سمانه  برومند نوقابی
خلاصه عملکرد سمانه  برومند نوقابی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سمانه برومند نوقابی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سمانه برومند نوقابی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BoroumandS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980010بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و شمارش و اندیس های پلاکتیمجریدر دست اجراخير
2970363بررسی میزان بیان ژن SETMAR (Metnase) در لوسمی های حاد اطفال و ارتباط آن با ویژگی های بالینی بیماریمجریدر دست اجرابلي
3970362بررسی بیان ژن پروتئین انتی اپوپتوتیک DDIAS بیماران AMLمجریپایان یافتهبلي
4961250بررسی یافته های بالینی وآزمایشگاهی بیماران مبتلا به ‏BCGitis‏ منتشردر ‏بیمارستان امام رضا(ع)، بین سال های 1396-1382‏ ‏مجریپایان یافتهبلي
5951318بررسی میزان مسمومیت با سرب در بیماران ارجاعی به آزمایشگاه مرکزی بیمارستان امام رضا (ع) و ارتباط بین سطح سرب خون بیماران با نتایج تست های هماتولوژی و بیوشیمیایی آنهامجریپایان یافتهبلي
6900239بررسی تغییر در میزان بیان و توالی ژن در ماتوپونتین (Dermatopontin) در سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
785457بررسی سطح Fas و Fas Ligand محلول در سرم و بیان سلولی Fasو Fas Ligand در آدنوکارسینوم معده و ارتباط آن باStaging جراحی و grading پاتولوژیک تومورمجریپایان یافتهخير
8980095طراحی یک روش جدید بر پایه فیلتر نانو الیافی در تهیه سل بلاک و مقایسه آن با دو روش دیگر در نمونه های سیتولوژی افیوژن های سروزالهمکارعقد قراردادبلي
9980046بررسی اثر نانو ذرات بارگیری شده بامولکول های siRNA ضد IL-6 به همراه داروی BV6 بر روی رشد سلول های سرطانی سینه ی موشی(T14(همکاردر دست اجرابلي
10970973بررسی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) در پیشگیری از آنفارکتوس میوکارد ناشی از ایزوپرنالین در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
11970263بررسی اثرات پاروکستین بر اسپرماتوژنز رت نر و میزان برگشت پذیری بعد از قطع مصرف داروهمکاردر دست اجرابلي
12951497تاثیر مصرف مزمن آنتی بیوتیک لووفلوکساسین بر روی عملکرد کلیه رتهمکارپایان یافتهبلي
13951119بررسی میزان بیان ژن هپسیدین لکوسیتی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و ارتباط آن با سایر فاکتورهای پیش آگهی دهندههمکاردر دست اجرابلي
14951093بررسی میزان بیان ژن¬های مربوط به فاکتورها و miRNAهای دخیل در مقاومت دارویی به بورتزومیب در سل-لاین¬های میلومایی انسانیهمکارپایان یافتهبلي
15950725تاثیر آنتی بیوتیک لووفلوکساسین بر روی اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی رت نرهمکارپایان یافتهبلي
16950724بررسی اثر متیل فینیدیت بر روی اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی رت نرهمکارپایان یافتهبلي
17900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
1889599بررسی بیان ژنهای LAGE1، MAGEA4 و NY-ESO1 در سطح پروتئین، در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری با روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
1989598بررسی ایمونوهیستوشیمیایی میزان بیان فاکتور های رونویسی MAML1، TWIST1 و PYGO2 در مبتلایان به کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
2089516مقایسه میزان بیان ژن INPP5A و بیان پروتئین آن در نمونه بافت تومور و نرمال بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
21891034بررسی بیان ژنی و پروتئینی آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز در سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980772Correlation between expression of CatSper1,2 and sperm parameters in the gamma irradiated adult mouse testisISIInternational journal of radiation biology1398پنجم به بعد
2980065Evaluation of Rheum Turkestanicum in Hexachlorobutadien-Induced Renal ToxicityMedlineDrug research1398چهارم
3980062Effects of Bene (Pistacia atlantica) on Histopathology of Testis, Sperm Chromatin Quality and Stress Oxidative in Busulfan-Induced Infertile MicescopusPharmaceutical Sciences1397چهارم
4973655Reno-protective effect of Rheum turkestanicum against gentamicin-induced nephrotoxicityISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397چهارم
5971741Effect of cadmium and nickel on expression of CatSper 1 and 2 genes in miceISIToxin Reviews1397پنجم به بعد
6964433Down-regulation of CatSper 1 and CatSper 2 genes by lead and mercuryISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1397پنجم به بعد
7961183Guanylyl Cyclase C as a tumor marker for detection of circulating tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsسایر سایت‏های تخصصیInternational journal of cancer therapy and oncology1395پنجم به بعد
8953702Crosstalk between SHH and stemness state signaling pathways in esophageal squamous cell carcinomaISIJournal of cell communication and signaling1396پنجم
9952734Expression of BCL2L12 in acute leukemia patients: Potential association with clinical and prognostic factorsISCjournal of basic research in medical sciences1395چهارم
10951826Loss of heterozygosity and microsatellite instability as predictive markers among Iranian esophageal cancer patientsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم
11942942Papillary Glioneuronal Tumor: A Case Report and a Brief Reviewسایر سایت‏های تخصصیinternational journal of medical and pharmaceutical case reports1394مسئول
12942941A 14-Year-Old Boy with Torsion of the Epididymal CystPMCCase Reports in Urology1394دوم
13942940Association of Epstein Barr virus deoxyribonucleic acid with lung carcinomaISIindian journal of pathology and microbiology1392پنجم به بعد
1492993Granulosa cell tumor associated with chondrosarcoma of iliac: A case report.ISCفصلنامه علمی ‌ـ ‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391چهارم
15921431Role of SALL4 in the progression and metastasis of colorectal cancerISIJ Biomed Sci1391پنجم
1689164Soluble Fas might serve as a diagnostic tool for gastric adenocarcinomaISIBMC Cancer1389اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972569Clinical and laboratory findings of disseminated BCGitis patients in Emam Reza hospital,between 1382 and 1396دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتباط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19716فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29599فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه