معصومه  سعیدی
خلاصه عملکرد معصومه  سعیدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

معصومه سعیدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): معصومه سعیدی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Masumeh_Saeedi@yahoo.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
بیمارستان قائم عج

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921739بررسی شیوع بارداری ناخواسته و فاکتورهای موثر بر آن در زنان شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
2920001بررسی آگاهی ،نگرش وعملکرد مادران دارای کودک شیر خوار زیر یکسال در تغذیه انحصاری با شیر مادردر شهرمشهدمجریپایان یافتهخير
386052بررسی ارتباط میزان آگاهی مادران در مورد فاکتورهای موثر بر رشد کودک با وضعیت رشد کودکان آنان در شهرستان مشهد در سال 1385مجریپایان یافتهخير
484408مقایسه تاثیر آموزش به روش های سخنرانی،دفترچه آموزشی و توام بر میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی مشهد در مورد بیماری ایدز در سال 1385مجریپایان یافتهخير
584327بررسی شیوع سندرم فرسودگی شغلی در پرسنل درمانی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1384مجریپایان یافتهخير
684015بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385مجریپایان یافتهخير
783116بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی مشهد در سال 1382مجریپایان یافتهخير
8921300بررسی میزان رعایت حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار در کادر درمانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
9921288بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
10921281بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
11920841بررسی تاثیر آوای قرآن بر مادران باردار و اثربخشی آن بر پیشگیری و درمان کولیک شیرخوارانهمکارپایان یافتهبلي
1289403 بررسی آگاهی دانشجویان پزشکی و بهداشت عمومی از کنترل و درمان سل با استراتژی DOTSهمکارپایان یافتهخير
1385464بررسی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهیهمکارپایان یافتهخير
1484252بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به امکانات فرهنگی دانشجویی ورزشی و رفاهی دانشگاه در سال 84همکارپایان یافتهخير
1584213بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد اقشار مختلف مردم مشهد در مورد بیماری ایدز در سال 1384همکارپایان یافتهخير
1684139بررسی میزان شیوع سندروم فرسودگی شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1383همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981429The Status of Providing Feedback in Clinical Education from the Perspective of Pediatric Residents and Medical Students at Mashhad University of Medical Sciences, IranISIInternational Journal of Pediatrics1398مسئول
2981067A systematic review of the efficacy of alternative medicine in the treatment of nausea and vomiting of pregnancyISIJournal of obstetrics and gynaecology1398پنجم به بعد
3980786Adolescent Pregnancy: A Health ChallengeISIInternational Journal of Pediatrics1398مسئول
4980331Right to Health with Emphasis on Children, Women and Disabilities: A Literature ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1398دوم
5980035Assessment of Maternal Satisfaction with the Quality of Obstetric Care Provided in the Maternity Unit of Mobini Hospital, Sabzevar, IranISIInternational Journal of Pediatrics1398دوم
6974027Influenza: A Unique DiseaseISIInternational Journal of Pediatrics1398مسئول
7973268Curriculum Development in Pediatric Education: A Systematic Review ‏ISIInternational Journal of Pediatrics1397مسئول
8973265Psychotherapy for Depression and Anxiety in Premenstrual Syndrome (PMS): A Systematic Review and Meta-AnalysisISIInternational Journal of Pediatrics1397سوم
9973233Assessment of the Blood Lead Level in Children with Unexplained Failure to Thrive (FTT) admitted to Pediatrics Emergency Ward of Ghaem Hospital, Mashhad, IranISIInternational Journal of Pediatrics1397پنجم
10971158The Relationship between Abuse during Pregnancy and Pregnancy Outcomes: An Overview of Meta –AnalysisISIInternational Journal of Pediatrics1397مسئول
11970614Curriculum Development in Midwife Education: A Systematic Review ‏ISIInternational Journal of Pediatrics1397مسئول
12970210Psychotherapy for Postpartum Depression in Iranian Women: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIInternational Journal of Pediatrics1397مسئول
13970061The relationship between emotional intelligence with administrators' performance at Mashhad University of Medical SciencesPMCElectronic Physician1396سوم
14961897The effect of music on pain and vital signs of children before and after endoscopyPMCElectronic physician1396چهارم
15960635(Clinical and endoscopic findings of children hospitalized in Qa'em Hospital of Mashhad due to caustic ingestion (2011-2013PMCElectronic Physician1396چهارم
16954434Refugees in the Eastern Mediterranean Region: Needs, Problems and ChallengesISIInternational Journal of Pediatrics1395مسئول
17952866Evaluation of Patients' Rights Observance According to Patients' Rights Charter in Educational Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences: Medical Staffs' ViewsPMCelectronic physician1395سوم
18951670The Effect of Kangaroo Mother Care Immediately after Delivery on Mother-infant Attachment 3 Months after DeliveryISIinternational journal of pediatrics1395سوم
19951309Effect of Topical Estrogen in the Mangement of Traumatic Facial Wounds.PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394سوم
20950541Review of Natural History, Benefits and Risk Factors Pediatric Liver TransplantationISIinternational journal of pediatrics1394اول
21950450Increases of Obesity and Overweight in Children: an Alarm for Parents and PolicymakersISIinternational journal of pediatrics1395مسئول
22950414Study of the Vitamin D Levels in Patients Referred to Clinical Laboratories in Mashhad in 2015 and their Relationship with the Patients’ Lipid ProfilesPMCelectronic physician1395سوم
23943286Adolescence Health: the Needs, Problems and AttentionISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
24943061Customs and Desirable after Childbirth, in IslamISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
25942777Tuberculosis: Past, Present and FutureISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD1394مسئول
26942776The Knowledge and Attitude of Teachers about HIV/AIDS; before and after Training in Khorasan Razavi Province, IranISIInternational Journal of Pediatrics1394سوم
27942775Healthy Diet in Children: Facts and KeysISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD1394مسئول
28942222Under-five Mortality in the World (1900-2015)ISIInt J Pediatr1394مسئول
29942115Infant and Young Child Feeding: a Key area to Improve Child HealthISIInt J Pediatr1394مسئول
30940709Study neck mass and its causes in patients referred to ENT Clinic Hospital, Imam Reza (AS) in MashhadISCjournal of north khorasan university1394مسئول
31940491Child Malnutrition at Different World Regions in (1990-2013)ISIInternational Journal of Pediatrics1394اول
32940165Selecting the patients for morning report sessions: case-based vs. conventional methodPMCElectronic Physician1394دوم
33940121The Effect of Zinc Supplementation on Linear Growth and Growth Factors in Primary Schoolchildren in the Suburbs Mashhad, IranISIInternational J of Pediatrics1394پنجم
34940120Preparation a Child for Surgery and HospitalizationISIInternational J of Pediatrics1394مسئول
35940105Junk Food Consumption and Effects on Growth Status among Children Aged 6-24 Months in Mashhad, Northeastern IranISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
36940104Child Mortality at Different World Regions: A Comparison ReviewISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD1394مسئول
37935367Emergency Management of Common Diseases in ChildrenISIInt J Pediatr1394دوم
38935172The Growing Standards and Height Increase Speed in Patients with Congenital Adrenal HyperplasiaISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1393مسئول
39935171Poliomyelitis: Current Status in Iran and WorldwideISIInt J Pediatr1394مسئول
40935169The Effects of Speech Training, Guidebook and Simultaneous Method, on the Knowledge and Attitude of Students about HIV/AIDSISIInt J Pediatr1394مسئول
41935168The Effect of Diet on Learning of Junior High School Students in Mashhad, North-east of IranISIInt J Pediatr1394چهارم
42935167Pain Management in Children with Collaborative Parents and Healthcare TeamISIInt J Pediatr1394مسئول
43935166Immunization Coverage in WHO Regions: A Review ArticleISIInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
44935165Child Labor Facts in the Worldwide: A Review ArticleISIInt J Pediatr1394چهارم
45935164Child Maltreatment in the World: A Review ArticleISIinternational journal of pediatrics1393دوم
46935162Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children:A Short Review and LiteratureISIInternational Journal of Pediatrics1393پنجم
47935044Most Common Herbal Medicines in the Treatment of Iranian Children: A Systematic ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
48933878A survey of Special Training Round on performance of pediatric residentsISIInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
49933483Effect of Peppermint Essence on Satisfaction of Patient and Medical Team with Pediatrics' Endoscopic ExaminationISIinternational journal of pediatrics1393مسئول
50933428Youth Suicide in the World and Views of Holy Quran about SuicideISIinternational journal of pediatrics1393دوم
51933036The effect of supermint oral drop (peppermint essence) on the patients’ pain and their satisfaction after colonoscopyChemical Abstractدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1393دوم
52932985Status of Hepatitis B Immunization in Medical Stuffs at Children Medical Center Hospital-TehranChemical Abstractinternational journal of pediatrics1392مسئول
53932916The Importance of Breastfeeding in Holy QuranISIinternational journal of pediatrics1393مسئول
54932915A Short Overview of Ebola OutbreakISIinternational journal of pediatrics1393اول
55932914Effect of Peppermint on Medical Team’s Satisfaction During Pediatric's Endoscopic Examination of gastrointestinal (GI) SystemISIinternational journal of pediatrics1393مسئول
56932913Comparison of Immunization in Iran and Turkey between Years 1980- 2013ISIinternational journal of pediatrics1393مسئول
57932911The Benefits of Honey in Holy QuranISIinternational journal of pediatrics1393مسئول
58932910Rights of Children and Parents in Holy QuranISIinternational journal of pediatrics1393اول
59932909Medicinal Fruits in Holy QuranISIinternational journal of pediatrics1393دوم
60931009Acupuncture Use In Pediatric Disease: A Short ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1393سوم
61930711Study of Maternal Knowledge and Attitude toward Exclusive Breast Milk Feeding (BMF) in the First 6 Months of Infant in Yazd-IranISIinternational journal of pediatrics1393مسئول
62930587Diagnostic value of PCR for detection of infection group B streptococcal in neonates with sepsisISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392مسئول
63930356Study and Comparison the Knowledge of Medical and Public Health Students about Control and Treatment of TB with (DOTS) StrategyISIinternational journal of pediatrics1393مسئول
64930286Key Facts about Epidemiology of HIV/AIDS in Children WorldwideISIInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
65930129Assessment the Relationship between Parents' Literacy Level with Children Growth in Mashhad: An Analytic Descriptive StudyChemical Abstractinternational journal of pediatrics1392اول
6692989congenital rickets: report of four casesSID/Iranmedex/MagiranInternational Journal of Pediatrics1392مسئول
67924974Maternal Knowledge and Attitude toward Exclusive Breast Milk Feeding (BMF) in the First 6 Months of Infant in MashhadChemical Abstractinternational journal of pediatrics1392مسئول
68924973Kawasaki Disease Presenting as Acute Clinical HepatitisISIinternational journal of pediatrics1393پنجم به بعد
69924971Frequency of Thalassemia in Iran and Khorasan RazaviISCinternational journal of pediatrics1392دوم
70924970Iron and Multivitamin Supplements in Children and its Association with Growth rateChemical Abstractinternational journal of pediatrics1392اول
71924657Evaluating and Comparing the Views of Teachers and Students about the Criteria of a Good Professor at Mashhad University of Medical Sciences, Iranindex copernicusگامهای توسعه در آموزش پزشکی1392مسئول
72924568Study Professors’s Opinion of Mashhad University of Medical Sciences about the Criteria for a Good ProfessorISCفصلنامه اخلاق پزشکی1392سوم
73924494Effect of peppermint on pediatrics’ pain under endoscopic examination of the large bowelSID/Iranmedex/MagiranJournal of HerbMed Pharmacology1392سوم
74924332Effect Supermint oil (peppermint oil) on Patient Satisfaction and the colonoscopy team during colonoscopySID/Iranmedex/MagiranJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392مسئول
75923679Effects of Music on Pain, Anxiety and Vital Signs of Children during ColonoscopyscopusLife Science Journal1392پنجم
76923667Perspective of Medical Students of Mashhad University of Medical Sciences about the Criteria of a Good University ProfessorSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه اخلاق پزشکی1392سوم
77923025The relationship between job satisfaction and levels of Burnout in clinical staff working at hospitals in MashhadISCمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392اول
78922908Effect Supermint oil (peppermint oil) on children's pain during colonoscopyISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392دوم
79922906Prevalence of Unwanted Pregnancy and its Related Factors in Women Mashhad City in 2013ISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392سوم
80922552Investigating the Rate of Group B Streptococcus in Below 3 Months Year Old Infants with Sepsis Clinical Symptoms Hospitalized in Ghaem Hospital of MashahdEmbaseiranian journal of neonatology1392پنجم به بعد
81922308Introductory with Essay Rules فصلنامه بهورز1392دوم
82922135burnout effect on self-esteem, social support and health Prsnlbhdashty city of YazdSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی تخصصی طب کار1392مسئول
8392175Zinc Deficiency in Pregnancy and Fetal - Neonatal Outcomes and Impact of the Supplements on Pregnancy OutcomesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neonatology1391چهارم
84921673Maternal Knowledge and practice in Mashhad City about Breast-feeding in first 6 -month of Infant's lifeISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392مسئول
85921551Clinical and Molecular Genetic Analysis of Iranian Neonatal Diabetic Cases Demonstrating Mutations in KCNJ11 geneISCiranian Journal of Neonatology1391پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952873Effect Supermint Oil (peppermint oil) on Patient Satisfaction and the Colonoscopy team during Colonoscopyinternational congress of updates on pediatric gastrointestinal and liver disease new treatments challengesمشهدپوستر1393خير
2942443الگوی تغذیه کمکی - باورها وعملکرد مادرانهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
3941639بررسی عملکرد مادران دارای کودک زیر یکسال در مورد تغذیه انحصاری با شیرمادر در شهر یزدهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
4941638شیوع بارداری ناخواسته و فاکتورهای موثر بر آن در زنان شهر مشهدهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
5941637استفاده مادر از مکمل های تغذیه ای در دوران بارداری و تاثیر آن بر رشد کودکانهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
6933275A Survey of Special Training Round on Performance of Pediatric Residentsدومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانکرمانشاهپوستر1392بله
7933232Iron and Multivitamin Supplements in Children and its Association with Growth rateگوارش کودکانمشهدپوستر1393خير
8923777فقر روی در حاملگی و پیامدهای جنینی و نوزادی آن و تاثیر تجویز مکملهای روی در دوران بارداری بر این پیامدهاچهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطرزاهدانپوستر1392خير
9923045عملکرد مادران شهر مشهد در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماهه اول زندگی کودکدومین کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزادمشهدپوستر1391بله
10923028بستگی نوع تغذیه کودک در دوره شیرخواری و وضعیت رشد کودکان در شهر مشهد-یک مطالعه توصیفی تحلیلیاولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391بله
11923027شیوع بارداری ناخواسته و فاکتورهای موثر بر آن در زنان شهر مشهداولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391بله
12923026بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهداولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1449دیروز من-امروز ما1392تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه