی بیماران تالاسمی ماژورناظردر دست اجرابلي
17941333ارتباط موتاسيون NPM1 با ميزان بيان ژن BCRP در بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيد حادناظرپایان یافتهبلي
18941026بررسی پلی مورفیسم های مستعد کننده آلوایمونیزاسیون HLA-DRB1 در بیماران بتا تالاسمی وابسته به تزریق خون در ایرانناظرپایان یافتهبلي
19931505بررسي فراواني آنتي فسفوليپيد آنتي بادي ، لوپوس آنتي کوآگولانت و سطوح پروتئين Cو S در بيماران داراي سقط مکررناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961183Guanylyl Cyclase C as a tumor marker for detection of circulating tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsسایر سایت‏های تخصصیInternational journal of cancer therapy and oncology1395پنجم به بعد
2953702Crosstalk between SHH and stemness state signaling pathways in esophageal squamous cell carcinomaISIJournal of cell communication and signaling1396پنجم
3952734Expression of BCL2L12 in acute leukemia patients: Potential association with clinical and prognostic factorsISCjournal of basic research in medical sciences1395چهارم
4951826Loss of heterozygosity and microsatellite instability as predictive markers among Iranian esophageal cancer patientsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم
5942942Papillary Glioneuronal Tumor: A Case Report and a Brief Reviewسایر سایت‏های تخصصیinternational journal of medical and pharmaceutical case reports1394مسئول
6942941A 14-Year-Old Boy with Torsion of the Epididymal CystPMCCase Reports in Urology1394دوم
7942940Association of Epstein Barr virus deoxyribonucleic acid with lung carcinomaISIindian journal of pathology and microbiology1392پنجم به بعد
892993Granulosa cell tumor associated with chondrosarcoma of iliac: A case report.ISCفصلنامه علمی ‌ـ ‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391چهارم
9921431Role of SALL4 in the progression and metastasis of colorectal cancerISIJ Biomed Sci1391پنجم
1089164Soluble Fas might serve as a diagnostic tool for gastric adenocarcinomaISIBMC Cancer1389اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه