حمیدرضا  صادق نیا
خلاصه عملکرد حمیدرضا  صادق نیا
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمیدرضا صادق نیا

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمیدرضا صادق نیا رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Sadeghniahr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961356بررسی اثر 3- استیل 11-کتو بوسولیک اسید 3-acetyl-11- keto-b-boswellic acid (AKBA) بر بقا، تمایز و تکثیر سلول های پیش ساز/ بنیادی عصبی در شرایط برون تنیمجریدر دست اجرابلي
2951827بررسی اثر لوتیراستام بر بقا، تکثیر و تمایز سلول های پیش ساز/ بنیادی عصبی در شرایط برون تنیمجریدر دست اجرابلي
3951512بررسی اثرات محافظتی بربرین در مدل دمیلیناسیون ناشی از کوپریزون در موش نژاد C57BL/6مجریدر دست اجراخير
4950390بررسی اثر اورولیموس بر سمیت ناشی از گلوتامات در سلول های PC12مجریپایان یافتهبلي
5941697بررسی اثرات نوروپروتکتیو اورولیموس در مدل بیماری آلزایمر ناشی از استرپتوزوسین در رتمجریپایان یافتهبلي
6941524بررسی شیوع کمبود ویتامین های A، E و D در دختران دبیرستانی شهرستان مشهد و ارتباط آنها با اختلالات قاعدگی و توانایی های ذهنی شناختیمجریپایان یافتهبلي
7941398بررسی اثر اورولیموس بر آسیب ایسکمیک ناشی از انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریپایان یافتهبلي
8941144بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) بر میزان آپوپتوز و تمایز رده های سلولی لوکمی حاد پرومیلوئیدی( HL60, NB4)مجریپایان یافتهخير
9941009بررسی اثر عصاره آبی- الکلی افتیمون (Cuscuta epithymum ) بر میزان آپوپتوز و تمایز رده های سلولی لوکمی حاد پرومیلوئیدی( HL60, NB4)مجریپایان یافتهخير
10940998بررسی اثر بخشی اضافه کردن رزین کندر در بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر خفیف تا متوسطمجریپایان یافتهبلي
11940841بررسی و مقایسه سطح بیان ژنهایmiR205,miR155,miR21 و پروتئین های CEA,VEGF در خون محیطی به عنوان مارکرهای تشخیص زودرس سرطان ریه غیرکوچک (NSCLC stage I)مجریپایان یافتهبلي
12940304بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss) بر آسیب سلول های PC12 و Neuro2a ناشی از گلوتاماتمجریپایان یافتهخير
13940160اثر تابش امواج تلفن همراه در دوران بارداری بر استرس اکسیداتیو بافت مادر و نوزاد موش کوچک آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
14931694بررسی اثرسافرانال برسمیت سلولی ناشی از گلوتامات وکینولینیک اسید درسلولهای OLN-93مجریپایان یافتهبلي
15931679بررسی سمیت سلولی گزنه (Urtica dioica) بر رده های سلولی سرطان کولون (HT29) و معده (MKN45)مجریپایان یافتهبلي
16931330 بررسی و مقایسه اثر کورکومین و کمپلکس کورکومین-فسفولیپیدی جذب افزاشده بر سطح سرمی ویتامین E در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهخير
17930511بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ناشی از درد نوروپاتی مزمن در رت مجریپایان یافتهبلي
18922902بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی کندر (Boswellia serrata) و ماده موثره آن 3-استیل 11-کتو بتا بوسولیک اسید (AKBA) بر آسیب ایسکمیک ناشی از انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریپایان یافتهخير
19922804بررسی اثرات ضدآنژیوژنز ترکیبات هتروسیکلیک( با ساختار اصلی پریمیدینی) در in vivo و in vitroمجریپایان یافتهبلي
20921823بررسی اثر کروستین بر میزان تمایز و بیان ژن های مقاومت دارویی در سلول های پرومیلوسیتی حاصل از بیماران مبتلا به لوسمی حاد پرومیلوئیدی (APL)مجریپایان یافتهبلي
21921731کلونینگ و بیان مشتق جدیداستافیلوکیناز SAK-RGD-TTIدر مخمر پیشیا پاستوریس و تعیین خصوصیات ترمبولیتیک آنمجریپایان یافتهبلي
22921716بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر مدل تجربی ایسکمیک سکته مغزی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
23920820بررسی اثر عصاره آبی هلیله کابلی (Terminalia chebula) بر آسیب ناشی از کینولینیک اسید در سلول های PC12 و OLN-93مجریپایان یافتهبلي
24920803بررسی اثر محافظتی عصاره عصاره غنی از پلی فنول مغز فندق (Corylus avellana) بر سمیت عصبی ناشی از گلوتامات در سلول های PC12 و OLN-93مجریپایان یافتهبلي
25911147بررسی اثر عصاره میوه خرمالو (Diospyros kaki ) بر آپپتوز ناشی از القا ایسکمی در سلول های PC12مجریپایان یافتهخير
26910884مهار فعالیت آنزیم اینتگراز اینتگرون کلاس 1 دخیل در مقاومت آنتی‌بیوتیکی در شرایط برون تنی مجریپایان یافتهبلي
27910859بررسی اثرات پاراکرینی سلولهای بنیادی مزانشیمی در بهبود زخم پوستی با استفاده از کشت ترکیبی کراتینوسیت ها و سلولهای بنیادی مزانشیمی بر روی داربست کیتوزان در مدل حیوانی رتمجریپایان یافتهبلي
28910856بررسی اثر پلاسمای غنی شده از پلاکت و سلول بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر آسیب نورونی، رشد آکسون و بهبود فعالیت حرکتی در مدل آسیب طناب نخاعی موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
29910781بررسی اثرات تزریق آنتاگونیستهای گیرنده های اورکسین در هیپوکامپ بر تشنجات ناشی از 4- آمینوپیریدین در موش صحرائی نرمجریپایان یافتهبلي
30910427بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کندر (Boswellia serrata) و ماده موثره آن، 3-استیل 11-کتو-?- بوسولیک اسید (AKBA)، بر آسیب ناشی از القا ایسکمی در سلول های PC12مجریپایان یافتهبلي
31910229 بررسی اثر محافظتی فراکسیون اتیل استاتی کاهو بر آپوپتوز ناشی از القاء ایسکمی در سلول های PC12 مجریپایان یافتهخير
32901177 بررسی اثر لینالول بر آپپتوز ناشی از القاء ایسکمی در سلول های PC12 مجریپایان یافتهخير
33901141بررسی اثراستیل 11-کتو-β- بوسولیک اسید(AKBA) برسمیت القاء شده توسط گلوتامات بر رده های سلولی عصبی PC12 ، Neuro2a مجریپایان یافتهبلي
34901050بررسی اثرات محافظتی عصاره میوه خرمالو (Diospyros kaki) بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/ گلوکزمجریپایان یافتهبلي
35900969بررسی سطح سرمی ویتامین E در جمعیت 35-64 ساله شهر مشهد و عوامل موثر بر آنمجریپایان یافتهخير
36900950بررسی اثر سافرانال بر آپپتوز ناشی از القا ایسکمی در سلول های PC12مجریپایان یافتهخير
37900854بررسی اثرات عصاره آبی و الکلی اندام هوایی گل بنفشه(Viola tricolor) و فراکسیون های آن بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول(PTZ) و الکتروشوک در موش سوریمجریپایان یافتهخير
38900593بررسی اثر بربرین بر سمیت سلولی ناشی از گلوتامات در سلول های PC12 و Neuro2aمجریپایان یافتهبلي
39900540بررسی سمیت ناشی از نانوذرات متخلخل سیلیکا بر رده سلولی PC12مجریپایان یافتهبلي
40900321بررسی اثرات موتاژنیک (سیتوتوکسیک و ژنوتوکسیک) CEM در مقایسه با MTA مجریپایان یافتهخير
41900291بررسی اثرات سمی ناقل دارویی hepta-(N-acetyl-LGL)-βCD بر رده سلولی PC-12مجریپایان یافتهبلي
42900261بررسی سمیت نانوپارتیکل های زیرکونیوم اکسید و مکانیسم آن در رده های سلولی PC-12 و Neuro 2aمجریپایان یافتهبلي
43900230اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آپپتوز سلولی ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در بافت کلیه رتمجریپایان یافتهخير
44900206بررسی اثر بربرین بر مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از گلوتامات در سلول های PC12مجریپایان یافتهخير
45900078بررسی اثر روتین بر سمیت کلیوی ناشی از هگزاکلروبوتادی ان در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
4689999بررسی اثرات محافظتی عصاره های آبی و آبی - الکلی انار (Punica granatum) بر آسیب سلول های PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکزمجریپایان یافتهخير
4789754بررسی اثرات محافظتی روتین بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهبلي
4889551بررسی اثر محافظتی لینالول بر آسیب سلول های PC-12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهبلي
4989519بررسی اثر بربرین بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
5089502بررسی اثر سافرانال بر مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از محرومیت سرم/گلوکز در سلول های PC-12مجریپایان یافتهبلي
5188791بررسی اثر عصاره آبی گیاه سیاه دانه بر روی مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از محرومیت سرم/گلوکز در سلول های PC-12 مجریپایان یافتهخير
5288590بررسی اثرات محافظتی سافرانال بر آسیب ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریپایان یافتهبلي
5388487اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه وماده موثره آن (تیموکینون)، بر اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتمجریپایان یافتهخير
5488486بررسی اثر N- استیل گلوکز آمین بر روی حافظه فضایی موش صحرایی به روش Morris Water Mazeمجریپایان یافتهخير
5588241بررسی اثر بربرین بر سطح خارج سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهخير
5687712بررسی آسیب DNA (ژنوتوکسیسیتی) ناشی از به کارگیری نانو ذرات پلی اتیلن ایمین به عنوان وکتور غیرویروسی در ژن درمانی سرطان با استفاده از روش Comet assayمجریپایان یافتهخير
5787685بررسی شیوع، علل گرایش و عدم گرایش مصرف سیگار در میان دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه‌ علوم پزشکی مشهد در سال 1387مجریپایان یافتهخير
5887590بررسی نقش نیتریک اکساید در تفاوت تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالممجریپایان یافتهخير
5987534بررسی اثر سافرانال بر آسیب اکسیداتیو و سیمت تحریکی ناشی از کینولینیک اسید در هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهخير
6087519بررسی اثرات محافظتی اسانس گیاه سیاه دانه و تیموکینون، بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
6187400بررسی اثر محافظتی روغن دانه انار در سمیت کلیوی ناشی از هگزاکلروبوتادی ان در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
62980531بررسی اثر حفاظتی لیناگلیپتین در برابر آسیب ناشی از گلوتامات در سلولهای اولیگودندریسیتی OLN-93همکاردر دست اجرابلي
63980431بررسی اثرات اورولیموس به دنبال سکته هموراژیک در رتهمکاردر دست اجراخير
64980313بررسی اثرات عصاره گیاه Moraea sisyrinchium بر تکثیر سلولهای هپاتوکارسینوما و گلیوبلاستوم مولتی فرم در شرایط برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
65980062بررسی تاثیر کرم موضعی مت فورمین 30% بر بهبود ملاسمادر مقایسه با پلاسبو و کرم فرمول کلیگمن – یک کارآزمایی بالینی تصادفیهمکاردر دست اجراخير
66971537بررسی اثر عصاره گیاه Psoralea drupacea بر تکثیر سلولهای هپاتوکارسینوما رده HepG2همکاردر دست اجرابلي
67971425بررسی اثرات افسنطین، بر اختلال حافظه ناشی از تزریق اسکوپولامین در موش¬های صحراییهمکاردر دست اجراخير
68971248بررسی اثر محافظتی عصاره میوه سپستان(Cordiamyxa) در جلوگیری از سمیت ناشی از H2O2 در سلولهای اندوتلیال آئورت (BAE-1همکاردر دست اجرابلي
69971117بررسی تاثیر عصاره چندین گیاه ضد دیابتی بر بیان و فعالیت آنزیم تخریب کننده انسولین (Insulin Degrading Enzyme) در سلول های Caco-2همکارعقد قراردادبلي
70971002بررسی اثر Cedrol بر درد نوروپاتی مزمن رتهمکاردر دست اجرابلي
71970981بررسی اثر کارواکرول بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
72970735بررسی اثر عصاره آبی-الکلی Artemisia absinthium بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکهمکاردر دست اجراخير
73970734مقایسه کمی – کیفی برنامه درسی کورسی با برنامه درسی ترمی درس فارماکولوژی در بازه زمانی 1387 الی 1394 در دانشکده پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
74970394بررسی تاثیر توام دو رایحه درمانی استنشاقی اسانس گل محمدی و اسطوخودوس بر میزان مصرف داروهای بیهوشی در زمان تعویض پانسمان محل دنور بیماران دچار سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجراخير
75970392بررسی اثرات پیشگیرانه کندر و ماده موثره آن بوسولیک اسید، بر اختلال حافظه القا شده بوسیله اسکوپولامین در موش¬های صحراییهمکاردر دست اجراخير
76961684بررسی اثرات مفدرون بر پرولیفراسیون و آپپتوز سلول های پیش ساز/ بنیادی عصبی موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
77961616تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضد رگزایی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی کامبرتاستاتینA-4همکاردر دست اجراخير
78961613بررسی اثر آویشن شیرازی بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
79961397بررسی اثر عصاره گیاه خرفه (Portulaca oleracea L) بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتهمکاردر دست اجراخير
80961376بررسی اثرات مهاری کندر و مواد موثره آن، بوسولیک اسید و اینسنسول استات بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
81961210بررسی اثر سلنیوم بر رفتارهای شبه افسردگی القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
82961201بررسی اثر عصاره آبی-الکلی اقحوان و فراکسیونهای آن بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکهمکاردر دست اجراخير
83961134بررسی اثرات ضد سرطانی گالبانیک اسید بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرم (U87)همکاردر دست اجرابلي
84960769بررسی اثر زهر زنبور عسل بر روی آنزیم سیکلواکسیژناز -2 در رده سلولی HT-29 سرطان کولون انسانیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
85960265بررسی نقش نیتریک اکساید سنتاز نورونی و القایی بر فاکتورهای نوروژنز و اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش¬های صحراییهمکاردر دست اجراخير
86960157بررسی اثر مهار سیستم رنین آنژیوتانسین بر اختلال حافظه ناشی از اسکوپولامین و معیارهای آسیب اکسیداتیو مغز در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
87960108بررسی اثر ویتامین C و سیاهدانه بر معیارهای استرس اکسیداتیو کلیوی در موش صحرایی دارای کم کاری تیروئید در دوره نوزادی و رشد القا شده بوسیله پروپیل تیویوراسیلهمکارپایان یافتهخير
88951540بررسی اثر عصاره آبی-الکلی دارچین بر بیان ژنهای درگیر در هیپرتروفی ناشی از کاردیومیوپاتی دیابتی در قلب موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینهمکاردر دست اجرابلي
89951391بررسی اثربخشی اضافه کردن داروی سیناکورکومین به رژیم درمانی بیماران مبتلا به پارکینسون: کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوکور همراه با دارونماهمکارپایان یافتهبلي
90951370بررسی اثرات ضدآنژیوژنزی عصاره شنبلیله) (Trigonella foenum-graecum در محیط in vitro و in vivoهمکارپایان یافتهخير
91951265بررسی مکانیسم اثرات سایتوتوکسیک و آپپتوژنیک اوراپتن بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87)همکارپایان یافتهبلي
92951219بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر اختلال حافظه و آسیب اکسیداتیو بافت مغز موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکارپایان یافتهخير
93951191بررسی اثر نانوذره ، نانومیسل کورکومین و بربرین بربیان ژن mecA دراستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)همکارپایان یافتهخير
94950921بررسی اثرات محافظتی لینالول بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرمهمکارپایان یافتهخير
95950851بررسی مقایسه‌ای اثر کشندگی ترکیبات کارواکرول و تیمول بر Cimex lectularis و مقایسه آن با پرمترینهمکارپایان یافتهخير
96950228بررسی مکانیسم ضدآنژیوژنزی شنبلیله بر رده سلولی HUVECهمکارپایان یافتهبلي
97941515بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گزنه بر حافظه، یادگیری و آسیب اکسیداتیو مغز در مدل اختلال حافظه القا شده توسط اسکوپولامینهمکارپایان یافتهبلي
98941385بررسی اثر آمینوگوانیدین بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
99941336بررسی اثر آنتی آپپتوتیک اسید رزمارینیک در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربیهمکارپایان یافتهخير
100941274ارزیابی موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک درمان پالپ دندانهای مولر شیری به روش (Lesion Sterilization and Tissue Repair(LSTR در کودکان 8-4 سالههمکارپایان یافتهبلي
101941089بررسی اثر مهار گیرنده¬ی AT1 آنژیوتانسین-2 در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحرایی نرهمکارپایان یافتهبلي
102941027بررسی اثر سایتوتوکسیک رزین باریجه (Ferrula gummosa gum) بر میزان آپوپتوز و تمایز رده های سلولی لوکمی حاد پرومیلوئیدی( HL60, NB4)همکارپایان یافتهخير
103940891تهیه، مشخصه یابی و بررسی اثر بخشی نانوکامپوزیت کیتوزان حاوی نانوذرات کورکومین، سریا و نقره بر ترمیم زخم در رتهمکارپایان یافتهبلي
104940755اثر تیموکینون براسیب اکسیداتیو مغزی و اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در رتهمکارپایان یافتهبلي
105940508بررسی اثر عصاره آبی- الکلی کاج سوزنی بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحراییهمکارپایان یافتهبلي
106940480بررسی اثر عصاره آبی اندامهای هوایی کرفس بر تشنج القا شده بوسیه پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحراییهمکارپایان یافتهبلي
107931495بررسی اثر عصاره آبی – الکلی و اندام هوایی ریحان و فراکسیونهای آن بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکهمکارپایان یافتهخير
108931399بررسی اثر کاپتوپریل بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکاریدهمکارپایان یافتهبلي
109931243بررسی اثرات یک ترکیب گیاهی بر میزان چربی خون و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدههمکارپایان یافتهخير
110931185بررسی همراهی بین میزان بیان و هاپلوتایپ های CASP8 با پیش آگهی و پاسخ به درمان سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
111930954بررسی اثرات نانو ذرات اکسید سریم بر سکته مغزی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
112930952اثر آگونیست های PPAR-γ بر اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش های صحراییهمکارپایان یافتهبلي
113930933تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات ضد توموری نانو لیپوزوم های حاوی گالبانیک اسید هدفمند شده با پپتید RGDهمکارپایان یافتهبلي
114930652تاثیر روغن دانه انار بر مکانیسم های حفاظتی و تعادل اکسیدانت/ آنتی اکسیدانت در قلب و کلیه در رت های دیابتی شده توسط استرپتوزوسیهمکارپایان یافتهبلي
115930632بررسی نرم افزاری (in silico) و برون تن ) in vitro ( اثرات مهاری هتروسیکلیک های خانواده پیریمیدو سیانوآکریلات و 2-کلرو3-کربالدئید کینولین ها، برفعالیت تیروزین کینازی FLT3 وحشی و موتانت فعال ITDهمکارپایان یافتهبلي
116930630بررسی اثر ویتامین C بر اختلال حافظه فرزندان ناشی از کم کاری تیروئید در دوره شیر دهیهمکارپایان یافتهخير
117922335بررسی اثر عصاره الکلی پروپولیس استان های خراسان رضوی و کرمان در آسیب مغزی ناشی از ایسکمی فوکال در موش سوریهمکارپایان یافتهبلي
118922056بررسی اثر اوراپتن بر اختلال حافظه و ایسکمی ناشی از دمانس عروقی در رت همکارپایان یافتهبلي
119921955سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات سریم اکساید بر فیبروسارکومای موشی در محیط درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
120921842بررسی اثر عصاره آبی- اتانولی سیاه دانه و تیموکینون بر آسیب کلیوی در مدل انسداد یکطرفه حالب در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
121921756بررسی اثر سلولهای اندوتلیال اجدادی مشتق از مغز استخوان بیان کننده دی متیل آرژنین دی متیل آمین هیدرولاز بر آترواسکلروز ناشی از رژیم کلسترول بالا در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
122921568نقش نیتریک اکسید نورونی و القایی در اختلال حافظه ای القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید ( LPS ) در موش های صحرایی نرهمکارپایان یافتهبلي
123921017بررسی اثر عصاره هیدرو-الکلی کلپوره بر اختلال حافظه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسینهمکارپایان یافتهخير
124911097مطالعه تاثیر دیازینون بر پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات مورفولوژیک آپوپتوز و پرولیفراسیون فولیکولهای تخمدان رت بالغ و اثر حفاظتی ویتامینEهمکارپایان یافتهبلي
125911096مطالعه ی تأثیر دیازینون بر پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات مورفولوژیک آپوپتوز و پرولیفراسیون سلول های زایای بیضه ی رت بالغ و اثر حفاظتی ویتامینEهمکارپایان یافتهبلي
126911031بررسی تفاوت اثر ملاتونین بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی بین موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالمهمکارپایان یافتهبلي
127910827بررسی اثر روغن دانه انار درجلوگیری از سمیت کبدی و کلیوی کلرورجیوه در رتهمکارپایان یافتهخير
128910807بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی اتولوگ مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر سکته قلبی ناشی از ایزوپروترنول در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
129910752بررسی اثر آنتی اکسیدانتی روغن دانه انار در پیشگیری از سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در رتهمکارپایان یافتهخير
130910730بررسی اثر سافرانال بر استرس اکسیداتیو القاء شده توسط پراکسید هیدروژن در سلولهای قلبی H9C2 همکارپایان یافتهخير
131910643بررسی اثرات والپروئیک اسید بر اختلال یادگیری و حافظه القاء شده با تری متیل تین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
132910555مقایسه قابلیت تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی موش های صحرایی دیابتی با سالمهمکارپایان یافتهخير
133910331بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بنفشه و فراکسیون های آن بر پرولیفراسیون و آپوپتوز ردۀ سلول های N2a و MCF7همکارپایان یافتهبلي
134910137بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل محمدی بر اختلال حافظه و یادگیری القا شده بوسیله اسکوپولامینهمکارپایان یافتهبلي
135901178ایجاد سکته مغزی ایسکمیک (از نوع MCAO )در موشهای صحرایی و برسی بیان ژنهای Efemp1 TIMP3و ,STAT1,foxo3, ,Ywhaq ,EPAS1 , CXCR4 ARNT2و Ngb, EP300همکارپایان یافتهخير
136901147بررسی اثرات مهار کنندگی نیکوتین و آگونیست اختصاصی گیرنده نیکوتینی 7α (ARR-17779) روی بیان فاکتورهای التهابی و ماتریکس متالوپروتئینازها در ماکروفاژها و سینوویوسیت های شبه فیبروبلاست انسانیهمکارپایان یافتهبلي
137900700بررسی اثر روغن دانه انار در جلوگیری از آسیب ناشی از ایسکمی – رپرفیوژن در کلیه رتهمکارپایان یافتهخير
138900699بررسی اثرات انواع عصاره غنچه گیاه میخک بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی (Maximal Electroshok) در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
139900696اثر محافظتی روغن دانه انار در جلوگیری از آسیب اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کلیه رتهمکارپایان یافتهخير
140900374بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سویا بر اختلالات حرکتی، حافظه ای و آسیب مغزی ناشی از ایسکمی در موش صحرایی تخمدان برداری شدههمکارپایان یافتهخير
141900222بررسی اثرات فراکسیونهای مختلف عصاره آبی- الکلی اندام هوایی گشنیز بر آسیب اکسیداتیو در بافت مغز در مدل تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
14289924بررسی نقش آنژیوتانسین ۲ بر آپوپتوز، سمیت عصبی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سمیت ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول عصبی PC12همکارپایان یافتهبلي
14389518بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر اختلال حافظه بدنبال تشنج القا شده بوسیله PTZ در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
14489363بررسی اثر عصاره آبی - الکلی سویا بر تشنج ناشی از PTZ و آسیب اکسیداتیو در حضور و عدم حضور هورمونهای تخمدانی در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
14589212بررسی اثرات انواع عصاره آبی و الکلی کلروفومی و اسانس گل محمدی بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی(Maximal Electroshok) در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
14688792بررسی اثر محافظتی روغن دانه انار درجلوگیری از سمیت کلیوی جنتامایسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
14788790بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی بهار نارنج بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی(Maximal Electroshok) در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
14888748اثر عصاره هیدروالکلی گیاه زعفران(saffron) و کروسین، بر روی اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتهمکارپایان یافتهخير
14988596بررسی همزمان سمیت سلولی، آسیب DNA (ژنوتوکسیسیتی) و اثر آپوپتوز پلی ال لیزین (PLL) بر رده های سلولی سرطانیهمکارپایان یافتهخير
15088479بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت مغزی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی و سرمی در رتهمکارپایان یافتهبلي
15188343بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران بر فاکتور های بیوشیمایی زخم معده ناشی از ایندومتا سین در رتهمکارپایان یافتهبلي
15288251بررسی اثر سیاه دانه بر حافظه، یادگیری و استرس اکسیداتیو در مدل اختلال حافظه القا شده توسط اسکوپولامینهمکارپایان یافتهخير
15388151بررسی اثرات حفاظتی عصاره سیر در برابر تابش یونساز γهمکارپایان یافتهخير
15487647بررسی اثر کوئرستین بر اختلالات شناختی و ْآسیب اکسیداتیو در راتهای دیابتیهمکارپایان یافتهخير
15587426بررسی اثرات عصاره الکلی سیاهدانه بر مدل ایسکمی- رپرفوزیون در کلیه رتهمکارپایان یافتهبلي
15686002بررسی اثر عصاره زعفران بر روی سطح خارجی سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رتهمکارپایان یافتهخير
15784251بررسی اثر محافظتی کلاله زعفران بر کاهش آزارهای سندروم رپرفیوژن پس از بستن ( کلامپنیک ) عروق اندام تحتانیهمکارپایان یافتهخير
15882094بررسی اثر محافظتی آنتاگونیستهای کانال کلسیم در جلوگیری از سمیت کلیوی هگزا کلروبوتادی ان در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983027Safranal Attenuates Excitotoxin-Induced Oxidative OLN-93 Cells InjuryMedlineDrug research1398مسئول
2982960Nigella sativa and thymoquinone attenuate oxidative stress and cognitive impairment following cerebral hypoperfusion in ratsISIMetabolic brain disease1398مسئول
3982793Common polymorphisms in genes related to vitamin D metabolism affect the response of cognitive abilities to vitamin D supplementationISIJournal of molecular neuroscience1398پنجم به بعد
4982791The Association Between Neuropsychological Function with Serum Vitamins A, D, and E and hs-CRP ConcentrationsISIJournal of molecular neuroscience1398پنجم به بعد
5982637Therapeutic Potential of Curcumin in the Treatment of Glioblastoma MultiformeISICurrent pharmaceutical design1397پنجم به بعد
69823483‐Acetyl‐11‐keto‐β‐boswellic acid attenuated oxidative glutamate toxicity in neuron‐like cell lines by poptosis inhibitionISIJournal of cellular biochemistry دوم
7982088Trigonella foenum-graceum seed (Fenugreek) hydroalcoholic extract improved the oxidative stress status in a rat model of diabetes-induced memory impairmentMedlineHormone Molecular Biology and Clinical Investigation1398پنجم به بعد
8982060Rheum turkestanicum Induced Apoptosis Through ROS Without a Differential Effect on Human Leukemic CellsISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1398مسئول
9981673Adipose tissue‐derived mesenchymal stem cells and keratinocytes co‐culture on gelatin/chitosan/β‐glycerol phosphate nanoscaffold in skin regenerationISICELL BIOLOGY INTERNATIONAL پنجم به بعد
10981563Effects of PPAR-c agonist, pioglitazone on brain tissues oxidative damage and learning and memory impairment in juvenile hypothyroid ratsISIInternational Journal of Neuroscience1398پنجم
11981548EVEROLIMUS, A MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN INHIBITOR, AMELIORATED STREPTOZOTOCIN-INDUCED LEARNING AND MEMORY DEFICITS VIA NEUROCHEMICAL ALTERATIONS IN MALE RATSISIEXCLI journal1397مسئول
12981433Role of Ribes khorassanicum in the biosynthesis of AgNPs and their antibacterial propertiesISIIET NANOBIOTECHNOLOGY1398چهارم
13981415AURAPTENE-INDUCED CYTOTOXICITY MECHANISMS IN HUMAN MALIGNANT GLIOBLASTOMA (U87) CELLS: ROLE OF REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS)ISIEXCLI Journal1398پنجم
14981308Evaluation and comparison of cytotoxicity, genotoxicity, and apoptotic effects of poly-l-lysine/plasmid DNA micro- and nanoparticlesISIHuman & experimental toxicology1398پنجم
15981236Liposomal formulation of Galbanic acid improved therapeutic efcacy of pegylated liposomal Doxorubicin in mouse colon carcinomaISISCIENTIFIC REPORTS1398پنجم به بعد
16981131The effects of captopril on learning and memory impairment induced by scopolamine in rats: antioxidative effectsISIPhysiology and Pharmacology1398سوم
17981011Cytotoxic effects of auraptene in a human malignant glioblastoma cell linePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398پنجم به بعد
18980953Thymoquinone alleviates renal interstitial fibrosis and kidney dysfunction in rats with unilateral ureteral obstructionISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1398پنجم
19980831Depression in adolescent girls: Relationship to serum vitamins a and E, immune response to heat shock protein 27 and systemic inflammation.ISIJournal of affective disorders1398سوم
20980823Comparison of expression optimization of new derivative of staphylokinase (SAK-2RGD-TTI) with the rSAKISIBiotechnology progress1398چهارم
21980743The Effect of Diazinon on Cell Proliferation and Apoptosis in Testicular Tissue of Rats and The Protective Effect of Vitamin EPMCInternational journal of fertility & sterility1398چهارم
22980741The protective effect of vitamin E on rats’ ovarian follicles following an administration of diazinon: An experimental studyPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1397چهارم
23980348antioxidant and toxicity studies of biosynthesized cerium oxide nanoparticles in ratsISIInternational Journal of Nanomedicine1398دوم
24980058Nanoceria: Polyphenol-based green synthesis, mechanism of formation, and evaluation of their cytotoxicity on L929 and HFFF2 cellsISIJournal of Molecular Structure1398دوم
25974206Beneficial effects of Urtica dioica on scopolamineinduced memory impairment in rats: protection against acetylcholinesterase activity and neuronal oxidative damageISIDrug and chemical toxicology1397پنجم
26974190EFFECTS OF BEE VENOM ON ACTIVITY AND EXPRESSION OF 15-LIPOXYGENASE-1 IN HUMAN HT29 COLON CANCERISIActa Poloniae Pharmaceutica1397سوم
27973603Rheum turkestanicum reduces glutamate toxicity in PC12 and N2a cell linesISIFolia Neuropathologica1397دوم
28973191A genetic variant in the Cytochrome P450 Family 2 Subfamily R Member 1 determines response to vitamin D supplementationISIClinical nutrition مسئول
29973045Serum vitamin E as a significant prognostic factor in patients with dyslipidemia disordersMedlineDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews1397چهارم
30973009Biocomponents and Antioxidant Activity of Ribes khorasanicumISCInternational Journal of Basic Science in Medicine1397چهارم
31972637Short-term in vitro exposure to crocetin promotes apoptosis in human leukemic HL-60 cells via intrinsic pathwayISIACTA POLONIAE PHARMACEUTICA1397مسئول
32972598Anticonvulsant Activity of Viola tricolor against Seizures Induced by Pentylenetetrazol and Maximal Electroshock in MicePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1398مسئول
33972269Inhibitory Effects of Apium graveolens on Xanthine Oxidase Activity and Serum Uric Acid Levels in Hyperuricemic MicePMCPreventive nutrition and food science1397مسئول
34972240Induction of cytotoxicity and apoptosis in FLT3 mutant expressing cells using novel pyrimido cyanoacrylates and quinoline derivativesISIBiomedicine & pharmacotherapy1397چهارم
35972028Evaluation of anticancer effects of cerium oxide nanoparticles on mouse fibrosarcoma cell lineISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398چهارم
36971679Nigella sativa extract is a potent therapeutic agent for renal inflammation, apoptosis, and oxidative stress in a rat model of unilateral ureteral obstructionISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397چهارم
37971563High dose vitamin D supplementation can improve menstrual problems, dysmenorrhea and premenstrual syndrome in adolescentsISIGynecological endocrinology1397اول
38971268Feeding Vitamin C during Neonatal and Juvenile Growth Improves Learning and Memory of RatsMedlineJournal of dietary supplements1397پنجم به بعد
39971107A Review on Application of Novel Solid Nanostructures in Drug DeliveryISIJournal of Nano Research1397پنجم
40970744The effects of vitamin E on brain derived neurotrophic factor, tissues oxidative damage and learning and memory of juvenile hypothyroid ratsISIMetabolic brain disease1397پنجم
41970720Therapeutic Potential of Targeting PI3K/AKT Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396پنجم
42970505Cuscuta campestris induces apoptosis by increasing reactive oxygen species generation in human leukemic cellsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
43970431Angiotensin receptor blocker, losartan ameliorates neuroinflammation and behavioral consequences of lipopolysaccharide injectionISILife Sciences1397پنجم
44970193Effect of Ocimum basilicum hydro-alcoholic extract on oxidative damage of brain tissue following seizures induced by pentylenetetrazole in miceISIPhysiology and Pharmacology1396پنجم به بعد
45970118New approach for the treatment of neuropathic pain: Fibroblast growth factor 1 gene-transfected adipose-derived mesenchymal stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PAIN1396مسئول
46970027Menstrual disorders and premenstrual symptoms in adolescents: prevalence and relationship to serum calcium and vitamin D concentrations.ISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1397مسئول
47964183Boswellia serrata has promising impact on glutamate and Quinolinic acid-induced toxicity on oligodendroglia cells: In vitro studyISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1396مسئول
48963969.Exposure to mobile phone (900-1800 MHz) during pregnancy: tissue oxidative stress after childbirthISI...The journal of maternal-fetal & neonatal medicine1397دوم
49963835The Effects of Aqueous Extract of Apium Graveolens on Brain Tissues Oxidative Damage in Pentylenetetrazole-induced Seizures Model in RatISICurrent Nutrition & Food Science1396چهارم
50963805Biosynthesis, characterization, and antibacterial activity of silver nanoparticles using Rheum turkestanicum shoots extractISIResearch on Chemical Intermediates1396سوم
51963658Anti-tumor effects of crocetin and related molecular targets.ISIJournal of cellular physiology1396دوم
52963519Kaempferol increases apoptosis in human acute promyelocytic leukemia cells and inhibits multidrug resistance genesISIJournal of Cellular Biochemistry1396سوم
53963493Role of Pullulan in preparation of ceria nanoparticles and investig ation of their biological activitiesISIJournal of Molecular Structure1397دوم
54963449Benefcial Effects of Selective Orexin‑A Receptor Antagonist in 4‑aminopyridine‑induced Seizures in Male RatsPMCAdvanced biomedical research1395دوم
55963430Effects of standardized extract of Ferula gummosa root on glutamate-induced neurotoxicityISIFolia Neuropathologica1396اول
56963392Effect of berberine on the viability of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells in nutrients deficient condition.ISINATURAL PRODUCT RESEARCH1396سوم
57963324The Effects of Hydroalcoholic Extract of Pinus eldarica on Hippocampal Tissue Oxidative Damage in Pentylenetetrazole-Induced Seizures in RatISICURRENT NUTRITION & FOOD SCIENCE1395پنجم به بعد
58963304EFFECTS OF TWO NEW SYNTHESIZED HETEROCYCLIC COMPOUNDS ON PROLIFERATION AND TUBE FORMATION OF ENDOTHELIAL CELLS AND ON ANGIOGENESIS IN CHICKEN CHORIOALLANTOIC MEMBRANEISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1396سوم
59963143Ferula gummosa gum induces apoptosis via ROS mechanism in human leukemic cellsISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY1396دوم
60963033Genetic and epigenetic factors influencing vitamin D statusISIJournal of cellular physiology1397اول
61962166Neuroprotective effect of safranal, an active ingredient of Crocus sativus , in a rat model of transient cerebral ischemia.ISIFOLIA NEUROPATHOLOGICA1396اول
62962036Fibroblast Growth Factor Type 1 (FGF1)-Overexpressed Adipose-Derived Mesenchaymal Stem Cells (AD-MSCFGF1) Induce Neuroprotection and Functional Recovery in a Rat Stroke ModelISIStem Cell Reviews and Reports1396پنجم به بعد
63961889Berberine protects against glutamate-induced oxidative stress and apoptosis in PC12 and N2a cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396اول
64961578Platelet rich plasma: Effective treatment for repairing of spinal cord injury in ratISIActa orthopaedica et traumatologica turcica1396مسئول
65961396Terminalia chebula attenuates quinolinate-induced oxidative PC12 and OLN-93 cell deathISIMULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS1396اول و مسئول
66961158Neurosychological function in relation to dysmenorrhea in adolescentsISIEUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY1396اول
67961101Therapeutic Potential of Targeting Wnt/β-Catenin Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIjournal of cellular biochemistry1396پنجم به بعد
68960858Berberine attenuates convulsing behavior and extracellular glutamate and aspartate changes in 4-aminopyridine treated ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396اول
69960846Neuroprotective effect of Boswellia serrata and its active constituent acetyl 11-keto beta boswellic acid against oxygen-glucose-serum deprivation-induced cell injuryISIActa Poloniae Pharmaceutica1396اول
70960784Effects of Curcumin on Serum Vitamin E Concentrations in Individuals with Metabolic SyndromeISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396دوم
71960731Determine exogenous human DDAH2 gene function in rabbit bone marrow-derived endothelial progenitor cells in vitroISICELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION1395سوم
72960728Fibroblast Growth Factor 1-Transfected Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Promote Angiogenic ProliferationISIDNA and Cell Biology1396مسئول
73960681Thymoquinone ameliorates renal damage in unilateral ureteral obstruction in ratsISIPHARMACOLOGICAL REPORTS1396پنجم
74960649Bee venom induces apoptosis and suppresses matrix metaloprotease-2 expression in human glioblastoma cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy1396پنجم به بعد
75960590High-level expression of a biologically active staphylokinase in Pichia pastorisISIPREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY1396سوم
76960411The effects of vitamin C on hypothyroidism-associated learning and memory impairment in juvenile ratsISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396پنجم
77960280The effects of thymoquinone on hippocampal cytokine level, brain oxidative stress status and memory deficits induced by lipopolysaccharide in ratsISICytokine1396پنجم
78953770Effects of pomegranate seed oil on oxidative stress markers, serum biochemical parameters and pathological findings in kidney and heart of streptozotocin-induced diabetic ratsISIRENAL FAILURE1395دوم
79953372Effects of a standardized extract of Rheum turkestanicum Janischew root on diabetic changes in the kidney, liver and heart of streptozotocin-induced diabetic ratsISIBiomedicine & Pharmacotherapy1395چهارم
80953151The Protective Effect of Vitamin E on Serum and Erythrocytes Cholinesterase Levels in Poisoning of Diazinon, in adult female ratsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394چهارم
81953150Apoptotic effects of organophosphorus insecticide diazinon on rat ovary and protective effect of vitamin EChemical Abstractiranian journal of toxicology1395چهارم
82953006The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.ISILIFE SCIENCES1395پنجم به بعد
83952891Cytotoxic effects of Urtica dioica radix on human colon (HT29) and gastric (MKN45) cancer cells mediated through oxidative and apoptotic mechanismsISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY1395مسئول
84952440The Role of Histone Deacetylase (HDAC) as a Biomarker in CancerChemical AbstractJournal of Molecular Biomarkers & Diagnosis1394مسئول
85952271Protective effects of peel and seed extracts of Citrus aurantium on glutamate-induced cytotoxicity in PC12 cell lineISIFOLIA NEUROPATHOLOGICA1395دوم
86952095The effects of different fractions of Coriandrum sativum on pentylenetetrazole-induced seizures and brain tissues oxidative damage in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395پنجم به بعد
87951769Boswellia serrata Protects Against Glutamate-Induced Oxidative Stress and Apoptosis in PC12 and N2a CellsISIDNA AND CELL BIOLOGY1395مسئول
88951768Aqueous and Ethanolic Extracts of Boswellia serrata Protect Against Focal Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury in RatsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
89951067The effects of Nigella sativa on neural damage after pentylenetetrazoleinduced seizures in ratsPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1395پنجم به بعد
90950603Toxicity evaluation of hydroalcoholic extract of Ferula gummosa rootISIREGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1395مسئول
91950260Development of a novel in vitro assay for the evaluation of integron DNA integrase activityISIBiotechnology & Biotechnological Equipment1395مسئول
92950087Hybrid chitosan–ß-glycerol phosphate–gelatin nano-/micro fibrous scaffolds with suitable mechanical and biological properties for tissue engineeringISIBiopolymers1394پنجم به بعد
93950039Protective Effect of Diospyros kaki against Glucose-Oxygen-Serum Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryPMCAdvances in Pharmacological Sciences1395مسئول
94950027A Review on Potential Mechanisms of Terminalia chebula in Alzheimer’s DiseasePMCAdv Pharmacol Sci1395دوم
95943064Erythropoietin in the treatment of carbon monoxide neurotoxicity in ratISIFood and Chemical Toxicology1394پنجم
96942703Oxidative stress-mediated cytotoxicity of zirconia nanoparticles on PC12 and N2a cellsISIJOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH1394دوم
97942512Neuronal nitric oxide synthase has a role in the detrimental effects of lipopolysaccharide on spatial memory and synaptic plasticity in ratsISIPharmacological Reports1394چهارم
98942224Immunomodulatory and cytotoxic effects of Nigella sativa and thymoquinone on rat splenocytesISIFood and Chemical Toxicology1394سوم
99940645The effects of L‑arginine on spatial memory and synaptic plasticity impairments induced by lipopolysaccharidePMCAdvanced Biomedical Research1393چهارم
100940639Protection against brain tissues oxidative damage as a possible mechanism for the beneficial effects of Rosa damascene hydroalcoholic extract on scopolamine induced memory impairment in ratsISINutritional Neuroscience1394پنجم
101940446Lipopolysaccharide-induced memory impairment in rats is preventable using 7-nitroindazoleISIArquivos de neuro-psiquiatria1394چهارم
102940070Effect of mesoporous silica nanoparticles on cell viability and markers of oxidative stress.ISIToxicology mechanisms and methods1394اول
103935446Effects of melatonin and theanine administration on pentylenetetrazole-induced seizures and brain tissue oxidative damage in ovariectomized ratsISITurkish Journal of Medical Sciences1394چهارم
104935239Effects of the hydro-alcoholic extract of Nigella sativa on scopolamine-induced spatial memory impairment in rats and its possible mechanism.ISICHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE1394پنجم
105935221Effects of hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum on oxidative damage in pentylenetetrazole-induced seizures in ratsPMCIranian journal of neurology1394پنجم
106934831Assessment of erythrocyte and serum cholinesterase activity in male rats treated with diazinon, and protective role of vitamin Eindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1393چهارم
107934830The Effect of Diazinon on Cholinesterase Activity in Plasma and Erythrocytes of Male and Female Rats and the Protective Role of Vitamin EChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1393چهارم
108934805Diazinon-Induced Ovarian Toxicity and Protection by Vitamins Eindex copernicusIranian Journal of Toxicology1393چهارم
109934804Gender-Related Differences in Sensitivity to Diazinon in Gonads of Adult Rats and the Protective Effect of Vitamin Eindex copernicusInternational Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences1393چهارم
110934802Single dose effect of diazinon on biochemical parameters in testis tissue of adult rats and the protective effect of vitamin EPMCIranian journal of reproductive medicine1393چهارم
111934633Mechanism of protective effect of lettuce against glucose/serum Deprivation-Induced neurotoxicityISINutritional Neuroscience1394دوم
112934467Effect of Nigella sativa on ischemia-reperfusion induced rat kidney damageISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393دوم
113934411Beneficial Effects of Teucrium polium and Metformin on Diabetes-Induced Memory Impairments and Brain Tissue Oxidative Damage in RatsPMCInternational Journal of Alzheimer’s Disease1393پنجم
114934340The Effects of Nigella Sativa Hydro-alcoholic Extract on Memory and Brain Tissues Oxidative Damage after Repeated Seizures in RatsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394پنجم
115934179Cigarette smoking behavior and the related factors among the students of mashhad university of medical sciences in IranISIIranian Red Crescent Medical Journal1393مسئول
116934177Valproic acid-mediated inhibition of trimethyltin-induced deficits in memory and learning in the rat does not directly depend on its anti-oxidant propertiesISIIrish Journal of Medical Science1393پنجم
117932753Protective effect of Nigella sativa and thymoquinone on serum/glucose deprivation-induced DNA damage in PC12 cells.PMCAvicenna Journal of Phytomedicine1391مسئول
118932645The effects of hydroalcoholic extract of coriandrum sativum on brain tissues oxidative damage in pentylenetetrazole-induced seizures modelPMCIranian Journal of Neurology1392چهارم
119932574Potentiating effects of Lactuca serriola on pentobarbital-induced sleepindex copernicusRESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES1393سوم
120932378Effect of Zirconium Dioxide Nanoparticles on Glutathione Peroxidase Enzyme in PC12 and N2a Cell LinesISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393دوم
121932364Viola tricolor induces apoptosis in cancer cells and exhibits antiangiogenic activity in chicken chorioallantoic membraneISIBioMed Research International1393اول
122932125The role of local renin-angiotensin system on high glucose-induced cell toxicity, apoptosis and reactive oxygen species production in PC12 cellsISIijbms1393پنجم به بعد
123930747WATER-SOLUBLE COMPOUNDS OF LETTUCE INHIBIT DNA DAMAGE AND LIPID PEROXIDATION INDUCED BY GLUCOSE/SERUM DEPRIVATION IN N2A CELLSISIActa poloniae pharmaceutica1393مسئول
124930545The Effects of Soy Extract on Spatial Learning and Memory Damage Induced by Global Ischemia in Ovariectomised RatsPMCMalaysian Journal of Medical Sciences1393سوم
125930454Evaluation of genotoxicity and cytotoxicity induced by different molecular weights of polyethylenimine/DNA nanoparticlesISITurkish Journal of Biology1393دوم
12692785Contribution of estradiol in sex-dependent differences of pentylenetetrazole-induced seizures in ratsISIActa Physiologica Hungarica1392دوم
12792784Effects of different extracts of Eugenia caryophyllata on pentylenetetrazole-induced seizures in micePMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1391پنجم به بعد
12892653Neuroprotective effect of Lactuca sativa on glucose/serum deprivation-induced cell deathISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391اول
12992651Protective effect of safranal, a constituent of Crocus sativus, on quinolinic acid-induced oxidative damage in rat hippocampusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392اول
130925159Cytotoxic and apoptogenic properties of Nigella sativa and thymoquinone, its constituent, in human renal cell carcinoma are comparable with cisplatinISIFood and Agricultural Immunology1394چهارم
131924851Genotoxicity and cytotoxicity of mineral trioxide aggregate and calcium enriched mixture cements on L929 mouse fibroblast cellsISIDental Materials Journal1392سوم
132924343Evaluation of in vitro toxicity of peptide 3 (N-acetyl-Leu-Gly-Leu-COOH)-substituted-β- 4 cyclodextrin derivative, a novel drug carrier, in 5 PC-12 cellsISIdaru1392اول
133924138Glucosamine alleviates scopolamine induced spatial learning and memory deficits in ratsPMCPathophysiology1392دوم
134923279Effects of rutin on oxidative stress in mice with kainic acid-induced seizurePMCJournal of Integrative Medicine1392چهارم
135923258Acetylcholinesterase Inhibitors Promote Angiogenesis in Chick Chorioallantoic Membrane and Inhibit Apoptosis of Endothelial CellsPMCInternational Journal of Alzheimer's Disease1392مسئول
136922752Effects of combinations of curcumin, linalool, rutin, safranal, and thymoquinone on glucose/serum deprivation-induced cell deathChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392سوم
137922401Protective effect of rutin on hexachlorobutadiene-induced nephrotoxicityISIRenal Failure1392اول و مسئول
138922381Protective Effect of Punica granatum L. against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1392مسئول
139921760Potentiating effects of Lactuca sativa on pentobarbital-induced sleepISIIranian Journal of Pharmaceutical Research (2013), 12 (2): 401-406 Received: December 2011 Accepted: September 20121392سوم
14091773Estrogen-dependent effect of soy extract on pentylenetetrazole-induced seizures in ratsPMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1391چهارم
14191482Effect of pomegranate seed oil against gentamicin -induced nephrotoxicity in ratISIJournal of food science and technology1393سوم
14291379بررسی اثرات پیشگیری کننده عصاره آبی-الکلی بومادران بر زخم معده ناشی از ایندومتاسین و فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با آن در رتChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه1391پنجم به بعد
14390619Effects of Coriandrum sativum extracts on glucose/serum deprivation-induced neuronal cell deathindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
14490591The Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Citrus Flower on Pentylenetetrazole and Maximal Electroshock-Induced Seizures in MicescopusWorld Applied Sciences Journal1390پنجم
14590489Effects of different extracts of Rosa damascena on pentylenetetrazol-induced seizures in micePMCJournal of Chinese integrative medicine1390سوم
14690465Sleep-prolonging effect of Coriandrum sativum hydro-alcoholic extract in miceISINatural product research1390
14790358Effect of berberine on pentylenetetrazol-induced seizures in ratsSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
14890166Inhibitory effect of Zataria multiflora Boiss and carvacrol on histamine (H(1) ) receptors of guinea-pig tracheal chainsISIFundamental & clinical pharmacology1391چهارم
14990112Effects of Saffron (Crocus sativus L.) and its Active Constituent, Crocin, on Recognition and Spatial Memory after Chronic Cerebral Hypoperfusion in Rats RatsISIPhytotherapy research1390دوم
15089197Protective Effect of Nigella sativa Extract and Thymoquinone on Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells DeathISIcell mol neurobiol1389مسئول
15189171Protective effect of pomegranate seed oil on hexachlorobutadiene-induced nephrotoxicity in rat kidneysISIRen Fail1389دوم
15288133Neuroprotective effect of Nigella sativa hydro alcoholic extract on serum/glucose deprivation induced PC12 cells deathscopusPhysiology and Pharmacology- مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی 1388دوم
15388095The effect of L-arginine and L-NAME on pentylenetetrazole induced seizures in ovariectomized rats, an in vivo studyISIseizure1388دوم
15488059Review of the Pharmacological and Toxicological Effects of Salvia leriifoliaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1388دوم
15587294Protective Effect of Crocus sativus Stigma Extract and Crocin (trans-crocin 4) on Methyl Methanesulfonate-Induced DNA Damage in Mice Organs ISIDNA and Cell Biology 1387سوم
15687147Antiabsence effects of Safranal in acute experimental seizure models:EEG and autoradiographyISIjournal of pharmacy and pharmaceutical sciences1387اول
15787071Effect of safranal on Extracellular hippocampal levels of glutamate and Aspartate during Kainic Acid Treatment in Anesthetized RatsISIPlanta Medica1387دوم
15887040protective effect of safranal against gentamicin induced nephrotoxicity in ratPMCIran J Med Sci1388دوم
15986544Protective effect of safranal on pentylenetetrazol-induced seizures in the rat: Involvement of GABAergic and opioids systemsISIPHYTOMEDICINE1386دوم
16086518Effect of thymoquinone and Nigella sativa seeds oil on lipid peroxidation level during global cerebral ischemia-reperfusion injury in rat hippocampus.ISIPhytomedicine1386چهارم
16186517Effect of safranal, a constituent of Crocus sativus (saffron), on methyl methanesulfonate (MMS)-induced DNA damage in mouse organs: an alkaline single-cell gel electrophoresis (comet) assay.ISIDNA Cell Biol1386دوم
16286428Effect of Salvia leriifolia Benth. root extracts on ischemia-reperfusion in rat skeletal muscle.ISIBMC Complement Altern Med1386چهارم
16386105Protective effect of safranal agasinst Hexachlorobutadiene-Induced Nephrotoxicity in RatscopusIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES (IJMS)1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982760جدا سازی ُتعیین هویت و تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی موش صحراییThe 2nd Annual Congress Stem Cells Research and Application(22-23 May 2014, Mashhad-Iranمشهدپوستر1393خير
2982582Protective effects of alcoholic extract of Terminalia chebula on quinolinate-induced oxidative OLN-93 cell deathشانزدهمین کنگره بین المللی مالتیپل اسکلروزیسمشهدپوستر1398خير
3982302بررسی میزان ایجاد سمیت و آپوپتوزیس در سلول های بیان کننده گیرنده FLT3 موتانت بوسیله مشتقات هتروسیکلیک های کینولیبیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی فارماکولوژیتهرانپوستر1398خير
4981218ریواس ترکمنی سمیت ناشی از گلوتامات را در سلولهای PC12 , N2a را کاهش می دهدسومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصابمشهدپوستر1398خير
5981062Effects of Berberine on Glutamate-Induced Toxicity in PC12 and N2a Cellsسومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1398خير
6980740تاثیر تک دوز دیازینون بر پارامترهای بیوشیمیایی در بافت بیضه رت بالغ و اثر محافظتی ویتامین Eدومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1395خير
7980739تاثیر دیازینون و نقش محافظتی ویتامین E بر فعالیت کولین استراز پلاسما و اریتروسیت در رت های نر و مادهدومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1395خير
8980081Neuroprotective Effect of Safranal, an Active Ingredient of Crocus Sativus, in a Rat Model of Transient Cerebral Ischemiaدومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1397خير
9973450Effects of fibroblast growth factor type 1 expressing adipose-derived mesenchymal stem cells (AD-MSCFGF-1) on chronic neuropathic pain in ratsهفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1397خير
10973358بررسی توزیع بافتی سلول بنیادی در مدل درد نوروپاتی رتThe 21th Annual & 6th International Nuclear Medicine & Molecular Imaging Congressمشهدپوستر1396خير
11971090Plant mediated synthesis of silver nanoparticles and investigation of its antimicrobial effects against foodborne pathogens2017(Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies' (NLRCSمشهدپوستر1396خير
12970748The Effect of Nigella sativa Extract on Renal Oxidative Damage in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionهفتمین کنگره ملی گیاهان داروییشیرازپوستر1397خير
13964310Thymoquinone Suppresses the Renal Renin-Angiotensin System in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstruction2nd International and 23rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacologyچابهارسخنرانی1396خير
14964130Modulation of Apoptosis and Inflammation by Thymoquinone and Angiotensin II inhibition in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
15963875Body Mass Index is an Independent Risk Factor for Cognitive Abilities in Healthy AdolescentsThe first International Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
16961965Nigella sativa Extract Improves Unilateral Ureteral Obstruction-Induced Kidney Dysfunction through Angiotensin II Inhibition in the Ratتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
17961964Nigella sativa Extract Ameliorates Kidney Function via Renin-Angiotensin System Blockade in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدسخنرانی1396خير
18961631The Benefcial Effect of Aminoguanidine on Lipopolysaccharide -Induced Memory Impairment and Neuro-Inflammation in RatsNeuroinflammation congress and student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396خير
19953558Boswellia serrata Has Promising Impact on Glutamate and Quinolinic Acid-Induced toxicity on Oligodendroglia Cells: In-Vitro Studyپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
20952145Effect of persimmon (Diospyros kaki) extract on ischemic-induced apoptotic changes in PC12 cellsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394خير
21952140Diospyros kaki has promising effects on ischemic insult: evidence of in-vitro studyچهاردهمین همایش علوم دارویی ایرانتهرانپوستر1394خير
22950285بررسی و مقایسه اثر کورکومین بر سطح سرمی ویتامین E در افراد مبتلا به سندرم متابولیکدومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در درمان بیماری هاتهرانپوستر1394خير
23950102protective effect of Diospyrus kaki(persimmon) on serum/glucose deprivation imduced pc12 cell deathبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
24950019Effects of adipose derived mesenchymal stem cells(AD-MSC) on allodynia and hyperalgesia in rats with chronic constriction injury induced neuropathic painکنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1394خير
25950017Alcoholic and aqueous extracts of Boswellia serrata protect against focal cerebral ischemia and reperfusion injury in ratsاولین کنگره بین الملی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
26942515L-arginine prevented spatial learning and memory impairment induced by lipopolysaccharideچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1394خير
27941804آمینوگوانیدین اثرات مضر لیپوپلی ساکارید را بر یادگیری ، حافظه و تقویت طولانی مدت درموش صحرایی بهبود می دهدبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
28941590اثرات حاد عصاره سیاهدانه بر عملکرد و بافت شناسی کلیه در مدل ایسکمی-رپرفیوژن در رتبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير
29941589اثر عصار ه هیدروالکلی سیاه دانه بر آسیب ژنومیک و اکسیداتیو بدنبال ایسکمی-رپرفیوژن در رتبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير
30941582اثر حاد عصاره آبی-الکلی سیاه دانه بر پارامترهای سرمی در مدل ایسکمی-رپرفیوژن در موش صحراییدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدسخنرانی1390خير
31941579اثر حاد عصاره آبی-الکلی سیاه دانه بر آزمایشات کلیرانس در مدل ایسکمی-رپرفیوژن در موش صحراییدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
32941375اثرات عصاره های مختلف گیاه گل محمدی )Rosa Damascena) روی تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریشانزدهمین کنگره سالیانه ملی و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویانعلوم پزشکی مشهدزنجانسخنرانی1394خير
33934938stem cell thrapy in atherosclerosisInternational Congress on Stem Cells and Regenerative Medicineمشهدسخنرانی1394خير
34933762Neuroprotective effect of Boswellia serrata and its active constituent acetyl 11-keto beta boswellic acid14th International Forum on Mood and Anxiety DisordersViennaپوستر1393خير
35933761Management of mood and anxiety with medicinal plants14th International Forum on Mood and Anxiety DisordersViennaپوستر1393خير
3692698اثر خوآب آوری عصاره گشنیز در موش سوریThe 11th International Congress of Iranian Socity of Toxicologyمشهدپوستر1390خير
37925156acute effects of nigella sativa ethanolic aqueous extract on serum parameters in renal ischemic-reperfusion model in the ratدوازدهمین کنگره بیوشیمی ایران و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدسخنرانی1390خير
38925153Acute action of Nigella sativa ethanolic-aqueous extract on clearance tests in renal ischemic–reperfusion model in the ratدوازدهمین کنگره بیوشیمی ایران و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
39925137اثرات حاد عصاره سیاهدانه بر عمکرد و بافت شناسی کلیه در مدل ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی در رتبیستمین کمگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير
40925136اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آسیب ژنومیک و اکسیداتیو بدنبال ایسکمی- رپرفیوژن در رتبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير
41924801Protective Effect of Nigella Sativa and Thymoquinon on Serum/Glucose Deprivation-Induced DNA Damage in PC12 CellsThe 1st International Student Congress on cell and molecular medicineشیرازپوستر1389خير
42923568Effect of berberine on glutamate-induced cytotoxicity in PC12 and N2A cellsبیست و یکمین کنگره فیزیولولوژی و فارماکولوژیتبریزپوستر1392بله
43923565بررسی اثر محافظتی سافرانال بر آسیب مغزی ناشی از انسداد شریان میانی مغز در رتبیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیتبریزپوستر1392بله
44923526Effect of Nigella sativa and its constituent, thymoquinone, on learning and memory impairments following long-term cerebral hypoperfusion in rats.The First Interdisciplinary Congress of Psychiatry and Related SciencesAthensپوستر1391بله
45923159مکانیسم اثر محافظتی فراکسیون اتیل استاتی کاهو در برابر آسیب نورونی ناشی از محرومیت گلوکز/سرمبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
165رآورده‌های گیاهی: داروشناسی بالینی و سم‌شناسی1390ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19790کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29188کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه