حمیدرضا  صادق نیا
خلاصه عملکرد حمیدرضا  صادق نیا
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمیدرضا صادق نیا

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمیدرضا صادق نیا رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Sadeghniahr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971067بررسی اثر سیتاگلیپتین بر بقا، آپوپتوز و آزاد شدن رادیکال آزاد ناشی از گلوتامات در سلولهای اولیگودندریسیتی OLN-93مجریدر دست اجرابلي
2970310بررسی لوتیراستام برسمیت سلولی ناشی از گلوتامات درسلولهای اولیگودندریسیتی OLN-93مجریدر دست اجرابلي
3961889بررسی اثرات سیتاگلیپتین بر بقا، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی عصبی به دنبال آسیب ناشی از استرپتوزوسین بصورت برون تنمجریدر دست اجرابلي
4961888بررسی اثر محافظتی سدرول (cedrol) بر سکته مغزی ناشی از انسداد شریان میانی مغز در رتمجریدر دست اجراخير
5961887بررسی اثر سدرول بر آسیب ناشی از کینولینیک اسید در سلول های اولیگودندریسیتی OLN-93مجریدر دست اجرابلي
6961886بررسی اثر سدرول بر آسیب ایسکمیک در سلول های PC12مجریدر دست اجرابلي
7951827بررسی اثر لوتیراستام بر بقا، تکثیر و تمایز سلول های پیش ساز/ بنیادی عصبی در شرایط برون تنیمجریدر دست اجرابلي
8951512بررسی اثرات محافظتی بربرین در مدل دمیلیناسیون ناشی از کوپریزون در موش نژاد C57BL/6مجریدر دست اجراخير
9951215ارزیابی اثربخشی دهانشویه حاوی فرمولاسیون عصاره پوست میوه انار در درمان بیماران مبتلا به ژنژویتمجریعقد قراردادخير
10950982بررسی اثر اورولیموس بر سمیت ناشی از کینولینیک اسید در سلول هایOLN-93مجریدر دست اجرابلي
11950390بررسی اثر اورولیموس بر سمیت ناشی از گلوتامات در سلول های PC12مجریپایان یافتهبلي
12941697بررسی اثرات نوروپروتکتیو اورولیموس در مدل بیماری آلزایمر ناشی از استرپتوزوسین در رتمجریپایان یافتهبلي
13941524بررسی شیوع کمبود ویتامین های A، E و D در دختران دبیرستانی شهرستان مشهد و ارتباط آنها با اختلالات قاعدگی و توانایی های ذهنی شناختیمجریپایان یافتهبلي
14941398بررسی اثر اورولیموس بر آسیب ایسکمیک ناشی از انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریپایان یافتهبلي
15941144بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) بر میزان آپوپتوز و تمایز رده های سلولی لوکمی حاد پرومیلوئیدی( HL60, NB4)مجریپایان یافتهخير
16941009بررسی اثر عصاره آبی- الکلی افتیمون (Cuscuta epithymum ) بر میزان آپوپتوز و تمایز رده های سلولی لوکمی حاد پرومیلوئیدی( HL60, NB4)مجریپایان یافتهخير
17940998بررسی اثر بخشی اضافه کردن رزین کندر در بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر خفیف تا متوسطمجریپایان یافتهبلي
18940841بررسی و مقایسه سطح بیان ژنهایmiR205,miR155,miR21 و پروتئین های CEA,VEGF در خون محیطی به عنوان مارکرهای تشخیص زودرس سرطان ریه غیرکوچک (NSCLC stage I)مجریپایان یافتهبلي
19940304بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss) بر آسیب سلول های PC12 و Neuro2a ناشی از گلوتاماتمجریپایان یافتهخير
20940160اثر تابش امواج تلفن همراه در دوران بارداری بر استرس اکسیداتیو بافت مادر و نوزاد موش کوچک آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
21931694بررسی اثرسافرانال برسمیت سلولی ناشی از گلوتامات وکینولینیک اسید درسلولهای OLN-93مجریپایان یافتهبلي
22931679بررسی سمیت سلولی گزنه (Urtica dioica) بر رده های سلولی سرطان کولون (HT29) و معده (MKN45)مجریپایان یافتهبلي
23931330 بررسی و مقایسه اثر کورکومین و کمپلکس کورکومین-فسفولیپیدی جذب افزاشده بر سطح سرمی ویتامین E در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهخير
24930511بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ناشی از درد نوروپاتی مزمن در رت مجریپایان یافتهبلي
25922902بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی کندر (Boswellia serrata) و ماده موثره آن 3-استیل 11-کتو بتا بوسولیک اسید (AKBA) بر آسیب ایسکمیک ناشی از انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریپایان یافتهخير
26922804بررسی اثرات ضدآنژیوژنز ترکیبات هتروسیکلیک( با ساختار اصلی پریمیدینی) در in vivo و in vitroمجریپایان یافتهبلي
27921823بررسی اثر کروستین بر میزان تمایز و بیان ژن های مقاومت دارویی در سلول های پرومیلوسیتی حاصل از بیماران مبتلا به لوسمی حاد پرومیلوئیدی (APL)مجریپایان یافتهبلي
28921731کلونینگ و بیان مشتق جدیداستافیلوکیناز SAK-RGD-TTIدر مخمر پیشیا پاستوریس و تعیین خصوصیات ترمبولیتیک آنمجریپایان یافتهبلي
29921716بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر مدل تجربی ایسکمیک سکته مغزی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
30920820بررسی اثر عصاره آبی هلیله کابلی (Terminalia chebula) بر آسیب ناشی از کینولینیک اسید در سلول های PC12 و OLN-93مجریپایان یافتهبلي
31920803بررسی اثر محافظتی عصاره عصاره غنی از پلی فنول مغز فندق (Corylus avellana) بر سمیت عصبی ناشی از گلوتامات در سلول های PC12 و OLN-93مجریپایان یافتهبلي
32911147بررسی اثر عصاره میوه خرمالو (Diospyros kaki ) بر آپپتوز ناشی از القا ایسکمی در سلول های PC12مجریپایان یافتهخير
33910884مهار فعالیت آنزیم اینتگراز اینتگرون کلاس 1 دخیل در مقاومت آنتی‌بیوتیکی در شرایط برون تنی مجریپایان یافتهبلي
34910859بررسی اثرات پاراکرینی سلولهای بنیادی مزانشیمی در بهبود زخم پوستی با استفاده از کشت ترکیبی کراتینوسیت ها و سلولهای بنیادی مزانشیمی بر روی داربست کیتوزان در مدل حیوانی رتمجریپایان یافتهبلي
35910856بررسی اثر پلاسمای غنی شده از پلاکت و سلول بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر آسیب نورونی، رشد آکسون و بهبود فعالیت حرکتی در مدل آسیب طناب نخاعی موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
36910781بررسی اثرات تزریق آنتاگونیستهای گیرنده های اورکسین در هیپوکامپ بر تشنجات ناشی از 4- آمینوپیریدین در موش صحرائی نرمجریپایان یافتهبلي
37910427بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کندر (Boswellia serrata) و ماده موثره آن، 3-استیل 11-کتو-?- بوسولیک اسید (AKBA)، بر آسیب ناشی از القا ایسکمی در سلول های PC12مجریپایان یافتهبلي
38910229 بررسی اثر محافظتی فراکسیون اتیل استاتی کاهو بر آپوپتوز ناشی از القاء ایسکمی در سلول های PC12 مجریپایان یافتهخير
39901177 بررسی اثر لینالول بر آپپتوز ناشی از القاء ایسکمی در سلول های PC12 مجریپایان یافتهخير
40901141بررسی اثراستیل 11-کتو-β- بوسولیک اسید(AKBA) برسمیت القاء شده توسط گلوتامات بر رده های سلولی عصبی PC12 ، Neuro2a مجریپایان یافتهبلي
41901050بررسی اثرات محافظتی عصاره میوه خرمالو (Diospyros kaki) بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/ گلوکزمجریپایان یافتهبلي
42900969بررسی سطح سرمی ویتامین E در جمعیت 35-64 ساله شهر مشهد و عوامل موثر بر آنمجریپایان یافتهخير
43900950بررسی اثر سافرانال بر آپپتوز ناشی از القا ایسکمی در سلول های PC12مجریپایان یافتهخير
44900854بررسی اثرات عصاره آبی و الکلی اندام هوایی گل بنفشه(Viola tricolor) و فراکسیون های آن بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول(PTZ) و الکتروشوک در موش سوریمجریپایان یافتهخير
45900593بررسی اثر بربرین بر سمیت سلولی ناشی از گلوتامات در سلول های PC12 و Neuro2aمجریپایان یافتهبلي
46900540بررسی سمیت ناشی از نانوذرات متخلخل سیلیکا بر رده سلولی PC12مجریپایان یافتهبلي
47900321بررسی اثرات موتاژنیک (سیتوتوکسیک و ژنوتوکسیک) CEM در مقایسه با MTA مجریپایان یافتهخير
48900291بررسی اثرات سمی ناقل دارویی hepta-(N-acetyl-LGL)-βCD بر رده سلولی PC-12مجریپایان یافتهبلي
49900261بررسی سمیت نانوپارتیکل های زیرکونیوم اکسید و مکانیسم آن در رده های سلولی PC-12 و Neuro 2aمجریپایان یافتهبلي
50900230اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آپپتوز سلولی ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در بافت کلیه رتمجریپایان یافتهخير
51900206بررسی اثر بربرین بر مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از گلوتامات در سلول های PC12مجریپایان یافتهخير
52900078بررسی اثر روتین بر سمیت کلیوی ناشی از هگزاکلروبوتادی ان در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
5389999بررسی اثرات محافظتی عصاره های آبی و آبی - الکلی انار (Punica granatum) بر آسیب سلول های PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکزمجریپایان یافتهخير
5489754بررسی اثرات محافظتی روتین بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهبلي
5589551بررسی اثر محافظتی لینالول بر آسیب سلول های PC-12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهبلي
5689519بررسی اثر بربرین بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
5789502بررسی اثر سافرانال بر مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از محرومیت سرم/گلوکز در سلول های PC-12مجریپایان یافتهبلي
5888791بررسی اثر عصاره آبی گیاه سیاه دانه بر روی مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از محرومیت سرم/گلوکز در سلول های PC-12 مجریپایان یافتهخير
5988590بررسی اثرات محافظتی سافرانال بر آسیب ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریپایان یافتهبلي
6088487اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه وماده موثره آن (تیموکینون)، بر اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتمجریپایان یافتهخير
6188486بررسی اثر N- استیل گلوکز آمین بر روی حافظه فضایی موش صحرایی به روش Morris Water Mazeمجریپایان یافتهخير
6288241بررسی اثر بربرین بر سطح خارج سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهخير
6387712بررسی آسیب DNA (ژنوتوکسیسیتی) ناشی از به کارگیری نانو ذرات پلی اتیلن ایمین به عنوان وکتور غیرویروسی در ژن درمانی سرطان با استفاده از روش Comet assayمجریپایان یافتهخير
6487685بررسی شیوع، علل گرایش و عدم گرایش مصرف سیگار در میان دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه‌ علوم پزشکی مشهد در سال 1387مجریپایان یافتهخير
6587590بررسی نقش نیتریک اکساید در تفاوت تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالممجریپایان یافتهخير
6687534بررسی اثر سافرانال بر آسیب اکسیداتیو و سیمت تحریکی ناشی از کینولینیک اسید در هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهخير
6787519بررسی اثرات محافظتی اسانس گیاه سیاه دانه و تیموکینون، بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
6887400بررسی اثر محافظتی روغن دانه انار در سمیت کلیوی ناشی از هگزاکلروبوتادی ان در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
69980531بررسی اثر حفاظتی لیناگلیپتین در برابر آسیب ناشی از گلوتامات در سلولهای اولیگودندریسیتی OLN-93همکاردر دست اجرابلي
70980431بررسی اثرات اورولیموس به دنبال سکته هموراژیک در رتهمکاردر دست اجراخير
71980313بررسی اثرات عصاره گیاه Moraea sisyrinchium بر تکثیر سلولهای هپاتوکارسینوما و گلیوبلاستوم مولتی فرم در شرایط برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
72980062بررسی تاثیر کرم موضعی مت فورمین 30% بر بهبود ملاسمادر مقایسه با پلاسبو و کرم فرمول کلیگمن – یک کارآزمایی بالینی تصادفیهمکاردر دست اجراخير
73971537بررسی اثر عصاره گیاه Psoralea drupacea بر تکثیر سلولهای هپاتوکارسینوما رده HepG2همکاردر دست اجرابلي
74971425بررسی اثرات افسنطین، بر اختلال حافظه ناشی از تزریق اسکوپولامین در موش¬های صحراییهمکاردر دست اجراخير
75971248بررسی اثر محافظتی عصاره میوه سپستان(Cordiamyxa) در جلوگیری از سمیت ناشی از H2O2 در سلولهای اندوتلیال آئورت (BAE-1همکاردر دست اجرابلي
76971117بررسی تاثیر عصاره چندین گیاه ضد دیابتی بر بیان و فعالیت آنزیم تخریب کننده انسولین (Insulin Degrading Enzyme) در سلول های Caco-2همکارعقد قراردادبلي
77971002بررسی اثر Cedrol بر درد نوروپاتی مزمن رتهمکاردر دست اجرابلي
78970981بررسی اثر کارواکرول بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
79970735بررسی اثر عصاره آبی-الکلی Artemisia absinthium بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکهمکاردر دست اجراخير
80970734مقایسه کمی – کیفی برنامه درسی کورسی با برنامه درسی ترمی درس فارماکولوژی در بازه زمانی 1387 الی 1394 در دانشکده پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
81970394بررسی تاثیر توام دو رایحه درمانی استنشاقی اسانس گل محمدی و اسطوخودوس بر میزان مصرف داروهای بیهوشی در زمان تعویض پانسمان محل دنور بیماران دچار سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجراخير
82970392بررسی اثرات پیشگیرانه کندر و ماده موثره آن بوسولیک اسید، بر اختلال حافظه القا شده بوسیله اسکوپولامین در موش¬های صحراییهمکاردر دست اجراخير
83961684بررسی اثرات مفدرون بر پرولیفراسیون و آپپتوز سلول های پیش ساز/ بنیادی عصبی موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
84961616تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضد رگزایی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی کامبرتاستاتینA-4همکاردر دست اجراخير
85961613بررسی اثر آویشن شیرازی بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
86961397بررسی اثر عصاره گیاه خرفه (Portulaca oleracea L) بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتهمکارپایان یافتهخير
87961376بررسی اثرات مهاری کندر و مواد موثره آن، بوسولیک اسید و اینسنسول استات بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
88961210بررسی اثر سلنیوم بر رفتارهای شبه افسردگی القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
89961201بررسی اثر عصاره آبی-الکلی اقحوان و فراکسیونهای آن بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکهمکارپایان یافتهخير
90961134بررسی اثرات ضد سرطانی گالبانیک اسید بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرم (U87)همکاردر دست اجرابلي
91960769بررسی اثر زهر زنبور عسل بر روی آنزیم سیکلواکسیژناز -2 در رده سلولی HT-29 سرطان کولون انسانیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
92960265بررسی نقش نیتریک اکساید سنتاز نورونی و القایی بر فاکتورهای نوروژنز و اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش¬های صحراییهمکاردر دست اجراخير
93960157بررسی اثر مهار سیستم رنین آنژیوتانسین بر اختلال حافظه ناشی از اسکوپولامین و معیارهای آسیب اکسیداتیو مغز در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
94960108بررسی اثر ویتامین C و سیاهدانه بر معیارهای استرس اکسیداتیو کلیوی در موش صحرایی دارای کم کاری تیروئید در دوره نوزادی و رشد القا شده بوسیله پروپیل تیویوراسیلهمکارپایان یافتهخير
95951540بررسی اثر عصاره آبی-الکلی دارچین بر بیان ژنهای درگیر در هیپرتروفی ناشی از کاردیومیوپاتی دیابتی در قلب موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینهمکاردر دست اجرابلي
96951391بررسی اثربخشی اضافه کردن داروی سیناکورکومین به رژیم درمانی بیماران مبتلا به پارکینسون: کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوکور همراه با دارونماهمکارپایان یافتهبلي
97951370بررسی اثرات ضدآنژیوژنزی عصاره شنبلیله) (Trigonella foenum-graecum در محیط in vitro و in vivoهمکارپایان یافتهخير
98951265بررسی مکانیسم اثرات سایتوتوکسیک و آپپتوژنیک اوراپتن بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87)همکارپایان یافتهبلي
99951219بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر اختلال حافظه و آسیب اکسیداتیو بافت مغز موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکارپایان یافتهخير
100951191بررسی اثر نانوذره ، نانومیسل کورکومین و بربرین بربیان ژن mecA دراستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)همکارپایان یافتهخير
101950921بررسی اثرات محافظتی لینالول بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرمهمکارپایان یافتهخير
102950851بررسی مقایسه‌ای اثر کشندگی ترکیبات کارواکرول و تیمول بر Cimex lectularis و مقایسه آن با پرمترینهمکارپایان یافتهخير
103950228بررسی مکانیسم ضدآنژیوژنزی شنبلیله بر رده سلولی HUVECهمکارپایان یافتهبلي
104941515بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گزنه بر حافظه، یادگیری و آسیب اکسیداتیو مغز در مدل اختلال حافظه القا شده توسط اسکوپولامینهمکارپایان یافتهبلي
105941385بررسی اثر آمینوگوانیدین بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
106941336بررسی اثر آنتی آپپتوتیک اسید رزمارینیک در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربیهمکارپایان یافتهخير
107941274ارزیابی موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک درمان پالپ دندانهای مولر شیری به روش (Lesion Sterilization and Tissue Repair(LSTR در کودکان 8-4 سالههمکارپایان یافتهبلي
108941089بررسی اثر مهار گیرنده¬ی AT1 آنژیوتانسین-2 در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحرایی نرهمکارپایان یافتهبلي
109941027بررسی اثر سایتوتوکسیک رزین باریجه (Ferrula gummosa gum) بر میزان آپوپتوز و تمایز رده های سلولی لوکمی حاد پرومیلوئیدی( HL60, NB4)همکارپایان یافتهخير
110940891تهیه، مشخصه یابی و بررسی اثر بخشی نانوکامپوزیت کیتوزان حاوی نانوذرات کورکومین، سریا و نقره بر ترمیم زخم در رتهمکارپایان یافتهبلي
111940755اثر تیموکینون براسیب اکسیداتیو مغزی و اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در رتهمکارپایان یافتهبلي
112940508بررسی اثر عصاره آبی- الکلی کاج سوزنی بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحراییهمکارپایان یافتهبلي
113940480بررسی اثر عصاره آبی اندامهای هوایی کرفس بر تشنج القا شده بوسیه پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحراییهمکارپایان یافتهبلي
114931495بررسی اثر عصاره آبی – الکلی و اندام هوایی ریحان و فراکسیونهای آن بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکهمکارپایان یافتهخير
115931399بررسی اثر کاپتوپریل بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکاریدهمکارپایان یافتهبلي
116931243بررسی اثرات یک ترکیب گیاهی بر میزان چربی خون و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدههمکارپایان یافتهخير
117931185بررسی همراهی بین میزان بیان و هاپلوتایپ های CASP8 با پیش آگهی و پاسخ به درمان سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
118930954بررسی اثرات نانو ذرات اکسید سریم بر سکته مغزی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
119930952اثر آگونیست های PPAR-γ بر اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش های صحراییهمکارپایان یافتهبلي
120930933تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات ضد توموری نانو لیپوزوم های حاوی گالبانیک اسید هدفمند شده با پپتید RGDهمکارپایان یافتهبلي
121930652تاثیر روغن دانه انار بر مکانیسم های حفاظتی و تعادل اکسیدانت/ آنتی اکسیدانت در قلب و کلیه در رت های دیابتی شده توسط استرپتوزوسیهمکارپایان یافتهبلي
122930632بررسی نرم افزاری (in silico) و برون تن ) in vitro ( اثرات مهاری هتروسیکلیک های خانواده پیریمیدو سیانوآکریلات و 2-کلرو3-کربالدئید کینولین ها، برفعالیت تیروزین کینازی FLT3 وحشی و موتانت فعال ITDهمکارپایان یافتهبلي
123930630بررسی اثر ویتامین C بر اختلال حافظه فرزندان ناشی از کم کاری تیروئید در دوره شیر دهیهمکارپایان یافتهخير
124922335بررسی اثر عصاره الکلی پروپولیس استان های خراسان رضوی و کرمان در آسیب مغزی ناشی از ایسکمی فوکال در موش سوریهمکارپایان یافتهبلي
125922056بررسی اثر اوراپتن بر اختلال حافظه و ایسکمی ناشی از دمانس عروقی در رت همکارپایان یافتهبلي
126921955سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات سریم اکساید بر فیبروسارکومای موشی در محیط درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
127921842بررسی اثر عصاره آبی- اتانولی سیاه دانه و تیموکینون بر آسیب کلیوی در مدل انسداد یکطرفه حالب در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
128921756بررسی اثر سلولهای اندوتلیال اجدادی مشتق از مغز استخوان بیان کننده دی متیل آرژنین دی متیل آمین هیدرولاز بر آترواسکلروز ناشی از رژیم کلسترول بالا در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
129921568نقش نیتریک اکسید نورونی و القایی در اختلال حافظه ای القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید ( LPS ) در موش های صحرایی نرهمکارپایان یافتهبلي
130921017بررسی اثر عصاره هیدرو-الکلی کلپوره بر اختلال حافظه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسینهمکارپایان یافتهخير
131911097مطالعه تاثیر دیازینون بر پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات مورفولوژیک آپوپتوز و پرولیفراسیون فولیکولهای تخمدان رت بالغ و اثر حفاظتی ویتامینEهمکارپایان یافتهبلي
132911096مطالعه ی تأثیر دیازینون بر پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات مورفولوژیک آپوپتوز و پرولیفراسیون سلول های زایای بیضه ی رت بالغ و اثر حفاظتی ویتامینEهمکارپایان یافتهبلي
133911031بررسی تفاوت اثر ملاتونین بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی بین موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالمهمکارپایان یافتهبلي
134910827بررسی اثر روغن دانه انار درجلوگیری از سمیت کبدی و کلیوی کلرورجیوه در رتهمکارپایان یافتهخير
135910807بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی اتولوگ مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر سکته قلبی ناشی از ایزوپروترنول در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
136910752بررسی اثر آنتی اکسیدانتی روغن دانه انار در پیشگیری از سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در رتهمکارپایان یافتهخير
137910730بررسی اثر سافرانال بر استرس اکسیداتیو القاء شده توسط پراکسید هیدروژن در سلولهای قلبی H9C2 همکارپایان یافتهخير
138910643بررسی اثرات والپروئیک اسید بر اختلال یادگیری و حافظه القاء شده با تری متیل تین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
139910555مقایسه قابلیت تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی موش های صحرایی دیابتی با سالمهمکارپایان یافتهخير
140910331بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بنفشه و فراکسیون های آن بر پرولیفراسیون و آپوپتوز ردۀ سلول های N2a و MCF7همکارپایان یافتهبلي
141910137بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل محمدی بر اختلال حافظه و یادگیری القا شده بوسیله اسکوپولامینهمکارپایان یافتهبلي
142901178ایجاد سکته مغزی ایسکمیک (از نوع MCAO )در موشهای صحرایی و برسی بیان ژنهای Efemp1 TIMP3و ,STAT1,foxo3, ,Ywhaq ,EPAS1 , CXCR4 ARNT2و Ngb, EP300همکارپایان یافتهخير
143901147بررسی اثرات مهار کنندگی نیکوتین و آگونیست اختصاصی گیرنده نیکوتینی 7α (ARR-17779) روی بیان فاکتورهای التهابی و ماتریکس متالوپروتئینازها در ماکروفاژها و سینوویوسیت های شبه فیبروبلاست انسانیهمکارپایان یافتهبلي
144900700بررسی اثر روغن دانه انار در جلوگیری از آسیب ناشی از ایسکمی – رپرفیوژن در کلیه رتهمکارپایان یافتهخير
145900699بررسی اثرات انواع عصاره غنچه گیاه میخک بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی (Maximal Electroshok) در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
146900696اثر محافظتی روغن دانه انار در جلوگیری از آسیب اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کلیه رتهمکارپایان یافتهخير
147900374بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سویا بر اختلالات حرکتی، حافظه ای و آسیب مغزی ناشی از ایسکمی در موش صحرایی تخمدان برداری شدههمکارپایان یافتهخير
148900222بررسی اثرات فراکسیونهای مختلف عصاره آبی- الکلی اندام هوایی گشنیز بر آسیب اکسیداتیو در بافت مغز در مدل تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
14989924بررسی نقش آنژیوتانسین ۲ بر آپوپتوز، سمیت عصبی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سمیت ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول عصبی PC12همکارپایان یافتهبلي
15089518بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر اختلال حافظه بدنبال تشنج القا شده بوسیله PTZ در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
15189363بررسی اثر عصاره آبی - الکلی سویا بر تشنج ناشی از PTZ و آسیب اکسیداتیو در حضور و عدم حضور هورمونهای تخمدانی در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
15289212بررسی اثرات انواع عصاره آبی و الکلی کلروفومی و اسانس گل محمدی بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی(Maximal Electroshok) در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
15388792بررسی اثر محافظتی روغن دانه انار درجلوگیری از سمیت کلیوی جنتامایسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
15488790بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی بهار نارنج بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی(Maximal Electroshok) در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
15588748اثر عصاره هیدروالکلی گیاه زعفران(saffron) و کروسین، بر روی اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتهمکارپایان یافتهخير
15688596بررسی همزمان سمیت سلولی، آسیب DNA (ژنوتوکسیسیتی) و اثر آپوپتوز پلی ال لیزین (PLL) بر رده های سلولی سرطانیهمکارپایان یافتهخير
15788479بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت مغزی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی و سرمی در رتهمکارپایان یافتهبلي
15888343بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران بر فاکتور های بیوشیمایی زخم معده ناشی از ایندومتا سین در رتهمکارپایان یافتهبلي
15988251بررسی اثر سیاه دانه بر حافظه، یادگیری و استرس اکسیداتیو در مدل اختلال حافظه القا شده توسط اسکوپولامینهمکارپایان یافتهخير
16088151بررسی اثرات حفاظتی عصاره سیر در برابر تابش یونساز γهمکارپایان یافتهخير
16187647بررسی اثر کوئرستین بر اختلالات شناختی و ْآسیب اکسیداتیو در راتهای دیابتیهمکارپایان یافتهخير
16287426بررسی اثرات عصاره الکلی سیاهدانه بر مدل ایسکمی- رپرفوزیون در کلیه رتهمکارپایان یافتهبلي
16386002بررسی اثر عصاره زعفران بر روی سطح خارجی سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رتهمکارپایان یافتهخير
16484251بررسی اثر محافظتی کلاله زعفران بر کاهش آزارهای سندروم رپرفیوژن پس از بستن ( کلامپنیک ) عروق اندام تحتانیهمکارپایان یافتهخير
16582094بررسی اثر محافظتی آنتاگونیستهای کانال کلسیم در جلوگیری از سمیت کلیوی هگزا کلروبوتادی ان در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983592A Review of Potential Efficacy of Saffron (Crocus sativus L.) in Cognitive Dysfunction and SeizuresPMCPreventive nutrition and food science1398مسئول
2983486Genus Boswellia as a new candidate for neurodegenerative disordersISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1398دوم
3983361Rosmarinic Acid Protects Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells in Nutrient-Deficient ConditionsPMCPreventive nutrition and food science1398دوم
4983357Designing a multifunctional staphylokinase variant (SAK-2RGD-TTI) with appropriate thrombolytic activity in vitroISIBiotechnology Letters1398چهارم
5983027Safranal Attenuates Excitotoxin-Induced Oxidative OLN-93 Cells InjuryMedlineDrug research1398مسئول
6982960Nigella sativa and thymoquinone attenuate oxidative stress and cognitive impairment following cerebral hypoperfusion in ratsISIMetabolic brain disease1398مسئول
7982793Common polymorphisms in genes related to vitamin D metabolism affect the response of cognitive abilities to vitamin D supplementationISIJournal of molecular neuroscience1398پنجم به بعد
8982791The Association Between Neuropsychological Function with Serum Vitamins A, D, and E and hs-CRP ConcentrationsISIJournal of molecular neuroscience1398پنجم به بعد
9982637Therapeutic Potential of Curcumin in the Treatment of Glioblastoma MultiformeISICurrent pharmaceutical design1397پنجم به بعد
109823483‐Acetyl‐11‐keto‐β‐boswellic acid attenuated oxidative glutamate toxicity in neuron‐like cell lines by poptosis inhibitionISIJournal of cellular biochemistry دوم
11982088Trigonella foenum-graceum seed (Fenugreek) hydroalcoholic extract improved the oxidative stress status in a rat model of diabetes-induced memory impairmentMedlineHormone Molecular Biology and Clinical Investigation1398پنجم به بعد
12982060Rheum turkestanicum Induced Apoptosis Through ROS Without a Differential Effect on Human Leukemic CellsISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1398مسئول
13981673Adipose tissue‐derived mesenchymal stem cells and keratinocytes co‐culture on gelatin/chitosan/β‐glycerol phosphate nanoscaffold in skin regenerationISICELL BIOLOGY INTERNATIONAL پنجم به بعد
14981563Effects of PPAR-c agonist, pioglitazone on brain tissues oxidative damage and learning and memory impairment in juvenile hypothyroid ratsISIInternational Journal of Neuroscience1398پنجم
15981548EVEROLIMUS, A MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN INHIBITOR, AMELIORATED STREPTOZOTOCIN-INDUCED LEARNING AND MEMORY DEFICITS VIA NEUROCHEMICAL ALTERATIONS IN MALE RATSISIEXCLI journal1397مسئول
16981433Role of Ribes khorassanicum in the biosynthesis of AgNPs and their antibacterial propertiesISIIET NANOBIOTECHNOLOGY1398چهارم
17981415AURAPTENE-INDUCED CYTOTOXICITY MECHANISMS IN HUMAN MALIGNANT GLIOBLASTOMA (U87) CELLS: ROLE OF REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS)ISIEXCLI Journal1398پنجم
18981308Evaluation and comparison of cytotoxicity, genotoxicity, and apoptotic effects of poly-l-lysine/plasmid DNA micro- and nanoparticlesISIHuman & experimental toxicology1398پنجم
19981236Liposomal formulation of Galbanic acid improved therapeutic efcacy of pegylated liposomal Doxorubicin in mouse colon carcinomaISISCIENTIFIC REPORTS1398پنجم به بعد
20981131The effects of captopril on learning and memory impairment induced by scopolamine in rats: antioxidative effectsISIPhysiology and Pharmacology1398سوم
21981011Cytotoxic effects of auraptene in a human malignant glioblastoma cell linePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398پنجم به بعد
22980953Thymoquinone alleviates renal interstitial fibrosis and kidney dysfunction in rats with unilateral ureteral obstructionISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1398پنجم
23980831Depression in adolescent girls: Relationship to serum vitamins a and E, immune response to heat shock protein 27 and systemic inflammation.ISIJournal of affective disorders1398سوم
24980823Comparison of expression optimization of new derivative of staphylokinase (SAK-2RGD-TTI) with the rSAKISIBiotechnology progress1398چهارم
25980743The Effect of Diazinon on Cell Proliferation and Apoptosis in Testicular Tissue of Rats and The Protective Effect of Vitamin EPMCInternational journal of fertility & sterility1398چهارم
26980741The protective effect of vitamin E on rats’ ovarian follicles following an administration of diazinon: An experimental studyPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1397چهارم
27980348antioxidant and toxicity studies of biosynthesized cerium oxide nanoparticles in ratsISIInternational Journal of Nanomedicine1398دوم
28980058Nanoceria: Polyphenol-based green synthesis, mechanism of formation, and evaluation of their cytotoxicity on L929 and HFFF2 cellsISIJournal of Molecular Structure1398دوم
29974206Beneficial effects of Urtica dioica on scopolamineinduced memory impairment in rats: protection against acetylcholinesterase activity and neuronal oxidative damageISIDrug and chemical toxicology1397پنجم
30974190EFFECTS OF BEE VENOM ON ACTIVITY AND EXPRESSION OF 15-LIPOXYGENASE-1 IN HUMAN HT29 COLON CANCERISIActa Poloniae Pharmaceutica1397سوم
31973603Rheum turkestanicum reduces glutamate toxicity in PC12 and N2a cell linesISIFolia Neuropathologica1397دوم
32973191A genetic variant in the Cytochrome P450 Family 2 Subfamily R Member 1 determines response to vitamin D supplementationISIClinical nutrition مسئول
33973045Serum vitamin E as a significant prognostic factor in patients with dyslipidemia disordersMedlineDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews1397چهارم
34973009Biocomponents and Antioxidant Activity of Ribes khorasanicumISCInternational Journal of Basic Science in Medicine1397چهارم
35972637Short-term in vitro exposure to crocetin promotes apoptosis in human leukemic HL-60 cells via intrinsic pathwayISIACTA POLONIAE PHARMACEUTICA1397مسئول
36972598Anticonvulsant Activity of Viola tricolor against Seizures Induced by Pentylenetetrazol and Maximal Electroshock in MicePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1398مسئول
37972269Inhibitory Effects of Apium graveolens on Xanthine Oxidase Activity and Serum Uric Acid Levels in Hyperuricemic MicePMCPreventive nutrition and food science1397مسئول
38972240Induction of cytotoxicity and apoptosis in FLT3 mutant expressing cells using novel pyrimido cyanoacrylates and quinoline derivativesISIBiomedicine & pharmacotherapy1397چهارم
39972028Evaluation of anticancer effects of cerium oxide nanoparticles on mouse fibrosarcoma cell lineISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398چهارم
40971679Nigella sativa extract is a potent therapeutic agent for renal inflammation, apoptosis, and oxidative stress in a rat model of unilateral ureteral obstructionISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397چهارم
41971563High dose vitamin D supplementation can improve menstrual problems, dysmenorrhea and premenstrual syndrome in adolescentsISIGynecological endocrinology1397اول
42971268Feeding Vitamin C during Neonatal and Juvenile Growth Improves Learning and Memory of RatsMedlineJournal of dietary supplements1397پنجم به بعد
43971107A Review on Application of Novel Solid Nanostructures in Drug DeliveryISIJournal of Nano Research1397پنجم
44970744The effects of vitamin E on brain derived neurotrophic factor, tissues oxidative damage and learning and memory of juvenile hypothyroid ratsISIMetabolic brain disease1397پنجم
45970720Therapeutic Potential of Targeting PI3K/AKT Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396پنجم
46970505Cuscuta campestris induces apoptosis by increasing reactive oxygen species generation in human leukemic cellsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
47970431Angiotensin receptor blocker, losartan ameliorates neuroinflammation and behavioral consequences of lipopolysaccharide injectionISILife Sciences1397پنجم
48970193Effect of Ocimum basilicum hydro-alcoholic extract on oxidative damage of brain tissue following seizures induced by pentylenetetrazole in miceISIPhysiology and Pharmacology1396پنجم به بعد
49970118New approach for the treatment of neuropathic pain: Fibroblast growth factor 1 gene-transfected adipose-derived mesenchymal stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PAIN1396مسئول
50970027Menstrual disorders and premenstrual symptoms in adolescents: prevalence and relationship to serum calcium and vitamin D concentrations.ISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1397مسئول
51964183Boswellia serrata has promising impact on glutamate and Quinolinic acid-induced toxicity on oligodendroglia cells: In vitro studyISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1396مسئول
52963969.Exposure to mobile phone (900-1800 MHz) during pregnancy: tissue oxidative stress after childbirthISI...The journal of maternal-fetal & neonatal medicine1397دوم
53963835The Effects of Aqueous Extract of Apium Graveolens on Brain Tissues Oxidative Damage in Pentylenetetrazole-induced Seizures Model in RatISICurrent Nutrition & Food Science1396چهارم
54963805Biosynthesis, characterization, and antibacterial activity of silver nanoparticles using Rheum turkestanicum shoots extractISIResearch on Chemical Intermediates1396سوم
55963658Anti-tumor effects of crocetin and related molecular targets.ISIJournal of cellular physiology1396دوم
56963519Kaempferol increases apoptosis in human acute promyelocytic leukemia cells and inhibits multidrug resistance genesISIJournal of Cellular Biochemistry1396سوم
57963493Role of Pullulan in preparation of ceria nanoparticles and investig ation of their biological activitiesISIJournal of Molecular Structure1397دوم
58963449Benefcial Effects of Selective Orexin‑A Receptor Antagonist in 4‑aminopyridine‑induced Seizures in Male RatsPMCAdvanced biomedical research1395دوم
59963430Effects of standardized extract of Ferula gummosa root on glutamate-induced neurotoxicityISIFolia Neuropathologica1396اول
60963392Effect of berberine on the viability of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells in nutrients deficient condition.ISINATURAL PRODUCT RESEARCH1396سوم
61963324The Effects of Hydroalcoholic Extract of Pinus eldarica on Hippocampal Tissue Oxidative Damage in Pentylenetetrazole-Induced Seizures in RatISICURRENT NUTRITION & FOOD SCIENCE1395پنجم به بعد
62963304EFFECTS OF TWO NEW SYNTHESIZED HETEROCYCLIC COMPOUNDS ON PROLIFERATION AND TUBE FORMATION OF ENDOTHELIAL CELLS AND ON ANGIOGENESIS IN CHICKEN CHORIOALLANTOIC MEMBRANEISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1396سوم
63963143Ferula gummosa gum induces apoptosis via ROS mechanism in human leukemic cellsISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY1396دوم
64963033Genetic and epigenetic factors influencing vitamin D statusISIJournal of cellular physiology1397اول
65962166Neuroprotective effect of safranal, an active ingredient of Crocus sativus , in a rat model of transient cerebral ischemia.ISIFOLIA NEUROPATHOLOGICA1396اول
66962036Fibroblast Growth Factor Type 1 (FGF1)-Overexpressed Adipose-Derived Mesenchaymal Stem Cells (AD-MSCFGF1) Induce Neuroprotection and Functional Recovery in a Rat Stroke ModelISIStem Cell Reviews and Reports1396پنجم به بعد
67961889Berberine protects against glutamate-induced oxidative stress and apoptosis in PC12 and N2a cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396اول
68961578Platelet rich plasma: Effective treatment for repairing of spinal cord injury in ratISIActa orthopaedica et traumatologica turcica1396مسئول
69961396Terminalia chebula attenuates quinolinate-induced oxidative PC12 and OLN-93 cell deathISIMULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS1396اول و مسئول
70961158Neurosychological function in relation to dysmenorrhea in adolescentsISIEUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY1396اول
71961101Therapeutic Potential of Targeting Wnt/β-Catenin Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIjournal of cellular biochemistry1396پنجم به بعد
72960858Berberine attenuates convulsing behavior and extracellular glutamate and aspartate changes in 4-aminopyridine treated ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396اول
73960846Neuroprotective effect of Boswellia serrata and its active constituent acetyl 11-keto beta boswellic acid against oxygen-glucose-serum deprivation-induced cell injuryISIActa Poloniae Pharmaceutica1396اول
74960784Effects of Curcumin on Serum Vitamin E Concentrations in Individuals with Metabolic SyndromeISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396دوم
75960731Determine exogenous human DDAH2 gene function in rabbit bone marrow-derived endothelial progenitor cells in vitroISICELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION1395سوم
76960728Fibroblast Growth Factor 1-Transfected Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Promote Angiogenic ProliferationISIDNA and Cell Biology1396مسئول
77960681Thymoquinone ameliorates renal damage in unilateral ureteral obstruction in ratsISIPHARMACOLOGICAL REPORTS1396پنجم
78960649Bee venom induces apoptosis and suppresses matrix metaloprotease-2 expression in human glioblastoma cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy1396پنجم به بعد
79960590High-level expression of a biologically active staphylokinase in Pichia pastorisISIPREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY1396سوم
80960411The effects of vitamin C on hypothyroidism-associated learning and memory impairment in juvenile ratsISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396پنجم
81960280The effects of thymoquinone on hippocampal cytokine level, brain oxidative stress status and memory deficits induced by lipopolysaccharide in ratsISICytokine1396پنجم
82953770Effects of pomegranate seed oil on oxidative stress markers, serum biochemical parameters and pathological findings in kidney and heart of streptozotocin-induced diabetic ratsISIRENAL FAILURE1395دوم
83953372Effects of a standardized extract of Rheum turkestanicum Janischew root on diabetic changes in the kidney, liver and heart of streptozotocin-induced diabetic ratsISIBiomedicine & Pharmacotherapy1395چهارم
84953151The Protective Effect of Vitamin E on Serum and Erythrocytes Cholinesterase Levels in Poisoning of Diazinon, in adult female ratsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394چهارم
85953150Apoptotic effects of organophosphorus insecticide diazinon on rat ovary and protective effect of vitamin EChemical Abstractiranian journal of toxicology1395چهارم
86953006The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.ISILIFE SCIENCES1395پنجم به بعد
87952891Cytotoxic effects of Urtica dioica radix on human colon (HT29) and gastric (MKN45) cancer cells mediated through oxidative and apoptotic mechanismsISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY1395مسئول
88952440The Role of Histone Deacetylase (HDAC) as a Biomarker in CancerChemical AbstractJournal of Molecular Biomarkers & Diagnosis1394مسئول
89952271Protective effects of peel and seed extracts of Citrus aurantium on glutamate-induced cytotoxicity in PC12 cell lineISIFOLIA NEUROPATHOLOGICA1395دوم
90952095The effects of different fractions of Coriandrum sativum on pentylenetetrazole-induced seizures and brain tissues oxidative damage in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395پنجم به بعد
91951769Boswellia serrata Protects Against Glutamate-Induced Oxidative Stress and Apoptosis in PC12 and N2a CellsISIDNA AND CELL BIOLOGY1395مسئول
92951768Aqueous and Ethanolic Extracts of Boswellia serrata Protect Against Focal Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury in RatsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
93951067The effects of Nigella sativa on neural damage after pentylenetetrazoleinduced seizures in ratsPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1395پنجم به بعد
94950603Toxicity evaluation of hydroalcoholic extract of Ferula gummosa rootISIREGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1395مسئول
95950260Development of a novel in vitro assay for the evaluation of integron DNA integrase activityISIBiotechnology & Biotechnological Equipment1395مسئول
96950087Hybrid chitosan–ß-glycerol phosphate–gelatin nano-/micro fibrous scaffolds with suitable mechanical and biological properties for tissue engineeringISIBiopolymers1394پنجم به بعد
97950039Protective Effect of Diospyros kaki against Glucose-Oxygen-Serum Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryPMCAdvances in Pharmacological Sciences1395مسئول
98950027A Review on Potential Mechanisms of Terminalia chebula in Alzheimer’s DiseasePMCAdv Pharmacol Sci1395دوم
99943064Erythropoietin in the treatment of carbon monoxide neurotoxicity in ratISIFood and Chemical Toxicology1394پنجم
100942703Oxidative stress-mediated cytotoxicity of zirconia nanoparticles on PC12 and N2a cellsISIJOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH1394دوم
101942512Neuronal nitric oxide synthase has a role in the detrimental effects of lipopolysaccharide on spatial memory and synaptic plasticity in ratsISIPharmacological Reports1394چهارم
102942224Immunomodulatory and cytotoxic effects of Nigella sativa and thymoquinone on rat splenocytesISIFood and Chemical Toxicology1394سوم
103940645The effects of L‑arginine on spatial memory and synaptic plasticity impairments induced by lipopolysaccharidePMCAdvanced Biomedical Research1393چهارم
104940639Protection against brain tissues oxidative damage as a possible mechanism for the beneficial effects of Rosa damascene hydroalcoholic extract on scopolamine induced memory impairment in ratsISINutritional Neuroscience1394پنجم
105940446Lipopolysaccharide-induced memory impairment in rats is preventable using 7-nitroindazoleISIArquivos de neuro-psiquiatria1394چهارم
106940070Effect of mesoporous silica nanoparticles on cell viability and markers of oxidative stress.ISIToxicology mechanisms and methods1394اول
107935446Effects of melatonin and theanine administration on pentylenetetrazole-induced seizures and brain tissue oxidative damage in ovariectomized ratsISITurkish Journal of Medical Sciences1394چهارم
108935239Effects of the hydro-alcoholic extract of Nigella sativa on scopolamine-induced spatial memory impairment in rats and its possible mechanism.ISICHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE1394پنجم
109935221Effects of hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum on oxidative damage in pentylenetetrazole-induced seizures in ratsPMCIranian journal of neurology1394پنجم
110934831Assessment of erythrocyte and serum cholinesterase activity in male rats treated with diazinon, and protective role of vitamin Eindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1393چهارم
111934830The Effect of Diazinon on Cholinesterase Activity in Plasma and Erythrocytes of Male and Female Rats and the Protective Role of Vitamin EChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1393چهارم
112934805Diazinon-Induced Ovarian Toxicity and Protection by Vitamins Eindex copernicusIranian Journal of Toxicology1393چهارم
113934804Gender-Related Differences in Sensitivity to Diazinon in Gonads of Adult Rats and the Protective Effect of Vitamin Eindex copernicusInternational Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences1393چهارم
114934802Single dose effect of diazinon on biochemical parameters in testis tissue of adult rats and the protective effect of vitamin EPMCIranian journal of reproductive medicine1393چهارم
115934633Mechanism of protective effect of lettuce against glucose/serum Deprivation-Induced neurotoxicityISINutritional Neuroscience1394دوم
116934467Effect of Nigella sativa on ischemia-reperfusion induced rat kidney damageISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393دوم
117934411Beneficial Effects of Teucrium polium and Metformin on Diabetes-Induced Memory Impairments and Brain Tissue Oxidative Damage in RatsPMCInternational Journal of Alzheimer’s Disease1393پنجم
118934340The Effects of Nigella Sativa Hydro-alcoholic Extract on Memory and Brain Tissues Oxidative Damage after Repeated Seizures in RatsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394پنجم
119934179Cigarette smoking behavior and the related factors among the students of mashhad university of medical sciences in IranISIIranian Red Crescent Medical Journal1393مسئول
120934177Valproic acid-mediated inhibition of trimethyltin-induced deficits in memory and learning in the rat does not directly depend on its anti-oxidant propertiesISIIrish Journal of Medical Science1393پنجم
121932753Protective effect of Nigella sativa and thymoquinone on serum/glucose deprivation-induced DNA damage in PC12 cells.PMCAvicenna Journal of Phytomedicine1391مسئول
122932645The effects of hydroalcoholic extract of coriandrum sativum on brain tissues oxidative damage in pentylenetetrazole-induced seizures modelPMCIranian Journal of Neurology1392چهارم
123932574Potentiating effects of Lactuca serriola on pentobarbital-induced sleepindex copernicusRESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES1393سوم
124932378Effect of Zirconium Dioxide Nanoparticles on Glutathione Peroxidase Enzyme in PC12 and N2a Cell LinesISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393دوم
125932364Viola tricolor induces apoptosis in cancer cells and exhibits antiangiogenic activity in chicken chorioallantoic membraneISIBioMed Research International1393اول
126932125The role of local renin-angiotensin system on high glucose-induced cell toxicity, apoptosis and reactive oxygen species production in PC12 cellsISIijbms1393پنجم به بعد
127930747WATER-SOLUBLE COMPOUNDS OF LETTUCE INHIBIT DNA DAMAGE AND LIPID PEROXIDATION INDUCED BY GLUCOSE/SERUM DEPRIVATION IN N2A CELLSISIActa poloniae pharmaceutica1393مسئول
128930545The Effects of Soy Extract on Spatial Learning and Memory Damage Induced by Global Ischemia in Ovariectomised RatsPMCMalaysian Journal of Medical Sciences1393سوم
129930454Evaluation of genotoxicity and cytotoxicity induced by different molecular weights of polyethylenimine/DNA nanoparticlesISITurkish Journal of Biology1393دوم
13092785Contribution of estradiol in sex-dependent differences of pentylenetetrazole-induced seizures in ratsISIActa Physiologica Hungarica1392دوم
13192784Effects of different extracts of Eugenia caryophyllata on pentylenetetrazole-induced seizures in micePMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1391پنجم به بعد
13292653Neuroprotective effect of Lactuca sativa on glucose/serum deprivation-induced cell deathISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391اول
13392651Protective effect of safranal, a constituent of Crocus sativus, on quinolinic acid-induced oxidative damage in rat hippocampusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392اول
134925159Cytotoxic and apoptogenic properties of Nigella sativa and thymoquinone, its constituent, in human renal cell carcinoma are comparable with cisplatinISIFood and Agricultural Immunology1394چهارم
135924851Genotoxicity and cytotoxicity of mineral trioxide aggregate and calcium enriched mixture cements on L929 mouse fibroblast cellsISIDental Materials Journal1392سوم
136924343Evaluation of in vitro toxicity of peptide 3 (N-acetyl-Leu-Gly-Leu-COOH)-substituted-β- 4 cyclodextrin derivative, a novel drug carrier, in 5 PC-12 cellsISIdaru1392اول
137924138Glucosamine alleviates scopolamine induced spatial learning and memory deficits in ratsPMCPathophysiology1392دوم
138923279Effects of rutin on oxidative stress in mice with kainic acid-induced seizurePMCJournal of Integrative Medicine1392چهارم
139923258Acetylcholinesterase Inhibitors Promote Angiogenesis in Chick Chorioallantoic Membrane and Inhibit Apoptosis of Endothelial CellsPMCInternational Journal of Alzheimer's Disease1392مسئول
140922752Effects of combinations of curcumin, linalool, rutin, safranal, and thymoquinone on glucose/serum deprivation-induced cell deathChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392سوم
141922401Protective effect of rutin on hexachlorobutadiene-induced nephrotoxicityISIRenal Failure1392اول و مسئول
142922381Protective Effect of Punica granatum L. against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1392مسئول
143921760Potentiating effects of Lactuca sativa on pentobarbital-induced sleepISIIranian Journal of Pharmaceutical Research (2013), 12 (2): 401-406 Received: December 2011 Accepted: September 20121392سوم
14491773Estrogen-dependent effect of soy extract on pentylenetetrazole-induced seizures in ratsPMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1391چهارم
14591482Effect of pomegranate seed oil against gentamicin -induced nephrotoxicity in ratISIJournal of food science and technology1393سوم
14691379بررسی اثرات پیشگیری کننده عصاره آبی-الکلی بومادران بر زخم معده ناشی از ایندومتاسین و فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با آن در رتChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه1391پنجم به بعد
14790619Effects of Coriandrum sativum extracts on glucose/serum deprivation-induced neuronal cell deathindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
14890591The Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Citrus Flower on Pentylenetetrazole and Maximal Electroshock-Induced Seizures in MicescopusWorld Applied Sciences Journal1390پنجم
14990489Effects of different extracts of Rosa damascena on pentylenetetrazol-induced seizures in micePMCJournal of Chinese integrative medicine1390سوم
15090465Sleep-prolonging effect of Coriandrum sativum hydro-alcoholic extract in miceISINatural product research1390
15190358Effect of berberine on pentylenetetrazol-induced seizures in ratsSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
15290166Inhibitory effect of Zataria multiflora Boiss and carvacrol on histamine (H(1) ) receptors of guinea-pig tracheal chainsISIFundamental & clinical pharmacology1391چهارم
15390112Effects of Saffron (Crocus sativus L.) and its Active Constituent, Crocin, on Recognition and Spatial Memory after Chronic Cerebral Hypoperfusion in Rats RatsISIPhytotherapy research1390دوم
15489197Protective Effect of Nigella sativa Extract and Thymoquinone on Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells DeathISIcell mol neurobiol1389مسئول
15589171Protective effect of pomegranate seed oil on hexachlorobutadiene-induced nephrotoxicity in rat kidneysISIRen Fail1389دوم
15688133Neuroprotective effect of Nigella sativa hydro alcoholic extract on serum/glucose deprivation induced PC12 cells deathscopusPhysiology and Pharmacology- مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی 1388دوم
15788095The effect of L-arginine and L-NAME on pentylenetetrazole induced seizures in ovariectomized rats, an in vivo studyISIseizure1388دوم
15888059Review of the Pharmacological and Toxicological Effects of Salvia leriifoliaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1388دوم
15987294Protective Effect of Crocus sativus Stigma Extract and Crocin (trans-crocin 4) on Methyl Methanesulfonate-Induced DNA Damage in Mice Organs ISIDNA and Cell Biology 1387سوم
16087147Antiabsence effects of Safranal in acute experimental seizure models:EEG and autoradiographyISIjournal of pharmacy and pharmaceutical sciences1387اول
16187071Effect of safranal on Extracellular hippocampal levels of glutamate and Aspartate during Kainic Acid Treatment in Anesthetized RatsISIPlanta Medica1387دوم
16287040protective effect of safranal against gentamicin induced nephrotoxicity in ratPMCIran J Med Sci1388دوم
16386544Protective effect of safranal on pentylenetetrazol-induced seizures in the rat: Involvement of GABAergic and opioids systemsISIPHYTOMEDICINE1386دوم
16486518Effect of thymoquinone and Nigella sativa seeds oil on lipid peroxidation level during global cerebral ischemia-reperfusion injury in rat hippocampus.ISIPhytomedicine1386چهارم
16586517Effect of safranal, a constituent of Crocus sativus (saffron), on methyl methanesulfonate (MMS)-induced DNA damage in mouse organs: an alkaline single-cell gel electrophoresis (comet) assay.ISIDNA Cell Biol1386دوم
16686428Effect of Salvia leriifolia Benth. root extracts on ischemia-reperfusion in rat skeletal muscle.ISIBMC Complement Altern Med1386چهارم
16786105Protective effect of safranal agasinst Hexachlorobutadiene-Induced Nephrotoxicity in RatscopusIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES (IJMS)1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983334Neurotoxic effects of mephedrone, a synthetic derivative of cathinone, against embryonic neural stem/progenitor cells18th Scientific Congress of Asia Pacific Association of Medical ToxicologyPutrajayaسخنرانی1398خير
2982760جدا سازی ُتعیین هویت و تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی موش صحراییThe 2nd Annual Congress Stem Cells Research and Application(22-23 May 2014, Mashhad-Iranمشهدپوستر1393خير
3982582Protective effects of alcoholic extract of Terminalia chebula on quinolinate-induced oxidative OLN-93 cell deathشانزدهمین کنگره بین المللی مالتیپل اسکلروزیسمشهدپوستر1398خير
4982302بررسی میزان ایجاد سمیت و آپوپتوزیس در سلول های بیان کننده گیرنده FLT3 موتانت بوسیله مشتقات هتروسیکلیک های کینولیبیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی فارماکولوژیتهرانپوستر1398خير
5981218ریواس ترکمنی سمیت ناشی از گلوتامات را در سلولهای PC12 , N2a را کاهش می دهدسومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصابمشهدپوستر1398خير
6981062Effects of Berberine on Glutamate-Induced Toxicity in PC12 and N2a Cellsسومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1398خير
7980740تاثیر تک دوز دیازینون بر پارامترهای بیوشیمیایی در بافت بیضه رت بالغ و اثر محافظتی ویتامین Eدومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1395خير
8980739تاثیر دیازینون و نقش محافظتی ویتامین E بر فعالیت کولین استراز پلاسما و اریتروسیت در رت های نر و مادهدومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1395خير
9980081Neuroprotective Effect of Safranal, an Active Ingredient of Crocus Sativus, in a Rat Model of Transient Cerebral Ischemiaدومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1397خير
10973450Effects of fibroblast growth factor type 1 expressing adipose-derived mesenchymal stem cells (AD-MSCFGF-1) on chronic neuropathic pain in ratsهفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1397خير
11973358بررسی توزیع بافتی سلول بنیادی در مدل درد نوروپاتی رتThe 21th Annual & 6th International Nuclear Medicine & Molecular Imaging Congressمشهدپوستر1396خير
12971090Plant mediated synthesis of silver nanoparticles and investigation of its antimicrobial effects against foodborne pathogens2017(Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies' (NLRCSمشهدپوستر1396خير
13970748The Effect of Nigella sativa Extract on Renal Oxidative Damage in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionهفتمین کنگره ملی گیاهان داروییشیرازپوستر1397خير
14964310Thymoquinone Suppresses the Renal Renin-Angiotensin System in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstruction2nd International and 23rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacologyچابهارسخنرانی1396خير
15964130Modulation of Apoptosis and Inflammation by Thymoquinone and Angiotensin II inhibition in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
16963875Body Mass Index is an Independent Risk Factor for Cognitive Abilities in Healthy AdolescentsThe first International Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
17961965Nigella sativa Extract Improves Unilateral Ureteral Obstruction-Induced Kidney Dysfunction through Angiotensin II Inhibition in the Ratتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
18961964Nigella sativa Extract Ameliorates Kidney Function via Renin-Angiotensin System Blockade in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدسخنرانی1396خير
19961631The Benefcial Effect of Aminoguanidine on Lipopolysaccharide -Induced Memory Impairment and Neuro-Inflammation in RatsNeuroinflammation congress and student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396خير
20953558Boswellia serrata Has Promising Impact on Glutamate and Quinolinic Acid-Induced toxicity on Oligodendroglia Cells: In-Vitro Studyپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
21952145Effect of persimmon (Diospyros kaki) extract on ischemic-induced apoptotic changes in PC12 cellsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394خير
22952140Diospyros kaki has promising effects on ischemic insult: evidence of in-vitro studyچهاردهمین همایش علوم دارویی ایرانتهرانپوستر1394خير
23950285بررسی و مقایسه اثر کورکومین بر سطح سرمی ویتامین E در افراد مبتلا به سندرم متابولیکدومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در درمان بیماری هاتهرانپوستر1394خير
24950102protective effect of Diospyrus kaki(persimmon) on serum/glucose deprivation imduced pc12 cell deathبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
25950019Effects of adipose derived mesenchymal stem cells(AD-MSC) on allodynia and hyperalgesia in rats with chronic constriction injury induced neuropathic painکنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1394خير
26950017Alcoholic and aqueous extracts of Boswellia serrata protect against focal cerebral ischemia and reperfusion injury in ratsاولین کنگره بین الملی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
27942515L-arginine prevented spatial learning and memory impairment induced by lipopolysaccharideچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1394خير
28941804آمینوگوانیدین اثرات مضر لیپوپلی ساکارید را بر یادگیری ، حافظه و تقویت طولانی مدت درموش صحرایی بهبود می دهدبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
29941590اثرات حاد عصاره سیاهدانه بر عملکرد و بافت شناسی کلیه در مدل ایسکمی-رپرفیوژن در رتبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير
30941589اثر عصار ه هیدروالکلی سیاه دانه بر آسیب ژنومیک و اکسیداتیو بدنبال ایسکمی-رپرفیوژن در رتبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير
31941582اثر حاد عصاره آبی-الکلی سیاه دانه بر پارامترهای سرمی در مدل ایسکمی-رپرفیوژن در موش صحراییدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدسخنرانی1390خير
32941579اثر حاد عصاره آبی-الکلی سیاه دانه بر آزمایشات کلیرانس در مدل ایسکمی-رپرفیوژن در موش صحراییدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
33941375اثرات عصاره های مختلف گیاه گل محمدی )Rosa Damascena) روی تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریشانزدهمین کنگره سالیانه ملی و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویانعلوم پزشکی مشهدزنجانسخنرانی1394خير
34934938stem cell thrapy in atherosclerosisInternational Congress on Stem Cells and Regenerative Medicineمشهدسخنرانی1394خير
35933762Neuroprotective effect of Boswellia serrata and its active constituent acetyl 11-keto beta boswellic acid14th International Forum on Mood and Anxiety DisordersViennaپوستر1393خير
36933761Management of mood and anxiety with medicinal plants14th International Forum on Mood and Anxiety DisordersViennaپوستر1393خير
3792698اثر خوآب آوری عصاره گشنیز در موش سوریThe 11th International Congress of Iranian Socity of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
38925156acute effects of nigella sativa ethanolic aqueous extract on serum parameters in renal ischemic-reperfusion model in the ratدوازدهمین کنگره بیوشیمی ایران و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدسخنرانی1390خير
39925153Acute action of Nigella sativa ethanolic-aqueous extract on clearance tests in renal ischemic–reperfusion model in the ratدوازدهمین کنگره بیوشیمی ایران و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
40925137اثرات حاد عصاره سیاهدانه بر عمکرد و بافت شناسی کلیه در مدل ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی در رتبیستمین کمگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير
41925136اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آسیب ژنومیک و اکسیداتیو بدنبال ایسکمی- رپرفیوژن در رتبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير
42924801Protective Effect of Nigella Sativa and Thymoquinon on Serum/Glucose Deprivation-Induced DNA Damage in PC12 CellsThe 1st International Student Congress on cell and molecular medicineشیرازپوستر1389خير
43923568Effect of berberine on glutamate-induced cytotoxicity in PC12 and N2A cellsبیست و یکمین کنگره فیزیولولوژی و فارماکولوژیتبریزپوستر1392بله
44923565بررسی اثر محافظتی سافرانال بر آسیب مغزی ناشی از انسداد شریان میانی مغز در رتبیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیتبریزپوستر1392بله
45923526Effect of Nigella sativa and its constituent, thymoquinone, on learning and memory impairments following long-term cerebral hypoperfusion in rats.The First Interdisciplinary Congress of Psychiatry and Related SciencesAthensپوستر1391بله
46923159مکانیسم اثر محافظتی فراکسیون اتیل استاتی کاهو در برابر آسیب نورونی ناشی از محرومیت گلوکز/سرمبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
165رآورده‌های گیاهی: داروشناسی بالینی و سم‌شناسی1390ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19790کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29188کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394
310188کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه