رامین  دانشور
خلاصه عملکرد رامین  دانشور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رامین دانشور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رامین دانشور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : daneshvarr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951862بررسی نتایج جراحی ترابکتوم در بیماران گلوکوم زاویه باز در پیگیری شش ماههمجریپایان یافتهبلي
2950576شبیه سازی فرآیندهای بخش درمانگاه عمومی بیمارستان خاتم الانبیاء مشهدمجریپایان یافتهخير
3950495بررسی پلیمورفیسم های ژنتیکی حاصل از genome-wide association study بر روی بیماران گلوکوم زاویه بسته اولیه در مراجعین مرکز چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص)مجریپایان یافتهبلي
4941430بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به گلوکوم و مقایسه با گروه گنترلمجریپایان یافتهبلي
5941297بررسی و مقایسه فراوانی انواع تظاهرات پوستی بیماران مبتلا به گلوکوم سودواکسفولیاتیو و گلوکوم زاویه باز اولیهمجریپایان یافتهبلي
6941170بررسی اثر تجویز قبل از عمل قطره چشمی بتامتازون استات0.1% در کنترل التهاب چشم و درد بعد از عمل جراحی کاتاراکت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء در سال 96-1395مجریپایان یافتهبلي
7941130بررسی روند بهبود بینایی بعد از عمل جراحی کاتارکت در مرکز آموزشی درمانی خاتم النبیاء مشهد طی سال های 92 تا 93مجریپایان یافتهخير
8931467بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن LOXL1 و سطح بیان آن در بیماران گلوکوم اکسفولیاتیو استان خراسانمجریپایان یافتهخير
9931466بررسی و مقایسه تغیرات دیسک اپتیک، لایه رشته‌های عصبی شبکیه و میدان بینایی در بیماران مبتلا به بیماری مرحله انتهایی کلیه (ESRD) تازه تشخیص داده شده و کاندید درمان با دیالیز خونی یا صفاقی و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
10931100طراحی و ارزیابی سیستم خودکار و جدید درجه بندی شدت کاتاراکت نوکلئار با استفاده از پردازش تصویر رایانه‌ایمجریپایان یافتهخير
11931098شناسایی جهشهای موجود در سیتوکروم P4501B1 (CYP1B1) به عنوان علت اصلی گلوکوم مادرزادی اولیه، در استان‌های خراسانمجریپایان یافتهخير
12930911مقایسه اثر سه داروی بتامتازون لوته پردنول اتابونیت و فلورومتورولون بر روی فشار داخل چشم در انتهای ماه اول بیماران فتورفراکتیوکراتکتومی شدهمجریپایان یافتهخير
13930126بررسی تغییرات مورفولوژی سگمان قدامی توسط Anterior Segment Optical Coherence Tomography(AS-OCT) بعد از فیکوامولسیفیکاسیون در مقایسه با فیکوترابکولکتومی، در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه بسته اولیه و کاتاراکت هم زمان.مجریپایان یافتهبلي
14922878تاثیر ترابکولکتومی بر حساسیت کانتراست و ابیراهی های قرنیهمجریپایان یافتهبلي
15920624اندازه گیری و مقایسه فشار داخل کره چشم ( IOP ) بعد از عمل کار گذاشتن Intracorneal Ring در بیماران کراتوکونوس بوسیله تونومتر های شیوتزTonometr Goldman ، Tonopen و ORAمجریپایان یافتهبلي
16920609بررسی نتایج( AGV(Ahmed glaucoma valveدر بیمارستان خاتم الانبیاء مشهدمجریپایان یافتهبلي
17920048بررسی تاثیر طب سوزنی در درمان گلوکوم اولیه زاویه بازمجریپایان یافتهبلي
18911251بررسی مقایسه ای اثرقطره سیکلوسپورین 2%چشمی وقطره بتامتازون چشمی بر فشار داخل چشمی،قرمزی ملتحمه و علائم سابجکتیو خشکی چشم بعداز جراحی ترابکولکتومیمجریپایان یافتهبلي
19911164بررسی تغییرات فشار داخل چشمی در بیماران دچار انحراف چشم قبل و پس از عمل جراحیمجریپایان یافتهبلي
20911063بررسی تغییرات پاتولوژیک ملتحمه خرگوش پس از انجام کلاژن کراس لینکینگ ملتحمهمجریپایان یافتهخير
21910292تغییرات کوتاه مدت فشار داخل چشمی در تزریقات Bevasizumab داخل ویتره : مقایسه اثر داروهای کاهنده فشار داخل چشمیمجریپایان یافتهبلي
22910264بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی با دانشجویان کارشناسی اتاق عمل، کارشناسی بهداشت محیط و کاردانی بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ورودی سال 1391مجریپایان یافتهخير
23910192بررسی مقایسه ای تاثیر بالینی وقرنیه ای قطره پردنیزولون و قطره پردنیزولون همراه با قطره دیکلوفناک در درمان یووئیت قدامی حادمجریپایان یافتهبلي
24901026بررسی میزان فشار داخل چشمی و شیوع گلوکوم در جمعیت شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2587226طراحی بانک داده‌ای ثبت اطلاعات بیماران برای استفاده در طرح بررسی بیماریهای چشمی در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
2687043بررسی مقایسه ای نسبت فراوانی تیتر مثبت آنتی‌بادی ضدکلامیدیا پنومونیه و ضد هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دیابت قندی غیر وابسته به انسولین مبتلا به رتینوپاتی دیابتی (پرولیفراتیو و غیر پرولیفراتیو) با افراد سالممجریپایان یافتهخير
2786747مطالعه مقدماتی بررسی زاویه جدا شدن شاخه های شریانی از شریان اصلی در شبکیه بیماران مبتلا به گلوکوم و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهخير
2886746بررسی تغییرات پریمتری SWAp در بیماران تیپ یک دیابت فاقد عارضه مشهود سگمان خلفی و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
2986698طراحی نرم افزار ثبت اطلاعات جراحی دستیاری (e-LOG book) چشم‌پزشکی تحت WindowsMobile برای استفاده در رایانه جیبیمجریپایان یافتهخير
3086668بررسی زاویه جدا شدن شاخه های شریانی از شریان اصلی در شبکیه بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهخير
31971228بررسی تغییرات ضخامت لایه فیبرهای نورونی ((RNFLو میکروواسکولار شبکیه در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد سالمهمکاردر دست اجراخير
32970549مقایسه نتایج دو دستگاه پریمتری اکولوس ومتروویژن درافراد مبتلا به گلوکومهمکاردر دست اجرابلي
33961844تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر عملکرد بینایی و کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به گلوکومهمکارپایان یافتهبلي
34961289مقایسه ی پلی مورفیسم ژن Transforming growth factor ẞeta 1 (TGFẞ 1) در جایگاه -800 G>A در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه و افراد سالم در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
35951832بررسی عملکرد استفاده از سیستم ضبط تصاویر عمل در اموزش عملی دستیاران تخصصی چشم پزشکیهمکاردر دست اجراخير
36941147بررسی اثر تجویز قبل از عمل قطره چشمی بتامتازون استات0.1% در کنترل خشکی چشم و بهبود حدت بینایی بعد از عمل جراحی کاتاراکت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
37940133مقایسه ی پلی مورفیسم ژن های transforming growth factor ẞeta 1(TGFẞ 1 ) در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه و افراد سالم در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
38931021بررسی تاثیر روزه داری بر ضخامت کوروئید، مشخصات آناتومیک زاویه اتاقک قدامی و مشخصات بیومتریک چشم در افراد سالم در ماه مبارک رمضانهمکارپایان یافتهبلي
39911235بررسی تاثیر دیررس تزریق داخل ویتره بواسیزوماب بر ایندکسهای بیومکانیک و آناتومیک قرنیههمکارپایان یافتهخير
40900896بررسی شیوع و علل اختلالات بینایی در جمعیت مشهد1388-1389همکارپایان یافتهبلي
41900432بررسی نتایج فتورفرکتیو کراتکتومی در بیماران دوربین با زاویه کاپا بالا با تنظیم چرخش سرهمکارپایان یافتهبلي
42900427بررسی ابعاد دیسک اپتیک و موقعیت مرکز ماکولا نسبت به دیسک اپتیک در جمعیت مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4389758بررسی زاویه جدا شدن شاخه های شریانی از شریان اصلی در شبکیه بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو شدید و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
4488778بررسی میزان تغییرات فشار داخل چشمی بدنبال تزریق توکسین بوتولینومA درعضلات خارج چشمی بیماران مبتلا به اربیتوپاتی تیروئیدیهمکارپایان یافتهبلي
4588255بررسی رابطه بین دانسیته عروق ملتحمه و اپی اسکلرا و شدت رتینوپاتی دیابتیکهمکارپایان یافتهخير
4688034بررسی وسعت طبیعی عروق سطحی ناحیه بولبار در چشم افرادسالم 30 تا 60 سال با کمک نرم افزار پردازش تصویر همکارپایان یافتهبلي
4788025اندازه‌گیری دیامتر عروق شبکیه در 100 بیمار مبتلا به دیابت در مراحل مختلف دیابتیک رتینوپاتی به کمک نرم افزار پردازش تصویرهمکارپایان یافتهبلي
4887759مطالعه همزمان پتانسیل برانگیخته بینایی و الکترورتینوگرام با الگوهای معکوس شونده در آمبلیوپی استرابیسمیک ,آنیزومتروپیک و افراد طبیعیهمکارپایان یافتهبلي
4987737بررسی ارتباط بین میزان از دست رفتن سلولهای اندوتلیال قرنیه در مرکز و محل برش در جراحی فیکوامولوسیفیکاسیون با برش تمپورال و سوپراتمپورال وسوپریورهمکارپایان یافتهبلي
5087724اندازه گیری میزان حرکات یک چشمی نگاه در 100 فرد سالمهمکارپایان یافتهبلي
5187417بررسی تاثیر تزریق داخل ویتره فعال کننده پلاسمینوژن بافتیt-PA در درمان ادم ماکولای مقاوم به درمان در چشم افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیوهمکارپایان یافتهبلي
5287255بررسی فراوانی اندوفتالمیت و برخی عوامل خطر آن پس از آسیب نافذ چشمی در بیماران بستری شده در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء(ص) در سال 1388-1387همکارپایان یافتهبلي
5387059مقایسه فراوانی عود و عوارض چشمی کوتاه مدت تزریق میتومایسین- c زیر ناخنک یک ماه قبل از برداشت جراحی بدون فلپ ملتحمه با روش استفاده از میتومایسین - c در حین جراحی با فلپ ملتحمه همکارپایان یافتهبلي
5486564بررسی مقایسه ای اندازه گیری ضخامت مرکز قرنیه با پنتاکم شیم فلاگ فتوگرافی، اسکنینگ اسلیت توپوگرافی و اولتراسوند پاکی متری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکان توس در سال 1385همکارپایان یافتهبلي
5586463مقایسه عمق اتاق قدامی و حقیقی به دنبال عمل جراحی کاتاراکت با لنز داخل چشمی مورشر در بیمارستان چشم خاتم الانبیا ( ص) مشهد در سال 86همکارپایان یافتهخير
5686227بررسی بیماریهای چشمی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
5782400بررسی فراوانی تظاهرات مختلف چشمی در بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدی ارجاع شده به کلینیک چشم پزشکی و بررسی ارتباط شدت هیپرتیروئیدی و شدت علائم چشمیهمکارپایان یافتهخير
5882086بررسی فراوانی تیتر مثبت آنتی بادی کلامیدیا پنومیه در بیماران تیپ 1همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982276Association of LOXL1 gene polymorphisms with exfoliation glaucoma patientsISIIranian Journal of Public Health1398مسئول
2981386Prediction of Glaucoma Progression with Structural Parameters: Comparison of Optical Coherence Tomography and Clinical Disc ParametersISIAmerican journal of ophthalmology1398اول
3973838Significant Association and Increased Risk of Primary Open Angle Glaucoma with TGFB2 Rs991967 Gene Polymorphism in North Eastern Iranian PatientsPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397پنجم
4972990EVALUATION OF RS2165241 SNP IN EXFOLIATION GLAUCOMA PATIENTS OF KHORASAN PROVINCEعلمی پژوهشی ایندکس نشدهbionature1397مسئول
5972978The effect of trabeculectomy on contrast sensitivity, corneal topography and aberrationsISIInternational ophthalmology1397سوم
6972428The Association Between the Transforming Growth Factor Beta-1 -509C>T Gene Polymorphism and Primary Open Angle Glaucoma in North Eastern IranPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397پنجم
7971419Comparison between Betamethasone, Fluorometholone and Loteprednol Etabonate on intraocular pressure in patients after keratorefractive surgeryPMCJournal of current ophthalmology1397دوم
8971392Comparison of different estimation methods in growth curve models for categorical data: A simulation studyISICommunications in Statistics: Simulation and Computation1397چهارم
9962852Visual Field Assessment in High Myopia With and Without Tilted Optic DiscISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1396سوم
10962794Use of angle kappa in myopic photorefractive keratectomyPMCClinical ophthalmology1394چهارم
11961896Structure-Function Relationships in Perimetric Glaucoma: Comparison of Minimum-Rim Width and Retinal Nerve Fiber Layer ParametersISIInvestigative Ophthalmology and Visual Science1396دوم
12961770Optical Coherence Tomography Angiography: A New Tool in Glaucoma Diagnostics and ResearchPMCJournal of ophthalmic and vision research1396اول و مسئول
13953753Iatrogenic Bleb Formation and Hypotony Maculopathy Following Pterygium Surgery with Mitomycin‑CPMCJournal of ophthalmic & vision research1394سوم
14940261Higher titers of anti-Chlamydia pneumoniae IgG in diabetic retinopathy: a cross-sectional studyPMCDiabetes/metabolism research and reviews1393دوم
15933375Is Screening for Glaucoma Necessary? A Policy Guide and AnalysisPMCJ Ophthalmic Vis Res1392اول
16933373Rho-Associated Kinase Inhibitors: Potential Future Treatments for GlaucomaPMCJournal of ophthalmic & vision research1393اول
17932336A Case of Primary Congenital GlaucomaPMCJ Ophthalmic Vis Res1392چهارم
18931363Anti-VEGF agents and glaucoma filtering surgeryPMCJ Ophthalmic Vis Res1392اول و مسئول
19931360Comparison of two techniques of pterygium surgery with mitomycin C: Complications and recurrence rate.SID/Iranmedex/Magiranمجله چشم پزشکی بینا1392سوم
20931282. Comparison of Retinal Nerve Fiber Layer Profile in Subjects with Myopia and Emmetropia Using Scanning Laser PolarimetryscopusIranian Journal of Ophthalmology1392دوم
2192527SUBCONJUNCTIVAL BOTULINUM TOXIN INJECTION FOR MANAGEMENT OF UPPER AND LOWER LID RETRACTION ASSOCIATED WITH THYROID OPHTHALMOPATHYindex copernicusIRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1384سوم
22924609Distribution of normal superficial ocular vessels in digital images.ISIContact Lens and Anterior Eye1392پنجم به بعد
23923676Long-term Complications of Enucleated or Severely Traumatized Eyes in War VeteransISCBina J Ophthalmol1386دوم
2492299Incidence and Clinical Features of Endophathalmitis following Open Globe Injury in Khatam –al-Anbia Hospital, MashhadISIIranian Journal of Ophthalmology1391دوم
25921713Preoperative subpterygeal Mitomycin C injection. Correspondence Reply.ISIAmerican Journal of Ophthalmology1389
26921710Intrapterygial mitomycin C before bare sclera pterygium excision Correspondence ReplyISIAm J Ophthalmol1390
27921498The Association of Primary Open Angle Glaucoma and Systemic Hypertension in Patients Referred to Farabi Eye HospitalISIIRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1389
28921497Socioeconomic factors and disease severity at glaucoma presentation.ISIIRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1389مسئول
29921394Central corneal thickness in Iranian congenital glaucoma patientsPMCMiddle East Afr J Ophthalmol1391مسئول
30921392Office-based slit-lamp needle revision with adjunctive mitomycin-C for late failed or encapsulated filtering blebs.PMCMiddle East Afr J Ophthalmol.1391مسئول
31921388The efficacy of viscocanalostomy for uncontrollable primary open-angle glaucoma in a developing country.ISIIndian J Ophthalmol.1391مسئول
3291466Early-onset Pseudoexfoliation Syndrome following Multiple Intraocular ProceduresPMCJournal of Ophthalmic & Vision Research1391مسئول
3391116Short-wavelength automated perimetry in type I diabetic patients without retinal involvement: a test modification to decrease test durationISIEuropean journal of ophthalmology1391دوم
3490755A distinct autosomal recessive ocular anomaly in Chaharborj, Islamic Republic of IranPMCEastern Mediterranean Health Journal1390مسئول
3590508A qualitative study of the difficulties in reaching sustainable universal health insurance coverage in IranISIHealth policy and planning1390پنجم به بعد
3690334Short-term outcomes of collagen crosslinking for early keratoconusPMCJournal of ophthalmic & vision research1390چهارم
3789615Discrepancy between actual and theoretical anterior chamber depth in patients with Morcher posterior chamber intraocular lensISI Iranian Journal of Ophthalmology1389چهارم
3889491A One Year Prevalence Study on Soft Tissue Opacities in Panorarnic Radiography in Patients Referred to Radiology Department of Mashhad Dental School(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389چهارم
3989234Simultaneous pattern visual evoked potential and pattern electroretinogram in strabismic and anisometropic amblyopiaISIIranian Red Crescent Medical Journal1389دوم
4089155Preoperative subpterygeal injection vs intraoperative mitomycin C for pterygium removal: comparison of results and complicationsISIAmerican journal of ophthalmology1389مسئول
4189096Comparison of central corneal thickness measurement using ultrasonic pachymetry, rotating Scheimpflug camera, and scanning-slit topographyISIAm J Ophthalmol1389مسئول
4289006Detection of Blood Vessels in Color Fundus Images using a Local Radon Transform(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1389چهارم
4388655effect of clear corneal incision location on tear film following phacoemulsification surgeryscopusiranian journal of ophthalmology1388سوم
4488595HLA-DQB1 subtypes predict diabetic retinopathy in patients with type I diabetes mellitus ISIeuropean journal of ophthalmology1388مسئول
4588539Transluminal Nd:YAG laser embolysis in a case of hemiretinal arterial occlusionISIEastern Mediterranean Health Journal1388دوم
4687250Comparison of Perkins, Tono-Pen and Schiotz tonometers in paediatric patients under general anaesthesia ISIEast Mediterr Health J 1387چهارم
4786081Abnormal Cambrige low - contrast grating sensivity results associated with diabetic retinopathy as a potential screening tool scopusEastern Mediterranean Health Journal1386پنجم به بعد
4885105Prevalence and severity of ophthalmic manifestations of graves disease in mashhad university endocrine clinicsSID/Iranmedex/Magiranمجله چشم پزشکی ایران1385چهارم
4985051Chlamidia pneumonia and proliferative diabetic retinopathy : serologic evidences in a pilot study SID/Iranmedex/MagiranIranian journal of ophtalmology1385سوم
5084059subconjuctival botulium toxin injection for managment of upper and lower lid retraction associated with thyroid ophthalmopathyعلمی پژوهشی ایندکس نشدهiranian J ophthal1384سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973003Comparison of Outcomes of Ab Interno Trabeculotomy in Pseudoexfoliative Patients with and without Prior Trabeculectomyبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397بله
2972991Comparing the Effect of Pre-Operative Doses of Betamethasone Acetate 0.1% and Placebo on Control of Eye Inflammation and Pain after Cataract Surgeryبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1397خير
3972989Study the Effect of Pre-Operative Doses of Betamethasone Acetate 0.1% on Dry Eye Control after Cataract Surgeryبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1397خير
4963553Question and Answer27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396بله
5962296latrogenic Bleb Formation and Hypo tony Maculopathyبیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی، تازه های چشم پزشکیتهرانپوستر1395خير
6931441accommodative amplitude in dominant and non dominant eyesبیست و سومین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1392خير
7931388Modified pressure patching for management of early post-trabeculectomy over-filtration and flat anterior chamberبیست و سومین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1392بله
8931381Stem Cell in Glaucoma Managementدومین کنگره کشوری پژوهش و کاربرد سلول های بنیادیمشهدسخنرانی1393بله
9923699Modified pressure patching for management of early post-trabeculectomy over-filtration and flat anterior chamberبرنامه بـیــست و سومین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـکی ایـــرانتهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1441اصول وتکنیک ها در فیکو امولسیفیکاسیون1389ترجمه و تالیف
224انواع برش‌ها و روش‌های اصلاح عیوب انکساری در فیکوامولسیفیکاسیون1388ترجمه و تالیف
32009سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1398تالیف و گردآوری
41288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه