آریا  حجازی
خلاصه عملکرد آریا  حجازی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آریا حجازی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آریا حجازی رسته پژوهشگر : کارمند سایر موسسات
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی قانونی دانشکده/محل خدمت : پزشکی قانونی مشهد
پست الکترونیک : arya_hedjazi@yahoo.co

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961575بررسی شکایات قصور پزشکی از اعمال زیبایی ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی مشهد در فاصله سالهای 1394 لغایت 1396 در دست اجرابلي
2940072بررسی تاثیرات آنولوپلاستی دریچه تریکوسپید باپروتز( رینگ) جدید محدب و زینی شکل بر شریان کرونر راستمجریپایان یافتهبلي
3900259بررسی آماری علل فوت در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی و مقایسه آن با علت فوت در سایرجانبازان از سال1370 تا 1390 در دو استان خراسان رضوی و استان فارسمجریپایان یافتهخير
485204بررسی اپیدمیولوژیک 800 مورد پرونده های همسرآزاری ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد در طی سال 1383مجریپایان یافتهخير
585194بررسی اپیدمیولوژیک مرگهای ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در مرکز پزشکی قانونی خراسان (1383-84)مجریپایان یافتهخير
684399بررسی فراوانی پلاک های آترواسکلروتیک در 100 اتوپسی قلب انجام شده متوفیان زیر 50 سال پزشکی قانونی مشهدمجریپایان یافتهخير
7970048بررسی تنوع آناتومی جراحی فلپ قدامی طرفی ران (ALT) بر روی اجساد تازههمکارپایان یافتهبلي
8961577همه گیر شناسی اقدامات پزشکی منجر به تشکیل پرونده مطرح شده در کمیسیونهای پزشکی قانونی کل کشور 1395-1391همکاردر دست اجراخير
9960807بررسی روند ده ساله حوادث منجر به مرگ در کودکان شهرستان مشهد از 1386 تا 1396همکاردر دست اجرابلي
10960264بررسی فراوانی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور طی یک دوره پنج سالههمکارپایان یافتهبلي
11960054بررسی ویژگی های دموگرافیک و عزت نفس در زنان قربانی خشونت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی در سال 95همکارپایان یافتهخير
12960053بررسی شیوع کمال گرایی نوروتیک در همسرآزاری روانیهمکاردر دست اجراخير
13960052بررسی میزان احساس رضایت مندی از هویت جنسی و تطابق نقش بیماران دارای اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیتهمکاردر دست اجراخير
14960046بررسی شیوع تظاهرات بالینی سندرم پیش از قاعدگی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی به علت همسر آزاری فیزیکی در بین سالهای 95 تا96همکارپایان یافتهخير
15951592مقایسه تاثیر آموزش به دو شیوه ایفای نقش و کارگاه آموزشی بر آگاهی و مهارت ماماها در مدیریت قربانیان خشونت خانگی در بارداریهمکارپایان یافتهبلي
16951368مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده با یادگیری مبتنی بر تیم بر دانش و مهارت بالینی دانشجویان مامایی در ارائه خدمات به قربانیان تجاوز جنسیهمکارپایان یافتهبلي
17950907ارائه یک مدل جهت ایجاد تصمیم یار با هدف تعیین اندازه های ایده آل حلقه دریچه های تریکوسپید و میترالهمکارپایان یافتهبلي
18950261مقایسه تاثیر دو روش کارگاه آموزشی و آموزش مبتنی بر پادکست همراه با تلگرام بر میزان دانش و عملکرد آموزشی دانشجویان مامایی در زمینه ی مسائل قانونی و شرعی به دهندگان و گیرندگان تخمک اهداییهمکارپایان یافتهبلي
19950184مقایسه آموزش مسائل قانونی سقط جنین به دو روش ایفای نقش و بیمار استاندارد شده بر عملکرد بالینی دانشجویان مامایی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
20941380بررسی گذشته نگر علل فوت بیماران مسمومین بر اساس تشخیص پزشکی قانونی مشهد و مقایسه‌ی آن با تشخیص اولیه (بر اساس گواهی فوت) طی سال ۱۳۹۳.همکارپایان یافتهبلي
21941366بررسی عوارض روانپزشکی در بیماران دچار ترومای جمجمههمکارپایان یافتهبلي
22940984بررسی پلی مورفیسم ژن‌هایِ CYP17، ERbeta و AR در بیماران مبتلا به نارضایتی جنسی مراجعه کننده به بیمارستان ابن‌سیناهمکاردر دست اجراخير
23940645مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای ‌نقش و سخنرانی ‌با بازخورد بر نگرش و عملکرد دانشجویان مامایی درباره رعایت موازین اخلاقی و قانونی حقوق گیرندگان خدمات سلامتهمکارپایان یافتهبلي
24940558مطالعه مورفومتریک حلقه دریچه های میترال و تریکوسپید و ساختار زیر دریچه و همخوانی با شاخص های مربوط به اکوکاردیوگرافی دو یا سه بعدی در جمعیت ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
25930877بررسی فراوانی نارضایتی جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده در شهر مشهد در مقایسه با گروه کنترل در سال 93همکارپایان یافتهخير
26921106بررسی فاصله کومیشرقدامی طنابهای صوتی حقیقی تا اولین حلقه تراشه در کاداور دایسکشندهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981662Factors Affecting the Time of requesting the permission for the abortion from legal medicine organization in Razavi KhorasanISCمجله علمی پزشکی قانونی1397چهارم
2981593Comparing the Effect of Standardized Patient-Based Training with Team-Based Learning on the Midwifery Students` Skill in Taking History of Rape VictimsCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398چهارم
3981336Morphometric Characteristics of 1200 Normal Kidneys in Cadavers at the Mashhad Forensic Medicine CenterEmbaseRazavi International Journal of Medicine1397مسئول
4980544Standard Data of the Morphometric Parameters of the Pancreas in the Iranian PopulationEmbaserazavi international journal of medicine1397مسئول
5970038Morphometric Study of Mitral Valve Annulus in IranISIGalen Medical Journal1396پنجم
6964404Morphological Variations of liver in autopsies of the Iranian populationscopusBangladesh Medical Research Council Bulletin1396مسئول
7961000Effects of a 3D segmental prosthetic system for tricuspid valve annulus remodelling on the right coronary artery: a human cadaveric coronary angiography studyISIInteractive cardiovascular and thoracic surgery1396پنجم
8953391Accessory Spleen in the Splenic Hilum: a Cadaveric Study with Clinical SignificancePMCMedical archives1395مسئول
9952569Study of the normal heart size in Northwest part of Iranian population: a cadaveric studyPMCJournal of Cardiovascular and Thoracic Research1395مسئول
10950304Chemical Components of Noncommercial Alcohol Beverage Samples: A Study With the Viewpoint of Toxic Components in Mashhad, Iran. .PMCInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395دوم
11950059The Relationship between Meteorological Conditions and Homicide, Suicide, Rage, and Psychiatric HospitalizationISIJOURNAL OF FORENSIC SCIENCES1393مسئول
1288323Epidemiologic Study of Deaths Related to Opiate Abuse in Khorasan Legal Medicine Center from March 20, 2004 to March 20, 2006(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
1388222Prevalence of Atherosclerotic Plaques in Autopsy Cases with Noncardiac Deathindex copernicusiranian journal of pathology1388چهارم
1487496رابطه متغیرهای هواشناسی با خشونت و بستری بیماران روان پزشکی در شهر مشهد SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه تخصصی پزشکی قانونی، حقوقی، جرم شناسی و اعصاب و روان 1387سوم
1587495مقایسه کارآیی الکل سنج تنفسی با روش گازکروماتوگرافی در مظنونین به شرب خمر در پزشکی قانونی خراسان SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه تخصصی پزشکی قانونی، حقوقی، جرم شناسی و اعصاب و روان 1387اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972455Fatal opioid poisoning in children in Mashhad 2017دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانپوستر1397خير
2972454Epidemiological assessment of illegal drug-related deaths in Mashhad Iranدوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانسخنرانی1397خير
3963247The epidemiological assessment of sexual assaultThe 6th international conference on woman's healthشیرازپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1979بیایید با هم یک پروپوزال خوب بنویسیم1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه