علیرضا  ابراهیم زاده بیدسکان

 فعالیت های پژوهشی

 

علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم تشریحی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Ebrahimzadehba@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951717بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر نورونهای دوپامینرژیک ماده سیاه مغز میانی در موش نر نژاد BALB/cمجریدر دست اجراخير
2951237اثر پیوگلیتازون بر آسیب بافتی ناشی از کم¬کاری تیروئید در بیضه رتمجریدر دست اجرابلي
3940025مطالعه اثرات مواجهه با آترازین در طی حاملگی و شیر دهی بر آپوپتوز سلول های هیپوکمپ و حافظه فرزندان موشمجریدر دست اجرابلي
4940024مطالعه استخوان سازی به دنبال تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در یک ضایعه ناشی از کشیدن دندان در سگ بالغ نژاد Mongrelمجریپایان یافتهبلي
5940021مطالعه اثرات ترامادول بر آپوپتوز سلولهای هیپوکمپ و حافظه موش صحرایی بالغ و اثر محافظتی کروسینمجریپایان یافتهخير
6940020مطالعه اثرات مواجهه با آترازین در طی حاملگی و شیردهی بر آپوپتوز سلولهای بیضه فرزندان موش صحرایی و اثرات محافظتی کروسینمجریدر دست اجراخير
7940004اثر مصرف مت آمفتامین توسط مادر در دوران بارداری و شیردهی بر آپوپتوز نورون های هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
8931792بررسی مصرف مت آمفتامین در دوره بارداری و شیردهی بر بیان مولکول اتصال دهنده سلول عصبی حاوی پلی سیالیک اسید در هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
9931789بررسی مصرف مت آمفتامین در دوره بارداری و شیردهی بر بیان پروتئین دابل کورتین در هیپوکامپ و میزان حافظه و یادگیری نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
10931781بررسی اثر اکستازی بر میزان بیان پروتئین شوک حرارتی (HSP70) و آپوپتوز در بیضه موش صحرایی بالغصحرایی بالغمجریپایان یافتهبلي
11930767مقایسه روش های متداول , هیالورونیک اسید و تست هیپو اسموتیک در انتخاب اسپرم و ارزیایی لقاح وتکامل رویان و سرانجام حاملگی حاصل از آن در تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم انسانمجریپایان یافتهبلي
12922764بررسی تأثیرتشنجات اپی لپتیک مادری بر بیان PSA-NCAM در قشرمخچه نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
13921716بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر مدل تجربی ایسکمیک سکته مغزی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
14921574تاثیر مصرف سیر و ویتامین C بر آسیب نورونی قشر هیپوکامپ رتهای در معرض نویز مداوممجریپایان یافتهبلي
15921502بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گشنیز بر امواج مغزی و آسیب نورونی تشکیلات هیپوکامپ در مدل تجربی تشنج القاء شده بوسیله پنتیلن تترازول (PTZ)مجریپایان یافتهبلي
16920887بررسی اثر عصاره آبی- الکلی گل محمدی بر آسیب نورونی ناشی از تشنج القاء شده بوسیله پنتیلن تترازول(PTZ) در تشکیلات هیپوکامپ موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
17911216مطالعه ی لکتین هیستوشیمیایی سطح سلول های شبکیه، در دوران مورفوژنز موش و تمایزات نهایی آن بعد از تولدمجریپایان یافتهبلي
18911215توزیع و گسترش تغییرات گلیکوکانجوگیت های سطح سلولی و ماتریکس خارج سلولی در سلولها و سازمان دهنده های نخاع در دوران رویانی و اوایل دوران جنینی در موش نژاد balb/cمجریپایان یافتهبلي
19910883بررسی آسیب نورونی ایجاد شده در مخچه نوزادان موش صحرایی به دنبال مدل تب و تشنج تجربیمجریپایان یافتهبلي
20901077بررسی اثرات مصرف نانوسیلور و سیر در دوران بارداری و شیردهی بر آپوپتوز نورون های هیپوکامپ نوزادن رتمجریپایان یافتهبلي
21900992بررسی اثر مصرف ویتامین C و سیر بر تغییر بیان برخی ژنهای مرتبط با نوروژنز وآپوپتوزیس در هیپوکامپ رت های جوان ناشی از تماس با سربمجریپایان یافتهخير
22900946اثرتاموکسیفن برایجاد نورونهای تیره در تشکیلات هیپوکامپ ناشی از تشنج ایجاد شده بوسیله پنتیلن تترازول در رتهای اوارکتومی شده تحت درمان با عصاره سویامجریپایان یافتهخير
23900849بررسی اثر سیر و ویتامین C بر آپوپتوز سلول های شبکیه نوزادان رت ، ناشی از تماس با سرب در حین حاملگی و شیر خواریمجریپایان یافتهبلي
24900843اثرات مواجهه با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری و شیردهی بر آپوپتوز و نوروژنزیس هیپوکمپ در فرزندان موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
25900814اثر تاموکسیفن بر آپوپتوز ناشی از تشنج ایجاد شده بوسیله پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی اوارکتومی شده تحت درمان با عصاره سویامجریپایان یافتهبلي
26900679ترمیم شکاف کام سخت با استفاده از سلول های بنیادی انسانی و پلاسمای غنی از پلاکت، در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
27900572تاثیر مصرف ویتامین C و عصاره سیر بر تغییرات گلیکوکانژوگیت های هیپوکامپ نوزادان رت های در معرض سربمجریپایان یافتهخير
28900500تاثیر مصرف ویتامین C و سیر بر تغییرات گلیکوکانژوگیت های قشر مخچه فرزندان مادران در معرض سربمجریدر دست اجراخير
29900214ترمیم نقص شکاف آلوئول در موش با استفاده از تزریق سلول های بنیادی انسانی مشتق از بافت چربی و خون بند ناف انسانیمجریپایان یافتهخير
30900116تأثیر مصرف سیر و ویتامین C بر آسیب نورونی ناشی از تماس با سرب در تشکیلات هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهبلي
31900115بررسی نقش مصرف ویتامین C و سیر بر اثرات ناشی از تماس با سرب بر نوروژنز شکنج دندانه ای هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهبلي
3289763بررسی اثرات آپوپتوتیک و نکروتیک استانوزولول بر هیپوکمپ مغز موش صحرایی نرمجریپایان یافتهخير
3389618بررسی اثر ویتامین c و سیر بر تغییر حافظه فضائی در فرزندان رت متولد شده از مادران در معرض سربمجریپایان یافتهخير
3489375بررسی اثرات آپوپتوزی ذرات نانوسیلور بر هیپوکمپ مغز موش صحراییمجریپایان یافتهخير
3589230بررسی تاثیر ویتامین C و سیر در طول دوره بارداری بر تغییرات مینرالیزاسیون استخوان ناشی از تماس با سرب در نوزادان رتمجریپایان یافتهخير
3688751مقایسه اثر 17 بتاا-سترادیول و جینستئین ( Genistein) بر ایجاد نورون های تیره در ناحیه هیپوکامپ رت در تشنج ناشی از PTZمجریپایان یافتهبلي
3788646اثر عصاره اتانولی سیاه دانه بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین درکلیه موش های صحراییمجریپایان یافتهبلي
3888637مطالعه اثرات اپی لپسی مادری بر میزان و محل بیان PSA-NCAM در تشکیلات هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
3988478مطالعه هیستو شیمیایی و ایمنوهیستوشیمیایی برخی گلیکوکونژوگیت ها و کلاژن نوعIII در طی مورفوژنز پوست رتمجریپایان یافتهبلي
4088461مطالعه هیستو شیمیایی و ایمونوهیستوشیمیایی برخی گلیکوکونژوگیت ها و لامینین طی گنادوژنز در رتمجریپایان یافتهبلي
4186091مطالعه اثرات مرفین برساختمان میکروسکپیک (نوری والکترونیک) رحم وتخمدان باردار موش معتادمجریپایان یافتهخير
4281303پیدایش و تغییرات گلیکوکانژوگیت ها در هیستوژنز و هیستولوژی غده هیپوفیز در رتمجریپایان یافتهخير
43960265بررسی نقش نیتریک اکساید سنتاز نورونی و القایی بر فاکتورهای نوروژنز و اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش¬های صحراییهمکاردر دست اجراخير
44951777اثرات دیوکسین بر بیان ژن و پروتئین CatSper 2 ، اسپرماتوژنز و آپوپتوز بیضه در موش نر بالغهمکاردر دست اجرابلي
45941721بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر استرس اکسیداتیو و پارامترهای التهابی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
46941619بررسی اثرات محافظت نورونی کروسین بر روی ماده سیاه مغز در موش مدل پارکینسونی القا شده با متیل فنیل تتراهیدروپیریدین (MPTP)همکاردر دست اجراخير
47941613اثرات تجویز عصاره گیاه Carob بر سیستم ادراری-تناسلی و آنزیم های آلانین ترانسفراز و آسپارتات ترانس آمیناز در موش نر بالغهمکاردر دست اجرابلي
48941314اثرات تیموکینون بر پارامترهای اسپرم، هیستولوژی بیضه و هورمون تستوسترون در موش مدل پیری القا شده با دی گالاکتوزهمکاردر دست اجرابلي
49940840بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتهمکارپایان یافتهخير
50931731بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر پروتئینوری و آسیب بافتی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
51931597اثر کاپتوپریل بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتهمکارپایان یافتهخير
52930952اثر آگونیست های PPAR-γ بر اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش های صحراییهمکاردر دست اجرابلي
53930851‏‎‏ بررسی فاکتورهای موثر در پیش آگهی بیماران با ترومای جمجمه متوسط یا شدید بستری در بیمارستان امدادی در سالهای 1392 تا 1394 همکاردر دست اجرابلي
54922645بررسی اثر آدرنوکورتیکوتروپین هورمون (ACTH) بر بیان ژن آلفا-2 ماکروگلوبولین (A2M) در طی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال انسانی به استئوبلاست تحت تیمار با دگزامتازونهمکارپایان یافتهبلي
55921842بررسی اثر عصاره آبی- اتانولی سیاه دانه و تیموکینون بر آسیب کلیوی در مدل انسداد یکطرفه حالب در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
56921349بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر پروتئینوری و استرس اکسیداتیو ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
57910780بررسی اثر تجویز سیستمیک و موضعی سلول بنیادی مزانشیمال بدست آمده از مغز استخوان بر بهبود عملکرد و تمایز سلول توبولی در مدل نارسایی کلیوی حاد ایسکمی- رپرفیوژن در رتهمکارپایان یافتهبلي
58910680اثر عصاره آبی- الکلی بارهنگ بر سمیت کلیوی و آسیب اکسیداتیو ناشی از سیس پلاتین در کلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
59900878بررسی اثر اتومیدیت بر آسیب نورونی تشکیلات هیپوکامپ رتهمکارپایان یافتهخير
60900714بررسی اثرات آلفا توکوفرول و ال-کارنیتین بر بیان ژنهای CatSper و کیفیت اسپرم موش مسن و جوانهمکارپایان یافتهبلي
61900393اثرات آب مغناطیسی شده بر میزان باروری و ارتفاع سلول‌های پوششی اندومتر و لولهٔ فالوپ قبل از لانه گزینی در موش مادههمکارپایان یافتهخير
62900236مطالعه ایمونو هیستو شیمی آپوپتوز و تکثیرسلولی ناشی از تأثیر هیپوتیروئیدیسم در فولیکولهای تخمدان موش صحرایی بالغهمکارپایان یافتهبلي
63900230اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آپپتوز سلولی ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در بافت کلیه رتهمکارپایان یافتهخير
6489566بررسی تاثیر تجویز نیکوتین در دوره بارداری بر بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم ریه نوزادان موشهمکارپایان یافتهبلي
6589451بررسی نقش گیرنده آدنوزینی نوع دو A بر آسیب نورونهای هیپوکامپ موش صحرایی بدنبال تجویز MDMA (اکستازی)همکارپایان یافتهبلي
6689363بررسی اثر عصاره آبی - الکلی سویا بر تشنج ناشی از PTZ و آسیب اکسیداتیو در حضور و عدم حضور هورمونهای تخمدانی در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
6788752بررسی نقش سیستم نیترارژیک هسته میخی شکل بر تنظیم فشار خون و ضربان قلب در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
6888736بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی و اثر عصاره زعفران و کروسین بر اختلالات حافظه و پاسخهای گلیوزیس در موشهای صحرائی مبتلا به آلزایمرهمکارپایان یافتهبلي
69951094بررسي اثر محافظت نوروني عصاره آبي – الکلي اندام هوايي ريحان بر آسيب نوروني هيپوکامپ موش کوچک ناشي از تشنج القا شده بوسيله پنتيلن تترازولناظردر دست اجراخير
70950278بررسی اثر دیابت مادری بر میزان بیان و الگوی توزیع زیر جزء هایGluN1 و GluN2B گیرنده NMDA در نواحی مختلف هیپوکامپ نوزادان نر موش صحراییناظردر دست اجرابلي
71950073بررسی اثرات مت آمفتامین بر بیان پروتئینهای کلاژن نوع IV و لامینین -5α و بیان ژنهای1,2 CatSper در مجاری سمینیفر همراه با سنجش آسیب اکسیداتیو و بیان آنزیم های MMP-2 و MMP-9 در بیضه موش/C Balbناظردر دست اجرابلي
72940677بررسی تاثیر القای دیابت مادری نوع یک بر میزان بیان ژنهای Bax و Bcl-2 در هیپوکامپ در حال رشد نوزادان رتناظرپایان یافتهخير
73940280اثر عصاره آبی- الکلی سیاه دانه بر آپوپتوز سلولی و حجم هیپوکامپ موش صحرایی دچار هیپو تیروئیدی در دوره نوزادی و رشدناظرپایان یافتهبلي
74931750 اثرات دیابت تجربی بر بیان کلاژن نوع IV و لامینین -5α و1,2 CatSper در مجاری سمینیفر موش Balb/Cناظردر دست اجرابلي
75931590بررسی اثرات نوروپروتکتیو لوتئولین در مدل اختلال حافظه ناشی از ضربه مغزی ( TBI) در موش صحرایی نرناظردر دست اجرابلي
76930349مطالعه ایمونوهیستوشیمیائی بیان لامینین و فیبرونکتین غشاء پایه و ماتریکس خارج سلولی بدنبال تجویز نیتریت سدیم در پارانشیم بیضه موش نژاد Balb/Cناظرپایان یافتهبلي
77922842بررسی اثر مالاتیون بر پارامترهای بیوشیمیایی وتغییرات آپوپتوتیک وپرولیفراسیون سلول های جنسی نر در رت های بالغ و اثر محافظتی ویتامینCناظرپایان یافتهبلي
78922840بررسی اثرات مالاتیون بر پارامترهای بیوشیمیایی وتغییرات آپوپتوتیک و پرولیفراسیون فولیکول های تخمدانی رت های بالغ و اثر بازدارندگی ویتامینCناظردر دست اجرابلي
79922174مطالعه تأثیر دود حاصل از الکتروکوتریزاسیون برمخاط بینی موش صحراییناظردر دست اجراخير
80911097مطالعه تاثير ديازينون بر پارامترهاي بيوشيميايي و تغييرات مورفولوژيک آپوپتوز و پروليفراسيون فوليکولهاي تخمدان رت بالغ و اثر حفاظتي ويتامينEناظرپایان یافتهبلي
81900956بررسی اثرات کارنیتین بر اسپرماتوژنز موش صحرایی دیابتیک مدل استرپتوزوتوسینناظرپایان یافتهخير
82900947بررسی اثرات تشنج ناشی از تب بر تغییرات مولکولی آپوپتوزیس در هیپوکامپ نوزادان موش های صحراییناظرپایان یافتهبلي
83900629مطالعه تغییرات احتمالی بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم کلیوی نوزادان موش Balb/c بدنبال مصرف نیکوتین مادری در دوره جنینی و نوزادیناظرپایان یافتهبلي
8489761بررسی اثرآلفا لیپوئیک اسید بر جلوگیری از تغییرات بیان کلاژن نوع IV و لامینین در غشا پایه و ماتریکس خارج سلولی پری نوریوم عصب سیاتیک رت های دیابتیکناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963992The effects of soy and tamoxifen on apoptosis in the hippocampus and dentate gyrus in a pentylenetetrazole-induced seizure model of ovariectomized ratsISIAnatomical science international1396اول
2963645Effects of human adipose-derived stem cells and platelet-rich plasma on healing response of canine alveolar surgical bone defectsPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1396مسئول
3962978The effect of platelet-rich plasma on human mesenchymal stem cell-induced bone regeneration of canine alveolar defects with calcium phosphate-based scaffoldsISIIranian journal of basic medical sciences1396مسئول
4962036Fibroblast Growth Factor Type 1 (FGF1)-Overexpressed Adipose-Derived Mesenchaymal Stem Cells (AD-MSCFGF1) Induce Neuroprotection and Functional Recovery in a Rat Stroke ModelISIStem Cell Reviews and Reports1396سوم
5961735Role of the Nitrergic System of the Cuneiform Nucleus in Cardiovascular Responses in Urethane-Anesthetized Male RatsPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396پنجم
6961585The effect of maternal exposure to methamphetamine during pregnancy and lactation period on hippocampal neurons apoptosis in rat offspringISIToxin Reviews1396پنجم
7961395Effect of methamphetamine exposure during pregnancy and lactation on polysialic acid-neural cell adhesion molecule expression in rat's offspring hippocampusISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396مسئول
8961220Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy and lactation alters offspring hippocampal mRNA BAX and Bcl-2 levels, induces apoptosis and decreases neurogenesisISIEXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY1396اول
9960681Thymoquinone ameliorates renal damage in unilateral ureteral obstruction in ratsISIPHARMACOLOGICAL REPORTS1396سوم
10954196Beneficial effects of garlic on learning and memory deficits and brain tissue damages induced by lead exposure during juvenile rat growth is comparable to the effect of ascorbic acidISIDrug and chemical toxicology1395پنجم به بعد
11953439Effects of hypothyroidism on proliferation and programmed cell-death in rat ovarian granulosa cellsChemical AbstractEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences1395چهارم
12952740Preventive effect of Coriandrum sativum on neuronal damages in pentylentetrazole-induced seizure in ratsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1396پنجم به بعد
13952724Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in testis of aging miceISIIranian Journal of Reproductive BioMedicine1393پنجم
14952019Effects of Aqueous-ethanolic Extract of Nigella sativa Seeds (Black Cumin) and Vitamin E on Cisplatin-induced Nephrotoxicity in RatscopusResearch Journal of Medicinal Plants1395دوم
15951768Aqueous and Ethanolic Extracts of Boswellia serrata Protect Against Focal Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury in RatsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395سوم
16951681Protective effects of ascorbic acid and garlic extract against lead-induced apoptosis in developing rat hippocampusISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1395اول
17951680Effects of Kindling and Epileptic Seizures during pregnancy on Cerebellum expression of the PSA-NCAM in rat pupsISIjournal of fundamental and applied sciences1395مسئول
18951368Renoprotective Effect of Plantago Major Against Nephrotoxicity and Oxidative Stress Induced by CisplatinISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1395پنجم
19941904The Effects of Ascorbic Acid and Garlic on Bone Mineralization in Lead Exposed Pregnant RatsISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1393اول
20940185The effect of silver nanoparticles on apoptosis and dark neuron production in rat hippocampusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
21934991The effects of tamoxifen and soy on dark neuron production in hippocampal formation after pentylenetetrazole-induced repeated seizures in rats.PMCPathophysiology1394اول
22934701Anticonvulsant and neuroprotective effects of Rosa damascena hydroalcoholic extract on rat hippocampusPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394پنجم به بعد
23934517Glycoconjugates distribution during pre- and postnatal photoreceptors and their association with retinal pigment epitheliumISIIran J Basic Med Sci1393سوم
24934516Fibronectin Regulation by Vitamin C Treatment in Kidneys of Nicotinic Mice OffspringISIIRCM J1393چهارم
25934514Study of ameliorative role of garlic and ascorbic acid consumption on lead-induced glycoconjugates changes in rat offspring hippocampusindex copernicusInternational Journal of Current Life Sciences1393دوم
26934513The Effect of Hyperthermia and Hyperthermic Seizures on Rat Infant Cerebellum Apoptosisسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Current Life Sciences1393دوم
27934212Glycoconjugates distribution during developing mouse spinal cord motor organizersPMCIranian Biomedical Journal1393سوم
28933452A Glance at Methods for Cleft Palate RepairISIIran Red Crescent Med J1393دوم
29932764Effects of vitamin C on expression of renal laminin-α5 in offspring of nicotine-treated mice.index copernicusResearch Opinions in Animal and Veterinary Sciences1393پنجم
30932350THERAPEUTIC POTENTIAL OF PLATELET-RICH-PLASMA AND STEM CELLS ON CLEFT PALATE, A MORPHOMETRIC STUDYسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Current Life Sciences1393پنجم
31932345“Cleft Palate Reconstruction by Platelet-Rich-Plasma and Stem Cell Injection: Histological Evidences”سایر سایت‏های تخصصیJournal of Cell and Animal Biology1393پنجم
32931994Lectinhistochemical study of Glycoconjugates role during Rat Adenohypophisis developmentISIIJBMS1384مسئول
33931983Immunohistochemical study of Type III Collagen Expression during Pre- and Post-natal Rat Skin Morphogenesis.ISIIran J Basic Med Sci1393مسئول
34931980Cleft Palate Reconstruction by Platelet-Rich-Plasma and Stem Cell Injection: Histological EvidencesChemical AbstractJournal of cell and animal biology1393مسئول
35931979The Effects of nano-silver and garlic administration during pregnancy on neuron apoptosis in rat offspring hippocampusISIIranian journal of basic medical sciences1392مسئول
36931717Histochemical study of retinal photoreceptors development during pre- and postnatal period and their association with retinal pigment epitheliumISIIranian Journal of Basic medical sciences1393مسئول
37931657The effect of ascorbic acid and garlic administration on lead-induced neural damage in rat offspring's hippocampusISIIranian Journal of Basic medical sciences1391مسئول
38931563Histochemical Lectin Study of Glycoconjugates Terminal Sugars during Retina Ganglionic Cell Differentiation in Rat EyeChemical Abstractافق دانش فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1393مسئول
39930974Adenosine A2a receptors activate Nuclear Factor-Kappa B (NF-κB) in rat hippocampus after exposure to different doses of MDMAISIMol Cell Toxicol1392چهارم
40930323The effect of Ascorbic Acid and Garlic administration on lead-induced apoptosis in Rat Offspring’s eye retinaPMCiranian biomedical journal1392مسئول
41930321Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in the testis of the aging mousePMC. Iran J Reprod. Med.1392پنجم
42930314protective effects of ascorbic acid and garlic extract against neurogenesis inhibition caused by developmental lead exposure in the dentate gyrus of ratChemical AbstractComparative clinical pathology1392سوم
43930306The Effect of Human Platelet-Rich Plasma on Adipose-Derived Stem Cell Proliferation and Osteogenic DifferentiationPMCIranian biomedical journal1393چهارم
44930065The Effect of Maternal Nicotine Exposure on Fibronectin Expression in Lung Parenchyma of the Mice Newborns.index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392پنجم به بعد
45925004Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy; impaired memory and decreased hippocampal cell proliferation in rat offspringISIEnvironmental toxicology and pharmacology1392مسئول
46924132effect of nikotinSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی رفسنجان1392
47923829Effects of L-carnitine treatment on expression of CatSper proteins in the aging mouse model.Chemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392پنجم به بعد
48923804Study of the effect of hypothyroidism on the apoptotic index in rat ovarian follicles, using the TUNEL techniqueMedlineJournal of Iranian Anatomical Science1392چهارم
49923801The effects of exposure to titanium dioxide nanoparticles during lactation period on learning and memory of rat offspringISIToxicology and industrial health1394پنجم به بعد
50923800Combination of vitamin E with L-carnitine increase CatSper Genes expression in the aging mouse testisChemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392پنجم به بعد
51923665Tamoxifen Mimics the Effects of Endogenous Ovarian Hormones on Repeated Seizures Induced by Pentylenetetrazole in RatsPMCExerimental Neurobiology1392مسئول
52923586Effects of adenosine A2a receptor agonist and antagonist on hippocampal nuclear factor-kB expression preceded by MDMA toxicityISIMeabolic Brain Disease1391سوم
53923511The effect of electromagnetic field on blood and Blood formation in RatChemical Abstract. Ofoghe-danesh journal1374
54923510Study of Flow cell propertiesChemical AbstractOfoghe-danesh journal1376
55923509Histochemical Study of hypothalamo- hypophyseal portal system in Rat Embryosسایر سایت‏های تخصصیHakim journal1384اول و مسئول
56923508Study of Ovarian tissue changes after ethanol consumption.Chemical AbstractOfogh-e-danesh journal1384مسئول
57923506Study of pituitary development and comparison some fixatives effect on pituitary tissue preparationسایر سایت‏های تخصصیOfogh-e-danesh journal1384اول
58923504The Effects of Lead on Endothelium in Aorta and Left Coronary Arteryسایر سایت‏های تخصصی. Ofogh-e-danesh journal1389
59923503Study of ethanol effect on Lung microscopic structure in adult mouseسایر سایت‏های تخصصیOfogh-e-danesh journal1386سوم
60923502Study of Morphine effects on Placenta microscopic structure in mouseسایر سایت‏های تخصصیOfogh-e-danesh journal1386مسئول
61923499the effect of ethanol on histological structure of kidney in Mouseسایر سایت‏های تخصصیJournal of Gorgan University of Medical sciences1387مسئول
62923495Lectin histochemical study of Glycoconjugates Terminal Sugars during Neurohypophisis development in Ratسایر سایت‏های تخصصیJournal of Gorgan University of Medical sciences1390اول و مسئول
63923494. A Rare Anatomical Variation of Sciatic Nerve and Its Relationship with Piriformis Musleسایر سایت‏های تخصصیJournal of Iranian Anatomical Sciences1389اول و مسئول
64923493Assessment of Glycoconjugates Terminal Sugars expression during Rat Skin Morphogenesisسایر سایت‏های تخصصیJournal of Iranian Anatomical Sciences1389دوم
65923488The role of GalNac terminal sugar on adrenal gland developmentChemical AbstractAdvance in biology research1386چهارم
66923480The effects of maternal epileptic seizures during pregnancy on PSA-NCAM expression in rat pups hippocampusISI(Journal of Biomedical Sience(JBS1391مسئول
67923454Cell surface Molecular differentiation During Rat Adenohypophisis Morphogenesis using Lectinhistochemistry technique.ISICell journal1383اول و مسئول
68923453Distribution of Specific Glycoconjugate in Early Mouse Embryonic Notochord and Paraxial MesenchymePMCIranian Biomedical Journal1384
69923439Protective Effects of Ascorbic Acid & Garlic on Lead-induced Apoptosis in Rat Offspring Hippocampus.ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
70921999Evaluation of the Cell Proliferation Process of Ovarian Follicles in Hypothyroid Rats by Proliferation Cell Nuclear Antigen Immunohistochemical TechniqueChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1391چهارم
71921868Molecular mechanisms study hair follicle development in rat by lectin histochemistry techniqueSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1390دوم
72921862مطالعه توزیع و تغییرات قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت هادر طی تکامل فولیکول مو در رت با استفاده از فن لکتین هیستوشیمیاییSID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی ارومیه1390مسئول
7392107Regulatory Changes of N-Acetylgalactosamine Terminal Sugar in Early Mouse Embryonic Paraxial MesenchymISICell journal1391مسئول
7491773Estrogen-dependent effect of soy extract on pentylenetetrazole-induced seizures in ratsPMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1391پنجم
7591577The role of adenosine receptor agonist and antagonist on Hippocampal MDMA detrimental effects; a ‎structural and behavioral studyISIMetabolic Brain Disease1391چهارم
7691336 Study of glycoconjugates terminal sugars during morphogenesis of hair follicle in ratChemical AbstractUromia Journal of Medical Sciences1390مسئول
7791335Study of glycoconjugates terminal sugars during gonadogenesis in rat by lectin histochemical methodindex copernicusمجله علوم پزشکی رازی1390مسئول
7891334Lectinhistochemistry Study of Glycoconjugate Terminal Sugars During Rat kidney Developmentindex copernicusاف ق دانش؛ فصلنامه ی دانشگاه علو م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1391اول و مسئول
7991196Nicotine decreased expression of fibronectin in lung parenchyma newbornISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391پنجم
8091195The effect of PTZ-induced epileptic seizures on hippocampal expression of PSA-NCAM in offspring born to kindled ratsISIJournal of biomedical science1391مسئول
8190913The effect of lovastatin and vitamin E on glomerular volume in diabetic rats index copernicusJournal of Birjand University of Medical Sciences1390دوم
8290875Morphometrical Study of Polysialylated Neural Cell Adhesion Molecule Positive Cells in Rat Pups Hippocampus Following Induction of Seizure during PregnancyPMCIranian biomedical journal1390مسئول
8390775Distribution of Glycoconjugates terminal sugars during neurohypophysis development in Ratindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390مسئول
8490261An anatomical variation of extensor indicis muscle: A case reportscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1390مسئول
8590039Effects of soy extract on pentylenetetrazol-induced seizures in ovariectomized ratsPMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1390اول
8689522The Effects of Lead Acetate on Endothelium in Aorta and Left Coronary Artery in Male Rabbitsindex copernicusافق دانش1389دوم
8789255Lectin Histochemical Study of Vasculogenesis During Rat Pituitary MorphogenesisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389مسئول
8888098Osteoid osteoma: a diagnosis for radicular pain of extremitiesISIorthopedics1388سوم
8987529اثر اتانول بر ساختار هیستولوژیک کلیه در موش های آزمایشگاهی index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1387سوم
9084008مطالعه اثرات اتانول بر ساختمان میکروسکوپیک بیضه در موش (Emro (IMEMRمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1384سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964038مطالعه اثر کم کاری تیروئید بر روی شاخص آپوپتوز در فولیکول های تخمدان با استفاده از تکنیک TUNELدومین کنگره ملی ستوتکنولوژی و کاربردهای آنمشهدپوستر1394خير
2964037ارزیابی فرآیند تکثیر سلولی فولیکول های تخمدان با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی PCNA در رت های هیپوتیروئیددومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردهای آنمشهدپوستر1394خير
3964035مطالعه تغییرات آپوپتوز و تکثیر سلولی در فولیکول های تخمدان رت هیپوتیروئیددومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپیشیرازسخنرانی1395خير
4961965Nigella sativa Extract Improves Unilateral Ureteral Obstruction-Induced Kidney Dysfunction through Angiotensin II Inhibition in the Ratتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
5961964Nigella sativa Extract Ameliorates Kidney Function via Renin-Angiotensin System Blockade in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدسخنرانی1396خير
6953438تجویز تحت حاد ترامادول رفتار شبه اضطرابی را در موش های صحرایی تعدیل می کند.پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
7953387اثرات کروسین بر یادگیری و حافظه موش های صحرایی درمان شده با ترامادولششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
8953386اثرات کروسین بر تولید سلول های آپوپتوتیک در هیپوکامپ موش صحرایی درمان شده با ترامادولدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
9953052تاثیر تشنجات اپی لپتیک مادری بر بیان PSA-NCAM در مخچه نوزادان رتدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
10951677تجویز مزمن کروسین موجب القاء رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی می شود.چهارمین کنگره علوم اعصابتهرانپوستر1394خير
11941581اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه در سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در کلیه موش صحراییدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
12925154Effect of aqueous-ethanolic extract of Nigella sativa on cisplatin-induced nephrotoxicity in ratsدوازدهمین کنگره بیوشیمی ایران و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
13925144The Effect of Plantago major Aqueous-Ethanolic Extract on Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in the Rat Kidneyبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1227Basic Human Anatomy1390تالیف
2226روش تحقیق؛ نگارش مقالات علمی و پایان نامه های تحصیلی1391تالیف
31574بافت پیشرفته II1396تالیف
41573بافت شناسی عملی1395تالیف
51304علوم تشریحی 1 (تنه، اندام فوقانی و تحتانی) برای دانشجویان دندانپزشکی1395تالیف
61125تکنیک های میکروآناتومی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه