محبوب  خورسند
خلاصه عملکرد محبوب  خورسند
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محبوب خورسند

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محبوب خورسند رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : همتراز هیات علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش بهداشت دانشکده/محل خدمت : معاونت آموزشی
پست الکترونیک : khorsandm1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پرستاریکارشناسی1374دانشگاه ایران
آموزش بهداشتکارشناس ارشد 1380دانشگاه تبریز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971186بررسی تطابق و علل و عوامل عدم تطابق عناوین آموزشی دارای امتیاز آموزش مداوم ارائه شده در تقویم آموزشی گروه‌های آموزشی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با برنامه‌های آموزشی اجرا شده در سال 1397مجریپایان یافتهخير
2970143بررسی تطابق برنامه‌های آموزشی گروه‌های آموزشی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با نتایج نیازسنجی انجام شده توسط مدیریت آموزش مداوم سال 1397مجریپایان یافتهخير
3951399بررسی میزان رضایتمندی از برنامه های مجازی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه کاربران سامانه آموزش مداوم دانشگاه در سال 1396مجریپایان یافتهخير
4951295جمع آوری اطلاعات پایه برای تدوین اولویت های برنامه های آموزش مداوم در سال 1396مجریپایان یافتهخير
5922167بررسی وضعیت برون داد پژوهشی سه ساله اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهخير
6921529بررسی دیدگاه کارشناسان پژوهشی شاغل در واحدهای تابعه معاونت پژوهشی دانشگاه از نوع فعالیت اجرایی محوله در سال 1392مجریپایان یافتهخير
7910698بررسی برونداد پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که به مقام استادی رسیده اند در سال های 1386 تا 1390مجریپایان یافتهخير
8910575بررسی میزان استفاده از مقالات منتشر شده در مجلات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های 1390-1388مجریپایان یافتهخير
9910485بررسی تولیدات علمی اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1385 تا 1390مجریپایان یافتهخير
10910449بررسی وضعیت تعهدات مالی معاونت پژوهشی دانشگاه در حوزه طرح های تحقیقاتی در سال 1391مجریپایان یافتهخير
11910062وضعیت تولیدات اطلاعات علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهخير
1289261بررسی گرایش های تحقیقاتی محققین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جهت تهیه بانک اطلاعاتی محققین برای ارائه خدمات، در یک بررسی گذشته نگر 3 ساله مجریپایان یافتهخير
1389184بررسی میزان رضایتمندی اعضاء هیأت علمی دانشگاه از فعالیت های مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در سال 1389مجریپایان یافتهخير
1487938بررسی و مدل بندی مدت زمان تصویب طرح های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1386-1387مجریپایان یافتهخير
1586296بررسی گرایش های تحقیقاتی محققین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جهت تهیه بانک اطلاعاتی محققین برای ارائه خدمات رسانیمجریپایان یافتهخير
1686193بررسی تاثیر آموزش بر وضعیت رشد کودکان مراقبت ویژه 24-6 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری مشهد ، سال 1386مجریپایان یافتهخير
1784054بررسی ارتباط زمان شروع و نحوه تغذیه تکمیلی با وضیعت رشد کودکان 6-12 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد 1384مجریپایان یافتهخير
1889260بررسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
1989259بررسی مدت زمان انتظار تصویب طرح های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال‌های1388 - 1387همکارپایان یافتهخير
2089258بررسی برونداد طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387الی 1388 همکارپایان یافتهخير
2189110بررسی اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی در مرکز هاری مراکز بهداشت شماره 3 مشهد-1388 همکارپایان یافتهخير
2288073بررسی علل غیبت دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد از دروس نظری. 1388همکارپایان یافتهخير
2387986بررسی اثر بخشی گرنت پژوهشی بر میزان مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در انجام پژوهش های دانشگاهیهمکارپایان یافتهخير
2487486وضعیت تولید اطلاعات علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1386همکارپایان یافتهخير
2587047بررسی ارتباط مشخصات مرتبط با بیماری در بیماران تحت پیوند کلیه با عوارض بعد از پیوند در بیمارستان امام رضا(ع) شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
2687046بررسی سبک زندگی بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
2786615بررسی عملکرد یکساله مدیریت پژوهشی دانشگاه در تخصیص اعتبار پژوهشی به اعضاء هیات علمی دانشگاههمکارپایان یافتهخير
2886475بررسی میزان تکمیل فرم رضایت آگاهانه در پایان نامه ها و طرح های مصوب دانشگاه در سال 1386همکارپایان یافتهخير
2986162بررسی تأثیر بازدید منزل بر نحوه مراقبت از خود بیماران جذامی ساکن مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
188682The Effect of Home Visit on the Manner of Self Care in Leprotic Patients علمی پژوهشی ایندکس نشده مجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه