آسیه سادات  فتاحی معصوم
خلاصه عملکرد آسیه سادات  فتاحی معصوم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آسیه سادات فتاحی معصوم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آسیه سادات فتاحی معصوم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : fattahima@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970632بررسی نتایج درمان جراحی وپرتودرمانی کم تهاجمی سرطان پستان مراحل اولیه در مشهد از سال 95-98مجریدر دست اجرابلي
2940162الگوی تغییرات آسیب شناسی بیماریهای نئوپلاستیک پستان در 10 سال اخیردر مشهد بین سال های 1383 تا 1393مجریپایان یافتهبلي
3931504بررسی نتایج درمانی در بیماران مبتلا به ماستیت ایدیوپاتیک پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم و امید و امام رضا ( ع ) بین سالهای 1388-1393 مجریپایان یافتهبلي
4931503بررسی نتایج کیست کاذب پانکراس در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 85-94مجریپایان یافتهبلي
5930898بررسی روش ماستکتومی با حفظ پوست دربیماران سرطان پستان دربیمارستان قائم مشهد از سال 1388-1392مجریپایان یافتهبلي
6922208بررسی اثر تاموکسیفن در درد پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
7922143بررسی تغییرات دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک بیماران سرطان پستان در ابتدا و انتهای دهه در مراجعین دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
8922116بررسی شیوع مراحل اولیه سرطان پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد دربین سالهای 93-89مجریپایان یافتهبلي
9920431بررسی و مقایسه روش مدیفیه و جدید با روش معمول و رایج جراحی کیست هیداتید کبدمجریپایان یافتهبلي
10911006بررسی کارایی لاپاروسکوپیک اسپلنکتومی با شروع از ناف طحال در مقایسه با شروع از عروق گاستریک کوچکمجریپایان یافتهبلي
11910477مقایسه سرطان پستان در زنان زیر 40 سال و بالای 40 سال در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بین سال های 81-91مجریپایان یافتهبلي
12900824طراحی نرم افزار آموزشی پزشکیمجریپایان یافتهبلي
13900808بررسی نتایج اسپلنکتومی لاپاروسکوپیک در بیماری های خونی بین سال های 1385 لغایت 1390 در بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهبلي
14900378مقایسه ارزش تشخیصی دو ماده رنگی متیلن بلو و patent blue در یافتن غده لنفاوی پیشاهنگ در سرطان پستان و مقایسه عوارض موضعی آن هامجریپایان یافتهبلي
15900138تعیین حساسیت و ویژگی نتایج بیوپسی سوزنی در توده های خوش خیم و بدخیم پستانمجریپایان یافتهبلي
1688250بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانه رحم درمیان متخصصین زنان مامایی و جراحان زنمجریپایان یافتهبلي
1787082بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت و کیفیت زندگی 18 ماه پس از جراحی سرطان در بیماران مراجعه کننده به انستیتو کانسر دانشگاه تهران و بیمارستان قائم (عج) مشهد با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
1887011بررسی پایایی و روائی برگردان فارسی پرسشنامه 100 گزینه ای با عنوان "بررسی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHO QOL-100) در بیماران با استئوآرتریت زانو"مجریپایان یافتهبلي
19971897بررسی رابطه تاخیر در رادیوتراپی ادجوانت و بقاء بدون بیماری، بیماران مبتلا به سرطان پستان از طریق مدل مخاطرات متناسب کاکسهمکاردر دست اجراخير
20961586بررسی اثر لتروزول در ترکیب با کموتراپی نئوادجوانت بر میزان پاسخ بالینی سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
21961280طراحی و ساخت یک سیستم میکروفلویدیکی آزمایشگاه بر روی تراشه جهت جداسازی و شناسایی اگزوزوم های در گردش خون جهت تشخیص زود هنگام سرطانهمکاردر دست اجراخير
22960832نتایج درمان رادیوتراپی حین عمل به عنوان بوست در سرطان پستان غیرمتاستاتیک تحت درمان جراحی حفظ پستانهمکاردر دست اجرابلي
23951242بررسی عوامل خطر هورمونال سرطان پستان در خانم های مبتلای خراسانیهمکارپایان یافتهبلي
24950125ارزیابی نتایج درمان رادیوتراپی حین عمل به عنوان بوست بعد از شیمی درمانی نئوادجوانت در سرطان پستان غیرمتاستاتیک کاندید درمان جراحی حفظ پستانهمکارپایان یافتهبلي
25941554بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی سیتوکراتینین18 به دنبال کموتراپی نئوادجوانت با پاسخ پاتولوژی بعد از جراحی در درمان کانسر پستانهمکارپایان یافتهبلي
26941122تعیین حساسیت پرتویی کروموزومی زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از لنفوسیت های محیطیهمکارپایان یافتهبلي
27940935بررسی بیان ژن FGFR2 در نمونه های بافتی تومورال و سالم در مبتلایان به سرطان اسپورادیک پستانهمکارپایان یافتهبلي
28940789ارزیابی ریسک ابتلا به سرطان پستان ازطریق بررسی واریانتهای جایگاه (LOC643714 /TNRC9 ,TOX3) جهت آنالیز هاپلوتیپ و همراهی آن با پاسخ به درمان و بیان پروتئینهمکارپایان یافتهبلي
29940540ارزیابی میزان موفقیت روش marker and wire localization در مارکر گذاری سرطان های پستان پیشرفته و لوکالهمکارپایان یافتهبلي
30931309ارزیابی اثربخشی روش آزمایشگاهی 'مینترک' در تشخیص حساسیت دارویی سلولهای تومورال درگردش خون به داروهای شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
31930536بررسی الگو ومیزان عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان ایرانی پس از عمل جراحی حفظ پستان بر اساس زیرگروه ایمنوفنوتایپینگ طی سال های 1393-1383همکارپایان یافتهبلي
32922566ایدیوپاتیک تعیین ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک,رادیولوژیک و نتایج درمان در مبتلایان به ماستیت گرانولوماتوز همکارپایان یافتهخير
33921170بررسی تاثیر تجویز دوز واحد کورتیکواستروئید در پیشگیری از عوارض تنفسی بعد از عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتالهمکارپایان یافتهبلي
34921107بررسی فراوانی افزایش تومورمارکر های CEA و CA15-3 در ساب تایپ ها ی مختلف بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیکهمکارپایان یافتهخير
35920968ارزیابی تاثیر درمانی آلبندازول به تنهایی و یا همراه با عمل جراحی در بیماران مبتلا به کیست هیداتید ریه و کبدهمکارپایان یافتهخير
36910682ارزیابی روش لاپاراسکوپی تشخیصی در بیماران با دردهای مبهم شکمیهمکارپایان یافتهبلي
37900978مقایسه دو روش LHP (لیزر هموروئید پلاستی ) وجراحی میلیگان ومورگان در درمان هموروئیدهمکارپایان یافتهبلي
38900925بررسی تاثیر پماد گیاهی ضد بواسیر بر بهبود علایم و درمان بیماری بواسیرهمکارپایان یافتهخير
39900785مشخص نمودن سلولهای بنیادین در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
4089996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4189927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
4289851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4389834بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مریهمکارپایان یافتهبلي
4489295مقایسه یک تکنیک ابداعی در ترمیم فاشیا در پورت های لاپاروسکوپی با روش مرسومهمکارپایان یافتهخير
4589136بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و سطح سلامتی همسران جانبازان نخاعی خراسان رضوی نسبت به گروه شاهدهمکارپایان یافتهخير
4688641ارزیابی تزریق شاربن با هدایت سونوگرافی به داخل دانسیته های غیر قابل لمس پستانی به عنوان مارکر حین عمل جراحیهمکارپایان یافتهخير
4787713مطالعه عوارض بلند مدت آمپوتاسیون دوطرفه اندام تحتانی در جانبازان جنگ تحمیلیهمکارپایان یافتهبلي
4887585ایجاد بانک اطلاعات کامپیوتری فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستیاران فوق تخصصی جراحی توراکس و رزیدنت های دوره چرخشی جراحی عمومی در بخش جراحی توراکس سال 1390همکارپایان یافتهخير
4987207بررسی یائسگی و عوارض دیگر GnRH در مصرف کنندگان آنهمکارپایان یافتهخير
5086700بررسی وضعیت سلامتی و کیفیت زندگی، نیاز سنجی و اختلالات موسکواسکلتال جانبازان نخاعی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
5186102بررسی وجود پاپیلومای انسانی در بافت های سرطانی پستان در 50 نمونه به روش PCRهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981800Clinical Outcomes of Modified versus Traditional Technique for the Surgery of Hydatid Cyst of the Liver: A Case Control StudyPMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1398اول
2972955Albendazole therapy in human lung and liver hydatid cysts: A 13-year experience.ISICLINICAL RESPIRATORY JOURNAL1396مسئول
3972905Surgical management of early and late esophageal perforationMedlineAsian cardiovascular & thoracic annals1397مسئول
4963774Downregulation of Caspase 8 in a group of Iranian breast cancer patients - A pilot studyPMCJOURNAL OF THE EGYPTIAN NATIONAL CANCER INSTITUTE1396چهارم
5963582Assessment of Ultrasound / Radio-guided Occult Lesion Localization in Non-palpable Breast LesionsPMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1396مسئول
6954083Primary Hydatid Disease of Pancreasindex copernicusJOP.Journal of Pancreas1395اول
7954073Assesment of sonographic findings in idiopathic granulomatous mastitisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395چهارم
8943212Uterocutaneous Fistula Following Cesarean Section: Successful Management of a CasePMCIranian Journal of Medical Sciences1394مسئول
9942923Perianal Paget’s Disease in a Forty-Five-Year-Old Man and Review of the Literature.SID/Iranmedex/MagiranAnnals of Colorectal Research1394چهارم
10941149Large ectopic interathoracic goiter: A case reportPMCThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1388اول و مسئول
11940466Kachooei AR, Ebrahimzadeh MH, Fattahi-Masoom A, Razi S, Salehi M, Azema H. Disability and activities of daily living among veterans with old hip disarticulation and transpelvic amputationPMCArchives of Trauma Research1392چهارم
12940379Evaluation of attitude and skills of female general practitioners in Mashhad, Iran in approach to a breast massscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1392مسئول
13934454Sentinel Node Mapping in Marjolin’s Ulcers: Is it Feasible?ISIwounds-a compendium of clinical research and practice1393پنجم به بعد
14933791Can methylene blue dye be used as an alternative to patent blue dye to find the sentinel lymph node in breast cancer surgery?ISIJournal of Research in Medical Sciences1393اول
15932324Long-term Follow up of Iranian Veteran Lower Limb Amputees from Imposed Iraq-Iran WarSID/Iranmedex/MagiranKowsar Medical Journal1382دوم
16932162Disabilities and Activities of Daily Living Among Veterans With Old Hip Disarticulation and Transpelvic AmputationPMCArchives of trauma research1392چهارم
17932091Depression, anxiety and quality of life in caregiver spouses of veterans with chronic spinal cord injuryscopusIranian Journal of Psychiatry1393پنجم به بعد
18931145Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in endometrial cancer — a feasibility study using cervical injection of radiotracer and blue dyeMedlineNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1393پنجم به بعد
19930985Determining axillary concordance rate for different injection locations in sentinel node mapping of breast cancer: how ambitious can we get?ISIBreast cancer research and treatment1393پنجم
20930721Diagnostic value of 99mTc-bombesin scintigraphy for differentiation of malignant from benign breast lesionsISINuclear medicine communications1393سوم
21930150Chronic Low Back Pain due to Retroperitoneal Cystic LymphangiomaPMCThe archives of bone and joint surgery1392اول
22930147ارزیابی نگرش و مهارت پزشکان عمومی زن شهر مشهد در برخورد بالینی و معاینه فیزیکی توده پستانscopusمجله زنان و مامایی ایران1392مسئول
23925172Added Value Of Blue Dye Injection In Sentinel Node Biopsy Of Breast Cancer Patients Do All Patients Need Blue DyeISIInternational Journal of Surgery1393چهارم
24925094Axillary concordance between superficial and deep sentinel node mapping material injections in breast cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIBreast cancer research and treatment1393پنجم
25924459Comparison of Doppler Guided Hemorrhoid Artery Ligation and Milligan Morgan Hemorrhoidectomy in Management of Hemorrhoid DiseaseISIIran Red Cres Med J1392سوم
26924458Quality of life and the related factors in spouses of veterans with chronic spinal cord injuryISIHealth Qual Life Outcomes1391پنجم
27923687The Role of Nuclear Medicine in the Diagnosis and Management of Solitary Pulmonary NodulesISCJournal of Cardiothoracic Medicine1393پنجم
28922718Sentinel node mapping in esophageal squamous cell carcinoma using intra-operative combined blue dye and radiotracer techniquesISIEsophagus1392پنجم
29921360Sentinel node mapping for early breast cancer patients using 99mTc-phytate: Single center experience on 165 patientsscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392پنجم به بعد
30921338Effect of radiotracer injection volume on the success of sentinel node biopsy in early-stage breast cancer patients.ISINuclear Medicine Communications1392سوم
3190027Sentinel node mapping in the prostate cancer: Meta-analysisISINuklearmedizin1390پنجم
3289519Pulmonary Hydatid cyst: analysis of 1024 casesscopusTehran University Medical Journal1389چهارم
3389107Pulmonary hydatid cyst: analysis of 1024 casesPMCGen Thorac Cardiovasc Surg1389چهارم
3489009Evaluation of prevalence of cervical and breast cancer screening programs between gynecologistsسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389مسئول
3588480تاثیر درمان های نئواجوان در مورتالیته و عوارض کوتاه مدت بیماران سرطان مری تحت جراحی به روش ترانس هیاتال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1388سوم
3688352گزارش یک مورد نادر گواتر حجیم نا به جای داخل قفسه ی سینه(Emro (IMEMRمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388اول و مسئول
3788192Pathologic dislocation of the shoulder secondary to septic arthritis: a case report.PMCCases J1388پنجم به بعد
3888097Long-term clinical outcomes of Iranian veterans with unilateral transfemoral amputationISIDisability and rehabilitation1388دوم
3985261Inferior glenohumeral dislocation (luxatio erecta humeri), report of two casesscopusEuropean Journal of Othopaedic & Traumatology1385مسئول
4085072long-term follow -up of iranian vetran upper extremity amputees from the iran- iraqISIthe journal of trauma injury infection and critical care1385دوم
4183028مطالعه بلندمدت قطع اندام تحتانی در جانبازان جنگ تحمیلی عراق علیه ایرانSID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی کوثر1383دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981043ارزیابی پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی برای جراحی های گوارشی در یک بیمارستان آموزشی: یک مطالعه مداخله ای دوفازیدهمین همایش داروسازی بالینی ایرانتهرانپوستر1398خير
2973836بررسی دقت تشخیصی گره لنفاوی پیشاهنگ در کانسر سلول اسکواموس مری با استفاده از تزریق رادیودارو در حین عمل جراحیچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1391خير
3941653Minimally invasive surgery in treatment of breast cancerسومین کنگره بین المللی جراحی خراسان 1393مشهدسخنرانی1393بله
4941652Tattooing localization of non palpable breast sonographic lesionsسومین کنگره بین المللی جراحی خراسان 1393مشهدسخنرانی1393بله
592224Use sestamibi Scan and radio-guided para thyroidectomy in persistent hyperparathyroidism14thIranian and International Congress of Nuclear MedicineMashhad-Iranپوستر1389بله
692208Role of BrIDA scan in evaluating of a liver mass14thIranian and International Congress of Nuclear MedicineMashhad-Iranپوستر1389خير
7921911ترجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانسخنرانی1390خير
8921809ترجمه نداردEANM'12 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicineمیلانسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1816سرطان و حاملگی1384تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه