بیتا  کیافر
خلاصه عملکرد بیتا  کیافر
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بیتا کیافر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بیتا کیافر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای پوست دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : KiafarB@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960239بررسی اثربخشی موضعی فراورده گیاهی (حاوی گیاهان آمله، پرسیاوشان، سداب و آب بشقابی) بر بهبود ریزش موی آندروژنیک؛ کارازمایی بالینی دوسویه کورمجریدر دست اجراخير
2960216بررسی نگرش مدیران گروه های آموزشی ، اساتید و دستیاران تخصصی پوست درباره وضعیت آموزش درماتولوژی زیبایی در سیستم آموزشی دستیاری تخصصی پوست ایرانمجریپایان یافتهبلي
3951503همبستگی بین دانش و نگرش داروسازان در سطح شهر مشهد با عملکرد ایشان در مورد داروی ایزوترتینویین در سال 1397مجریپایان یافتهبلي
4941367بررسی اثر بخشی و بی ضرری استفاده موضعی عصاره کرم خاکی (ایزنیا فتیدا )در درمان زخم پای دیابتیمجریدر دست اجراخير
5940705مقایسه ابعاد شخصیتی بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا با گروه کنترل بر طبق مدل 5 عاملیمجریپایان یافتهبلي
6940401بررسی اثر لیزر Glass nm 1540 Fractional Erbium در درمان آمیلوییدوز جلدی اولیهمجریپایان یافتهبلي
7940114بررسی اثر بخشی اسانس اکالیپتوس و بابونه بر روی تخم های شپش سر در محیط آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
8931308بررسی کیفیت زندگی در همسران بیماران مبتلا به بیماری پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا(ع)در طی سالهای 1393-1395مجریپایان یافتهبلي
9920322بررسی میزان تغییرپذیری ضربان قلب در بیماران مبتلا به پسوریازیس به روش کاردیوگونومتری و مقایسه ی آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
10920211مقایسه اثر تزریق همزمان گلوکانتیم و اینترفرون گاما در داخل ضایعه با تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه به تنهایی در درمان لیشمانیوز جلدیمجریپایان یافتهبلي
11920170بررسی اثرات لیزر ERBIUM GLASS در درمان لشمانیوز جلدی : یک مطالعه پیلوتمجریپایان یافتهبلي
12920096مقایسه میزان ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید در بیماران مبتلا به پسوریازیس و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
13910984بررسی سطح سرمی 25(OH)D در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول بازال پوست و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
14910562بررسی سیر کلینیکی ضایعات جلدی لیشمانیازیس پس از حساسیت موضعی به ترکیبات آنتی مونیاتمجریپایان یافتهبلي
15910532بررسی رابطه فعالیت آنزیم تیوردوکسین ردوکتاز بافت پسوریاتیک با شدت بیماری پسوریازیسمجریپایان یافتهبلي
1689205مقایسه برخی از ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران مبتلا به پسوریازیس با گروه شاهد سالممجریپایان یافتهبلي
1788078تعیین طبقه اقتصادی اجتماعی در بیماران مبتلا به سالک و ارتباط آن با سیر بیماریمجریپایان یافتهبلي
18971904بررسی اثربخشی فرآورده موضعی(ژل/کرم) تهیه شده از عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه بابا آدم در درمان آکنه ولگاریس خفیف-متوسطهمکاردر دست اجراخير
19971114طراحی، توسعه و ارزیابی یک سیستم تله درماتولوژی مبتنی بر اپلیکیشن تلفن همراه و مقایسه صحت آن با مراجعه حضوری به پزشک جهت تشخیص بیماری های پوستیهمکاردر دست اجرابلي
20970622طراحی و اجرای رجیستری اطلاعات بیماران مبتلا به سالک در دو بیمارستان قائم(عج) و امام رضا(ع)همکاردر دست اجراخير
21970611تعیین میزان شکست درمان با مگلومین آنتی مونیات موضعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به لشمانیوز پوستی در مشهد بر اساس مطالعه کوهورت آینده نگرهمکاردر دست اجرابلي
22970609بررسی اثرات درمانی ماینوکسیدیل خوراکی در بیماران زن با آلوپسی آندروژنتیک (کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور)همکاردر دست اجرابلي
23970564بررسی اثر ترموتراپی به روش میکروویو در مقایسه با تزریق داخل ضایعه آنتی مونیال دردرمان بیماران مبتلا به لیشمانیوزیس جلدیهمکاردر دست اجرابلي
24970187تاثیر داروی میلتفوسین خوراکی در درمان موارد مقاوم به درمان لیشمانیوز جلدی انتروپونوتیک مقاوم به آنتی مونیاتهمکارعقد قراردادبلي
25961784تهیه نانوذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی فیناستراید و بررسی اثربخشی موضعی فراورده بر ریزش موی آندروژنیکهمکاردر دست اجرابلي
26960286بررسی میزان شیوع عفونت HPVدر همسران مردان مبتلا به زگیل تناسلی (Genital Wart)با سه روش معاینه بالینی ، استفاده از استیک اسید 5% و PCRهمکاردر دست اجرابلي
27941409بررسی سطح سرمی سرب و سلنیوم در افراد مبتلا به سفیدی زودرس مو و مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
28940926بررسی اثر و عوارض گلوکوزآمین موضعی در درمان بیماران مبتلا به پسوریازیس نوع پلاکیهمکارپایان یافتهخير
29940414بررسی درماتیت تماسی در کارکنان مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی سطح شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
30930460بررسی تاثیر استفاده از دستگاه thermomed(ترموتراپی موضعی) در درمان ضایعات سالک آنتروپونوتیک در مقایسه با درمان گلوکانتیم داخل ضایعه هفتگی به صورت مطالعه پایلوت در بیمارستان امام رضا(ع)مشهدهمکارپایان یافتهبلي
31922527بررسی اثر درمانی القاء ازدیاد حساسیت موضعی با "دیفن سیپرون" در درمان بیماری سالک لوپوئیدهمکارپایان یافتهبلي
32921927بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی در شیرخوران مبتلا به درماتیت اتوپیک در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
33910994: مقایسه اثر کورتیکو استرویید سیستمیک به تنهایی با کورتیکو استرویید و متوتروکسات در درمان الوپسی ارهاتای همکارپایان یافتهبلي
34901024بررسی کارآیی لیزر CO2 فرکشنال در در مان اسکار آتروفیک ناشی از لیشمانیوز جلدیهمکارپایان یافتهبلي
35901021بررسی ارتباط بین فاکتورهای تغذیه ای و خونی با شدت بیماری پسوریازیسهمکارپایان یافتهبلي
36900420شناسایی گونه های لیشمانیا در گستره های مستقیم منفی تهیه شده از زخمهای مشکوک به لیشمانیوز جلدی به روش PCRهمکارپایان یافتهبلي
37900399بررسی وجود ارتباط بین مقاومت به انسولین و هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با گروه بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOS و افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
38900395بررسی سطح پروتئین کربونیل سرمی و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در مبتلایان به پمفیگوس و ولگاریسهمکارپایان یافتهبلي
39900270بررسی اختلالات اکو کاردیوگرافیک در بیماران مبتلا به پسوریازیس ومقایسه آنها با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
4089841بررسی وضعیت دریافت تغذیه ای در بیماران مبتلا به سالک حاد و مزمن مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی سالک دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
4189801بررسی نتایج و عوارض درمان لیشمانیوز جلدی با گلوکانتیم سیستمیک در بیماران بستری در بخش پوست بیمارستان امام رضا بین سالهای 80 تا 90همکارپایان یافتهبلي
4289698بررسی عملکرد الکتروفیزیولوژیک رتین با استفاده از الکترورتینوگرافی قبل و بعد از فتوکموتراپی ( متوکسالن+ماورابنفش نوع A)همکارپایان یافتهبلي
4389412بررسی نتایج تست پوستی تماسی (patch test) در بیماران مشکوک به درماتیت تماسی آلرژیک مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1389-90همکارپایان یافتهبلي
4489207بررسی فراوانی آلودگی به عفونت HTLV1 در بیماری سالک نوع لوپوئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای سالک بیمارستانهای قائم(عج ) و امام رضا(ع ) در طی سالهای 1389 تا 1390همکارپایان یافتهبلي
4589163بررسی یافته های درموسکوپی سالک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
4688647بررسی عوارض بالینی و آزمایشگاهی گلوکانتیم سیستمیک در کودکان مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک های سالک بیمارستان های قائم و امام رضاهمکارپایان یافتهبلي
4788338تاثیر نالتروکسن و گاباپنتین در خارش های مقاوم به درمان بیماران سوختگیهمکارپایان یافتهخير
4887843بررسی فراوانی اختلالات تیروئید در کودکان مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستانهای قائم و امام رضاهمکارپایان یافتهخير
4987838بررسی ارتباط میان لیکن پلان و عفونتHTLV-1همکارپایان یافتهبلي
5087836مقایسه اثر تری کلرواستیک اسید و گلوکانتیم داخل ضایعه در درمان لیشمانیازیس لوپوئیدهمکارپایان یافتهبلي
5187833بررسی چاقی در بیماران مبتلا به سوریازیس پلاک مزمن مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان امام رضا طی سالهای 88-1387 در مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
5287267مقایسه اختلالات سایکولوژیک در بیماران مبتلا به لیکن سیمپلکس کرونیکوس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا (ع) با جمعیت نرمالهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983480The Relationship between tissue Thioredoxin reductase activity and the psoriasis area and severity index (PASI)ISIIndian Journal of Dermatology1398اول
2983434Nutritional Intake and Chronicity Associated with the Old World Cutaneous Leishmaniasis: Role of Vitamin AISIIranian Journal of Public Health1398مسئول
3982991Development,characterization and evaluation of topical methotrexate-entrapped deformable liposome on imiquimod-induced psoriasis in a mouse modelISIInternational journal of pharmaceutics1398سوم
4981917Serum levels of lead and selenium in patients with premature graying of the hairISIJournal of cosmetic dermatology اول
5981864The therapeutic effects of 1540-nm nonablative fractional erbium laser on macular amyloidosis, a randomized clinical trialISIJOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT مسئول
6980100The Impact of Infantile Atopic Dermatitis on Patients' and their Families' Quality of LifeISIInternational Journal of Pediatrics1398چهارم
7973529A National Survey: Desire of Dermatology Residents to Train in Cosmetic Dermatology and Its Association With Learning Medical Dermatologyscopusacta medica iranica1397اول
8973116Efficacy of erbium glass laser in the treatment of Old World cutaneous leishmaniasis: A case seriesISIAustralasian journal of dermatology1397مسئول
9961779Psychological disorders in patients with lichen simplex chronicus: A comparative study with normal populationscopusPolish Annals of Medicine1396مسئول
10961224Consecutive occurrence of isotopic and isomorphic response in a patient: Patchy granuloma annulare arising in the site of herpes zoster scar and seborrhoeic dermatitisISIAustralasian Journal of Dermatology1396مسئول
11953415Comparison of Echocardiographic Abnormalities in Psoriasis Patients with the Control GroupISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395چهارم
12951477cardiovascular risk factors in patients with psoriasis : A case - control studyscopusIranian Journal of Dermatology1395مسئول
13951240Serum protein carbonyl and total antioxidant capacity levels in pemphigus vulgaris and bullous pemphigoidscopusIranian Journal of Dermatology1395چهارم
14950758Cardiogoniometry in psoriatic patients and its comparison with a control groupPMCIndian Heart Journal1395مسئول
15943422Lack of efficacy of liposomal glucantime in the treatment of cutaneous leishmaniasisISIIndian J Dermatol Venereol Leprol1395مسئول
16942619Ocular leishmaniasis treated by intralesional amphotericin BPMCMiddle East African Journal of Ophthalmology1394مسئول
17934924Correlation between Socioeconomic Status and Clinical Course in Patients with Cutaneous Leishmaniasis.ISIJournal of cutaneous medicine and surgery1393مسئول
18933900Evaluation of insulin resistance in idiopathic hirsutism compared with polycystic ovary syndrome patients and healthy individualsISIAustralasian Journal of Dermatology1394دوم
19933693Efficacy of Intralesional Amphotericin B for the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis.PMCIndian journal of dermatology1393سوم
20931152Patch test results in patients with suspected allergic contaact dermatitis: a study from Mashhad, Iran and a review of literature.scopusIranian Journal of Dermatology1393سوم
21930265Disseminated Cutaneous Leishmaniasis with Ocular Involvement in An Immunocompromised Patient: A Case ReportscopusIranian Journal of Ophthalmology1392اول
22924269Dermoscopic features of cutaneous leishmaniasisISIinternational journal of dermatology1392پنجم
23922234Prevalence of depression in vitiligo patientsISCمجله اصول بهداشت روانی1384سوم
24922232Dermatofibrosarcoma protuberans occurring in the site of prior leishmanization.ISIInternational journal of dermatology1385پنجم
25921416Comparison of free salivary testosterone versus free serum testosterone levels in patients with hirsutism and control groupSID/Iranmedex/Magiranمجله پوست و زیبایی1391چهارم
26921406Study of the Association Between Human T-cell Lymphotropic Virus Type I Infection and Lichen PlanusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391دوم
2789344Quality of life in patients with vitiligo: A descriptive study on 83 patients attending a PUVA therapy unit in Imam Reza Hospital, MashadISI Indian Journal of Dermatology Venereology & Leprology1389مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973076evaluation of quality of life in spouses of patients with psoriasis referred to dermatology clinic of Imam Reza hospital from 2015 to 2017کنگره سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1397خير
2973074investigation the therapeutic effect of 1540-nm nonablative fractional Erbium laser on macular amyloidosis in a randomized clinical trial studyکنگره سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1397خير
3963048تزریق داخل ضایعه مگلومین آنتی مونیات به علاوه اینترفرون گاما در مقایسه با مگلومین آنتی مونیات به تنهایی برای درمان لیشمانیوز پوستی : یک بررسی مقایسه ایکنگره بین المللی سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1396بله
4961497اثر بخشی لیزر اربیوم گلاس در درمان سالک جلدی : گزارش مجموعه مواردهفدهمین کنگره متخصصین پوست ایرانتهرانسخنرانی1396بله
5952991سوتغذیه بعنوان یک ریسک فاکتور برای ازمان لیشمانیوز پوستی : نقش ویتامین آAnnual International RAZI congress of dermatologyتهرانپوستر1395بله
6952990پوشاندن ضایعات فعال لیشمانیوز پوستی : یک روش پیشگیری ارزان و در دسترس برای کنترل شیوع بیماری در مناطق اندمیکAnnual International RAZI congress of dermatologyتهرانپوستر1395بله
7950830Cardiogoniometry Parameters in Psoriatic Patients and Its Comparison with a Control Group4th Iranian Cardiovascular Joint CongressTehranپوستر1394خير
8932374efficacy of thermotherapy for treatment of cutaneous leishmaniasis; a descriptive study of 39 cases in Mashhad-Iran.دومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
9930439side effects of systemic meglumine antimonite in children with cutaneous leishmaniasis: a perspective clinic-laboratory assess11th congress of the European society for pediatric dermatologyIstanbulسخنرانی1391خير
10930425Comparative study of efficacy of combined crayotherapy and intralesional meglumin antimoniate versus cryotherapy an intralesional alone for treatment of cutaneous leishmaniasis22th world congress of dermatologyseolپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19911فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29757فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه