محمدرضا  شیخیان
خلاصه عملکرد محمدرضا  شیخیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدرضا شیخیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا شیخیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : گوارش دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mohammadreza.sheikhian14@gmail.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941747مقایسه منفی کاذب پنتوپرازول و اس امپرازول بر تست تنفس اورهمجریپایان یافتهخير
2931540بررسی ارتباط نمای آندوسکوپی با مقدار کمی تست تنفس اوره در بیماران مبتلا به دیس پپسی مزمنمجریپایان یافتهخير
3921943مقایسه میزان عفونت هلیکوباکتر پیلوری حاملگی نرمال و مسمومیت حاملگیمجریپایان یافتهبلي
4920715بررسی روایی و پایایی پرسشنامه Nepean Dyspepsia Index در بیماران دیس پپسی در ایرانمجریپایان یافتهخير
5920691بررسی نقش صفات شخصیتی (پنچ عامل بزرگ شخصیت)، سبک های یادگیری و تاب آوری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
6920634بررسی تاثیر دعا بر اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارشمجریپایان یافتهخير
7920158بررسی تاثیر انمای مدفوعی از فرد سالم به بیماران IBDمجریپایان یافتهخير
8920107بررسی تاثیرریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری بر سطح سرمی High sensitive CRP در بیماران همودیالیزی مبتلا به دیس پپسی مزمنمجریپایان یافتهخير
9920101مقایسه سطح سرمی High sensitive CRP در بیماران نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز مبتلا به دیس پپسی مزمن ، با و بدون عفونت هلیکوباکترپیلوریمجریپایان یافتهبلي
10920060بررسی رابطه بین اختلالات رفتاری با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سلیاکمجریپایان یافتهبلي
11911290بررسی ارتباط سرولوژی هپاتیت E با آزمونهای عملکرد کلیه وکبد دربیماران با کلیه پیوندیمجریپایان یافتهبلي
12911041بررسی ارتباط بین وجود عفونت هلیکوباکتر پیلوری و فعالیت بیماری آرتریت روماتوئیدمجریپایان یافتهبلي
13911023بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی در مقاطع علوم پایه، کارآموزی، کارورزی دانشکده پزشکی مشهد سال 1392مجریپایان یافتهبلي
14910942بررسی تاثیر یک برنامه آموزش خود مراقبتی بر میزان اضطراب بیماران با سندرم روده تحریک پذیر مجریپایان یافتهخير
15910941مقایسه شیوع سرولوژی هپاتیت E در میان بیماران HIV و افراد غیر مبتلا به HIVمجریپایان یافتهخير
16910912بررسی تاثیر درمان هلیکوباکتر پیلوری بر شدت بیماری آرتریت روماتوئید مجریپایان یافتهبلي
17910876مقایسه میزان مورتالیتی و خونریزی مجدد بیماران سیروزی با خونریزی واریس مری و واریس معده و ارزیابی ارتباط آنها با MELD اسکور و Child اسکور در سال 1391مجریپایان یافتهخير
18910831مقایسه ی رفتار حرفه‌ای دانشجویان پزشکی استارژ یک با دانشجویان سال آخر شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
19910829تاثیر دعا بر اضطراب و راهبرهای مقابله ای شناختی/ رفتاری در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهخير
20910727ارتباط نارسایی هیجانی و راهبردهای مقابله ای شناختی/رفتاری با آسیب پذیری روانی بیماران دارای بیماری های التهابی رودهمجریپایان یافتهبلي
21910722بررسی ارتباط بین اختلالات رفتاری با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سیروز کبدیمجریپایان یافتهبلي
22910652ایجاد بانک اطلاعاتی بیماریهای التهابی روده در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
23951737بررسی ارتباط بین استرس شغلی با عفونت هلیکوباکترپیلوری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
24941211بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقاء کیفیت زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به کبد چربهمکارپایان یافتهبلي
25930035بررسی اثر ترانکسامیک اسید بر پیامدهای خونریزی گوارشی فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
26920377بررسی تأثیر تزریق سلولهای بنیادی مشتق از مغز استخوان به ورید محیطی در درمان بیماران مبتلا به سیروزهمکارپایان یافتهبلي
27920240بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی رودههمکارپایان یافتهبلي
28910986بررسی مقایسه ای سطح سرمی بالانس اکسیدانت و انتی اکسیدانت دربیماران کبد چرب ، سیروز کبدی و گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
29910677بررسی اثر روغن کتان بر شاخص های غیر تهاجمی کبدی در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی ومقایسه ان با ویتامین Eهمکارپایان یافتهبلي
30910500بررسی مقایسه ای سطح سرمی بالانس اکسیدانت و انتی اکسیدانت دربیماران IBD و گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
31901062بررسی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر و قطر مجرای کلدوک در کلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک رتروگریدهمکارپایان یافتهخير
3286003بررسی رابطه High Sensitive - CRP و میکروآلبومینوری در بیماران دیابت تیپ II غیر وابسته به انسولین همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972490Pro-Oxidant Antioxidant Balance in Inflammatory Bowel Diseaseسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Clinical Medicine1395سوم
2954351Validity and Reliability of Persian Translation of the Nepean Dyspepsia Index in Functional Dyspepsia in Iranscopusگوارش1395اول
3942201Relationship between Behavioral Disorders and Quality of Life in Patients with Celiac Diseasescopusگوارش1394اول
4941388Comparing the effect of flaxseed oil with vitamin E on non-invasive markers of liver in patients with nonalcoholic fatty liver diseaseChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393پنجم به بعد
5935531Assessment of hypomagnesaemia in patients on proton pump inhibitorsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد1394پنجم به بعد
6933079Cholestasis and Seizure Due to Lead Toxicity: A Case ReportISIhepatitis monthly1392پنجم به بعد
7932134A Common Worm in a Rare PlaceISIIranian Journal of Public Health1392اول
8931901Relationship between Behavioral Disorders and Quality of Life in Patients with Liver CirrhosisISCگوارش1393اول
9930785Re-Bleeding in Patients With Cirrhosis: Evaluation of Esophageal and Gastric Variceal Bleeding and Their Relationship With a odel for the End-Stage Liver Disease (MELD) Score and Child-Pugh ScoreEmbaseRazavi International Journal of Medicine1393سوم
10924094Comparison of Prognosis in Patients with Liver Cirrhosis and its Correlation with the Model for the End-Stage Liver Disease and Child-Pugh Score in Two Groups of Esophageal and Gastric Variceal BleedingISCgalen medical journal1392اول
11921120Effect of gastric acidification on the 14C-UBT HELIPROBE® accuracy during Pantoprazole treatment in Helicobacter pylori positive patientsPMCInt J Clin Exp Med1391سوم
1292101The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy on the Emotion Regulation and Emotion Recognition of Addicted Individuals(Emro (IMEMRZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391
1391925Endoscopic findings in a mass screening program for gastric cancer in a high risk region - Guilan province of Iran.ISIAsian Pacific journal of cancer prevention1391پنجم به بعد
1487264Elevated serum C-reactive protein level and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus ISIIran J Kidney Dis1388چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963625Evaluating Effect of Helicobacter Pylori Eradication On Activity Of Rheumatoid Arthritisیازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانTehranپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19350فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه