محمدرضا  شیخیان
خلاصه عملکرد محمدرضا  شیخیان
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمدرضا شیخیان

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمدرضا شیخیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : فاقد مرتبه علمی آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : گوارش دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : SheikhianMR@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1941747مقایسه منفی کاذب پنتوپرازول و اس امپرازول بر تست تنفس اورهمجریدر دست اجراخير
2931540بررسی ارتباط نمای آندوسکوپی با مقدار کمی تست تنفس اوره در بیماران مبتلا به دیس پپسی مزمنمجریدر دست اجراخير
3921943مقایسه میزان عفونت هلیکوباکتر پیلوری حاملگی نرمال و مسمومیت حاملگیمجریپایان یافتهبلي
4920715بررسی روایی و پایایی پرسشنامه Nepean Dyspepsia Index در بیماران دیس پپسی در ایرانمجریپایان یافتهخير
5920691بررسی نقش صفات شخصیتی (پنچ عامل بزرگ شخصیت)، سبک های یادگیری و تاب آوری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
6920634بررسی تاثیر دعا بر اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارشمجریپایان یافتهخير
7920107بررسی تاثیرریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری بر سطح سرمی High sensitive CRP در بیماران همودیالیزی مبتلا به دیس پپسی مزمنمجریپایان یافتهخير
8920101مقایسه سطح سرمی High sensitive CRP در بیماران نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز مبتلا به دیس پپسی مزمن ، با و بدون عفونت هلیکوباکترپیلوریمجریپایان یافتهبلي
9920060بررسی رابطه بین اختلالات رفتاری با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سلیاکمجریپایان یافتهبلي
10911290بررسی ارتباط سرولوژی هپاتیت E با آزمونهای عملکرد کلیه وکبد دربیماران با کلیه پیوندیمجریپایان یافتهبلي
11911041بررسی ارتباط بین وجود عفونت هلیکوباکتر پیلوری و فعالیت بیماری آرتریت روماتوئیدمجریپایان یافتهبلي
12911023بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی در مقاطع علوم پایه، کارآموزی، کارورزی دانشکده پزشکی مشهد سال 1392مجریپایان یافتهبلي
13910942بررسی تاثیر یک برنامه آموزش خود مراقبتی بر میزان اضطراب بیماران با سندرم روده تحریک پذیر مجریپایان یافتهخير
14910941مقایسه شیوع سرولوژی هپاتیت E در میان بیماران HIV و افراد غیر مبتلا به HIVمجریپایان یافتهخير
15910912بررسی تاثیر درمان هلیکوباکتر پیلوری بر شدت بیماری آرتریت روماتوئید مجریپایان یافتهبلي
16910876مقایسه میزان مورتالیتی و خونریزی مجدد بیماران سیروزی با خونریزی واریس مری و واریس معده و ارزیابی ارتباط آنها با MELD اسکور و Child اسکور در سال 1391مجریپایان یافتهخير
17910831مقایسه ی رفتار حرفه‌ای دانشجویان پزشکی استارژ یک با دانشجویان سال آخر شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
18910829تاثیر دعا بر اضطراب و راهبرهای مقابله ای شناختی/ رفتاری در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهخير
19910727ارتباط نارسایی هیجانی و راهبردهای مقابله ای شناختی/رفتاری با آسیب پذیری روانی بیماران دارای بیماری های التهابی رودهمجریپایان یافتهبلي
20910722بررسی ارتباط بین اختلالات رفتاری با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سیروز کبدیمجریپایان یافتهبلي
21910652ایجاد بانک اطلاعاتی بیماریهای التهابی روده در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
22941211بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقاء کیفیت زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به کبد چربهمکارعقد قراردادبلي
23930035بررسی اثر ترانکسامیک اسید بر پیامدهای خونریزی گوارشی فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
24920377بررسی تأثیر تزریق سلولهای بنیادی مشتق از مغز استخوان به ورید محیطی در درمان بیماران مبتلا به سیروزهمکارپایان یافتهبلي
25920240بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی رودههمکارپایان یافتهبلي
26910986بررسی مقایسه ای سطح سرمی بالانس اکسیدانت و انتی اکسیدانت دربیماران کبد چرب ، سیروز کبدی و گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
27910677بررسی اثر روغن کتان بر شاخص های غیر تهاجمی کبدی در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی ومقایسه ان با ویتامین Eهمکارپایان یافتهبلي
28910500بررسی مقایسه ای سطح سرمی بالانس اکسیدانت و انتی اکسیدانت دربیماران IBD و گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
29901062بررسی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر و قطر مجرای کلدوک در کلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک رتروگریدهمکارپایان یافتهخير
3086003بررسی رابطه High Sensitive - CRP و میکروآلبومینوری در بیماران دیابت تیپ II غیر وابسته به انسولین همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972490Pro-Oxidant Antioxidant Balance in Inflammatory Bowel Diseaseسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Clinical Medicine1395سوم
2954351Validity and Reliability of Persian Translation of the Nepean Dyspepsia Index in Functional Dyspepsia in Iranscopusgovaresh1395اول
3942201Relationship between Behavioral Disorders and Quality of Life in Patients with Celiac Diseasescopusگوارش1394اول
4941388Comparing the effect of flaxseed oil with vitamin E on non-invasive markers of liver in patients with nonalcoholic fatty liver diseaseChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393پنجم به بعد
5935531Assessment of hypomagnesaemia in patients on proton pump inhibitorsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد1394پنجم به بعد
6933079Cholestasis and Seizure Due to Lead Toxicity: A Case ReportISIhepatitis monthly1392پنجم به بعد
7932134A Common Worm in a Rare PlaceISIIranian Journal of Public Health1392اول
8931901Relationship between Behavioral Disorders and Quality of Life in Patients with Liver CirrhosisISCگوارش1393اول
9930785Re-Bleeding in Patients With Cirrhosis: Evaluation of Esophageal and Gastric Variceal Bleeding and Their Relationship With a odel for the End-Stage Liver Disease (MELD) Score and Child-Pugh ScoreEmbaseRazavi International Journal of Medicine1393سوم
10924094Comparison of Prognosis in Patients with Liver Cirrhosis and its Correlation with the Model for the End-Stage Liver Disease and Child-Pugh Score in Two Groups of Esophageal and Gastric Variceal BleedingISCgalen medical journal1392اول
11921120Effect of gastric acidification on the 14C-UBT HELIPROBE® accuracy during Pantoprazole treatment in Helicobacter pylori positive patientsPMCInt J Clin Exp Med1391سوم
1292101The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy on the Emotion Regulation and Emotion Recognition of Addicted Individuals(Emro (IMEMRZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391
1391925Endoscopic findings in a mass screening program for gastric cancer in a high risk region - Guilan province of Iran.ISIAsian Pacific journal of cancer prevention1391پنجم به بعد
1487264Elevated serum C-reactive protein level and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus ISIIran J Kidney Dis1388چهارم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963625Evaluating Effect of Helicobacter Pylori Eradication On Activity Of Rheumatoid Arthritisیازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانTehranپوستر1396خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري
19350فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه