آسیه سادات  فتاحی معصوم

 فعالیت های پژوهشی

 

آسیه سادات فتاحی معصوم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آسیه سادات فتاحی معصوم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : fattahima@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940162الگوی تغییرات آسیب شناسی بیماریهای نئوپلاستیک پستان در 10 سال اخیردر مشهد بین سال های 1383 تا 1393مجریپایان یافتهبلي
2931504بررسی نتایج درمانی در بیماران مبتلا به ماستیت ایدیوپاتیک پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم و امید و امام رضا ( ع ) بین سالهای 1388-1393 مجریپایان یافتهبلي
3931503بررسی نتایج کیست کاذب پانکراس در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 85-94مجریپایان یافتهبلي
4930898بررسی روش ماستکتومی با حفظ پوست دربیماران سرطان پستان دربیمارستان قائم مشهد از سال 1388-1392مجریدر دست اجرابلي
5922208بررسی اثر تاموکسیفن در درد پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
6922143بررسی تغییرات دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک بیماران سرطان پستان در ابتدا و انتهای دهه در مراجعین دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
7922116بررسی شیوع مراحل اولیه سرطان پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد دربین سالهای 93-89مجریپایان یافتهبلي
8920431بررسی و مقایسه روش مدیفیه و جدید با روش معمول و رایج جراحی کیست هیداتید کبدمجریپایان یافتهبلي
9911006بررسی کارایی لاپاروسکوپیک اسپلنکتومی با شروع از ناف طحال در مقایسه با شروع از عروق گاستریک کوچکمجریپایان یافتهبلي
10910477مقایسه سرطان پستان در زنان زیر 40 سال و بالای 40 سال در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بین سال های 81-91مجریپایان یافتهبلي
11900824طراحی نرم افزار آموزشی پزشکیمجریپایان یافتهبلي
12900808بررسی نتایج اسپلنکتومی لاپاروسکوپیک در بیماری های خونی بین سال های 1385 لغایت 1390 در بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهبلي
13900378مقایسه ارزش تشخیصی دو ماده رنگی متیلن بلو و patent blue در یافتن غده لنفاوی پیشاهنگ در سرطان پستان و مقایسه عوارض موضعی آن هامجریپایان یافتهبلي
14900138تعیین حساسیت و ویژگی نتایج بیوپسی سوزنی در توده های خوش خیم و بدخیم پستانمجریپایان یافتهبلي
1588250بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانه رحم درمیان متخصصین زنان مامایی و جراحان زنمجریپایان یافتهبلي
1687082بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت و کیفیت زندگی 18 ماه پس از جراحی سرطان در بیماران مراجعه کننده به انستیتو کانسر دانشگاه تهران و بیمارستان قائم (عج) مشهد با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
1787011بررسی پایایی و روائی برگردان فارسی پرسشنامه 100 گزینه ای با عنوان "بررسی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHO QOL-100) در بیماران با استئوآرتریت زانو"مجریپایان یافتهبلي
18951242بررسی عوامل خطر هورمونال سرطان پستان در خانم های مبتلای خراسانیهمکارعقد قراردادبلي
19950125ارزیابی نتایج درمان رادیوتراپی حین عمل به عنوان بوست بعد از شیمی درمانی نئوادجوانت در سرطان پستان غیرمتاستاتیک کاندید درمان جراحی حفظ پستانهمکاردر دست اجرابلي
20941554بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی سیتوکراتینین18 به دنبال کموتراپی نئوادجوانت با پاسخ پاتولوژی بعد از جراحی در درمان کانسر پستانهمکاردر دست اجرابلي
21941122تعیین حساسیت پرتویی کروموزومی زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از لنفوسیت های محیطیهمکاردر دست اجرابلي
22940935بررسی بیان ژن FGFR2 در نمونه های بافتی تومورال و سالم در مبتلایان به سرطان اسپورادیک پستانهمکارپایان یافتهبلي
23940789ارزیابی ریسک ابتلا به سرطان پستان ازطریق بررسی واریانتهای جایگاه (LOC643714 /TNRC9 ,TOX3) جهت آنالیز هاپلوتیپ و همراهی آن با پاسخ به درمان و بیان پروتئینهمکاردر دست اجرابلي
24931309ارزيابي اثربخشي روش آزمايشگاهي "مينترک" در تشخيص حساسيت دارويي سلولهاي تومورال درگردش خون به داروهاي شيمي درماني در بيماران مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
25930536بررسی الگو ومیزان عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان ایرانی پس از عمل جراحی حفظ پستان بر اساس زیرگروه ایمنوفنوتایپینگ طی سال های 1393-1383همکارپایان یافتهبلي
26930021تاثیر خدمات داروسازی در بهبود پیشگیری ازعفونت جراحی های لاپاروتومی: ارزیابی، مداخله آموزشی و بررسی پیامدهمکاردر دست اجراخير
27930002تاثیر خدمات داروسازی در بهبود پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی: ارزیابی، مداخله آموزشی و بررسی پیامدهمکارعقد قراردادبلي
28922566ایدیوپاتیک تعیین ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک,رادیولوژیک و نتایج درمان در مبتلایان به ماستیت گرانولوماتوز همکارپایان یافتهخير
29921170بررسی تاثیر تجویز دوز واحد کورتیکواستروئید در پیشگیری از عوارض تنفسی بعد از عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتالهمکارپایان یافتهبلي
30921107بررسی فراوانی افزایش تومورمارکر های CEA و CA15-3 در ساب تایپ ها ی مختلف بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیکهمکارپایان یافتهخير
31920968ارزیابی تاثیر درمانی آلبندازول به تنهایی و یا همراه با عمل جراحی در بیماران مبتلا به کیست هیداتید ریه و کبدهمکارپایان یافتهخير
32910985مقایسه استفاده از هارمونیک اسکاپل با الکتروکوتر دردیسکسیون غدد لنفاوی زیر بغل در جراحی سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
33910682ارزیابی روش لاپاراسکوپی تشخیصی در بیماران با دردهای مبهم شکمیهمکارپایان یافتهبلي
34900978مقایسه دو روش LHP (لیزر هموروئید پلاستی ) وجراحی میلیگان ومورگان در درمان هموروئیدهمکارپایان یافتهبلي
35900925بررسی تاثیر پماد گیاهی ضد بواسیر بر بهبود علایم و درمان بیماری بواسیرهمکاردر دست اجراخير
36900785مشخص نمودن سلولهای بنیادین در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
3789996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
3889927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
3989851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4089834بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مریهمکارپایان یافتهبلي
4189295مقایسه یک تکنیک ابداعی در ترمیم فاشیا در پورت های لاپاروسکوپی با روش مرسومهمکارپایان یافتهخير
4289136بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و سطح سلامتی همسران جانبازان نخاعی خراسان رضوی نسبت به گروه شاهدهمکارپایان یافتهخير
4388641ارزیابی تزریق شاربن با هدایت سونوگرافی به داخل دانسیته های غیر قابل لمس پستانی به عنوان مارکر حین عمل جراحیهمکارپایان یافتهخير
4487713مطالعه عوارض بلند مدت آمپوتاسیون دوطرفه اندام تحتانی در جانبازان جنگ تحمیلیهمکارپایان یافتهبلي
4587585ایجاد بانک اطلاعات کامپیوتری فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستیاران فوق تخصصی جراحی توراکس و رزیدنت های دوره چرخشی جراحی عمومی در بخش جراحی توراکس سال 1390همکاردر دست اجراخير
4687207بررسی یائسگی و عوارض دیگر GnRH در مصرف کنندگان آنهمکارپایان یافتهخير
4786700بررسی وضعیت سلامتی و کیفیت زندگی، نیاز سنجی و اختلالات موسکواسکلتال جانبازان نخاعی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
4886102بررسی وجود پاپیلومای انسانی در بافت های سرطانی پستان در 50 نمونه به روش PCRهمکارپایان یافتهخير
49931404رویکرد بالینی تشخیصی و درمانی به مالفورماسیونهای عروقی و همانژیوماهاناظرپایان یافتهبلي
50920389بررسی نتایج درمانی و عوارض روش جدید ترمیم بافتی وبدون کشش هرنی اینگوئینال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید مشهد در سالهای 1391 تا1393ناظرپایان یافتهبلي
51920376بررسی روش رزکسیون و آناستوموز اولیه و مقایسه آن با سایر تکنیک های جراحی در درمان ولولوس سیگموئیدناظرپایان یافتهبلي
52911162کاهش دادن پورت ها در جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفراناظرپایان یافتهخير
53911140کاهش تعداد انسزیون ها در جراحی آپاندکتومی لاپاروسکوپیناظرپایان یافتهخير
54910980مقایسه نتایج جراحی آناستوموز در گردن با استاپلر و دست بدنبال ازوفاژکتومی درکانسر مریناظرپایان یافتهبلي
55900850بررسی اثر هایپرگلایسمی گذرا پری اپراتیو بر عفونت محل عمل بعد از عمل ماستکتومیناظرپایان یافتهبلي
56900642بررسی نقش کموتراپی نئوادجوانت در کانسر معدهی پیشرفتهناظرعقد قراردادخير
5789788مقایسه فلور میکروبی مدفوع بیماران مبتلا به کانسر کولون با افراد کنترلناظرپایان یافتهبلي
5889524 مقایسه کاربرد لیگاشور با استاپلر خطی در رزکشن و ترمیم روده باریکناظرپایان یافتهبلي
5989376بررسی عوارض زودرس عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال SCCمری در دو گروه از بیماران با و بدون کمورادیوتراپی قبل از عملناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1954083Primary Hydatid Disease of Pancreasindex copernicusJOP.Journal of Pancreas1395اول
2954073Assesment of sonographic findings in idiopathic granulomatous mastitisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395چهارم
3943212Uterocutaneous Fistula Following Cesarean Section: Successful Management of a CasePMCIranian Journal of Medical Sciences1394مسئول
4942923Perianal Paget’s Disease in a Forty-Five-Year-Old Man and Review of the Literature.SID/Iranmedex/MagiranAnnals of Colorectal Research1394چهارم
5941149Large ectopic interathoracic goiter: A case reportPMCThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1388اول و مسئول
6940466Kachooei AR, Ebrahimzadeh MH, Fattahi-Masoom A, Razi S, Salehi M, Azema H. Disability and activities of daily living among veterans with old hip disarticulation and transpelvic amputationPMCArchives of Trauma Research1392چهارم
7940379Evaluation of attitude and skills of female general practitioners in Mashhad, Iran in approach to a breast massscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1392مسئول
8934454Sentinel Node Mapping in Marjolin’s Ulcers: Is it Feasible?ISIwounds-a compendium of clinical research and practice1393پنجم به بعد
9933791Can methylene blue dye be used as an alternative to patent blue dye to find the sentinel lymph node in breast cancer surgery?ISIJournal of Research in Medical Sciences1393اول
10932324Long-term Follow up of Iranian Veteran Lower Limb Amputees from Imposed Iraq-Iran WarSID/Iranmedex/MagiranKowsar Medical Journal1382دوم
11932162Disabilities and Activities of Daily Living Among Veterans With Old Hip Disarticulation and Transpelvic AmputationPMCArchives of trauma research1392چهارم
12932091Depression, anxiety and quality of life in caregiver spouses of veterans with chronic spinal cord injuryscopusIranian Journal of Psychiatry1393پنجم به بعد
13931145Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in endometrial cancer — a feasibility study using cervical injection of radiotracer and blue dyeMedlineNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1393پنجم به بعد
14930985Determining axillary concordance rate for different injection locations in sentinel node mapping of breast cancer: how ambitious can we get?ISIBreast cancer research and treatment1393پنجم
15930721Diagnostic value of 99mTc-bombesin scintigraphy for differentiation of malignant from benign breast lesionsPMCNuclear medicine communications1393سوم
16930150Chronic Low Back Pain due to Retroperitoneal Cystic LymphangiomaPMCThe archives of bone and joint surgery1392اول
17930147ارزیابی نگرش و مهارت پزشکان عمومی زن شهر مشهد در برخورد بالینی و معاینه فیزیکی توده پستانscopusمجله زنان و مامایی ایران1392مسئول
18925172Added Value Of Blue Dye Injection In Sentinel Node Biopsy Of Breast Cancer Patients Do All Patients Need Blue DyeISIInternational Journal of Surgery1393چهارم
19925094Axillary concordance between superficial and deep sentinel node mapping material injections in breast cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIBreast cancer research and treatment1393پنجم
20924459Comparison of Doppler Guided Hemorrhoid Artery Ligation and Milligan Morgan Hemorrhoidectomy in Management of Hemorrhoid DiseaseISIIran Red Cres Med J1392سوم
21924458Quality of life and the related factors in spouses of veterans with chronic spinal cord injuryISIHealth Qual Life Outcomes1391پنجم
22923687The Role of Nuclear Medicine in the Diagnosis and Management of Solitary Pulmonary NodulesISCJournal of Cardiothoracic Medicine1393پنجم
23922718Sentinel node mapping in esophageal squamous cell carcinoma using intra-operative combined blue dye and radiotracer techniquesISIEsophagus1392پنجم
24921360Sentinel node mapping for early breast cancer patients using 99mTc-phytate: Single center experience on 165 patientsscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392پنجم به بعد
25921338Effect of radiotracer injection volume on the success of sentinel node biopsy in early-stage breast cancer patients.ISINuclear Medicine Communications1392سوم
2690027Sentinel node mapping in the prostate cancer: Meta-analysisISINuklearmedizin1390پنجم
2789519Pulmonary Hydatid cyst: analysis of 1024 casesscopusTehran University Medical Journal1389چهارم
2889107Pulmonary hydatid cyst: analysis of 1024 casesPMCGen Thorac Cardiovasc Surg1389چهارم
2989009Evaluation of prevalence of cervical and breast cancer screening programs between gynecologistsسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389مسئول
3088480تاثیر درمان های نئواجوان در مورتالیته و عوارض کوتاه مدت بیماران سرطان مری تحت جراحی به روش ترانس هیاتال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1388سوم
3188352گزارش یک مورد نادر گواتر حجیم نا به جای داخل قفسه ی سینه(Emro (IMEMRمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388اول و مسئول
3288192Pathologic dislocation of the shoulder secondary to septic arthritis: a case report.PMCCases J1388پنجم به بعد
3388097Long-term clinical outcomes of Iranian veterans with unilateral transfemoral amputationISIDisability and rehabilitation1388دوم
3485261Inferior glenohumeral dislocation (luxatio erecta humeri), report of two casesscopusEuropean Journal of Othopaedic & Traumatology1385مسئول
3585072long-term follow -up of iranian vetran upper extremity amputees from the iran- iraqISIthe journal of trauma injury infection and critical care1385دوم
3683028مطالعه بلندمدت قطع اندام تحتانی در جانبازان جنگ تحمیلی عراق علیه ایرانSID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی کوثر1383دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1941653Minimally invasive surgery in treatment of breast cancerسومین کنگره بین المللی جراحی خراسان 1393مشهدسخنرانی1393بله
2941652Tattooing localization of non palpable breast sonographic lesionsسومین کنگره بین المللی جراحی خراسان 1393مشهدسخنرانی1393بله
392224Use sestamibi Scan and radio-guided para thyroidectomy in persistent hyperparathyroidism14thIranian and International Congress of Nuclear MedicineMashhad-Iranپوستر1389بله
492208Role of BrIDA scan in evaluating of a liver mass14thIranian and International Congress of Nuclear MedicineMashhad-Iranپوستر1389خير
5921911ترجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانسخنرانی1390خير
6921809ترجمه نداردEANM'12 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicineمیلانسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1816سرطان و حاملگی1384تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه