حسن  منصوری طرقبه
خلاصه عملکرد حسن  منصوری طرقبه
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسن منصوری طرقبه

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسن منصوری طرقبه رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : هماتولوژی و انکولوژی دانشکده/محل خدمت : بیمارستان قائم(عج)
پست الکترونیک : MansouriTorghabeH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
خون شناسی و بانک خونکارشناس ارشد 1382دانشگاه تربیت مدرس
ایمن شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)1397علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970173بررسی شیوع و تنوع بیماری های خون ریزی دهنده در کابل (افغانستان) و بررسی علل فوت بیماران خون ریزی دهندهمجریدر دست اجراخير
2951533بررسی مروری مقالات تجویز داروهای سرکوبگر ایمنی در بیماران هموفیل آ و ب دارای مهار کننده تحت درمان با پروتوکل هایی ITI با هدف بررسی پیش بینی تراکم استخوانمجریپایان یافتهخير
3950161بررسی مقایسه ای گزارشات آنتی بادی ضد فاکتور نه و هشت انعقادی در افراد هموفیل آ و ب: بررسی مروری نقلیمجریپایان یافتهخير
4931396تهیه واستاندارد نمودن عصارهء چهار آلرژن شایع منطقه (گردهء درخت چنار، علف شور، زعفران و تاج خروس) جهت انجام تست پریک در بیماران مشکوک به آلرژیمجریپایان یافتهبلي
5922108بررسی شیوع شوک انافیلاکسی و سایر علل مرگ و میر در افراد هموفیل آ و ب خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
6910923بررسی مقایسه ای و تعیین ژنوتیپ پارو ویروس 4 در افراد مبتلا به بیماری هموفیلی آ شدید و اهداکنندگان خون سالممجریپایان یافتهخير
786679بررسی فراوانی بیماریهای خون ریزی دهنده ارثی ناشی از کمبود فاکتورهای انعقادی در افراد ثبت شده و خانواده آنها در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهخير
886029بررسی اثر داروی 1-دی آمینو-8- آرژنین وازوپرسین در افزایش سطح انعقادی بیماران مبتلا به کمبود فاکتورهای پنج و هشت انعقادیمجریپایان یافتهخير
983186بررسی وضعیت شاخص های دانسیتو متری و بیوشیمیایی در افراد هموفیل AوBمجریپایان یافتهخير
10940043تهیه و استاندارد نمودن عصاره چهار آلرژن شایع منطقه(پولن درخت کاج، پولن چمن،آلترناریا، و آسپرژیلوس ) جهت انجام تست پریک در بیماران مشکوک به آلرژیهمکاردر دست اجرابلي
11900693بررسی رابطه بین سطح 25 هیدروکسی ویتامین D با سطوح سرمی PAI1 در بیماران دیابتی تیپ IIهمکارپایان یافتهبلي
12900386بررسی سطح آدیپونکتین در سرم و مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با بیماران استئوآرتریتهمکارپایان یافتهبلي
1389270بررسی سطح سرمی TNFalpha و IL6 و HGF در انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط آن با مرگ و میر و عوارض داخل بیمارستانی و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
1488215مطالعه سنجش مهارکننده ها در بیماران دارای مهارکننده فاکتور هشت با تیتر پایین در بیماران هموفیل آ شدیدهمکارپایان یافتهخير
1586532بررسی فراوانی هپاتیت Gدر ساکنین و اهداکنندگان خون در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
1686410بررسی فراوانی هپاتیت G در بیماران همودیالیزی و هموفیلی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981053The Most Common Allergenic Tree Pollen Grains in the Middle East: A Narrative ReviewPMCIranian Journal of Medical Sciences1397اول
2972892Determination of Optimum Excipients for Platanus orientalis Pollen Extract by Accelerating Chemical Stability Test and Their Synergistic EffectPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397اول
3970503Causes of Death Among 379 Patients With Hemophilia: A Developing Country's Report.ISIClinical and applied thrombosis/hemostasis1397اول و مسئول
4963290Bone Density Status in Bleeding Disorders: Where Are We and What Needs to Be Done?PMCJournal of bone metabolism1396اول و مسئول
5961221Common solvents for making extraction of allergenic proteins from plants’ pollens for prick tests and related factors: a technical reviewPMCElectronic Physician1396اول
6950985A close insight to factor VIII inhibitor in the congenital hemophilia AISIEXPERT REVIEW OF HEMATOLOGY1395مسئول
7950857Normal range of bleeding time in west of IranPMCARYA Atherosclerosis1395اول و مسئول
8943231New Horizons in treatment patients with hemophilia and inhibitorعلمی پژوهشی ایندکس نشدهjournal of blood disorders1394مسئول
9942485Desmopressin Acetate as a haemostatic elevator in individuals with combined deficiency of factor V and VIII: a clinical trialISIJ Thromb Haemost.1394اول و مسئول
10934958Clinical and laboratory approaches to hemophilia APMCIranian Journal of Medical Sciences1394اول و مسئول
11934798Frequency of Factor VIII Inhibitors in a Developing Country; Iran Experiencesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Blood disorders1394اول و مسئول
12932746Coincidence of Glanzmann's thrombasthenia with hereditary haemorrhagic telengiectasia in a man with gastro-intestinal bleedingISIBlood Coagulation and Fibrinolysis1393سوم
13931919Making Diagnosis in a Bleeder Case with Impaired Coagulation Study: a Case Reportعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Blood Disorders1393اول و مسئول
14931485The Current Role of Bone Marrow Transplantation in the Treatment of Hemophilia Aسایر سایت‏های تخصصیJournal of Hematology and Thromboembolic Diseases1393اول و مسئول
15924480Acquired von Willebrand Syndrome in a Male with Systemic Lupus Erythematosus Presented with Mucocutaneous Bleeding and Treated with rFVIIascopusInternational Journal of Clinical Medicine1392مسئول
16924450Frequency of combined factor V and factor VIII deficiency in southern IranISIBlood Coagulation & Fibrinolysis1392
17923537Correlation between Serum 25 hydroxy vitamin D level and plasminogen activator inhibitor 1 in type 2 diabetic patients.PMCendocrine, matabolic and immune disorders-drug targets1392اول
18922355The Association between Neutrophilic Hypersegmentation and Iron Deficiency with Regard to Folate Status in 16 - 30 Year-Old WomenISIClinical laboratory1392پنجم
1991705Circumcision in males with bleeding disordersPMCMediterranian Journal of Hematology and infectious Diseases1391اول و مسئول
2091526An investigation of the spectrum of common and rare inherited coagulation disorders in North-Eastern IranISIBlood Transfusion1392اول
2191258Commentary on generation of platelet-derived microparticles during storage in two different storage media(Emro (IMEMRفصلنامه پژوهشی خون1391اول
2290714Inherited factor V deficient neonate with galactosaemiaISIClinical biochemistry1390مسئول
2390362Acquired haemophilia A in a woman with autoimmune hepatitis and systemic lupus erythematosus: review of literatureISIBlood coagulation & fibrinolysis1390پنجم
2489438Spectrum of inherited bleeding disorders in southern Iran, before and after the establishment of comprehensive coagulation laboratory.ISIBlood Coagulation & Fibrinolysis1389مسئول
2589382Acquired Hemophilia A: Clinical Features, Surgery and Treatment of 34 Cases, and Experience of Using Recombinant Factor VIIaISIClinical and Applied Thrombosis-Hemostasis 1389مسئول
2689169Bleeding disorders and reduced bone densityISIRheumatoogyl international1389مسئول
2789094Oral intake of purple passion fruit peel extract reduces pain and stiffness and improves physical function in adult patients with knee osteoarthritisISINutr Res1389پنجم به بعد
2888309Idiopathic Factor VIII Inhibitor Autoantibody in a Man Presented After AccidentISIClinical and Applied Thrombosis/Hemostasis1388اول و مسئول
2988118Haemorrhagic manifestations of factor V deficiency in north-eastern IranISIHaemophilia1388مسئول
3088044Reduced bone density in individuals with severe hemophilia B ISIInternational journal of rheumatic disease1388اول و مسئول
3188018Successful Use of Factor VIII Concentrate and Fresh Frozen Plasma for Four Dental Extractions in an Individual with Combined Factor V and VIII DeficiencyISITRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY 1388مسئول
3287667Clinical pictures and prevalence of factor VII deficiency in Northeastern of IranISIHaemophilia1387اول و مسئول
3387352Transfusion-Transmitted Viruses in Individuals with β Thalassemia Major at Northeastern Iran, a Retrospective Sero-Epidemiological SurveySID/Iranmedex/MagiraniRANIAN JOURNAL OF BLOOD AND CANCER1387مسئول
3487259Detection of hepatitis G virus envelope protein E2 antibody in blood donors ISIInternational Journal of Infectious Diseases 1387مسئول
3587133Serological Markers of Blood Borne Viruses among persons with combined Factor V and VII deficincy ISIHepatitis Monthly 1387اول و مسئول
3687005 Are individuals with severe haemophilia A prone to reduced bone density? ISIRHEUMATOLOGY INTERNATIONAL1387مسئول
3786615Reduced bone density in individuals with combined factor V and VII deficiencyscopusاHemophilia1386اول
3886545Pycnogenol supplementation reduces pain and stiffness and improves physical function in adults with knee osteoarthritisISINUTRITION RESEARCH1386پنجم
3986098Combined Factor V and VII DeficiencyscopusIran J Med Sci1386اول و مسئول
4085173 Pattern of factor VIII inhibitors in patients with hemophilia A in the north east of IranISIHematology1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952783Effects of persistent allergic rhinitis on spirometric parameters3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
2952263آیا مهارکننده های فاکتور نه انعقادی در هموفیلی ب در مقایسه با مهار کننده های فاکتور هشت در هموفیلی آ مورد غفلت قرار گرفته اند؟ تجربه یک کشور در حال توسعهEuropean congress of Thrombosis and Hemostasis 2016شهر لالهپوستر1395بله
3950411گسترش و تنوع گرده های آلرژی زای درختان در ایران: یک بررسی مروریسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی و اولین سمپوزیوم آلرژی غذایی و داروییمشهدپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11868فصل کمبود چند فاکتور انعقادی در کتاب: بیماری های خون ریزی دهنده ارثی تشخیص و درمان1397تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1345تست غربالگر حهت شناسایی مهارکننده ضد فاکتور فون ویلبراند در افراد مبتلا به بیماری فون ویلبراند1395/11/1191196nf>, حسن منصوری طرقبه
2344تست غربالگر جهت شناسایی مهار کننده ی فاکتور نه انعقادی در افراد مبتلا به هموفیلی ب1395/11/0991147nf>, حسن منصوری طرقبه
3217تست غربالگر شناسایی مهار کننده فاکتور هشت انعقادی در افراد مبتلا به هموفیلی آ1395/02/1288581nf>, حسن منصوری طرقبه
4140تست غربالگر مهار کننده فاکتور هشت انعقادی بر پایه ادغام الیزا و آگلوتیناسیون گلبول قرمز nf>, حسن منصوری طرقبه
5139تست غربالگر مهار کننده فاکتور نه انعقادی بر پایه ادغام الیزا و آگلوتیناسیون گلبول قرمز1395/02/1388581nf>, حسن منصوری طرقبه

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1174کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه
2103کسب رتبه در جشنواره رازی

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه