احمدرضا  طاهری بجد
خلاصه عملکرد احمدرضا  طاهری بجد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

احمدرضا طاهری بجد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): احمدرضا طاهری بجد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای پوست دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : taheriar@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941409بررسی سطح سرمی سرب و سلنیوم در افراد مبتلا به سفیدی زودرس مو و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
2940926بررسی اثر و عوارض گلوکوزآمین موضعی در درمان بیماران مبتلا به پسوریازیس نوع پلاکیمجریپایان یافتهخير
3922071بررسی کارآیی لیزر فرکشنال نان ابلیتیو 1540nmدر در مان اسکار آتروفیک ناشی از سالکمجریپایان یافتهبلي
4920181بررسی رابطه آلوپسی آندروژنتیک شدید و سندرم متابولیک در مردان مجریپایان یافتهبلي
5920123طراحی و بکارگیری یک سیستم نرم افزاری جهت ارزیابی بالینی و مانیتورینگ ضایعات لیشمانیوز جلدیمجریپایان یافتهبلي
6910592بررسی سطح پلاسمائی HLA – G در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و پسوریازیس و مقایسه آن با گروه شاهد در مراجعین به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
7910143بررسي ارتباط فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز بافتي با اندکس وسعت و شدت پسوريازيس (PASI)مجریپایان یافتهبلي
8910067بررسی مقایسه ای جایگزینی ضایعات لشمانیوز لوپوئیدو حاد در ناحیه صورتمجریپایان یافتهبلي
9901151مقایسه ی توزیع بافتی و فعالیت آنزیم تیوردوکسین ردوکتاز در کارسینوم سلول پایه ای پوست با پوست سالممجریپایان یافتهبلي
10900526بررسی سطح پروتیین کربونیل سرمی و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در مبتلایان به کارسینوم سلول پایه ای پوستمجریپایان یافتهبلي
11900429بررسی میزان پرولاکتین سرم مبتلایان به پمفیگوس و ولگاریس و مقایسه ی آن با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
12900395بررسی سطح پروتئین کربونیل سرمی و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در مبتلایان به پمفیگوس و ولگاریسمجریپایان یافتهبلي
13900270بررسی اختلالات اکو کاردیوگرافیک در بیماران مبتلا به پسوریازیس ومقایسه آنها با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
1489698بررسی عملکرد الکتروفیزیولوژیک رتین با استفاده از الکترورتینوگرافی قبل و بعد از فتوکموتراپی ( متوکسالن+ماورابنفش نوع A)مجریپایان یافتهبلي
1589445بررسی بالانس اکسیدان-آنتی اکسیدان، ایزوپروستان سرمی و CRPدر مبتلایان به سالک جلدیمجریپایان یافتهخير
1689412بررسی نتایج تست پوستی تماسی (patch test) در بیماران مشکوک به درماتیت تماسی آلرژیک مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1389-90مجریپایان یافتهبلي
1789205مقایسه برخی از ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران مبتلا به پسوریازیس با گروه شاهد سالممجریپایان یافتهبلي
1889163بررسی یافته های درموسکوپی سالک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
1988338تاثیر نالتروکسن و گاباپنتین در خارش های مقاوم به درمان بیماران سوختگیمجریپایان یافتهخير
2086016مقایسه سطح پلاسمایی سیتوکینهای Th1,Th2 در مبتلایان به سالک لوپوئید و افراد با سالک بهبود یافتهمجریپایان یافتهخير
21970622طراحی و اجرای رجیستری اطلاعات بیماران مبتلا به سالک در دو بیمارستان قائم(عج) و امام رضا(ع)همکاردر دست اجراخير
22940567مقایسه استفاده از ژل لیدوکایین با اسپری لیدوکایین و استفاده از صفحه سوزن های کند در کاهش درد ناشی از تزریق در سوزن همودیالیز در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
23930532بررسی تطبیقی برنامه آموزشی (کوریکولوم) مقطع تخصصی پوست در ایران و دانشگاه های منتخب جهانهمکارپایان یافتهبلي
24922527بررسی اثر درمانی القاء ازدیاد حساسیت موضعی با "دیفن سیپرون" در درمان بیماری سالک لوپوئیدهمکارپایان یافتهبلي
25922374بررسی تاثیر درماتیت اتوپیک کودک بر خانواده بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای پوست بیمارستان قائم و امام رضا در سال 1393همکارپایان یافتهخير
26922288بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تاثیر درماتیت اتوپیک کودک بر خانواده بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای پوست بیمارستان قائم و امام رضا در سال 1393همکارپایان یافتهخير
27920171بررسی تاثیردرمانی اشعه فرابنفش نوع A در حضور نانوذرات نقره در مدل حیوانی لیشمانیوز جلدی ناشی از لیشمانیا ماژورهمکارپایان یافتهخير
28920170بررسی اثرات لیزر ERBIUM GLASS در درمان لشمانیوز جلدی : یک مطالعه پیلوتهمکارپایان یافتهبلي
29920119بکار گیری سوسپانسیون سلولی حاوی ملانوسیت اتولوگوس بدست آمده از سقف تاول ایجاد شده با ساکشن، برای درمان ضایعات ویتیلیگو در ترکیب با نور درمانی (NB-UVB) و بدون آنهمکارپایان یافتهبلي
30910996بررسی تاثیرافزوده ژل ویتیکس در ضایعات ویتیلیگو تحت درمان با NB-UVBهمکارپایان یافتهبلي
31910984بررسی سطح سرمی 25(OH)D در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول بازال پوست و مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
32910303بررسی تاثیر اشعه فرابنفش در حضور نانوذرات نقره در مدل حیوانی لیشمانیوز جلدی ناشی از لیشمانیا ماژورهمکارپایان یافتهبلي
33900689بررسی اثربخشی داپسون وآنتیموان داخل ضایعه در درمان سالک ومقایسه آن با آنتیموان داخل ضایعه بتنهاییهمکارپایان یافتهبلي
34900433بررسی اثربخشی و ایمنی گلوکانتیم لیپوزومال موضعی در درمان سالکهمکارپایان یافتهبلي
35900157 بررسی نماهای بالینی و آسیب شناسی لیکن استریاتوس در آرشیو بخش های پوست و آسیب شناسی بیمارستان امام رضا(ع) سال های90-70همکارپایان یافتهبلي
3689801بررسی نتایج و عوارض درمان لیشمانیوز جلدی با گلوکانتیم سیستمیک در بیماران بستری در بخش پوست بیمارستان امام رضا بین سالهای 80 تا 90همکارپایان یافتهبلي
37891008بررسی امکان ایجاد شرایط هایپرترمیک در حضور نانو پوسته های طلا در یک فانتوم معادل بافتهمکارپایان یافتهبلي
3888427بررسی تاثیر نانو ذرات طلا در درمانهای سونوداینامیک و فتوترمال در مدل توموری کارسینومای کولون (CT26)همکارپایان یافتهبلي
3988345استفاده از نرم افزار تحت وب برای دور مشاوره تخصصی پوستهمکارپایان یافتهخير
4088078تعیین طبقه اقتصادی اجتماعی در بیماران مبتلا به سالک و ارتباط آن با سیر بیماریهمکارپایان یافتهبلي
4187833بررسی چاقی در بیماران مبتلا به سوریازیس پلاک مزمن مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان امام رضا طی سالهای 88-1387 در مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
4286107مقایسه بین کارایی روش های آسپیراسیون سوزنی و اسمیر مستقیم پوستی در تشخیص لیشمانیوز جلدی حاد بر پایه نتایج PCR به عنوان روش مرجعهمکارپایان یافتهخير
4385493بررسی پلی مورفیسم ‍ژنتیکی انگل لیشمانیا در انواع مختلف بالینی سالک جلدی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج) مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982058Systemic Treatments of Leishmaniasis: A Narrative Reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1398اول
2981917Serum levels of lead and selenium in patients with premature graying of the hairISIJournal of cosmetic dermatology دوم
3981784Inverse correlation between glutathione peroxidase activity in psoriatic cutaneous lesions and the severity of the diseasescopusIranian Journal of Dermatology1398اول
4981755Evaluation of the oxidant-antioxidant balance, isoprostane and quantitative CRP in patients with cutaneous leishmaniasisISIMicrobial pathogenesis1398چهارم
5980208Evaluation of Serum Protein Carbonyl Levels and Total Antioxidant Capacity in Patients With Basal Cell Carcinomascopusacta medica iranica1397دوم
6961224Consecutive occurrence of isotopic and isomorphic response in a patient: Patchy granuloma annulare arising in the site of herpes zoster scar and seborrhoeic dermatitisISIAustralasian Journal of Dermatology1396سوم
7960552Digital volumetric measurement of cutaneous leishmaniasis lesions: Blur estimation methodISIINDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY1396اول
8953415Comparison of Echocardiographic Abnormalities in Psoriasis Patients with the Control GroupISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395سوم
9951616The activity and tissue distribution of thioredoxin reductase in basal cell carcinomaISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY1395دوم
10951477cardiovascular risk factors in patients with psoriasis : A case - control studyscopusIranian Journal of Dermatology1395اول
11951240Serum protein carbonyl and total antioxidant capacity levels in pemphigus vulgaris and bullous pemphigoidscopusIranian Journal of Dermatology1395اول
12951237Effect of oral photochemotherapy (8-methoxypsoralen + UVA) on the electrophysiologic function of retinaISICUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY1395دوم
13942619Ocular leishmaniasis treated by intralesional amphotericin BPMCMiddle East African Journal of Ophthalmology1394سوم
14941762Induction of localized hyperthermia by millisecond laser pulses in the presence of gold-gold sulphide nanoparticles in a phantomscopusIranian Journal of Medical Physics1394سوم
15940179Ultraviolet B efficacy in improving antileishmanial effects of silver nanoparticlesISIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
16933693Efficacy of Intralesional Amphotericin B for the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis.PMCIndian journal of dermatology1393مسئول
17932674Electrophysiologic evaluation of retinal function in patients with psoriasis and vitiligoISIDocumenta ophthalmologica1393دوم
18931252Association between vitiligo and diabetes mellitus: a case control studyscopusIranian Journal of Dermatology1393مسئول
19931152Patch test results in patients with suspected allergic contaact dermatitis: a study from Mashhad, Iran and a review of literature.scopusIranian Journal of Dermatology1393اول
20930266Plasma levels of interlukin-4 and Interferon- in patients with chronic or healed cutaneous leishmaniasisISIIran J Basic Med Sci1392اول
21930265Disseminated Cutaneous Leishmaniasis with Ocular Involvement in An Immunocompromised Patient: A Case ReportscopusIranian Journal of Ophthalmology1392دوم
22924269Dermoscopic features of cutaneous leishmaniasisISIinternational journal of dermatology1392اول
2392305Antiparasitic effects of Gold nanoparticles with Microwave radiation on promastigots and amastigotes of Leishmania major.ISIInternational Journal of Hyperthermia1391دوم
24921042a clinicopathologic study of precancerous skin lesions.scopusIranian Journal of Dermatology1391چهارم
25921037Detection of leishmania DNA in paraffin embedded specimens of chronic lupoid leishmaniasis using polymerase chain reactionscopusIranian Journal of dermatology1391مسئول
2690298Efficacy and safety of topical or oral methoxsalen plus ultraviolet A in the treatment of vitiligoindex copernicusDermatology and Cosmetic 1390مسئول
2790155Phacomatosis pigmentokeratotica associated with compound melanocytic nevus of the conjunctivaISIInternational journal of dermatology1390مسئول
2887322Serum IgE Level in Chronic Lupoid Leishmaniasisindex copernicusIranian journal of dermatology1387مسئول
2987184بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد اثرات نور آفتاب بر پوست و ضرورت و روش های حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
3086542Composition of a historical rose oil sample (Rosa damascena Mill., Rosaceae)scopusJOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH1386
3186283بررسی عوارض جانبی، کبدی و کلیوی مگلومین آنتی موان داخل عضلانی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
3286148بررسی شاخص ناتوانی در بیماران مبتلا به پسوریازیسindex copernicusبیماریهای پوست1386مسئول
3384089ادم حاد هموراژیک شیرخوارگی: گزارش یک مورد(Emro (IMEMRفصلنامه بیماری های پوست1384چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961597حجم سنجی ضایعات لیشمانیوز جلدی از طرق پردازش تصاویر دیجیتال با استفاده از تکنیک عمق میدان16th annual congress Iranian Society of Dermatologyتهرانسخنرانی1395خير
2952991سوتغذیه بعنوان یک ریسک فاکتور برای ازمان لیشمانیوز پوستی : نقش ویتامین آAnnual International RAZI congress of dermatologyتهرانپوستر1395خير
3952265The Activity and Tissue Distribution of Thioredoxin Reductase in Basal Cell Carcinoma2nd International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1395خير
4942147Evaluation of Serum Protein Carbonyl and Total Antioxidant Capacity in Patients with Dermal Basal Cell Carcinoma1st International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1394خير
5941572Prolaction in pemphigus vulgaris: cases versus controls.24th congress of the European Academy of dermatology and VenerologyCopenhagenپوستر1394خير
6932374efficacy of thermotherapy for treatment of cutaneous leishmaniasis; a descriptive study of 39 cases in Mashhad-Iran.دومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
7932373determination of leishmania species in acute and chronic forms of old world cutaneous leishmaniasis referred to Imam Reza and Qaem clinic in Mashhadدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1707درمان سریع در مطب1391تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1215فرآیند تعیین حجم ضایعات لیشمانیوز جلدی با پردازش تصاویر دیجیتال اخذ شده بر پایه تاری سنجی1394/12/1288180nf>, صادق وهابی املشی , احمدرضا طاهری بجد
2151معرفی تکنیکی مبتنی بر تصویربرداری (عکاسی) و پردازش تصاویر دیجیتال اخذ شده از ضایعات لیشمانیوز جلدی جهت ارزیابی عینی بالینی و پایش این ضایعات1394/12/1788180nf>, احمدرضا طاهری بجد , صادق وهابی املشی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه