سیده تکتم  ضیائی
خلاصه عملکرد سیده تکتم  ضیائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیده تکتم ضیائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیده تکتم ضیائی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : داروسازی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : ZiaeeT1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941081ارزیابی اثر آنتاگونیست گیرنده های TRPM8 بر تشنجهای ناشی از تب، شوک الکتریکی و تزریق پنتیلن تترازول در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهخير
2930726اثر هسپریدین بر اختلال حافظه و آسیب بافتی ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتهمکارپایان یافتهخير
3921110بررسی اثر عصاره آبی زعفران در سمیت حاد و تحت حاد سافرانال در رتهمکارپایان یافتهخير
4920129بررسی مکانیسم اثر ضد فشار خونی عصاره های آبی-اتانولی و هگزانی دانه ی کرفس در رتهمکارپایان یافتهبلي
5910464بررسی اثرات ضد افسردگی کروستین یکی از اجزاء تشکیل دهنده زعفران در موش همکارپایان یافتهخير
689958بررسی اثر توپیرامات بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریهمکارپایان یافتهبلي
789388بررسی اثرات حاد ضد درد و ضد التهاب مشتقات تیازولیدون بروی موشهمکارپایان یافتهبلي
889206بررسی اثر فیلگراستیم(G-CSF) بر سمیت عصبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رتهمکارپایان یافتهبلي
989191بررسی اثر اریتروپوئیتین بر آسیب های عصبی و رفتاری ناشی از مونوکسید کربن در رتهمکارپایان یافتهخير
1087515بررسی اثر مهارکنندگی مشتقات 7-پرنیلوکسی کومارین بر روی استیل کولین استراز و بوتیریل کولین استراز به صورت برون تنی همکارپایان یافتهبلي
1186272بررسی اثرات ضد افسردگی مشتقات جدید بوپروپیون در مدل شنای اجباری موش همکارپایان یافتهخير
1286090بررسی اثر ضد سرفه تیموکینون در خوکچه هندیهمکارپایان یافتهخير
1385401بررسی اثرات مسدد آنژیوتانسین و کانال کلسیم دو آنالوگ جدید لوزارتان همکارپایان یافتهخير
1485214بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب آنالوگهای جدید سلکوکسیب بر روی موش کوچکهمکارپایان یافتهخير
1585213بررسی اثرات بازکننده کانال های پتاسیم وابسته به ATP جهار آکریدین دی اون جدید روی آئورت رتهمکارپایان یافتهخير
1685212بررسی اثرات مسدد کانال کلسیم هشت دی هیدروپیریدین جدید روی کولون رتهمکارپایان یافتهخير
1785166بررسی سمیت حاد و اثرات ضد دردی آنالوگ اندوکانابینوئیدی پالمیتوئیل اتانول آمیدهمکارپایان یافتهخير
1884371بررسی سمیت عصاره های متانولی گیاهان جنس Artemisia خراسان در کشت سلولی انسانی و تاثیر متابولیسم کبدی بر سمیت آن هاهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1924938Saffron Reduced Toxic Effects of its Constituent, Safranal, in Acute and Subacute Toxicities in RatsPMCJundishapur J Nat Pharm Prod1391اول
2921782Effect of ascorbic acid on airway responsiveness in ovalbumin sensitized guinea pigsISIRespirology1382دوم
389688Muscle Relaxant, Hypnotic and Anti-anxiety Effects of Pistacia vera gum Hydroalcoholic Extract in MicescopusJournal of Medicinal Plants1389اول
489429Effects Boswellia carterii gum resin fractions on intact memory and hyoscine-induced learning impairments in rats performing the Morris water maze taskscopusJournal of Medicinal Plants 1389چهارم
589321Synthesis and Effects of 4,5-Diaryl-2-(2-alkylthio-5-imidazolyl) imidazoles as Selective Cyclooxygenase InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389پنجم
689126بررسی اثرات فراکسیونهای کندر بر روی حافظه و یادگیری به روش ماز آبی موریسscopusفصلنامه گیاهان دارویی1389چهارم
788058Protective effect of Salvia leriifolia Benth. root aqueous and ethanolic extracts on renal ischemia-reperfusion in uninephrectomized wistar male ratsscopuspharmacologyonline1388سوم
887341بررسی اثر ضداضطرابی عصاره های آبی و الکلی برگ گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) به روش ماز صلیبی شکل (Elevated Plus Maze) در موشChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1387سوم
987198The effect of palmitoylethanolamide analogue N-(2-morpholinoethy1) palmitoylamide on pain behaviour in mice scopuspharmacologyonline1387چهارم
1087131Evaluation of teratogenicity of Salvia leriifolia Benth. in micescopusJournal of Medicinal Plants 1387چهارم
1187122بررسی اثر ضد اضطرابی عصاره های آبی و الکلی برگ گیاه نوروزک به روش ماز صلیبی شکلscopusفصلنامه گیاهان دارویی1387
1287120بررسی اثرات تراتوژنیک گیاه نوروزک( salvia leriifolia Benth ) در موش سوریEmbaseفصلنامه گیاهان دارویی1387
1387035Anti-anxiety effect of aqueous and ethanolic extracts of Salvia leriifolia Benth. leaves in mice using elevated plus mazescopus Journal of Medicinal Plants 1387سوم
1487003The effect of saffron, Crocus sativus stigma, extract and its constituents, safranal and crocin on sexual behaviors in normal male ratsISIPHYTOMEDICINE 1387دوم
1586518Effect of thymoquinone and Nigella sativa seeds oil on lipid peroxidation level during global cerebral ischemia-reperfusion injury in rat hippocampus.ISIPhytomedicine1386پنجم
1686402Effect of Portulaca oleraceae L.extracts on the Morphine Dependence in Mice scopusIranian Journal of basic medical sciences 1386دوم
1786059Effect of marrubium vulgare L.aerial parts aqueous and ethanolic extracts on morphine withdrawal syndrome in micescopusPharmacologyonline1386دوم
1885075Effect of nepeta glomerulosa boiss aerial parts aqueus extract on morphine withdrawal syndrome in miceChemical AbstractIranian journal of pharmaceutical sciences1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1243تداخلات دارویی فکت-جلد دوم1390ترجمه
2242تداخلات دارویی فکت-جلد اول1390ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه