مجید  خادم رضائیان
خلاصه عملکرد مجید  خادم رضائیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مجید خادم رضائیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجید خادم رضائیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : معاونت آموزشی
پست الکترونیک : KhademRM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای92
پزشکی اجتماعیپزشک متخصص1395دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951491شکاف کیفیت خدمات آموزش بر اساس مدل سروکوال از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ایران: مرور نظامند و متاآنالیز (پژوهش در آموزش)مجریپایان یافتهخير
2941255بررسی فرآیند ارزشیابی اساتید از منظر دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
3940762مقایسه کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94مجریپایان یافتهخير
4940077بررسی وضعیت مصرف میوه و سبزی و عوامل مرتبط با آن در شهروندان مشهدی بر اساس مدل مراحل تغییر در سال 1394مجریپایان یافتهخير
5931603بررسی فراوانی فریب کاری پژوهشی در پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران تخصصی دانشکده پزشکی مشهد در سال 94مجریپایان یافتهخير
6931562بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته پزشکی و میزان تغییر در انگیزه تحصیلی دانشجویان این رشته در طول دوره تحصیلمجریپایان یافتهخير
7931340بررسی فراوانی فریب کاری پژوهشی در دانشجویان سال آخر پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93مجریپایان یافتهبلي
8931084بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سرواکال در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93مجریپایان یافتهخير
9931005بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بررسی فراوانی مصرف سیگار و الکل در پزشکانمجریپایان یافتهخير
10930548بررسی میزان سواد سلامت در ساکنین مناطق حاشیه شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن در سال 1393مجریپایان یافتهخير
11930256بررسی نحوه برگزاری و مقایسه ژورنال کلاب در گروه های مختلف آموزشی بالینی از دیدگاه اعضای محترم هیئت علمی و دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
12930148بررسی عوامل دموگرافیک و اجتماعی زمینه ساز اقدام به خودکشی در مراجعین به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1393مجریپایان یافتهبلي
1388725تاثیر دوز بسیار پایین نالتروکسان در سم زدایی ترکیبات تریاکیمجریپایان یافتهبلي
1486525بررسی علایم تنفسی شغلی و تست های عملکرد ریه در نجاران مجریپایان یافتهخير
1586310بررسی توصیف یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی و الکتروفیزیولوژیک در عنکبوت گزیدگی با سم نوروتوکسین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از تاریخ 1/7/1384 تا 1/7/1385 مجریپایان یافتهخير
1686083بررسی سطح پپتید ناتریورتیک B در انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط آن با عوارض داخل بیمارستانیمجریپایان یافتهخير
17980657بررسی تظاهرات بالینی و پاراکلینیک مصدومان دچار گزیدگی مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1398همکاردر دست اجرابلي
18980656بررسی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران دچار مسمومیت با ترامادول مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجرابلي
19980617بررسی تغییرات سطح سرمی (کلیرانس) پروکلسی تونین با پروگنوز بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه جنرال و سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) در بازه ی زمانی مهر 95 تا مهر 97همکاردر دست اجرابلي
20980584ارزیابی تاثیر آموزش با پمفلت و پوسترهای آموزشی در افزایش میزان آگاهی دانشجویان رشته های غیر پزشکی از علایم سکته حاد مغزیهمکاردر دست اجرابلي
21980563تاثیر مشارکت والدین در مداخلات پیشگیری از چاقی کودکان سنین قبل از مدرسه: یک مرور سیستماتیکهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
22980549ترجمه و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اختلالات تنفسی مرتبط با خواب- پرسشنامه خواب کودکان (sleep related breathing disorder-(pediatric sleep questionnaireهمکارعقد قراردادبلي
23980486درمانهای وابسته به سلولهای بنیادین برای ARDS همراه با سپتی سمی: مقاله مروریهمکاردر دست اجرابلي
24980342شیوع ترومبوسیتوپنی و عوامل مرتبط با آن در بیمارا ن بستری در بخش های مراقبت ویژه کودکان بیمارستان اکبر در سال ۱۳۹۸همکاردر دست اجرابلي
25980318مقایسه اندازه گیری حجم غذای باقیمانده در معده به روش سونوگرافی و آسپیراسیون در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجراخير
26980293بررسی ارزش تشخیصی یافته های ام ار ای در بیماران مبتلا به میوپاتی های التهابی ایدیوپاتیکهمکاردر دست اجرابلي
27980281بررسی میزان موفقیت احیای قلبی ریوی داخل بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان کودکان اکبر در سال1397 -1398همکاردر دست اجرابلي
28980238بررسی علل بستری زنان در طی بارداری و دوران نفاسدربخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در سال های 9۷ و 9۸همکاردر دست اجرابلي
29980217بررسی اپیدمیولوژیک و محاسبه نسبت میرایی استاندارد بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان بیمارستان اکبر در سال ۱۳۹۸همکاردر دست اجرابلي
30980168بررسی فراوانی علل بروز تشنج ثانویه در بیماران بزرگسال مراجعه کننده با اولین تشنجهمکاردر دست اجراخير
31980063بررسی نسبت پیامد شدید مادری (sever maternal outcome ratio) و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان امام رضا از مهرماه 1398 لغایت مهر 1399همکاردر دست اجرابلي
32980026شیوع و بروزترومبوسیتوپنی دربیماران بستری دربخشهای مراقبت ویژه جنرال بزرگسالان بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایرانهمکاردر دست اجرابلي
33980008بررسی فراوانی اختلالات عملکرد جنسی در بیماران آلوده به ویروس لنفوتروپیک T انسانی تیپ ۱ و ارتباط آن با علایم ادراری و حرکتیهمکاردر دست اجرابلي
34971792مقایسه کیفیت خواب، خواب آلودگی روزانه و افسردگی در پزشکان با شیفت های چرخی و ثابتهمکاردر دست اجرابلي
35971717مقایسه ی اثربخشی فرمولاسیون موضعی ترکیبی سیلورسولفادیازین و سریوم نیترات با کرم سیلورسولفادیازین موضعی در درمان سوختگی متوسط تا شدیدهمکاردر دست اجرابلي
36971607مقایسه چهار مدل پیش بینی کننده مرگ و میر در بیماران سوختگی در یک دوره پنج ساله در مرکز سوختگی بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجرابلي
37971582بررسی علل نارسایی قلب در نوزادان و کودکان مراجعه کننده به اورژانس و بخش قلب کودکان، PICU و NICU بیمارستان امام رضا در سالهای 1398همکاردر دست اجرابلي
38971526تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های سراشیا مارسسنس و پروتئوسهای جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان های آموزشی مشهد طی سالهای 94-97همکاردر دست اجرابلي
39971523بررسی فراوانی استرپتوکوک پایوژن و استرپتوکوک آگالاکتیه و استپتوکوک ویریدنس در بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
40971430بررسی فراوانی Stenotrophomonas maltophilia در بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
41971396مقایسه تاثیر گروههای دارویی شایع مورد استفاده در پروفیلاکسی از خونریزی گوارشی بر بروز پنومونی ناشی از ونتیلاتور در کودکان بستری در بخش مراقبتهای ویژههمکاردر دست اجرابلي
42971293بررسی بروز عدم تحمل در بیماران دریافت کننده تغذیه انترال دربخش های مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 98و عوامل مرتبط با آنهمکاردر دست اجرابلي
43971119بررسی ارتباط غلظت کلرید سرم با پیامد بیماری در کودکان بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان بیمارستان اکبرهمکاردر دست اجرابلي
44971047بررسی اثر مکمل سین بیوتیک بر هموستاز انرژی و ماکرونوترینت ها و تحلیل عضلانی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، کارآزمایی بالینی تصادفی شدههمکاردر دست اجرابلي
45970940غنی سازی غذاها با ویتامین D ( 25-هیدروکسی ویتامین D )همکارپایان یافتهخير
46970922بررسی میزان دقت داوران مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تشخیص اصلاحات مورد نیاز مقالاتهمکاردر دست اجراخير
47970847بررسی اثر آگونیست های رهاکننده هورمون گنادوتروپین (GnRH) بر نمایه توده بدنی و صدک های قد و وزن در دختران با بلوغ زودرس ایدیوپاتیکهمکاردر دست اجرابلي
48970815فراوانی انطباق عناوین طرح های پژوهشی گروه های آموزشی مختلف با اولویت های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 85 الی 96همکاردر دست اجرابلي
49970758بررسی جرمهای عامل عفونت همراه آسیت در بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجرابلي
50970605تهیه شیشه زیست فعال حاوی نقره و بررسی تأثیر آن بر جرمهای شایع در زخمهای سوختگیهمکاردر دست اجرابلي
51970582تاثیر استفاده از محلول هپارین با دوز متوسط در پیشگیری از انسداد کاتتر ورید مرکزی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژههمکارعقد قراردادبلي
52970566برربررسی ارتباط تغییرات هورمون آنتی مولرین قبل و پس از عمل با سایز کیست در اندومتریومای یک طرفه تخمدانهمکاردر دست اجرابلي
53970557بررسی بروز ترومبوزپروگزیمال وریدهای عمقی اندام تحتانی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری دربخش مراقبتهای ویژههمکاردر دست اجرابلي
54970526بررسی ارتباط میزان لاکتات خون بند ناف با عوارض نوزادی در نوزادان متولد شده با آپگار دقیقه 5 کمتر از 7همکاردر دست اجرابلي
55970445بررسی اپیدمیولوژیک و محاسبه نسبت میرایی استاندارد در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه جنرال بیمارستان امام رضا(ع) در سال۱۳۹۶همکاردر دست اجرابلي
56970398بررسی اثر پروبیوتیک ها بر علایم بالینی، فاکتورهای التهابی و ویروسی در بیماران مبتلا به میلوپاتی ناشی از HTLV-1همکاردر دست اجرابلي
57970265بررسی پروفایل باکتریایی و مقاومت آنتی بیوتیکی در مرکز سوختگی بیمارستان امام رضا مشهدهمکاردر دست اجرابلي
58970229بررسی اثر مکمل یاری سین بیوتیک بر میزان بروز عفونت های بیمارستانی در بیماران دچار سوختگی ماژور در مقایسه با دارونماهمکاردر دست اجرابلي
59970079بررسی جرمهای عامل عفونت سیستم ادراری در بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجرابلي
60970078بررسی جرمهای عامل کشت خون مثبت در بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجرابلي
61961908بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند تغییرات فراوانی تومورهای مختلف غدد بزاقی در بیماران بستری شده در بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) در یک بازه زمانی ده ساله (1395-1385)همکاردر دست اجرابلي
62961907بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند تغییرات سزارین های انجام شده در سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1385 تا 1395همکاردر دست اجرابلي
63961583بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بسامد خوراک کودکان پیش دبستانی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
64961457بررسی ارتباط بین مصرف چای سبز با بروز سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمکارپایان یافتهخير
65961416بررسی فراوانی اختلالات اسید و باز در بخش مراقبتهای ویژه جنرال بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 1395 الی 1396 وارتباط آن با مورتالیته و طول مدت بستری بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
66961287بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش سواد غذا و تغذیه در کودکان دبستانی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
67961284مقایسه حساسیت باکتری های شایع در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به کرم سیلور سولفادیازین 1 درصد ساخت شرکتهای مختلف دارویی ایرانی در مقایسه با نمونه استاندارد خارجیهمکاردر دست اجراخير
68961228شیمی درمانی قبل از جراحی در سرطان روده بزرگ پیشرفته در موضع در مقایسه با روش استانداردهمکاردر دست اجرابلي
69961207بررسی روند تغییرات علل مختلف بستری بیماران در بخش قلب در دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در یک بازه زمانی ده سالههمکارپایان یافتهخير
70960963بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی آسینتوباکتر بومانی و ارتباط آن با بقای بیماران سوختگی در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 1391-1395همکاردر دست اجراخير
71960886بررسی همبستگی بین الگوهای غذایی غالب با شاخصهای رشد و ترکیب بدنی کودکان پیش دبستانی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
72960531بررسی فراوانی جرمهای مولد عفونت تنفسی در کودکان مبتلا به پنومونی بستری شده در بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي
73960530بررسی سطح آنتی بادی ضد VZV و HSV-2 در سرم خانمهای در سنین باروری 35-20 سالهمکارپایان یافتهبلي
74960529بررسی فراوانی آنتی بادی ضد کلامیدیا در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
75960467بررسی الگوی آسیب در بیماران مبتلا به سوختگی الکتریکی بستری شده در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال های 1395-1390همکارپایان یافتهخير
76951586بررسی وضعیت عملکرد،استئاتوزو فیبروز کبدی در بیماران دارای چاقی مرضی به دنبال جراحی بای پس معدههمکارپایان یافتهبلي
77951329کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 97همکارپایان یافتهبلي
78951069بررسی کیفیت خواب پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 95همکارپایان یافتهخير
79941809بررسی ارزش تشخیصی رادیوگرافیهای اندام با طیف رنگ معکوس در تشخیص شکستگیهای استخوانی زانوهمکارپایان یافتهبلي
80941670بررسی اثر استفاده از قرص دیکلوفناک آهسته رهش قبل از عمل جراحی بر درد بعد از عمل هرنی اینگوینال: یک مطالعه کارآزماییهمکارپایان یافتهبلي
81941602تأثیر آموزش کودکان 7 تا 9 سال بر کاهش میزان بروز سوختگی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
82941586اجرا و سنجش پایلوت مداخله بومی سازی شده با هدف افزایش فعالیت بدنی و تغذیه سالم در میان کودکان پیش دبستانیهمکارپایان یافتهبلي
83941355مکان نمایی بیماران سوختگی بستری شده در دپارتمان سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
84941209بررسی وضعیت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی در شهر مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهخير
85941100ارزیابی تأثیر افزودن نوروفیدبک به ریتالین در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجههمکارپایان یافتهبلي
86940911بررسی اپیدمیولوژی بیماری های روانپزشکی در بیمارستان ابن سینا مشهد در سال های 88 تا 94همکارپایان یافتهخير
87940701بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
88940580تاثیر پرده آمنیون آغشته به ذرات نقره نانو در درمان محل دهنده گرافت پوستی در مقایسه با درمان معمولهمکارپایان یافتهخير
89940533بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی سونوگرافی کیسه صفرا انجام شده توسط رزیدنت طب اورژانس و سرویس رادیولوژی در بیماران مشکوک به به کوله سیستیتهمکارپایان یافتهبلي
90931427بررسی فراوانی مصرف سیگار و الکل در پزشکان شهر مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
91931181بررسی احساس امنیت شغلی در استادیاران(ضریب کا و پیمانی)دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1393-1394همکارپایان یافتهبلي
92930785بررسی تاثیربرگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد بر عملکرد دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهخير
93922605مقایسه¬ی سطح سرمی آنتی¬بادی¬های توکسوپلاسماگوندی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی در دوره¬ی حاد مانیا و گروه کنترل غیرمبتلا به اختلالات روانپزشکیهمکارپایان یافتهبلي
9488713مقایسه سطح سرب خون در بیماران معتاد به تریاک و گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
9586586بررسی علائم آلرژیک و تنفسی شغلی و تست های عملکرد ریه در کارگران چاپخانه هاهمکارپایان یافتهخير
9686244بررسی توصیفی یافته های بالینی و آزمایشگاهی در مسمومیت اتفاقی با مونوکسید کربن در بیماران بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ) مهر 84 تا مهر 85( همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983248Antibacterial Resistance Pattern of Acinetobacter baumannii in Burn Patients in Northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1398مسئول
2983212Burn: A Repeatable Injury with Severe Sequelae in Epileptic PatientsISCپژوهش در پزشکی1398دوم
3983211From Prestige to Humanism: The Experiences of Medical Students about Motivational FactorsISCJournal of Medical Education Development1398اول
4983084Spatial Analysis of Hospitalized Burn Injuries and Related Risk Factors in Mashhad, Iranscopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1398سوم
5982815Very low dose naltrexone in opioid detoxification: a double-blind, randomized clinical trial of efficacy and safetyPMCToxicological Research1398مسئول
6982230Educational Quality of Services in Medical Universities of Islamic Republic of Iran: A Systematic Review and Meta-AnalysisSID/Iranmedex/Magiranjournal of medical education1398مسئول
7982220Impact of Parent Engagement in Childhood Obesity Prevention Interventions on Anthropometric Indices among Preschool Children: A Systematic ReviewISIChildhood obesity چهارم
8981184Medical and Surgical Complications in Three Tertiary Hospitals in the Northeast of Iran: A Multicenter Studyindex copernicusreviews in clinical medicine1398مسئول
9981079Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome in A Spontaneous Pregnancy with Normal Singleton Fetus: A Case ReportPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1398مسئول
10980782Can brain natriuretic peptide predict cardiovascular complications in severe preeclampsia? A case-control studyPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1398مسئول
11980753Epidemiology of transport accidents based on international statistical classification of diseases (ICD-10) in Mashhad, Iranindex copernicusInternational Electronic Journal of Medicine1397سوم
12980187Prevalence of Toxoplasma and Echinococcus IgG antibodies in slaughterhouse workers, a serosurvey in Northeast IranMedlineAnnals of parasitology1397دوم
13974333Neonatal and Early Infancy Burns in The Only Referral Burn Center in North-East of Iran: Report of A Decadeindex copernicusIndian Journal of Burns1397مسئول
14973377A Customized Intervention Program Aiming to Improve Healthy Eating and Physical Activity Among Preschool Children: Protocol for a Randomized Controlled Trial (Iran Healthy Start Study)PMCJMIR Research Protocols1397سوم
15973247Students’ Expressed Items Related to Educational Services in Mashhad University of Medical Sciences-Based on SERVAQUAL ModelSID/Iranmedex/Magiranراهبردهای توسعه در آموزش پزشکی1398اول
16972902Evidence for the Validity of the Children's Attraction to Physical Activity (CAPA) Scale in Iranian Preschool ChildrenISIJournal of pediatric nursing سوم
17972676Oral Presentation Versus Role Playing in Medical Education: A Quasi-Experimental Studyسایر سایت‏های تخصصیStrides in Development of Medical Education1397مسئول
18972674How many aircraft crashes in Iran every day?SID/Iranmedex/Magiranمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1397اول و مسئول
19972337Is Interval Appendectomy Necessary for Appendicular Phlegmon? A Prospective StudyISIINDIAN JOURNAL OF SURGERY1397پنجم
20972096Relationship between Hypnosis for Pain Management in Labor and Adverse Neonatal Outcomes: A Systematic ReviewISIIranian Journal of Neonatology1397اول
21971424The association between green tea consumption and breast cancer risk: A systematic review and meta‐analysisISIPhytotherapy research1397مسئول
22971365The future of medical students; perspectives and expectations: a cross-sectional study in Mashhad University of Medical SciencesCinahlResearch and Development in Medical Education1396اول
23971277Sleep quality in nurses of burn ward compared to other clinical wardsscopusسلامت کار ایران1397مسئول
24970958Lethal area 50 percent (LA50) or standardized mortality ratio (SMR) Which one is more conclusiveISIBurns1397مسئول
25970808comparison of obesity and some cardiovascular risk factors between male employees of gas refinery, petrochemical plant, and non-industrial workplacesISCIranian Journal of Health Sciences1396پنجم به بعد
26970752Factors Affecting Transmission of Crimean - Congo Hemorrhagic Fever among Slaughterhouse Employees: A Serosurvey in Mashhad, IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1396سوم
27970504Educational Quality Gap from Students' Viewpoints; Results from a Survey in Mashhad University of Medical SciencesISCFuture of Medical Education Journal1396اول
28970290Quality of Journal Club in different groups in Medical School (Mashhad University of Medical Sciences)ISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395اول
29964347Antibiotic Prescription Patterns in an Academic Emergency Department in IranISIWORLD FAMILY MEDICINE JOURNAL1396چهارم
30964001Blood transfusion in burn patients: Triggers of transfusion in a referral burncenter in IranISITransfusion clinique et biologique1396چهارم
31963759Alcohol Intoxication: An Emerging Public Health ProblemChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1395اول
32963758Epidemiology of psychiatric disorders: The situation of Mashhad city during 2010-2016ISCJournal of Fundamentals of Mental Health1396مسئول
33963757Epidemiology of Snake, Spider and Scorpion Envenomation in Mashhad, Khorasan Razavi, Iran (2004-2011)Chemical Abstractiranian journal of toxicology1396اول
34963756Predictors of public transportation in Mashhad: A population‑based studyPMCJournal of Education and Health Promotion1396مسئول
35963710Effect of using allograft versus non-usage on the survival of major burn patients admitted to Imam Reza Hospital in MashhadChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396سوم
36962977Case Studies: The Neglected Study Design in MedicineSID/Iranmedex/Magiranمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1395اول
37962860Epidemiology of suicide attempts in Khorasan Razavi Province, 2014-2015scopus...مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1396اول
38962394Research Misconduct: A Report from a Developing CountryISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1396اول
39961177Epidemiology of Poisoning in Northeast of Iran (2004-2013)EmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1395اول
40960594High-risk behaviors while driving: A population-based study from IranISITRAFFIC INJURY PREVENTION1396اول
41960409Status of serum magnesium levels in human T-cell lymphotropic virus Type 1 infected patients: A pilot studyindex copernicusInternational Journal of Medical Science and Public Health1396دوم
42960372Endogenous Endophthalmitis after Severe Burn: A Case ReportPMCjournal of ophthalmic and vision research1396چهارم
43960200Pattern of Burn Injuries in Preschool ChildrenISCمجله ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها1395چهارم
44953429Seatbelt and Helmet Use and Associated Factors in a Metropolitan AreascopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395چهارم
45953008Efficacy of egg yolk and nitroglycerin ointment as treatments for acute anal fissures: A randomized clinical trial studyPMCelectronic physician1395چهارم
46952956Comparison of serum and urine lead levels in opium addicts with healthy control groupISIHUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY1395دوم
47952691Medical and Dentistry Students’ Viewpoint about Physician-Scientists as their Basic Science EducatorsISCJournal of Medical Education Development1395اول
48952609Predictors of Stages of Change in Fruit/Vegetable Consumption based on Trans-Theoretical Model: A Population-based StudyChemical Abstractnutrition and food sciences researchnutrition1395مسئول
49951992Magnesium Level in Patients With Adult T-Cell Leukemia: A Case ReportISIARCHIVES OF CLINICAL INFECTIOUS DISEASES1395اول
50951607Effect of changing journal clubs from traditional method to evidence-based method on psychiatry residentsPMCAdvances in Medical Education and Practice1395سوم
51951490Carbon monoxide poisoning in Northeast of IranISIJOURNAL OF FORENSIC AND LEGAL MEDICINE1394اول
52951465Quality Gap in educational services based on SERVQUAL Model in Mashhad Medical Schoolindex copernicusresearch in medicine1395اول
53951255Prevalence of Smoking in the Outskirts of Mashhad, IranChemical Abstractacia pacific journal of medical toxicology1395اول
54950800Hijacking By Email: A New Fraud MethodEmbaserazavi international journal of medicine1395اول
55943401A Population-based Study into Knowledge, Attitudes and Beliefs (KAB) about HIV/AIDSEmbaserazavi international journal of medicine1394مسئول
56942872Promoting Health Literacy Is A Necessary Action on the Outskirts Based on the Real Condition TherePMCElectronic Physician1394اول
57942711The Relationship between Opioid Addiction and Diameter of the Common Bile DuctSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1394مسئول
58941614Nursing Students’ Viewpoints about Basic Sciences Educationسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Education and Research1394اول
59941482Study on relation between micro nutrients of active and none active mother and their neonates growthscopusمجله علمی - پژوهشی زنان مامائی و نازایی ایران1394پنجم
60940781Which Metric Is More Appropriate to Evaluate Researchers?Chemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1394اول
61940780The Relationship between Serum Hemoglobin and Creatinine Levels and Intra-Hospital Mortality and Morbidity in Acute Myocardial InfarctionISIInternational Cardiovascular Research Journal1394پنجم به بعد
62940779Relationship between micronutrients of active and inactive mothers with Neonatal growthscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394پنجم
63940441Tramadol Overdose Induced Transient Paresthesia and Decreased Muscle Strength: A Case SeriesChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1393سوم
64940440Atherogenic Index of Plasma (AIP): A marker of cardiovascular diseasePMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran MJIRI1394سوم
65935130Understanding the Concept of Risk Communication: Todays Medical Community NeedSID/Iranmedex/Magiranمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1393مسئول
66934933Risk Factors for Non-communicable Disease: A Population Based Study in Mashhad (Iran)Chemical AbstractBritish Journal of Medicine and Medical Research1394سوم
67934278Women, Drug Dependency and Consequences: A Study from a Developing CountryPMCJournal of Addiction1393پنجم
68933323Blood lead levels in opium addicts in Mashhad, IranISIClinical Toxicology1393دوم
6992668Clinical, Paraclinical, and Electocardiographic Changes of Spider Bite in North East Iran, 2005–2006ISIclinical toxicology1386دوم
7091573The prevalence of amblyopia and strabismus among schoolchildren in Northeastern Iran, 2011ISI Iranian Journal of Ophthalmology1391
7190107Plasma Brain Natriuretic Peptide (BNP) as an Indicator of Left Ventricular Function, Early Outcome and Mechanical Complications after Acute Myocardial InfarctionPMCClinical Medicine Insights. Cardiology1390دوم
7289315Work-related respiratory symptoms and pulmonary function tests in northeast iranian (the city of Mashhad) carpentersISIclinics1389دوم
7388083Spider bite ( latrodectism) in mashhad, iranISIHum exp toxicol1388دوم
7488074Work-related respiratory symptoms and pulmonary function tests in Iranian printersISISaudi Med J1388دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980454From research to practice: How proper analysis can improve clinical outcomes?8th International burn congressشیرازپوستر1397خير
2980309نقش مشکلات محیط خانواده و اقتصادی در خودسوزیهشتمین کنگره بین المللی سوختگیشیرازپوستر1397خير
3980050مشارکت والدین و مداخلات پیشگیری از چاقی کودکان: یک مرور سیستماتیکدومین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانسخنرانی1397خير
4980030Electrical Injury in Public Places:The Rerun Tragedy of Careless Use of Electricity3rd International & 8th National Burn Congressشیرازسخنرانی1397خير
5974406قیف خودکشی: تفکر، برنامه ریزی، اقدامهشتمین کنگره بین المللی سوختگیشیرازپوستر1397بله
6974405آیا بعد از 37 سال، زمان اصلاح نمایه خلاصه شده شدت سوختگی (ABSI) فرا رسیده است؟هشتمین کنگره بین المللی سوختگیشیرازپوستر1397بله
7974404مکانیسم های تطابقی در اقدام کنندگان به خودکشیهشتمین کنگره بین المللی سوختگیشیرازپوستر1397بله
8974335Evaluation of Operating Room Efficiency in the Burn Center of Imam Reza Hospital3rd International & 8th National Burn Congressشیرازپوستر1397خير
9973376Validity and Reliability of the Nutrition Screening Tool for Every Preschooler (NutriSTEP®) in Iranian Preschool ChildrenThe 3rd International and 15th Iranian Nutrition CongressTehranسخنرانی1397خير
10973375A Customized Intervention Program Aiming at Improving Healthy Eating and Physical Activity among Preschool Children: Iran Healthy Start Study ProtocolThe 3rd International and 15th Iranian Nutrition CongressTehranپوستر1397خير
11973374Evidence for the validity of the children's attraction to physical activity (CAPA) scale in Iranian preschool childrenThe 3rd international and 15th Iranian Nutrition CongressTehranپوستر1397خير
12973256The depth of burn in epileptic and non-epileptic burned patients19th congress of the international society of burn injuryدهلی نوسخنرانی1397خير
13971050BURN AID APP: ROLE OF SOFTWARE TOOLS IN MANAGEMENT OF BURN PATIENTSهفتمین کنگره کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1396خير
14971048نتایج کشت زخم در بیماران سوختگی چقدر با نتایج کشت خون مطابقت دارد؟دومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397بله
15970811مکان نمایی جغرافیایی سوختگی های شدید در شمال شرقی ایرانهفتمین کنگره کشوری سوختگیتهرانپوستر1396بله
16970810رابطه وضعیت آب و هوا و بروز سوختگیهفتمین کنگره کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1396بله
17970799BURN HEALTH LITERACY IN MASHHAD: FOCUSING ON CHILD BURNهفتمین کنگره کشوری سوختگیتهرانپوستر1396خير
18970739THE TREND OF ACINETOBACTER BAUMANNII ANTIBIOTIC RESISTANCE IN BURN PATIENTSهفتمین کنگره کشوری سوختگیتهرانپوستر1396خير
19970738Which pathogen is the worst killer of burn patients?دومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397خير
20970513الگوی تجویز آنتی بیوتیک در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)12th Annuls Congress on Emergency MedicineTehranپوستر1396خير
21970195مرگ ناشی از تصادفات و آسیب ها: لزوم نگاه جامع ترهشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانج ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش روشیرازپوستر1396بله
22964339Mortality of Congenital Diseases in Mashhad during 2012-2016دومین کنگره بین‌المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایرانمشهدپوستر1396خير
23964115ارتباط بین مصرف چای سبز و بروز کانسر پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیزInternational conference on agriculture Science, Medicinal Plants and Traditional medicineمشهدپوستر1396خير
24961140Frequency of Pseudomonas aeruginosa in burn wound and blood cultures and their resistance to antibioticsششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395خير
25961139شیوع والگوی مقاومت انتی بیوتیکی کلبسیلا (MDR ) درکشت زخم و خون بیماران مبتلا به سوختگیششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395خير
26961138هایپوکلسمی و هیپوآلبومینمی: دو عامل پیشگویی کننده مرگ و شدت سوختگیششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395خير
27961134Early infancy burns: child toting during tea preparation can lead to an agonizing accidentششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
28954225اوره و کراتینین به عنوان معیارهای پیش گویی کننده مرگ و ارزیابی کفایت احیاششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395خير
29954223Incidence and Susceptibility Testing of Acinetobacter bumannii Isolated from burn patientsششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
30954222آسیب حاد کلیه در بیماران سوختگی: یک مطالعه آینده نگرششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
31954221ارزش پیش آگهی لاکتات و میزان باز اضافه ( Base Excess ) در بیماران سوختگیششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
32954220پروکلسی تونین و پیش آگهی بیماران سوختگی: معرفی یک معیار جدیدششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
33954219مقایسه چهار ابزار پیش بینی مرگ و میر در بیماران سوختگی: نیاز به توجه بیشتر به آپاچیششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
34954206تاثیر سوختگی خلف بدن بر پیامد بیمار سوختگی: یک آنالیز بقاششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395بله
35954205مقایسه کیفیت خواب در پرستاران بخش سوختگی با سایر بخش های بالینیشششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395بله
36954203مقایسه کیفیت خواب در بیماران سوختگی قبل و بعد از بستریششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
37954202Electromyography and nerve conduction velocity findings in electrically injured patientsششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
38954201آیا سوختگی با رب آسیب همزمان شیمیایی و حرارتی است؟ششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
39954179Frequency Of Q fever Antibodies Among Abattoir Personnel: A Survey In Northeastern Iran9th International Congress of Laboratory and ClinicTehranسخنرانی1395خير
40953265رفتارهای بهداشتی و سواد سلامت در ساکنین حاشیه یک کلان شهراولین همایش کشوری سبک زندگی سالمبندرانزلیپوستر1395بله
41953264آیا مسمومیت با الکل نشانه ای از یک گذار در سبک زندگی است؟اولین همایش کشوری سبک زندگی سالمبندر انزلیسخنرانی1395بله
42951077اثر پلاسمای تازه یخ زده بر LA 50 در بیماران سوختگینخستین همایش کشوری زخم و سوختگیشیرازپوستر1395خير
43951075اپیدمیولوژی و مورتالیتی بیماران سوختگی بستری در مشهد: سالهای 2010 تا 2015 میلادینخستین همایش کشوری زخم و سوختگیشیرازپوستر1395خير
44951074ویژگیهای اپیدمیولوژیک و پیامد سوختگی در سالخوردگینخستین همایش کشوری سوختگی و زخمشیرازپوستر1395خير
45951073مطالعه پروفایل باکتریایی و آنتی بیوگرام درعفونتهای زخمهای سوختگی در بخش مراقبتهای ویژه سوختگیاولین همایش کشوری زخم و سوختگیشیرازپوستر1395خير
46951072ترانسفوزیون خون در بیماران سوختگی: اندیکاسیونهای ترانسفوزیون کدامند؟نخستین همایش کشوری سوختگی و زخمشیرازپوستر1395خير
47951071پیامد سوختگی بر سلامت مادر و جنیناولین همایش کشوری زخم و سوختگیشیرازپوستر1395خير
48950247بررسی مورتالیتی سوختگی در فصول مختلف سال و محل اعزام بیمارانپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانپوستر1394خير
49950246علل و پیامد سوختگی در کودکان: LA 50 در اطفالپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانپوستر1394خير
50950245بررسی حساسیت به کولستین در باکتریهای گرم منفی مقاوم در کشت زخم بیماران سوختگی و مقایسه آن با سایر آنتی بیوتیکهاپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانپوستر1394خير
51950244تأثیر استفاده از آلوگراف پوستی بر بقای بیماران سوختگی ماژورپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1394خير
52950240مقایسه ABSI و شاخص باکس در مرگ و میر بیماران سوختگیپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1394خير
53950239LA 50 بعنوان شاخص کلی کیفیت بیمارستان در بیماران سوختگی بستری در مشهد در یک دوره پنج سالهپنجمین همایش کشوری شوختگیتهرانپوستر1394خير
54950231علل و مکانیزم سوختگی در کودکان پیش از دبستان: درسهایی که می توان برای پیشگیری آموختاولین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1395خير
55950220رسانه ملی: کارآمدترین روش برای ارتقای سواد سلامت در زنان حاشیه شهر مشهداولین همایش ملی سواد سلامتمشهدسخنرانی1395بله
56940436سواد سلامت در مناطق حاشیه شهر مشهد، ایرانششمین کنگره بین المللی پژوهشی و شانزدهمین کنگره سالانه ملی دانشجویان علوم پزشکی کشورزنجانپوستر1394بله
57940435شکاف کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سرواکال: دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94ششمین کنگره بین المللی پژوهشی و شانزدهمین کنگره سالانه ملی دانشجویان علوم پزشکی کشورزنجانپوستر1394بله
58940348رویکرد به مصرف میوه در مشهد با استفاده از مدل فراتئوری8th INTERNATIONAL CONFERENCE of IMAMIA MEDICS INTERNATIONALتهرانپوستر1394بله
59940347مصرف سرانه سبزیجات در مشهد: یک مطالعه بر اساس مدل تغییر رفتار8th INTERNATIONAL CONFERENCE of IMAMIA MEDICS INTERNATIONALتهرانسخنرانی1394بله
60935029ایفای نقش در مقابل پاورپوینت: یک مطالعه نیمه تجربیهمایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1979بیایید با هم یک پروپوزال خوب بنویسیم1394تالیف
2971سلامت جامعه و محیط زیست: محافظت از آلاینده ها1395تالیف و گردآوری
3958اپیدمیولوژی بالینی1394ترجمه
4913بهداشت عمومی واپیدمیولوژی: در یک نگاه1394ترجمه
51475بانک سوالات انفورماتیک پزشکی1394تالیف
61469راهنمای جامع پیشگیری و خود مراقبتی سرطان پستان1395تالیف
71457بیماریهای مشترک بین انسان و دام1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه