حمیدرضا  رحیمی
خلاصه عملکرد حمیدرضا  رحیمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمیدرضا رحیمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمیدرضا رحیمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : پزشکی مولکولی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : RahimiHR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1387ع پ مشهد
پزشکی مولکولیدکترا (Ph.D.)1394دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
پزشکاداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی1388/02/011390/07/10

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971270بررسی اثر داروهای Bortezomib و Rapamycin بر ژن های NOXA/MCL-1 و مسیر mTOR در لنفوم سلول جبه ای(MCL )مجریدر دست اجراخير
2961836بررسی سطح سایتوکاین‎های IL- 17، IL-23، IL-10، IL-4، IFN- γ و TGF-ẞدر بیماران کرون مقاوم به درمان، قبل و بعد از درمان با سلول های بنیادی مزانشیمال اتولوگ.مجریدر دست اجراخير
3961809مقایسه اثر ذره نانومیسل کورکومین و بربرین و داروی ایمانیتیب بر روی بیان ژن BCR-ABL،Cox2، NFKβ و IkBα در رده سلولیK562مجریپایان یافتهخير
4961132بررسی اثر پروبیوتیک های تجاری کیدی لاکت، ویتالاکت، پروتکسین بر بیان ژن mecA دراستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)مجریپایان یافتهخير
5960994بررسی اثر نانومیسل کورکومین بر بیان ژن های mexB, AmpC mexF, mexD, oprD, در سودومونازآیروژیناز مقاوم به آنتی بیوتیکمجریدر دست اجراخير
6960718بررسی اثر کشندگی نانو ریز حباب ها در تنظیم بیان ژن، القا آپوپتوز و مهار رشد سلول‌های سرطانی سینه و کبدمجریپایان یافتهخير
7960715اثر نانو ریزحباب ها در تنظیم بیان ژن،القا آپوپتوز ومهار رشد سلولهای سرطان پستان(MCF7)مجریپایان یافتهخير
8960064بررسی اثر کورکومین بر عوارض عصبی دیابت و سطح HbA1cمجریدر دست اجراخير
9951489سطح سرمی ویتامین D و دیابت بارداری در ایران:مرور نظامند+متاآنالیزمجریپایان یافتهخير
10951191بررسی اثر نانوذره ، نانومیسل کورکومین و بربرین بربیان ژن mecA دراستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)مجریپایان یافتهخير
11910738بررسی اثر ایمنومدیلاتوری کورکومین بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر و تاثیر آن بر غلظت سرمیCD40Lمجریپایان یافتهبلي
12900023جایگاه اشخاص خنثی در فقه، حقوق، پزشکی و روان پزشکی و مقایسه آن در فقه و حقوق و پزشکی و روان پزشکیمجریپایان یافتهخير
13891000بررسی تطبیقی یافته های بالینی و آزمایشگاهی بیماران فوت شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) با یافته های اتوپسی در پزشکی قانونی مشهد از شهریور 88 تا شهریور 89مجریپایان یافتهخير
1483155بررسی فراوانی کانسرپستان و تعیین میزان توافق نظر دو پاتولوژیست در درجه بندی میکروسکوپی کارسینوم داکتال بر اساس طبقه بندی Bloom-Richardson در بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 1373 تا 1383مجریپایان یافتهخير
15980288بررسی ارزش میکرو RNA21 بعنوان تومور مارکر در تشخیص زودرس کانسر مثانههمکاردر دست اجرابلي
16971856اهمیت بیان ژنهای کد کننده β-catenin و خانواده ژنی TRIM در سرطان معدههمکاردر دست اجراخير
17971775تهیه داربست کیتوزان کوت شده با ترشحات باکتری های پروبیوتیک و بررسی خصوصیات ضدمیکروبی آن در شرایط برون تنیهمکاردر دست اجراخير
18971719طراحی و تعیین مشخصات آپتاحسگر زیستی بر پایه سنتز نانو کامپوزیتی از پلی پایرول و هیدروکسی آپاتیت جهت اندازه گیری سطح ویتامین D در نمونه های سرم انسانیهمکاردر دست اجرابلي
19971283کارآزمایی بالینی سه سو کور اثر ترکیب سیر، خارمریم وکورکومین در مقایسه با دارونما در درمان کبد چرب غیر الکلیهمکاردر دست اجراخير
20961509بررسی سطوح سرمی سایتوکاین هایIL6، TNFα، TGFβ، INFγ در بیماران مبتلا به بیماری بورگر و ارتباط آنها با سایریافته های بالینی و پاراکلینیکهمکارپایان یافتهبلي
21960292بررسی ارتباط فاکتورهای التهابی در سرم بیماران مبتلا به سکته مغزی با پیامدهای عصبی پس از سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
22951852بررسی سطح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز(BDNF) نوزادان نارس و ارتباط آن با بروز ROP و IVHهمکاردر دست اجراخير
23951677بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن کد کننده پروتئین TRIM3 در بافت توموری و نرمال و شدت بیماری در بیماران مبتلا به سرطان معدههمکاردر دست اجراخير
24951604بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیکی و بالینی بیماران دچار مسمومیت با سرب در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا مشهد 1395-1396همکاردر دست اجرابلي
25951603بررسی بیان MiRNA 375 و MiRNA 21 در سرم بیماران سرطان معده در مقایسه با گروه کنترل مراجعه کننده به بیمارستان امید و امام رضا مشهدهمکارعقد قراردادخير
26951452تعیین اثرات قلبی ترییدوتیرونین(T3) در بیماران مسموم شده با آلومینیوم فسفاید (AlP)همکارپایان یافتهبلي
27951391بررسی اثربخشی اضافه کردن داروی سیناکورکومین به رژیم درمانی بیماران مبتلا به پارکینسون: کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوکور همراه با دارونماهمکارپایان یافتهبلي
28950466بررسی تغییرات سطح سرمی hsCRP و لیپوپروتیین آ در بیماران عروق کرونری خفیف تا متوسط و دیابتیک تحت درمان با کورکومین در مقایسه با دارونما: کارازمایی بالینی دوسوکورهمکارپایان یافتهبلي
29950419بررسی اثر درمانی تجویز داخل مثانه ای سیستی استات همراه با هیدرودیستانسیون در مقایسه با هیدرودیستانسیون به تنهایی در بیماران با سیستیت بینابینیهمکارپایان یافتهبلي
30930956بررسی اثر کورکومین بر فعالیت آنزیم های میلوپراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز سرمی و پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
31930543بررسی اثر کورکومین خوراکی درفعالیت بیماری مبتلایان به آرتریت روماتوئید (کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور )همکارپایان یافتهبلي
32930376بررسی تاثیر درمانی استفاده ازماده موثره زرچوبه(Curcumin)دردرمان صرع میوکلونیک کودکانهمکارپایان یافتهبلي
33922200بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردنهمکارپایان یافتهبلي
34922172بررسی اثر curcumin بر تشنج مقاوم به درمان در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
35922022مقایسه ی سطح سرمی ملکولهای چسبان ( E selectin , ICAM1 , VCAM1 ) بین افرادی که رادیوتراپی لگن یا ریه شده اند با افراد سالمهمکارپایان یافتهخير
36921784بررسی تاثیر کورکومین بر تکثیر ویروس هپاتیت C در کشت سلول همکارپایان یافتهخير
37920434بررسی تاثیر گل خار مریم بر تکثیر ویروس هپاتیت C در کشت سلولهمکارپایان یافتهخير
38911329کارآزمایی بالینی مقایسه اثر درمانی هیدرودیستانسیون به تنهایی در مقایسه با محلول کورکومین در DMSO در درمان بیماران مبتلا به مثانه دردناک/ سیستیت بینابینیهمکارپایان یافتهبلي
39910823بررسی ارتباط پلی مورفیسم 11 لوکوس ژنی و سطوح سرمی 12 مارکر التهابی بین افراد مبتلا به سندرم متابولیک و بیماری عروق کرونر با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
40901033مقایسه سطح پلاسمایی مولکولهای چسبنده در سندرم متابولیک با گروه شاهد سالمهمکارپایان یافتهخير
4184252بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به امکانات فرهنگی دانشجویی ورزشی و رفاهی دانشگاه در سال 84همکارپایان یافتهخير
4284139بررسی میزان شیوع سندروم فرسودگی شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1383همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982682Novel mutation in AIRE gene with autoimmune polyendocrine syndrome type 1ISIImmunobiology1398پنجم به بعد
2982002Evaluation the cytotoxic and apoptotic effects of Air and Oxygen Nanobubbles on Liver Cancer Cells (HUH7)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1398مسئول
3981680The effect of nanomicelle curcumin, sorafenib, and combination of the two on the cyclin D1 gene expression of the hepatocellular carcinoma cell line (HUH7)ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1398مسئول
4981437The Association of HLA-A, B and DRB1 with Buerger's DiseasePMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1398سوم
5981200RELATIONSHIP AMONG PATHOPHYSIOLOGY OF GESTATIONAL DIABETES, PREECLAMPSIA, VITAMIN D LEVEL, AND IMMUNOMODULATION: A NARRATIVE REVIEWسایر سایت‏های تخصصیActa Health Medica1395مسئول
6980628Possible molecular mechanisms of glucose‐lowering activities of Momordica charantia (karela) in diabetesISIJournal of cellular biochemistry1398مسئول
7980392Evaluation of antitumor effect of oxygen nanobubble water on breast cancer‐bearing BALB/c miceISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
8980240The Beneficial Effects of Curcumin on Cardiovascular Diseases and Their Risk Factorsindex copernicusreviews in clinical medicine1397مسئول
9974341Determining the interaction behavior of calf thymus DNA with berberine hydrochloride in the presence of linker histone: a biophysical studyISIJournal of biomolecular structure & dynamics سوم
10974336Nano-curcumin’s suppression of breast cancer cells (MCF7) through the inhibition of cyclinD1 expressionPMCBreast Cancer - Targets and Therapy1397مسئول
11974101Oral administration of nanomicelle curcumin in the prevention of radiotherapy‐induced mucositis in head and neck cancersMedlineSpecial Care in Dentistry1397پنجم به بعد
12973799Molecular mechanisms regulating immune responses in thromboangiitis obliterans: a comprehensive reviewISIiranian journal of basic medical sciences1397سوم
13973270Relationship between serum high sensitivity C‐reactive protein with angiographic severity of coronary artery disease and traditional cardiovascular risk factorsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم
14972957Investigation of the effect of nanomicrobubbles on p53 gene expression, induction of apoptosis and inhibition of breast cancer (4T1)ISCمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1397دوم
15972764Barberry in the treatment of obesity and metabolic syndrome: possible mechanisms of actionISIDiabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy1397مسئول
16972625Toxicity of five local anesthesia drugs on cells and multipotent stem cellsindex copernicusJournal of Genes and Cells1396دوم
17971941Antiproliferative Effect of Aspirin on Colorectal Cancer Cell LineChemical Abstractiranian journal of toxicology1397چهارم
18971746The effects of curcumin on the prevention of atrial and ventricular arrhythmias and heart failure in patients with unstable angina: A randomized clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
19971225Serum C‐reactive protein in the prediction of cardiovascular diseases: Overview of the latest clinical studies and public health practiceISIJournal of cellular physiology1397چهارم
20970974Peripheral Neuropathy in Children and Adolescents with Insulin-dependent Diabetes MellitusPMCIRANIAN JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY1397پنجم
21970236The Antiviral Effects of Curcumin Nanomicelles on the Attachment and Entry of Hepatitis C VirusISCIranian Journal of Virology1396پنجم
22963627High fish consumption decreased the likelihood of depressive symptoms in community-living older people: a randomized-controlled trialISIJournal of Gerontology and Geriatrics1396چهارم
23963587Effect of autologous Bone marrow stem cell on panel reactive Antibodies in patients with chronic and progressive renal failure, a pilot clinical trialChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397پنجم به بعد
24963313The effect of curcumin on epilepsy: an experimental reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1396چهارم
25962590Serum concentrations of MCP-1 and IL-6 in combination predict the presence of coronary artery disease and mortality in subjects undergoing coronary angiographyISIMOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY1396سوم
26962153An In vitro Study on Curcumin Delivery by Nano-Micelles for Esophageal Squamous Cell Carcinoma (KYSE-30)PMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397مسئول
27960373A Novel Cell Therapy for Stress Urinary Incontinence, Midterm Out ComeISINeurourology and urodynamics1396مسئول
28953389Tumor Necrosis Factor-α and Interleukin-1- β Polymorphisms in Pre-EclampsiaISIIRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY1395دوم
29953217The Role of Immune System in Depression DisorderChemical Abstracthealth1395مسئول
30951387The effect of nano-curcumin on HbA1c, fasting blood glucose, and lipid profile in diabetic subjects: a randomized clinical trialPMCavicenna journal of phytomedicine1395اول
31942465Novel delivery system for natural products: Nano-curcumin formulationsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395اول
32935325Pediatric Vision Screening: some General Knowledge for PediatriciansChemical AbstractInt J Pediatr1394دوم
33935102Stem cell therapy in pediatric neurological disordersChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
34935090Curcumin: Reintroduced Therapeutic Agent from Traditional Medicine for Alcoholic Liver DiseaseChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1393مسئول
35935021Relationship between serum cytokine and growth factor concentrations and coronary artery diseaseISIClinical Biochemistry1394پنجم به بعد
36935000Cytokine and growth factor profiling in patients with the metabolic syndrome.ISIThe British journal of nutrition1394پنجم به بعد
37933668Peripheral arterial stenosis and coronary artery disease coincidenceChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393چهارم
38933667Coronary arteries bypass grafting stenosisChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393سوم
39932872Immunohistochemistry comparing endoscopic vein harvesting vs. open vein harvesting on saphenous vein endotheliumISIJournal of Cardiothoracic Surgery1393پنجم
40932008Anxiety, Depression, Coronary Artery Disease and Diabetes Mellitus; An Association Study in Ghaem Hospital, IranISIIran Red Crescent Med J1393سوم
41931146Treatment of non-healing sternum wound after open-heart surgery with allogenic platelet-rich plasma and fibrin glue-preliminary outcomesPMCIndian Journal of Plastic Surgery1392چهارم
42931101Serum Inflammatory Cytokines and Depression in Coronary Artery DiseaseISIIranian Red Crescent medical journal1393سوم
43930797Treatment of life-threatening wounds with a combination of allogenic platelet-rich plasma, fibrin glue and collagen matrix, and a literature reviewISIEXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE1393سوم
44930796Ocular Manifestations of Metabolic SyndromeEmbaserazavi international journal of medicine1393اول
45930794Curcumin From Traditional Iranian Medicine to Molecular MedicineEmbaserazavi international journal of medicine1393اول و مسئول
46930622Anxiety, Depression and Coronary Artery Disease among Patients Undergoing Angiography in Ghaem Hospital, Mashhad, IranChemical AbstractHealth1393سوم
47930287Normal Black KidneyISICanadian Urological Association journal1393چهارم
48925102A Case Report of Isolated Radial Nerve Palsy physiotherapyISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1393سوم
49924863Tension-free vaginal tape versus transobturator tape for treatment of stress urinary incontinence: A comparative randomized clinical trial studyscopusUrological Science1392دوم
50923892Dietary intake of patients with angiographically defined coronary artery disease and that of healthy controls in IranISIEuropean Journal of Clinical Nutrition1392پنجم به بعد
51922870Tension-Free Vaginal Tape Plus Intradetrusor BOTOX® Injection Versus Tension-Free Vaginal Tape Versus Intradetrusor BOTOX Injection in Equal-Weight Mixed Urinary Incontinence: A Prospective Randomized StudyscopusJournal of Gynecologic Surgery1392سوم
52922812A Novel Treatment for Urethrovaginal Fistula: Autologous Platelet-Rich–Plasma Injection and Platelet-Rich–Fibrin-Glue Interpositionسایر سایت‏های تخصصیJOURNAL OF GYNECOLOGIC SURGERY1392چهارم
53922309The Evaluation of Ureteroscopy and Pneumatic Lithotripsy Results in Pregnant Women With Urethral CalculiPMCNephro-Urology Monthly1392مسئول
54921237A Comparative Study of Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1), Intercellular Adhesion Molecule-1(ICAM-1) and High Sensitive C - reactive protein (hs-CRP) in Normal and Pre-eclamptic PregnanciesISIIranian journal of basic medical sciences1392چهارم
55921183Polyneuropathy in gasoline addiction, a report of three casesSID/Iranmedex/Magiranدو فصلنامه علوم پیراپیزشکی و توانبحشی1392مسئول
5691764Successful Treatment of Congenital Chyloperloitoneum with Platelet-Rich Fibrin GlueISIIranian Journal of Pediatrics1392سوم
5791743A novel cell therapy for stress urinary incontinence, short-term outcomeISINeurourology and Urodynamics1392پنجم
5891742A Comparative Study of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 and High Sensitive C-reactive protein in Normal and Pre-eclamptic PregnanciesPMCInterventional medicine and applied sciences1391چهارم
5991741A CRITICAL REVIEW ON "STUDY OF THE EXPRESSION OF SURVIVIN & ITS SPLICE VARIANTS, ΔEX3, 2B AND 3B AS DIAGNOSTIC MOLECULAR MARKERS IN BREAST CANCER"SID/Iranmedex/MagiranJSSU1392سوم
6091740Lateral Traumatic Esophago-Cutaneous fistula in a Child; Platelet-Rich Fibrin Glue ChallengeISIIranian Red Crescent Medical Journal1391چهارم
6186441Renal allograft mucormycosis: report of two cases.ISISurg Infect (Larchmt)1386چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980369خیار چنبر تلخ، یک داروی ضد دیابت: مکانیسم های احتمالی در کاهش قند خون و چالش هاObesity and Diabetes: From Basic Sciences to Human Interventionsمشهدپوستر1397خير
2972866Investigation of the antiviral effects of curcumin nanomicelles on attachment and entry of hepatitis C infectionدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396خير
3964269ارزیابی بلند مدت تزریق(پیوند) اندوسکوپیک مخلوط سوسپانسیون سلول های خون محیطی وپلاکت ها در درمان ریفلاکس ادراری در بالغینThe Second National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانسخنرانی1396خير
4964054The role of nutrigenomics in preventing cancerسومین سمپوریوم بین المللی نسترنمشهدپوستر1396خير
5964051The effects of sinomenine on cancersسومین سمپوریوم بین المللی نسترنمشهدپوستر1396خير
6954489The Impact Of Genomocs On Personalized Medicine In Familial Hypercholestrolemiaاولین کنگره بین المللی پزشکی شخصیتهرانپوستر1395خير
7953692CURCUMIN NANOMICELLE-INDUCED VIABILITY AND CYCLIN D1 GENE EXPRESSION IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA CELL LINE (HUH7) WITH AND WITHOUT SORAFENIBTHE FIRST INTERNATIONAL CLINICAL ONCOLOGY CONGRESSتهرانپوستر1395خير
8953082پیشگویی گرفتگی عروق کرونر و مرگ زودرس با استفاده از اندازه گیری سطح سایتوکاینهای التهابیچهارمین کنگره فناوریهای نوین آزمایشگاهیتهرانسخنرانی1395بله
9953081Nano-micelle curcumin (sinacurcumin®) as atherosclerotic plaque stabilizer: A brief report of a randomized clinical trialInternational conference and Expo on Cardiology and Cardiac Surgeryدبیسخنرانی1395بله
10952794اثر توکسیک لیدوکایین بر سلول های بنیادی مزانشیمال3rd Iranian congress on progress in tissue engineering and regenerative medicineتهرانپوستر1395خير
11950870Normal black kidney: a case reportششمین دوره همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین دوره همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
12933128بررسی رابطه هیپرلیپیدمی(هیپرتری گلیسیدمی و هیپرکلسترمی) و اندکس های گلبول قرمزنهمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندپوستر1392خير
13932926مقایسه ایمونوهیستوشیمیایی اندوتلیوم ورید صافن در برداشت اندوسکوپیک با برداشت باز2nd Iranian Cardiovascular Joint CongressTehranسخنرانی1392خير
14923855بررسی سایتوکاین ها در بیماران عروق کرونری در بیمارانی که آنژیوگرافی شده انددومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر قلبشیرازپوستر1392خير
15923149Investigation of inflammation in pre& postoperative coronary artery bypass graft surgery2th international Preventive Cardiology Congressشیرازپوستر1392خير
16923148Correlation and acceleration between proinflammatory cytokines in metabolic syndrome patients toward healthy subjects2th international Preventive Cardiology Congressشیرازپوستر1392خير
17921336Ocular manifestation of metabolic syndrome13th ICB & 5th ICBMBیزدیپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1715پویایی دانشجویی :تحصیل.پژوهش-ارائه1393تالیف
2449دیروز من-امروز ما1392تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1407ظروف بهینه سازی شده جهت تولید و بسته بندی محلولهای تزریقی و خوراکی (کیسه سرم)1398/02/3098620nf>, مهری بمانی نایینی , ابراهیم دین محمدی , حمیدرضا رحیمی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19748فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه