علیرضا  ابراهیم زاده بیدسکان
خلاصه عملکرد علیرضا  ابراهیم زاده بیدسکان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم تشریحی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Ebrahimzadehba@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دکترا (Ph.D.)0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961864بررسی تاثیر سلول های بنیادی/پیش ساز عصبی انسانی به همراه داربست خود ساخته بر آپوپتوز، آستروگلیوزیز و التهاب در مدل رت دچار آسیب مغزی حادمجریدر دست اجرابلي
2961863بررسی اثر محافظت نورونی عصاره سیر بر سیستم دوپامینرژیک مغز در موش مدل پارکینسونی القا شده با متیل فنیل تتراهیدروپیریدین (MPTP)مجریدر دست اجرابلي
3961236بررسی اثر محافظتی کروسین در مهار آسیب های ناشی از امواج الکترومغناطیس بر بافت بیضه، بیان پروتئین شوک حرارتی A2 (HSPA2 ) و پارامتر های اسپرم در موش نر نژاد Balb/Cمجریپایان یافتهبلي
4951717بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر نورونهای دوپامینرژیک ماده سیاه مغز میانی در موش نر نژاد BALB/cمجریپایان یافتهخير
5951237اثر پیوگلیتازون بر آسیب بافتی ناشی از کم¬کاری تیروئید در بیضه رتمجریپایان یافتهبلي
6940025مطالعه اثرات مواجهه با آترازین در طی حاملگی و شیر دهی بر آپوپتوز سلول های هیپوکمپ و حافظه فرزندان موشمجریپایان یافتهبلي
7940024مطالعه استخوان سازی به دنبال تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در یک ضایعه ناشی از کشیدن دندان در سگ بالغ نژاد Mongrelمجریپایان یافتهبلي
8940021مطالعه اثرات ترامادول بر آپوپتوز سلولهای هیپوکمپ و حافظه موش صحرایی بالغ و اثر محافظتی کروسینمجریپایان یافتهخير
9940020مطالعه اثرات مواجهه با آترازین در طی حاملگی و شیردهی بر آپوپتوز سلولهای بیضه فرزندان موش صحرایی و اثرات محافظتی کروسینمجریپایان یافتهخير
10940004اثر مصرف مت آمفتامین توسط مادر در دوران بارداری و شیردهی بر آپوپتوز نورون های هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
11931792بررسی مصرف مت آمفتامین در دوره بارداری و شیردهی بر بیان مولکول اتصال دهنده سلول عصبی حاوی پلی سیالیک اسید در هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
12931789بررسی مصرف مت آمفتامین در دوره بارداری و شیردهی بر بیان پروتئین دابل کورتین در هیپوکامپ و میزان حافظه و یادگیری نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
13931781بررسی اثر اکستازی بر میزان بیان پروتئین شوک حرارتی (HSP70) و آپوپتوز در بیضه موش صحرایی بالغصحرایی بالغمجریپایان یافتهبلي
14930767مقایسه روش های متداول , هیالورونیک اسید و تست هیپو اسموتیک در انتخاب اسپرم و ارزیایی لقاح وتکامل رویان و سرانجام حاملگی حاصل از آن در تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم انسانمجریپایان یافتهبلي
15922764بررسی تأثیرتشنجات اپی لپتیک مادری بر بیان PSA-NCAM در قشرمخچه نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
16921716بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر مدل تجربی ایسکمیک سکته مغزی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
17921574تاثیر مصرف سیر و ویتامین C بر آسیب نورونی قشر هیپوکامپ رتهای در معرض نویز مداوممجریپایان یافتهبلي
18921502بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گشنیز بر امواج مغزی و آسیب نورونی تشکیلات هیپوکامپ در مدل تجربی تشنج القاء شده بوسیله پنتیلن تترازول (PTZ)مجریپایان یافتهبلي
19920887بررسی اثر عصاره آبی- الکلی گل محمدی بر آسیب نورونی ناشی از تشنج القاء شده بوسیله پنتیلن تترازول(PTZ) در تشکیلات هیپوکامپ موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
20911216مطالعه ی لکتین هیستوشیمیایی سطح سلول های شبکیه، در دوران مورفوژنز موش و تمایزات نهایی آن بعد از تولدمجریپایان یافتهبلي
21911215توزیع و گسترش تغییرات گلیکوکانجوگیت های سطح سلولی و ماتریکس خارج سلولی در سلولها و سازمان دهنده های نخاع در دوران رویانی و اوایل دوران جنینی در موش نژاد balb/cمجریپایان یافتهبلي
22910883بررسی آسیب نورونی ایجاد شده در مخچه نوزادان موش صحرایی به دنبال مدل تب و تشنج تجربیمجریپایان یافتهبلي
23901077بررسی اثرات مصرف نانوسیلور و سیر در دوران بارداری و شیردهی بر آپوپتوز نورون های هیپوکامپ نوزادن رتمجریپایان یافتهبلي
24900992بررسی اثر مصرف ویتامین C و سیر بر تغییر بیان برخی ژنهای مرتبط با نوروژنز وآپوپتوزیس در هیپوکامپ رت های جوان ناشی از تماس با سربمجریپایان یافتهخير
25900946اثرتاموکسیفن برایجاد نورونهای تیره در تشکیلات هیپوکامپ ناشی از تشنج ایجاد شده بوسیله پنتیلن تترازول در رتهای اوارکتومی شده تحت درمان با عصاره سویامجریپایان یافتهخير
26900849بررسی اثر سیر و ویتامین C بر آپوپتوز سلول های شبکیه نوزادان رت ، ناشی از تماس با سرب در حین حاملگی و شیر خواریمجریپایان یافتهبلي
27900843اثرات مواجهه با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری و شیردهی بر آپوپتوز و نوروژنزیس هیپوکمپ در فرزندان موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
28900814اثر تاموکسیفن بر آپوپتوز ناشی از تشنج ایجاد شده بوسیله پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی اوارکتومی شده تحت درمان با عصاره سویامجریپایان یافتهبلي
29900679ترمیم شکاف کام سخت با استفاده از سلول های بنیادی انسانی و پلاسمای غنی از پلاکت، در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
30900572تاثیر مصرف ویتامین C و عصاره سیر بر تغییرات گلیکوکانژوگیت های هیپوکامپ نوزادان رت های در معرض سربمجریپایان یافتهخير
31900500تاثیر مصرف ویتامین C و سیر بر تغییرات گلیکوکانژوگیت های قشر مخچه فرزندان مادران در معرض سربمجریپایان یافتهخير
32900214ترمیم نقص شکاف آلوئول در موش با استفاده از تزریق سلول های بنیادی انسانی مشتق از بافت چربی و خون بند ناف انسانیمجریپایان یافتهخير
33900116تأثیر مصرف سیر و ویتامین C بر آسیب نورونی ناشی از تماس با سرب در تشکیلات هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهبلي
34900115بررسی نقش مصرف ویتامین C و سیر بر اثرات ناشی از تماس با سرب بر نوروژنز شکنج دندانه ای هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهبلي
3589763بررسی اثرات آپوپتوتیک و نکروتیک استانوزولول بر هیپوکمپ مغز موش صحرایی نرمجریپایان یافتهخير
3689618بررسی اثر ویتامین c و سیر بر تغییر حافظه فضائی در فرزندان رت متولد شده از مادران در معرض سربمجریپایان یافتهخير
3789375بررسی اثرات آپوپتوزی ذرات نانوسیلور بر هیپوکمپ مغز موش صحراییمجریپایان یافتهخير
3889230بررسی تاثیر ویتامین C و سیر در طول دوره بارداری بر تغییرات مینرالیزاسیون استخوان ناشی از تماس با سرب در نوزادان رتمجریپایان یافتهخير
3988751مقایسه اثر 17 بتاا-سترادیول و جینستئین ( Genistein) بر ایجاد نورون های تیره در ناحیه هیپوکامپ رت در تشنج ناشی از PTZمجریپایان یافتهبلي
4088646اثر عصاره اتانولی سیاه دانه بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین درکلیه موش های صحراییمجریپایان یافتهبلي
4188637مطالعه اثرات اپی لپسی مادری بر میزان و محل بیان PSA-NCAM در تشکیلات هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
4288478مطالعه هیستو شیمیایی و ایمنوهیستوشیمیایی برخی گلیکوکونژوگیت ها و کلاژن نوعIII در طی مورفوژنز پوست رتمجریپایان یافتهبلي
4388461مطالعه هیستو شیمیایی و ایمونوهیستوشیمیایی برخی گلیکوکونژوگیت ها و لامینین طی گنادوژنز در رتمجریپایان یافتهبلي
4486091مطالعه اثرات مرفین برساختمان میکروسکپیک (نوری والکترونیک) رحم وتخمدان باردار موش معتادمجریپایان یافتهخير
4581303پیدایش و تغییرات گلیکوکانژوگیت ها در هیستوژنز و هیستولوژی غده هیپوفیز در رتمجریپایان یافتهخير
46980338بررسی تاثیر استفاده از رسانه مجازی و اودیو اسلاید در تدریس علوم تشریح سیستم تنفس و علوم تشریح قلب و عروق بر یادگیری و رضایتمندی دانشجویان رشته پزشکیهمکاردر دست اجراخير
47980014نقش سلول های بنیادی مزانشیمی مخاط بینی انسان در بهبود مدل حیوانی بیماری آتاکسی مخچه ای القا شده با 3-APهمکاردر دست اجراخير
48971885بررسی اثر پروپرانولول لود شده در نانو پارتیکل PLGA بر پارامترهای کمی و کیفی استخوان استئوپوروتیک در رت های اوارکتومی شده نژاد ویستارهمکاردر دست اجراخير
49971869بررسی اثر تزریق سلول های مزانشیمی مشتق از چربی انسانی تیمار شده با Cobalt Cholride بر روی شکستگی کامل تیبیا در موش های صحرایی بالغ اوارکتومی شدههمکارعقد قراردادخير
50971859بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی هیپوکسیک در فرایند ترمیم شکستگی استخوان تیبیای رت نژاد ویستارهمکارعقد قراردادخير
51971677بررسی اثر روغن کنجد بر فیبروز کلیوی ناشی از دوکسوروبیسین در موش صحراییهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
52971102سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره گل گیاه بومادران و بررسی اثر ضد سرطانی آن بر سلول های کارسینوم بیضه انسان NTERA-2)همکاردر دست اجراخير
53971063ارزیابی اثربخشی مداخلات آموزشی بر سطح اضطراب تجربه شده بعد از مواجهه با کاداور در دانشجویان پزشکی سال اول دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 98-97همکاردر دست اجراخير
54970674تولید مدل موشی بیماری دیستروفی عضلانی دوشن با استفاده از تکنولوژی Crisper Cas9همکاردر دست اجرابلي
55970542بررسی تاثیر پلاسمای غنی از پلاکت (PRP)، پلاسمای فاقد پلاکت (PPP) و فراورده های آسلولار سلول های بنیادی (acd-hMSCs) بر کنترل پریودونتیت در رت های دیابتی شده؛ یک مطالعه مقایسه ایهمکاردر دست اجراخير
56961367بررسی اثر عصاره آبی- الکلی رازیانه و آنتول بر نفروپاتی دیابتی در موش های صحرایی نر نژاد ویستارهمکاردر دست اجرابلي
57961328بررسی اثرات عصاره هسته انگور بر سیناپتوژنز هیپوکمپ موش بالغهمکاردر دست اجراخير
58961103مطالعه اثرات کروسین بر نوروژنزیس و سیناپتوژنزیس هیپوکمپ در موش بالغهمکاردر دست اجراخير
59960715اثر نانو ریزحباب ها در تنظیم بیان ژن،القا آپوپتوز ومهار رشد سلولهای سرطان پستان(MCF7)همکارپایان یافتهخير
60960265بررسی نقش نیتریک اکساید سنتاز نورونی و القایی بر فاکتورهای نوروژنز و اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش¬های صحراییهمکاردر دست اجراخير
61951777اثرات دیوکسین بر بیان ژن و پروتئین CatSper 2 ، اسپرماتوژنز و آپوپتوز بیضه در موش نر بالغهمکاردر دست اجراخير
62951512بررسی اثرات محافظتی بربرین در مدل دمیلیناسیون ناشی از کوپریزون در موش نژاد C57BL/6همکاردر دست اجراخير
63951330بررسی اثر مهار کننده نیتریک اکساید سنتاز القایی، امینوگوانیدین بر آسیب نورونی فرزندان ناشی از سمیت با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوران بارداریهمکارپایان یافتهبلي
64941721بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر استرس اکسیداتیو و پارامترهای التهابی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
65941619بررسی اثرات محافظت نورونی کروسین بر روی ماده سیاه مغز در موش مدل پارکینسونی القا شده با متیل فنیل تتراهیدروپیریدین (MPTP)همکارپایان یافتهبلي
66941613اثرات تجویز عصاره گیاه Carob بر سیستم ادراری-تناسلی و آنزیم های آلانین ترانسفراز و آسپارتات ترانس آمیناز در موش نر بالغهمکارپایان یافتهبلي
67941314اثرات تیموکینون بر پارامترهای اسپرم، هیستولوژی بیضه و هورمون تستوسترون در موش مدل پیری القا شده با دی گالاکتوزهمکارپایان یافتهبلي
68940840بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتهمکارپایان یافتهخير
69931731بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر پروتئینوری و آسیب بافتی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
70931597اثر کاپتوپریل بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتهمکارپایان یافتهخير
71930952اثر آگونیست های PPAR-γ بر اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش های صحراییهمکارپایان یافتهبلي
72930851بررسی فاکتورهای موثر در پیش آگهی بیماران با ترومای جمجمه متوسط یا شدید بستری در بیمارستان امدادی در سالهای 1392 تا 1397همکارپایان یافتهبلي
73922645بررسی اثر آدرنوکورتیکوتروپین هورمون (ACTH) بر بیان ژن آلفا-2 ماکروگلوبولین (A2M) در طی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال انسانی به استئوبلاست تحت تیمار با دگزامتازونهمکارپایان یافتهبلي
74921842بررسی اثر عصاره آبی- اتانولی سیاه دانه و تیموکینون بر آسیب کلیوی در مدل انسداد یکطرفه حالب در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
75921349بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر پروتئینوری و استرس اکسیداتیو ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
76910780بررسی اثر تجویز سیستمیک و موضعی سلول بنیادی مزانشیمال بدست آمده از مغز استخوان بر بهبود عملکرد و تمایز سلول توبولی در مدل نارسایی کلیوی حاد ایسکمی- رپرفیوژن در رتهمکارپایان یافتهبلي
77910680اثر عصاره آبی- الکلی بارهنگ بر سمیت کلیوی و آسیب اکسیداتیو ناشی از سیس پلاتین در کلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
78900878بررسی اثر اتومیدیت بر آسیب نورونی تشکیلات هیپوکامپ رتهمکارپایان یافتهخير
79900714بررسی اثرات آلفا توکوفرول و ال-کارنیتین بر بیان ژنهای CatSper و کیفیت اسپرم موش مسن و جوانهمکارپایان یافتهبلي
80900393اثرات آب مغناطیسی شده بر میزان باروری و ارتفاع سلول‌های پوششی اندومتر و لولهٔ فالوپ قبل از لانه گزینی در موش مادههمکارپایان یافتهخير
81900236مطالعه ایمونو هیستو شیمی آپوپتوز و تکثیرسلولی ناشی از تأثیر هیپوتیروئیدیسم در فولیکولهای تخمدان موش صحرایی بالغهمکارپایان یافتهبلي
82900230اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آپپتوز سلولی ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در بافت کلیه رتهمکارپایان یافتهخير
8389566بررسی تاثیر تجویز نیکوتین در دوره بارداری بر بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم ریه نوزادان موشهمکارپایان یافتهبلي
8489451بررسی نقش گیرنده آدنوزینی نوع دو A بر آسیب نورونهای هیپوکامپ موش صحرایی بدنبال تجویز MDMA (اکستازی)همکارپایان یافتهبلي
8589363بررسی اثر عصاره آبی - الکلی سویا بر تشنج ناشی از PTZ و آسیب اکسیداتیو در حضور و عدم حضور هورمونهای تخمدانی در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
8688752بررسی نقش سیستم نیترارژیک هسته میخی شکل بر تنظیم فشار خون و ضربان قلب در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
8788736بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی و اثر عصاره زعفران و کروسین بر اختلالات حافظه و پاسخهای گلیوزیس در موشهای صحرائی مبتلا به آلزایمرهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982981Protective effect of PPARγ agonist pioglitazone, on testicular tissue and sperm parameters in hypothyroid ratsISIToxin Reviews مسئول
2982840Protective effect of crocin on electromagnetic field-induced testicular damage, heat shock protein A2 expression in male BALB/c miceISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398مسئول
3982547The effect of titanium dioxide nanoparticle on mice midbrain substantia nigraISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398مسئول
4982518Hippocampal apoptosis of the neonates born from TiO2 nanoparticles-exposed rats is mediated by inducible nitric oxide synthaseISIToxin Reviews پنجم به بعد
5982067Effects of dioxin on testicular histopathology, sperm parameters, and CatSper2 gene and protein expression in Naval Medical Research Institute male miceISIAndrologia1398پنجم به بعد
6981949Effects of Carob Fruit Extract on Spermatogenesis, Antioxidant Status, and Apoptosis in Adult Male MiceISIPharmaceutical Sciences1398پنجم
7981563Effects of PPAR-c agonist, pioglitazone on brain tissues oxidative damage and learning and memory impairment in juvenile hypothyroid ratsISIInternational Journal of Neuroscience1398پنجم به بعد
8980953Thymoquinone alleviates renal interstitial fibrosis and kidney dysfunction in rats with unilateral ureteral obstructionISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1398سوم
9980583Neurotoxic Effects of Stanozolol on Male Rat's Hippocampi: Does it cause apoptosisMedlineBiomolecular concepts1398دوم
10980392Evaluation of antitumor effect of oxygen nanobubble water on breast cancer‐bearing BALB/c miceISIjournal of cellular biochemistry1398پنجم
11980089Renoprotective Effect of Plantago major Against Proteinuria and Apoptosis Induced by Adriamycin in RatPMCJournal of Pharmacopuncture1397پنجم
12974024Comparison of Intracytoplasmic Sperm Injection Outcome with Sperm Selection Techniques in Oligoasthenozoospermic Males: A Randomized Controlled TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1397مسئول
13973588Neuroprotective effect of crocin on substantia nigra in MPTP-induced Parkinson’s disease model of miceISIAnatomical science international1397مسئول
14973534Glycoconjugates distribution in the lateral walls of spinal cord during mouse morphogenesis using lectin histochemical methodChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1395سوم
15972663In vivo effects of allogeneic mesenchymal stem cells in a rat model of acute ischemic kidney injuryISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397پنجم به بعد
16972552Plantago major Protects against Cisplatin-induced Renal Dysfunction and Tissue Damage in RatsMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1397چهارم
17972325Role of the Zeta Method in Intracytoplasmic Sperm Injection Outcomes in High Sperm DNA Fragmentation in Oligoasthenozoospermic MenISIGalen Medical Journal1397مسئول
18972159Effects of Thymoquinone on Sperm Parameters, Apoptosis, Testosterone Level, and Oxidative Stress in a Mouse Model of D-Galactose-Induced AgingscopusPharmaceutical Sciences1397سوم
19972111The effect of crocin on testicular tissue and sperm parameters of mice offspring from mothers exposed to atrazine during pregnancy and lactation periods: An experimental studyPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1397مسئول
20971679Nigella sativa extract is a potent therapeutic agent for renal inflammation, apoptosis, and oxidative stress in a rat model of unilateral ureteral obstructionISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397دوم
21971434Maternal exposure to atrazine induces the hippocampal cell apoptosis in mice offspring and impairs their learning and spatial memoryISIToxin Reviews1398پنجم
22970480The effect of methamphetamine exposure during pregnancy and lactation on hippocampal doublecortin expression, learning and memory of rat offspringISIAnatomical science international1397مسئول
23970083Effects of MDMA (ecstasy) on apoptosis and heat shock protein (HSP70) expression in adult rat testisISITOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS1396مسئول
24964308Protection Against Doxorubicin-induced Nephropathy by Plantago major in RatISIIranian journal of kidney diseases1396چهارم
25964250Doxorubicin-induced renal inflammationin in rat: Protective role of Plantago majorPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397پنجم
26963992The effects of soy and tamoxifen on apoptosis in the hippocampus and dentate gyrus in a pentylenetetrazole-induced seizure model of ovariectomized ratsISIAnatomical science international1396اول
27963645Effects of human adipose-derived stem cells and platelet-rich plasma on healing response of canine alveolar surgical bone defectsPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1396مسئول
28962978The effect of platelet-rich plasma on human mesenchymal stem cell-induced bone regeneration of canine alveolar defects with calcium phosphate-based scaffoldsISIIranian journal of basic medical sciences1396مسئول
29962036Fibroblast Growth Factor Type 1 (FGF1)-Overexpressed Adipose-Derived Mesenchaymal Stem Cells (AD-MSCFGF1) Induce Neuroprotection and Functional Recovery in a Rat Stroke ModelISIStem Cell Reviews and Reports1396سوم
30961735Role of the Nitrergic System of the Cuneiform Nucleus in Cardiovascular Responses in Urethane-Anesthetized Male RatsPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396پنجم
31961585The effect of maternal exposure to methamphetamine during pregnancy and lactation period on hippocampal neurons apoptosis in rat offspringISIToxin Reviews1396پنجم
32961395Effect of methamphetamine exposure during pregnancy and lactation on polysialic acid-neural cell adhesion molecule expression in rat's offspring hippocampusISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396مسئول
33961220Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy and lactation alters offspring hippocampal mRNA BAX and Bcl-2 levels, induces apoptosis and decreases neurogenesisISIEXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY1396اول
34960681Thymoquinone ameliorates renal damage in unilateral ureteral obstruction in ratsISIPHARMACOLOGICAL REPORTS1396سوم
35954196Beneficial effects of garlic on learning and memory deficits and brain tissue damages induced by lead exposure during juvenile rat growth is comparable to the effect of ascorbic acidISIDrug and chemical toxicology1395پنجم به بعد
36953439Effects of hypothyroidism on proliferation and programmed cell-death in rat ovarian granulosa cellsChemical AbstractEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences1395چهارم
37952740Preventive effect of Coriandrum sativum on neuronal damages in pentylentetrazole-induced seizure in ratsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1396پنجم به بعد
38952724Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in testis of aging miceISIIranian Journal of Reproductive BioMedicine1393پنجم
39952655DNA damage assessment in construction painters’ lymphocytes by comet assayISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395سوم
40952019Effects of Aqueous-ethanolic Extract of Nigella sativa Seeds (Black Cumin) and Vitamin E on Cisplatin-induced Nephrotoxicity in RatscopusResearch Journal of Medicinal Plants1395دوم
41951768Aqueous and Ethanolic Extracts of Boswellia serrata Protect Against Focal Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury in RatsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395سوم
42951681Protective effects of ascorbic acid and garlic extract against lead-induced apoptosis in developing rat hippocampusISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1395اول
43951680Effects of Kindling and Epileptic Seizures during pregnancy on Cerebellum expression of the PSA-NCAM in rat pupsISIjournal of fundamental and applied sciences1395مسئول
44951368Renoprotective Effect of Plantago Major Against Nephrotoxicity and Oxidative Stress Induced by CisplatinISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1395پنجم
45941904The Effects of Ascorbic Acid and Garlic on Bone Mineralization in Lead Exposed Pregnant RatsChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1393اول
46940185The effect of silver nanoparticles on apoptosis and dark neuron production in rat hippocampusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
47934991The effects of tamoxifen and soy on dark neuron production in hippocampal formation after pentylenetetrazole-induced repeated seizures in rats.PMCPathophysiology1394اول
48934701Anticonvulsant and neuroprotective effects of Rosa damascena hydroalcoholic extract on rat hippocampusPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394پنجم به بعد
49934517Glycoconjugates distribution during pre- and postnatal photoreceptors and their association with retinal pigment epitheliumISIIran J Basic Med Sci1393سوم
50934516Fibronectin Regulation by Vitamin C Treatment in Kidneys of Nicotinic Mice OffspringISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393چهارم
51934514Study of ameliorative role of garlic and ascorbic acid consumption on lead-induced glycoconjugates changes in rat offspring hippocampusISCInternational Journal of Current Life Sciences1393دوم
52934513The Effect of Hyperthermia and Hyperthermic Seizures on Rat Infant Cerebellum ApoptosisISCInternational Journal of Current Life Sciences1393دوم
53934212Glycoconjugates distribution during developing mouse spinal cord motor organizersMedlineIranian Biomedical Journal1393سوم
54933452A Glance at Methods for Cleft Palate RepairISIIran Red Crescent Med J1393دوم
55932764Effects of vitamin C on expression of renal laminin-α5 in offspring of nicotine-treated mice.index copernicusResearch Opinions in Animal and Veterinary Sciences1393پنجم
56932350THERAPEUTIC POTENTIAL OF PLATELET-RICH-PLASMA AND STEM CELLS ON CLEFT PALATE, A MORPHOMETRIC STUDYISCInternational Journal of Current Life Sciences1393پنجم
57932345Cleft Palate Reconstruction by Platelet-Rich-Plasma and Stem Cell Injection: Histological EvidencesChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1393پنجم
58931994Lectinhistochemical study of Glycoconjugates role during Rat Adenohypophisis developmentISIIJBMS1384مسئول
59931983Immunohistochemical study of Type III Collagen Expression during Pre- and Post-natal Rat Skin Morphogenesis.ISIIran J Basic Med Sci1393مسئول
60931980Cleft Palate Reconstruction by Platelet-Rich-Plasma and Stem Cell Injection: Histological EvidencesChemical AbstractJournal of cell and animal biology1393مسئول
61931979The Effects of nano-silver and garlic administration during pregnancy on neuron apoptosis in rat offspring hippocampusISIIranian journal of basic medical sciences1392مسئول
62931717Histochemical study of retinal photoreceptors development during pre- and postnatal period and their association with retinal pigment epitheliumISIIranian Journal of Basic medical sciences1393مسئول
63931657The effect of ascorbic acid and garlic administration on lead-induced neural damage in rat offspring's hippocampusISIIranian Journal of Basic medical sciences1391مسئول
64931563Histochemical Lectin Study of Glycoconjugates Terminal Sugars during Retina Ganglionic Cell Differentiation in Rat EyeChemical Abstractافق دانش فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1393مسئول
65930974Adenosine A2a receptors activate Nuclear Factor-Kappa B (NF-κB) in rat hippocampus after exposure to different doses of MDMAISIMol Cell Toxicol1392چهارم
66930323The effect of Ascorbic Acid and Garlic administration on lead-induced apoptosis in Rat Offspring’s eye retinaPMCiranian biomedical journal1392مسئول
67930321Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in the testis of the aging mousePMC. Iran J Reprod. Med.1392پنجم
68930314protective effects of ascorbic acid and garlic extract against neurogenesis inhibition caused by developmental lead exposure in the dentate gyrus of ratChemical AbstractComparative clinical pathology1392سوم
69930306The Effect of Human Platelet-Rich Plasma on Adipose-Derived Stem Cell Proliferation and Osteogenic DifferentiationMedlineIranian biomedical journal1393چهارم
70930065The Effect of Maternal Nicotine Exposure on Fibronectin Expression in Lung Parenchyma of the Mice Newborns.index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392پنجم به بعد
71925004Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy; impaired memory and decreased hippocampal cell proliferation in rat offspringISIEnvironmental toxicology and pharmacology1392مسئول
72924132effect of nikotinSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی رفسنجان1392
73923829Effects of L-carnitine treatment on expression of CatSper proteins in the aging mouse model.Chemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392پنجم به بعد
74923804Study of the effect of hypothyroidism on the apoptotic index in rat ovarian follicles, using the TUNEL techniqueMedlineJournal of Iranian Anatomical Science1392چهارم
75923801The effects of exposure to titanium dioxide nanoparticles during lactation period on learning and memory of rat offspringISIToxicology and industrial health1394پنجم به بعد
76923800Combination of vitamin E with L-carnitine increase CatSper Genes expression in the aging mouse testisChemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392پنجم به بعد
77923665Tamoxifen Mimics the Effects of Endogenous Ovarian Hormones on Repeated Seizures Induced by Pentylenetetrazole in RatsPMCExerimental Neurobiology1392مسئول
78923586Effects of adenosine A2a receptor agonist and antagonist on hippocampal nuclear factor-kB expression preceded by MDMA toxicityISIMeabolic Brain Disease1391سوم
79923511The effect of electromagnetic field on blood and Blood formation in RatChemical Abstract. Ofoghe-danesh journal1374
80923510Study of Flow cell propertiesChemical AbstractOfoghe-danesh journal1376
81923509Histochemical Study of hypothalamo- hypophyseal portal system in Rat Embryosسایر سایت‏های تخصصیHakim journal1384اول و مسئول
82923508Study of Ovarian tissue changes after ethanol consumption.Chemical AbstractOfogh-e-danesh journal1384مسئول
83923506Study of pituitary development and comparison some fixatives effect on pituitary tissue preparationسایر سایت‏های تخصصیOfogh-e-danesh journal1384اول
84923504The Effects of Lead on Endothelium in Aorta and Left Coronary Arteryسایر سایت‏های تخصصی. Ofogh-e-danesh journal1389
85923503Study of ethanol effect on Lung microscopic structure in adult mouseسایر سایت‏های تخصصیOfogh-e-danesh journal1386سوم
86923502Study of Morphine effects on Placenta microscopic structure in mouseسایر سایت‏های تخصصیOfogh-e-danesh journal1386مسئول
87923499the effect of ethanol on histological structure of kidney in Mouseسایر سایت‏های تخصصیJournal of Gorgan University of Medical sciences1387مسئول
88923495Lectin histochemical study of Glycoconjugates Terminal Sugars during Neurohypophisis development in Ratسایر سایت‏های تخصصیJournal of Gorgan University of Medical sciences1390اول و مسئول
89923494. A Rare Anatomical Variation of Sciatic Nerve and Its Relationship with Piriformis Musleسایر سایت‏های تخصصیJournal of Iranian Anatomical Sciences1389اول و مسئول
90923493Assessment of Glycoconjugates Terminal Sugars expression during Rat Skin Morphogenesisسایر سایت‏های تخصصیJournal of Iranian Anatomical Sciences1389دوم
91923488The role of GalNac terminal sugar on adrenal gland developmentChemical AbstractAdvance in biology research1386چهارم
92923480The effects of maternal epileptic seizures during pregnancy on PSA-NCAM expression in rat pups hippocampusISI(Journal of Biomedical Sience(JBS1391مسئول
93923454Cell surface Molecular differentiation During Rat Adenohypophisis Morphogenesis using Lectinhistochemistry technique.ISICell journal1383اول و مسئول
94923453Distribution of Specific Glycoconjugate in Early Mouse Embryonic Notochord and Paraxial MesenchymePMCIranian Biomedical Journal1384
95923439Protective Effects of Ascorbic Acid & Garlic on Lead-induced Apoptosis in Rat Offspring Hippocampus.ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
96921999Evaluation of the Cell Proliferation Process of Ovarian Follicles in Hypothyroid Rats by Proliferation Cell Nuclear Antigen Immunohistochemical TechniqueChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1391چهارم
97921868Molecular mechanisms study hair follicle development in rat by lectin histochemistry techniqueSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1390دوم
98921862مطالعه توزیع و تغییرات قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت هادر طی تکامل فولیکول مو در رت با استفاده از فن لکتین هیستوشیمیاییSID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی ارومیه1390مسئول
9992107Regulatory Changes of N-Acetylgalactosamine Terminal Sugar in Early Mouse Embryonic Paraxial MesenchymISICell journal1391مسئول
10091773Estrogen-dependent effect of soy extract on pentylenetetrazole-induced seizures in ratsPMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1391پنجم
10191577The role of adenosine receptor agonist and antagonist on Hippocampal MDMA detrimental effects; a ‎structural and behavioral studyISIMetabolic Brain Disease1391چهارم
10291336 Study of glycoconjugates terminal sugars during morphogenesis of hair follicle in ratChemical AbstractUromia Journal of Medical Sciences1390مسئول
10391335Study of glycoconjugates terminal sugars during gonadogenesis in rat by lectin histochemical methodindex copernicusمجله علوم پزشکی رازی1390مسئول
10491334Lectinhistochemistry Study of Glycoconjugate Terminal Sugars During Rat kidney Developmentindex copernicusاف ق دانش؛ فصلنامه ی دانشگاه علو م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1391اول و مسئول
10591196Nicotine decreased expression of fibronectin in lung parenchyma newbornISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391پنجم
10691195The effect of PTZ-induced epileptic seizures on hippocampal expression of PSA-NCAM in offspring born to kindled ratsISIJournal of biomedical science1391مسئول
10790913The effect of lovastatin and vitamin E on glomerular volume in diabetic rats index copernicusJournal of Birjand University of Medical Sciences1390دوم
10890875Morphometrical Study of Polysialylated Neural Cell Adhesion Molecule Positive Cells in Rat Pups Hippocampus Following Induction of Seizure during PregnancyPMCIranian biomedical journal1390مسئول
10990775Distribution of Glycoconjugates terminal sugars during neurohypophysis development in Ratindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390مسئول
11090261An anatomical variation of extensor indicis muscle: A case reportscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1390مسئول
11190039Effects of soy extract on pentylenetetrazol-induced seizures in ovariectomized ratsPMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1390اول
11289522The Effects of Lead Acetate on Endothelium in Aorta and Left Coronary Artery in Male Rabbitsindex copernicusافق دانش1389دوم
11389255Lectin Histochemical Study of Vasculogenesis During Rat Pituitary MorphogenesisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389مسئول
11488098Osteoid osteoma: a diagnosis for radicular pain of extremitiesISIorthopedics1388سوم
11587529اثر اتانول بر ساختار هیستولوژیک کلیه در موش های آزمایشگاهی index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1387سوم
11684008مطالعه اثرات اتانول بر ساختمان میکروسکوپیک بیضه در موش (Emro (IMEMRمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1384سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980324The Effect of Nigella sativa Extract on Renal Fibrosis in Rats with Unilateral Ureteral Obstructionهشتمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1398خير
2973595اثر استانوزولول بر تشکیل آپوپتوز و دارک نورون در هیپوکمپ رت های بالغدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانتهرانپوستر1395خير
3973594مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در زمان بارداری منجر به کاهش تکثیر سلولی هیپوکمپ و اختلال در حافظه فرزندان موش صحرایی می شودهشتمین کنگره بین المللی پزشکی شیعهتهرانسخنرانی1394خير
4973593مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری باعث القای آپوپتوز در هیپوکمپ مغز نوزادان موش می گردد.سیزدهمین کنگره بین المللی سم شناسیارومیهپوستر1394خير
5973592اثرات مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری حافظه نوزادان را کاهش داده و تکثیر سلولی در هیپوکمپ را کاهش می دهدسیزدهمین کنگره بین المللی سم شناسیارومیهسخنرانی1394خير
6973574تاثیر مصرف کروسین در دوره بعد از شیردهی بر میزان نوروژنز شکنج دندانه ای در موش بالغ نژاد Balb/Cسیزدهمین کنگره علوم تشریحهمدانپوستر1397خير
7971420بررسی تاثیر پلاسمای غنی از پلاکت در ضایعات فک پایین سگ: یک مطالعه حیوانیکنگره علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
8971235بهبود بازسازی بافت استخوان از طریق تاثیر پاراکرین سلول های بنیادی مزانشیمی2nd stem cells & regenerative medicine congressمشهدپوستر1396خير
9971055Renoprotective Effect of Plantago Major Against Proteinuria and Kidney Damage Induced by Adriamycinهفتمین کنگره ملی گیاهان داروییشیرازپوستر1397خير
10970748The Effect of Nigella sativa Extract on Renal Oxidative Damage in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionهفتمین کنگره ملی گیاهان داروییشیرازپوستر1397خير
11964310Thymoquinone Suppresses the Renal Renin-Angiotensin System in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstruction2nd International and 23rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacologyچابهارسخنرانی1396خير
12964130Modulation of Apoptosis and Inflammation by Thymoquinone and Angiotensin II inhibition in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
13964038مطالعه اثر کم کاری تیروئید بر روی شاخص آپوپتوز در فولیکول های تخمدان با استفاده از تکنیک TUNELدومین کنگره ملی ستوتکنولوژی و کاربردهای آنمشهدپوستر1394خير
14964037ارزیابی فرآیند تکثیر سلولی فولیکول های تخمدان با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی PCNA در رت های هیپوتیروئیددومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردهای آنمشهدپوستر1394خير
15964035مطالعه تغییرات آپوپتوز و تکثیر سلولی در فولیکول های تخمدان رت هیپوتیروئیددومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپیشیرازسخنرانی1395خير
16961965Nigella sativa Extract Improves Unilateral Ureteral Obstruction-Induced Kidney Dysfunction through Angiotensin II Inhibition in the Ratتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
17961964Nigella sativa Extract Ameliorates Kidney Function via Renin-Angiotensin System Blockade in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدسخنرانی1396خير
18953438تجویز تحت حاد ترامادول رفتار شبه اضطرابی را در موش های صحرایی تعدیل می کند.پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
19953387اثرات کروسین بر یادگیری و حافظه موش های صحرایی درمان شده با ترامادولششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
20953386اثرات کروسین بر تولید سلول های آپوپتوتیک در هیپوکامپ موش صحرایی درمان شده با ترامادولدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
21953052تاثیر تشنجات اپی لپتیک مادری بر بیان PSA-NCAM در مخچه نوزادان رتدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
22951677تجویز مزمن کروسین موجب القاء رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی می شود.چهارمین کنگره علوم اعصابتهرانپوستر1394خير
23941581اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه در سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در کلیه موش صحراییدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
24925154Effect of aqueous-ethanolic extract of Nigella sativa on cisplatin-induced nephrotoxicity in ratsدوازدهمین کنگره بیوشیمی ایران و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
25925144The Effect of Plantago major Aqueous-Ethanolic Extract on Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in the Rat Kidneyبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1227Basic Human Anatomy1390تالیف
2226روش تحقیق؛ نگارش مقالات علمی و پایان نامه های تحصیلی1391تالیف
32161علوم تشریح قلب و عروق1398تالیف
42026کالبدشناسی سیستم تنفس1398تالیف
52025آناتومی شاخه ها1398تالیف
61932آناتومی سلیس1397تالیف
71874مقدمات علوم تشریح1397تالیف
81692تشریح انسانی عمومی برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی1396تالیف
91574بافت پیشرفته II1396تالیف
101573بافت شناسی عملی1395تالیف
111304علوم تشریحی 1 (تنه، اندام فوقانی و تحتانی) برای دانشجویان دندانپزشکی1395تالیف
121125تکنیک های میکروآناتومی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19809کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29191کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه